/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/11/05/#ubuntu-nl.txt

=== Gh0sty_ is now known as Gh0sty
remmelthallo07:34
Tsar_EvitsaGoedemorgen!07:39
linzehoi07:43
remmeltals je software download en je wilt het toch weer verwijderen, waar vind je ze dan? in het filesystem?07:51
sultan-atworkdaar waar je dat hebt opgeslagen07:52
sultan-atworkstandaard is de directory Downloads07:53
sultan-atworkmaar dat kun je in elk programma wat je gebruikt veranderen....07:53
sultan-atworkligt er ook aan hoe je iets hebt gedownload07:53
remmeltde folder downloads kan ik al niet vinden...07:54
sultan-atworkbij linux is er verschil tussen Downloads en downloads ;-)07:54
remmeltald je iets download, verschijnt er een pop-up download. dan klik je 'open' en je volgt het stappenplan voor installatie. Maar de folder Downloads in het filesystem?07:55
remmelt(herstel: de pop-up is met een hoofdletter)07:56
remmeltbij Windows ga je naar configuratiescherm en kiest Software en dan verschijnt er een lijst van programma's die je geinstalleerd hebt. hoe werkt dit met ubuntu?07:58
sultan-atworkvia synaptic08:04
sultan-atworkik ben op mijn werk, niet veel tijd om te antwoorden08:04
remmeltik probeer een rpm file te openen. daarvoor heb ik het programma alien geinstalleerd. vervolgens in de terminal: sudo alien [naam.rpm]. en dan krijg ik de foutmelding: file not found. hoe kan dit? (ik heb de betreffende file naar de desktop gesleept)08:31
Alex___hoi, ik heb mijn live usb stick (met persistent) even geprobeert in de pc waar ik hem als eerste probeerde08:33
Alex___nog steeds het zelfde streepje (wat ik op de andere pc's ook krijg...)08:33
OerHeksformatteren alex :-)08:49
=== studyurnm3 is now known as misnix
OerHekspersistent, dan vinden er veel schrijfacties plaats, op de usb, swap e.d.08:52
OerHeksdaar kan een usb niet geweldig goed tegen08:52
OerHeksdus als formatteren niet meer gaat, dan weet je wat er aan de hand is.08:53
bart_sinds een recente upload van mijn upload manager ubuntu 10.10 is mijn paneel verdwenen als ik firefox start08:56
bart_wie heeft er ideeen08:57
Alex___Ik heb al zo vaka geformatteert08:57
Alex___vaak *08:57
Alex___En dan duurt het weer 3 uur om die persistent te maken..08:57
Alex___Dan ga ik hem gebruiken voor 10 minuten08:58
Alex___En daarna ga ik ergens anders heen08:58
Alex___En dan weer terug naar waar ik hem gebruikt heb08:58
Alex___En dan werkt ie weer niet08:58
Alex___Dus moet ik hem weer opnieuw formatteren en alles er opnieuw opzetten...08:58
Alex___Is er geen andere oplossing?08:58
OerHeksgeen persistent gebruiken.08:58
Alex___Dan kan ik geen dingen opslaan08:58
Alex___Geen zin om bij elke start het kruisje weer rechts bovenin te zetten08:59
Alex___Pidgin er op te zetten08:59
Alex___Gwibber er af halen08:59
OerHeksinstalleren op hdd ?08:59
Alex___Kan niet08:59
Alex___Je krijgt een workstation toegewezen08:59
CugelDag Alex.08:59
Alex___Doei Cugel09:00
Alex___OerHeks: ik vindt een live usb zo handig omdat je dan op elke computer aan de gang kan09:00
Alex___Anders ben ik aangewezen op windows..09:00
OerHekslive usb is wat anders dan persistant09:01
OerHeksdat zal een usb stick langer uithouden, denk ik.09:01
Alex___Langer dan 5 minuten?09:01
OerHeksbart_, welke panel verdwijnt ?09:03
Alex___Staat firefox niet toevallig in full screen?09:04
Alex___(zou een mogelijkheid kunnen zien)09:04
Alex___zijn *09:04
Alex___Hoe maak ik een USB stick die niet persistent is?09:04
OerHeksheet dat niet gewoon live usb alex ?09:05
Alex___Kan ook :)09:05
Alex___Hoe maak ik dat?09:05
bart_oerheks: de paneelbalk bovenin het beeldscherm09:06
Alex___Gewoon alle files van de iso op me usb stick plakken?09:06
bart_sorry, stom maar firefox stond ineens ingesteld op volledig scherm. Eenvoudige oplossing dus09:11
Alex___[10:04] <Alex___> Staat firefox niet toevallig in full screen?09:11
Alex___[10:04] <Alex___> (zou een mogelijkheid kunnen zijn)09:11
OerHeksje kan je panels resetten, open terminal : gconftool --recursive-unset /apps/panel && killall gnome-panel09:15
OerHeksow wel full screen :-)09:15
Alex___Zoals ik al dacht :P09:15
Alex___Dat is meestal de oorzaak van dat panelen weg zijn09:16
OerHeksnee, niet altijd, daarom zocht ik naar gnomepanel reset09:16
Alex___Ik werk door dingen uit te sluiten09:16
Alex___Anders ga je op zoek naar ingrijpende systeemconfiguraties, en dan blijkt de oplossing heel simpel :)09:16
Alex___Maar wie kan mij helpen09:19
Alex___Kan ik een live usb maken door gewoon alle files van de iso op me usb stick te plaatsen?09:19
OerHeksrare vraag, dat heb je vaker gedaan09:19
Cugelhttps://help.ubuntu.com/community/Installation/FromUSBStick09:20
sultan-atworkis chronisch09:20
CugelOftewel: met usb-creator de stick 'bootable' maken.09:20
Alex___OerHeks: wat heb ik vaker gedaan?09:22
Alex___Rare vraag gesteld?09:22
Alex___:P09:23
OerHeksje loopt te trollen09:23
Alex___Ik heb wel vaak een persistent gemaakt, maar geen live09:23
Alex___En ik kan hier geen gebruik maken van dat USB ding (onder Systeem > USB opstartdisk maken)09:24
Alex___Omdat ik geen ubuntu heb09:24
Alex___unetbootin-windows-494, Universal-USB-Installer-1.8.0.9 en LinuxLive USB Creator 2.6 werken niet onder Windows09:25
OerHekssterkte, ik ben er vandoor.09:25
UndiFineDAlex___, heb je de HP usb format tool ?09:25
Alex___Nee09:26
Alex___En ik heb daar de rechten ook niet voor om te formatteren09:26
UndiFineDeven zoeken op hp.com09:26
Alex___[10:26] <Alex___> En ik heb daar de rechten ook niet voor om te formatteren09:27
UndiFineDok, ik ben dit al vaker tegengekomen bij je, hoe zit dat nou, je hebt bijna nergens rechten toe, maar je wilt ubuntu gebruiken, mag dat ook ? heb je dat gevraagd ?09:28
Alex___Ja dat mag09:29
Alex___Maar die beperkingen voor formatteren zitten in windows09:29
Alex___Het systeem blokkeert simpelweg dat je gaat formatteren09:29
UndiFineDja dat is zo ingesteld door de systeembeheerders09:29
Alex___Ja09:30
Alex___Anders gaat iedereen het doen09:30
UndiFineDopzich een goed idee09:30
Alex___Maar ik wil dus een ubuntu live usb maken09:30
Alex___Dus graag zonder formatteren09:30
UndiFineDmaar waarom kunnen ze dan de rechten voor jou niet even aanpassen zodat je lokaal admin bent en even je ding kan doen09:30
Alex___omdat ik dan het hele netwerk om zeep kan helpen09:32
UndiFineDals je lokaal admin bent, kun je in een uurtje, tools installeren voor ubuntu, formateren en je ubuntu goed maken09:32
Alex___[10:32] <Alex___> omdat ik dan het hele netwerk om zeep kan helpen09:33
UndiFineDals ze dat niet willen, dan zul je het thuis moeten doen09:33
Alex___Thuis lukt het niet09:33
Alex___Daar werken die tooltjes niet, blijven ze hangen op 5%09:33
UndiFineDdan laat je het hun doen ?09:33
CugelHoud maar op UndiFineD.09:33
UndiFineDja ik vind dit raar, het mag wel, maar toch ook weer niet09:34
