/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/04/01/#ubuntu-cat.txt

=== pespin is now known as pespin|away
albertquehola20:22
tsdgeoshola20:22
albertquehi ha algu x comentar unes coses d dema?20:22
albertqueés q no em va massa be que3dar-me a la reunio20:23
tsdgeosjo no20:24
albertque:(20:25
albertquealgu més?20:25
sergimateoBona nit!20:38
albertquebonanit20:40
sergimateobona nit albertque, em pensaba que l'xchat no em funcionava20:40
tsdgeosalexm: avui m'he trobat amb el teu doble irlandes20:41
alexm:)20:42
alexmen quin sentit ho dius, tsdgeos... s'assemblava a mi?20:42
josepgallarthola bona nit20:43
tsdgeosalexm: sip20:43
tsdgeoscabell curt though, pero la expressio facial era 95% tu20:43
albertqueperdoneu, puc fer 2 preguntes x la festa d dema i marxo? és q encara soc a bcn io he d'anar a borges20:44
alexmquina gràcia... no és el primer cop que m'ho diuen però mai m'hi he trobat20:45
josepgallartdigues albertque?20:45
alexmalbertque: jo no vindré però pregunta, no cal que demanis permís20:46
albertque1. q necessitem x demà? local, internet i ja està?20:46
albertqueo hem de preveure alguna cosa q m'hagi passat x alt?20:46
josepgallartsi nomes aixo20:46
albertqueok, perfecte20:46
alexmsuficient, la resta sobre la marxa20:47
albertque2. m'ha trucat un noi q vindra d'artesa de segre, diu q no en sap gaire xo q si pot ser util vindra, sinó s'estalvia els kms20:47
albertquepots fer algo? li he dit q traduir sempre pot20:47
alexmpodrà traduir segur20:47
albertquedoncs li dic q si vol, si q podrà ajudar20:48
albertquedoncs res més, ens veiem dema a les 11 allà20:48
alexmvagi bé!20:48
albertqueno he vist l'ordre del dia, hi ha res q hagi d'aclarir?20:49
josepgallartque vagui molt be, dons jo tanpoc podre venir20:49
sergimateoalbertque, que vagi bé dema, malauradament no podre anar...20:49
albertquexo vindra algu oi? ;)20:49
josepgallartsi no patexis B-)20:50
albertquemolt b, us deixo doncs, q encara tinc 2 hores de moto20:50
albertquebona nit!!20:50
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:00
josepgallartbon vespre21:00
wagafoBona nit, Josep21:00
SiscoGarciabona niiiiiiiiit21:01
wagafoI rafael_carreres i tota la resta...21:01
josepgallartBona nit wagafo21:01
sergimateobona nit21:01
wagafoHe volgut connectar-me amb l'Empathy del Natty però no em surt la llista de participants a l'esquerra, a algú més li passa?21:02
wagafovull dir a la dreta....21:02
SiscoGarciawagafo, a mi també m'ha passat i he tornat a l'x-chat21:02
wagafoJo m'he anat al pidgin, ja estic informant del bug...21:02
josepgallartves a dalt ,conversa i activa la opciostra la lliat de contactes21:03
SiscoGarciaper cert, si no m'he equivocat he configurat els caràcters amb utf-8. es veuen bé els accents?21:03
rafael_carrerasSiscoGarcia: sí21:03
SiscoGarciamerci rafael_carreras21:03
sergimateojo volia posar la beta de la natty avui, pero com que tinc ho tinc tot arregladet per editar fulletons i acreditacions, no m'he atrevit...21:03
josepgallartfas be serguimateo, alguna aplicaio peta21:04
rafael_carrerasbé, comencem que hi ha molta teca avui21:04
SiscoGarciasergimateo, si no pots venir demà a borges potser no cal que t'actualitzis fins que ho tinguis resolt21:04
SiscoGarciasom-hi21:04
wagafoJo l'he instal·lat al portàtil i al sobretaul i de conya..21:04
rafael_carreras######################################21:04
