/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/02/#ubuntu-se-mote.txt

ChristofferHallå allesammans17:43
Christofferallting bra med er?17:43
HakanSHej Christoffer17:44
HakanSMötet börjar strax. Måste fixa en grej först.18:32
peetra?18:32
peetraJag hade tänkt skriva in föreslagna tider i minuter att anvädna per punkt, allt tar så himla länge på dessa möten. Eller iallafall så känns det så:)18:33
fdsvensson?18:34
Christofferlåter smart18:34
peetraJa, som det står att borde göras i mötesriktlinjerna nånstans. :)18:34
fdsvenssonär inte det lite sent påkommet?18:35
HakanSSå. Då startar jag mötet18:35
HakanS#startmeeting18:35
meetingologyMeeting started Wed Feb  2 18:35:49 2011 UTC.  The chair is HakanS. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell.18:35
meetingologyUseful Commands: #topic #action #link #idea #voters #vote #chair #action #agreed #help #info #endmeeting.18:35
peetraJag är ritkigt stolt över att jag komihåg mötet. :P18:35
HakanSHej och välkomna till loco-mötet18:37
HakanSInnan vi drar igång mötet ber jag alla som ännu inte gjort det, att läsa mötesreglerna18:37
HakanShttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/Riktlinjer18:37
HakanSVilka är här för att närvara vid mötet? Ange gärna ert launchpad-id.18:37
peetra_o/18:38
HakanSHakanS samma på LP18:38
Christofferchristoffer-holmstedt18:38
fdsvenssonfd.svensson18:38
gusnangusnan, samma på LP18:38
LaoTzuo/18:38
forslanforslan18:38
sironsiron18:39
RMcGirr83!poke peetra18:39
tumba25här18:39
RMcGirr83:P18:39
HakanSPunkt 1. Val av mötesordförande.18:40
peetraHakanS, Kicka RMcGirr8318:40
RMcGirr83for what?18:40
HakanSVar vänliga att lämna förslag.18:40
ChristofferHakanS18:40
fdsvenssonandol18:40
peetraJag föreslår HakanS18:40
HakanSInga mer förslag?18:41
LaoTzuNej.18:42
HakanS#vote Kan vi välja HakanS till mötesordförande?18:42
meetingologyPlease vote on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?18:42
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)18:42
HakanS+018:42
peetra+118:42
meetingology+1 received from peetra18:42
fdsvensson-118:43
meetingology-1 received from fdsvensson18:43
Christoffer+118:43
meetingology+1 received from Christoffer18:43
gusnan+118:43
meetingology+1 received from gusnan18:43
tumba25+118:43
meetingology+1 received from tumba2518:43
forslan+118:43
meetingology+1 received from forslan18:43
peetrafän vad jobbig logbot. :/18:43
siron+118:43
meetingology+1 received from siron18:43
LaoTzu+118:43
meetingology+1 received from LaoTzu18:43
HakanS#agreed HåkanS är vald till mötesordförande18:45
HakanSPunkt 2. Val av protokollförare.18:45
HakanSVar vänliga att lämna förslag.18:45
fdsvenssonPeetra18:46
HakanSPeetra18:46
tumba25Christoffer18:46
peetra+1 för Christoffer. :D18:46
HakanSInga mer förslag?18:46
sironPeetra18:47
HakanSRösta genom att skriva Peetra eller Christoffer18:48
Christoffer+018:48
fdsvenssonChristoffer18:48
peetraChristoffer18:48
tumba25Christoffer:18:48
gusnanChristoffer,18:48
HakanSChristoffer18:48
LaoTzuPeetra18:49
HakanS#agreed Christoffer är vald till protokollförare18:49
sironChristoffer18:49
HakanSPunkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet18:50
HakanSMötesprotokoll http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=5262918:50
fdsvensson-018:50
LaoTzu+118:51
meetingology+1 received from LaoTzu18:51
peetra+018:51
tumba25+118:51
meetingology+1 received from tumba2518:51
HakanS#vote Kan vi godkänna protokollet?18:51
meetingologyVoting still open on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?18:51
forslan+118:51
meetingology+1 received from forslan18:51
Christoffer=) fel omröstning18:51
HakanS#endvote18:51
meetingologyVoting ended on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?18:51
meetingologyVotes for:7 Votes against:1 Abstentions:018:51
meetingologyMotion carried18:51
HakanS#vote Kan vi godkänna protokollet?18:51
