/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/12/#ubuntu-tr.txt

erkan^pff00:09
erkan^my internet connect did not good00:09
erkan^)-:00:10
Fatih_Mselam08:11
Kartagisselam Fatih_M08:11
Kartagisnaber?08:11
Fatih_Midare eder Kartagis seni sormalı?08:12
Kartagisbenden de iyidir, içimden iş yapmak gelmiyor hiç08:12
Fatih_Mbugüne has bir şey, genel olarak böyle mi08:12
Kartagisyılbaşından beri böyle08:13
Fatih_MKartagis, yaşlanıyorsundur ondandır :P08:13
Kartagishatta öncesinden beri08:13
Fatih_MKartagis, senin yaş kaçtı?08:14
Kartagissağol be, unutma sen de benimle birlikte yaşlanıyorsun08:14
Kartagis3908:14
Fatih_M1 $ = 1,57 TL mi oldu yoksa google yanlış mı çevirdi08:19
Kartagisdoğru08:20
varaderoben bi restart atim08:21
varaderoadeettendir08:21
varadero 10:25:46 up 183 days, 23:11,  2 users,  load average: 75.33, 68.87, 43.6608:30
varaderoasdsad08:30
varaderomakinayı kasmışlar08:30
Fatih_M  load average: 75.33, 68.87, 43.6608:33
Fatih_Mbune yahu08:33
varaderoyarmışlar makinayı :) kımıldıyamıyor ne olacak08:34
Fatih_Mvaradero, bu makinenin işlemci ne?08:34
varaderoIntel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz08:34
varadero X 408:34
zfmfselam ahali08:58
Kartagisselam sana antonius09:03
varaderoselam zfmf the KiD09:06
varaderozfmf,  desktop da linux a geçtim09:12
varaderonasıl olmuş ?09:12
erkan^selam (--:09:13
varaderohava atmak gibi olmasin :)09:13
varaderoselam erkan^09:13
erkan^selam varadero09:13
erkan^how are you?09:14
erkan^(-:09:14
zfmfhehe :D hayirli ugurlu olsun :D09:15
zfmfmuaha kiskandim bendemi gecsem muaha:D09:15
erkan^I know varadero (-:09:15
varaderofine thnx erkan^  what about u ? Alles goed ?09:15
erkan^why jealous, zfmf ???????09:16
erkan^haha09:16
erkan^wow, you can speak Dutch language (-:09:16
erkan^I'm good too09:16
varaderospeak a little , write another problem09:16
varaderoein yaar in nederlands09:17
erkan^was you visit in the Netherland ?09:17
Kartagiserkan^ why reply in English when you can understand or probably speak Turkish?09:17
zfmferkan^:  because varadero uses now linux desktop :D09:17
erkan^I was seeing to Google Translate, Kartagis09:17
erkan^:p09:17
varaderoerkan^,  i did stay for 1 year09:17
varaderofor work09:18
erkan^wow09:18
erkan^what about work ?09:18
varadero5 months leuwarden 7 months Bergen Op Zoom09:18
erkan^I know city's that09:18
erkan^:)09:18
erkan^but what did you there ?09:18
varaderodo u know Stork Fokker ?09:19
erkan^no09:19
varaderoi did work about aircrafts09:19
erkan^Leeuwarden in Friesland en Bergen op Zoom in Noord-Brabant09:19
erkan^(-:09:19
varaderoi know :)09:20
erkan^Cool09:20
varaderofrishian people was nice09:20
erkan^I was never visiting in Friesland09:20
erkan^but I was living in Drente that i was 9 till 11 years child09:20
erkan^(-:09:20
varaderobut it was not nice after 3 months realizing they are not teaching Dutch they were teaching frishian09:20
varaderolol09:20
erkan^haha09:21
varaderoFriesland is cool09:21
erkan^In Friesland have they another langauge, I think. Frysl ?09:21
varaderolots the see09:21
varaderothey call it something like frishian in english09:22
varaderowe had very nice neighboors09:22
erkan^Cool09:23
erkan^did you stay alone there?09:23
varaderoa few months alone , afew months American housemate09:24
varaderobut he was staying only 3 days in a week09:24
varaderoa few months Turkish homemate09:24
erkan^ok09:24
