/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/06/01/#ubuntu-cat.txt

=== |v|4r73|_j0rg3 is now known as wln2
=== wln2 is now known as wlan2
wlan2Hola?13:39
=== wlan2 is now known as sangre
=== sangre is now known as wlan2
RainCThola wlan215:09
wlan2¿Sabes quién soy?15:09
wlan2Oh, guaita, que aquest és el català. ^^'15:10
wlan2Saps qui sóc?15:10
=== wlan2 is now known as jmartelatpapirux
jmartelatpapiruxRainCT, Què tal va per ahí?15:13
jmartelatpapiruxNo vegis quin embolic a l'acampada de València ahir.15:13
RainCTei15:14
jmartelatpapiruxEls de guifi.net estàven sense wi-fi!!15:14
RainCTdoncs bé, acabant examens.. :P15:14
RainCTo.O15:14
RainCTcom és?15:14
jmartelatpapiruxSí, a #acampadavalencia els del guifi no teníen wi-fi, i no sé si ara en tenen.15:17
=== jmartelatpapirux is now known as wlan2
* wlan2 is away: #acampadavalencia16:50
SiscoGarciabona nit equip, finalment m'ha tornat a canviar la història i puc venir a la reunió ;)20:59
wagafoBona nit, pensava que era un impostor el que havia vingut...20:59
SiscoGarciaXD21:00
wagafoHas arreglat pel que veig el problema dels accents21:00
SiscoGarciaespero que sí ;)21:00
rafael_carreras##############################################21:00
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:01
SiscoGarciasilenci21:01
SiscoGarciabon vespre kappo21:01
rafael_carrerasavui hi ha força feina, així que endavant21:01
wagafoendavant21:01
alexmo/21:01
rafael_carrerasel primer punt és el calendari de la Festa Oneiric21:02
rafael_carrerasara no recordo per què el vaig posar :)21:02
rafael_carrerasperò crec que és per veure si fem ja la crida per la seu21:02
SiscoGarciasstupendu ;)21:02
wagafoSí, s'ha de fer ja perquè surtin candidats21:03
rafael_carrerashe parlat avui amb l'equip de comunicació perquè pensin com fem la crida21:03
SiscoGarciad'això en vam parlar fa dies, crec que és una bona idea21:03
SiscoGarcias'ha constituït formalment, doncs?21:03
rafael_carrerassembla que sí21:03
SiscoGarciame n'alegro21:04
rafael_carrerasaquest migdia :-P21:04
SiscoGarciaXD21:04
rafael_carrerasa veure com van els propers dies21:04
rafael_carrerassembla que volen fer un pla estratègic i tot :-O21:04
SiscoGarciaal wiki de l'oneiric no surt aquest tema fins la reunió de mitjan agost, però crec que si podem avançar-ho serà millor per tothom, tant nosaltres com la seu21:05
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/OneiricOcelot21:05
SiscoGarciaper cert, caldria canviar-li el nom per https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/OneiricOcelot/Agenda oi?21:06
rafael_carrerasbé, si no hi ha res més... faré l'agenda (al lloc que toca21:06
SiscoGarcia:)21:06
rafael_carrerasSiscoGarcia: encara falta /Activitats/21:06
SiscoGarciaja que hi ets :P21:06
rafael_carrerastotal, posaré l'agenda on toca i obriré el wiki de la festa21:07
SiscoGarcia+121:07
wagafo+121:07
rafael_carrerasque a l'agost no és bona època per fer crides21:07
SiscoGarciagairebé no és bona època per a res21:07
rafael_carreras:-)21:07
SiscoGarciabé, per fer vacances sí ;)21:07
rafael_carrerassegon punt21:07
rafael_carrerasFestes d'instal·lació21:07
rafael_carrerasEstat de la qüestió21:07
SiscoGarciasabeu si la Lluïsa ha rebut els CDs que li vaig enviar? No m'ha respost :(21:08
rafael_carrerashi havia una festa que feia la lluïsa però no en sé res21:08
SiscoGarciaés aquest dissabte a l'institut de ?21:09