meetingologyPlease vote on: Kan vi godkänna protokollet?18:52
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)18:52
HakanS+118:52
Christoffer+118:52
meetingology+1 received from Christoffer18:52
meetingology+1 received from HakanS18:52
gusnan+018:52
fdsvensson+018:52
forslan+118:52
meetingology+1 received from forslan18:52
LaoTzu+118:52
meetingology+1 received from LaoTzu18:52
siron+118:53
meetingology+1 received from siron18:53
HakanS#endvote18:53
meetingologyVoting ended on: Kan vi godkänna protokollet?18:53
meetingologyVotes for:5 Votes against:0 Abstentions:018:53
meetingologyMotion carried18:53
HakanSPunkt 4. Tidpunkt för nästa möte.18:54
HakanSFöreslaget Onsdagen den 16:e februari 19:30 - 21:3018:54
HakanSSynpunkter på detta?18:55
peetraFöreslår en timme senare, men datumet är bra.18:55
Christofferja det blir bra...korta ner mötet en timme och senarelägg en timme18:55
HakanS20:30 - 21:3018:55
HakanS?18:56
fdsvenssonGår inte korta ner18:56
ChristofferHakanS: Ja18:56
peetraKLart att det går, man slutar då det tar slut!18:56
LaoTzuAlltså, vi har hållit på 30 min och inte kommit nånstans. Hinns något med på en timme?18:56
fdsvenssonDet har redan gått en halvtimme :p18:56
HakanSKommer vi igenom dagens punkter så räcker 1 timma.18:57
ChristofferVi starta sent...och första punkterna får vi mer och mer rutin på så de går snabbare och snabbare18:57
LaoTzuSå... rösta för datumet?18:57
fdsvenssonFixa innan mötet!18:57
HakanS#vote Nästa möte 16/2 20:30 - 21:3018:58
meetingologyPlease vote on: Nästa möte 16/2 20:30 - 21:3018:58
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)18:58
Christoffer+118:58
meetingology+1 received from Christoffer18:58
HakanS+118:58
meetingology+1 received from HakanS18:58
peetra+118:58
meetingology+1 received from peetra18:58
gusnan+118:58
meetingology+1 received from gusnan18:58
fdsvensson+118:58
LaoTzu+018:58
meetingology+1 received from fdsvensson18:58
tumba25+118:58
meetingology+1 received from tumba2518:58
LaoTzu018:58
meetingology0 received from LaoTzu18:58
forslan+118:58
meetingology+1 received from forslan18:58
HakanS#endvote18:58
meetingologyVoting ended on: Nästa möte 16/2 20:30 - 21:3018:58
meetingologyVotes for:7 Votes against:0 Abstentions:118:58
meetingologyMotion carried18:58
HakanSPunkt 5. Vilka får delta och vilka får rösta på Svenska Ubuntu gemenskapens möten?18:59
HakanSFörslag: Alla har rätt att delta på mötena med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt dock ej rösträtt.18:59
HakanSMedlmmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt.18:59
HakanSSynpunkter?19:00
Christoffer!19:00
fdsvensson!19:00
peetra!19:00
HakanSChristoffer har ordet.19:00
LaoTzuJag måste tyvärr redan lämna mötet.19:01
LaoTzuKanske kommer in igen senare om ni är kvar.19:01
ChristofferJag la förslaget men vet inte hur stort behovet är att specificera detta.19:01
ChristofferVad tycker ni?19:01
Christofferslut19:01
* HakanS tackar LaoTzu för deltagandet.19:01
HakanSfdsvensson har ordet.19:01
HakanS!19:02
fdsvenssonJag anser att alla ska ha rösträtt nu när vi är så få19:02
Christoffer+19:03
HakanSfdsvensson: Är du klar?19:03
fdsvenssonKlar, förlåt19:03
HakanSReplik Christoffer19:03
ChristofferDet kan jag känna ibland också. Det enda problemet jag ser med det är att de som vill kan logga in på flera datorer och man har inget sätt att se till att var och en röstar endast en gång.19:03
fdsvensson?19:04
Christofferdetta kanske inte är så aktuellt men värt en tanke.19:04
Christofferslut19:04
fdsvensson+19:04
HakanSPeetra har ordet.19:04
peetraDå tanken med Launhpad från högre instans är att man ska delta aktivt, typ hitta fem buggar om dan19:04
peetraDå tanken med Launhpad från högre instans är att man ska delta aktivt, typ hitta fem buggar om dan19:04
peetraså var det kanske inte så bra ändå?19:04
peetraNu har ubuntu-se en massa inaktiva medlemmar där på LP med liksom. :P19:04
