/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/06/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantjohanvd?07:52
RawChidoi leoquant08:21
RawChidIk zie dat er weer een meeting is08:21
leoquantja08:22
leoquantRawChid08:22
leoquantje hebt mail gehad?08:22
RawChidYep :)08:23
RawChidMaar ehh, als jij niet kunt. Is het niet makkelijker om te verplaatsen?08:23
leoquantnee hoor08:23
RawChidhttp://loco.ubuntu.com/events/team/578/detail/08:23
leoquantik ben slechts een pionnetje meer niet, heeeeel toevallig kwam er wat tussen08:24
* RawChid vindt jou wel iets meer dan 'een pionnetje' :P08:24
RawChidToch minstens een loper08:24
leoquant: http://loco.ubuntu.com/events/team/578/detail/08:25
leoquant30 min. vergaderen moet toch iemand kunnen oppikken lijkt mij08:26
leoquantzou ernstig zijn als dat niet zou lukken, een andere voorzitter.:)08:26
RawChidDat is niet het zozeer08:27
RawChidIk weet ook niet of ik er ben08:27
leoquantvandaar mijn mailtje08:28
leoquantwe zien wel08:28
leoquantmwanzo "loopt" als een zonnetje08:28
leoquantook zonder vergadering, als velen zich afmelden....08:28
leoquanttoch?08:29
leoquantzie het forum: veel leden vinden pgp en coc ondertekenen moeilijk----> workshop ronnie08:29
RawChidJa, loopt prima verder!08:30
RawChidEN ja, dat merkte is08:30
leoquant(we zijn een "gat" in de ubuntu-nl markt)08:30
RawChidis=ik08:30
RawChidHehe, ik vind het ook wel erg kwalijk als iemand het na 2 jaar nog niet is gelukt08:30
leoquantja en niet de eerste de beste he...08:30
leoquantdat doen we drempels/obstakels uit de weg ruimen08:32
leoquantRawChid, we wachten de reacties op de mail af08:33
leoquantok?08:33
leoquant(er komt zo een busje, dat me naar fysio brengt)08:34
leoquantdag!08:34
leoquanten noem me nooit meer een loper!!08:35
leoquantik ben een roller :P08:35
RawChidOw sorry :P08:38
* UndiFineD valt met de deur in huis, sorry, had geen loper08:38
UndiFineDheb je ook een agenda voor die meeting zondag ?08:40
RawChidop de wiki08:40
RawChidhttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Agenda08:40
RawChidSucces bij de fysio leo08:42
UndiFineDjeej \o/ morgen een interview09:14
RawChidSollicitatie?09:15
UndiFineDyep09:23
UndiFineDphp programmeur09:23
RawChidNice09:23
leoquantUndiFineD, succes!10:16
UndiFineDdank je leoquant10:17
leoquantjohanvd ping18:28
johanvdpong18:34
johanvdleoquant, pong18:35
leoquanthoi18:37
johanvdje had me eerder al op msn lastig gevallen? :)18:37
leoquantlol nogal18:37
johanvdik ben net wakker, dus ik zag het net :D18:38
leoquantkun jij zondag de vergadering voorzitten?18:38
leoquanttussen 19.30-20.3018:38
johanvdik ben bang van niet18:38
leoquantdas jammer18:38
johanvdik kan er gedeeltelijk bij zijn, van 19:30 tot een uur of 818:39
leoquantdat is genoeg!18:39
leoquantik kan helemaal miet namelijk18:39
leoquantzeer korte agenda18:39
johanvdo dat is jammer18:40
johanvdmaar een korte vergadering is dan niet erg18:40
leoquantfijn zo'n kortec agenda18:40
leoquantkijk als jij weg moet kan iemand het overnemen toch?18:41
leoquanter is een meetingbot18:41
johanvd3 puntjes moet wel te doen zijn18:41
leoquantdan laat ik de vergadering staan18:41
leoquantschrijf je jezelf bij attending?18:42
leoquantmeld ik dat je voorzitter bent18:42
leoquantzolang als je tijd hebt18:42
johanvddat moet wel te doen zijn18:43
leoquantloco.ubuntu.com18:43
johanvdalleen even kijken hoe die meeting bot werkt18:43
leoquantwerk ik nu de wiki bij18:43
leoquantmoment johanvd18:43
leoquant<meetingology> Useful Commands: #topic #action #link #idea #voters #vote #chair #action #agreed #help #info #endmeeting.18:44
leoquant  #startmeeting18:45
leoquant  #topic this is the first topic18:45
leoquantetc18:45
leoquantdoet je msn aan bestandsoverdracht?18:46
leoquantjohanvd?18:46
johanvdgeen idee eigenlijk, meestal via de mail18:46
leoquantstuur ik je een howto18:47
johanvdpidgin zou het wel moeten kunnen18:47
leoquantproberen?18:47
johanvdprobeer maar, weten we meteen of het werkt :)18:47
leoquantgaat ie18:48
leoquantdone18:48
johanvd\o/18:48
leoquant18:48