Alex___Formatteren mag niet09:34
Alex___Omdat ik dan eventueel een andere schijf ook kan formatteren09:34
Alex___en het netwerk om zeep kan helpen09:35
Alex___Maar live usb stick mag wel09:35
UndiFineDnou dan komen ze er toch lekker bj staan09:35
Alex___Kan niet zo heel veel misgaan in het netwerk09:35
UndiFineDmaar als jij ubuntu hebt, kun je nog veel meer verkloten op het netwerk :p09:35
Alex___nee09:36
Alex___overal zit een wachtwoord op09:36
Alex___heb het 5 minuutjes werkend gekregen weet je nog :P09:37
Alex___Alleen de workstations kan ik onbruikbaar maken09:37
Alex___Maar dan weet de systeembeheerder wie het het heeft gedaan09:37
UndiFineDoe eng, een wachtwoord :p op windows09:37
Alex___nee09:37
Alex___op netwerk pc's09:37
UndiFineDprecies, jij moet gewoon even overleggen met systeembeheer voor het formatten van je usb sticky, met de hp usb format tool09:39
UndiFineDdan is dat klaar09:40
UndiFineDen dan met unetbootin maak je een fijne ubuntu stick09:40
UndiFineDmaar, je bent hier al zooo lang mee bezig, maarom heb je er niet gewoon eentje besteld ?09:41
Alex___wat besteld?09:42
UndiFineDher.. http://shop.canonical.com/product_info.php?products_id=70709:44
Alex___persistent?09:51
Alex___Hoeveel verzendkosten?09:51
UndiFineDvraag je dat aan mij of praat je hardop in jezelf ?09:52
Alex___Dat vraag ik aan jouw09:53
UndiFineDik maak die stickies niet, ik heb ze ook nooit hoeven kopen dus ik beh geen idee09:53
UndiFineDmaar als je er eentje besteld, kun je er vanuit gaan dat ie 100% ok is09:55
Alex___Hoe maken ze die dan?09:57
UndiFineDmet format rechten09:57
Alex___lol09:58
UndiFineDzij bestellen gewoon een 1000-tal stickies, daarmee kun je ook aangepaste logo ś krijgen, en vervolgens zetten ze zelf de iso erop09:59
Alex___Hoeveel kost daT?09:59
Alex___dat *10:00
Alex___1000 stickies10:00
UndiFineDhoe weet ik niet, maar het zal wel iets van dd zijn10:00
Alex___dd?10:00
UndiFineDkant en klare images10:00
Alex___brb10:10
remmelthallo ubuntu'ers, ik probeer Frostwire te downloaden. De website biedt standaard een download voor ubuntu. Maar ik krijg een foutmelding: Dependency is not satisfiable: default-jre-headless10:59
remmeltkomt dat omdat ik 8.04 gebruik en niet de meest recente versie van ubuntu?11:00
Terminator_dat zou kunnen11:02
Terminator_als je in synaptic kijkt11:02
Terminator_heb je dan het betreffende pakket?11:02
OerHeksis limewirte/frostwire niet plat ?11:24
UndiFineDja was opgedoekt toch11:35
addohttp://tweakers.net/nieuws/70459/limewire-gaat-offline-na-gerechtelijk-bevel.html11:35
OerHeksgelukkig, dan ligt het niet aan ubuntu :-)11:37
=== Zilla_ is now known as Zillaaah
c0p3rn1coh crap :)13:07
c0p3rn1cheb mijn /etc/sudoers omzeep geholpen :)13:07
c0p3rn1cals ik nu sudo ls doe, hoef ik geen pwd meer in te voeren13:08
c0p3rn1cheb maar 1 regel veranderd en in commentaar staan: #jeroen ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/boblightd13:08
c0p3rn1cenig idee hoe ik het kan fixen ? :)13:09
OerHeksvia live cd ?13:10
Jeeves_c0p3rn1c: Hij onthoudt je wachtwoord even he13:10
c0p3rn1cah oef haha13:11
c0p3rn1cja nu zie ik het13:11
Jeeves_Dus als je net je wachtwoord hebt ingevoerd, hoef je het een minuut later niet nog een keer te doen13:11
c0p3rn1cik dacht dat hij het na het afmelden/aanmelden niet zou onthouden13:11
c0p3rn1cof als je een nieuw terminal opent/sluit13:11
c0p3rn1cthx Jeeves_13:14
c0p3rn1cis het eigenlijk veilig die regel zo ?13:14
c0p3rn1cjeroen ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/boblight13:15
c0p3rn1cwil gewoon dat mijn boblightd commando automatisch opstart13:15
c0p3rn1cservice*13:15
c0p3rn1cen hij heeft sudo rechten nodig13:15
c0p3rn1cmoet waarschijnlijk ergensanders he13:18
OerHekstoevoegen aan /etc/rc.local ?13:18
c0p3rn1cja idd, arg what was I thinking :)13:19
OerHeksrc. local word aan het einde van je boot uitgevoerd, of wil je bob bij het booten laten starten ? dan toevoegen aan /etc/init.d dacht ik ?13:22
c0p3rn1cja beter bij booten13:23
c0p3rn1cmoet ik dan een scriptje aan /etc/init.d/ toevoegen ?13:23
OerHeksja, volgens mij wel.13:23
OerHekshttps://help.ubuntu.com/community/UbuntuBootupHowto13:26
c0p3rn1cja daar was ik ook aan het lezen13:28
c0p3rn1cstart en stop argument13:28
c0p3rn1chmmz, een voorbeeld scriptje zou wel handig zijn geweest13:28
c0p3rn1cik ga het even op mijn todo listje zetten :)13:32
c0p3rn1cduurt me te lang13:32
sgs1990weet iemand hoe ik internet explorer kan instaleren onder ubuntu?14:01
OerHeksrare vraag :(14:02
sgs1990ik heb ies4linux al geprobeert, maar daar krijg ik het niet mee aan de gang,, heeft iemand een oplossing?14:02
OerHekscheck wineHQ ?14:02
sgs1990ik ken wine wel,, bedoel je met wineHQ een instelling in wine dan?  want bij software center kan ik niet iets van wineHQ downloaden14:03
OerHeksgoogle op wineHQ en internet explorer ?14:03
OerHekshier > http://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=2514:04
OerHeksantwoord: garbage14:04
sgs1990dankjewel,,, ik zal het even doorlezen14:04
JovaroHoi, ik heb net m'n server geupdate naar 9.04 en nu lijkt het alsof die automatisch X probeert te starten als ik de server opstart.14:06
JovaroMaar er gaat iets mis en de hele server crasht14:07
Jovaroweet iemand hoe ik ervoor zorg dat X niet automatisch start?14:07
OerHekseen server met een dektop ?14:07
Jovaroja een tv14:07
Jovaroik draai er mythtv op14:08
Jovaronormaal log ik gewoon in en start dan zelf X, maar nu lijkt ie dat zelf te doen?14:08
OerHekslijkt me niet, dat mythtv nu wel automatisch opstart14:10
Jovaroin het begin gaat het prima met opstarten, laat alle tekst gewoon zien, maar ergens tijdens het opstarten gaat ie van tty1 naar tty7 en dan gaat er iets fout14:10
OerHeksgeen idee :(14:12
Jovaroik hang de harde schijf van de server even in deze pc, brb14:13
c0p3rn1csgs1990: playonlinux14:14
sgs1990playonlinux loopt elke keer vast als ie internet explorer wil installeren14:14
sgs1990die heb ik al geprobeert14:14
c0p3rn1csgs1990: je moet em eerst updaten14:15
c0p3rn1csgs1990: daarna werkt hij perfect14:15
sgs1990en als ik met wine de ie7 wil installeren geeft ei een melding dat er een serieuze fout is opgetreden bij ie7.exe14:15
sgs1990heb de nieuwste versie van playonlinux al draaien14:15
OerHekstja14:15
OerHeksgoed lezen, wineHQ14:15
OerHekshet gaat niet werken14:15
c0p3rn1csgs1990: IE heb ik niet geprobeert, dreamweaver, flash en photoshop wel14:16
c0p3rn1csgs1990: PlayOnLinux 3.8.5 ?14:17
sgs1990jah weet ik,, maar ik heb internet explorer nodig voor school om web page compozer te draaien14:17
sgs1990en heb geen vervangend programma kunnen vinden hiervoor14:18
OerHeksdraai dan windows in virtualbox ?14:18
c0p3rn1cja dat is de enige andere optie14:18
sgs1990haha,, jah zou graag willen,, maar ben niet super handig met computers en heb nog nooit windows in en virtualbox weten te draaien14:18
