/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/11/28/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantasfyxia, ben je niet gerigistreerd bij frrenode?10:48
leoquanti=e10:48
leoquantvoor xchat, een irc client is deze stek : https://help.ubuntu.com/community/XChatHowto  aardig.10:54
RawChidhttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/CloakOpIRC13:06
asfyxiaHellöschen ;-)13:19
asfyxiaDie cloak moet ik nog instellen, en ik gebruik geen XChat maar Konversation (ik heb KDE).13:21
RawChidCloak mag, hoeft niet.13:40
RawChidHowdy ;)13:40
* ronnie_vd_c is waarschijnlijk pas om 8 uur op de meeting aanwezig17:06
RawChidHallo18:29
DarkEragood evening :)18:31
DooitzedeJongIs deze ruimte voor de meeting van mwanzo18:31
DooitzedeJong\?18:31
RawChidJa DooitzedeJong18:31
DooitzedeJongoke18:31
leoquantyep18:31
leoquantivm logging18:31
RawChidAgenda: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Agenda/2010-11-2818:31
asfyxiaOk, opnieuw: hellöschen18:32
RawChidHi asfyxia18:32
leoquantiedereen aanwezig? its time18:32
DarkErapresent18:32
Gotinienspresent denk ik dan maar, :)18:32
leoquantkiwinote?18:33
kiwinoteja18:33
leoquantronnie_vd_c, ?18:33
laacqueprima, waar meer dan twee vergaderd zijn....18:33
leoquant=Start meeting=18:33
leoquantWelkom.18:33
DarkEradank je18:34
leoquantDeze meeting is niet bedoeld om alle zaken te regelen omtrent dit initiatief18:34
leoquantof om alle vragen te beantwoorden met betrekking tot dit initiatief18:34
leoquantDit is enkel een opstart/start.18:34
leoquantEn om te polsen wie er nu reeds betrokken cq enthousiast zijn.18:34
leoquantVerder houden we ons wat mij betreft strak aan de agenda. brr18:35
leoquantDeze meeting hoeft imo niet langer dan max. 45 min. te duren.18:35
leoquantDe uitgangspunten zijn duidelijk neergezet, al wil ij wel duidelijk dat het iniatief geinspireerd is18:35
leoquantop ubuntu-beginners, maar geen copy!18:35
leoquantDe doelstellingen zijn wat anders, en onze loCo is te klein voor het Engelstalige en grootschalige initiatief.18:36
RawChidOke, en evt. vragen of iets dergelijks kunnen we dan nog na de meeting doen.18:36
leoquantja idd18:36
ProsperBJoining in ... Goedenavond18:36
leoquantDe doelstellingen zijn wat anders, en onze loCo is te klein voor het Engelstalige en grootschalige initiatief.18:36
leoquant1)enthousiaste en ervaren leden/members18:37
leoquant1)enthousiaste leden die nog niet bekend zijn met Ubuntu als geheel, launchpad etc.18:37
leoquantBeide groepen zijn vertegenwoordigd in Ubuntu-nl-mwanzo op IRC.18:37
leoquantandere groep: ervaren gebruikers18:37
leoquantik zou groep 1 op IRC voicen, en doe dat ook. Dat zijn tevens de leden van het launchpad team.18:38
leoquantmaar dat kan veranderen18:38
leoquantvragen tot dus ver?18:39
laacqueik zie nu ff twee groepen 1. De voice groep is de eerste 1?18:39
leoquantjij bent ook gevoiced net als kiwi en ronnie18:39
leoquantals je rejoined ben je dat automagisch18:39
RawChidDuidelijk. Qua voice ofzo maakt me niet zoveel uit. Als iedereen hier maar gewoon kan praten toch :)18:39
leoquantprecies18:40
ProsperBIk luister vooral...18:40
Gotiniensja maar voice word gebruikt om aan te geven dat het ervaring gebruikers zijn dus?18:40
leoquantagenda punt 118:40
leoquantGotiniens,  ja18:40
leoquanten lid team18:40
