/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/06/#kubuntu-se.txt

x_linkNix00:07
x_linkFungerar inte alls, provade med alla iPhones vi har på jobbet me. ingen fungerade.00:07
FlygisoftFan vad mysko01:04
FlygisoftVad har du för operatör?01:04
FlygisoftNatt01:10
x_linkFlygisoft: Har Tele2 på min, Telenor på polarens som jag provade från när jag pratade med dig och vi har 3 på jobbet. BAra för vi har deras telefonväxel.14:23
FlygisoftAh okej14:44
FlygisoftNär du kopplar in telefonen på datorn14:44
FlygisoftDu får ingen modemgrej på datorn då?14:45
FlygisoftVet itne vad den heter men14:45
x_linkNej14:51
x_linkFaktiskt inte14:52
x_linkFlygisoft: Nu funkar det här hemma14:57
FlygisoftJaså?14:57
x_linkJa, fan vad skumt alltså.14:57
x_linkNu är det blått uppe på iPhonen14:58
x_linkTog tom ut nätverkskabeln till min desktop.14:58
x_linkMen fungerar inte på jobbet, hos polaren eller något alls.14:58
Flygisoft:S15:37
x_link=)15:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!