/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/06/#ubuntu-no.txt

supermager det noen som er våkne her ?00:21
Malin_hm.. jeg hadde lyst å si ja, men nå er han jo borte00:28
Malin_en av disse med liten tid hehe00:28
Malin_jeg sitter jo gjerne konstant med øya klitrai  kanalvinduet her og bare venter på at noen skal skrive her. Hender jo jeg sitter standby og bare konstant stirrer her og noen ganger kan jeg sitte sånn i flere timer.00:29
Malin_virker jo som de gjerne tror det, slik at vi skal svare i det de har trykka på enter for å sende det de har skrevet hehe00:29
jo-erlendsier update manager noengang noe annet enn "important security updates" når det er sikkerhetsoppdateringer? 07:12
jo-erlendjeg mener, forekommer det at det står "critical security update" for eksempel?07:12
Kageejeg _tror_ det07:38
supermaghei, er det noen som har erfaring med å få tilgang til en NAS server i fra internett her ?09:35
xtveldig åpent spørsmål det da (:09:36
supermaghele greia er relatert til porter..09:36
xtulike protokoller bruker ulike porter09:36
supermagsamt et kronglete og kranglete svin av ett speedtouch 510 modem09:36
xtkva type er du på utkikk etter?09:36
supermagdet står her, hva problemet mitt er..  http://forum.excito.net/viewtopic.php?f=9&t=280309:37
Sakariaser du dobbelt nattet?09:38
Sakariasi 510'n og dd-wrt'n ?09:38
supermagjepp09:38
Sakariasda må du åpne portene i begge09:38
supermagåpna porter begge steder.09:39
Sakariasforwarde portene i 510'n til dd-wrt, og forwarde portene i dd-wrt'n til naset ditt09:39
xtda har du nok gjort det feil (:09:39
xtmen du bør forsøke å unngå dobbelNAT09:39
supermagdet har jeg gjort09:39
xtdet er uheldig09:39
xtså enten bridge speedtouch, eller kun brke LAN-sida på dd-wrt09:39
supermaghm..09:40
supermagvet ikke om jeg har dobbeltnattet..09:40
supermagmen jeg kan jo prøve å bruke kun lan portene på dd-wrt, selv om jeg mistenker den modemet så det holder09:41
supermagprøver jeg ftp, så er det modemet som svarer..09:41
Sakariashvilke porter har du forwardet?09:41
xtdå vil du kanskje prøve bridge09:41
xtså slepp du at modemet krangler09:41
supermaghar prøvd bridge, da tryner ALT av nett her09:42
xtkva betyr det?09:42
supermagsakarias: står i linken som jeg posta09:42
xtdu må vel sette opp ruteren din rett bak…09:42
supermagfår vel prøve å plugge om da, sette alt i LAN..09:44
Sakariassupermag: bare lete første innlegget, og det sier port 5060, og du snakker om ftp... så det vil jo feile :P09:45
supermagå sette alt i LAN ble bare tull..09:49
supermagjeg datt ut da gitt09:49
supermagdet adsl modemet er iallefall i stor fare for å bli bytta ut, og avrettet per .45LC09:51
supermagkaliber 45 colt revolver patron for de som lurer.09:52
supermag*har ikke lyst til å ringe telenor kundeservice*09:54
xtkanskje du finn guide på korleis du bridger09:57
citoyensupermag: Jeg har gjort det på denne måten: NASet er mountet på desktopmaskinen min hjemme, som jeg kjører sshd på, og kontakter via scp om det er noe jeg trenger utenfra09:57
citoyenda trenger man bare å åpne for ssh09:57
xtdu må nok kanskje endre oppsettet på ruter09:57
citoyenmen dobbelt nat er litt icky ja09:58
supermager da en excito b3 jeg har09:58
supermaghva er dobbeltnattet forresten?10:06
Sakariasat du har 2 bokser som natter deg10:07
supermagok10:09
supermagdhcp er iallefall på i begge to, men de kjører helt andre ip adresser10:10
Sakariasjeg personlig, hadde katet ut dd-wrt boksen for å slippe å bli dobbelt nattet10:10
Sakariaskastet*10:10