leoquantTwee leden uit de Nederlandse loCo gaan voor Ubuntu membership. Support in de vorm van aanwezigheid tijdens de meeting en mogelijke testimonials op de persoonlijke wiki's bespreken.18:41
leoquantHoe denken jullie hierover?18:41
leoquantwat betreft support18:41
RawChidKun je ook even zeggen wie het zijn...18:41
leoquantis wel leuk18:41
asfyxiaWat houdt ubuntu membership in?18:42
leoquanttescees en ronnie18:42
leoquantt18:42
testceesDe wiki's zijn https://wiki.ubuntu.com/ronnie.vd.c en https://wiki.ubuntu.com/CeesSluis18:42
leoquantik zelf zal er bij zijn voor support18:42
kiwinoteasfyxia: het is een van de vormen van erkenning voor je bijdragen aan Ubuntu18:43
RawChidasfyxia: hier kun je er meer over lezen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/InternationaleGemeenschap/UbuLid18:43
* ronnie_vd_c is nu aanwezig18:43
laacqueWanneer vindt het feest plaats?18:43
leoquant7 dec dacht ik18:43
ProsperBHoe geef je support ?  Opmerkingen maken tijdens de discussie ?18:43
leoquantjaidd18:43
testcees7 december https://wiki.ubuntu.com/Membership/RegionalBoards/EMEA18:43
leoquantutc tijd?18:43
laacquesoms wordt er wel eens iets fout geinterpreteerd18:44
laacquehandig als er dan iemand bij is18:44
leoquantdit zijn twee keiharde werkers18:44
ronnie_vd_c21:00 GMT+1 (nederlandse tijd)18:44
leoquantdank ronnie_vd_c18:45
ProsperBWil wel proberen om er te zijn.18:45
ronnie_vd_cdank je ProsperB18:45
leoquantwil testcees  en/of ronnie_vd_c  nog iets kwijt?18:45
laacqueWe kunnen het misschien ook aankondigen op het forum en irc????18:46
laacqueHet is tenslotte best bijzonder18:46
leoquantja hoor18:46
DarkEraik ga proberen erbij te zijn en mede supporten18:46
RawChidForum, en misschien een prikbord bericht?18:46
ronnie_vd_cvoor ons is het nog allemaal erg nieuw, maar ik zie geen problemen. Alles wordt helder uitgelegd, en de rest zie ik bij de meeting wel18:46
testceeshet is fijn als er meerderen uit de Nl-LoCo aanwezig zijn18:46
* testcees telefoon sry18:47
laacqueForum sowieso. Er moet ook een stimulerende werking vanuit gaan he18:47
ProsperBWordt er niet ook gekeken naar de achtergrond van de "supporters" ?18:47
DooitzedeJongHet is misschien handig als de twee "slachtoffers" Sense Hofstede om advies vragen?18:47
ronnie_vd_cNiet alleen voor support voor ons, maar ook dat de rest van de community eens ziet hoe zoiets in zijn werk gaat18:47
RawChidJa, een bestaand Ubuntu Lid zal grotere invloed hebben18:47
leoquantDooitzedeJong,  is gebeurd18:47
leoquantronnie_vd_c,  idd18:47
ProsperBHeb al wel de CodeOfConduct ondertekend18:47
leoquantgoed punt18:47
DooitzedeJongoke18:47
leoquantProsperB, ziet er goed uit alles: wiki etc18:48
laacqueWie zet het wanneer op het forum?18:48
leoquantvolgende punt18:48
leoquantlaacque, jij?18:48
laacqueis goed hoor18:49
leoquantfijn18:49
leoquantBevorderen aanwezigheid op IRC van leden van het team.18:49
leoquantpunt 218:49
laacqueen wat doen we met irc?18:49
leoquantlaacque, doe ik18:49
laacqueok18:49
leoquanthet zoun fijn zijn zo'n 7/8 +V leden actief te hebben op irc18:50
leoquantin dit kanaal18:50
leoquanteigenlijk redden we dat al18:50
ProsperBOp welke tijdstippen ?18:51
leoquantik wil niet in de weekends afwezig zijn, door de week ben ik present18:51
leoquant12 uur per dag18:51
ronnie_vd_cbij mij is het heel verschillend, maar ben wel vaak online/berijkbaar18:51