peetraSå alla som ids masa sig till möten ska kunna få påverka med röst.19:05
peetra(Jag har ändrat åsikt sedan två veckor tillbaka)19:05
fdsvensson+19:05
peetraVi får ta ställning till eventuella "chefspositions"omröstningar senare vid behov19:05
peetraKLAR19:05
HakanSHakanS har ordet.19:05
HakanSMan kan dra paralleller till en förening.19:06
HakanSDär har medlemmarna rösträtt på mötena.19:06
HakanSLoCots medlemmar är de som finn i vårt Launchpad-team.19:07
HakanS*finns19:07
HakanSDärför anser jag att enbart de som är medlemmar ska ha rösträtt. Däremot får alla som vill delta på mötet.19:08
HakanSKlar.19:08
peetra!19:09
HakanSPeetra har ordet.19:09
Christofferreplik från fdsvensson19:09
Christoffertidigare19:09
peetraHåkanS borde du inte jäva dig från det här, då det är du som godkänner/avslår medlemskap där?19:09
HakanSFörlåt.19:10
HakanSReplik fdsvensson19:10
HakanS+19:10
fdsvenssonMan kan ha olika nick på Launchpad också, sedan det som Peetra säger stämmer bra med diskussionerna som går där nu19:11
fdsvensson Klar för nu19:12
Christoffer!19:12
HakanSReplik till Peetra: Jag godkänner alla som vill bli medlemmar i vårt launchpad-team.19:12
fdsvensson+19:12
pelleveo/19:13
HakanSTeamet var tidigare ett öppet team, men har ändrats till att man måste ansöka. Det är en bugg i LP som förhoppningsvis fixas snart.19:13
HakanSChristoffer har ordet19:14
HakanSSedan replik från fdsvensson19:14
ChristofferJag känner det rätt självklart att endast medlemmar ska ha rösträtt i en förening. Precis som denna. Däremot känner jag att vi fortfarande är i uppstartsfasen och för få för att fatta ett sådant beslut idag.19:15
ChristofferJag är redo att rösta.19:15
Christofferslut19:15
HakanSReplik fdsvensson19:16
fdsvenssonUC kommer inte att gilla att vi har många på LP som ingenting gör19:16
fdsvenssonKlar19:16
pelleveo/19:17
pelleve!19:17
HakanSpelleve har ordet. Sedan omröstning.19:18
pellevepelleve tillika viper har en ordningsfråga19:18
pelleveär + = applåd och + = bu19:18
pelleve?*- = bu19:18
Christoffer+ är begäran om replik19:19
HakanS+ betyder att man vill ha replik19:19
pelleve+19:19
HakanSReplik pelleve19:20
pelleveklart Tack!19:20
HakanS#vote Ska endast medlemmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ha rösträtt på loco-möte?19:20
meetingologyPlease vote on: Ska endast medlemmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ha rösträtt på loco-möte?19:20
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)19:20
HakanS+119:20
meetingology+1 received from HakanS19:20
fdsvensson-119:20
meetingology-1 received from fdsvensson19:20
forslan+119:20
tumba25-119:20
meetingology-1 received from tumba2519:20
meetingology+1 received from forslan19:20
peetra-119:20
meetingology-1 received from peetra19:20
gusnan019:20
meetingology0 received from gusnan19:20
Christoffer-119:20
meetingology-1 received from Christoffer19:20
pelleve019:20
meetingology0 received from pelleve19:20
HakanS#endvote19:21
meetingologyVoting ended on: Ska endast medlemmar i Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ha rösträtt på loco-möte?19:21
meetingologyVotes for:2 Votes against:4 Abstentions:219:21
meetingologyMotion denied19:21
HakanSPunkt6. Ny Team Contact19:22
HakanSDå Pontus har valt att lämna posten som TC behöver vi komma fram till hur en ersättare ska hittas och när val ska ske.19:23
HakanS!19:23
fdsvensson!19:23
HakanSJag föreslår att vi inte tar ett nytt val nu, utan kör valet då det är tänkt i april.19:25
HakanSklar19:25
HakanSfdsvensson har ordet.19:25
fdsvenssonJag anse detsamma som Håkan. Klar.19:25
peetra!19:26
HakanSpeetra har ordet.19:26
peetraFinns det folk, som vill ha den rollen? :)  Jag tror att vi sku behöva någon som kommuinicerar med Council19:27
peetraoch fort och tycker nästan att vem som bara är villig skulle få försöka genast. :P19:27