rafael_carrerasi hi havia els de Terrassa que m'havien contactat però no han tornat a donar senyals de vida21:09
rafael_carrerashi ha wiki?21:09
SiscoGarciaem sembla que avui el Josep Gallart també tenia una install21:09
SiscoGarciarafael_carreras, wiki de la de la Lluïsa?21:09
rafael_carrerasel josep sempre en té alguna :)21:09
rafael_carrerasSiscoGarcia: sí21:09
SiscoGarciano em sona21:10
alexmla festa de la lluïsa era a sant just21:10
SiscoGarciaalexm, això, gràcies21:10
alexmhi col·labora l'eulàlia i la CPL-UPC21:10
rafael_carrerashttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/SantJust201121:10
SiscoGarciadins d'unes jornades de programari lliure (crec que dissabte passat van presentar la linkat4 i la install és d'ubuntu i linkat421:10
alexmi crec recordar que en josep anava a sant just21:10
SiscoGarciaalexm, a mi també em sona21:11
alexmjo tinc un casament i no podré venir21:11
rafael_carrerasjo tinc reunió de Caliu21:11
SiscoGarciahttp://www.iessantjust.cat/21:12
SiscoGarciaal mig hi ha info de les jornades que parlàvem21:12
rafael_carrerasah, és al matí, igual m'hi passo21:12
alexmrafael_carreras: l'alba ha contactat amb tu pel rollup?21:12
rafael_carrerasalexm: sí, ja el tinc21:13
alexmgenial21:13
rafael_carrerasbé, doncs tercer punt21:14
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/NattyNarwhal/CartaBorrassa21:14
rafael_carrerasaixò mateix21:15
SiscoGarcia;)21:15
SiscoGarciasi no heu llegit la carta feu-ho, si us plau21:15
rafael_carrerasel SiscoGarcia la va estar treballant l'altre dia21:15
rafael_carrerasjo trobo que està molt bé :-)21:15
alexm+121:16
alexmsi mai em cal una carta així ja sé a qui adreçar-me ;)21:17
SiscoGarciadoncs jo crec que l'hauríem de treballar més, el problema és que no hi ha temps, però crec que caldria arreglar el final21:17
SiscoGarciaalexm, :)21:18
wagafoPotser falta una frase final tipus: "Esperem poder tornar a col·laborar amb la comunitat de Les Borges Blanque en un futur pròxim" o alguna cosa així21:18
rafael_carrerassí wagafo21:18
wagafoPerquè no fem un vot de confiança al Sisco que l'acabi d'enllestir sense canviar l'essencial i l'enviï ja?21:19
SiscoGarciasí, crec que caldria agrair a les institucions la coŀlaboració... o ens hi enfrontem clarament i defensem només els treballadors21:19
SiscoGarciawagafo, no cal que hi confieu tant en mi :P21:20
rafael_carrerassí, confiem-hi :)21:20
SiscoGarciasi us sembla podem decidir ara el to de la carta i quan la tingui us ho faig saber per correu21:20
wagafoEm sembla bé21:21
SiscoGarciaus sembla bé la defensa que hem fet dels treballadors?21:21
SiscoGarciaés suficient?21:22
SiscoGarciajo crec que sí21:22
rafael_carreras21:22
wagafoNo estic al tatno del conflicte, però queda clar que els deixem molt bé21:22
alexmsí no? quin problema hi ha?21:22
SiscoGarciaus sembla que ensabonem una mica les institucions per tal que no sembli només una defensa dels extreballadors?21:23
wagafoJo crec que amb  agrair les institucions n'hi ha prou21:23
rafael_carreras+121:24
SiscoGarciawagafo, a això em referia, però em sembla que tal com està ara mateix hi ha molt pes en la defensa dels treballadors... crec jo21:24
alexmem deu faltar context perquè no acabo de veure el problema, SiscoGarcia21:24
rafael_carrerasel SiscoGarcia és perfeccionista i prou21:24
alexmsón les persones les que fan coses, no pas les institucions ;)21:24
wagafoSi que se'ls defensa però objectivament pel suport que van donar a la festa, no sembla artificial21:24