erkan^was it nice in the Netherland? Miss you still there ? (-:09:25
varaderoi think Turkey is better09:25
varaderoin general09:25
erkan^what is TUrkey beter in general?09:26
erkan^I am curious09:26
varaderoin Turkey u have everything09:26
varaderoin nederlands , u have dutch things :)09:26
varaderosomethings ofcourse better there09:27
erkan^ok09:27
varaderolike sports , having fun09:27
erkan^are you pilot ?09:27
varaderono Electra specialist09:27
erkan^wow09:28
pajerooh yeah09:28
pajeronoluyoz hacıabi :)09:28
erkan^Good morning, pajero (-:09:28
zfmfhttp://bit.ly/fXjmb5 facebook la cebi dolanlar :D09:28
ubuntu-trTitle: So Who Really Owns Facebook? [Chart] (at bit.ly)09:28
pajerohi erkan^09:28
erkan^I think that I go read Turkish language09:28
erkan^(-:09:28
varaderowe were working on Search on development work for F-16 aircarfts09:29
varaderoalso modernizing09:29
varaderoDutch and Norveign aircrafts09:29
erkan^http://en.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics_F-16_Fighting_Falcon09:30
ubuntu-trTitle: General Dynamics F-16 Fighting Falcon - Wikipedia, the free encyclopedia (at en.wikipedia.org)09:30
varaderoerkan^,  thats it09:31
erkan^cool09:31
varaderoi have multiple professional certificates on it09:31
erkan^and are you a professor for a electra specialist ?09:32
varaderoi have job to do09:33
varaderobrb09:33
erkan^ok09:33
varaderoback09:37
varaderoi am just profesional09:37
erkan^wb09:37
varaderonot professor lol09:38
varaderothere are multiple specializations and multiple levels on this jobs when u work about it09:38
erkan^where are you now ?09:38
varaderoi have highest certificates on multiple specializations09:38
varaderoistanbl09:38
erkan^and work you a electra specialist there now ?09:39
=== asd is now known as Guest64369
Guest64369s.a09:44
Guest64369.exe uzantılı kitaplar var09:45
Guest64369yazı dosyaları09:45
Guest64369bunları açamıyorum09:45
Guest64369wine açmıyor09:45
zfmfexe uzantili kitapmi olurmus?09:46
zfmfhatami aliyorsun09:46
Guest64369windowsta çift tıklayınca pdf formatı gibi açıyor09:47
Guest64369word gibi yada09:47
Guest64369ubuntuda wineyle açmaya kalınca bed format diyo09:47
erkan^I go install virtualbox brb :p09:49
Guest64369http://forum.islamiyet.gen.tr/islam-tarihi-ile-ilgili-kitaplar/96639-el-bidaye-ve-en-nihaye-ibn-kesirislam-tarihi.html09:50
ubuntu-trTitle: El Bidaye Ve En Nihaye - Ýbn Kesir...Ýslam Tarihi... (at forum.islamiyet.gen.tr)09:50
Guest64369burda var mesela09:50
varaderoerkan^,  no i am working about computer related work here09:56
varaderozip le açıcaksın Guest6436909:56
Guest64369virtualbox ile yapmaya çalıştım ama yebiden win kurmak gerekiyo sanırım09:57
Guest64369züplada bi deniyeyim09:57
Guest64369zipper mi?10:00
varaderozip zip10:00
varaderozip & unzip10:01
Guest643697zip var10:02
varaderozip de var10:02
varaderounzip de var10:02
zfmfwinrar kur10:02
zfmfo acar herseyi10:02
Guest64369ubuntuda var mı winrar10:03
=== erkan^2 is now known as erkan^
varadero<varadero> erkan^,  no i am working about computer related work here10:08
erkan^ok10:08
Guest643697zip var onu kurdum ama o da menülerde gözükmüyo. birlikte aç tada çıkmıyor10:11
uyuyomkanal klone ve lamer kayniyo10:16
zfmfhangi kanal10:18
pajero97.2 metrofm10:18
digitaloktaymetropolfm10:19
erkan^a comprimer program ?10:21
uyuyomerkan^: fuck you10:25
erkan^huh? thank you :D10:26
erkan^https://wiki.ubuntu.com/TurkishTeam10:29
ubuntu-trTitle: TurkishTeam - Ubuntu Wiki (at wiki.ubuntu.com)10:29