peetravet ni nån som vill vara TC just nu?19:27
peetraKLAR19:27
fdsvensson+19:27
HakanSreplik fdsvensson19:27
fdsvenssonFörlåt, jag menade !19:28
HakanSfdsvensson: Prata på.19:28
fdsvenssonSätt Peetra på det, hon är driftig ;)19:28
HakanS!19:29
fdsvenssonklar19:29
peetraNää tack fdsvensson. :)19:30
HakanSPontus har sagt att han sitter kvar till 30/4 om vi inte utlyser ett nyval.19:30
fdsvensson+19:30
HakanSSka vi ha ett nytt val nu så blir det bara rörigt.19:30
HakanSklar.19:30
pelleve!19:31
HakanSpelleve har ordet.19:31
peetra!19:31
pelleveSker val från de som räcker upp jhanden19:31
pelleveeller har vi en valveredning19:31
pelleve? Klar19:31
HakanS+19:31
fdsvensson+19:32
HakanSpelleve: Menar du val av TC?19:32
pelleveja19:32
HakanSVi får se hur vi gör med TC-valet i april.19:33
HakanSpeetra har ordet.19:33
peetraPontus har bara den titeln, men gör inget längre. Likaså är HakanS tillförordnad19:33
peetraTL, så jag anser att båda omröstningarna skulle kunna tidigareläggas.19:33
peetraKLAR19:33
Christoffer!19:33
HakanSreplik fdsvensson19:34
fdsvenssonJag anser inte att Pontus ska få sitta kvar, men gärna skjuta på valet av ny19:35
fdsvenssonKlar19:35
HakanSChristoffer har ordet.19:35
ChristofferJag anser att vi fortfarande behöver lite lugn och ro ...så håll nyval när det är tänkt i slutet av april.19:35
fdsvensson!19:35
ChristofferJag är redo att rösta. Inte göra någonting nu.19:36
Christofferslut19:36
HakanSfdsvensson har ordet Sedan röstning.19:36
fdsvenssonDet är ju rörigt nu, kanske lika bra att få det gjort19:36
fdsvenssonKlar19:37
HakanS#vote Ska vi ha nyval av TC i förtid? D.vs. ny TC innan 1/5?19:39
meetingologyPlease vote on: Ska vi ha nyval av TC i förtid? D.vs. ny TC innan 1/5?19:39
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)19:39
HakanS-119:39
meetingology-1 received from HakanS19:39
Christoffer-119:39
pelleve019:39
meetingology-1 received from Christoffer19:39
meetingology0 received from pelleve19:39
peetra+119:39
meetingology+1 received from peetra19:39
fdsvensson+119:39
meetingology+1 received from fdsvensson19:39
tumba25+119:39
meetingology+1 received from tumba2519:39
forslan-119:39
gusnan019:39
meetingology-1 received from forslan19:39
meetingology0 received from gusnan19:39
HakanS#endvote19:40
meetingologyVoting ended on: Ska vi ha nyval av TC i förtid? D.vs. ny TC innan 1/5?19:40
meetingologyVotes for:3 Votes against:3 Abstentions:219:40
meetingologyDeadlock19:40
HakanSVi tar upp frågan igen på nästa möte.19:41
HakanSPunkt7. Diskussion och beslut om LoCots organisation.19:42
HakanSDiskussion har förts i forumet http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=5237119:42
HakanSSynpunkter?19:42
fdsvensson!!19:42
HakanSfdsvensson har ordet.19:43
Christoffer!19:43
fdsvenssonJag anser som jag sa tidigare. Vi är få nu, då är det bäst att stora beslut tas tillsammans, inte bara ett fåtal ska bestämma19:44
fdsvenssonKlar19:44
HakanSChristoffer har ordet.19:45
ChristofferSedan ditt förslag HakanS http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=429008#p42900819:45
Christofferhar jag inte följt diskussionen. Det känns bara som vi går runt och runt och runt.19:45
HakanS!19:45
ChristofferJag är redo att ta ansvar för wikin ...och styra upp den så gott det går...19:45
Christoffersamt sätta mig in hur det skulle fungera med eventuell framtida upstream grupp...19:46
Christoffersnacka med Daniel Nylander m.fl. som redan är insatt i en del av detta19:46
Christoffersedan får vi se vad liknande initiativ från andra leder till.19:46
Christofferslut19:46
HakanSJag har ordet.19:46
HakanSJag har som sagt lagt ett förslag till organisationsmodell här: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=429008#p42900819:48
fdsvensson!19:48
HakanSDet är som sagt en modell och ingen plan.19:49
HakanSDen visar inte alla arbets- och projektgrupper vi har.19:50