rafael_carrerasel primer punt és la votació del disseny de samarreta21:04
rafael_carrerasalgú pot posar l'enllaç a la pàgina dels dissenys?21:05
sergimateohttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/11_0421:06
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/11_0421:06
SiscoGarciaups21:06
rafael_carrerashi ha un munt de dissenys21:08
wagafoS'haurien de posar números a la pàgina per votar millor21:08
sergimateoel papapep s'ha lluit...21:08
sergimateoen el bon sentit, és clar!21:08
SiscoGarciasergimateo, quina és del papapep21:09
SiscoGarcia?21:09
wagafoDoryLaSenseNeurona?21:09
rafael_carreras21:09
sergimateohe mirat a informació aviam qui ha modificat la pagina, i pels dissenys de la dorysenseneurona ho he deduit21:09
wagafoJo ho he deduït pel nom 8-)21:10
SiscoGarciai ara va d'incògnit'21:10
SiscoGarcia?21:10
SiscoGarciawagafo, XD21:10
rafael_carrerasa veure, que es fa tard21:10
sergimateobé, com que no em puc/vull votar a mi mateix, jo ja ho tinc decidit21:10
rafael_carrerasvotem dient quin disseny ens agrada més21:11
wagafoA mi la segona de DoryLaSenseNeurona21:11
SiscoGarciai si hi ha empat fem una segona ronda triant entre els més votats?21:11
sergimateoel primer de la dorysenseneurona que porta el lema "ubuntu.cat  ubuntaires en català"21:12
josepgallartserguimateo en versio Ç UBUNTU.CAT21:12
rafael_carrerasjo voto per Dory EquipdubuntairesencatàBlau21:12
sergimateola primera, amb les quatre barres a la dreta21:12
SiscoGarcial'últim del sergimateo21:12
alexmla penúltima d'en sergimateo21:12
SiscoGarciasergimateo, has votat dos cops21:12
sergimateono, ,li estava explicant al josep21:13
SiscoGarcia;921:13
SiscoGarcia;)21:13
SiscoGarciaqui falta votar?21:13
rafael_carrerastoca votar, DPini, alexm21:14
SiscoGarciarafael_carreras, que l'alexm ja ha votat :P21:14
rafael_carrerasOh :-)21:14
sergimateoostres, m'acabo d'adonar que el josep estava votant, no preguntant-me :P21:15
SiscoGarciaus sembla que fem una segona ronda entre les que hem votat?21:15
SiscoGarciaho dic per anar avançant21:15
sergimateoSiscoGarcia,  +121:15
wagafoÉs que hem votat tots diferent21:15
rafael_carrerasaixò pensava...21:15
wagafoSi tornem a votar igual no avancem21:15
SiscoGarciaja wagafo però jo canviaré el meu vot21:16
SiscoGarciaper desencallar-ho21:16
rafael_carrerasbé, doncs segona volta21:16
wagafoTrànsfuga :-D21:16
sergimateoara que ja tenim la primera criba, no es pot fer allò de que tothom voti +1 0 o -1 per cada disseny?21:16
rafael_carrerassergimateo: +121:16
SiscoGarciasergimateo, +121:16
alexm++21:16
wagafo+121:16
josepgallart+121:17
rafael_carrerascomencem per la primera i anem baixant21:17
rafael_carreras la segona de DoryLaSenseNeurona21:17
wagafo+121:17
rafael_carreras-121:17
alexm-121:18
SiscoGarcia-121:18
sergimateo-121:18
josepgallart-121:18
sergimateoal loro, que jo havia proposat la primera de la dory!21:18
sergimateoho dic per apuntar-ho21:18
SiscoGarciaperò estem votant la segona21:18
sergimateoja ja, he votat la segona21:18
sergimateonomés era un apunt21:18
SiscoGarciaja me n'havia adonat que ens hem saltat la primera21:18
SiscoGarciabé, suposo que podem descartar la segona de la DoryLaSenseNeurona, oi?21:19
wagafoDescartada21:19
rafael_carrerasSiscoGarcia: quina és la primera?21:19
rafael_carrerasno la trobo21:19
SiscoGarciala que diu ubuntu.cat i les 4 barres a la dreta21:20
sergimateoaquesta!21:20
