/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/15/#ubuntu-nl-mwanzo-klas.txt

FOADMogge.17:34
jeroenl81hehe17:47
jeroenl81commandoline, moeten we idle al geinstalleerd hebben vooraf ? Ik zit even in een ander linux omgeving.17:52
commandolinejeroenl81: vandaag nog niet veel:17:52
commandoline- een teksteditor (gedit bijv.)17:52
jeroenl81mja ok. Die heb ik er zat staan17:53
commandoline- python, waarschijnlijk is die al geïnstalleerd. Als je het wilt testen dan start je een terminal en tik je 'python' in.17:53
jeroenl81op voorhand bedankt trouwens dat je de moeite neemt voor dit initiatief. Python heb ik idd. Merkte alleen dat ik idle niet had17:53
leoquantPython 2.6.5 (r265:79063, Apr 16 2010,17:54
commandolineidle is niet per se nodig, ik gebruik het zelf amper.17:54
commandolineen alles > python 2.2 is vandaag goed, en met 2.6 zul je de hele cursus kunnen doen :)17:54
jeroenl81dam moet wel ff update zie ik :') 2.5.217:54
commandolineoh, 2.5 kan ook wel.17:54
leoquantwe zitten alm op 2.8 he?17:54
commandolineleoquant: 2.7, of ik heb de laatste paar dagen een release gemist.17:55
commandolineen 2.7 kan ook17:55
leoquant(of was dat natty?)17:55
commandolinealles tussen 2.4 - <3.0 is goed.17:55
leoquantok17:55
commandolineen andere versies zullen de eerste paar lessen ook nog wel kunnen.17:55
commandolinehet wordt pas verderop belangrijk.17:56
leoquantalle pythonners join ook #ubuntu-nl-mwanzo17:57
leoquantuitlegje volgt nog17:57
Ticoeven voor deze nOOb..... gedit en python 2.6.x is voldoende voor deze cursus?18:01
leoquantcs t zat 15 jan om 19.30 tot 20.30  workshop python voor beginners  #Ubuntu-nl-mwanzo-klas. Leiding: commandoline. logs op http://irclogs.ubuntu.com. Alle cursisten join ook: #ubuntu-nl-mwanzo18:01
Cugel2.6.518:01
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo-klas to: zat 15 jan om 19.30 tot 20.30 workshop python voor beginners #Ubuntu-nl-mwanzo-klas. Leiding: commandoline. logs op http://irclogs.ubuntu.com. Alle cursisten join ook: #ubuntu-nl-mwanzo
commandolineTico: prima.18:01
commandolineCugel: ook18:01
dimi77goede avond18:03
jeroenl81avond18:05
Ronnieleoquant: welk kanaal wordt +m?18:06
leoquantklas18:06
hanswnavond18:07
leoquantgoedeavond18:07
leoquant #ubuntu-nl-mwanzo het kanaal om vragen te stellen18:08
leoquantcommandoline, legt dat hier uit18:08
* leoquant in mwanzo18:09
commandolineleoquant: ok, prima.18:09
commandoline(hier in -klas wist ik al)18:09
leoquanten we houden ons strikt aan de tijd18:09
leoquantnou ja behoorlijk strikt18:10
commandolineja, ik heb hier helaas geen atoomklok :P18:10
dimi77oke18:10
leoquantdimi77, er is helaas vanavond geen uitloopmogelijkheid....18:10
leoquantwegens verplichtingen elders van commandoline en anderen18:11
dimi77ik begrijp het.18:11
leoquanthet vergt wel wat de workshop leider18:12
leoquant30 cursisten18:12
Tjibba_we kunnen hier niet praten?18:18
FOADToch wel.18:18
Tjibba_:P18:18
sultannee, alleen luisteren duh!18:18
leoquantover 5 minuten niet meer nee18:18
Tjibbaoke18:19
niekieSshhh.18:19
* FOAD geeft een appel aan commandoline.18:19
leoquantzie topic nieuwkomers18:19
niekieNiet zo rumoerig jongens.18:19
jeroenl81lol18:20
UndiFineDo/18:21
leoquantlo UndiFineD18:22
commandolinebedankt FOAD :P18:22
exaltcommandoline, het was de appel van goed en kwaad FOAD speel de even voor python18:23
Tjibba_heb zin in een mora frikandel18:23
hajouro/18:23
