/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/11/12/#ubuntu-se.txt

_proxtips på hur man skriver en bra 'bug' report? min xorg process peakar då och då, under längre stund. har testat det mesta som jag kunnat hitta via google, men no success :/00:00
Philip5är nog troligare att det är någon drivis till ditt grafikkort som strular då00:15
_proxkan säkert stämma, ska testa uppdatera till nyaste nvidia drivrutinerna00:24
=== Wizard0 is now known as Wizard0^zZz
K350Vilket verktyg anväder jag i terminalen för att använda regular expression för att läsa en vald del av en fil? t.ex : cat fil.txt | vadå <regexp>01:56
Umeaboy!telegnome05:12
ubot2Factoid 'telegnome' not found05:12
Umeaboyubot2: help05:12
ubot2Umeaboy: (help [<plugin>] [<command>]) -- This command gives a useful description of what <command> does. <plugin> is only necessary if the command is in more than one plugin.05:12
ubot2http://help.ubuntu.com/05:12
Calyphttp://mediacdn.disqus.com/uploads/users/409/8741/avatar92.jpg?128317596805:23
=== kodein_ is now known as kodein
FlygisoftMorron06:33
UmeaboyNej, inga idioter här inte.06:34
UmeaboyYou said Morron. ;)06:34
UmeaboyHehehehehe06:34
UmeaboyDet beror på hur man läser det.06:34
UmeaboySorry...... Felt it coming.06:34
Umeaboy;)06:34
Flygisoftlol06:35
Barre_andol: nope, fortfarande ingen backup06:40
Barre_larsemil: lär mig inget direkt nytt....06:41
=== Barre_ is now known as Barre
andolBarre: surt06:55
martin__Fan , vad binero är har blivit värdelösa06:57
maxjezygodmorgon!07:36
kodeinfredag på dig med!07:36
maxjezykodein, skåL!07:40
maxjezyjag har 4 öl som väntar!07:40
kodeindet har inte jag, men jag kanske kan dricka lite gammal glögg istället07:42
kodeineller whisky07:42
amelia*gäsp*07:43
kodeinfast man får väl se vad som hinns med. ska förbi paketutlämningen innan det stänger, sedan iväg på spexföreställning07:46
kodeinåsså måste man försöka jobba07:46
maxjezygodmorgon amelia07:47
maxjezyhelt sjukt att jag har hunnit åka 2 mil buss, röntgen på hjärnan och kommit hem redan07:48
maxjezyså här dags på morgon lixom07:48
antii:O)07:50
antiimaxjezy: what?07:50
antiimaxjezy: varför gjort det+07:50
maxjezyantii, jag har ju mitt illamående som de inte hittar grund till07:50
maxjezyså de letar efter tumörer i hjärnan osv07:51
antiimaxjezy: fan vad otrevligt :/07:51
maxjezyantii, japp, men skönt att ha det gjort nu iaf.07:52
antii:)07:52
FlumboxKänns mycket oroligt och osäkert att Ubuntu ska göra så stora förändringar som kommer att inverka mycket stort på användarnivån redan i vår. För min del så känns det jobbigast med bytet till Unity från gnome, känner också en oro med Wayland och hur mycket det ska komma att strula och krångla innan Ubuntu funkar lika bra som det gör idag?07:54
FlumboxFast Wayland kommer nog inte vara klart förrän nästa höst tidigast, det ska visst vara väldigt optimistiskt att tro dom hinner få Wayland klart till släppdatumet i oktober 2011. Men det är klart att det är den grafikmotorn som gäller i framtiden i Ubuntu, och den kommer då den kommer.07:54
FlumboxJag är en gnome människa så jag förstår redan nu att den här framtids förändringen i Ubuntu troligen inte kommer att falla mig riktigt i smaken? Jag hoppas jag har fel där!07:54
kodeindet är ju dock inget nytt att ubuntu håller på och är cutting/bleeding edge på det här viset, oavsett vad deras användarbas egentligen kanske tycker.07:55
larsemilFlumbox: jag har ALLTID kör gnome, och jag har provkört unity en del och jag älskar det. det gör allt som gnome gör -> fast smidigare och mer effektivt07:55
kodeinsamma sak med fedora, egentligen. till och med jämfört med rullande release-distar jag använt är de väl progressiva07:55
Flumboxjag får hoppas jag börjat gilla det också07:57
kodeinsvälj ner det med lite koolaid, så ;)07:57
larsemilmen jag tycker det är ganska tydligt vad ubuntu försöker göra, för en gångs skull så försöker de göra Ubuntu riktigt unikt. Det är ju en sak som fungerat väldigt bra för os X. Både gnome och kde är egentligen inget nytt på skrivbordet jämfört med Windows.08:05
larsemilOm unity blir bra och fungerar bra så tror jag det kommer lyfta ubuntu rejält08:05
peppis_Morn08:06