HakanSDen viktigaste biten i förslaget är att vi inte ska ha någon vald Loco-team-ledare.19:50
Christoffer+19:50
HakanSIstället har vi en Loco-ledning som är en administrativ grupp.19:51
HakanSAlla loco-beslut ska fattas av medlemmarna på loco-mötena.19:52
HakanSklar19:52
HakanSreplik Christoffer19:52
fdsvensson+19:52
ChristofferFör att förtydliga.19:53
ChristofferSjälvklart är det ingen plan utan en modell.19:53
ChristofferDet jag ville ha sagt är att vi har diskuterat detta fram och tillbaka i över en månads tid och jag tror inte vi kommer längre19:53
Christofferdet går runt och runt.19:53
HakanS+19:54
ChristofferJag känner att jag står väldigt långt ifrån flera andra hur jag ser på svenska ubuntu gemenskapen.19:54
Christofferoch hur den ska fungera...samt syssla med.19:54
ChristofferJag anser att organisationsmodell bör bordläggas till slutet av mars. Till förmån för en diskussion om VAD som ska göras.19:54
Christoffer*diskussionen om organisationsmodell19:55
Christofferslut19:55
peetra+1 på Christoffers förslag.19:55
HakanSreplik fdsvensson19:55
fdsvenssonDet är väl inte så svårt, varför komplicera allting. Vill någon starta något= Grupp19:56
fdsvenssonSedan får man inte fler angagerade om det räcker med en i en grupp känner agg mot en annan, att stoppa denne från att hjälpa till19:58
fdsvenssonNi tänker helt fel där och enligt Ubuntus stadgar är det fel också19:59
fdsvenssonKlar19:59
HakanSReplik från mig.20:00
HakanSOrsaken till att det togs fram en organisationsmodell var att det förekom vilda diskussioner och beskyllningar i forumet.20:00
HakanSAlltifrån maktfullkomlighet till att det inte finns någon som bestämmer.20:00
fdsvensson+20:00
HakanSAlternativet till att göra en omorganisation är ju att köra på som förut.20:02
pelleve+20:02
HakanSOm vi kör på med hur vi har det idag så kommer i alla fall jag att låta loco-mötena ha beslutanderätten i loco-frågor.20:03
HakanSklar.20:03
HakanSreplik fdsvensson.20:03
fdsvenssonPeetra var före20:03
peetraJag höll bara med Christoffer :) KLART20:04
HakanSreplik fdsvensson.20:05
fdsvenssonDet behövs en omorganisation, men inte den föreslagna. Med den föreslagna kommer20:05
fdsvenssondet verkligen gå åt skogen. Det finns alldeles för många viljor för att 1 i en grupp ska kunna säga nej till20:07
fdsvenssonen framtida ledare20:07
fdsvenssondå är det bättre att vi kör på som förut fram till nästa val  Klar20:08
HakanSreplik pelleve.20:08
pelleveÄven om vi "kör på" är det för mig viktigare att i detta läget fokusera på "VAD" enligt Christoffer 20:54, omorganisationen är ju inte så långt borta och kanske klarnar i takt med att vi vet VAD som måste göras  KLART20:08
HakanS#vote Kan vi rösta?20:09
meetingologyPlease vote on: Kan vi rösta?20:09
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:09
HakanS+120:09
meetingology+1 received from HakanS20:09
fdsvensson-120:09
meetingology-1 received from fdsvensson20:09
pelleve020:09
meetingology0 received from pelleve20:09
gusnan020:09
meetingology0 received from gusnan20:09
ChristofferOm vad?20:10
HakanSOm förslag till omorganisation eller att behålla dagens.20:11
Christoffer-120:11
meetingology-1 received from Christoffer20:11
peetra020:11
meetingology0 received from peetra20:11
fdsvenssonRösta om vi kan rösta?20:12
forslanFörtydliga alternativen-120:12
HakanS#endvote20:12
meetingologyVoting ended on: Kan vi rösta?20:12
meetingologyVotes for:1 Votes against:2 Abstentions:320:12
meetingologyMotion denied20:12
fdsvenssonGör om Rätt20:13
HakanS#vote Ska vi fortsätta diskutera, nu på mötet, hur organisationen ska se ut?20:15
meetingologyPlease vote on: Ska vi fortsätta diskutera, nu på mötet, hur organisationen ska se ut?20:15
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:15
pelleve020:15
fdsvensson-120:15
meetingology0 received from pelleve20:15
meetingology-1 received from fdsvensson20:15
HakanS-120:15