testceesik ben regelmatig aanwezig, irc start automatisch op.18:51
leoquanttestcees, dank daarvoor18:52
RawChidIk heb hetzelfde als ronnie_vd_c18:52
Gotiniensik ben ook vaak aanwezig18:52
DarkEravalt denk ik te regelen betreffende de aanwezigheid leoquant18:52
leoquantook dank Gotiniens18:52
ronnie_vd_cwelke teamleden zijn eigenlijk niet vaak online?18:52
Gotiniensmaar als je gewoon een wat grotere groe +V's heb, dan heb je er altijd wel zon 6/7 aanwezig18:52
leoquantronnie_vd_c, het gaat juist goed hoor18:53
leoquantwe starten immers op18:53
ProsperBBen tot hiertoe nooit op IRC geweest, zal me nu eens regelmatig verbinden. Thuis dan, kan dat moeilijk op het werk doen.18:53
RawChidOke, volgende punt?18:53
leoquantProsperB,  zie maar18:53
leoquantis goed18:53
* testcees heeft zelfs irc op z'n mobieltje :P18:53
leoquantTeamstructuur bespreken. Voorstel is om de organisatie zo simpel mogelijk te houden.18:53
leoquanthier liever niet teveel op ingaan aub18:54
leoquantzijn er knelpunten?18:54
leoquantaccuut18:54
ronnie_vd_cofftopic, zie dat de link gaat naar 'edge' (die wordt binnenkort niet meer gebruikt, graag vervangen)18:54
leoquantteamstructuur: zie launchpad18:54
ProsperBEerst wat aanzien, zou ik denken. Dan wordt vanzelf duidelijk of er méér structuur moet komen18:55
RawChidlol, dat wilde ik net vragen ronnie_vd_c (ik moet apart inloggen voor edge)18:55
leoquantPro mijn idee ook18:55
RawChidProsperB +118:55
leoquantanderen?18:55
ronnie_vd_cProsperB: +1, tot nu toe zie ik geen problemen18:55
laacqueHet ontwikkelt zich wel18:55
Gotiniensmischien handig om specialiteiten van leden vast te leggen?18:55
laacquezo niet dan is het niet levensvatbaar18:56
leoquantGotiniens, ok18:56
leoquantlaacque,  idd18:56
leoquantvolgende punt18:56
RawChidIk heb nog wel een vraag. Wat is een lid, en wat wordt er van je verwacht?18:56
leoquantRawChid, moet ik nog invullen18:56
leoquantsorry18:56
RawChidOke, geen probleem18:57
ronnie_vd_cGotiniens: ik denk dat het onderling tussen de begeleiders wel van belang is, niet voor de beginners, die moeten bij elk teamlid aan moeten kunnen kloppen, die moeten dan naar de juiste persoon doorverijwzen18:57
leoquantInternationale orientatie bevorderen. Voorstel voor mogelijk een nieuw subforum op het forum: Ubuntu-nl-internationaal.18:57
leoquant(sorry ronnie_vd_c )18:57
RawChidNu zijn er namelijk een aantal mensen die het LP team hebben ge-joined en/of hier op IRC zitten.18:57
leoquantvoorstanders?18:57
leoquanttegenstanders?18:57
ronnie_vd_chmmm.....18:58
RawChidWat is de bedoeling ervan leoquant18:58
leoquantpubliciteit op het forum Ea18:58
RawChidWat valt daar te bespreken18:58
ronnie_vd_cHet internationale deel moet bevorderd worden, maar ik weet niet of het forum de goede methode is18:58
leoquantaankondigen18:58
Gotiniensis dat niet de taak van sense?18:58
leoquantGotiniens, raakpunten ,zeker!18:59
ronnie_vd_cmisschien aankondigingen op de 'blog' zetten?18:59
leoquantronnie_vd_c,  ok18:59
laacqueDan zou het handig zijn wanneer sense heir ook kwam?18:59
testceeskan deels ook in bestaande forumdeel Ubuntu-NL, ook int. topics.18:59
ronnie_vd_cik zie niet graag dat het forum het middelpunt van Ubuntu-NL wordt18:59
laacqueronnie_vd_c, je moet daar posten waar je de meeste lezers hebt he19:00
