/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/11/05/#kubuntu-se.txt

FlygisoftMorron05:58
FlygisoftVa fan har vi två grejer som loggar här nu05:58
FlygisoftSnart vågar man ju inte skriva här längre05:59
x_linkBaaaaaah06:05
x_linkSåååååå trött06:05
x_linkbrb06:06
Flygisoftx_link: Jao07:03
FlygisoftÄr det halvdag idag tro?07:03
x_linkHehe absolut inte =)07:12
FlygisoftInte? :P07:16
x_linkFlygisoft: Nejfan, jag har aldrig halvdagar =)08:25
Flygisoft:P08:40
x_linkVad gör du då?08:46
Flygisoftx_link: Inte mycket09:55
FlygisoftFått in lite grejer att tabort från hyran så09:56
FlygisoftOj09:57
Flygisoftdrog ut kabeln09:57
x_linkHehe10:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!