c0p3rn1csgs1990: is super simpel :)14:19
c0p3rn1cofja voor ons14:19
c0p3rn1cehm weet je wat een iso is ?14:19
sgs1990ja14:19
sgs1990ingepakte cd op je schijf zegmaar,, dat is wat ik er van snap14:19
c0p3rn1cje moet even je windows cd pakken daar een iso van maken14:20
c0p3rn1cdan virtualbox installeren14:20
c0p3rn1cde rest wijst zich vanzelf14:20
sgs1990dus je zet de windowsxp cd als een iso op je harde schijf14:20
sgs1990en dan kan je met virtual box em draaien?14:20
c0p3rn1csgs1990: ja, ik weet eigenlijk niet of dat nodig is, misschien kan het ook direct met de windows xp cd14:20
c0p3rn1cmoet je even kijken14:21
sgs1990jah,, direct met de cd is het me nooit gelukt,, als het met een iso bestand moet zou dat het verklaren14:21
c0p3rn1cgewoon virualbox installeren en daar een virtualbox xp instantie aanmaken14:21
sgs1990ben virtualboc OSE aan het isntalleren14:23
SomelauwHoi, ik was iets aan het printen, maar het kwam kwam erg lelijk op het scherm. Als ik daarentegen mijn printer verzoek om een testpage te printen, komt die wel mooi op het scherm. Wat is de meest waarschijnlijke reden?14:33
OerHeksopmaak ?14:33
SomelauwHet was een pdf met een foto en een aantal gekleurde logo's.14:35
CugelJe printer?14:35
SomelauwDe kleuren kwamen er raar uit.14:35
SomelauwSamsung clp-310.14:35
OerHekskleur op ?14:35
SomelauwColor mode: Color.14:36
Cugelhttp://www.markshuttleworth.com/archives/551  -- da's niet niks.14:36
OerHeksals 1 kleur op is, dan krijg je ook een raar effect14:36
SomelauwAls 1 kleur op is, dan zou hij dat op de testpage moeten laten zien.14:37
SomelauwEn Page Size: A4, maar toch wil hij de boven- en onderkant van het document niet printen.14:38
SomelauwMaar op die foto tekent hij allemaal strepen.14:39
SomelauwMaar eh, ik ga er maar vanuit dat linux nog niet helemaal printvriendelijk is.14:41
sgs1990ik heb virtual box aan de gang gekregen,, bedankt jongens voor de hulp14:41
sgs1990draai wel vista inplaats van xp, maar dat maakt niet uit14:41
OerHeksje zegt net, dat je dat bekijkt op je scherm ?14:42
OerHeksen wat bedoel je met lelijk ?14:42
OerHeksscheef, gekrompen, uitgerekt of wat ?14:42
OerHekslinux is zeer goed printervriendelijk, dankzij cups van apple14:43
OerHeksmischien een printer instelling, dpi ?14:43
SomelauwOerHeks, ik bekijk de prints niet op mijn scherm. Op mijn scherm ziet het er allemaal goed uit.14:44
dhrooktprint soort een foto14:44
dhrooktof alleen tekst14:44
SomelauwMet lelijk bedoel ik dus dat er op foto's strepen te zien zijn.14:44
SomelauwAlleen de foto's zien er lelijk uit. Tekst gaat goed.14:45
sgs1990als je een afbeelding op een gewoon stuk papier print, hebben ze dan ook vegen er op?14:45
SomelauwResolution: 1200 * 600 dpi.14:46
SomelauwEens proberen.14:46
SomelauwKan het aan de pdf reader liggen trouwens?14:46
OerHeksals een afbeelding op het scherm wel goed is, zal het wel niet aan pdfreader liggen denk ik.14:48
OerHeksen strepen door een afbeelding, dan denk ik toch eerder aan inkt.14:48
dhrooktis je cartridge op??:P14:48
dhrooktinktkop vies?14:48
sgs1990of heb je niet de originele cartridge er in,, of zelf bijgevuld14:48
OerHeksschoonmaakroutine kan helpen idd14:48
dhrookt:)14:49
dhrooktmoet elke dag laserprinters op me werk schoonmaken14:49
SomelauwNee, ik heb niks geks met mijn inkt gedaan.14:49
dhrookt:)14:49
SomelauwMaar ik heb mijn printer wel al een tijdje niet gebruikt.14:49
dhrooktdaarom zal het wel ingedroogd zijn14:50
SomelauwIk heb een afbeelding geprobeerd en die geeft ook strepen.14:50
OerHeksah klinkt als ingedroogd.14:50
dhrookthehe :)14:50
SomelauwMaar een testprint werkt wel, dat moeten we niet vergeten.14:50
OerHeksschoonmaakroutine draaien, als dat niet verbeterd, cartridge wisselen ( mits de kop aan de cartridge vastzit )14:51
dhrooktprecies14:51
OerHeksals de kop los is, zoals mijn apson, oei oei14:51
OerHeksepson*14:51
SomelauwWat doet die schoonmaak routine. Ik heb dat namelijk echt nog nooit gedaan bij oude printers.14:51
OerHekskop loshalen, weken in gedeminiraliseerd water.14:51
OerHekszie manual van je printer Somelauw14:51
dhrooktwat voor is het14:51
dhrooktprinter14:51
OerHeksschoonmaakroutine klink mij als schoonmaken ?14:52
sgs1990Samsung clp-31014:52
SomelauwNet gejoined?14:52
Somelauwwat sgs1990 zegt14:52
dhrooktheb die geen schoonmaakprogje in dan14:52
OerHeksvast wel :-)14:52
dhrooktdat ie zelf schoonmaakt14:52
dhrooktdaarom14:52
dhrooktdenk niet echt dat hij koppen moet losmaken14:53
dhrooktspelen met het menuutje en zoeken naar cleaning14:53
dhrookt:)14:53
SomelauwMaar bij schoonmaken krijg ik een CUPS server error.14:53
dhrooktrustig ze werk laten doen en tis over14:53
Somelauw'client-error-document-format-not-supported'14:53
OerHeks... schoonmaken cups error .. schoonmaken doe je op de printer zelf ?14:54
dhrooktprecies14:54
dhrookthmm14:54
OerHekslees de handleiding van je printer :-)14:54
dhrookten schud je cardrige ff heen en weer14:55
dhrooktcardridge:P14:55
dhrooktowww southpark14:56
dhrookt:P14:56
dhrooktjipppieeee14:56
=== no-mind is now known as MarcV
SomelauwOkee, ik ga even proberen wat er gebeurd als ik het op een andere computer probeer. Daarna ga ik wel die saaie handleiding doorlezen.14:57
dhrooktof lekker googlen lauw14:58
SomelauwIk weet eigenlijk niet eens uit mijn hoofd hoe ik dat ding openmaak om de cardridge te kunnen schudden :P.14:58
dhrooktdaar ga je al14:58
dhrooktlees de handleiding14:58
Somelauwbye14:59
dhrooktpeace14:59
sultanpies ;-)15:00
OerHeksclp color lazer printer, toner op ?15:00
dhrooktheyy sultaniii15:00
dhrookthoest met de gezondheid sultan15:00
sultandhrookt, zie #ubuntu-nl-offtopic15:05
SomelauwIk heb nogmaals op een windows printer proberen af te drukken en daarop werkte het wel.15:22
SomelauwHet blijkt dus niet aan de printer te liggen.15:22
SomelauwDe handleiding gaat wel in op linux, maar niet specifiek op ubuntu.15:22
SomelauwEn verwacht dat je kunt inloggen als root.15:23
OerHeksgoeie test, op windows. inloggen als root, waarvoor ?15:30
SomelauwOm het van cd-rom te installeren blijkbaar.15:31
SomelauwIk heb alleen nooit een wachtwoord voor root ingesteld en zie het ook niet zitten dat te gaan doen.15:32
SomelauwOp het internet vond ik een driver http://foo2qpdl.rkkda.com/. Ik ben alleen bang dat als deze driver niet werkt, ik niet meer terug kan naar hoe mijn printer nu is.15:33
ujjainhmm, min ubuntu uis nog steeds traag15:33
ujjain1gb geheugen in gebruik, er draaien maar 2 kleine processen (naast gnome)15:34
ujjainfree -m15:34
ujjain             total       used       free     shared    buffers     cached15:34
ujjainMem:           999        976         23          0         53        12715:34
ujjainhij zou echt aan 512mb wel genoeg hebben, tenzij gnome zoveel trekt, maar niemand is ooit ingelogd op gnome15:34
SomelauwWanneer merk je dat die traag is?15:35