FlumboxJag tror det är grafikmotorn Wayland som kommer att lyfta Ubuntu, det gör att många fler spel hittar till Ubuntu och det gör så att fler kommer att vilja använda Ubuntu. Men jag är osäker på Wayland om det kommer att strula mycket, det gäller ju att grafikkorts tillverkarna skriver om drivrutinerna också, både ATI och nVidia var inte så pigg på att göra det, eller dom tänkte inte alls göra det då dom blev tillfrågade förr08:12
Flumboxa veckan!08:12
martin__Går det att sätta upp en rsync liknade funktion även via ftp?08:21
martin__Jag hämtar produktbilder, tyvärr är det svårt vet vad som har är nytt och gamlat, så man måste ta allt.08:21
* speakman är också en gammal Gnome:are. Men efter att ha börjat kodat lite i Qt 4.7 så inser jag vilken enorm potential som GUI-dödare den har om KDE behagar nyttja alla "bells and whistles". Nu för tiden kör jag dock Xmonad under Gnome och då skiner inte Gnome igenom så värst mycket. :)08:32
speakmanSå Unity är alltså det som följde med UNE 10.10? Uppgraderade just häromdagen och såg då remarkabla förändringar. Animeringarna laggar så kolossalt på min NC10 att det inte går att greppa vad det egentligen är som händer när man för muspilen över ikonerna i över- eller nederkant.08:50
larsemilspeakman: mjo. men det är känt att den laggar och de kommer bygga den på compiz istället08:56
larsemilNafallo_: känner du njpatel?08:56
speakmanCompiz känns inte riktigt som en lösning på laggproblem, men men. Återstår att se hur det kommer fungera. :)08:57
Nafallo_larsemil: definiera "kanner"08:58
larsemillarsemil__: du träffar honom from time to time?09:00
larsemilNafallo_: han är min idol och favoritutvecklare, allt han tar i blir bra. jag är så imponerad av honom. bjud honom på en kaffe någon dag och hälsa från mig så ska jag bjuda dig nästa gång du är i närheten av sågmyra. :D09:00
Nafallo_larsemil: som att det nagonsin skulle handa... :-P09:01
Nafallo_larsemil: jag ser honom ungefar en gang per halvar.09:02
larsemilNafallo_: bummer09:03
larsemilNafallo_: slicka honom lite i örat då bara09:04
Nafallo_o_O09:04
antiiNafallo_: O_O09:13
=== Nafallo_ is now known as Nafallo
* larsemil ska idag lägga beställning på fiber. änteligen09:20
ameliayay! jag är lagad!09:58
andolamelia: grattis, eller nåt :)10:00
ameliaandol: tack10:15
larsemilvad betyder det amelia ? inga fler gäspningar?10:16
vs-hs:O10:20
vs-hsemil_s_: :O10:20
vs-hsamelia: :O10:20
vs-hsamelia: gz10:20
amelialarsemil: nej, det betyder att mina paket får vara större än 1436 + 32 byte.10:22
larsemiljaay!10:24
IPconfighello11:06
IPconfign'r jag laddar hem virualbox for jag bara massa text dokument11:06
vs-hshelo11:08
vs-hslohe11:08
IPconfig    * VirtualBox 3.2.10 for Linux hosts11:12
IPconfighttp://www.virtualbox.org/wiki/Downloads11:12
tntavbox finns ju i reposet annats11:14
IPconfigvad ska man ladda ner11:14
IPconfiginget funkar g;11:14
vs-hstnta: Men det är gammalt11:17
bobecbörjar fundera på om det är den inbyggda nätverkskontrollern som inte fungerar som den ska.. har fasen testat allt, får bara 100 Mbps :(11:18
tntaaha11:18
IPconfignu har jag ladda hem virualbox11:59
IPconfigfar linux host11:59
IPconfigmen har bara massa text11:59
IPconfighur gar man da11:59
IPconfigpleas....12:00
IPconfiggud [rkar inte med linux12:01
antiiinstallera windows12:02
ameliaomg12:03
IPconfigamelia12:04
IPconfigvet du har man gar12:04
ameliaIPconfig: vadå?12:06
IPconfigjag har ladda ner virualbox12:07
IPconfigmen n'r jag ;ppnar de ar de bara massa text12:07
ameliavad är det för filtyp?12:07
ameliahur öppnar du den?12:07
IPconfigtrycker pa den12:08
IPconfigvirtualbox-3.2_3.2.10-66523~Ubuntu~maverick_i386.deb12:08
ameliavad är det för text då?12:08
ameliaär det bara massa random tecken eller står det faktiskt något? och isåfall vad står det?12:10
IPconfigvanta12:10
IPconfigde 'r 2 mapar12:10
IPconfigcontrol.tar12:10
IPconfigoch en data.tar.gz12:10
larsemilIPconfig: sudo dpkg -i virtualbox-3.2_3.2.10-66523~Ubuntu~maverick_i386.deb12:11
ameliaok.. men är det ett paket måste du installera det..12:11
ameliagör som larsemil säger.12:11
larsemiltänk om alla alltid gjorde det.12:11
ameliahehe, då hade det gått illa. :P12:12
IPconfigpkg: error processing virtualbox-3.2 (--install):  dependency problems - leaving unconfigured Errors were encountered while processing:  virtualbox-3.212:12
larsemilIPconfig: då får du installera dependenciesarna då12:12