exaltTjibba, hahahah neee de meccafood18:23
jeroenl81Tjibba, zit ook kassa te kijken :P18:23
Tjibba_keek er net even naar:P18:24
leoquantmensen we gaan richting andere kanaal ook he? zie topic18:24
leoquantcommandoline, ik ga het hier zo "op slot doen" voor je18:26
commandolineleoquant: prima :)18:26
exaltmoet je je terminal al klaar zetten ?18:27
commandolineexalt: kan straks ook wel18:27
leoquantaf en toe spammen we nog wat ins blaue hinein....18:27
leoquantcommandoline, Ronnie kiwinote UndiFineD  klaar?18:28
RonnieJA18:28
kiwinoteja18:28
commandolineja18:28
UndiFineD+118:28
leoquanttop18:28
commandolineOK, het is tijd, dus laten we beginnen.18:30
commandolineEerst even wat over de manier van les geven:18:30
commandoline- In dit kanaal (#ubuntu-nl-mwanzo-klas) wordt uitleg gegeven, vragen stellen kan in #ubuntu-nl-mwanzo18:31
commandolineVerder is het mogelijk dat ik bepaalde vragen even vooruitschuif, of eerst niet beantwoord.18:32
commandolineals we anders niet verder komen.18:32
commandolineJullie willen allemaal Python leren, dus het leek me een goed idee om eerst eens te laten zien wat je nou eigenlijk met python kan maken.18:33
commandolinezo draaien bijv. verschillende websites op de achtergrond op python:18:33
commandolinehttp://youtube.com/ bijvoorbeeld18:34
commandolineen http://loco.ubuntu.com/ is ook een webapplicatie gebaseerd op python.18:34
commandolinede eigenaar van de eerste is Google, een bedrijf dat erg veel doet met Python.18:34
commandolineDaarnaast is het mogelijk om applicaties te maken die draaien in een terminal18:35
commandolineeen mooi voorbeeld is yum, de tegenhanger van apt-get dat jullie misschien wel kennen van ubuntu bij fedora.18:35
commandolinehttp://eglug.org/files/image_store/snapshot1-157.png18:35
commandolinevoor een screenshot.18:35
commandolineOok desktop applicaties zijn in python te schrijven.18:36
commandolineeen voorbeeld uit Ubuntu is het Softwarecentrum18:36
commandolinehttp://wiki.ubuntu-nl.org/MultimediaOndersteuningMaverick?action=AttachFile&do=get&target=softwarecentrum_restricted.png18:37
commandolinevoor degenen die het nog niet eerder gezien hebben.18:37
commandolineTen slotte wilde ik nog de mogelijkheid noemen om games te maken in Python, bekend is Frets on Fire:18:38
commandolinehttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Fretsonfire4.png18:38
commandolineik hoop dat julllie nu een indruk hebben, hoewel dit slechts het topje van de ijsberg is.18:38
commandolinePython wordt, zeker in de Open-Source-wereld, erg veel gebruikt.18:39
commandolineNu jullie dus een idee hebben wat je kan met python, wil ik het graag even hebben over wat een computerprogramma eigenlijk is.18:39
commandolineeen computerprogramma is een lijst met instructies die aangeven wat de computer moet doen.18:40
commandolinede taal waarin die lijst is beschreven, heet de programmeertaal.18:40
leoquantvraag:<FUJISAN> wat is python nou eigenlijk een scripttaal of iets anders?18:40
commandolineTechnisch gezien valt python onder de scripting talen.18:41
commandolinemaar dat zegt in de praktijk niets over de mogelijkheden van een taal.18:41
commandolineIn een computerprogramma zit vaak een structuur die je altijd terug kan herkennen:18:42
commandoline- Invoer (van de gebruiker, uit een bestand, of uit een andere bron)18:42
commandoline- Verwerken (de invoer wordt omgezet naar iets anders, iets nuttigs.)18:43
