/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/05/25/#ubuntu-se-mote.txt

peetraLämg sedan jag hade tid att delta i något möte.19:16
bittin`samma här19:27
HakanS#startmeeting19:30
meetingologyMeeting started Wed May 25 18:30:54 2011 UTC.  The chair is HakanS. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell.19:30
meetingologyUseful Commands: #topic #action #link #idea #voters #vote #chair #action #agreed #help #info #endmeeting.19:30
HakanSHej och välkomna till loco-möte nummer 11.19:31
HakanSInnan vi drar igång mötet ber jag alla som ännu inte gjort det, att läsa mötesreglerna19:31
HakanShttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/Riktlinjer19:31
HakanS#topic Vilka är här för att närvara vid mötet?19:31
meetingologyTOPIC: Vilka är här för att närvara vid mötet?19:31
HakanSAnge gärna ert launchpad-id19:31
Christofferchristoffer-holmstedt19:31
HakanSHakanS19:31
peetraPeetra19:31
urbananjaro/19:31
gusnanGusnan19:31
Khazrakkhazrak19:32
forslanforslan19:32
HakanS#topic Punkt 1. Val av mötesordförande.19:33
meetingologyTOPIC: Punkt 1. Val av mötesordförande.19:33
HakanSVar vänliga att lämna förslag.19:33
ChristofferSittande, HakanS19:33
urbananjarnog med förslag19:33
HakanSInga mer förslag?19:33
HakanS#vote Kan vi välja HakanS till mötesordförande?19:34
meetingologyPlease vote on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?19:34
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)19:34
Christoffer+119:34
meetingology+1 received from Christoffer19:34
gusnan+119:34
meetingology+1 received from gusnan19:34
urbananjar+119:34
meetingology+1 received from urbananjar19:34
HakanS+019:34
Khazrak+119:34
meetingology+1 received from Khazrak19:34
peetra+119:34
meetingology+1 received from peetra19:34
HakanS019:35
meetingology0 received from HakanS19:35
HakanS#endvote19:35
meetingologyVoting ended on: Kan vi välja HakanS till mötesordförande?19:35
meetingologyVotes for:5 Votes against:0 Abstentions:119:35
meetingologyMotion carried19:35
HakanSVi rusar på.19:36
HakanS#topic Punkt 2. Val av protokollförare.19:36
meetingologyTOPIC: Punkt 2. Val av protokollförare.19:36
peetraurbananjar19:36
HakanSVar vänliga att lämna förslag.19:36
HakanSInga mer förslag?19:36
Christofferinga19:37
HakanS#vote Kan vi välja urbananjar till protokollförare?19:37
meetingologyPlease vote on: Kan vi välja urbananjar till protokollförare?19:37
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)19:37
Christoffer+119:37
meetingology+1 received from Christoffer19:37
HakanS+119:37
meetingology+1 received from HakanS19:37
gusnan+119:37
peetra+119:37
meetingology+1 received from gusnan19:37
bittin`+119:37
meetingology+1 received from peetra19:37
meetingology+1 received from bittin`19:37
urbananjar+019:37
Khazrak+119:37
meetingology+1 received from Khazrak19:37
HakanS#endvote19:37
meetingologyVoting ended on: Kan vi välja urbananjar till protokollförare?19:37
meetingologyVotes for:6 Votes against:0 Abstentions:019:37
meetingologyMotion carried19:37
urbananjarloggas mötet?19:37
HakanSurbananjar: Ja19:38
urbananjarok19:38
HakanS#topic Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet19:38
meetingologyTOPIC: Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet19:38
HakanSProtokollet finns på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te10/protokoll19:38
bittin`+119:38
HakanSNågon som inte läst det?19:39
ChristofferTidpunkt för mötet står inte mne är inte så viktigt för framtiden19:39
Christoffer*nästa möte19:39
Christofferannars är protokollet rätt19:40
HakanSVi bestämde ingen tid.19:40
