/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/11/17/#ubuntu-no.txt

citoyenDang. Jeg må være raskere på labben. Nå nr 4 i køen for ny bok @bergenbibliotek sendte mail om i natt. Håper de får inn flere eks.10:35
citoyenuh10:46
citoyenhvorfor havnet det i denne kanalen?10:47
Kageegod spørsmål10:48
Kageeblandet du #ubuntu-no og &bitlbee ?10:48
lnostdal-laptopnoe spennende?10:53
lnostdal-laptopaltså bok?10:53
citoyenKagee: Jeg postet det til riktig kanal også10:53
citoyenhar antakelig vært borti pil-opp og enter uten å legge merke til det10:53
citoyenlnostdal-laptop: Ikke sikkert det er spennende for deg. Boken er http://bergenbibliotek.no/cgi-bin/websok?tnr=43803010:54
lnostdal-laptopoi, nei, dette har ikke jeg noe greie på .. heh :)10:57
Sakariasdet var jo en spennende bok :P10:58
jo-erlendcitoyen, det er vinter snart skjønner jeg? :)11:02
jo-erlendæsj, å skrape hjemmesidene til brreg.no var ingen morsom affære. Helt sinnsykt at det går an å skrive _så_ dårlig HTML. 11:05
Kageejo-erlend: tilbyre ikke de @@–api'er ?11:09
Kagees/@@/$$/11:09
jo-erlendhva er en $$-API? 11:09
jo-erlendjeg sendte nettopp en mail og spurte om de hadde XML-RPC API-er, men jeg regner med å aldri få noe svar. Jeg har prøvd å sende mail til dem før, men jeg har aldri fått noen tilbake. :)11:10
Kageebetalt tilgang11:13
jo-erlendah.. Jeg synes ikke den tilgangen skal være betalt, ettersom informasjonen er gratis tilgjengelig på webben. Men jeg kunne kanskje ha vært villig til å betale for det hvis de hadde en god XML-RPC API. 11:14
xtXML-RPC er vel feil.11:14
xtremote procedure call?11:14
xtbruker du beautifulsoup, jo-erlend ?11:14
Kageejo-erlend: hva er det du skal ha tilgang til ?11:14
xtgjer jo ingenting om html er grisete så lenge du bruker den11:15
jo-erlendKagee, først og fremst nøkkelopplysninger, men også kunngjøringer. 11:15
jo-erlendxt, lxml / xpath.11:15
xtusj11:15
xtprøv beautifulsoup11:15
jo-erlendlxml kan vel bruke beautifulsoup, tror jeg? 11:15
jo-erlendxt, men hvis du ser på http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=98561943311:16
jo-erlendså ser du at det ikke er nok å rense opp i HTML-en. Det er... Det er så mye feil med det at det er vanskelig å sette ord på. 11:17
xtso?11:17
jo-erlendaltså.. Jeg har ingen problemer med å finne frem til datastykkene. Problemet er at datastykkene i seg selv er formatert på en grusom måte. 11:18
jo-erlendxt, hvorfor mener du at XML-RPC er feil? Det er jo herlig å jobbe med og veldig tilgjengelig, uavhengig av språk og plattform. 11:21
Kageevel, de har forskjellige api'er, f.eks for adresser11:26
xtjo-erlend: eg trur du meiner REST11:35
jo-erlendxt, hva mener du med det? XML-RPC er vel en REST-arkitektur? 11:38
xtnei11:41
jo-erlendneivel, ok. Jeg synes uansett at XML-RPC er fint fordi jeg ville ha kunnet gjøre på fem minutter, det jeg måtte bruke mange timer på å gjøre med html scraping. 11:44
xtja, eg skjønte jo kva du meinte, eg ville bare påpeike at du truleg snakkar om feil teknologi11:45
jo-erlendfordi? 11:45
xtfor å opplyse?11:46
jo-erlendja, altså du sier stadig at jeg trolig mener noe annet enn det jeg sier. Jeg synes ikke det er så rart å lure på hvorfor. 11:46
pider55Har en harddisk på 80 GB som jeg tenkte jeg kunne installere Windows 7 på, går det an å installere på denne (/dev/sdc1) når jeg har ubuntu på en annen disk (/dev/sda1)?11:54