commandoline- Uitvoer (het resultaat van het verwerken wordt weergeven, bijv. op een monitor, maar bijv. een server zou het naar de webbrowser van de gebruiker sturen)18:43
commandolineTen slotte moeten jullie nog één ding weten over programmeertalen op dit moment:18:44
commandolineje mag geen enkele fout maken als je erin schrijft, want als dat gebeurt, zal je programma crashen of iets anders doen dan verwacht.18:44
commandolineComputers zijn nl. dom, ze begrijpen niet wat ze doen.18:45
commandolineOK, hoog tijd om jullie eerste programma te schrijven, tenzij er nog vragen tot nu toe zijn?18:45
commandolinezo te zien niet, ik wil jullie vragen om een terminalvenster op te starten.18:46
commandolineIn ubuntu gaat dat via:18:46
commandolineToepassingen > Hulpmiddelen > Terminalvenster.18:46
commandolineOK, als dat gelukt is, typ je 'python' in, zonder aanhalingstekens, en druk je op enter.18:47
commandolineals het goed is zie je wat als:18:47
commandolinePython 2.6.6 (r266:84292, Sep 15 2010, 16:22:56)18:48
commandoline[GCC 4.4.5] on linux218:48
commandolineType "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.18:48
commandolinelukt het tot zover?18:48
commandolineik zie dat behalve FUJISAN niemand problemen heeft, tot nu toe, dus dan gaan we door.18:48
commandolineje ziet >>> staan, met daarachter de cursor.18:49
commandolinetyp nu de volgende tekst in, en druk daarna op enter:18:49
commandolineprint "Hallo Ubuntero's!"18:49
commandolinenogmaals, maak geen typfouten, want dan krijg je mogelijk een foutmelding, of doet het programma niet wat je verwacht.18:50
commandolineHeeft iemand vragen tot nu toe, of problemen?18:50
commandolinevragen niet, problemen wel zie ik.18:51
commandolinemaar ik ga nu wel verder, degenen in de chat zullen even verder moeten helpen.18:52
commandolinewe gaan nu een wat ingewikkelder programma maken namelijk.18:52
commandolinetyp de volgende zinnen over (of kopieren/plakken):18:53
commandolinenaam = raw_input("Wat is je naam? ")18:53
commandolineprint naam, "is goed op weg met het leren van python!"18:53
commandolineik zal nu eens uitleggen wat hier eigenlijk gebeurd.18:54
commandolinehet stukje tekst raw_input("Wat is je naam? ")18:54
commandolinedoet twee dingen.18:54
commandoline1) het laat de tekst 'Wat is je naam?' zien.18:55
commandoline2) het vraagt de gebruiker om invoer, en nadat je die invoer hebt gegeven en op enter hebt gedrukt, gaat het programma verder.18:55
commandolinedan wordt nl. het stukje 'naam =' uitgevoerd.18:56
commandolinedat stukje betekend iets als 'sla het resultaat van wat achter '=' staat op onder de naam 'naam'.'18:56
commandolinedaarna is de regel daar volledig uitgevoerd, en gaat python verder naar de volgende regel.18:57
commandolinedaar staat:18:57
commandolineprint naam, "is goed op weg met het leren van python!"18:57
commandolinedaar staat dan het commando 'print'18:58
commandolineprint doet niets anders dan stukjes informatie op het scherm laten zien.18:58
Ronniecommandoline: nog even wachten met het volgende deel18:58
commandolinehet eerste wat 'print' laat zien is wat is opgeslagen met naam.18:59
commandolineRonnie: dat was ik al van plan18:59
commandoline* onder de naam 'naam'.18:59
commandolineeven een onderbreking dan nu totdat iedereen weer bij is.18:59
leoquantwe kunnen door19:02
commandolineok, prima.19:02
commandolinewe waren dus halverwege de zin:19:02