supermag10.xx.xx.xxx i thomson, og 150 ovs i dd-wrt10:10
Sakarias150.x.x.x ?10:11
supermaggår ikke det, må ha den da det bare er EN port på thomspn speedcrap'n10:11
supermagja, ip adressa begynner på det10:11
Sakariassupermag: hørt om switch? :P10:12
Sakariasmao, du bruker en offentlig ip-range internt hos deg?10:12
supermagen som kjører trafikkprioritet på de fysiske portene ?? 10:12
supermagmnei, ikke no offentlig her.. men kan sjekke10:12
Sakariashttp://whois.arin.net/rest/nets;q=150.0.0.0?showDetails=true&showARIN=false10:13
supermag192.168 ovs..10:13
Sakariasaha, da er jeg med10:14
Sakariasbegynner jo ikke på 150 da :P10:14
SlimGEtter skumlesing av saken, vil jeg tro du kan løse endel problemer ved å slå av DHCP på lan-siden av dd-wrt boksen, og sette ethernet kabelen fra adsl boksen i lan-siden av dd-wrt boksen10:15
Sakariasved å la dd-wrt boksen leke swtich istedet for router?10:15
SlimGmhm10:16
supermagkan jo prøve det.10:16
supermagbare jeg ikke mister trafikkrangeringa, IP telefonen står øverst på lista10:17
SlimGdu mister den om dette er satt opp i dd-wrt10:17
SlimGOm du vil ha rutingfunksjonen til dd-wrt boksen, kan du sette dd-wrt boksen som dmz i adsl boksen10:23
supermagdet funka ikke.10:25
supermagvurderer å kjøpe meg en dlink dir-300 , roter med en del porter, samt innebygga ADSL modem det10:26
SingularitetNå gir jeg opp Zentyal og andre gui.     Tilbake til Ubuntu Server 10.10......   Nå må jeg lære meg terminal..11:51
SingularitetKan noen hjelpe meg litt med oppsett av brukere og mapper i Samba?13:01
SlimGSingularitet: Lurt å bare spørre spørsmålet direkte, så får du svar fra de som vet13:30
Singularitetok.13:30
Singularitetvil kommandoen: "sudo adduser BRUKERNAVN"  opprette en bruker med egen mappe?13:33
citoyenSingularitet: Kommer an på flaggene, men som default vil det lages en brukerkatalog13:34
citoyense http://linux.die.net/man/8/adduser13:35
citoyenhm, mulig det ikke er default13:36
Singularitetdet jeg trenger er å legge til brukere i Samba, slik at man får tilgang til egen mappe på hjemmenettverket her.13:36
SlimGSingularitet: først må du lage brukeren på systemet med "adduser brukernavn", deretter må du legge til brukeren i samba med "smbpasswd -a brukernavn"13:47
Singularitetaha, takker13:47
Singularitethar fått lagt til en bruker som jeg finner i /home/brukernavn   Da er jeg nok på rett spor...13:48
Singularitet"New SMB password"  ??  hva skal det være?  kan jeg bruke samme passord som ved adduser?13:51
Singulariteter det SMB passordet som vil virke fra en Windowsmaskin?13:51
Sakariasja14:01
jo-erlenddet finnes en pam-modul som lar deg bruke vanlige brukere til samba.14:03
Singularitetpam?14:05
jo-erlendja, det er en dings i systemet som sørger for at du kan logge inn til ting. Du kan ha brukere og passord lagret på forskjellige steder.14:05
jo-erlendi denne sammenhengen betyr det vel at samba vil slå opp brukere og passord i alle brukerdatabaser du har.14:06
Singularitetjo-erlend,  ok, men det er ikke noe i veien for å bruke samma passord pr samme bruker?14:06
Singularitetså holder jeg det enkelt, kanskje jeg skjønner dette etter hvert ;)14:06
jo-erlendneida. Du blir vel nødt til å synkronisere det selv dersom du skal tilby andre tjenester i tillegg, men ellers ingenting i veien for det.14:07
jo-erlenddet er jo heller ingenting i veien for å gjøre om på det senere, eventuelt.14:07
Singularitettror jeg skal holde meg til små skritt nå, veldig små......  hehe14:08
jo-erlend:)14:08