leoquantdus gewoon een sticky? zoals nu?19:00
leoquantverder: blog/planet/etc19:00
leoquantzo doen?19:00
RawChidHet punt "Internationale orientatie bevorderen" ben ik voor. Maar waar het forum voor nodig is begrijp ik nog niet.19:00
RawChidleoquant: ik wil eigenlijk wel weten wat je zoal denkt te gaan posten. (ik heb geen idee)19:01
ProsperBIn dat sticky topic telkens verslag uitbrengen en dingen signaleren..19:01
ronnie_vd_cIk denk at we vooral Mwoanzo moeten promoten, en van daaruit naar het interntionale deel verwijzen19:01
leoquantRawChid, packaging training19:01
leoquantubuntu-classroom meeting19:01
leoquantetc19:01
laacquemaar waar wil je dat doen?19:02
leoquantop het centraal deel op het forum19:02
leoquantmaar dat hoeft niet19:02
laacqueik zou zeggen: offtopic in t forum. Daar heb je de meeste lezers19:02
leoquantha19:02
leoquant19:02
RawChidDus dan wil je de internationale dingen zoals classroom of package training promoten of erover praten?19:02
laacqueja19:02
leoquantaankondigen en evalueren RawChid19:03
ronnie_vd_claacque: maar hebben we ook de meeste potentiele leden in offtopic zitten?19:03
laacquezoveel mogelijk mensen erbij betrekken19:03
leoquantronnie_vd_c, nee denk ik19:03
Gotiniensik denk dat je daar niet een apart forum onderdeel voor nodig heb19:03
ProsperBDus in offtopic verwijzen naar de Planet19:03
Gotiniensdat kan best in de bestaande delen19:03
laacqueronnie_vd_C DAAR HEB JE EEN PUNT19:03
Gotiniensinclusief slim gebruik van het planet/etc19:03
leoquantok duidelijk. niet doen voorlopig19:04
leoquantok?19:04
ProsperBWatbedoel je, niet doen ?19:04
laacquewat is het besluit?19:04
Gotiniensik zeg +1 voor Internationale orientatie bevorderen.19:04
leoquantgeen apart onderdeel19:04
leoquant+119:04
Gotiniensmaar niet in een apart subforum19:04
laacquesoms19:04
leoquantgeen subforum19:04
leoquantaanmaken19:05
laacqueprima19:05
leoquantoki19:05
ProsperBGeen sub, wel verwijzen via sticky naar startpagina op LP en de Planet19:05
leoquantvolgende concrete punt19:05
leoquantWelke leden hebben hulp nodig bij het opstellen van een launchpad account en persoonlijke wiki en het onderschrijven van Code of Conduct.19:05
ronnie_vd_cWe kunnen vragen of het Mwanzo team boven in de "notificatie balk" op het forum mag,19:05
leoquantronnie_vd_c, ok19:05
ronnie_vd_cwie gaat dat doen?19:05
leoquantjij?19:06
laacquejij?19:06
ronnie_vd_cvoordat er ineens 10 requests komen19:06
ronnie_vd_cpok19:06
ronnie_vd_cok19:06
leoquant19:06
leoquantHulp nu.19:06
leoquantWelke leden hebben hulp nodig bij het opstellen van een launchpad account en persoonlijke wiki en het onderschrijven van Code of Conduct.19:06
leoquantno one?19:06
ProsperBEr was toch al ergens een wiki-pagina ove r die methode en ook ooit een draadje19:07
laacquehoe budoelku?19:07
asfyxiawaar is die persoonlijke wiki voor nodig?19:07
ronnie_vd_cvolgens mij heeft iedereen die al die hier op irc zit19:07
Gotiniensik heb het nog niet gedaan, maar denk niet dat ik er veel moeite mee zeal hebben19:07
ronnie_vd_cpersoonlijke wiki is misschien wel gewenst19:07
laacqueneuh, ik niet19:07
ronnie_vd_chttps://wiki.ubuntu.com/ronnie.vd.c19:07
ronnie_vd_cpersoonlijke wiki ^19:07
laacquezou misschien geen slecht idee zijn19:07
leoquantasfyxia, om de code of conduct te ondertekenen heb je een launchp. account nodig19:07