alexmsi voleu es pot enfocar de la manera següent...21:25
SiscoGarciaalexm, el problema que jo hi veig és que tal com està em sembla «només» una defensa dels treballadors; això és una opció, però crec que estaria bé ser «conciliadors» amb les institucions i agrair-los la coŀlaboració que han tingut21:25
alexmagraïment a les institucions i ens col·laboradors i en especial a les persones tal i tal i tal21:26
SiscoGarciaaixò és21:26
alexmposant si cal de quina institució són en cada cas21:26
SiscoGarciagràcies alexm diria que el problema estava en l'ordre de la carta, que seguia el que va comentar-nos l'alberque21:27
SiscoGarciaamb aquest canvi d'ordre es pot enfocar d'una manera diferent i permet defensar-los i quedar bé amb tothom... espero ;)21:28
rafael_carrerassí, jo vaig copiar del que deia l'albertque sense canviar l'ordre :-P21:28
SiscoGarciaper mi ja està aquest tema; m'hi poso en acabar la reunió i us passo un primer esborrany21:29
alexmok21:29
SiscoGarciarafael_carreras, ja ho vaig notar, i jo l'únic que he fet és «guarnir-ho»21:29
rafael_carrerasmolt rebé21:29
wagafod'acord21:29
SiscoGarciaapa, punt 421:29
rafael_carrerasNova portada de la web21:30
rafael_carrerashttp://www.ubuntu.cat/prova_portada21:30
SiscoGarciaa mi m'agrada... potser hi falta més pes d'alguna imatge, però em sembla bé el canvi21:31
rafael_carrerasa mi m'agrada i a la Núria també21:31
wagafoPotser és massa llarga verticalment, la part de baix no es veu, es podrien fer les capses més petites i traspassar algunes coses a una part més secundària més a baix21:32
SiscoGarciapotser, però no quedaria massa petita cada caixa¿21:33
SiscoGarcia¿?21:33
SiscoGarcia??????21:33
SiscoGarciad'altra banda, m'agrada més la combinació de colors de https://picasaweb.google.com/crazyserver/NovaWebUbuntuCat#560517004609788544221:33
alexmpotser les caixes s'haurien d'encongir, wagafo ?21:33
wagafoDic que es redueixin una mica més, no del tot21:33
wagafoSí, alexm21:34
alexmpotser hi ha massa text, oi?21:34
SiscoGarciaalexm, +121:34
wagafoSí, o massa items en algunes capses21:34
alexmsi les caixes fossin desplegables (és fàcil de fer) potser hi cabria tot en 1 pàgina sense desplegar21:35
SiscoGarciapel que fa als colors, teniu la graella a https://picasaweb.google.com/crazyserver/NovaWebUbuntuCat#21:35
SiscoGarciaalexm, em sembla bé, però hauria de quedar clar el contingut de cada caixa21:35
alexmSiscoGarcia: compte amb el color lila perquè és més per a servidors/canonical21:35
SiscoGarciasense desplegar, vull dir21:35
alexmel taronja és més de comunitat21:36
wagafoEstic d'acord amb SiscoGarcia que l'altra combinació de colors és més atractiva21:36
SiscoGarciaalexm,  tens raó21:36
wagafoPerò la suggerida per SiscoGarcia també té taronja princpalmente, oi?21:36
SiscoGarciai si es busca un to de «lila» no canonical?21:37
alexmjo potser apostaria per posar imatges o trossos de fots de les festes21:37
SiscoGarciaabans de desplegar-ho?21:38
alexmdonarà color diferent sense haver de posar colors21:38
alexmsí, el taronja de fons i alguna imatge al costat potser21:38
alexmperò no em feu gaire cas, que tampoc tinc clar com fer-ho21:39
alexmqui ho fa té la darrera paraula ;)21:39
SiscoGarciaperò això no és trencar l'estructura que proposa el crazy?21:39
wagafoPotser la capsa de Qui som hauria de tenir sempre una imatge que vagi canviant, i un text més reduït que vagi canviant semblants als que ja hi ha21:39