lnostdal-laptoppider55, jeg ville tatt ut alt av disker og kun hatt 80GB-disken i maskinen før jeg installerte ..     11:58
lnostdal-laptoppider55, eller når jeg installerte11:58
lnostdal-laptoppider55, videre tror jeg du er ute etter informasjon om "grub" og "chainloader" ..    altså for å få windows til å boote når du har satt alle diskene inn igjen11:59
Kageejeg mener å ha lest at linuxbrukernavn ikke kan begynne med store bokstaver, men jeg aner ikke hvorfor. Kan noen tilfredstille med med positive/negative kilder?11:59
jo-erlendKagee, sudo adduser Kagee --force-badname ?12:01
jo-erlendKagee, det er vel bare fordi brukernavn er case-sensitive og at man helst ikke vil ha massevis av brukere med "samme" brukernavn. Hadde jo vært irriterende hvis kagee@dittdomene.no er feil, mens Kagee@dittdomene.no er riktig, for eksempel. 12:03
pider55Har lest litt om hvordan re-installere grub2, god ide å ta ut alle de andre diskene slik at windows ikke finner på å installere seg på dev/sda1. Men skal grub installeres på /dev/sdc112:03
BergeDessuten behandler forskjellige autorisasjons- og auntetiseringssystemer case-sensitivtet forskjellig.12:03
Kageeså .. det stemmer ?12:05
BergeNei, ofte virker det med store bokstaver.12:05
Bergemen ikke alltid.12:05
BergeSå det er veldig best practice å kun bruke små.12:05
Bergejo-erlend snakker om epostadresser, tror jeg, som er noe annet. (Der er per spek local part case-sensitivt og domain-part case-insensitivt, men case-preserving, siden det er DNS-navn.)12:06
Bergekagee@dittdomene.no og Kagee@dittdomene.no er to forskjellige konti. De fleste MTAer behandler dem likt, dog.12:06
jo-erlendja og det er jo et problem. Derav '"samme" brukernavn'. 12:07
KageeBerge: ja.12:07
Kageetakker12:07
Kageemen dersom du bruker en stor bokstav i ubuntu-installasjonen, så er bare Forward-knappen deaktivert, den sier ingenting om det.12:08
jo-erlenddet ville jeg si er en bug.12:08
Kageejo-erlend: ja. det er det nok. 12:08
jo-erlendjeg satte opp en konto for tanta mi og hun reagerte litt på det at hun måtte skrive navnet sitt med liten forbokstav. 12:08
Kageehttp://www.diskusjon.no/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=40343412:09
Kageeen V som ikke er der er ikke lett å se for nye brukere12:10
jo-erlendhva mente du egentlig med det? 12:11
Kageejeg regner med at når man taster inn et gyldig brukernavn, så kommer det en V ved brukernavnet12:11
jo-erlendgjør det det ja. 12:12
jo-erlenddet burde ha kommet opp en boks med en gang man trykket en stor forbokstav i brukernavnet. 12:12
Kageejeg vet ikke. 12:12
Kageeja, nettop12:12
jo-erlenddet er tross alt noe du bare gjør hvis du ikke vet at det er feil, så det er ok å gjøre det litt plagsomt. :>12:13
SlimGjeg har en merklig enhet på nettverket (pullprint) som jeg prøver å få tak i via HTTP, firefox og chromium får HTTP 400 (Bad syntax in URI), og sidene fungerer fint i IE812:24
BergeHVa om du gjør det for hånd?12:25
Bergetelnet dinsgs 8012:25
BergeGET / HTTP/1.012:25
Berge 12:25
SlimGBerge: Urrr... Den gir meg riktig HTML (~60 linjer) mot FF/chromium's ~10 linjer (HTTP 400)12:42
Kageehirr12:43
BergeSlimG: Pakkedump og se hva Chromium sender og får.12:44
* SlimG tar frem kabelhaien igjen12:44
Kageekael?12:45
Kagee+b12:45
Bergetcpdump -s5000 -w fil port 8012:45
xtchromium bruker nok HTTP/1.112:45
xtGET / HTTP/1.112:45
xtHost: printerip12:45