HakanS#vote Kan vi godkänna protokollet?19:40
meetingologyPlease vote on: Kan vi godkänna protokollet?19:40
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)19:40
Christoffer+119:40
meetingology+1 received from Christoffer19:40
HakanS+119:40
meetingology+1 received from HakanS19:40
gusnan+119:40
meetingology+1 received from gusnan19:40
bittin`+119:40
meetingology+1 received from bittin`19:40
Khazrak+119:40
meetingology+1 received from Khazrak19:40
forslan019:41
meetingology0 received from forslan19:41
peetra+119:41
meetingology+1 received from peetra19:41
urbananjar#ubuntu-se-mote +119:41
HakanS#endvote19:41
meetingologyVoting ended on: Kan vi godkänna protokollet?19:41
meetingologyVotes for:6 Votes against:0 Abstentions:119:41
meetingologyMotion carried19:41
HakanS#topic Punkt 4. Diskussion och beslut om LoCots organisation.19:42
meetingologyTOPIC: Punkt 4. Diskussion och beslut om LoCots organisation.19:42
HakanSFörra mötet fick en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag till organisation för det svenska LoCot.19:42
HakanSFörslaget har funnits att läsa här: https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te11?action=AttachFile&do=get&target=Organisation_Ubuntu_Sverige_4.01.pdf sedan i förrgår.19:43
HakanSVi var inte helt eniga inom gruppen men har ändå enats om att bara lägga fram ett enda förslag.19:44
HakanSOm alla har tillgång till presentationen så tänkte jag att vi går igenom det bild för bild.19:45
HakanSVid frågor ber jag er begära ordet med ett utropstecken. !19:45
HakanSDet är Urban som gjort presentationen. Vill du hålla i genomgången?19:46
urbananjarOK!19:46
urbananjarBild 2 Vi börjar med att slå fast vad Ubuntu Sverige finns till för, så att vi har en gemensam grund att stå på.19:46
urbananjarBild 3 Det här är exempel på vad vi gör eller tidigare har gjort. Vi har säkert glömt något.19:47
peetra!19:47
urbananjarBild 4 Så till förslaget. Här är kanske inte så mycket nytt, mer en kortfattad förklaring med vad skillnaden är mellan projekt och grupper, vi återkommer till båda19:47
HakanSPeetra har ordet.19:47
peetraBild 2, ska vi inte finnas till för att hålla kontakten med Canonical också?19:47
urbananjar!19:48
HakanSurban har ordet.19:48
urbananjarPeetra har givetvis rätt, och för att ge något tillbaka till den globala Ubuntucommunityn, men ibland får man förenkla och renodla lite, tycker jag19:49
HakanSNöjd Peetra?19:50
peetramjoe, jovarss. Det e bra.19:50
urbananjarSka jag fortsätta?19:51
HakanSUrban: Fortsätt, och upprepa bild 4.19:51
urbananjarBild 4 Så till förslaget. Här är kanske inte så mycket nytt, mer en kortfattad förklaring med vad skillnaden är mellan projekt och grupper, vi återkommer till båda19:51
urbananjarBild 5 Grupperna har alltså hand om uppgifter som ständigt måste skötas, som att moderera forumet och att uppdatera mjukvaran i servern. Ni kommer att se att vi har möblerat om ganska rejält. Grupperna styr, som ni ser sig själva.19:51
urbananjarBild 6 och 7 Många uppgifter kommer att kräva kompetens från flera grupper och då gäller det att samarbetet mellan grupperna är smidigt. Det kommer dock att behövas någon instans som kan lösa problem coh se till att det flyter19:52
urbananjarBild 8 Vi kallar den instansen "ledningsgrupp". Jag vet att det låter byråkratiskt men vi har inte kommit på något bättre namn. Det ska i alla fall inte fungera byråkratiskt. Vi tror att ett kollektivt ledarskap är en god medelväg mellan "envälde" och "oändliga debatter".19:52