SiscoGarciawagafo, estaria bé21:40
alexmles capses de botiga i esdeveniments estan buides ara mateix21:40
SiscoGarciaCrazy deia que «S'haurien de decidir l'ordre de les capses, els colors i si cal retocar alguna cosa que balli.»21:40
alexmups perdó, estava veient el mockup del picassa21:41
alexmuna cosa que queda fora de lloc és la «notícia» què és l'ubuntu21:41
alexmés un apunt fixat al blog que haurem de treure21:41
wagafoJo crec que l'ordre ja està bé, especialment si es redueixen una mica verticalment de manera que càpiguin a un navegador típic sense navegar cap a baix21:42
SiscoGarciaalexm, què proposes, eliminar-ho?21:42
alexmmireu, m'ho estic repensant, crec que ja nova portada està prou bé21:42
alexmSiscoGarcia: no cal eliminar-lo, només desmarcar l'opció sticky de l'apunt i desapareixerà21:43
wagafoJo també penso que està prou bé, el que proposo són canvis petits sobre el model proposat21:43
SiscoGarciaalexm, evidentment, però llavors no cal que hi hagi aquesta informació a primea plana?21:43
alexmperò en tot cas, ho fem un cop publicada la nova portada21:43
SiscoGarciaper suposat21:44
SiscoGarciarepeteixo el que volia que féssim «S'haurien de decidir l'ordre de les capses, els colors i si cal retocar alguna cosa que balli.»21:44
alexmSiscoGarcia: en tot cas no a notícies21:44
SiscoGarciaalexm, +121:44
wagafoSí, suposo que ho ha posat per omplir la capsa de moment21:45
alexmtinc una idea d'ordre21:45
* rafael_carreras veu que el 3 de setembre és la UGJ21:45
alexmla primera capsa => qui som/què és l'ubuntu...21:45
SiscoGarciaalexm, +121:45
SiscoGarciaentenc que la primera és la de dalt a l'esquerra21:46
alexmsegona => notícies i tercera => participa21:46
alexmperdó, 3a => assistència21:46
alexmsí, 123 i 45621:46
SiscoGarciaalexm, +1 així permet una continuïtat amb la pàgina actual, ja que les notícies continuen al mig21:47
alexmi a sota... esdeveniments, participa i botiga21:47
SiscoGarciao botiga, participa i esdeveniment... que és com està ara mateix21:47
SiscoGarciai no li donem tanta feina http://www.ubuntu.cat/prova_portada21:48
wagafo+1 tot i que Qui som al mig tambñe li dóna centralitat21:48
alexmSiscoGarcia: si no vols donar feina, deixem de parlar-ne i llestos :P21:48
wagafoNo crec que li doni massa feina canviar l'ordre21:48
SiscoGarcia:D21:48
alexmjo tampoc ;)21:49
SiscoGarciamireu-vos una mica la prova http://www.ubuntu.cat/prova_portada21:49
alexmbé, aquesta és la meva proposta21:49
alexmSiscoGarcia: què hem de mirar? jo fa estona que me la miro ;)21:50
SiscoGarciasi la freqüència de canvi fos més ràpida a mi ja m'estaria bé que quedés tal qual21:50
SiscoGarciacom diu wagafo el qui som/què és l'ubuntu li dóna centralitat21:51
SiscoGarciaalexm, ho deia per veure què us sembla això del ritme dels canvis21:52
alexmem sembla correcte21:52
wagafoA mi em sembla bé el ritme, més ràpid no donaria temps de canviar-ho21:52
alexmsi has de llegir el text, val més que tinguis temps21:53
wagafotemps de mirar-ho vull dir21:53
SiscoGarciaalexm, és clar que ha de llegir el text ;)21:53
wagafoAlgú que resumeixi el que li direm? O li diem que miri el registre de la reunió?21:54
SiscoGarciaquè decidim dels colors?21:55
alexmwagafo: però si ni hem decidit res! :D21:55
wagafoAlexm, hem fet suggeriments que ell després pot valorar si tenen sentit o no...21:55