xtprøv det12:45
Bergext: Den sender nok masse rart av Accept-Languange, Content-type og slikt.12:48
SlimGBeklager tregt svar, fant ut at den snubler i Accept-Language13:38
Kagee:-/13:38
SlimGGidder ikke finne ut hvilken verdi den foretrekker, sender bugrapport13:39
BergePå Canon-saken?13:39
BergeLykke til (-:13:39
SlimGTakk for nyttig hjelp Berge og xt :)13:39
Bergenp13:40
SlimGfwiw er det snakk om Safecom Pullprint, ok maskinvare, absolutt eneste positive13:41
Kageesafecom har websider ?13:41
SlimGHTTP, FTP og Telnet13:42
SlimGskiftet passord på den, fikk ikke logget på etterpå, beskjed fra support: passord lengre enn 8 tegn blir automatisk kortet ned til 8 tegn uten notis :P13:43
Kageehøres ut som interbase/firebird-databasen. den har samme begrensningen13:44
SlimGUff, etter endel mysql knoting driver jeg nå å legger til semikolon bak bash kommandoene mine :P13:52
SlimGHvordan kan jeg 1. fjerne Firefox ikonet fra panelet, og 2. Sette Chromium som default browser i default profilen til Ubuntu?14:29
KageeSlimG: øøø14:30
Kagee1. høyreklikk på det, vel slett14:30
SlimG/etc/skel er så godt som tom, må jeg lage en gconf i /etc/skel? eller kan jeg fjerne dette en annen plass i systemet?14:30
KageeSystem-> Instillinger -> fprvalgte programmer14:30
Kagee(2)14:30
Kageeahh14:30
Kageejeg la ikke merke til default-delen14:30
SlimG:)14:31
* SlimG prøver s/firefox/chromium-browser/ i 10_libgnome2-conf og 05_panel-default-setup.entries (/usr/share/gconf/defaults/)14:41
SlimG10_libgnome2-common*14:42
* SlimG har endelig fått unnskyldning til å merke absolutt alle språk for installasjon på Ubuntu, nedlastingsstørrelse: 1.2 GB14:45
Kageewhy??14:45
SlimGUtlånspc på internasjonal skole14:46
Kagee:)14:46
SlimGPrøver å sette opp maskinene så de gir best mulig førsteinntrykk av Ubuntu for de som ikke har brukt systemet før, og da hjelper det ikke med FF som default14:48
Bergehvorfor ikke, egentlig?14:48
SlimGtreg nettleser på trege maskiner blir tortur14:49
SlimGopera og chromium går veldig smertefritt14:49
BergeInn med ufri programvare? (-:14:49
SlimGChromium er jo fri14:50
Kageechromium?14:50
BergeSlimG: Ja, men ikke Operea.14:50
BergeKagee: Chromium er den frie utgaven av Chrome14:50
SlimGNei, den får være med fordi den var Norsk ;)14:50
KageeBerge: vel ja. Jeg vet det. Men det er jo akkurat Chromium han legger inn14:51
SakariasSlimG: "var" ? :P14:51
SlimGAlle relevante nettlesere er der så folk kan velge sin favoritt14:51
BergeSå norsk, ufri programvare er bedre enn annen ufri programvare?14:51
SlimGSakarias: Skjer ikke Opera utviklingen hovedsaklig utenforbi norge nå?14:52
SakariasSlimG: dunno... kjenner bare en Opera utvikler, og sist jeg snakket med han, så jobbet han med Opera mini14:52
BergeSlimG: Det skjer mye utvikling i Oslo.14:52
SlimGBerge: Grunnen til at jeg har lagt inn opera og chromium er hovedsaklig fordi de er gode nettlesere, om det er FOSS kommer i andre rekke for meg14:53
SlimGJeg ser det er flere nye nettlesere tilgjengelig for linux med webkit motor, men de er ikke helt ferdige14:54
SlimGhar slengt inn dropbox, truecrypt og spotify (via wine for brukere uten spotify premium konto). Flere tips til nyttige applikasjoner som ikke følger med?14:58
jo-erlenddu har glemt notepad.exe! å, nei, den følger jo med wine den. :)15:02
jo-erlendSlimG, Chrome bruker jo Webkit? 15:03