urbananjarBild 9 Vi har ju haft en tendens till "Mycket snack och lite verkstad". Många tjusiga planer har det varit, men få har realiserats. Nu fokuserar vi på att få saker gjorda, lite i taget, men tydligt framåt. Det finns en massa teori bakom, ni kan få länkar sen, men huvudsaken är att hjulen börjar snurra. Det hela börjar med en osorterad "önskelista", som vi kallar "backlog".19:52
urbananjarBild 10 Vi sorterar den i viktighetsordning och delar kanske upp stora tuggor i smådelar19:52
urbananjarBild 11 IRC-mötet får en ny viktig roll, nämligen att ha sista ordet när det gäller nästa månads uppgifter19:52
HakanS!19:53
HakanSJag har ordet.19:53
HakanSBild 11. Med möten menar vi medlemsmötena. Inte ledningsgruppens möten.19:55
HakanSKlar.19:55
HakanSFortsätt Urban19:55
urbananjarok19:55
urbananjarBild 12 Jag sa att vi stuvar om rejält i gruppstrukturen för att samla likartad kompetens i de olika grupperna, men också för att fördela makt och ansvar. Givetvis är det inte hugget i sten utan får justeras efter hand.19:56
urbananjarBild 13 Översättning är lätt att glömma bort, för det bara fungerar. Här håller vi högsta världsklass och man ändrar inte i ett vinnande lag.19:56
urbananjarBild 14 Support ansvarar för support och handledningar i olika former, men rymmer också moderering. Givetvis är det inte bara de som svarar på supportfrågor.19:56
urbananjarBild 15 Webbplatsgruppen ansvarar för att vår viktigaste gemensamma kommunikationskanal med omvärlden och blivande ubuntister håller en hög klass. Personligen tror jag att de kommer att behöva mycket hjälp ett tag framöver.19:56
urbananjarBild 16 Teknikgruppen innefattar alla admins, men här vill vi också ha duktiga programmerare och inte minst folk som hjälper oss igång med mer systematiskt arbete med buggrapportering och buggjakt.19:56
urbananjarBild 17 och 18 Lite mer om hur vi ser på vad ett projekt är och deras roll i Ubuntu Sverige19:57
urbananjarBild 19 Det vi drar igång nu kommer att vara jobbigt. Vi får lära nytt, pröva nya roller och ha kontakt med nya människor (eller gamla vänner i nya "kläder". Vi ska ha kul och känna att vi uträttar någonting nyttigt.19:57
urbananjarBild 20 Det här kan kanske ses som en betaversion. Allt kommer inte att att funka 100%, men utan att testa vet vi inte var buggarna finns. Låt oss installera, starta om och rapportera buggarna. Vi hittar dem inte med mer snack och "utredningar". Jag yrkar bifall till förslaget19:57
urbananjarsudo do-release-upgrade19:57
urbananjarklar19:57
HakanSTack Urban.19:58
HakanSSå.19:58
HakanSFrågor?19:58
HakanSEller synpunkter.19:58
leogg!19:59
HakanSleogg har ordet.19:59
leoggAng. peetras fråga: hålla kontakten med Canonical är en uppgift, inte en målsättning för Ubuntu Sverige20:01
leoggklar :)20:01
peetra!20:01
HakanSpeetra har ordet.20:01
peetraMålsättningen är väl fortfarande att bli LoCo nån dag? Så jag tycker att det är viktigt att vi kommer ihåg det. :) KLAR.20:02
HakanS!20:03
HakanSJag talar. ;)20:03
HakanSVi är ett LoCo. Dock inget erkänt/beprövat sådant.20:05
peetra!20:06
HakanSDet är inget självändamål att bli erkända. Vi ska bli erkända av LoCo Council för att vi gör något för Ubuntu och för den totala gemenskapen.20:07
HakanSKlar.20:07
HakanSpeetra har ordet.20:07
peetraInget självändamål i sig, men det känns bättre om man är en del av något världsomfattande och inte en random nördgrupp tror jag, så vi ska väl sträva till att försöka bidra så att vi får vara erkänt LoCo?20:09
urbananjar!20:09
peetraKLAR20:09
HakanSurbananjar har ordet.20:09