wagafoAl final tot és una mica subjectiu...21:56
SiscoGarcial'única cosa que no veig clara és que el «pinxo» de les festes a la caixa d'esdeveniments no contrasta gaire amb el color del fons21:57
SiscoGarciapotser caldria canviar l'ordre dels colors, o no posar «Esdeveniments» amb fons taronja21:58
alexmens podem estar parlant tota la nit d'això i no acabarem a aquest ritme :D22:00
wagafoO canviar el pinxo22:00
SiscoGarciavotem22:00
alexmem temo que no hi ha quòrum22:01
SiscoGarcia:(22:01
wagafoJo crec que s'haurien de fer suggeriments, però l'artista ha de fer una nova proposta i l'hem de valorar globalment22:02
SiscoGarciapodem decidir alguns aspectes encara que no siguin vinculants, per exemple22:02
alexmmireu, deixem-ho i fem el que deia en wagafo, que el pinxo es miri el log i decideixi si li agrada el que llegeix22:02
rafael_carreras+122:02
wagafo+122:02
SiscoGarciaels colors que proposa us semblen bé?22:02
alexmtampoc és un tema imprescindible per posar la nova portada22:02
SiscoGarciaalexm, +122:02
wagafoA mi m'agraden més l'alternativa que va mostrar el SiscoGarcia22:02
alexmjo la posaria com a ell li sembli millor22:02
SiscoGarciasuposo que si ens ho demana és perquè no ho té clar22:03
alexmdesprés fem un correu a les llistes i que la gent opini22:03
SiscoGarciaalexm, amb data de caducitat per les respostes, oi?22:03
alexmperò no retardaria més el canvi perquè està prou bé22:04
alexmsinó no ho farem mai22:04
alexmSiscoGarcia: no necessàriament, a mida que arribin les valorem a les reunions22:04
SiscoGarciade fet, tal qual està ara mateix ja està prou bé22:04
wagafoSí, per això deia que mirès els suggeriments i els valorés22:04
SiscoGarciaalexm, això vol dir que al menys tardarem 15 dies22:05
alexmSiscoGarcia: tampoc hi haurà tantes opinions, ja veuràs22:05
alexmaixí també donem temps a discutir-les a les llistes22:05
alexm15 dies passen volant22:05
wagafoSegons quin retocs també es poden fer posteriorment22:05
SiscoGarcia:D22:05
SiscoGarciaés molt complicat posar-la en marxa i demanar opinió a les llistes... i al fòrum?22:06
SiscoGarciavull dir per si després cal retocar alguna cosa?22:06
SiscoGarciala idea és:22:06
SiscoGarcia1.- l'activem22:06
SiscoGarcia2.- demanem opinió22:06
wagafoSi ho fem massa participatiu quedarà tot de pegats22:06
SiscoGarcia3.- retoquem22:06
SiscoGarciawagafo, també tens raó22:07
SiscoGarciai què tal si li donem el vist i plau i ja fem el canvi?22:07
alexmmira que us agrada complicar-vos la vida, eh?22:07
alexmno hi donem tantes voltes, va22:07
rafael_carrerasbuf22:07
alexmfem el canvi i l'anunciem22:08
wagafo+1 alexm22:08
rafael_carrerasole!22:08
SiscoGarciafem el canvi i l'anunciem22:08
alexmsi algú té comentaris que els faci i ja els valorem22:08
SiscoGarciaalexm, +122:08
rafael_carreras+122:08
alexmper fi estem d'acord :D22:09
SiscoGarciaaprofito per fer el primer comentari: «cal més contrast al pinxo de les festes» a l'apartat esdeveniments22:09
SiscoGarcia:P22:09
rafael_carrerasdoncs ja estem22:09
SiscoGarciamoltes gràcies a tots22:09
rafael_carrerasbona nit22:09
alexmSiscoGarcia: això a la llista :P22:09
wagafobona nit22:09
rafael_carreras###############################################22:09
SiscoGarciaens hem embolicat amb aquest tema però n'hem enllestit uns quants22:09
SiscoGarciaalexm, :D22:09
alexmmoltes gràcies i bona nit :)22:09
SiscoGarciabona nit22:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!