IPconfighur gar man da12:13
ameliafinns i virtualbox i apt-get?12:13
larsemilsudo apt-get install -f om du har tur12:14
IPconfigUbuntu 8.04 LTS ("Hardy Heron") i386 | AMD6412:14
larsemilIPconfig: skaffa ett nyare ubuntu istället12:14
IPconfigman vad ska jag ta12:15
larsemilalldeles nyss var klockan 2010-11-12 13:14:1512:15
larsemilIPconfig: 10.10?12:15
IPconfigamd eller i38612:15
ameliaIPconfig: körde inte du debian?12:16
IPconfigar sa farvirad12:16
IPconfighur tittar man de da12:16
ameliadu är inte ensam..12:16
larsemilamelia: nej han kör hardy12:17
larsemilamelia: jag fick honom att köra en cat /etc/lsb-release en gång12:17
amelialarsemil: jaha.. tyckte ha sa debian sist..12:17
ameliaah12:17
larsemilamelia: han gjorde det. sen sa han ubuntu. sen sa han backtrack 412:17
amelialol12:17
IPconfiglarsmil den senaste coden du gav mig12:18
larsemilIPconfig: ja?12:18
IPconfigvad gar den12:18
larsemilkollar om den kan fixa de problem som är12:18
IPconfigden rablar up massa text12:18
IPconfigSetting up libc-dev-bin (2.11.1-0ubuntu7.1) ... Setting up libc6-dev (2.11.1-0ubuntu7.1) ... Setting up libc6-i686 (2.11.1-0ubuntu7.1) ...12:18
IPconfig Processing triggers for libc-bin ... ldconfig deferred processing now taking place12:19
larsemiloj. ldconfig? det var kanske inte.. aja det blir nog bra12:20
IPconfigva12:20
IPconfigDISTRIB_ID=Ubuntu DISTRIB_RELEASE=8.10 DISTRIB_CODENAME=intrepid DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 8.10"12:21
IPconfiglarsmil12:22
larsemildet finns ingen user här som heter så12:23
kodeinlarsmil doesn't live here anymore12:23
IPconfig.12:23
IPconfighttp://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads12:24
IPconfigvilken skulle passa mig12:24
kodeinsvårbesvarat utan att veta dina behov12:25
IPconfighan vet12:25
kodeinlarsmil?12:25
larsemilkodein: 0/12:25
IPconfigeh12:26
larsemilkodein: nu fick du mig att skratta så högt att katten blev rädd12:27
kodeinstackars katt12:28
IPconfigim sad12:28
larsemilIPconfig: Debian-based Linux distributions12:29
larsemilAdd one of the following lines according to your distribution to your /etc/apt/sources.list:12:29
larsemildeb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian intrepid non-free12:29
larsemilwget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -12:29
larsemilsudo apt-get update12:29
larsemilsudo apt-get install virtualbox-3.212:30
* larsemil är dutti. larsemil kan läsa på en sida. larsemil klad hest12:30
IPconfighar gjort de men funkar inte12:31
kodeinett enfaldigt leve för larsemil. han leve, hurra!12:31
=== mtah is now known as mt-ah
=== mt-ah is now known as mtah
larsemilIPconfig: jo det fungerar. jag lovar att det fungerar. för du har väl inte skrivit deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian intrepid non-free i terminalen?12:32
larsemilkodein: erkänn mitt tålamod är ganska bra så länge jag får lägga in lite sarkasm12:33
kodeinjo12:33
IPconfigPackage virtualbox-3.2 is not available, but is referred to by another package. This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or is only available from another source E: Package virtualbox-3.2 has no installation candidate12:35
IPconfig........12:36
larsemilsudo apt-get install virtualbox-<TRYCK-TAB>12:40
IPconfigReading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Package virtualbox is a virtual package provided by:   virtualbox-ose 2.0.4-dfsg-0ubuntu1 You should explicitly select one to install. E: Package virtualbox has no installation candidate12:41
larsemildu gör inte som jag säger12:43
larsemilnu orkar jag inget mer. måste jobba12:43
IPconfigjag inte heller12:43
coobrahahah12:43
IPconfigjag arkar inte heller12:43
coobraIPconfig: rm -rf root/12:43
coobraIPconfig: instalera windows12:43
ameliacoobra: det hjälper väl inget lixom..12:43
ameliarm -rf /bin12:44
coobraamelia:  :p12:44
ameliadet är lösningen!12:44
coobrahaha12:44
coobrajo12:44
coobra:D12:44
coobraamelia: <312:44
IPconfigva12:44
larsemilde bara idiotar sig12:44
coobravadå va ?12:44
kodeinfinns ju folk som raderar allt under /etc av misstag...12:44
kodeinpå mailservrar.12:44
coobra:D12:44
IPconfig...12:44
coobradot dot dot12:45
ameliaeller om man vill göra det lite mer avancerat foo=/bin/ls; for i in `ls /bin`; do mv $foo $i; done;12:45
