/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/11/12/#kubuntu-se.txt

FlygisoftMorron06:33
x_linkMorgon07:58
x_linkIdag blir det en sjuk fest =)09:49
x_linkSpritbufé =)09:50
FlygisoftHaha nice :D10:01
FlygisoftVete fan vad jag ska göra ikväll10:01
FlygisoftImorgon blir det iaf lite fest och spela bowling10:01
x_linkHehe ska bli medvetslös ikväll/inatt =)10:04
FlygisoftHaha10:12
x_link=)11:56
Flygisoftx_link: Full än då?14:07
x_linkFlygisoft: Nejfan, jag ska dra nu typ.17:31
x_linkVarit och köpt present, klippt mig, köpt en ny skjorta etc17:31
x_linkNu drar jag =)17:34
Flygisoft:)17:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!