meetingology-1 received from HakanS20:15
gusnan020:15
meetingology0 received from gusnan20:15
Christoffer-120:15
peetra-120:15
meetingology-1 received from Christoffer20:15
meetingology-1 received from peetra20:15
forslan-120:15
meetingology-1 received from forslan20:15
HakanS#endvote20:16
meetingologyVoting ended on: Ska vi fortsätta diskutera, nu på mötet, hur organisationen ska se ut?20:16
meetingologyVotes for:0 Votes against:5 Abstentions:220:16
meetingologyMotion denied20:16
HakanSDå är frågan vad vi gör.20:16
sironDricker kaffe : )20:17
HakanSSom jag ser det finns det två alternativ.20:17
fdsvenssonDet har jag gjort hela tiden och äti t semlor ;)20:17
HakanSORDNING!20:17
HakanSAntingen röstar vi om de organisationsförslag som framlagts av mig och Christer, eller så bordlägger vi frågan till nästa möte.20:19
fdsvenssonbordlägger20:19
HakanSFrågan är bara hur många möten vi ska hålla på att diskutera detta.20:20
HakanSSå då frågar jag igen.20:20
Christoffer!20:20
fdsvenssonnär det finns ett bra alternativ !20:20
HakanSChristoffer har ordet.20:20
* HakanS ber fdsvensson att begära ordet innan han skriver20:21
ChristofferJag föreslår att vi bordlägger frågan till första mötet i april. Med andra ord tidigast 1a april.20:21
fdsvensson!  :(20:21
Christofferslut20:21
peetra!20:21
HakanSfdsvensson har ordet20:21
fdsvenssonJag ber om ursäkt Då det bara är ett alternativ. HakanS Alternativ Christoffer vill ju ha det som nu, så tycker jag att vi diskuterar det på Forumet20:24
fdsvenssonKlar!20:24
HakanSSå då frågar jag:20:24
fdsvenssonPeetra har ordet20:25
HakanS#vote Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?20:25
meetingologyPlease vote on: Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?20:25
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:25
HakanS#endvote20:25
meetingologyVoting ended on: Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?20:25
meetingologyVotes for:0 Votes against:0 Abstentions:020:25
meetingologyDeadlock20:25
HakanSFörlåt. Peetra har ordet20:25
peetraorganisationmodell, nuvarande eller kommande borde kunna diskuteras i forumet, då det är bara fram-å-tebaka å det passar nu ett diskussionsfopruym ganska bra för. Om det kommer nåt bra å enkelt så kan mna väl ta det ibruk?20:25
peetraKLAR20:25
HakanSSå då frågar jag:20:26
HakanS#vote Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?20:26
meetingologyPlease vote on: Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?20:26
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:26
tumba25-120:26
meetingology-1 received from tumba2520:26
fdsvensson-120:26
meetingology-1 received from fdsvensson20:26
peetra-120:26
meetingology-1 received from peetra20:26
Christoffer-120:26
meetingology-1 received from Christoffer20:26
gusnan-120:26
meetingology-1 received from gusnan20:26
HakanS+020:26
forslan-20:26
forslan-120:26
meetingology-1 received from forslan20:26
Christofferendast 0 registreras som abstention20:26
Christofferskippa plustecken framför20:27
HakanS#endvote20:27
meetingologyVoting ended on: Ska vi rösta om organisationförslagen nu, på detta möte?20:27
meetingologyVotes for:0 Votes against:6 Abstentions:020:27
meetingologyMotion denied20:27
HakanSDet har föreslagits att vi bordlägger frågan till första mötet i april.20:29
HakanS#vote Ska vi bordlägga frågan till första mötet i april?20:29
meetingologyPlease vote on: Ska vi bordlägga frågan till första mötet i april?20:29
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:29
HakanS020:29
meetingology0 received from HakanS20:29
fdsvensson+120:29
meetingology+1 received from fdsvensson20:29
peetra-120:29
meetingology-1 received from peetra20:30
gusnan020:30
meetingology0 received from gusnan20:30
forslan+120:30
meetingology+1 received from forslan20:30
tumba25-120:30
meetingology-1 received from tumba2520:30
Christoffer+120:30