wagaforafael_carreras la primera ve abans de la segona 8-)21:20
sergimateohttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/11_04?action=AttachFile&do=get&target=lemacat1.png21:20
SiscoGarciasacte21:20
rafael_carreras+121:20
SiscoGarciavots per la https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/11_04?action=AttachFile&do=get&target=lemacat1.png21:20
SiscoGarcia+121:21
rafael_carreras+121:21
sergimateo+121:21
wagafo-1 per coherència21:21
josepgallart-121:21
alexm+121:21
SiscoGarciacoherència?21:21
sergimateojajaja21:21
wagafoHome si havia votat +1 a la segona...21:21
rafael_carrerasno cal coherència :-)21:21
SiscoGarciasi ens hem de moure per aquesta coherència quedarem com abans21:22
rafael_carrerasva, la tercera21:22
alexmwagafo: estem votant les que ens agraden o no21:22
SiscoGarciaquina era rafael_carreras21:22
sergimateoes pot recordar quina es?21:22
SiscoGarcia?21:22
wagafoJust, endavanat21:22
rafael_carrerasserguimateo en versio Ç UBUNTU.CAT21:22
wagafovull dir, endavant21:22
SiscoGarciapareu21:23
alexmlink, si us plau21:23
SiscoGarciarafael_carreras, quin ordre estàs seguint?21:23
sergimateohttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/11_04?action=AttachFile&do=get&target=samarreta_c_revisited_2.png21:23
sergimateopot ser?21:23
rafael_carrerasSiscoGarcia: no ho sé :-)21:23
josepgallartes21:23
sergimateo+121:24
josepgallart+121:24
rafael_carreras-121:24
wagafo-121:24
SiscoGarcia-121:24
alexm-121:24
SiscoGarciadescartada21:24
SiscoGarciauna altra21:24
sergimateouna altra, que no acabem!21:24
rafael_carreras Dory EquipdubuntairesencatàBlau21:24
SiscoGarciaenllaça-la21:25
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/11_04?action=AttachFile&do=get&target=Simple2.png21:25
sergimateo021:25
rafael_carreras+121:25
josepgallart+121:25
wagafo-121:25
alexm-121:25
SiscoGarcia021:26
rafael_carrerassegüent21:26
sergimateouna altra: https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/11_04?action=AttachFile&do=get&target=samarreta_natty_3.png21:26
SiscoGarcia+121:26
rafael_carreras-121:26
alexm+121:26
wagafo-121:27
josepgallart+121:27
SiscoGarciasergimateo, faltes tu21:27
sergimateo+121:27
sergimateoi la ultima meva també estava21:27
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Samarretes/11_04?action=AttachFile&do=get&target=samarreta_natty_2.png21:27
SiscoGarcia+121:27
sergimateo021:27
josepgallart+121:27
rafael_carreras+121:27
wagafo+121:27
alexm-121:27
sergimateoqueda alguna?21:28
SiscoGarciaem sembla que no21:28
wagafoSóm 5 i hem votat 521:28
SiscoGarciasom 6 i ja n'hem votat 621:28
sergimateoa tot això, voliem samarreta generica o no genèrica???21:28
rafael_carrerassergimateo: i ho dius ara? :-)21:28
SiscoGarciasi no m'equivoco l'única que té 5 vots és la primera de DoryLaSenseNeurona21:29
rafael_carrerasdoncs vinga, ja està21:29
wagafoJa tenim guanyadora, la Dory21:29
rafael_carrerasfelicitats a tots els dissenyadors!21:29
SiscoGarciaaixò ja ho vam dir a l'anterior reunió. vam dir preferentment21:29
sergimateoSiscoGarcia, era una observació, de fet jo la preferia generica :)21:29
wagafoSí, ens ho han posat difícil21:29
SiscoGarciai al jurat que ho ha tingut força difícil21:29
rafael_carrerasèxit total del concurs de disseny, mai n'havíem tingut tants21:30
SiscoGarciasergimateo, per què n'has fet de la natty?21:30
sergimateocert, felititats a tots els que jan participat (jo no gaire, que vaig fer centrifugat d'idees)21:30