ProsperBlaacque, je bent zo persoonlijk als je wil..19:07
ronnie_vd_cdaarop zet je wat je kunt, wat je doet en wat je wil gaan doen/kunnen19:07
leoquantProsperB,  uiteraard!19:07
ProsperBZal de mijne wat aanvullen met wat ik kwijtwil en dan wat ronnie zegt19:08
asfyxiaik heb een launchpad account.19:08
ronnie_vd_czo kun je ook gemakkelijk de juiste persoon op het juiste probleem/vraag zetten19:08
asfyxiamoet alleen de PGP nog instellen.19:08
laacquedat is waar19:08
leoquantklopt19:08
ronnie_vd_casfyxia: na de vergadering willen we je er wel mee helpen19:09
asfyxiaok19:09
ProsperBHeb wel zelf hulp nodig bij het gebruik van die PGP. Heb dat en weet niet waarvoor en hoe ik dat kan gebruiken19:09
leoquantverder nog anderen?19:09
leoquantlaatste punt19:09
leoquanteen eerste opzet19:09
ronnie_vd_cProsperB: ook voor jou na de vergadering19:10
leoquant"Masterclasses" gewenst?, wordt dat voorstel positief beoordeeld?19:10
ProsperBZeker19:10
leoquantzie wiki van dit team19:10
ronnie_vd_cMasterclasses?19:10
Gotiniensmasterclassess als in wat er gebeurt in het internationale -classroom kanaal?19:10
leoquantEenmaal per 5/6 weken wordt op IRC een workshop gehouden over bepaalde onderdelen die in logisch verband staan met het bestaan van het team. De workshops worden gehouden op Freenode IRC #Ubuntu-nl-mwanzo, en wordt ruim van te voren aangekondigd op het forum en de Planet. De duur van de workshops is gemiddeld 30 minuten, en worden door leden van het team voorbereid en begeleid door leden uit het Ubuntu-nl-mwanzo-team. Twee leden, in st19:10
leoquanteeds wisselende samenstelling presenteren de workshops. Er vanuit gaand dat het team nog verder groeit, zal je gemiddeld 1 presentatie per jaar doen, alles uiteraard op vrijwillige basis en in goed overleg! De workshops zijn open voor alle leden, veel of wat minder betrokken bij Ubuntu.19:10
leoquantGotiniens, dit is enkel loaCo19:10
leoquantloCo19:10
laacquelijkt me erg leuk19:11
ronnie_vd_cLijkt me ook erg leuk/leerzaam19:11
asfyxiaklinkt goed19:11
ProsperB+119:11
leoquant: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/initiatief19:11
kiwinotelijkt me een goed idee19:11
Gotiniens+119:11
leoquantsuper19:11
leoquantga ik dat verder uitwerken ok?19:11
testceesleuk idee19:11
laacqueje kunt ook mensen aantrekken om zo'n masterclass te geven19:11
RawChidLijkt me ook leuk. Maar ik denk dat er goed moet bepaald worden of en waar er animo voor is.19:11
ronnie_vd_cleoquant: misschien daarvoor een apart kanaal aanmaken, waar alleen voice mag praten (zoals internationaal)19:12
leoquantronnie_vd_c, inderdaad geen gezeur er doorheen19:12
RawChidJe stelt nu al hard 5-6 weken. Laten we eerst kijken welke onderwerpen er zijn, wie dit wilt organiseren voordat we er concrete tijden aan vastpinnen19:12
Gotiniensje kan ook dit kanaal tijdens zon masterclass moderated maken19:12
ronnie_vd_cdan blijft de lesstof in één kanaal, en het chatten in een ander kanaal. dan kan het 2e teamlid de vragen doorspelen naar het leskanaal19:12
leoquant +m idd19:12
ProsperBKlinkt goed19:13
leoquantik communiceer hier nog met jullie over19:13
leoquantvoor concrete afspraken ed19:13
RawChidWat ga jij nu doen dan leoquant?19:13
ronnie_vd_chet hoeft ook niet op vaste tijdstippen, als het maar tevoren goed aangekondigd wordt19:14