erkan^(-:10:29
uyuyomolsun erkancigim10:29
digitaloktaybizimde bi erkan diye arkadas vardi, kayboldu ortadan10:30
uyuyom2008 de takeover ettiniz10:30
uyuyomubuntu teamiz diye yirtindiniz10:30
uyuyomsizden evvel biz vardik10:30
uyuyomcikarimiz icin yapmadik10:30
* erkan^ is another person10:31
zfmf:D10:38
erkan^zfmf, ?10:39
Guest64369bi türlü açamadım10:41
Guest64369exe uzantılı kitapları okuyamıyorum10:42
winglesswindows kullanabilirsin10:43
masterblasterexe uazntılı kitap mı var10:43
Guest64369windowsta açıyo zate direk10:43
Guest64369ubuntuda açmak mesele10:43
Guest64369pdf tarzı. exe uzantılı10:44
masterblasteryazılım merkezindeki e kitap okuyucuyu denedin mi?10:45
winglesskitabı exe olarak dağıtanın sorunu bu, ubuntu'nun değil. wine açamıyorsa yapabileceğin fazla bir şey yok.10:45
Guest64369denedim10:45
varaderoexe olarak sıkıştırılmış zip o10:45
Guest64369sorun benim sorunum da yardım istiyorum10:45
varaderounzip açacak10:45
Guest64369zip paketlerini yükledim ama. birlikte açta gözükmüyolar10:46
Guest643697-Zip 9.04 beta  Copyright (c) 1999-2009 Igor Pavlov  2009-05-3010:47
Guest64369p7zip Version 9.04 (locale=tr_TR.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,4 CPUs)10:47
Guest64369Error: /home/asd/Belgeler/ashabın dilinden ef hayatı.exe: Can not open file as archive10:47
Guest64369Errors: 110:47
varaderounzip yazınca 7z die okursan olamz tabi10:48
Guest64369arşiv yönetici si ile aç diyorum10:49
Guest64369bu hatayı veriyor10:49
Guest64369size exe uzantılı kitap linki veriyim bi deneyin10:49
Guest64369ben mi beceremiyorum10:50
varaderosudo apt-get install cabextract10:50
varaderocabextract dosyaadi.exe10:51
Guest64369cabextract dosyaadi.exe10:53
Guest64369asd@asd:~/Belgeler$ cabextract as.exe10:53
Guest64369as.exe: no valid cabinets found10:53
Guest64369All done, errors in processing 1 file(s)10:54
varaderoşimdi o dosyayi yapana mail atiyorsun diyorsunki bu dosyayi açamıyorum bu dosyayı hangi formatta exe yaptın ?10:54
varaderocevabı alıyorsun buraya geliyorsun10:54
Guest64369:D10:54
varaderoxxx formatinda yaratılmış exe dosyayı nasıl açabilirim ?10:54
varaderocevap bulma şansın çok yükseliyor böylece10:55
varaderobizde muneccimlik yapmaktan kurtuluyoruz10:55
Guest64369anladım.10:56
Guest64369yıllardan beri kullanılan birşey aslında. nasıl hiç karşılaşılmamış anlamadım10:56
Guest64369nette birçok kitap bu formatta yada pdf10:56
winglessben hiç exe olarak dağıtılan ebook görmedim10:57
winglessyüz tane ebook formatı var, exe bunlardan biri değil10:57
Guest64369.chm var birde10:58
masterblasterbence exe uzantılı e-kitap tuzak gibi10:58
varaderoben bir sürü çeşit exe gördüm11:03
varaderoexe txt gibi belirli bir format deildir tek manası ona çift tıklayabilirsin demek başkada banasi yok11:03
varaderoo dosya cab olabilir zip olabilir direk çalışan bişi olabilir , ugulama, direkwebsayfasi , script11:03
varaderoaklına ne gelirse olabilir11:04
Guest52443Error: Can not open spectified file '/home/asd/Belgeler/safahat.chm'11:17
Guest52443chmsee ile açınca verdiği hata mesajı11:17
varaderoxchm denedinmi11:17
Guest52443bakayım11:17
winglesschmsee açıyor bende11:17
winglessaçmadığını görmedim11:18
varaderols -la /home/asd/Belgeler/safahat.chm gönder asil sen Guest5244311:18
Guest52443onda hata mesajı vermiyo ama açmıyoda kendi tanıtımı olan bi sayfa açıyo saedece11:18
varaderobakalım ne dior11:18