kjesligger vel i nicket14:09
jo-erlendlite ja? :)14:09
Singularitetjo-erlend,   men nå må jeg vel inn i smb.conf for å endre slik at brukeren blir synlig på nettet mitt?14:09
jo-erlendmulig. Det husker jeg ikke. Jeg slipper å bruke samba ettersom jeg ikke har noe med windows å gjøre. :)14:10
jo-erlendSingularitet, men når jeg kikker på help.ubuntu.com under Windows networking, ser det ut til at alt som kreves, er at du installerer libpam-smbpass. Da skal det være nok å bruke adduser til å lage en ny konto, så kan brukeren logge seg inn.  14:11
jo-erlendjeg har ikke prøvd det selv, men det ser sånn ut. 14:12
Singularitetjo-erlend,  det skal jeg prøve14:13
jo-erlendjeg leser også at Ubuntu bruker det automatisk hvis du installerer Samba via tasksel. Altså at du velger det fra en liste fremfor å bruke sudo apt-get blabla.14:13
Singularitetjeg har installert ubuntu server 10.10 og kjørt oppdatering,  har installert med   Lamp server, Open SSH server, Print server og Samba file server14:15
jo-erlendda skal du ha det installert og klart. 14:15
jo-erlendmulig at du fremdeles må konfigurere samba til å kreve brukernavn og passord, det vet jeg ikke.14:16
Singularitetjo-erlend,  etter hva jeg har lest meg til så kan det virke slik at jeg må inn i smb.conf og justere litt ja.14:16
jo-erlendja, hvis du installerer bare samba, så må du det, men når du bruker tasksel, så gjør vel den gjerne endel ekstra konfigurasjon for deg. Så det er mulig at du slipper, men jeg vet ikke. Det ser du når du åpner konfigurasjonsfila. :)14:17
Singularitetalt der er satt på nei, eller at det er en";" foran på linja14:21
Singularitetjo-erlend, nå kommer mappa opp via nettverkssteder, men jeg får ikke logga meg inn på den...14:34
jo-erlendhar du konfigurert samba og startet den på nytt etterpå?14:35
Singularitetjupp14:35
Singularitetrestarta hele boksen....14:36
Singularitettror jeg har funnet det ut, ett øye14:37
Singularitethmmm14:39
Singularitetnei14:39
jo-erlendjeg tror nesten du må si hva du har gjort.14:39
Singularitetjo-erlend,   jeg må ta en pause nå, må lage middag til flokken, så kommer jeg tilbake med haugen min senere ;)14:40
Malin-noen andre her som av og til bruker nettbanken til nordea? JEg får en feilmelding der18:51
Malin-BID-500A18:51
Sakariassamme som SlimG eller hva nicket var, fikk i går mot sin bank19:00
Malin-ah..19:01
Malin-hva han gjorde for å løse det?19:01
Malin-Skal inn på en bank jeg ikke er så ofte innlogga på19:01
Sakariasdunno19:01
Sakariasjeg la meg19:01
Malin-oki19:02
Malin-ser ut som en må tømme noe java-cache19:05
Malin-Brukte SlimG sun-java, eller icedtea?19:10
Sakariasbåde sun og open19:10
Malin-ah19:12
Malin-hm.. nei, dette så ikke bra ut.. hehe19:12
Malin-etter jeg fjernet cache, så kommer det aldri opp bank-id, kun en grå firkant19:12
Malin-blæh19:13
Malin-nei, da får jeg prøve en virutualisert XP her da hehe19:15
brikMalin-: jeg har postbanken, men får feilmelding når jeg prøver å logge inn20:49
brikfungerte tidligere, så ikke sikker på hva som har skjedd20:49
Malin-ja, nå klarte jeg å få opp bank-id ved å gjøre det via virtualbox og windows-xp, men så skreiv jeg noe feil passord, som personlig passord, så får jo ikke logga meg inn der nå likevel, men få opp bank-id hadde jo vært kjekt å fått til uansett20:49
Malin-nei, ikke godt å si :S20:49
blaamannFlere enn meg som har problemer med oppdateringer fra no.archive.ubuntu.com?20:53
blaamannBerge: ^21:03
Sakariasblaamann: feiler her også21:04
blaamannSakarias: Skifter til svenskene igjen :-)21:13