ujjainuhhh15:38
ujjainhij is al maanden traag15:38
ujjainals ik op ssh inlog is hij traag15:38
ujjainmet reacties15:38
ujjainmet load van 1.5, terwijl hij niets doet15:39
OerHeksSomelauw, als je om een root ww word gevraagd, is dit gewoon het ww van je account, ubuntu heeft geen root pass15:40
SomelauwHij vraagt niet om een root. De cd start gewoon niet op tenzij je als root bent ingelogd.15:46
SomelauwIk kan hem dus niet eens mounten.15:46
OerHeksterminal: gksudo nautilus15:47
OerHeksdan heb je filebrowser met rootrechten15:47
SomelauwOkee15:50
SomelauwDe cd zit erin.15:50
SomelauwEn ik heb nautilus met rootrechten.15:50
SomelauwMaar ik kan media toch niet openen.15:50
OerHeksvreemde cd dan15:50
SomelauwOf wel openen, maar hij wil niks automatisch mounten.15:50
SomelauwDus media ziet er helemaal leeg uit.15:50
SomelauwVolgens mij is het toch een echte linuxprinter.15:51
SomelauwVolgens mij is het toch een echte windowsprinter.15:51
Somelauwbedoelde ik15:51
SomelauwOok al staat op de doos dat het met linux werkt.15:51
bas___weet er iemand of ik  de "conceptronic 150n mini wireless usb adapter kan gebruiken op ubuntu?16:04
OerHekswelke chipset zit erin ? open terminal: lsusb16:08
OerHekshaal uit die lijst de regel van je wifi, en plak deze hier16:08
OerHeksik zie hem hier niet bijstaan iig > https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessCardsSupported#Wireless%20USB%20Adapters16:10
bas___c150rusm16:11
OerHeksnee die hele regel, ajb16:12
OerHeksdaar zit een code in, makkelijker zoeken16:12
bas___staat er niet tussen16:12
OerHekszit je usb wifi stick wel aangesloten ?16:13
bas___ja ik heb dual boot met ubuntu en windows 7 en bij windows werkt hij perfect maar bij ubuntu kan de instalatie niet uitgevoert worden16:15
OerHeks?16:15
bas___als ik in ubuntu de meegeleverde cd instaleer komt er een error alvorens de instalatie begint16:16
OerHeksje usbstick moet er wel tussen staan, plak de hele output eens op http://paste.ubuntu.com/  en geef de url hier ?16:21
bas____ik start even ubuntu op mijn pc16:25
bas____wat moest er in terminal?16:28
bas____kan ik een usb wifi ontvanger voor windows gebruiken in ubuntu16:29
OerHeksterminal : lsusb16:30
OerHeksen plakken in http://paste.ubuntu.com/16:31
bas____http://paste.ubuntu.com/526418/16:43
josspyker_ralink moet out of the box werken16:43
bas____het is van conceptronic16:44
josspyker_de chipset is ralink en die moet het gewoon doen16:45
OerHeksjups RT257016:45
josspyker_rt257016:45
bas____hoe doe ik dit dan?16:46
bas____ben nieuw met ubuntu16:46
OerHeksnetwerkkabel eruit en in terminal> sudo ifconfig wlan0 up16:48
OerHeksen dan sudo iwconfig wlan016:49
bas____en dan?16:52
OerHeksdan zou die in je netwerkmanager te zien moeten zijn ?16:55
bas____dan is het niet gelukt16:56
OerHekszit je nu op die machine ?16:56
bas____?16:57
OerHekseerst netwerkkabel eruit, dan pas die 2 regels toepassen16:57
bas____maar de usb ontvanger erin16:57
OerHeksja uiteraard16:58
bas____ik typ in terminal eerst:  sudo ifconfig wlan017:01
bas____dan: sudo iwconfig wlan017:02
OerHeksvergeet die up niet :(17:02
bas____er komt: operation not possible due to RF-kill17:05
OerHekszit je nu op die pc/machine ?17:07
OerHeksen geen niet ? als antwoord17:07
OerHeks(of is het een 2e pc )17:08
bas____2de pc17:08
OerHeksow oke, want ik verbaasde me dat je de netwerkdraad er niet uit had getrokken, je was nogsteeds hier, snap je ?17:09
bas____ja idd er loopt geen draad tot boven in men kamer17:09
OerHeksgeen rf ..17:10
bas____wa is rf?17:10
OerHeksradio frequentie17:10
bas____ik heb draadloos boven mar de pc me ubuntu heeft geen netwerkkaart en kheb vandaag die usb gekocht voor internet17:11
bas____ne sry geen wifi ontvanger17:12
OerHeksrfkill list allgeef eens in terminal: rfkill list all17:12
OerHeks*geef eens in terminal: rfkill list all17:12
bas____gedaan..17:13
OerHeksstaat er Hard blocked: yes bij ?17:14
bas____ja17:14
OerHekskee17:14
OerHeksprobeer eens : sudo rfkill unblock all17:14
OerHeksen daarna:  iwlist wlan0 scan17:15
bas____failed to read scan data: network is down17:16
OerHekshmm mischien toch eerst sudo ifconfig wlan0 up en als hij toch up is, sudo iwconfig wlan017:17
OerHeksdan zou je wat bij je netwerkmanager moeten zien17:17
bas____hoe kom je in netwerkmanager?17:19
OerHeksdat is dat radar symbool, rechts boven ?17:20
OerHeksmet een rood uitroepteken, indien niet verbonden17:20
bas____aah tog ja heb et pas sinds gisteren17:20
OerHeksrechter muis op icoontje, etc17:21
bas____er sta wel bij wireless is disabled17:21
OerHeksenable hem eens :-)17:21
bas____en kan enable wireless ook ni aanklikken17:22
bas____in terminal : not a shell builtin17:23
bas____mar daarom heb ik die usb dan gekocht17:24
Terminatorehm17:26
Terminatordriver in ndiswrapper gooien?17:26
Terminatorkan jij heb uitleggen hoe dat moet OerHeks ?17:26
Terminatorik moet er nu helaas vandoor :P17:27
OerHeksik zit aan wat anders te denken, geen draad, dus ook nog geen updates gekregen, en ook geen driver kunnen zien bij Systeem - Beheer - Stuurprogramma's17:27
OerHeksdat kan ook het probleem oplossen, denk ik ..17:27
Terminatorah17:27
Terminatordat had ik nog niet meegekregen ;)17:27
Terminatoriig erg makkelijk om te proberen17:27
OerHeksik ga er te vaak van uit dat men eerst update etc17:27
OerHeks:(17:27
Terminatorook al is ndiswrapper ook niet moeilijk :P17:27
Terminatorhaha, true17:27
Terminatordoe ik ook altijd idd17:28
Terminatormaar niet iedereen is zoals ons OerHeks17:28
Terminatorzou ook zo saai zijn..17:28
OerHeksbas____, kun je die pc aan een draadje krijgen ?17:28
Terminatormaar ik ben er vandoor :)17:28
OerHeksthnx Terminator17:28
Terminatorsucces iig17:28
Terminatorlaters17:28
bas____nee ga ni lukken17:29
bas____tijdelijk of gewoon standaard?17:30
OerHekstijdenlijk, tot je alle updates binnenhebt, en dan in je menu Systeem - Beheer - Stuurprogramma's zien of er een stuurprogramma aanwezig is (* niet opensource)17:31
OerHeksmeestal krijg je ook op je bovenste panel een melding, voor videokaart drivers en/of wifi17:32
bas____ja ik kan hem na het eten wel even naar beneden zetten17:32
OerHekseten, goed idee :-D17:32
bas____ja dankuwel vor het helpen he17:33
OerHekstot laters :-)17:33
bas____dag!17:33
josspyker_ wat wordt er gegeten OerHeks ?17:33
OerHekskipschnitsel, doperwtjes en opgebakken piepertjes die over waren17:34
OerHeksen u ?17:35
josspyker_ok, ik probeer te bedenken waar ik trek in heb, maar ben er nog niet uit17:35
OerHekshet regent hier :(17:35
josspyker_hier ook17:36
josspyker_kijk ff op buienradar, ziet er niet echt droog uit17:37
tomk96hoe kan je ubuntu installeren?17:53
OerHekstomk96, cd fownloaden, branden en booten :-)17:54
OerHeksf=d downloaden17:54
OerHekshttp://wiki.ubuntu-nl.org/Installatie17:55
OerHeksneem de 10.10 dat is de laatste versie :-)17:55
