/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/07/01/#ubuntu-cat.txt

sergimateobona nit!20:56
wagafo2bona nuit20:56
sergimateovaig a fer una ullada a l'ordre del dia :P20:57
josepgallartbona nit20:58
rafael_carrerashola nois21:00
sergimateobona nit,josep!21:00
rafael_carreras##############################################################21:00
sergimateobona nit kappo!21:01
rafael_carrerasel primer punt és crazyserver Nova portada de la web21:01
rafael_carrerasperò el crazy no pot venir que és de festa major21:01
sergimateoperfecte, següent punt :P21:01
rafael_carrerasWalterGarciaFontes Proposta de participació a la Volcànica d'Olot, 1 d'octubre  Hi anem o què?21:02
rafael_carrerasno sé si recordeu el correu21:03
rafael_carrerasa l'ivà el coneixem de fa anys i allà hi vam fer una de les primeres festes21:03
rafael_carrerasestaria bé d'anar-hi a fer un parell de xerrades i una install party, no?21:03
rafael_carrerasaixí faig un viatget en moto21:04
josepgallartjejeje21:04
wagafo2Jo crec que sí, tot i que encara no haurà sortit la 11.10 i no té gaire sentit instal·lar la 11.04 tan a prop de la install party de la 11.0421:04
sergimateono conec la volcanica, però Olot es un bon lloc. Aprofitaria per comprar una mica de Ratafia Russet...21:05
rafael_carreraspodríem fer una sessió de dubtes21:05
rafael_carrerassergimateo: veus? hi ha motius :-)21:05
josepgallarti un avança ment de que sortira a la propera versio21:06
wagafo2Sí, les xerrades estan bé, tot i que haurem de definir de què xerrem...21:06
rafael_carrerasjosepgallart: apuntat per tu :)21:06
josepgallart:-!21:06
rafael_carreraswagafo2: la primera, la del josepgallart amb les novetats de la propera versió21:06
wagafo2Ja en tenim una.21:06
rafael_carrerasamb una altra més ja faríem, diria jo21:07
rafael_carrerascom que encara queda, ja en pensarem21:07
rafael_carrerasobriré un  wiki per apuntar les activitats i idees21:08
wagafo2Sel's hauria d'avisar a aquesta gent que ens reservim els espais, qui ho fa?21:08
rafael_carrerasus sembla bé la sewssió de resolució de dubtes per comptes de la install party?21:08
sergimateoperfecte, em sembla bé. Vindrà la tele? XD21:08
rafael_carrerassobretot, perquè és una lanparty i no vindrà ningú a instal·lar21:08
rafael_carrerassergimateo: igual sí que ve la tele21:09
wagafo2I una sessió de jocs a Linux?21:09
rafael_carreraswagafo2: la fas tu?21:09
wagafo2No tinc ni idea, no jugo mai a res...21:09
rafael_carrerashehe, jo tampoc21:09
josepgallartperdoneu pero anava a apuntaro a la agenda i veig que es la data del congres de esquerra per tant no podre seri, o sento21:10
wagafo2Coneixeu a algú que en sàpiga?21:10
rafael_carrerasjosepgallart: m'ho apunto, mala sort21:10
wagafo2Per a l'avançament de l nova versió potser li podem comentar a l'Àlex si s'anima...21:10
rafael_carreraswagafo2: ja veurem, hi ha temps21:11
rafael_carrerasquant als jocs, em sembla complicat perquè els hardcore gamers no en volen saber res de jocs lliures21:11
sergimateopel que llegeixo al correu de la llista, si estem interessats,perquè no ens hi apuntem per a que ens reservin les hores?21:11
sergimateoDespres ja pulirem els detalls....21:12
rafael_carrerassergimateo: és veritat21:12
wagafo2+1 sergimateo21:12
rafael_carrerasperò primer havíem de veure si hi volíem anar :)21:12