urbananjarJag skulle kunna tänka mig att lägga till "och att ge någonting tillbaka till den globala Ubuntu-gemenskapen" till bild 2 kontaketn med Canonical och att bli LoCo är viktigt men underordnat detta.20:10
urbananjarklar20:10
HakanSFler frågor eller synpunkter.20:11
HakanS(det var en fråga. Missade frågetecknet)20:12
Christofferingen fråga från mitt håll20:12
HakanSDå ställer jag frågan.20:13
HakanS#vote Kan vi anta denna organisationsmodell och jobba efter detta hädanefter?20:14
meetingologyPlease vote on: Kan vi anta denna organisationsmodell och jobba efter detta hädanefter?20:14
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:14
HakanS+120:14
meetingology+1 received from HakanS20:14
Khazrak+120:15
urbananjar+120:15
meetingology+1 received from Khazrak20:15
meetingology+1 received from urbananjar20:15
gusnan+120:15
meetingology+1 received from gusnan20:15
Christoffer020:15
meetingology0 received from Christoffer20:15
peetra+120:15
meetingology+1 received from peetra20:15
forslan+120:15
meetingology+1 received from forslan20:15
HakanS#endvote20:15
meetingologyVoting ended on: Kan vi anta denna organisationsmodell och jobba efter detta hädanefter?20:15
meetingologyVotes for:6 Votes against:0 Abstentions:120:15
meetingologyMotion carried20:15
bittin`+020:16
HakanS#topic Punkt 5. Avrapportering från projektgrupperna.20:16
meetingologyTOPIC: Punkt 5. Avrapportering från projektgrupperna.20:16
HakanS!20:16
Christoffer!20:17
HakanSNär det gäller projekt "Webbplatsens design" så har vi varit i kontakt med det danska locot och fått filerna till deras phpBB-stil.20:18
HakanSSedan tidigare har vi ett Drupal-tema som bygger på det nya ubuntu.com-utseendet.20:19
HakanSVi får se om vi hinner få klart det nya utseendet på vår webbplats innan semestern.20:20
HakanSKlar.20:20
HakanSChristoffer har ordet.20:20
ChristofferSedan föregående möte har jag redigerad klart och lyckats ladda upp filmen som handlar om hur man signerar Ubuntu uppförandekod20:20
Christofferhttp://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=436212#p43621220:21
Christofferklar20:21
HakanSJag tror inte att vi har några fler projekt representerade här på mötet.20:23
Christoffer!20:23
HakanSChristoffer har ordet.20:23
ChristofferNej det tror inte jag heller, men glömde bort att nämna att nästa filmprojekt kommer handla om någon IRC-klient och hur våra möten går till. Målet är att få fler till våra månadsmöten.20:24
ChristofferHar ni andra några idéer på vad som behövs så är det bara att säga till(eller spela in själva).20:24
Christofferslut20:24
urbananjar!20:25
HakanSurbananjar har ordet.20:26
urbananjarChristoffer, det där med IRC-filmen låter behövligt. Skulle också vilja se en snygg och "oteknisk" film om Ubuntu för vardagsbruk på portalens framsida20:27
urbananjar.20:27
HakanSurbananjar: Klar?20:28
urbananjarjajamensan, satte ju punkt!20:28
HakanS:)20:29
HakanSHa, ha.20:29
HakanS#topic Tidpunkt för nästa möte.20:29
meetingologyTOPIC: Tidpunkt för nästa möte.20:29
HakanSFörslag: Onsdagen den 22:e juni 20:30 - 21:3020:29
HakanSEller blir det för nära midsommar?20:29
ChristofferJag tycker det verkar som ett bra datum för att sedan ta sommaruppehåll 2 månader20:30
bittin`kör hellre 6:e Juli20:30
Christoffernär alla är lediga i juli och augusti20:30
bittin`eller 15:e Juni20:30
bittin`men det är bara jag20:30
peetrapro 15 juni och 22 juni20:31
bittin`iofs är jag inte så aktiv20:31
bittin`så strunt i mig :p20:31
HakanS#vote Kan vi ta nästa möte onsdagen den 22:e juni 20:30 - 21:30.20:32
meetingologyPlease vote on: Kan vi ta nästa möte onsdagen den 22:e juni 20:30 - 21:30.20:32
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:32
