/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/01/12/#ubuntu-irc.txt

einandså johanbr00:20
johanbrja?00:20
einandinte lite väl fegt att kicka/ban utan varning eller ens motivering varför00:20
johanbrdu blev varnad... flera gånger00:20
einandjasså?00:20
einandvisa gärna logg00:20
johanbr<johanbr> trollande får gärna göras i nån annan kanal, eller helst inte alls   <johanbr> Ge upp. Nu.00:21
einandanvånde att jag ville besöka RU för flera timmar sedan00:22
johanbroch de flesta förstår nog att det inte är en bra ide att säga saker som "avskum" eller "IQ 8"00:23
einandabsolut00:23
einandär väl lite förtrött så jag råkade bara vara ärlig.00:24
johanbroch du fortsatte, även efter att ha blivit utsparkad ur kanalen00:24
einandförstår absolut varför jag blev kickad med, dock lite orättvist att jag var ensam isf00:24
einanddet inte direkt något som brukar ingå i min repotar, som hos vissa andra00:25
johanbrhan borde inte ha svarat, men han var inte lika otrevlig som du var00:25
einandjag tror på det att man ibland måste vara otrevlig så folk kan få en möjlighet att reflektera på sitt egna betende00:25
einanddu kan aldrig, påstå att jag vart otrevlig mot någon annan i kanalen00:26
johanbrkanske det, men #ubuntu-se är inte rätt forum för det00:26
johanbrdet är möjligt00:26
einandiaf, anser det fullständigt rättvist att jag blev kickad, för jag var rejält otrevlig, anser det dock orättvist att jag var esnam00:27
johanbrdet fanns en skillnad i hur ni uppförde er00:28
johanbri alla fall rekommenderar jag att ta paus från #ubuntu-se en dag eller två, så tar jag bort ban sen00:28
einandvisst, respekterar din önskan även om jag finner den rejält orättvis00:29
johanbrdet är väl en bedömningsfråga... han har blivit utsparkad ur kanalen förut också00:31
einandhan är fortfarande bannad, men han bytte ircname så kom han in00:32
johanbrtror inte det stämmer längre00:35
einandMon Dec 21 12:39:38 *!*mattias@*.cust.telenor.se sagan.freenode.net00:36
einandser så ut00:36
einandjohanbr: men iaf, jag ber om ursäkt för att jag lät min privata konflikt med r_u bubbla upp i kanalen.00:36
einandoch skall undvika det i framtiden00:36
johanbrdet låter bra00:37
johanbrnu jag ska gå i alla fall...00:37
johanbr*ska jag00:37
johanbrgod natt00:37
einandSom jag sa innan, jag finner ditt straff orättvist, men jag kommer acceptera det, och hålla mig från kanalen någon dag00:37
johanbrdet är inte menat som straff00:38
johanbrjag tror bara det är lämpligt att låta saker kylas ner lite innan du återvänder00:38
johanbrannars är det risk det börjar tjafsas igen00:38
johanbrhur som helst...00:39
johanbrdags att gå00:40
=== Mamarok_ is now known as Mamarok
=== marko-_-- is now known as marko---
=== marko--- is now known as marko-_-
ubot4In #ubuntu-si, a35441 said: !a35441 is <reply> je len prasec.12:21
=== dholbach_ is now known as dholbach
=== einand_ is now known as einand
MadcatzGood afternoon everybody, I have a server set up with Ubuntu 9.10 on it, I have several physical seperate hard disks, I am wondering if I can merge these all in to one gigantic partition or have when one hdd is full, move on to the next one? Having a quick scan through gparted I am unable to do so, any ideas?15:40
erUSULMadcatz: help is in #ubuntu15:41
MadcatzThanks erUSUL.15:41
erUSULnp;15:41
=== thunderstruck is now known as gnomefreak
=== erUSUL_ is now known as erUSUL

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!