rafael_carrerasendavant, això ja ho faig jo21:12
sergimateorafael_carreras, cret, però donat que sembla que esta clar, per això deia lo de reservar.21:12
rafael_carrerasun altre punt?21:13
sergimateosuposo que no cal votar si volem anar o no, oi?21:13
rafael_carrerasés que només som 4...21:13
wagafo2El quorum és 4, oi?21:13
sergimateorafael_carreras, cert...21:13
rafael_carrerasno, el quòrum és 521:14
sergimateoli donem temps al sisco pel 3r punt o anem a saco?21:14
rafael_carrerasperò vaja, tirem pel dret, no?21:15
rafael_carreras2 xerrades+sessió de dubtes21:15
wagafo2+q rafael_carreres21:15
wagafo2vull dir,21:15
wagafo2+121:15
rafael_carrerasés el que demanaré a l'ivà21:15
sergimateowagafo2, dislexia digital!21:15
wagafo2encertat allò de digital, amb els dits!21:16
rafael_carreras+u21:16
rafael_carrerasva, una altra cosa21:16
rafael_carrerasSiscoGarcia Repetim seu per la ugj i la festa 11.10?  Queda pendent valorar l'experiència de les Borges Blanques i decidir si volem continuar repetint seu o què21:16
rafael_carrerasel siscogarcia excusa la seva assistència21:17
rafael_carrerases veu que arriba tard21:17
wagafo2quan és la ugj?21:17
rafael_carrerasperò vaja. de moment, tinc una mena de confirmació de Lloret21:17
rafael_carreraswagafo2: el 2 de setembre21:18
rafael_carrerasperdona, el 321:18
sergimateoper mi és complicat valorar. Depen del "potencial" de la seu triada. A les borges estava claríssim que havia de ser aixi.21:18
wagafo2Què hi ha a LLoret?21:19
josepgallartjo penso que es un valor important fer les festes itinerants21:19
sergimateoEncara que com les seus se superen una rera l'altre, penso que es bo repetir ujg  i festa al mateix lloc21:19
rafael_carrerasla veritat és que la candidatura de Lloret no sembla massa reixida i no tenen pinta de voler treballar massa21:19
wagafo2rafael_carreras, és per la install o la ugj?21:20
sergimateoel punt fort que li veig a la repetició es que podem fer una "prèvia" del lloc on sera la festa i copsar detalls que s'ens podrien escapar21:20
rafael_carreraswagafo2: jo parlo de la festa21:20
wagafo2d'acord rafael_carreras21:21
rafael_carrerasla ugj la podem fer a qualsevol lloc21:21
sergimateoperò si no hi ha interes, millor fem la jam a un lloc on pugui anar més gent.21:21
sergimateoson els meus cinc centims21:21
rafael_carrerasel problema ara  a lloret és que no tenen regidor21:21
rafael_carrerasquan en tinguin, en podem parlar, de fet em diuen que hi vagi a mirar-m'ho...21:22
wagafo2Jo crec que no hem de plantejar las ugj com si fossin festes, sinó per treballar, i per tant llocs on pugui anar més gent són millors.21:22
rafael_carreraswagafo2: alguna proposta per la ugj de setembre?21:23
wagafo2No, però llocs com el Citilab o el CTUG, o fins i tot Vilaweb que ens van dir que tornéssim quan volem, podrien estar bé21:23
rafael_carrerasben pensat21:24
sergimateowagafo2, +1 bona pensada21:25
rafael_carrerassergimateo: la fem a casa teva? :-)21:25
wagafo2Què tal si els demanem als de Vilaweb? josepgallart?21:25
sergimateorafael_carreras, no hi cabriem...21:26
josepgallartcom vulgeu21:26
rafael_carrerassergimateo: volia dir el citilab, al costat de casa teva, home21:26
rafael_carrerasperò vilaweb m'agrada més, la veritat21:27
sergimateorafael_carreras, ah, entesos :)21:27