alexmcertament, és d'agrair que ho posin difícil al jurat :)21:30
SiscoGarcia+121:30
rafael_carrerasbé, segon punt, Presentació dels patrocinis i col·laboracions21:30
rafael_carreraspodeu mirar els col·laboradors al wiki de la festa21:31
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/NattyNarwhal21:31
rafael_carrerasa baix de tot21:31
sergimateoSiscoGarcia, en faltava algun segons va dir l'albertque, oi?21:31
sergimateouna empresa que es deia infonosequé21:32
SiscoGarciasí era una empresa d'informàtica que treballa amb pl21:32
DPiniwwoops era AFK :S21:32
sergimateoDPini, això que es All Frikis Knocked-out? :P21:33
DPinino xDD21:33
rafael_carrerasbé doncs ja ens ho dirà, no hi ha problema21:33
rafael_carrerassegüent punt21:33
sergimateorafael_carreras, basicament estic esperant el logo per posar-ho al fulletó, per això ho comentava21:33
rafael_carrerasmolt bé21:34
rafael_carrerasRevisió del formulari d'inscripció per a la Festa Natty21:34
rafael_carrerasel wagafo ha preparat el formulari (http://www.ubuntu.cat/node/941). Podem repassar-lo i aprovar-lo abans de fer-lo públic21:34
wagafohttp://www.ubuntu.cat/FestaNatty21:34
wagafoEl principal és revisar les instruccions per al dinar21:35
wagafoEl compte per cobrar que vam donar a la festa Lúcid encara és vàlid?21:35
sergimateoper mi perfecte en tot, excepte en l'enllaç de "on es la borrassa" que posaria el mapa del googlemaps que surt a la wiki21:35
sergimateohttp://maps.google.es/maps/ms?source=s_q&hl=ca&geocode=&aq=&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+Nou,+2,+25400+Les+Borges+Blanques,+Lleida,+Catalunya&msa=0&msid=213157713355847164514.00049daa9ae5f0dafa85e&z=1521:36
SiscoGarciawagafo, el compte de la lucid era del cubells21:36
sergimateodonat que al final no el fem a la borrassa sino al centre civic21:36
wagafoD'acord, ho he mirat però sols vaig trobar aquest contacte...21:36
SiscoGarciajo demanaria demà als de la Borrassa, o a l'albertque un compte on fer l'ingrès21:36
sergimateomes que res... per coherència (wagafo dixit) :P21:36
wagafoDoncs necessitem un altre compte bancari perquè enviïn les transferències21:37
SiscoGarciaostitú, és la paraula de la nit :P21:37
alexmenlloc de «Donat el caràcter públic...» no seria «Atès el caràcter públic...» ?21:37
alexmem sona massa semblant al castellà21:37
SiscoGarciawagafo, demanem-lo demà a Borges, val?21:37
wagafoOn està això de "donat" alexm?21:37
alexma les condicions de la install21:37
wagafoAh, ja l'he vist, doncs sí, atès sona millor...21:38
alexmrafael_carreras: podem utilitzar el compte de caliu, potser?21:38
SiscoGarciaalexm, ni que s'assembli al castellà és català... tot i que «Atès...» és més català21:38
alexmen podem parlar diumenge, si de cas21:38
SiscoGarciaalexm, feu com vulgueu, però no seria millor per l'equip que el compte fos de la gent local?21:38
alexmSiscoGarcia: no he vist mai cap text amb un donat el21:38
SiscoGarciaaixí ho gestionen tot ells i no suposa més feina per nosaltres21:39
alexmSiscoGarcia: si ells ho volen fer així, per mi cap problema21:39
SiscoGarciapreguntem-ho demà21:39
rafael_carrerasalexm: no sé com pagar des d'aquest compte, potser per transferència21:39
alexmho deia per si no surt cap voluntari ;)21:39
wagafoD'acord, els preguntem demà21:40
rafael_carrerasbé, doncs ho preguntem demà21:40
rafael_carreras:)21:40