trijntjetomk96 heeft geen tijd om bedankt te zeggen ;)18:05
Gotinienstrijntje, gelukkig is dat zeldzaam hier18:06
OerHeksgeduld, mischien zien we tomk96 zo weer18:07
OerHekshet is weekend18:07
yellabsgaat iemand naar t-dose ?18:21
yellabseindhoven...18:21
yellabshttp://www.t-dose.org/18:22
yellabszaterdag en zondag event , open source18:22
yellabsfontys hogeschool eindhoven..18:22
josspyker_te ver weg18:23
yellabsah, maar bij jullie in de buurt zijn ook altijd leuke dingen18:24
yellabsdat is dan weer te ver weg voor mij ... :)18:24
OerHeksop forum staat wel iets18:25
Gotiniensiets in NL, wat te ver weg is? kan niet :)18:25
yellabsbeetje reclame maken mag hier toch wel voor dat eh?18:25
yellabshttp://www.t-dose.org/18:25
OerHekshttp://forum.ubuntu-nl.org/promotie-40/t-dose-67-november-2010-eindhoven/18:25
yellabsals je met de fiets zou moeten wel...18:25
yellabs:P18:25
Gotiniensgelukkig hebben we Openbaar Vervoer in NL18:26
yellabsoh, nou dat is al goed zie ik..18:26
yellabsprima...18:26
OerHeks:-)18:26
yellabsik ben dik tevreden18:26
OerHeksyw18:26
yellabslinux administrator , die verdiend 50 euro per uur....18:28
yellabsen wij maar "hobbyen" ..18:28
yellabsLOL18:28
OerHeksnou ja, linux admin is wat meer dan een desktop installeren natuurlijk18:28
yellabstja dat is zo..18:29
yellabsdesktop installeren is ook het leukste ..18:29
yellabsde nazorg meestal wat minder..18:29
yellabsbijvoorbeeld, hee waarom doen exe bestanden het niet, en , ik wou toch zeker die game nog spelen..18:30
yellabshehe18:30
OerHeksdan is het handig als iemand je de weg wijst naar de wineHQ database18:31
yellabsik ben toch niet offtopic eh ?18:31
yellabsik stuurde ze meestal naar frankscorner18:31
OerHeksja, zijn we eigenlijk wel, maar goed18:31
remmeltgood evening18:31
yellabshttp://frankscorner.org/18:31
yellabshello remmelt18:31
yellabshow was your day18:32
yellabsis mijn server te zien ?18:32
yellabshttp://83.163.211.49/18:32
UndiFineDhet duurt even, maar jawel18:33
remmeltik probeer frostwire te installeren. bij het openen van frostwire-4.21.1.i586.deb krijg ik een foutmelding: Dependency is not satisfiable: default-jre-headless18:33
yellabsdank u !18:33
remmelt?18:34
yellabsremmelt, is er geen versie die je niet hoeft te installeren ?18:34
OerHeksop ubuntu 8.04 remmelt ?18:34
yellabsde dank u was voor OerHeks18:34
remmeltoerheks ja18:34
bas___oerheks, ik ben er weer18:35
OerHeksdan kan het mogenlijk een te oude kernel hebben of iets dergelijks18:35
bas___aangesloten op internet!18:35
yellabshet is even geleden , maar frostwire heeft toch een tarball die het gewoon doet zonder install ?18:35
remmelthm dat is vervelend aangezien ik 34 euro heb betaald om aan file sharing deel te nemen18:36
yellabshmm, misschien ben ik te oud...18:36
yellabs:P18:36
remmeltyellabs waar zou ik die tarball moeten vinden?18:36
yellabshttp://www.frostwire.com/download/?os=tarball&18:36
yellabssucces niet verzekerd , maar je kan het proberen...18:37
remmeltik heb 'm gedownload18:38
bas___weet iemand hoe ik een usb wifi ontvanger voor windows kan gebruiken op ubuntu18:38
remmelteven kijken of het werkt...18:38
yellabsen dan de run frostwire.sh18:38
yellabsbij mij werkt hij, maar goed , dat is ubuntu 10.04 met java jre , niet de open versie ..18:39
yellabsokey, moet gaan , groeten en succes !18:39
yellabsvraag anders OerHeks , als het niet lukt ...18:40
yellabsbye bye18:40
trijntjebas___, watvoor een?18:40
josspyker_bas, eerst even updaten, in een terminal type sudo apt-get update vervolgens sudo apt-get upgrade18:40
josspyker_trijntje, rt257018:40
bas___nog 1 minuut18:43
remmeltde installatie is voltooid. dank u yellabs. het frostwire icoontje staat in het menu. als ik erop klik gebeurt er echter niets. kan het zijn dat ik zowel java jre als open java geinstalleerd heb en dat het daarom niet werkt?18:43
remmeltoh yellabs is gone18:44
bas____is dat juist dat dat zolang duurt?18:50
josspyker_kan even duren, afhankelijk van je hardware18:51
josspyker_maar ik ga snel even door de buien heen fietsen om boodschappen te doen18:51
trijntjeben ik weer, internet viel uit18:52
bas____als de update klaar is, gewoon terminal sluiten, of...18:56
trijntjejahoor18:57
trijntjewat heb je al geprobeerd om je wireless dongle aan de praat te krijgen?19:00
bas_____hoe gebruik ik usb wifi ontvanger voor windows op ubuntu?19:08
ujjainhoe zie ik de bans van een kanaal?19:09
ujjainmsg chanserv...19:09
trijntjebas_____, wat heb je al geprobeerd?19:16
bas_____ni veel19:25
wifidongelhoe gebruik ik een wifi dongel op ubuntu?19:29
willempiegeef je model ( willem )19:29
willempiebas geef je model even19:29
willempiebas19:30
wifidongelc150rusm19:30
willempiewelk merk19:30
wifidongelconceptronic19:30
bas_____als ik minimaliseer gaat men programma weg19:31
willempiehttps://forum.ubuntu-nl.org/internet-en-draadloos/draadloos-met-usb-stick/msg651941/19:31
willempiemischien helpt dit je bas19:31
trijntjebas_____, je zit 3x in dit kanaal en je bent totaal niet duidelijk19:31
willempiewillen andere chat leden mee helpen19:32
wifidongelja sry19:32
willempieis eerste keer dat hij met ubuntu werkt19:32
willempietrijntje19:32
=== Richard is now known as Guest33673
willempiehij is net als ik ook maar nog jong19:33
willempieheeft iemand hier ervbaringen met netwerken19:34
willempiemaar bas is dat al behulpzaam die link19:34
willempietrijntje19:35
willempiekan jij hem verder helpe19:35
wifidongelja kbegrijp em ni19:35
trijntjewillempie, is goed19:35
willempiehij is nog volledig nieuw in ubuntu19:35
trijntjewifidongel, wat gebeurt er als je gewoon die dongle in de computer doet?19:35
wifidongelniks19:36
willempiewant je hebt mij ook al veel geleerd net als oers19:36
willempieoer19:36
willempiehij snapt waarschijnlek niets van sudo en zo gwn duidelijk zeggen niet in pc taal denk ik voor hem kan je dat ik ben niet zoen held in netwerk19:37
wifidongelja ik heb al vanalles gedaan in terminal geholpe door oerheks19:37
willempieah ok19:38
willempieen helt dat iets19:38
wifidongelnee t dee niks ma ik kan wireless ook ni enablen19:38
willempiemhh raar19:39
wifidongelidd19:39
willempieals echt niet lukt zal ik je wel verder  helpen al ben ik daar geen held in19:39
willempiemaar kijk is naar de link die ik gaf19:39
willempiedaar is mischien tip19:39
trijntjewifidongel, heb je al bij systeem -> beheer -> stuurprogramma's gekeken?19:40
wifidongelbezig..19:40
willempietrijntje heb je teamview19:40
willempiehij heeft dacht ik ook teamview19:40
willempieals het goed is19:40
willempiedan kan je mischien zijn pc overnemend19:41
trijntjewillempie, heb ik niet, en het is ook niet echt veilig om dat zomaar aan mensen te geven ;)19:41
willempieweet ik19:41
willempiemaar19:41
willempieje kan altijd cancelen19:41
wifidongelis waar19:41
willempiehttps://forum.ubuntu-nl.org/internet-en-draadloos/draadloos-met-usb-stick/msg651941/19:42