kodeincoobra: graphviz?12:45
coobrahuh ?12:45
coobraja e arg12:45
IPconfigwine funkar ganska bra12:46
IPconfigmen har mer windows program som inte wine kan klara av12:46
larsemilkodein: jag har lyckats byta rättighet på massa mailfiler. det gillades inte. det behövde vara exakt. tog några dagar att lista ut det12:46
=== bobec_ is now known as bobec
kodeinlarsemil: ja, det kan vara jäkligt kinkigt ibland12:50
kodeincoobra: dot är ju efternamnet på filer som graphviz omvandlar till fina grafer12:50
coobrajaha12:50
coobraheheh12:50
coobrahttp://www.graphviz.org/Gallery/directed/unix.html12:51
coobra:D12:51
coobralite historia12:51
amelianu skulle det vara rätt gött att gå hem..13:33
vs-hsamelia: indeed13:34
* Terp är hemma13:37
Terp:)13:37
ameliaman borde gå ner på 80% och vara ledig på fredagar.13:37
=== Wizard0^zZz is now known as Wizard0
swedalaskaffa dig kids, så har du semester i något år :P13:51
ameliahahaha, jag tycker det har lite väl långvariga konsekvenser och det är väl inte vad jag skulle kalla semester heller.13:51
ameliajag jobbar gärna, men helt inte på fredagar.13:52
swedalaallt är väl bättre än it-jobb :P13:52
ameliaknappast13:52
ameliait-jobb > ungar13:52
swedalahehe13:53
swedalajag jobbar hellre än att städa hemma13:53
antiiswedala: tjena13:59
swedalaantii: afton14:51
maxjezyla la la la..15:23
maxjezygodmorgon!15:23
kodeinLALALALALAALAAAAA15:24
kodein40 minuter kvar att jobbaaaa15:24
Philip5maxjezy: var du iväg då?15:24
maxjezyPhilip5, japp15:25
Philip5det var inte så illa som du var orolig för va?15:25
maxjezyPhilip5, värre15:25
maxjezyjag trodde jag skulle avlida15:25
Philip5ballt :D15:25
Philip5men de hittade iaf nått där inne15:25
maxjezygå upp 6 på morgon var hårdare än ja trodde15:25
Philip5du var väl orolig för att de skulle säga att det var tomt15:25
kodeinskulle ju vara illa om röntgenmaskinen hade ihjäl en innan det man kanske har gör det15:26
Philip5ja gå upp tidigt kan vara värre än döden ibland15:26
maxjezynu känner jag mig helt "bäng" i skallen15:26
maxjezyhar gjort det hela dagen15:26
Philip5det är nog för att du gått upp tidigt och varit stressad15:26
maxjezyja, sovit skitdåligt15:26
maxjezysomnade om vid 9 tiden i morse15:27
maxjezytjejen har tvättat och städat och sånt15:27
maxjezysnart kommer morsan med barnvagn15:27
Philip5vilket var värst? åka buss ditt eller hem?15:28
maxjezyhem, det var biljettkontroll då15:28
Philip5så du åkte dit?15:28
maxjezyvilket kändes helt cp sådär tidigt på morgon15:28
maxjezynej, vi hade ju självklart biljetter som var giltliga15:29
Philip5vi? så du behövde inte åka själv iaf15:29
maxjezytjejen åkte med mig dit15:29
maxjezykände att jag inte skulle komma upp utan hennes hjälp15:29
Philip5aha, så du hade någon som kunde bära dig om du svimmade15:29
maxjezyjapp :)15:29
Philip5eller någon som kunde säga till dig vilken jäkla mus du är när du fegade15:30
maxjezyhaha15:30
maxjezynej, hon hade skitit på sig själv15:30
maxjezyom hon gjort samma grej15:30
maxjezymen jag slapp ju intravenöst15:30
maxjezyså de va soft :)15:30
Philip5fick du dricka istället?15:33
Philip5eller helt utan?15:34
antiimaxjezy: hej15:34
maxjezyhelt utan15:34
maxjezytjena antiii15:34
Philip5tråkigt15:34
antii:)15:34
Philip5fast är du inte rädd att bli avslöjad nu då?15:34
maxjezy:)15:35
maxjezydom har nog bilderna till personalfesten ikväll15:35
Philip5hur de kommer se att din hjäna är veckad i form av ett mönster som bilder siffrorna 666 :O15:35
maxjezy66615:36
maxjezy99915:36
maxjezysådär ser det nog ut15:36
maxjezy99915:36
maxjezy66615:36
Philip5typ15:37
Philip5maxjezy: vad får du på farsdag i år då?15:56
Philip5du ingår väl i den skaran nu??15:56
Philip5woohooo! mr kde is in da house! :D15:57
Philip5bbl15:58
amelia*gäsp*16:59
Nafalloamelia: vad händer... du slutade gäspa ett bra tag, men har börjat igen?17:01
Nafallohttp://warpdrive.se/260917:08
ameliaNafallo: hoho17:20
ameliaNafallo: här händer inget särskillt. det är nog bara du som inte sett mina gäspningar17:20
ameliawb bamsefar17:30
bamsefaramelia: Thanks babe!17:30
ameliabamsefar: jag försökte prata med dig irl för en stund sedan, bara så du vet..17:30
bamsefaramelia: Jaha17:31
andolbamsefar, amelia: Fint att ni ändå lyckas få kontakt via irc :P17:32
Nafallohaha17:41