SiscoGarciaen tot cas, el tema caliu és posterior a la ugj, de manera que ja sabrem/eu si hi ha voluntaris21:40
alexmrafael_carreras: segurament el millor seria per transferència, sí, però que ho gestioni el comitè local ja em sembla bé21:40
wagafoHa de ser per transferència, sinó no funciona allò de la reserva21:40
rafael_carrerasalguna cosa més del formulari?21:41
wagafoQuan us sembla qeu fem públic el formulari? En quant solucionem el tema del compte?21:41
sergimateosi: ja ens podem inscriure?21:41
rafael_carrerasper mi, perfecte21:41
SiscoGarciaestà dpm... i no és el david :P21:41
josepgallartok21:41
rafael_carrerasSiscoGarcia: sempre hi penso :)21:41
SiscoGarciasergimateo, encara no, falta resoldre el tema del compte21:42
SiscoGarciarafael_carreras, :)21:42
sergimateocert...21:42
wagafoQuedem així, quan entri el número de compte el faig públic i poso els enllaços a ubuntu.cat i al wiki21:42
SiscoGarciawagafo, +121:42
sergimateowagafo, +121:42
alexmmolt bé, bona feina21:42
rafael_carreras+121:43
rafael_carrerasun altre punt21:43
josepgallart+121:43
sergimateowagafo, i un correu a les llistes i al forum de que s'obren les inscripcions tampoc estaria malament21:43
rafael_carrerassergimateo: home clar!21:43
wagafo+1 sergimateo21:43
rafael_carrerasTria del lloc on fer l'estampat de la samarreta21:43
sergimateopreus?21:43
rafael_carrerases veu que a les Borges les poden fer al mateix preu21:44
SiscoGarciaaquest punt l'he inclòs perquè dimecres l'albertque em va fer un correu que semblava atractiu21:44
SiscoGarciaBon dia,21:44
SiscoGarciam'acaben de passar pressupost per fer les samarretes directament aquí a Borges:21:44
SiscoGarcia- 100 samarretes, a un màxim de 3 colors plans, mida màxima DIN-A4 a una sola cara. El color de la samarreta depèn del disseny escollit finalment. > 4,90€ +IVA (això de l'IVA diu que... ja m'entens).21:44
SiscoGarcia- els porta targetes ens els regala.21:44
SiscoGarciaJa direu si ho fem aquí o no.21:44
rafael_carrerasi m'estalvio carregar-les amunt i avall21:44
rafael_carreras+100021:44
wagafoAvall carregaràs les que sobri, o algú les carregarà21:44
SiscoGarciaem sembla que la tria és clara21:44
alexmem sembla ideal que les encarregui el comitè local21:45
sergimateo4,90+IVA son més de 5 euros21:45
SiscoGarciaa veure qui supera el vot de qualitat del kappo ;)21:45
wagafo+1 per les Borges Blanques21:45
SiscoGarciasergimateo, però això de l'iva diu que... ja m'entens21:45
sergimateoés clar que tenim els portatargetes, pero venent la samarreta a 5 euros perdrem calers21:45
wagafoSemblem el cas Gürtel amb això de "ja m'entens"21:45
sergimateoSiscoGarcia, , llavors... comité local!!!21:45
alexmsergimateo: sense factura ens estalviem l'iva21:45
SiscoGarciawagafo, i amb la pinta de «trajes» que té l'objecte de la discussió no vegis :D21:46
rafael_carrerasmolt rebé, sí que fem feina avui!21:46
rafael_carrerasúltim punt!21:46
josepgallartsi tenim una inspecio i detecten compres amb negre.....21:46
rafael_carrerasFulletó de difusió per a la Festa Natty21:46
rafael_carrerasProposta, opinions, suggeriments de millora...21:46
sergimateoun segon...21:47
rafael_carrerasjosepgallart: no som cap associació ni res...21:47
sergimateoallà va21:47
sergimateohttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme#Fullet%C3%B3%20per%20la%20Festa%20Natty21:47
josepgallarto se  ;)21:47