Sakariasblaamann: gjorde det jeg også21:13
Malin-blaamann, jeg tror jeg hadde det for en tid tilbake, og endra til standard-serveren (hva nå enn den er)21:39
Malin-Hvor er egentlig serveren til no.archive.ubuntu.com lokalisert? Samfunnet i Trondheim?21:40
Malin-*Samfundet21:40
Sakariaser iallfall NTNU registrert IP21:42
Bergeblaamann: Hvilke problemer?21:42
BergeMalin-: Ja.21:42
Bergeblaamann: Har du en feilmelding?21:42
BergeOi, tomt for apache.21:43
Berge*fikse*21:43
SakariasW: Failed to fetch http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/maverick-backports/multiverse/i18n/Translation-en.bz2  Unable to connect to no.archive.ubuntu.com:http:21:43
BergeBedre nå?21:43
Bergeapache-oppgraderingen var tydeligvis ikke helt i boks.21:43
Sakariasdunno, gidder ikke forandre tilbake fra svenskeserver :P21:44
Malin-hm.. jeg bor jo oppi her, kanskje jeg skal bryte meg inn å sjekke hva som er galt da?21:45
Malin-wow, dette er morro, om det er Berge som fikser dette nå :D21:45
BergeKjempegøy.21:46
Berged-:21:46
Sakariashehe21:47
jo-erlendBerge, no.archive.ubuntu.com er nede?21:49
Sakariasvar21:49
jo-erlendåh.. Sorry, jeg leste ikke scrollbacken. :)21:49
jo-erlendbacklog, mente jeg. :)21:49
Sakariasogså kjent som backlog :P21:49
jo-erlendjeg er fryktelig trøtt. :)21:49
Malin-jeg tror Berge fikset det nå, men husker jeg byttet til main-server (sjekket opp navnet nå) da jeg ikke fikk det norske til å virke21:49
Malin-kanskje jeg burde vært flink og sagt i fra, er jo ei stund sida21:50
Sakariasjo-erlend: da legger man seg21:50
jo-erlendSakarias, jeg tror det er nøyaktig hva man gjør. :)21:50
jo-erlendgnatta!21:50
Bergejo-erlend: Ja, apache-oppgradering snagset seg litt.21:53
BergeMalin-: Ja, jeg vil veldig gjerne ha beskjed om det er saker og ting med no.[ra].u.c.21:54
SakariasBerge: har dere ikke overvåkning av serveren?21:54
BergeSakarias: Den er min private, og jo, men det krever jo at noen overvåker overvåkningen (-:21:54
BergeSMSer kan ligge ulest i lommen min og slikt.21:55
Sakariasaha21:55
BergeHele opplegget er veldig best effort, som kjent (-:21:55
Sakariashehe21:55
SakariasBerge: du får finne deg en frivillig som kan lese SMSene :P21:55
BergeIkke sant d-:21:56
Malin-Berge, tar det til etteretning jeg :)21:56
Malin-kan jeg sette opp et speil hos meg kanskje? men da får jeg neppe noe utkapasitet selv lenger :p21:57
BergeDu står fritt til å sette opp speil selv.21:57
Sakariasbør vel kanksje ha bittelitt mer båndbredde enn adsl da? :P21:58
Berge«litt»21:59
Sakariashvordan er pikene rundt lansering av ny release ?21:59
BergeVi taker gigabit en stund.22:00
BergeDet har vært roligere de siste årene, faktisk, men det er gjerne taket gigabit et halvt døgn eller så. (Før var det gjerne flere døgn.)22:00
BergeDet er ikke peaks, det er flat taking, for øvrig.22:00
Sakariasskjønner22:01
BergeVi har lyst på tigig, for å si det sånn.22:01
Sakariastror CTO halshugger meg hvis jeg setter opp noe slikt på jobb22:01
Bergehihi22:02
BergeDere betaler for båndbredde?22:02
Sakariaslitt usikker22:03
Sakariasbare tenker på de andre kundene som hadde sittet på samme link :P22:03
BergePft, har dere pinglelink? (-:22:04
Sakariasvi har "bare" 2 x 1 Gig uplinks22:04
BergeDet er jo litt.22:04
Sakariashar ikke makset det enda22:05
Sakariasligger i snitt på 0.522:05
BergeMen taker dere i peak?22:05
Sakariasnope22:05
Sakariasnoe som er kjedelig, for jeg vil ha mer utstyr å leke med :P22:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!