InitMassJag ändrade inställningen för Bridge/Router i min router och nu kommer jag inte åt den på 192.168.0.1 som jag gjorde tidigare. Nån som vet hur jag ska få kontakt med grunkan igen?18:03
Trulloändrade du ip?18:04
InitMassTrullo, nej inte medvetet iaf. Jag ändrade bara från router till bridge mode18:05
EAGfinns det inte någon resetknapp?18:07
InitMassEAG, det gör det nog men jag vill inte nollställa alla inställningar jag gjort18:08
R2D21Och en Extern Hdd med USB3.0 bör leverera ca MB?18:40
madbearvem hjälper mig med en skaparfil tro?18:53
Philip5madbear: vad är det?18:57
andolmadbear: Makefile?19:02
madbearjapp :D!19:08
madbeardet är för LaTeX dokument ... återkommer :P19:10
khem_tjossan19:31
khem_:)19:31
khem_nån här som har bra pejl på KVM?19:31
corespeedxxxvirtualisering, eller hårdvara?19:35
khem_virtualiserng ;)19:35
khem_hur jag än vrider och vänder på det får jag inte bridge gränssnittet att ansluta mot IT-snöret19:36
corespeedxxxkhem_: hehe, jag har koll på burkarna och sladdarna iaf...  inte provat kvm-virtualiseringen..19:36
khem_oki19:37
madbearfuskade till det i makefilen lite .. orkade inte lägga beroenden för att köra bibtex och makeindex.. använde && :P19:37
R2D21tittade på företagets Vmware lösning i dag.19:37
corespeedxxxR2D21: berätta mer, nyfiken.19:39
Philip5R2D21: var det skoj? :)19:39
R2D21Femtiotalet windows2003 server kördes på Fyra fysiska Linuxburkar...19:40
corespeedxxxR2D21: då behöver man bra diskar19:40
corespeedxxxR2D21: många servers19:40
R2D21Eller enligt wikipedia så är det en ESX kernel19:40
corespeedxxxok19:40
corespeedxxxR2D21: nöjd/missnöjd. vad var anledningen till översyn?19:40
R2D21corespeedxxx, Jo det är ett san installerat. Tyvär så äter de disk då lastbilarna tömmer skrotkontainern på utsidan av fabriken.19:41
corespeedxxxR2D21: vibrationer?19:41
R2D21corespeedxxx, Ja de är asnöjda på IT avd.19:42
corespeedxxxR2D21: kan jag inte tänka mig =)19:42
corespeedxxxR2D21: får mig att tänka på denna:  http://www.youtube.com/watch?v=tDacjrSCeq419:43
R2D21corespeedxxx, hehe ja här bor man på lerbotten så skakningar i marken går långt.19:44
corespeedxxxR2D21: jag vill verkligen ha det programmet han har i videon... men inte oljudet =)19:45
corespeedxxxR2D21: hammarbysjöstad?  malmö?19:45
R2D21corespeedxxx, Ja de låter rätt rejält nej  jag bor på slätterna söder om Värnen.19:45
corespeedxxxI see19:46
corespeedxxxjag önskar att ssd höll bra och gick att lita på..  inget oljud och mekanik19:46
EAGvarför flyttar ni inte på 1) containrarna 2)SAN:et?19:47
R2D21EAG, 1+2 Finns ingen annan plats. (än) Problemet uppkom först då sanet installerades. Serverrummet står på fjädrar men inte hjälpte det :-(19:48
EAGintressant att det är så känsligt19:49
R2D21Vad kan prestandan vara på en extern Hdd med USB 3. Lyckades trycka ner ca30 mb/s med min dator som har usb219:50
R2D21EAG, Nån trodde att det var att diskarna står på höjden?19:50
corespeedxxxR2D21: borde bero på cpu, samt disk hastighet. vanliga sata är inte så snabba idag. max 70MB/sec, kopplat på mobo19:52
corespeedxxxR2D21: och även kontrollerchippet som konverterar sata till usb319:52
EAGR2D21: det måste ju rimligtvis finnas mängder med studier som visar om det spelat nån roll tidigare19:55
R2D21corespeedxxx, Jag har en rejäl maskin med 2 st raidade diskar inne med W7 och ett speciellt PCI-e kort som har två usb3 uttag.  Dock tycker jag min egna dator med ubuntu, enkel hdd, ext4 och usb2 kopierar till/från denna externa disk med samma hastighet.19:55
Diffen2Tjenare. Jag har en server som håller config filer till diverse enheter. Enheten ansluter via http för att plocka konfig. Jag undrar om det finns något sätt att ha dessa online hela tiden utan att låta vem som helst komma åt dom. Det går inte att köra tftp. Idag lägger jag ut dom och tar bort dom efter 10 minuter. Hade varit intressant om man kan tillåta endast via mac adress eller något sådant, typ att man får tanka hem f19:56
Diffen2ilen om det är korrekt macadress eller sådant.19:56
zxspectrumhej19:59
R2D21EAG, Se mitt inlägg innan. Jag gör ett prestanda test i diskverktygsprogrammet nu.19:59
ameliahej zxspectrum20:00
ameliazxspectrum: ska vi leka lite?20:01
R2D21Genomsnittlig läsfrekvens: 36Mb/s20:01
zxspectrumyes20:01
ameliazxspectrum: ska bara hitta rätt loggar, hang on!20:04