wifidongelben een driver an et downloaden19:42
willempie.deb bestand19:42
willempieof iets anders19:42
wifidongelma de foute19:42
willempiewelk bestandtype bas19:43
trijntjewifidongel, wat is er in dat menu te vinden?19:43
willempiebas  is denk ik weg19:46
willempiehij is ook of op msn19:46
trijntjewat een gedoe19:47
willempievind ik ook19:50
josspyker_gevalletje adhd?19:53
trijntjewat is er loos wifidongel?19:56
wifidongelja de dongel werkt nie19:56
trijntjeja dat wist ik al, ben je naar systeem -> beheer -> stuurprogramma's gegaan?19:57
wifidongelja der komt nix uit enkel iets voor grafische kaart19:58
wifidongelbij de dongel zit er een instalatie cd bij maar dat is een . exe bestand19:59
trijntjedat werkt niet op linux. Zie je de dongle wel als usbstick verschijnen of ook niet?19:59
wifidongelnee ook niet20:00
hanswsorry dat ik er tussendoor kom, wat voor type dongel is het?20:00
spekjeheb je al gewoon geprobeerd via system preferences network connecties daar een mobiele verbinding aan te maken? (snap nu dat het om een umts stick gaat) zo werkt mijn stick namelijk wel :)20:01
wifidongelhele naam: 150n wireless usb adapter c150rusm20:01
trijntjespekje, volgens mij gaat het niet om een umkts stick hoor20:01
spekkjetrijntje: dat denk ik wel als ik dongel hoor :P20:02
spekkjemaar als dat niet klopt heb je idd niets aan mij antw20:02
spekkjesorry ben hier trouwens ff met 2 namen ivm server upgrade wat vast mis gaat hihi20:02
trijntjewifidongel, kan je het volgende in een terminal uitvoeren: lsusb20:02
hanswConceptronic ?20:02
trijntjeen dat hier plakken: http://paste.ubuntu.com/20:02
trijntjespekkje, ik heb ook een 'dongle' hier, gewoon voor wifi voor mn vaste PC20:03
spekkjetrijntje: ik hoor op werk steeds dongel wanneer het over umts gaat.. vandaar dat mijn automatische daar nu altijd van uit gaat :P20:03
wifidongelhttp://paste.ubuntu.com/526543/20:04
hanswhet wordt wel meer gezocht20:05
wifidongelik kocht het omdat hij goedkoop was, maar met windows werkt het perfect20:06
hanswdat is vaak het probleem, drivers worden bijna alleen voor windows gemaakt20:06
wifidongelja stom he20:06
hanswnee, niet stom20:06
trijntjepff, wat een hoop dingen heb je in je pc zitten :P20:06
wifidongelhaha20:07
hanswX10 Wireless Technology, Inc. Wireless Transceiver (ACPI-compliant) die neem ik aan?20:07
wifidongelis da een vraag naar mij?20:08
trijntjeOf Ralink Technology, Corp. RT2570 Wireless Adapter20:08
hanswtrijntje, idd, die eerste is een bluetooth geval20:08
hanswwifidongel, probeer het volgende eens als root:20:11
hanswinsmod rt2500usb20:11
trijntjehttp://forum.ubuntu-nl.org/test-forum/draadloos-internet-valt-soms-uit-53645/?action=printpage20:11
hanswen kijk dan eens of het iets doet20:11
trijntjevreemd, die gebruiker heeft slechts af en toe problemen met die kaart, ubuntu 10.0420:11
hanswhet lijkt er op dat de driver wel aanwezig is20:11
hanswen post anders ook even de uitkomst van lsmod naar pastebin20:12
hanswhttp://ubuntuforums.org/showthread.php?t=67901020:13
hansween zoektocht naar het usb id geeft wel wat meer info20:13
hansw04f2:0200 dus20:13
wifidongelik begrijp er ni zoveel van20:14
wifidongelde link he20:14
trijntjehansw, Ik dacht dat het om die ralink 148f:2570 ging?20:14
hanswtrijntje, kan, dan vergis ik me20:14
trijntjewifidongel, kan je die dongle er uit trekken en dan nog een keer lsusb uitvoeren?20:15
trijntjehansw, ik weet het ook niet zeker20:15
hanswtrijntje, goed tip, zo weet je het zeker20:15
wifidongelja20:15
wifidongelhttp://paste.ubuntu.com/526555/20:16
trijntjehmm, blijkbaar de Edimax dus, en je hebt er stiekem ook een usbstick uitgehaald ;)20:18
wifidongelja die zat er nog in20:18
wifidongelda gij da zie man..20:18
wifidongelmaf20:18
trijntjedat commando geeft alle usb-aansluitingen op je systeem20:18
wifidongeloke20:19
trijntjeen "Sony Corp. MicroVault Flash Drive" was ineens weg ;)20:19
wifidongelja moet hij trug20:19
=== grid___ is now known as grid_
trijntjeok, als ik de unieke code van de dongle (7392:3734) bij google invoer krijg ik maar 3 hits20:22
trijntjedat is geen goed teken, ik denk niet dat we die aan de praat krijgen20:22
wifidongeldamn20:22
hanswsudo apt-get -y install linux-backports-modules-wireless-lucid-generic20:23
hansw:-)20:23
trijntjehansw, lucid op maverick?20:23
hanswmaar weet niet of dat alleen onder debian is of ook onder ubuntu20:23
wifidongelen is er geen manier om een .exe bestand te lezen?20:24
hanswwifidongel, ja, maar dat wil je niet20:25
hanswhet kan via de winetools20:25
wifidongeldoen, of ni?20:25
hanswtrijntje, in maverick zijn ze niet te vinden, wellicht via backports? werkt dat ook in ubuntu?20:26
hanswwifidongel, je kan het proberen maar het is niet een oplossing20:26
trijntjewifidongel, nee, ik zou proberen op het forum te posten, misschien weten mensen het daar20:27
hanswidd20:27
hanswen als je Engels kent post het dan op een algemeen Linux forum, dan krijg je wellicht meer antwoorden20:27
wifidongeloke merci20:28
hanswwifidongel, en nog een tip, als je echt ubuntu wil gebruiken, kijk eerst of iets gesupport is voor je het koopt, soms moet je 5 euro meer betalen maar heb je iets beters20:28
hanswmet ondersteuning20:28
trijntjezorg dat je ook deze regel invoegt, zodat mensen precies weten om welk product het gaat: ID 7392:3734 Edimax Technology Co., Ltd20:28
Alex__Hoi, op deze website: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/GrafischeRekenmachines     staat: "Om uw TI84+ rekenmachine onder Ubuntu te kunnen gebruiken, heeft u het softwarepakket tilp2 nodig.|20:29
Alex__Is dit nog steeds zo of is dit een verouderde website? Dat tilp2 in het softwarecentrum van ubuntu 10.04 gewoon up-to-date is?20:30
trijntjegeen idee, ik zou het gewoon proberen20:30
hanswAlex__, als je dat via apt gaat installeren zal je van dat programma altijd de laatste patches krijgen20:30
hanswhet is via apt te installeren20:31
hanswtilp2 - Texas Instruments hand-helds <-> PC communication program for X20:31
wifidongelik ga de dongel gewoon trug binnenbrengen en een nieuwe kopen iemand een idee welke?20:32
hanswwifidongel, hmmm, goede vraag, ik zou eerst even googlen20:32
hanswgebruik ze zelf niet, hier hangt alles aan een draadje20:32
trijntjeik heb er eentje die werkt, ff kijke welke het is20:33
trijntjegewoon plug&play20:33
hanswkijk, dan weet je zeker dat het werkt20:33
Alex__Ophalen van http://repo.calcforge.org/debian/amd64/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.gz 404  Not Found is mislukt Ophalen van sommige indexbestanden is mislukt, deze zijn of genegeerd, of er zijn oudere versies van gebruikt.20:33
trijntjewifidongel, sitecom 53G USB adapter, bij Dixons gekocht (wit)20:34
hanswAlex__, heb je wel een ubuntu os?20:34
Alex__'deb http://repo.calcforge.org/debian/amd64/ stable main' is niet meer up to date20:34