jo-erlendså er det vel noe som heter reconquer eller noe sånt, men den har jeg ikke prøvd. 15:05
SlimGjo-erlend: nettleserene er ikke helt ferdige, har ikke noe å utsette på webkit15:08
jo-erlendåh, jeg misforsto jeg da. :)15:10
SlimGhumm.. finner partimage-doc i repos, men ikke partimage15:12
SlimGDen er visst kun tilgjengelig for i386 via repos15:15
jo-erlendhardy har. 15:15
jo-erlendhmm. Riktig nok bare 0.6.4. Kanskje det har skjedd et eller annet med den etter det? 15:16
SlimGser det blir nevnt endel plasser at amd64 ikke er helt stabil15:17
SlimGamd64 er nok stabil, men ikke partimage for amd64 ;)15:18
jo-erlendheh, og sånne verktøy vil du helst skal være nokså stabile. 15:18
maneatingduckJeg skal prøve meg på å gjøre noen endringer i kilden til et stort python-prosjekt. Er eclipse med python-plugin OK som IDE, eller finnes det bedre alternativer? Jeg er spesielt interessert i å enkelt kunne spore programflyt (som i "fra hvor blir denne funksjonen kalt opp" og "hvor settes/endres egentlig denne variabelen")15:26
SlimGmaneatingduck: Tips: Spør i #python, sikkert noen der óg som har gode tips15:29
jo-erlenddet er noe som heter pdb. 15:29
maneatingduckSlimG: Det var kanskje det beste tipset :)15:30
* SlimG trodde eclipse kún var populært blandt java utviklere ...?15:30
maneatingduckJeg er ikke programmerer, men har jobbet en del med et php- og et javaprosjekt. Java-gutta brukte stort sett eclipse, ja. 15:32
jo-erlendmaneatingduck, temmelig sikker på at pdb kan gjøre det der.15:35
maneatingduckjo-erlend: pdb virker veldig kraftig, jeg ser på det når jeg er våt på føttene. I første omgang mente jeg egentlig mer å inspisere koden for å få litt oversikt over hva som gjøres hvor. Er som sagt ikke utvikler, det kan godt hende jeg spør om ting som ikke er fornuftig :)15:41
maneatingduckprøver forresten eclipse først, siden jeg har brukt det før for å isolere bugs i Java15:41
jo-erlendaltså, hvis du setter et breakpoint i begynnelsen av en funksjon, så vil du kunne se nøyaktig hvordan du kom dit. 15:42
SlimGGoogle Translate oversetter engelske "jeg" til norske "nettsamfunnet" ...16:32
SakariasI altså ?17:03
SlimGI?17:04
Kageehaha, piloten i Ducktales heter Launchpad :)20:42
SakariasKagee: først oppdaget det nå? :P21:45
papamikeHei. jeg har tenkt å installere ubuntu på en asus eee pc via minnepenn. Jeg vil beholde windows 7 starter, så hvordan gjør jeg det i partisjonsprogrammet for å få fram de nødvendige partisjonene uten å slette windows?22:51
Moggetpapamike: hvis du har ledig plass til å lage en ekstra partisjon for ubuntu så er det ikke noe problem, da er det bare å installere det22:52
Moggetmen hvis du har brukt absolutt all plass til windows så er det jo en annen sak.22:53
papamikeja, jeg har ledig plass, men her er tre partisjoner opprinnelig, og disse vil vel bli slettet.22:53
papamikehva slags partisjoner skal jeg lage?22:53
Moggetnei nei, hvis du starter installasjonen av ubuntu så spør den deg om dui vil slette windows delen eller om du vil beholde den og kjøre ubuntu side om side med windows22:54
Moggetog hvis du får valget så er ext3 eller ext4 valget tenker jeg.22:54
papamikenei, den gjør faktisk ikke det via det programmet jeg bruker, unetbootin22:55
papamikeden trenger en root partisjon..22:55
Moggetok da har jeg ingen anelse, har installert ubuntu kun med isoene som man finner på sidene til ubuntu og da bare oppretter den partisjoner siden om side med windows hvis jeg har det installert.22:56