SiscoGarciafelicitats sergimateo21:48
sergimateoabans de res, agrair infinit la col·laboració d'en SiscoGarcia  i l'albertque21:48
sergimateoque han aportat punts de vista i l'han revisat des de l'ombra21:48
SiscoGarciasí que ets agraït sergimateo no n'hi ha per tant21:48
josepgallartmolt guapo sergui!!21:48
wagafoPosen 2010 i UPC, és correcte?21:48
wagafoPerdó, estava mirant malament, la UGJ de la UPC21:49
sergimateol'albertque va aportar una molt bona idea que era donar més pes al fet que l'Ubuntu es especialment fàcil d'instalar i utilitzar21:49
sergimateollavors vaig aprofitar la idea i vaig posar unes negretes remarcant les paraules clau21:49
sergimateosi les llegiu una darrera l'altre el missatge és molt clar21:49
rafael_carrerasla veritat és que es veuen millores21:50
sergimateoFull 1: sistema operatiu fàcil d'instal·lar des de l'inici conté totes les aplicacions gratuït compartir-lo ideologia ètica sud-africana humanitat vers els altres21:50
sergimateoFull 2: cada sis mesos arreu del món xerrades i tallers coneixement lliure cop de mà instal·lat en la teva llengua gratuïta i de lliure accés inscriviu-vos previament.21:50
alexmsergimateo, et al. l'enhorabona, està molt bñe21:50
alexm*bé21:50
sergimateoés una gran millora, a banda de les quatre fotos que vaig afegir21:50
rafael_carrerassí, una gran millora21:51
sergimateopersonalment em va agradar la foto de l'alexm trastejant amb els 3 portatils alhora...21:51
wagafoMolt bona feina21:51
sergimateosi veieu alguna cosa estranya o que s'hauria de modificar, m'ho comuniqueu21:52
sergimateoper cert, mentre esperava a que comences la reunio m'he pelat l'acreditació21:52
sergimateohttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme#Targeta%20per%20la%20Festa%20Natty21:52
SiscoGarciaper dir-ne alguna, els logos del wine i del playonlinux21:52
SiscoGarciauala21:53
sergimateoSiscoGarcia, perquè ho dius?21:53
SiscoGarciasort que no has guanyat el disseny de les samarretes, si no podries dedicar-t'hi professionalment ;)21:53
sergimateotenint laidea de l'anterior no m'ha costat gaire. Us sembla bé?21:53
SiscoGarciaferpecte!21:53
sergimateol'acreditació, volia dir...21:53
SiscoGarciaper mi no cal parlar-ne més21:53
alexmem sembla bé21:54
josepgallartmolt be21:54
wagafo"no hace falta decir nada más"21:54
sergimateowagafo, t'ha faltat "Schuster dixit..." :P21:54
josepgallartets un crak sergimateo21:55
rafael_carrerasmolt bé!21:55
SiscoGarciaper mi l'apartat de grafisme del wiki és teu sergimateo21:55
sergimateojosepgallart, es que les muses m'han dit que al mes d'abril no hi serien i he aprofitat...21:55
josepgallartjejeje21:55
sergimateol'albertque va comentar que farien difusio tant en paper com amb els butlletins que envien des de la borrassa, així que per aquest motiu he preparat el pdf en dos fulls21:57
SiscoGarciasergimateo, ara veig que em demanaves per què deia... què?21:57
sergimateoen tot cas quan estigui acabat amb els logos dels colaboradors ho podem fer public el PDF al forum, web etc21:58
josepgallarta estat aqui abans de començar pero no espodia quedar per que era a barcelona i tenia que anar a les borges21:58
SiscoGarciajo crec que l'únic logo que hi pot faltar és el de l'empresa d'informàtica, de les admins passaria totalment21:58
sergimateoja que a la passada festa no em va donar la sensació que ningú es va atrevir a imprimir copies per fer difusio. Potser en format elecronic costa menys21:58