leoquantik19:14
leoquantyes19:14
leoquantnu = deze week19:14
leoquantmailen schema maken ed19:14
leoquantDe rondvraag19:14
RawChidNouja, ik vroeg me af wat "uitwerken" inhield.19:15
RawChidIk heb geen vragen verder19:15
ProsperBNo more questions19:15
asfyxiaKeine Fragen mehr ;-)19:15
laacqueik ook niet, voorlopig is het lekker vaag maar er zitten wel mogelijkheden in19:15
ProsperBHelemaal mijn idee laacque19:16
laacqueuitdagingen zelfs19:16
leoquantlaacque, ^^19:16
ProsperBInspirerend19:16
laacqueZal ik een verslagje maken?19:16
leoquantgraag laacque19:16
ProsperBTuurlijk19:16
ronnie_vd_claacque: graag19:16
laacqueen waar zetten we dat neer?19:16
leoquanttestcees wil jij verwijzen naar het log?19:16
leoquantop de wiki19:16
ronnie_vd_cop de wiki, onder agenda => notulen19:17
laacqueok19:17
testceesja, zelf een log of naar de logbot's log?19:17
leoquant(van ubuntulog?)19:17
leoquantmooi dan sluit ik af19:17
testceeszie laatste ga ik uitzoeken.19:17
leoquantbedankt mensen!19:17
ronnie_vd_ckan de log url in de topic titel19:17
leoquantdat kan volgens mij19:17
ronnie_vd_cleoquant: hoe zet ik mezelf op voice?19:18
leoquant45 minuten, mooi werk19:18
leoquantrejoin ff ronnie_vd_c19:18
leoquanten laacque19:18
ronnie_vd_cgelukt19:18
testceesEr zijn (nog) geen logs? http://irclogs.ubuntu.com/2010/11/28/19:18
leoquanttestcees,  misschien komt dat nog?19:19
ronnie_vd_cProsperB en asfyxia, hebben jullie hulp nodig bij de PGP?19:19
Gotinienstestcees, wss einde van de dag?19:19
laacquewat is er leoquant ?19:19
asfyxia@ronnie, ja graag19:19
ProsperBZal het eerst nog eens nalezen, dan stel ik wel een gerichtere vraag. Volg misschien nu even de uitleg19:19
kiwinoteneen, het lijkt vandaag een betje stuk, normaal vershijnen ze elk uur19:19
leoquantlaacque, rejoin eens?19:19
ronnie_vd_casfyxia: heb je al een key aangemaakt op je computer?19:19
asfyxia@ronnie, nee, nog nooit.19:20
leoquantlaacque, ziet u?19:20
laacqueverrek, ik heb stem19:20
ronnie_vd_casfyxia: start eens het programma seahorse19:20
ronnie_vd_chttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/Seahorse19:21
laacquemaar uh..... wat betekent dat?19:21
asfyxiaik krijg een melding dat ik 'voice' heb. FTW betekent dit?19:21
leoquantdat je een vraagbaak kunt zijn, ervaren bent19:21
laacqueo jeeeee19:21
asfyxiao jee ;-)19:21
leoquantdat nieuwkomers dat zien19:21
ProsperBZie nu overal rondjes voor die namen staan19:21
laacqueik heb alleen ervaring met gekken en dwazen19:21
laacqueen ubuntu, een beetje19:22
ronnie_vd_casfyxia: technich gezien kunnen wij onderling overleggen zonder dat de rest dat hoort (als voice), maar het is bij ons vooral voor de herkenning19:22
laacqueok19:22
leoquantik ga nu19:22
leoquantbedankt luitjes!19:23
laacqueik ook19:23
laacquedoeg!19:23
RawChidUhm, als het kanaal op mode +m (moderated) wordt gezet, kunnen alleen de mensen met +v (voice) praten.19:23
RawChidDaag ;)19:23
asfyxia@ronnie, ik zie even snel dat seahorse, maar ik heb KDE...19:24
Gotiniensronnie_vd_c, dat klopt niet volgens mij19:24
Gotinienseuh, wat RawChid zei19:24
ronnie_vd_casfyxia: dan zullen we naar de commandline moeten19:24
asfyxiaok19:25
ronnie_vd_casfyxia: ik dacht "gpg --gen-key" maar er kunnen nog wat paramerers nodig zijn, momentje19:26
RawChidIs daar nog geen wiki voor die dat uitlegt?19:27