leoquantik wiki nu even18:49
johanvdprima18:49
leoquantjohanvd ik heb de agenda iets aangepast en de nadruk gelegd op zakelijk en "snel".18:53
leoquanthet bestand dat ik je zond was even een meeting bot spelletje met Alan18:55
leoquantweet je wat ie kan18:55
johanvddat zag ik al ja. wel handig :)18:55
leoquantjij bedankt, want ik heb zondag koor/vergadering adhoc met 16 personen18:56
johanvddat is ook druk18:56
leoquantvoordat dan iedereen kan op hetzelfde moment...pfff18:56
johanvdik moet zondag werken, vandaar dat ik niet de hele zit kan maken18:57
leoquantoki18:57
leoquanter zijn voorlopig nog weinig attending leden...!18:57
johanvddan kan ik in mijn eentje alles beslissen :)18:58
leoquant(juist)18:58
leoquanten iemand kan het overnemen van je tzt (serieuze mode)18:59
leoquantok. over en sluiten19:00
leoquantof nog vragen?19:00
johanvdnee hoor :)\19:02
johanvdhet gaat helemaal goedkomen19:03
leoquantthx19:03
leoquantcommandoline, ping19:03
commandolineleoquant: pong19:03
leoquantkun jij: <leoquant> dins 11-01-2011: 19.0019:04
leoquant<leoquant> ubuntu-nl-meeting19:04
leoquantmet Dooitze en ronnie19:04
leoquantover webapp19:04
leoquantbrainstormen19:04
commandolineja, dat moet kunnen...19:05
leoquantte gek19:05
commandolineff in m'n agenda zetten :P19:05
UndiFineDwat voor webapp ?19:05
leoquantUndiFineD, zie logs19:05
leoquant05-01-201119:05
leoquantlogs op http://irclogs.ubuntu.com19:05
UndiFineDeh ... ander keertje ff, moet me even voorbereiden op morgenook een leer app19:07
leoquantok UndiFineD19:08
leoquantback later ik===>xubuntu-meeting19:08
hajourhai all19:55
hajourdat zijn een hoop meetings zeg. van ubuntu nl20:00
hajourik sta bij launchpad bi ubuntu mwanzo maar waar kan ik zien of ik bij de wiki er ook bij sta van ubuntu-nl-mwanzo?20:02
hajourklopt het dat deze link deze webpagina  op http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo  naar freenode door log t ?20:06
Ceesbedoel je de link naar webchat.freenode.net?20:08
hajourdeze webpagina  staat als link naar freenode om op chat te komen hier op de bovenstaande link20:20
hajourmaar daar ben ik al op en ik heb ook al de code of conduct getekend20:21
hajourmaar ik vroeg me af of ik ook op de wiki van mwanzo al als lid stond.iedergeval wel op de wiki20:22
hajouruh bedoel launchpad20:23
=== lonki is now known as hansw
hajourbrb even meds innemen20:23
hanswdag mensen, kort vraagje20:23
hanswgaan jullie na die python lessen op irc nog iets doen met vervolg lessen?20:23
hajouro commandoline  is net weg20:24
hajourdie geeft de python lessen20:24
hanswah, zal hem vragen als hij er weer is20:25
hajournu echt even meds innemen brb :)20:25
hanswsucces20:25
Ceeshansw, heb je een idee voor een vervolg les?20:28
hanswCees, nah, ik zat vanmiddag al eens te lezen, denk op zich dat iets met gtk wel leuk zou zijn, de theorie sluit volgens mij aardig aan bij alle andere talen20:29
Ceeshajour, de leden staan niet op de wiki maar op https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo20:29
hajoura ok20:30
hajourben er weer trouwens :))20:31
Ceesvoor meer lessen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop20:31
hanswCees, window events enzo, onderdelen op de windows20:31
Ceeswindows events? is dat zoiets als syslog?20:31
hanswnee, sluiten van venster, buttons waar men op klikt, dat soort dingen20:32
Ceesof iets voor het eventeam ;)20:32
hansweventteam?20:32
Ceesoh, sorry, nu begrijpen we elkaar ;D20:32
hanswben niet zo bekend met de ubuntu community, alleen met Linux :-)20:32
Ceeshansw, sluiten enz is best leuk, ook om unity mee te nemen.20:32
Ceesis weer anders20:33
hanswis unity in python geschreven?20:33
hanswheb 1 keer unity opgestart, maar mijn scherm laat de iconen nogal blokkerig zien, en ik zie teveel unity, heb altijd een erg kale desktop20:34
Ceesja, het is een kale desktop met grote buttons hier. Wennen?20:35
hanswnou, ik heb alleen een dock zichbaar, onderste gnome panel is weg, bovenste autohide20:36
hanswcairo dock is het enigste dat je ziet bij mij20:36
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!