Alex__ja :l20:34
Alex__de pagina 'http://repo.calcforge.org/debian/amd64/' bestaat niet20:35
hanswSelecting previously deselected package tilp2.20:35
hanswUnpacking tilp2 (from .../tilp2_1.13-0ubuntu2_amd64.deb) ...20:35
Alex__Not Found  The requested URL /debian/amd64/ was not found on this server. Apache/2.2.14 Server at repo.calcforge.org Port 8020:35
hanswAlex__, maverick?20:35
Alex__10.0420:35
Alex__lucid20:35
hanswAlex__, lijkt me dat dat wel zou moeten werken, probeer even een andere mirror20:35
Alex__waar vindt ik deze?20:35
Alex__Ik volg namelijk deze 'handleiding': http://wiki.ubuntu-nl.org/community/GrafischeRekenmachines20:35
hanswAlex__, system -> administration -> software sources20:36
Alex__Softwarebronnen20:36
hanswof apt sources.list aanpassen, maar dat wil je vermoedelijk niet :-)20:37
Alex__> Overige software > Toevoegen > APT-regel: deb http://repo.calcforge.org/debian/amd64/ stable main20:37
hanswin het eerste tabblad kun je een server pakken die het zelf zoekt20:37
Alex__'verouderd, wilt u herladen' > Herladen > Ophalen van http://repo.calcforge.org/debian/amd64/dists/stable/main/binary-amd64/Packages.gz 404  Not Found is mislukt Ophalen van sommige indexbestanden is mislukt, deze zijn of genegeerd, of er zijn oudere versies van gebruikt.20:37
hanswonder Download From20:37
hanswhaal het dus even uit het tabblad overige software20:38
Alex__weghalen?20:38
hanswen daarna in een terminal apt-get install tilp220:38
Alex__verwijderen uit overige software?20:38
hanswja20:38
hanswjups20:38
hanswtilp2 zit gewoon in maverick, ik verwacht dat het ook in 10.4 zit20:39
Alex__'Om uw TI84+ rekenmachine onder Ubuntu te kunnen gebruiken, heeft u het softwarepakket tilp2 nodig. De versie die beschikbaar is in ubuntu is verouderd en werkt niet goed meer. We zullen dus gebruik moeten maken van een externe bron om een goede versie van tilp2 te verkrijgen.'20:39
hanswhmm, ok20:40
Alex__zegt die website20:40
Alex__http://wiki.ubuntu-nl.org/community/GrafischeRekenmachines20:40
Alex__Maar ik heb nu tilp2 geinstalleerd20:40
Alex__Waar vindt ik het nu terug in het start menu?20:40
hanswAlex__, ik heb hier nu versie 1.1320:40
hanswwat voor versie staat er in die manual?20:41
Alex__manual waarvan?20:41
hanswvan tilp220:41
Alex__waar vindt ik die manual?20:41
hanswdie pagina waar je dat hebt gevonden20:41
OerHeksje geeft net 2x die handleiding :-D20:42
hanswik zou gewoon eerst de huidige ubuntu versie proberen, als dat niet werkt dan verder gaan zoeken20:42
OerHeksals je je eigen handleiding leest. Tilp2 toevoegen aan het menu '''Toepassingen''' etc etc20:43
Alex__Hoe connect ik mijn TI nou met mijn computer?20:44
OerHeksmet een kabeltje :-)20:44
josspyker_ga je je spiekbriefje in opslaan?20:45
josspyker_er20:45
Alex__Nee20:47
OerHeksga je er ubuntu op zetten ?20:48
Alex__lol20:49
Alex__droog20:49
Alex__eigenlijk wil ik programma's maken op de computer20:49
Alex__en deze dan op mijn TI zetten20:49
Alex__en/of er af halen20:49
hanswwat ik zo in de interface zie moet dat ook kunnen ja20:50
Alex__Maar hoe20:51
Alex__slepen?20:51
Alex__Ik zie mijn gemaakte programma niet staan in TiLP220:51
hanswnee, je krijgt een interface20:51
hanswstart tilp maar op vanaf de commandline20:51
Alex__Doe ik al hansw, met sudo tilp --calc=ti84+ --cable=DirectLink20:51
hanswen wat zie je dan?20:52
Alex__Ik krijg zoietas: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Tilp2window.png/300px-Tilp2window.png20:52
Alex__zoiets *20:52
hanswja, dat zie ik ook ongeveer20:52
hanswen dan moet je zoeken, ik heb geen ti :-)20:52
hanswzo, even sociaal doen voor de rest van het huis20:54
Alex__Wat bedoel je hansw20:55
Alex__?20:55
Alex__Hoe maak ik scripts voor me TI?20:56
Alex__(met welk programma/)20:56
Gerwingedit?20:57
trijntjeAlex__, gewoon gedit volgens mij, zie de handleiding van je TI20:57
Alex__Kan het bestand ‘/home/ubuntu/Documenten/Texas Instruments/BAG.8Xp’ niet openen.20:57
Alex__gedit kon de tekenset niet detecteren. Controleer of u geen binair-bestand probeert te openen. Selecteer een tekenset uit het menu en probeer het opnieuw.20:57
trijntjeAlex__, begin gewoon een nieuw bestand in gedit, en kopieer dat naar je TI21:01
OerHeksof kijk op http://www.ti-wereld.nl/21:02
Alex__Foutmelding...21:03
Alex__Hoe pas ik .8Xp aan21:03
Alex__?21:03
OerHekskijk op http://www.ti-wereld.nl/21:03
OerHekshttp://www.ti-wereld.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=93621:04
Alex__Dan verwijzen ze me altijd naar een .exe bestand21:05
Alex__....21:15
GotiniensAlex__, ik ben bang dat je hier weinig mensen kan vinden die je hiermee kunnen helpen, ik denk dat hier weinig mensen zitten die ooit hun rekenmachine aan hun computer hebben gehangen21:16
Alex__:P21:16
Alex__jammer :(21:16
trijntjeje kan ook gewoon op dat ding zelf programmeren hoor21:16
Alex__Dat typt niet lekker21:23
trijntjedas waar21:23
Alex__Ik geef toch de voorkeur aan een compute21:23
Alex__computer21:23
UndiFineDAlex__, heb je dat sticky nou al besteld ?21:29
=== JanC_ is now known as JanC
Alex__Nee21:34
Alex__:P21:37
Alex__Kost geld21:37
Alex__Iemand vroeg net of ik er ubuntu op ging zetten21:45
Alex__Heb er nu linux op gezet :)21:45
Alex__dan kan het niet :(21:52
Alex__huh21:53
Alex__dat typte ik niet21:53
Alex__[22:52] <Alex__> dan kan het niet :(21:57
Gotiniensdan ben je gehacked ;-)21:58
Alex__op ubuntu?21:58
Gotiniensja hoor21:58
Gotiniensmaar let aub op mijn  smiley, dat was niet helemaal serieus bedoelt21:59
OerHekszeker als je backtrack gebruikt :-)21:59
Gotiniensof, damn vulnerable linux21:59
Gotiniensmaar Alex__ denk niet dat linux of ubuntu unhackable is, dat is het wel natuurlijk22:01
josspyker_niets is veilig22:02
josspyker_meestal is de gebruiker de zwakke schakel22:05
OerHeksUbuntu To Ditch X For Wayland ... nog meer herrie in het kippenhok :(22:14
josspyker_heb je een url OerHeks ?22:15
OerHekshttp://www.markshuttleworth.com/ en http://digitizor.com/2010/11/05/ubuntu-to-ditch-x-for-wayland/22:16
josspyker_dank22:17
HurricaneHarryhttp://blogs.computerworld.com/17303/ubuntu_abandons_x_server_for_wayland?source=rss_blogs22:18
Gotiniensik vind het wel boeiend22:18
Gotiniensvolgens mij de eerste grote distro die X veruild voor een ander systeem22:18
OerHeksik kan er nog niks over zeggen, maar het heeft met uTouch te maken dus22:18
josspyker_hm, gelukkig kunnen we altijd terug vallen op debian22:18
hanswX blijft nog wel een jaar of drie in Ubuntu gok ik22:19
Gotiniensstaat ook wel in het bericht idd22:19
hanswframebuffer displays bestaan ook al jaren22:20
hanswweet nog wel dat ik mijn eigen kernels bakte en dan een tuxje in het opstart scherm zag, zonder X :-)22:21
Gotiniensdat heb je nog22:21
Gotiniens1 tux voor elke cpu core :)22:21
hanswdat zeg ik, is al erg oud :-)22:21