ronnie_vd_cRawChid: volgens mij geen nederlandse19:27
RawChidhttps://help.ubuntu.com/community/GnuPrivacyGuardHowto#Validation%20on%20Launchpad  <- dit is een kleine toelichting, maar niet genoeg voor als je de CoC wilt ondertekenen denk ik.19:27
asfyxiaJa, de CoC heb ik nog niet ondertekend door het PGP-gedoe. Geen nood, iets ondertekenen en ernaar leven zijn twee verschillende dingen ;-)19:29
RawChid:)19:29
ronnie_vd_casfyxia: het commando van mij is juist19:29
ronnie_vd_cgpg --gen-key19:30
asfyxiais dat één streep of twee?19:30
asfyxiavoor gen dan19:30
ronnie_vd_ckies dan voor (1) RSA and RSA (default)19:30
ronnie_vd_c2048 is genooed19:30
ronnie_vd_c2x een -19:30
asfyxiaok19:30
ronnie_vd_cNooit verlopen lijkt me ook een goede optie19:31
ronnie_vd_c(3x Enter)19:31
ronnie_vd_casfyxia: lukt het tot nu toe allemaal?19:33
asfyxiaNee. De terminal kucht over een 'invalid character in name', ik zou niet weten welke ;-)19:35
ronnie_vd_casfyxia: copy-paste?19:36
ronnie_vd_cgpg --gen-key19:36
asfyxiaja, dat gaat allemaal goed. Het hangt bij het ID-aanmaken met real name, comment, en e-mailadres.19:37
ronnie_vd_cen wat vul je daar op dit moment in?19:38
asfyxiaM'n echte naam, een omschrijving (iets met m'n nick), en één van m'n e-mail adressen...19:39
ronnie_vd_cstaat je email adres tussen <> ?19:39
asfyxiayup, dat hoort dus niet?19:39
ronnie_vd_cvolgens mij wel, maar pobeer het eens zonder19:39
asfyxiaok19:39
ronnie_vd_cah wacht...19:40
ronnie_vd_ceerst je naam, daarna je email adres19:40
ronnie_vd_cen dan een commentaar ;)19:40
ronnie_vd_casfyxia:  ^19:41
ronnie_vd_cmet elke keer een enter ertussen19:41
asfyxiavolgens mij is het gelukt, ik heb nu een of andere Pentry moeten inkloppen...19:42
ronnie_vd_casfyxia: gpg --fingerprint19:42
ronnie_vd_c^ daarmee zie je de keys, als het goed is staat die van jou er nu ook tussen19:43
DarkEraik had ooit de CoC ondertekend en weer gedeactiveerd maar zou deze opnieuw willen activeren. Is dat mogelijk? De OpenPGP key is er nog zover ik weet.19:43
asfyxiakrijg weer een andere melding, niet genoeg random bytes available, ik moet 'iets gaan doen' of zo, LOL19:43
ronnie_vd_ceen beetje met je muis bewegen, schermen wisselen, briefje typen ettc19:44
ronnie_vd_cDarkEra: probeer het eens, je krijgt vanzelf wel een melding als het niet gaat19:44
DarkEraik zal eens even kijken :)19:45
asfyxiayes, gelukt!19:48
ronnie_vd_casfyxia: super19:48
ronnie_vd_cheb je ook al een email van launchpad gekregen?19:48
ronnie_vd_c"Launchpad will send you an email which you will have to decrypt.  You can save the text to a file: (Sample message- make sure not to alter format) "19:48
asfyxiaff kijken19:49
asfyxianope, nog geen mail. Maarreh, LP is doorgaans niet zo snel ;-)19:50
ronnie_vd_cwanneer heb je die mail 'aangevraagd' (sign code of conduct' doorlopen)19:50
asfyxiaik heb nog geen sign code of conduct doorlopen...19:51
ronnie_vd_casfyxia: zodra je die 'doorloopt' krijg je een mail19:51
ronnie_vd_chttps://launchpad.net/people/+me/+codesofconduct19:51
asfyxiaLP vindt mijn fingerprint niet ok. Ik heb deze toch gecopy/pastaat vanuit gpg --fingerprint, vreemd...19:58
asfyxiakleine teleurstelling op de valreep ;-)19:59
ronnie_vd_casfyxia: heb je de link wel gekregen uit de mail?20:22
ronnie_vd_casfyxia: in slaap gevallen?20:39