HakanS+120:32
meetingology+1 received from HakanS20:32
gusnan+020:32
urbananjar+120:33
gusnan020:33
meetingology+1 received from urbananjar20:33
meetingology0 received from gusnan20:33
peetra+120:33
meetingology+1 received from peetra20:33
Christoffer+120:33
meetingology+1 received from Christoffer20:33
forslan+120:33
meetingology+1 received from forslan20:33
bittin`+020:33
bittin`020:34
meetingology0 received from bittin`20:34
HakanS#endvote20:34
meetingologyVoting ended on: Kan vi ta nästa möte onsdagen den 22:e juni 20:30 - 21:30.20:34
meetingologyVotes for:5 Votes against:0 Abstentions:220:34
meetingologyMotion carried20:34
HakanSDå tackar jag er alla för att ni ville vara med på mötet.20:35
urbananjarTack!20:35
gusnanTack själva!20:35
ChristofferBra och snabbt genomfört idag20:35
Christofferså här ska det gå till20:35
HakanSNu kavlar vi upp skjortärmarna och får fart på den nya organisationen.20:35
Christoffer#endmeeting20:36
HakanS#endmeeting20:36
meetingologyMeeting ended Wed May 25 19:36:10 2011 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell . (v 0.1.4)20:36
meetingologyMinutes:        http://mootbot.libertus.co.uk/ubuntu-se-mote/2011/ubuntu-se-mote.2011-05-25-18.30.moin.txt20:36
ChristofferVart tycker ni Skärmsnspelningar passar under?20:36
HakanSUrban: Där har du loggen.20:36
Christofferska jag lägga upp det som projekt på projektsidan tillsvidare?20:36
peetraJa, det är ju massa små projekt, om man tänker att alla inspelningar är egna, som stöder allt annat.20:37
HakanSChristoffer: Ja, lägg upp det på projektsidan20:37
ChristofferI bakhuvudet cirklar en tanke om att skapa en playlist på cirka 10st 10minuters filmer med grunderna som behövs samt spela in en ny omgång vid varje ny ubuntu release.20:37
urbananjarDå borde jag kunna författa nåt!20:37
Christofferjust för att visa utåt att det hela tiden ät det är uppdaterat och fräscht innehåll20:38
urbananjarKanske en metafilm om hur man gör filmer också, men det är kanske överkurs20:38
HakanSFör de som inte redan visste om det kan jag tala om att leogg, som var med på mötet idag, sitter med i LoCo Council.20:39
urbananjarDär sa du nåt "hela tiden ät det är uppdaterat och fräscht innehåll"20:39
Christofferjo, har funderat på det men tror det får vänta lite på sig tills jag är varm i kläderna och testat lite olika varianter20:39
peetraHakan, kan du skicka mig kopia på drupaltemat du anpassat å databasen på din test, så ser jag hur det blir att peta in forumstilmallen i den?20:39
Christoffer*angående skärminspelning om skärminspelning20:39
HakanSpeetra: Du får dem i helgen.20:40
peetraVad bra, får peta på Pontus, så han skickar mig forumstilmallen också! :P20:41
leoggHakanS, :)20:42
urbananjarFår nog dra nu. Skittrött och dessutom är det konkurrens om vårt kombinerade gästrum/datorrum. Tack och godnatt!20:42
HakanSGodnatt Urban.20:42
HakanSleogg: När tror du att det kan bli dags att ansöka igen? Om vi nu får igång den verksamhet som presentationen visar.20:44
HakanSOm ett år?20:44
leoggHakanS, nä... ni behöver inte vänta så mycket... jag tror ni kan ansöka igen när ni känner att allt går smidigare på LoCot20:46
peetraJust nu är de flesta sams iallafall. ^^20:46
leoggHakanS, BTW, ni har gjort ett väldigt bra jobb här! hoppas de blir en ny och fräsch start för ubuntu-se20:47
HakanSleogg: Tack. Det hoppas jag med. Men det är inte lätt att ändra inriktning på en verksamhet som till 50% har fokuserat på support i forumet och till 50% på allmän social forumsamvaro.20:50
peetraForumet anses av många vara det enda mötesstället på nätet....20:52