R2D21Kvällens linuxmeck musik:  spotify:track:3hzfcesO5yZDIYEZ2Op9pt20:06
ameliazxspectrum: du kan få skicka din ip till mig i query20:07
zxspectrumquery?20:08
zxspectrumjag skickar pm i forumet20:09
ameliazxspectrum: query är privat på irc. /query eller /msg båda funkar, men lite olika.20:10
ameliakollar forumet.20:10
zxspectrumdone20:10
ameliazxspectrum: ok. nu kan du börja surfa runt lite och försöka posta en kommentar20:11
zxspectrumok20:11
ameliaså får vi se om jag hinner med loggarna. :P20:11
zxspectrumnu försöker den posta20:12
ameliahmm, din webbläsare försöker läsa foss-länkarna..20:12
zxspectrumskumt20:12
ameliaja..20:12
ameliahar du clear:at all browsercache?20:13
zxspectrumgjorde det häromdagen men gör det igen20:13
emil_s_ZX, vad kör du för Ubuntu version/webbläsare? Tänket att jag kan ju sätta upp ett likadant system här, sen kan man ju köra tcpdump på servern, och se om det är nån skillnad20:13
ameliaclear:a allt om du kan, cookies och hela baletten.20:13
=== emil_s_ is now known as emil_s
ameliazxspectrum: finns det någon cache eller proxy i din router?20:14
zxspectrumjag har nu rensat cookies och allt annat i firefox nu20:15
ameliazxspectrum: prova lite igen då så får vi se vad som händer.20:16
zxspectrumvet inte om det finns cache eller proxy i routern ....är inne där nu och kollar20:16
zxspectrumförsöker posta nu20:17
amelianu fick jag helt andra loggar när den försöker posta iaf.20:17
zxspectrum@emil.s20:18
zxspectrumubuntuversion: 10.1020:18
zxspectrumfirefox: 3.6.1220:18
zxspectrumverkar denna logg lite rimligare?20:18
ameliaja. den står inte och hänger på foss-länkarna iaf.20:18
ameliadu råkar inte ha firebug installerat och lite koll på hur det fungerar?20:19
zxspectrumnej20:19
ameliaok, kan du installera firebug, det är ett plugin till firefox? så ska jag försöka förklara hur du använder det.20:19
zxspectrumantar att det är paketet xul-ext-firebug?20:20
ameliadet kan nog stämma.20:20
zxspectrumdone20:21
ameliazxspectrum: hmm, en sak först.20:21
ameliazxspectrum: om du går in under kontrollpanelen på forumet, sedan Inställningar och välja temat Serenity Purple istället?20:22
zxspectrumbytt nu ....kunde inte posta inlägg20:24
ameliaok.20:24
ameliavar en chansning.20:24
ameliasåg att du körde ett annat tema än nästan alla andra.20:24
zxspectrumhar även försökt med silver förut20:24
ameliaah20:24
ameliamen ok, firebug då.20:24
ameliatror du måste starta om firefox innan den börjar funka.20:24
zxspectrumnu ser jag firebug i verktygsmenyn20:25
ameliasen kommer du ha en lite insekt längst ner i höger hörn, klicka på den.20:25
zxspectrumjust det, F12 verkar gå bra också20:26
ameliai menyn där välj Net20:26
ameliaoch medan du har den öppen försöker du posta.20:26
ameliadet kommer lägga massa grejjer där, jag vill veta vilken den stannar på.20:26
emil_samelia: Dock så bör det inte vara några problem med ZX webbläsare, då det funkade fint när han tunnlade via min server. Eller du kanske har nån annan strategi? :)20:27
ameliaemil_s: ja.. hittills har jag inte sagt något om hans webbläsare vad jag vet. jag har följt tråden..20:28
ameliaemil_s: jag vill veta vilket GET (eller POST) anrop den hänger sig på.20:28
emil_sAh, okok. Skulle bara kolla :)20:28
zxspectrumdäremot ser jag inte att det fylls på med något20:28
ameliazxspectrum: ingenting alls+20:28
amelia?20:28
zxspectrumnope20:29
ameliaär All markerat på raden under menyn?20:29
R2D21Nu blev det bättre fart på grejjerna. Win/ måste boota med externa disken inkopplad på USB3 Kortet för att det skall fungera...20:30
ameliazxspectrum: om du klickar på den lilla pilen bredvid Net, står den på Enabled då?20:31
zxspectrumnej, nu gör den det20:32
ameliakalas. prova igen då. :)20:32
zxspectrumvilken flik ska jag stå under när jag testar?20:33
ameliaNet och med All markerat20:33
maxjezyyjr20:34
ameliadu ska ha en rad överst där det står URL Status Domain Size Timeline20:34
ameliasen borde det dyka upp massa GET blabla där under och en kod under status. den ska vara 200 OK är den något annat vill jag veta eller om det i timeline står att det tar lång tid.20:35
zxspectrum200 OK under Status20:36
zxspectrumtimeline 460 ms20:36
ameliafår du bara upp en?20:36
zxspectrumja20:36
ameliavilken fil är det? GET posting.php ?20:36
