/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/12/#ubuntu-no.txt

SlimG16 harddisk caddy/tray til hp servere, 10 448,- hos lokal it leverandør, 1 100,- på ebay. jysses :)14:06
Sakariasbare holderen uten disk?14:07
SlimGSakarias: Ja :)14:55
Sakariasdyrt! :P14:55
SlimGSer faktisk at jeg sparer 12 kroner om jeg kjøper 3.5" skuffen _med_ en 160GB SAS disk i :D14:56
Sakariashehe, trenger du 160GB disken da? 14:57
SlimG:) nei14:58
SlimGmen det er billigere å kjøpe den, og kaste 160GB disken, enn å kjøpe en tom skuff14:58
* SlimG skriver en hyggelig epost til leverandøren14:59
Sakariasikke kaste, selge på ebay :P15:00
SlimGfikk dem uansett billig på ebay til ~1100 totalt15:01
Sakariashøres bedre ut15:09
MoggetFinnes det muligheter for å kunne si "Denne gruppen har lese og skriverettigheter i denne mappen, men de kan ikke slette filer og mapper opprettet av andre"?18:47
BrumleMogget: "chmod o+t mappe" gjør at bare eierne av filer kan slette dem. Kalles Stickybit og er på som standard på /tmp19:30
Moggetsticky bit, takker. Da skal jeg lese meg opp på det i manualene.19:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!