/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/01/30/#ubuntu-dk.txt

nikolaj_basher?spørgsmål er der en måde jeg kan afinstallere lamp serveren, når jeg ikke har admin password til mysql root12:37
dmcnnikolaj_basher, det nemmeste er nok at ændre root-passwordet for mysql12:38
dmcnhttp://www.cyberciti.biz/tips/recover-mysql-root-password.html12:39
jarlenDer skulle ikke være noget i vejen for at fjerne mysql uden at have admin passwordet, det bør kunne klares med din computers normale root password12:40
jarlenMen når Linux er en del af LAMP-stakken er det måske lidt overkill at fjerne hele stakken12:41
nikolaj_basherjarlen, det virker i hvertfald ikke optimalt12:50
nikolaj_basherdmcn, så lykkes det, efter jeg skiftede password12:56
=== Ubuntubruger1 is now known as Danielsp
DanielspHej :)13:10
[dmp]Danielsp: snik-snak sker i #ubuntu-dk-snak :)13:19
DanielspAhh Ok. Vidste jeg ikke. Det er første gang jeg er her :-)13:22
TLEDanielsp: velkommen til13:24
DanielspTusind tak :)13:25
KrumleHeysan, er det her der er møde i aften?16:45
pixiarvai_Krumle, det er på #ubuntu-dk-moede16:53
Krumletakker16:56
pixiarvaiså lidt16:59
=== Danielsp0 is now known as Danielsp

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!