zxspectrum"1 begäran"20:37
zxspectrumja20:37
ameliahmm. och sen händer inget mer?20:37
zxspectrumnej20:37
zxspectrumfirefox jobbar på fortfarande med mitt inläggsförsök men det är heldött i firebug20:38
ameliaok. strange.20:38
ameliajag får 302 Found på posting.php och sedan 200 OK på viewtopic.php20:39
zxspectrumaha, här har jag något annat20:39
zxspectrumfick en GET _utm.gif också20:39
zxspectrumgoogle-analytics.com20:40
ameliaah, den får jag sist.20:40
ameliahar två requests mellan den och posting.php20:40
zxspectrumskumt20:40
ameliahmm, står det POST posting.php eller GET posting.php på första?20:41
ameliaoch om du klickar på + där, kan du klistra in det som står där i pastebin?20:41
zxspectrumGET posting.php20:42
ameliaok, det är ju fel..20:42
ameliatror jag iaf.20:42
ameliajag har POST posting.php och det borde vara det logiska.20:42
zxspectrumnu har jag en POST posting.php också20:43
zxspectrumtidslinjen är på 5m 23s20:44
ameliahmm, som du beskriver så får jag när jag ska posta, när jag trycker på Skicka får jag en POST posting.php20:44
ameliaok. vad har POST posting.php för status?20:44
zxspectrum200 OK20:45
zxspectrumstorlek: ?20:45
ameliamen ta POST posting.php och skicka den output som finns under + på pastebin eller som pm på forumet.20:46
zxspectrumok, pm:ar20:47
ameliadet är lite spännande att du kan skicka PM men inte poster..20:50
zxspectrumdone20:51
zxspectrumjag kan inte skicka pm heller .....är tvungen att skicka mail till mig själv och sen öppna mailet från win7 för att sen posta pm:et där20:51
ameliaah.. hmm20:52
ameliadå är det ju en annan femma...20:52
ameliamen hmm... när du kör från linux så skickar du aldrig några POST20:52
zxspectrumjobbat mest i ubuntu nu .....är bara när jag MÅSTE skriva något i forumet som jag får ta till win720:53
zxspectrumhar en laptop jämte mig20:54
ameliaah. kollar hela tiden på dina loggar..20:54
ameliaser att det inte kommer fram några POST till servern från Ubuntu, men de kommer fram fint från Windows20:54
zxspectrumförutom mina pm till dig så sista gången jag postade något i forumet var kl. 20:3420:55
IPconfigvad heter de programet som mac har gjort för att se på film online20:56
IPconfig??20:56
zxspectrumkanske dumt att pm:a via forumet om man nu ska kolla problemet där20:56
ameliaingen fara.20:57
ameliajag ser vilken som är windows och vilken som är Ubuntu20:57
zxspectrumnär du postar något i forumet, kommer POST posting.php upp med en gång i firebug då?20:58
ameliaja20:58
zxspectrumför mig tar det säkert en 5 minuter .....antagligen innan den lägger av20:59
IPconfighar nån provat  NST1320:59
ameliazxspectrum: hmm, det saknas delar av din cookie.21:01
ameliaden klipper den mitt i..21:01
zxspectrumhmm?!? ....skumt21:01
ameliadet är skumt.21:03
ameliavad var det för router du hade?21:03
zxspectrumnetgear cg310021:03
amelia*läsa lite manual*21:04
larsljvad händer med ubuntu-se.org? nätverksproblem?21:04
amelialarslj: ?21:05
amelialarslj: menar du det vi pratar om eller något annat?21:05
zxspectrum6 personer inklusive mig kan inte posta inlägg eller skicka pm på ubuntu-se.org21:05
larsljvet inte, backupen har slutat att fungera21:06
amelialarslj: det får du prata med Barre_ om tror jag.21:06
larsljjo, han hade visst pratat med Nafallo tror jag...21:07
larsljjag får väldigt mycket "TCP Retransmission" i Wireshark, det kan inte vara bra21:08
ameliazxspectrum: kan du hoppa in på routern och kolla under Content Filtering -> Services ?21:09
ameliazxspectrum: vilka grejjer är påslagna?21:10
zxspectrumska kolla21:11
zxspectrumdom fyra första alternativen är ibockade ....resten urbockade21:13
ameliazxspectrum: Firewall Features, Ipsec PassThrough, PPTP PassThrough och Multicast?21:13
ameliaInget under Web Features?21:13
zxspectrumnej21:13
ameliaprova utan firewall features en gång.21:14
ameliaoch kolla gärna Eventloggen under Maintenance -> Event Log och se om där finns någon ledtråd.21:16
zxspectrumdet fungerar att posta när jag tar bort brandväggen21:19
ameliaok, då har vi hittat problemet till viss del.21:20
ameliafrågan är bara varför i h*lvete den blockar det där..21:20
zxspectrumja, konstigt21:21
ameliaskulle nog behövas lite mer avancerad felsökning av någon som är duktig på tcp och vet hur det där fungera för att ta reda på det.21:22