sergimateosergimateo, lo dels logos del wine i no se que...21:59
sergimateoups... era SiscoGarcia21:59
SiscoGarciaah, ho deia perquè m'ha vingut la vena rms i em semblaria millor si no hi hagués cap facilitat de cara al ruindous21:59
SiscoGarciaperò ja et dic, en plan rms :)22:00
rafael_carrerasbé, ja estem, oi?22:00
SiscoGarciasí, qui vindrà demà?22:01
sergimateoSiscoGarcia, a tot això: el que l'apartat de grafisme sigui meu no hi estic d'acord. Com a minim ex-aequo amb la dory, en crazyserver i el carles oriol per la feinada inicial que van fer...22:01
wagafoSi, ja estem. Jo vaig demà22:01
josepgallartque vagui molt be dema!!!22:01
alexmSiscoGarcia: -1 no vinc22:01
sergimateorafael_carreras, per mi ja esta. Sobre el fulletó, que li feu una ullada amb calma per si hi ha alguna errada tipogràfica que no he detectat22:01
rafael_carrerasfelicitats a tots els reunits que ens hem ventilat 5 punts en una hora!22:01
SiscoGarciasergimateo, però hores d'ara potser ets qui més feina gràfica està fent22:01
SiscoGarciaalexm, ens veiem a la festa, oi?22:02
alexmbona feina, equip22:02
SiscoGarciajosepgallart, gràcies i fins la festa22:02
alexma la festa vindré acompanyat dels periodistes, SiscoGarcia ;)22:02
SiscoGarciamolt bona feina a tothom22:02
rafael_carreras#######################################22:02
sergimateocert, ens ho hem pelat molt bé22:02
SiscoGarciacert, alexm22:02
sergimateo(no canvieu "ho" per "la")22:02
SiscoGarciaens estem superant, sembla, oi?22:02
sergimateo:P22:02
SiscoGarciaon diu ho?22:02
SiscoGarciajo llegeixo la :P22:03
sergimateolol22:03
josepgallart:'(22:03
wagafosiscogarcia, a dormir...22:03
alexmbona nit22:03
sergimateobe, passeu-vos-ho be dema. em sap greu no poder anar-hi22:03
SiscoGarciabé, equip, felicitats per la feina i bon viatge els que veniu demà cap a Ponent22:03
sergimateobona nit!!!22:03
SiscoGarciafaré fotos22:03
wagafobona nit i fins demà22:03
SiscoGarciabona nit a tothom22:04
josepgallartbona nit i fins la festa22:04
SiscoGarciabé, la festa és a les 11, però la meua intenció és ser-hi a la Borrassa cap a les 10:0022:05
SiscoGarciala ugj volia dir22:05
sergimateoSiscoGarcia, ja que estem: el mapa que surt al fulleto es veu clar o queda una mica lioso?22:06
SiscoGarciaespera que m'ho miro22:06
sergimateo...amb tanta icona22:07
SiscoGarciaes veu bé, l'únic que no es llegeix és la plaça de la constitució... que és on hi ha el centre cívic22:08
SiscoGarciaperò és al costat de l'ajuntament... crec22:08
SiscoGarciacalla, que potser és on hi ha el logo d'ubuntu22:09
SiscoGarciali haurem de preguntar a l'albertque22:09
sergimateoper això ho deia, perque s'acumulen les icones al voltat del centre civic22:10
sergimateopero no se/puc editar el googlemaps per treure-les22:10
sergimateoli podem comentar, no creus?22:10
SiscoGarciajo crec que sí. el millor és comentar-li a veure què diu22:10
sergimateosobre les icones que parlavem, les he posat per fer referencia al taller que hi ha aquest cop22:11
SiscoGarciasergimateo,  apm?22:11
sergimateopero si les vols canviar tu que en saps mes, ho comentem22:11
SiscoGarciaeiiiiii, d'on t'ho has tret això que jo en sé més22:12
sergimateono, cap pregunta més. Dema entrenament a les 10:00 a les borges :P22:12
sergimateobona nit sisco!22:12
SiscoGarciabona nit sergimateo22:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!