Guest52443yazılım merkezinden chm ile ilgili ne varsa yükledim denedim11:18
varaderols -la /home/asd/Belgeler/safahat.chm gönder asil sen Guest52443 <<11:18
varaderone dior bakalım bir11:18
Guest52443-rwx--x--x 1 asd asd 981900 2011-01-11 20:38 /home/asd/Belgeler/safahat.chm11:19
varaderols -lah /home/asd/Belgeler/safahat.chm dene birde ?11:20
Guest52443-rwx--x--x 1 asd asd 959K 2011-01-11 20:38 /home/asd/Belgeler/safahat.chm11:20
varadero959 kbyte safahat gibi koskoca bir kitap a küçük deilmi11:21
varaderobanamı öyle geliyor11:21
varaderochm dosyalari pek küçük deildir11:21
Guest52443başka kitaplarda var windowsta açıyor11:21
Guest52443netten indirip deneyebilirsiniz11:21
digitaloktayJavaninki 46 mb11:22
Guest52443ubuntuyu kullanmak çok keyifli ama bi ayamı windowstan bi türlü kurtaramuyorum:(11:26
Guest52443içime kurt düştü ben tekrar bi windowsta deniyeyim bu dosyaları11:29
Kartagisehe adam telefonumu kaydetmek için 150 TL istedi11:33
zfmfkralfm in sanki babasi kivircik ali öldü diyip duruyorlar, cenazeye yetisemedi diye üzülmüsler erken ciksaydiniz yola mallar , ölen sehitlerin cenazesine git illa cenazeye gitmek istiyorsan dingil la bunlar adamin tepesini attiriyorlar hea11:34
pajero1hayırlısı be11:39
erkan^Antalya Ben, ucuz bir bilgisayar satın alabileceğiniz bir dükkan var mı?11:40
varaderoerkan^,  sen kendin mi alican ?11:41
erkan^what is alican, varadero ? i can not found translate11:42
varaderowill u buy it your self ?11:42
erkan^yes11:43
erkan^I give my laptop at my mother11:43
erkan^I don't know which computer-dükkan are good in Antalya :/11:43
pajero1teknosa vardır oralarda11:44
varaderofirst try shopping malls11:44
varaderothere are some technology markets11:44
varaderousualy their prices reasonable11:44
erkan^I want buy a macbook,b ut that is very much money pff11:44
varaderoyes it is :)11:45
erkan^Ok11:45
erkan^At 2 o 'clock I go to Deepo see11:45
erkan^(-:11:45
digitaloktayi think you don't need a macbook11:45
erkan^that is right, digitaloktay11:45
erkan^because I love Ubuntu (-:11:45
varaderouse ubuntu with mac theme11:46
erkan^that can11:46
erkan^collegeus delik me that i must a macbook buy. I said NO , i love Ubuntu (-:11:47
erkan^varadero,11:52
erkan^i go to deepo now11:52
erkan^but i go not buy11:52
erkan^see only11:52
erkan^see = watch.. i mean (-:11:52
pajero1ok sir11:52
digitaloktayyes erkan^ you can compare the difference in the price :)11:53
guestttttchm açmıyo diye yanılmışım arkadaşlar özür dilerim12:07
guestttttdosya bozukmuş12:07
guestttttsizide uğraştırdm tekrar özür dilerim vaktinizi aldım12:08
varaderoe anlatmaya çalışmıştık :)12:08
guestttttewde windowsta kullanıyodum cd ye yazıp işyerine getirdim12:08
guestttttcd ye bozuk yazdı sanırım12:09
pajero1iş yerinde işle uğraşmak lazım12:09
guestttttyardımlarınız için teşekür ederim.12:09
guestttttewet ben işlerime döneyim :)12:10
pajero1;)12:10
varaderoe anlatmaya çalışmıştık :)12:13
varaderoo yeah12:13
sg|selam herkeze12:25
varaderosanada sg|12:25
sg|varadero: nasilsin ustad12:26
varaderosaolasın sen12:26
sg|sagol bende iiyim12:27
sg|su kira bugun olmasa daha iyi olucaktim ama :)12:27
=== pajero1 is now known as pajero
varadero:)12:31
varaderone kirasi12:31
sg|ev kirasi ya12:32
sg|:)12:32
varaderocumartesi de ben ödicem12:37
pajerosg|: ne kadar veriyon12:37
sg|pajero: abim cok ya hic gerek yok solemiyim daha aci oluyor12:40
sg|:)12:40
pajeroAllah kurtarsın kardeş12:41