HurricaneHarrywe moeten maar afwachten, wellicht een naamconflict met xubuntu dadelijk ?22:21
Gotinienseuh hoezo?22:22
Gotiniensde naam veranderd niet22:22
hanswik gok dat je nog jaren gewoon X kunt draaien, als je er behoefte aan hebt22:22
HurricaneHarryubuntu met x...22:22
hanswhet is gewoon even een schok omdat we linux niet anders kennen22:23
hanswzelfs hpux en aix, tru64, overal draait X op22:23
Gotiniensprecies, maar X kent genoeg problemen in de huidige staat om een dergelijke switch te verantwoorden22:23
hanswklopt, maar vergis je niet, X blijft nog eeuwen bestaan22:24
HurricaneHarryhet kan ook zomaar zijn dat ubuntu dan dadelijk een vreemde eend wordt.22:24
hanswje hebt het al nodig om oracle op unix te installeren22:24
hanswtenzij je deb's gebruikt22:24
hanswhet is eigenlijk wel een grappig idee om X te droppen22:25
hansw99 procent heeft het niet nodig22:25
hanswvan de gebruikers dus22:25
HurricaneHarryach er zal vast wel zoiets komen als een X wayland-client22:28
hanswen anders installeer je, zoals ik vandaag grapte, Xcygwin via wine :-)22:28
* hansw rent22:28
HurricaneHarrylol22:29
hanswhet is linux, er is veel mogelijk :-)22:30
HurricaneHarryhttp://wayland.freedesktop.org/architecture.html22:31
hanswtegen de tijd dat het mainstream is heeft iedereen 16 gig geheugen en draaien ze x wel in een vm :-)22:31
josspyker_hehe22:32
hanswik denk dat een grotere zorg is dat je anders met apps moet omgaan22:32
hanswdaar moeten ze pas echt over nadenken22:32
Gotiniensje bedoelt X apps?22:33
hanswja22:33
Gotinienshebbe ze al gedaan22:33
hanswmaar apps in het algemeen ook wel22:33
Gotinienskijk maar onderaan die architecture pagina22:33
hanswja, zie ik22:33
HurricaneHarrye.a. zal allemaal wel meevallen en voor gebruikers redelijk transparant gaan werken.22:34
hanswverwacht ik ook wel ja22:35
hanswik weet nog dat ik voor het eerst X draaide22:35
hanswmachine met 16 Mb22:35
hansw80 gig hd22:35
hanswhelft voor linux22:36
hanswuhm, 80 mb hd :-)22:36
hanswen nog zelf x kunnen compilen22:36
HurricaneHarryik ben ooit begonnen op 486.22:38
hanswvoor linux had ik dat ook ja22:41
hansw98 ofzo22:41
hanswwas toen aan het prutsen in java en iemand vertelde me dat het er niet uit zag onder linux (nooit van gehoord)22:42
hanswdus dan wordt je nieuwsgierig :-)22:42
HurricaneHarryygdrassil heb ik hier nog, 4Mb 8mb without swap, 386 or above.22:43
hansw4 weken later heb ik windows serieus gedropt voor mijn werk22:43
hanswHurricaneHarry, nice, ppc :-)22:43
HurricaneHarrynee i38622:44
hanswow?22:44
hanswik dacht altijd dat dat ppc was22:44
OerHeksik vond os/2 veel belovend :(22:44
hanswah, ook intel22:44
HurricaneHarrydeze is van 199422:45
HurricaneHarrykernel 1.122:45
hanswOerHeks, ooit wel eens gezien ja, een verademing t.o.v. windows idd22:45
HurricaneHarryik heb os2 laats weggedonderd, kreeg het zelfs in een vm niet meer aan de gang.22:45
hanswals het goed is heb ik nog een windows nt liggen die op een raar architectuur loopt :-)22:47
hanswnooit getracht te installeren trouwens22:47
OerHeksdo you really want to hurd me :p22:47
hanswhaha22:47
hanswhurd22:47
OerHeksmaar dit gaat offtopic ;-)22:47
hanswja, laten we bij wayland blijven :-)22:48
OerHeksboe, ja, wie of wat is die geweldige wayland nou eigenlijk22:48
Gotinienseen vervanger voor de X server22:49
hanswiets dat geen X netwerk protocol kent? :-)22:49
hanswdus ssh -y foo@bar zit er dan niet meer in22:49
OerHeksRed Hat's Wayland Project22:49
hanswred hats?22:50
OerHekshttp://en.wikipedia.org/wiki/Wayland_%28display_server%2922:50
hanswow, riel eens vragen22:50
OerHeksmischien leuk om dit leesvoer op forum te zetten22:50
hanswik denk dat mark teveel met mensen van nokia/google heeft gepraat :-)22:52
hanswpast het trouwens wel op een gpl3 doos? het is een mit license22:52
OerHeksjups22:52
HurricaneHarryik dacht dat er stond nokia/intel ?22:52
hanswnaja, de kernel is nog gpl2 :-)22:52
Alex__[23:05] <josspyker_> meestal is de gebruiker de zwakke schakel23:04
Alex__Wat bedoel je daarmee?23:04
HurricaneHarrydat een computer over het algemeen niets fout doet maar de bedienende persoon.23:05
hanswAlex__, ik vermoed dat hij iets bedoeld op het gebied van security als, maak een user aan met de naam jimbob en geeft hem een wachtwoord jimbob, om maar iets te noemen23:06
Alex__En bij windows?23:06
josspyker_ik bedoel meer het installeren van onbekende software, poorten openen en rommelen met instellingen zonder voldoende kennis23:06
hanswjosspyker_, dat laatste zal bij ubuntu zeker gebeuren :-)23:07
josspyker_ja23:07
Alex__Klopt23:09
Alex__Mensen (o.a. ik) willen alles zo snel mogelijk voor elkaar krijgen23:09
Alex__dus als je dan een of andere terminalopdracht moet doen om het te laten werken, dan doen we dat maar23:09
hanswdat is het punt niet, vooral als ze een stapje verder zijn en zien wat het kan gaat het link worden23:09
josspyker_het is handig als je weet wat je aan het doen bent, maar dat geld voor alles23:10
Alex__sudo rm /23:10
Alex__?23:10
hanswnee23:10
hansw sudo rm -rf /23:10
Alex__Ja dat23:10
josspyker_lol23:10
Alex__wat is -rf ?23:10
OerHeksman rm23:11
hanswman sudo :-)23:11
HurricaneHarryof de fork()23:11
hanswHurricaneHarry, de bash fork? :-)23:11
josspyker_ach, maak je niet druk, ik heb ook wel eens de hele root weg gekiept, gebeurd meestal als je moe bent23:11
Alex__:)23:11
josspyker_1 voordeel is dat je daarna nooit meer die fout maakt23:11
* hansw knocks on wood23:11
Alex__Tenzij je weer moe bent23:11
HurricaneHarryalleen door fouten maken leer je.23:12
HurricaneHarry( het is handig als je die fouten niet op je productie systeem maakt )23:12
OerHeksen niet hier :P23:12
Alex__brb23:12
josspyker_ach, als je maar goede backups hebt is het niet zo erg23:12
hanswjosspyker_, als je daardoor 200 man een half uur niets kunt laten doen wordt het duur :-)23:13
josspyker_inderdaad23:13
hanswmaar idd, backups zijn wel nodig23:14
josspyker_en geteste backups23:14
josspyker_veel mensen testen die niet eens23:14
hanswheb zelfs al voor al mijn desktop meuk een remote backup, de instellingen23:14
hanswidd, zelden23:15
hanswmoet toevallig volgende week weer bij een klant een unix restore test doen23:15
josspyker_gelukt?23:15
hanswal drie keer23:15
josspyker_goed zo23:15
hanswwordt dus de vierde keer23:15
josspyker_heb eeb tijdje terug voor de gein eens echt oude backups getest, tapes die meer dan 20 jaar oud waren23:16
hansw1 keer per kwartaal23:16
josspyker_deden het nog gewoon23:16
hanswworden accountants vrolijk van23:16
hanswhuh, 20 jaar oude tapes?23:19
hanswhoeveel tapes waren dat? normaal ga je ze maar 50 keer gebruiken23:19
josspyker_3 tapes en best wel veel gebruikt23:19
josspyker_vind het toch knap, denk niet dat een cd/dvd rw zo lang meegaat23:20
hanswtape in de praktijk is 100 keer23:20
hanswmax23:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!