/srv/irclogs.ubuntu.com/2010/12/20/#ubuntu-no.txt

Kageessh studentID@loke.hig.no -L1022:hybel.hild1.no:2209:57
Kageegir meg meldingen: Privileged ports can only be forwarded by root.09:57
Kageewhy? 22 er jo porten jeg kobler til, det er da 1022 som åpnes på clientmaskina?09:57
Kagee1022 er så klar provileged10:00
Kageeport 1024, derimot :)10:00
Kjesfint å svare selv, ikke sant? :-)10:20
Kageemja10:21
Kageefikk hjelp av den lokale lug'en10:21
comradekinguendelig spør kage om noe jeg kan svare på10:21
xteg rakk ikkje å svare :(10:23
Kageehihi10:23
xtdet var jo LETT10:23
Kageeja10:23
Kageejeg vet ikek hvorfor, jeg vet jo at <= 1023 er priviligerte, men glemte det helt10:24
martindm1993Noen her som har peil. på åssen jeg kan skille global menu fra main menu ? 21:42

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!