meetingology+1 received from Christoffer20:30
HakanS#endvote20:31
meetingologyVoting ended on: Ska vi bordlägga frågan till första mötet i april?20:31
meetingologyVotes for:3 Votes against:2 Abstentions:220:31
meetingologyMotion carried20:31
HakanSVi bordlägger frågan till första mötet i april.20:32
HakanSPunkt 8. Kan peetra få server-logi?20:32
peetra!20:32
HakanSPeetra har ordet.20:32
peetraTack20:33
peetraJag vill inte ha logi, kan BO hemma. ;-)20:33
peetraMen login.20:33
peetraJag är orolig över att det inte finns någon20:33
peetraserveradmin, som tar tag i allt jobb, som borde göras med forumet.20:33
peetraOm jag fick välsignelse av mötet,20:33
peetraså skulle det kunna vara lättare att få gå med i gruppen. Jag har inte tänkt jobba med20:33
peetraservern direkt, utan forumfilerna. Jag vet inte hur tätt serveradminsena är20:33
peetraorganiserade, men iallafall inbillar jag mig att kommunikationen och interactionen20:33
peetraskulle bli rakare om resten av LoCot VILL ha mig (som serveradmin) med tillgång till forumet.20:33
peetraEnklast är att jkag får SSH-login, om de har sådant. ed.20:34
peetraMitt sätt att jobba med forum innebär väldigt lite direkt arbete online, utan20:34
peetrajag gör allt som går att göra offsite på min hemmaserver och flyttar sedan upp rubbet20:34
peetradå det fungerar.20:34
peetraJag inser väl att detta möte inte kan anses ha bestämmanderätt20:34
peetraom vilka verktyg som kan läggas in på servern, men försöka duger väl? ;-P20:34
fdsvensson!20:34
peetraSå om ni inser vikten av att det görs något med forumet och tror att jag är rätt person att göra det, så rösta för detta förslag.20:35
peetraKLAR20:35
fdsvensson+20:35
HakanSfdsvensson har ordet.20:35
HakanS!20:35
fdsvenssonVarför skulle vi inte kunna rösta om det?20:36
peetra+20:36
peetraKlart vi kan rösta om phpMyAdmin, men det känns onödigt petigt20:36
HakanSpeetra och fdsvensson: Klara?20:37
peetraJa20:37
fdsvenssonFärdig Klar20:38
HakanSPeetra har du pratat med Nafallo om detta?20:38
HakanSklar20:39
tumba25!20:39
peetra+20:39
HakanSreplik peetra20:39
peetraNafallo talade om versionshantering, men ingen har väl gjort något angående det heller? Ingen kan skicka mig de kopior jag vill ha för at kolla hur det blir med våra filer20:40
peetraså det skulle på alla sätt vara bäst om jag får hämta dem själv.20:40
peetraJag vill inte prata mer, jag har lagt ner TIMMAR på att prata å ingen har gjort nåt. :(20:41
peetraKLART20:41
HakanStumba25 har ordet.20:42
peetrainte prata == bara göra. :)20:42
tumba25Ville bara säga att Peetra har tät kontakt med Teamet bakom phpBB och har stor vana vid att jobba med den. Hon har också vana vid dom vanligaste versionshanteringssysemen (git och SVN).20:43
tumba25Klart20:43
HakanS!20:44
HakanSJag anser att detta är en fråga för Serveradmin. med Nafallo i spetsen.20:45
tumba25+20:45
fdsvensson+20:46
peetra+20:46
HakanSreplik tumba2520:46
tumba25Denna Nafallo och den ligan gör ju inget i frågan.20:47
tumba25Då måste ju Locot ta något beslut.20:47
tumba25Klar20:47
HakanSreplik fdsvensson20:48
fdsvenssonär du klar HakanS20:48
HakanSklar20:48
fdsvenssonDet stod att vi skulle rösta om det här på Wikin, ingen har oppunerat sig20:49
fdsvenssonså då måste det ju vara grönt20:49
fdsvenssonKlar20:49
HakanSreplik peetra20:49
peetraJag anser också att detta är en fråga för serveradmins, därför vill jag bli en eftersom det inte finns nån titel för modifierande forumadmin i LoCot =)20:49
peetraKLAR20:49
HakanS+20:50
HakanSPeetra: Vad tycker Nafallo om att du ska få tillgång till servern?20:51
HakanSklar20:51
peetraHan har inte sagt varken ja eller nej, jag tror inte han inser att det inte finns nån som gör nåt kanske?20:52
peetraklar20:53
HakanSSnacka med honom igen och förklara läget.20:53
fdsvensson+20:53
tumba25+20:53
peetraSå omröstning med principbeslut kommer inte på frtåganb då?20:53
peetra*frågan20:53