pajerobende kiracı olduğumdan bilirim12:41
sg|eyw abim cumlemizi amin :)12:41
varaderofil fil13:39
varaderofilller le uğraşıyoz13:39
varaderoRed Hat Linux release 7.2 (Enigma)13:39
varaderoLinux ykk 2.4.7-10enterprise #1 SMP Thu Sep 6 16:48:20 EDT 2001 i686 unknown13:40
ahmtblblarkadaşlar selam13:46
ahmtblblubuntu 10.10 kurdum13:46
ahmtblblblender 2.56 beta indirdim13:47
ahmtblblpaketi açtım ve direk çalıştırdım13:47
ahmtblblama sanırım normalde ubuntuya bunu kurmam lazım13:47
ahmtblbldoğrumu?13:47
varaderoneden yanlış olsun13:54
varaderoben kursam yanlış olurdu mesela13:54
ahmtblbl:)13:54
ahmtblblvaradero nasılsın13:54
varaderosaol sen nasılsın13:54
varadero?13:55
ahmtblblne olsun13:55
ahmtblblblender öğreneyim dedim de akşamları13:55
ahmtblblama windows altında çalışması ubuntudan daha kolay :)13:55
Kartagisblender nedir?15:17
Kartagishmm, 3 boyutlu modelleme15:18
varaderoben bi restart edem15:23
erkan^biw16:01
erkan^(-:16:01
erkan^where is varadero?16:01
masterblasterescape16:02
erkan^ok16:23
varaderoslm17:18
erkan^i have bought a beklava, varadero (-:18:11
erkan^http://www.bodyresource.nl/forum/imgcache/13280.png (-:18:26
pajerocool18:27
sg|of nasi canim cekti simdi bak gurbet elde18:27
sg|eehe18:27
pajerosendemi gurbetdesin18:27
sg|evet pajero sen nerden18:29
pajeroist18:29
pajeroburada gurbetçi baya var o yüzden şettim18:30
erkan^i like baklava very much. I have bought a baklava by the dükkan18:32
masterblasterbu erkan kardeşimiz neden ingilazca takılıyor?18:41
pajerotürkçe bilmiyomuş18:42
masterblasteradı neden türk??18:42
pajeroırkı türkmüş18:43
masterblasterecdadı neden boş durmuş o zaman18:43
masterblasterdilini öğretmemiş18:43
pajeroşimdi şöyle18:43
pajerobabası bunu iyi adam olsun diye yurtdığında okutmuş18:44
pajerobu arada çocuk ingilizce açmış dilini18:44
pajerogüzel öğrenmiş bunu18:44
pajeroyurda döndüğünde uçak hava boşluğuna düşmüş18:44
pajeroçocuk beyinden hasar görmüş18:44
erkan^varadero know about me why i can not speak Turkish language, masterblaster18:45
pajerohasar gören kısımda dil öğrenme kısmıymış18:45
erkan^that is long story18:45
erkan^(-:18:45
pajeroi saying erkan^18:45
pajeroşu an öğrenemiyor yeni bir dili18:45
pajeroancak bildiği bu18:45
erkan^my realy name is Ekrem (-:18:47
masterblasterjust curious erkan18:47
masterblasterjust curious ekrem18:47
erkan^pajero? Go you learn Turkish language? (-:18:49
pajeroyes i can18:49
pajerowhat are you want18:50
erkan^I = ben ; He/she = O ; We = ... ; You = Sen ...18:50
erkan^:p18:50
pajerosuper18:50
erkan^have Ubuntu a Education for "Turkish lessons"? (-:18:50
pajerooo nice start18:51
pajeroben seni seviyorum18:51
erkan^Merhaba = hello; Nasilsin ? = How are you? ; Iyimim = I am good18:51
erkan^seni seviyorum = I love you18:51
erkan^mutlu = happy18:51
erkan^sorry multu i think18:51
erkan^(-:18:51
pajeroturkish language very simple18:51
erkan^really?18:52
pajerosen iyimisin?18:52
erkan^Evet, ben iyimim... Ve sen?18:52
pajeroben de iyiyim18:52
erkan^Güzel (-:18:53
pajeroekrem topu at18:53
pajerotop = ball18:53
erkan^which ball ?18:53
erkan^I make a çay... brb :p18:54
pajeroi must go18:56
pajerosee you later erkan^18:56
pajerobye18:56
erkan^pl bue19:12
erkan^ok bye19:12
erkan^uh?21:58
erkan^I see that xchat is the best than gnome-xchat22:05
digitaloktayyes erkan^ gnome-xchat is not good22:06
digitaloktayoriginal xchat is better22:06
varaderobetter22:06
erkan^indeed22:06