papamiketidligere når jeg har installert med iso på cd så har det ikke vært noe problem, men jeg har ikke cd-rom på asus eee..22:57
Moggetå slik ja, 22:57
papamikemen takk skal du ha :)22:57
MoggetDu må i allefall ha en swap partisjon, en ext3 eller 4 partisjon22:57
Sakariasusb cdrom :P22:57
Moggetdet er egentlig alt du trenger. 22:58
papamikealle usb cdrom-butikkene her i området har stengt i kveld..;)22:59
Sakariaskan fort løse det med en murstein :P22:59
papamikehehe22:59
Sakariasmen kan man ikke bruke unetbootin til å mekke usb boot sak fra iso'n?23:00
Sakariasda burde du jo få samme installeren som ligger på iso'ene23:01
papamikejo, det er det jeg har gjort, men den har ikke de installasjonsalternativene som jeg er vant med..23:01
papamikeenten formatere hele disken eller angi partisjonsområdene manuelt..23:01
Sakariasog med manuelt så får du ikke lov til å resize windows partisjonen ?23:02
Sakariaspapamike: du kan jo boote opp http://gparted.sourceforge.net/livecd.php og resize med den ?23:02
Sakariasogså installere ubuntu?23:02
papamikejo, det får jeg sikkert, men jeg får ikke noe alternativ for å få fram en swat partisjon..23:02
papamikejeg må se litt mer på dette..kansje jeg kan prøve å lage en boot usb fra denne pcen..23:03
papamikejeg har ikke partisjonert manuelt siden fdisk på win 98 ser du..23:04
papamike:)23:04
Sakariashehe23:04
Sakariasheldig du da :P23:04
Malin_Er visst en som har starta på jobb som er Ubuntu-fyr :D23:20
Malin_Fikk Ubuntu-klistremerker av han her om dagen :)23:20
papamikehva skal jeg sette som monteringspunkt på den nye partisjonen?23:42
Mogget'/'23:43
Moggetmest sannsynlig.23:43
Moggetdu lagde en swap og en ekstra partisjon så  er det '/'23:43
papamikejeg får ikke laget en swap..var det jeg hadde håpet at jeg kunne gjøre med et monteringspunkt..23:43
papamikeer det noen spesiell plass på disken jeg må lage en swap partisjon?23:44
Moggetnei egentli ikke.23:44
Moggetswap partisjon er en egen type partisjon bare.23:44
papamikerart at jeg ikke får det opp som alternativ..23:44
MoggetMen ud har en del minne på din pc så strengt tatt så er det ikke sikkert du trenger23:44
Moggetdet23:45
papamikeah..vekselfil?23:45
Moggetmhm23:45
papamikemen den mangler en root partisjon...hva slags type er det..23:45
papamike?23:45
Moggetroot partisjon er /23:45
Moggetext4 eller ext3 er vell det som er standard på ubuntuen23:46
papamikeah..nå finner jeg fram..hehe..23:46
papamiketakk23:46
Moggetnp23:46
papamikehvor stor bør root være?23:46
papamikeer det en fordel å kjøre hele linuxpartisjonen som root?23:47
Moggetstår vell hvor mye den må være minimum, det er rundt 8 gig, men du trenger jo plass til programmer etc.23:47
Moggetså mellom 8 gig til så mye du har plass til.-23:48
papamikeså jeg trenger ikke noe annet enn en root partisjon?23:48
papamikeok23:48
Moggetaltspå23:48
Moggetde fleste har en egen partisjon for /home 23:48
Moggetog noen mere avanserte brukere har også egne partisjoner for /usr og anoen andre mapper.23:48
papamikeja, men jeg skal egentlig bare teste litt nå, så kansje jeg tar det en gang senere..23:48
Moggethvis du bare tester ut så kan du kline alt på en partisjon23:49
papamikeda var jeg igang...takker så mye..:)23:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!