leoggHakanS, Tycker iaf att ni är på rätt väg och planerna kan ju alltid ändras om det inte funkar.20:53
ChristofferNågon här som har koll på SSH nyckeln som skickas in till Launchpad om kommentaren i slutet bör vara emailadress som github eller om det inte spelar någon roll?20:53
peetraVilken nyckel?20:54
ChristofferOm man ska använda Bazaar...ladda upp kod till launchpad...så måste man registrera en SSH nyckel20:55
leoggpeetra, jag tycker ni borde lägga mer vikt på IRL aktiviteter... social samvaro in "real life" är viktigt för gruppen20:55
peetraleogg: Jag bor i Svenskfinland, då har det personligen kännts sekundärt, jag kan inte delta i svenskspråkiga IRL-grejs, om jag inte ordnar nåt själv för svenska Österbotten förstås. ;)20:56
Christofferpeetra vi är väl närmast varandra ...är ju bara att åka via Happaranda och ytterliggare 12 mil till Luleå20:58
peetraChristoffer: Vi får puffa för den dära bron! :P20:59
leoggpeetra, det är ju ändå kul att ha andra icke-nörd aktiviteter inom gruppen... och det spelar faktiskt ingen roll om det är bara två eller tre personer som kommer20:59
leoggpeetra, På vårat LoCo så går vi till någon pub och dricker öl en eller två gånger i månaden :)21:00
leoggfun times! :)21:00
peetraJo just det, det behövs inte så mycket speciellt egentligen.21:01
leoggHa det så bra! See you around kids! :D21:05
peetra_o/21:05
ameliajaha, jag missade mötet... vad kom ni fram till?21:06
peetrahttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te11?action=AttachFile&do=get&target=Organisation_Ubuntu_Sverige_4.01.pdf21:06
peetraÅ så ska vi göra om webbplatsen igen.21:06
ameliaok21:06
ameliadå får vi väl se hur den nya organisationen påverkar IRC-kanalen då..21:07
peetraSkulle ju vara bra om IRC-folk å forum-folk kommunicerade lite mera förstås, har ni kontakt med Håkan å Pontus?21:08
ameliainte alls i princip21:08
ameliairc-kanalen är mer eller mindre fristående känns det som.21:08
peetraJa, det är den nog.21:09
ameliavi heter ubuntu-se och en del folk finns på båda ställen, men annars så har vi egna riktlinjer för hur det ska fundera och det fungerar ju faktiskt ganska bra där nuförtiden.21:09
amelias/fundera/fungera/21:10
peetraStruktureringen med skillnad på support å annat tjafs verkar vara nerlugnande, tror jag.21:11
peetraI forumet alltså.21:11
ameliaah21:11
ameliavi är rätt toleranta i irc-kanalen så länge folk följer vad som är ok enligt freenode21:12
ameliad.v.s. inga personangrepp, ingen mobbing, inga stöttande ämnen (typ sex, narkotika, våld, rasism...o.s.v.)21:12
ameliavår svårighet är att det inte går att "moderera" i efterhand, man måste vara där och ta folk med fingrarna i syltburken. vi kan inte bana någon 5 timmar efteråt. det blir så fel då.21:13
peetraDist-grälen har iallafall blåst över för tillfället, det blir alltid personangrepp av dem.21:14
peetraJa, det är beundransvärt med fungerande IRC-kanal!21:14
ameliahehe, där har vi kört approchen att alla distar är ok. men man får inte övertala någon att byta.21:14
ameliaoch sen att alla distar är bra på sitt sätt så är det bra med det lixom.21:15
ameliadet är ju faktiskt inte så ovanligt att samma person använder mer än en distribution.21:16
peetraNej, det är inte ovanligt alls.21:16
peetraMåste kila, barnet vaknade!21:16
ameliaah. lugnt. jag ska leta upp min telefon och ringa min kära mor. vi hörs!21:17
peetraBye! :)21:17
bittin`jag kör faktiskt bara Lubuntu hemma av Ubuntu sakerna21:24
bittin`men tror jag partar här nu21:26
bittin`hejs21:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!