/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/11/05/#ubuntu-no.txt

virtuelvjaja15:47
virtuelvhttp://digitizor.com/2010/11/05/ubuntu-to-ditch-x-for-wayland/15:47
jo-erlendvirtuelv, det der er spenstig, synes jeg. 17:11
olebromNoen her som drifter courier-imap tjeneste med shared-folders?22:14
olebromEr det noen som har forslag til annen imap-server som støtter shared-folders?22:17
olebrom(det er en "artig" feil hvis en subfolder av en shared-folder blir slettet, så er det stor fare for at hele shared-folderen blir fjernet fra serveren når en klient utfører en subscribe sjekk)22:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!