zxspectrumhur kommer jag in i brandväggen igen?!?21:22
zxspectrummåste jag byta mitt ip-nummer till 192.168.0.x?21:22
ameliahuh?21:23
zxspectrumförut kunde jag skriva 192.168.0.1 i adressfältet i firefox för att komma in i routern men när jag nu har annat ip-nummer så fungerar inte det21:24
ameliavad har du för ip-nummer nu?21:25
zxspectrumjag har mitt dynamiska comhem-ipnummer21:25
ameliapå din dator?21:25
zxspectrumja21:25
zxspectrumnär jag kör ifconfig så står det där21:26
ameliahmm, wtf? hade du ändrat något annat tidigare?21:26
zxspectrumstängde av NAT21:26
ameliaaaah21:26
ameliadet förklarar saken.21:26
ameliadå får du byta IP till 192.168.0.2 eller något sånt.21:26
zxspectrumok21:26
khem_tjossan amelia21:27
ameliahej khem_21:27
ameliakhem_: hur går pluggandet?21:27
khem_XEN och Python bråkar som fan, http://pastebin.com/LHXE2pVe säger det här er något?21:27
khem_amelia: nja sådär. försöker bli färdig nu i helgen21:27
ameliakhem_: hört något om jobbet?21:27
khem_amelia: japp intervju bokad tills Onsdag :)21:27
khem_har knappt kunnat sova om nätterna för att jag tänker på de där jobbet =)21:28
ameliakhem_: är du säker på att disken ska vara 400 gig?21:28
dagon_jobb... den som ändå var så lyckligt lottad21:28
ameliakhem_: finns det plats till det på /vm01/ ?21:28
khem_amelia: japp, jag provade att göra ett test vm på 1gb direkt efter21:30
ameliastrange21:30
khem_så felet uppstår när den ska börja fråga om nätverk21:30
ameliadu får nog kolla koden för att förstå det där.21:30
khem_trots att xen (antagligen i detta steg) har initierat en brygga, konfigurerat mina interfaces osv21:31
khem_jo21:31
khem_hur går det för dig då, amleia? :)21:31
khem_amelia menar jag såklart =)21:31
ameliakhem_: det går väl ok.. försöker felsöka skumma fel på forumet.21:31
khem_oki =)21:32
larsljNafallo: är du här?21:34
ameliazxspectrum: gick det bra?21:40
zxspectrumjag kom tillbaks till slut21:40
ameliazxspectrum: kör du med NAT nu? fungerar det att posta då?21:40
zxspectrumjag har NAT nu men det går inte att posta21:41
ameliaok. misstänkte det.21:41
ameliaav någon anledning går det jättebra utan NAT, men med NAT flippar det ur.21:41
zxspectrumkommit ett steg närmre i alla fall21:41
ameliavad har du för inställningar för NAT? bara på och av eller fler grejjer? isåfall vad och hur ser din conf ut?21:43
ameliajag menar, de flesta kör ju NAT.. inkl jag och det funkar för mig.21:43
ameliafan vad irriterande. önskar nästan att jag kunde åka hem till någon av er och felsöka på plats. :P21:45
zxspectrumfanns bara på och av med NAT21:55
ameliaok22:00
Philip5maxjezy: händer ikväll då? får du flashbacks från morgonen!?!? :P22:13
maxjezy:)22:13
maxjezyPhilip5, näe då, jag softar bara22:14
Philip5aha22:14
maxjezykikat på tuben en bra stund22:14
maxjezyladda för morgondagens jobbpass22:14
Philip5latjo22:16
Philip5och drömmer om alla datorer som du ska få i present på söndag22:16
swedalafars dag presenter?22:17
Philip5umm22:17
maxjezy:)22:20
antiihej22:22
Nafallolarslj: hej22:25
ameliazxspectrum: jag har nog slut på idéer för idag, börjar bli riktigt trött.22:36
ah-bergVilka videos är i webm på youtube? har aktiverat http://www.youtube.com/html5  men alla filmer är ändå flas :(22:50
ah-bergkör opera22:56
andolah-berg: På sidan du nämner kan man bland annat läsa "Om du vill söka efter tillgängliga videoklipp med WebM-format kan du använda de avancerade sökalternativen (eller bara lägga till &webm=1 i en sökadress)". Är det något du prövat?22:59
ah-bergandol,  testat men verka inte funka eller så har jag fattat fel23:04
andolah-berg: Verkar fungera för mig. Det jag gör är att först göra en godtycklig sökning i den vanliga sökrutan. Därefter klickar jag på "Sökalternativ", varpå jag kan välja WebM i kolumnen längst till höger.23:06
ah-berghmm verkar som opera spelar flash i alla fall :/23:09
andolah-berg: http://halleck.arrakis.se/~andreas/tmp/youtube_webm.png23:10
andolah-berg: Vilken version utav Opera är det du har installerat?23:10
ah-berghaha glöm det råka testa i fx när jag trodde jag startart om opera :P23:10
andolah-berg: Det var väl dumt gjort? :P23:12
ah-bergja man ska inte ha två webbläsare uppe  samtidigt man blandar bara ihop dem :o23:15
Nafallohahahaha23:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!