digitaloktayInfo:      Processes 162 Uptime 13:03 Memory 1165.1/7991.5MB Client X-Chat 2.8.8 inxi 1.4.2322:07
erkan^?22:09
erkan^brb22:10
feruiyi akşamlar22:13
erkan^now is it better (-:22:14
feruubutu da kablosuz ağları taramak ve yönetmek için hangi programıkullanabiliriz22:14
digitaloktay 23:15:31 up 13:10,  4 users,  load average: 9.91, 4.00, 1.6122:15
digitaloktay 23:15:59 up 13:11,  4 users,  load average: 10.40, 4.68, 1.9122:15
ekolojikbu ne yahu22:18
ekolojiknerelerde geziniyor22:18
varaderobugün loadaverage 85 di bi mkinada :)22:21
varaderouptime i 10 sn de dönebiliyordu22:21
digitaloktayyuh :)22:22
digitaloktay-O3 agresif baslattirdim :)22:23
digitaloktay 23:23:34 up 13:18,  4 users,  load average: 16.61, 11.23, 5.9222:23
varaderoiyi değil bu biliyon dimi22:23
varadero?22:23
digitaloktaybazi yerde amd ile berabe olur diyorlar22:24
varaderovmstat 3 322:24
digitaloktaybaska yerde iyi degil diyorlar22:24
varaderopatelesene digitaloktay22:24
digitaloktayprocs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----22:24
digitaloktay r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa22:24
digitaloktay18  0      0 473108 1114740 3999188    0    0     8    19  122   60  3  0 96  022:24
varaderoload avarage o kadar yüksekse yavaşlamışdır artık işler22:24
digitaloktaydu simdi22:24
digitaloktayprocs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----22:25
digitaloktay r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa22:25
digitaloktay20  0      0 506496 1031744 3943160    0    0     8    19  122   60  3  0 96  022:25
digitaloktay19  0      0 783596 1031760 3953104    0    0     0  4555 7027 2703 93  7  0  022:25
digitaloktay12  0      0 428720 1031796 3957932    0    0     0  3917 7142 2916 93  7  0  022:25
digitaloktayayni hizda gidiyor daha ikisi22:25
varaderocpu dan başka sıkıntı yok22:25
digitaloktay 23:25:57 up 13:21,  5 users,  load average: 16.11, 13.29, 7.4522:25
varaderocpu başına  2 nin altında load olan cpu 3 ün üstündekinden hızlı bitirir22:26
digitaloktaybak bunda -j9 baslattim gccyi22:32
digitaloktay 23:32:21 up 13:27,  4 users,  load average: 7.12, 8.94, 7.4622:32
digitaloktayama 6 ile 7 arasi load22:32
varaderokaç core22:35
digitaloktay622:36
erkan^wow22:36
erkan^(-:22:36
digitaloktayama con kolivas bana demisti, eger onun kernel patchini kullaniyorsam, o zaman en fazla -j6 yapmaliymisim22:36
varaderoii ozaman22:37
digitaloktayturbosuz calisiyor22:37
digitaloktay           Clock Speeds: (1) 3400.00 MHz (2) 3400.00 MHz (3) 3400.00 MHz (4) 3400.00 MHz (5) 3400.00 MHz (6) 3400.00 MHz22:37
varaderocore sayisi + 122:38
varaderodene farkı gör22:38
digitaloktayben core * 1.5 yapiyordum22:38
varaderoyok22:38
varaderocore + 122:38
digitaloktayhm deneyim bi22:42
digitaloktayzamanlari kaydetiyorum22:42
digitaloktayve ondemand olarak22:43
digitaloktayturbo icin22:43
digitaloktayturboda 3.7 Ghz22:43
varaderobelki çok olduğu için core +2 olabilir22:43
varaderoama sanmıyorum22:43
digitaloktaymakepkg  1994,36s user 112,13s system 385% cpu 9:05,79 total -j622:43
varaderouygun bu22:44
digitaloktay           Clock Speeds: (1) 800.00 MHz (2) 800.00 MHz (3) 800.00 MHz (4) 800.00 MHz (5) 3400.00 MHz (6) 800.00 MHz22:44
digitaloktayondemand ve -j722:44
varaderocpu hizina bakma22:45
digitaloktayturboda etkiliyor22:45
varaderoişini kaç dk yaptığına bak22:45
erkan^what is 1 Turkish Lira in euro ?22:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!