peetraKLAR20:55
HakanSreplik fdsvensson20:55
fdsvenssonÄr det så att det är bara En (1) som bestämmer över hela Locot?20:56
fdsvensson Nej, det stod på Wikin att vi skulle rösta om det. Då gör vi så också! Klar20:57
HakanSreplik tumba2520:58
tumba25Som jag förstår så har det snackats med honom flera gånger utan att något händer.20:58
tumba25Jag föreslår att mötet röstar om huruvuda mötet kan rösta i frågan.20:58
tumba25Eller besluta.20:59
tumba25klar20:59
HakanS!20:59
HakanSVi kan visserligen rösta om detta. Men eftersom det är de serveransvariga som avgör vilka som ska förtroendet att kunna komma åt servern så har det ju ingen betydelse vad detta möte beslutar.21:01
tumba25+21:01
fdsvensson+21:02
HakanSPeetra: När hade du senast ett snack med Nafallo?21:03
HakanSklar21:03
HakanSreplik tumba2521:03
tumba25Dom serveransvariga visar ju inget intresse i frågan. Kanske dags att fundera på att byta serveransvariga, så dyrt är det inte att ha en server. Mötet borde ju kunna ta ett principbeslut att skicka till dom.21:04
tumba25klar21:04
HakanSreplik fdsvensson21:04
* HakanS undrar om Christoffer kan ta över ordförandeklubban en stund?21:06
ChristofferNej, tyvärr.21:06
fdsvenssonExakt, vi kan ta ett beslut om att vi godkänner Peetra. Om Nafallo godkänner henne är det ju bara att köra på. Beslutet taget Klar!21:06
HakanSDå röstar vi.21:07
fdsvenssonom vad21:08
siron+1 peetra21:08
HakanS#vote Kan Peetra be att få bli serveradmin?21:09
meetingology`Please vote on: Kan Peetra be att få bli serveradmin?21:09
meetingology`Public votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)21:09
HakanS+121:09
meetingology`+1 received from HakanS21:09
fdsvensson+121:09
meetingology`+1 received from fdsvensson21:09
tumba25+121:09
meetingology`+1 received from tumba2521:09
peetra021:09
gusnan+121:09
meetingology`0 received from peetra21:09
meetingology`+1 received from gusnan21:09
pelleve+121:09
meetingology`+1 received from pelleve21:09
Christoffer+121:09
meetingology`+1 received from Christoffer21:09
HakanS#endvote21:09
meetingology`Voting ended on: Kan Peetra be att få bli serveradmin?21:10
meetingology`Votes for:6 Votes against:0 Abstentions:121:10
meetingology`Motion carried21:10
peetra!21:10
HakanSpeetra har ordet.21:10
peetraJag tycker inte om att det röstades om jag kan få be om att bli det.21:11
peetraMen jag tolkar iallafall detta som att jag har ert stöd att verkligen vara serveradmin?21:11
peetraKLAR21:11
fdsvensson!21:11
pelleve+21:15
fdsvenssonVi röstade FÖR att Peetra ska bli Serveradm. KLAR!21:18
tumba25+21:18
peetraVi kan säkert avsluta mötet nu. Eller hur? Det tog länge, men vi avhandle massa punkter iallafall. :)21:19
tumba25Det är flera som vill ha ordet.21:19
HakanSreplik fdsvensson21:20
peetraJag trycker vi kan ta ordet fritt, då ordföranden måste gå"nånstans.21:20
fdsvenssonVi röstade FÖR att Peetra ska bli Serveradm. KLAR!21:20
HakanSJa, jag behöver lämna datorn nu.21:21
pelleveinstämmer med fdsvensson21:21
HakanSJag förklarar mötet avslutat.21:21
HakanS#endmeeting21:21
meetingology`Meeting ended Wed Feb  2 21:21:45 2011 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell . (v 0.1.4)21:21
meetingology`Minutes:        http://mootbot.libertus.co.uk/ubuntu-se-mote/2011/ubuntu-se-mote.2011-02-02-18.35.moin.txt21:21
sironpeetra verkar glöd hett på uppgiften. Så varför den byråkrati.21:21
ChristofferTack för idag21:21
HakanSOrdet är fritt21:22
peetraTack ska ni ha. :)21:22
tumba25Håkan har inte tid så då är mötet avslutat. Tjusigt.21:22
peetraBehöver Christoffer en logfil?21:22
Christofferpeetra: ska se21:22
ChristofferNej, min logg verkar ha loggat allt =)21:23
sironDen svenska arbetsförmedlingen arbetar på samma sätt. Är folk taggade på jobb, åsidosätts dem.21:23
ChristofferTack för idag21:24
ChristofferSes!21:24
fdsvenssonHare'21:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!