sergimateovilaweb m'agrada ja que no hem fet mai ugj allá, aixi podem posar nova xinxeta al mapa ;)21:27
rafael_carrerasi amb vilaweb ens estalviem la difusió :)21:27
wagafo2Tot i que ell lloc no és massa gran, tampoc podem acomodar 30 persones...21:28
rafael_carrerasjosepgallart: hi ets o no?21:28
josepgallartsi21:28
rafael_carreraswagafo2: uau, una ugj de 30 seria una passada21:28
sergimateowagafo2, personalment no recordo una UGJ de mes de 20 persones...21:28
rafael_carrerasperò ens podríem apanyar d'alguna manera, em penso21:28
wagafo2Ho deia perquè Vilaweb no es passi amb la difussió...21:29
rafael_carrerasjosepgallart: et sembla bé fer la ugj a vilaweb?21:29
josepgallartsi21:29
josepgallartbusca el correu i els faig la peticio, per quina data?21:29
josepgallartbuco21:29
rafael_carrerasel 3 de setembre21:29
josepgallartok21:29
rafael_carrerasmira't l'agenda :-)21:30
wagafo2Així podem tornar a aquell restaurant arab que estava bé...21:30
sergimateojo, som el nucli dur, en un pis pas ens pelem els punts de l'ordre del dia.... :-)21:30
wagafo2sergimateo, plis plas21:31
rafael_carrerassí, i gairebé hem decidit el menú :-)21:31
rafael_carrerasi la ugj no sortia a l'ordre del dia21:31
josepgallartcuan tingui informacio o paso a la llista21:31
rafael_carrerasmolt rebé21:31
sergimateorafael_carreras, encara que no hi hagi quorum, voto pel restaurant àrab XD21:31
rafael_carrerashehe, decidit21:31
rafael_carrerasbé nois, haig de dormir que porto retard21:32
josepgallartman demanat collaboracio els de ubuntu .cat i ja i e collaborat21:32
rafael_carrerasja hem acabat, de fet21:32
josepgallartels ordinaDORS QUE SORTEJAN PODRAN ANAR AMB UBUNTU21:32
sergimateoper mi tots els temes tractas, podem fer claqueta21:33
rafael_carrerasjosepgallart: amb qui?21:33
josepgallartPUNTcat21:33
rafael_carrerasah21:33
rafael_carrerasquè bé que els ordinadors vagin amb Ubuntu!21:33
wagafo2Els hem d'assessorar, o què?21:33
wagafo2Tenim temps de tractar aquest punt a la propera reunió o se'ls ha de donar resposta ja?21:34
sergimateojosepgallart,  molt bona aquesta!21:34
josepgallarthttp://www.1dels50mil.cat/21:34
rafael_carreraswagafo2: no, si el josepgallart ja hi ha col·laborat :-)21:34
josepgallartper mitjans de Agost xerrda e intall al poble de Llimiana21:35
josepgallartel Sisco vindra, si algu mes se anima ja publicare la data exacta21:36
wagafo2josepgallart, em sona, per on cau Llimiana?21:36
rafael_carrerasjosepgallart: passa'm les dades per poder-ho apuntar al wiki i avisar l'equip de premsa21:36
josepgallarttan aviat com o tingui o pasare a la llista21:36
sergimateojosepgallart, no pares quiet ni 5 segons!21:37
josepgallarthttp://www.llimiana.com/21:37
josepgallarti la setmane que ve xerrada als nens de la escola de estiu municipal sobre UBUNTU21:38
rafael_carrerasprop de Tremp21:38
wagafo2No estic massa lluny a l'agost, estiuejo al Montsec21:38
josepgallart:-[21:38
rafael_carrerasjo a l'agost seré per aquí21:38
josepgallartbe ja no atabalo mes salut i programari lliure21:39
rafael_carrerasvinga, bona nit a tothom21:39
rafael_carreras###########################################################################################################################################21:39
wagafo2Bona nit21:39
sergimateoBona nit!!!!21:39
josepgallartbona nit21:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!