asfyxianope, niet in slaap gevallen, maar 'enkele andere bezigheden', waaronder het forum ;-) Nee, geen link gekregen. Leek me ook logisch, de code werd gegenereerd op mijn pc, en LP vond um niet ok, dus geen mail  ;-)22:11
ronnie_vd_casfyxia: op IRC is het gebruikelijk, om als er een wat langere tijd tussen een vraag->response zit om even de naam erbij te noemen, dan krijg ik tenminste een bericht, en wordt je weer sneller geholpen22:21
ronnie_vd_ckun je die code eens hier op IRC plakken (gpg --fingerprint)22:21
asfyxiaok ronnie, ik ken nog niet alle 'tricks'van irc ;-)22:37
ronnie_vd_casfyxia: en daar is mwanzo nu voor, om dit bij te schaven ;)22:38
asfyxiaok, de fingerprint: 4D66 0A46 4859 1760 9116  68A7 38B2 370A 05B2 787F (ik neem aan dat dit uit de logs wordt gehaald, dat is een password off all things, ik vertrouw je in deze, maar toch ;-))22:39
ronnie_vd_cdie fingerprint mag je gewoon met iedereen delen hoor. dat is je publieke deel van je sleutel22:40
ronnie_vd_casfyxia: Note: You must ensure your key is in the Ubuntu keyserver before you try to add it to Launchpad.22:40
ronnie_vd_cwe moeten de key eerst nog uploaden22:40
asfyxiaok, weer iets geleerd (al weet ik  nog niert geheel precies wat ;-))22:41
ronnie_vd_ckomt wel, toen ik deze stappen allemaal deed wist ik ook niet wat het allemaal betekende, nu is het een stuk duidelijker22:41
asfyxiaok22:42
ronnie_vd_cvolgens mij is er ook geen goed nederlands artikel over sleutel en de werking ervan (publiek deel, prive deel), welke deel je met wie en hoe ga je ermee om22:42
asfyxiamaakt me niet uit, engels is goed genoeg.22:42
ronnie_vd_cin het engels zullen ze er wel zijn, weet zo alleen geen goede link22:43
ronnie_vd_cje private key moet je hier uploaden: http://keyserver.ubuntu.com:11371/22:43
ronnie_vd_cik zal eens kijken met welk commando te text die daar geplakt moet worden tevoorschijn te toveren22:44
asfyxiaisgoed ;-)22:47
ronnie_vd_cje moet eerst je keyID opzoeken met dit commando: gpg --list-keys22:47
ronnie_vd_c(weer 2x - )22:47
ronnie_vd_cje keyid ziet er ongeveer uit als: 2048R/DDFEBAA522:48
ronnie_vd_cgpg --send-keys DDFEBAA5 --keyserver keyserver.ubuntu.com22:49
ronnie_vd_cvervang DDFEBAA5 dan door je eigen keyId (deel na de / )22:49
asfyxiam'n computer vindt het commando gpg -- list keys niet ok. Invalid option enzeau.22:51
ronnie_vd_cgpg --list-keys  <-- copy paste (je hebt teveel spaties)22:52
asfyxiaok, ik heb het ingeklopt, en zowaar, m'n pc reageert. Alleen nog niet met nuttige info. Moet me nog nog even van m'n hart, wat een geduld heb je.22:56
ronnie_vd_cgpg --list-keys | grep 2010-11-2822:58
ronnie_vd_c ^ dan zie je meteen jou key (omdat die vandaag is aangemaakt)22:58
asfyxiaNet gedaan, maar krijg allemaal meldingen van 'not found'. Hmmm.23:03
ronnie_vd_casfyxia: en alleen "gpg --list-keys" krijg je dan wel resultaat?23:06
ronnie_vd_cIRC tip, als je iemands naam wilt typen, type de eerste paar letters en druk op [tab]23:07
asfyxiaNope, vindt de teminal (KONSOLE ) ook al niet leuk. Pfff, waar heb ik de afslag gemist?23:11
ronnie_vd_casfyxia: wat krijg je als output?23:12
ronnie_vd_cof als foutmelding23:12
ronnie_vd_cals je de afslag ubuntu had genomen, dan had je alles grafisch kunnen doen ;P23:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!