commandolineprint naam, "is goed op weg met het leren van python!"19:02
commandolineeerst wordt op het scherm de tekst bewaart in 'naam' gezet19:03
commandolinede komma verteld python dat het verder moet kijken naar het tweede stuk tekst.19:03
commandoline* vertelt19:04
commandolinedat stuk tekst wordt vervolgens óók op het scherm weergeven19:04
commandolinehet resultaat is één zin op je beeldscherm:19:04
commandoline*jouw naam* is goed op weg met het leren van python!19:04
commandolinebegrijpt iedereen nou ongeveer wat de regels die jullie hebben ingevoerd doen?19:05
commandolineOK, dan wordt het tijd om te zien dat python een beetje kan rekenen.19:05
JanCdie komma zorgt ook dat de 2 stukken gescheiden worden door een spatie19:05
Ronnieprint naam + " is goed op weg met het leren van python!" (zou ook kunnen, met een + ipv een ,  - het verschil is dat bij een komma er een extra spatie tussen komt)19:05
RonnieGa je gang commandoline19:06
commandolineok19:06
leoquantok19:06
commandolinetype eens in:19:06
commandoline6+519:06
commandolineje ziet dan dat python meteen met het antwoord komt, 11.19:07
commandolinepython kan nog meer, bijv. vermenigvuldigen.19:07
commandoline5 * 8019:07
commandolinegeeft 400 terug.19:07
commandolineook aftrekken gaat zonder problemen: 6-3 = 319:08
commandolinemachtsverheffen is ook een mogelijkheid, 2** 3 (2³) geeft natuurlijk 819:08
leoquantcool19:08
commandoline(de eerste vorm is wat python begrijpt, de tweede is de mathematische notatie)19:08
commandolinegoed, we hebben alleen nog niet gedeeld.19:09
commandolineook dat kan python:19:09
commandoline20 /1019:09
commandolinegeeft netjes 219:09
commandolinehet gaat fout bij 601/10, je zult zien dat python 60 geeft.19:10
commandolinepython heeft een reden om hier een geheel getal te geven, we komen er later op terug.19:10
commandolineJe kan ook cijfers in een variabele zetten overigens.19:11
commandoline(zo'n ding als we eerder zagen bij naam= ...)19:11
commandolinein dit geval doen we:19:11
commandolinegetal = 619:12
commandolinewe kunnen vervolgens allerlei dingen doen met 'getal'19:12
commandolinebijv:19:12
commandolineprint getal + 519:12
commandolineprint is momenteel niet vereist, maar later wel als we straks uit de 'console' gaan. Dat is zeg maar wat je krijgt als je 'python' intikt in een terminalvenster zoals jullie allemaal hebben gedaan.19:13
commandolineGoed, als jullie dit begrijpen, kunnen we weer een stapje verder gaan.19:14
RonnieOp naar het volgende deel dan maar :D19:14
commandolineprobeer deze code eens, de hele tijd één keer op enter drukken nadat je iets hebt ingevoerd.19:15
commandolineOok tabs zijn belangrijk bij het overtypen/kopieren:19:15
commandolineanswer = input("Wat is 2+2?")19:16
commandolineif answer == 4:19:16
commandolineprint "Je had het goed."19:16
commandolineelse:19:16
commandolineprint "Je had het fout."19:16
commandolineho, hier gaat wat fout.19:16
commandolineneem dit niet over, momentje.19:16
commandolinehttp://paste.ubuntu.com/554471/19:17
commandolineje ziet hier dat twee lijnen zijn ingesprongen met behulp van de tab-toets.19:17
commandolinehet is belangrijk in python om dat goed over te nemen.19:17
commandolineho, ik maak weer een fout :P19:17
commandolinehttp://paste.ubuntu.com/554472/19:18
commandolinenu klopt het.19:18
leoquantyep19:18
commandolineprobeer dit eens uit in de terminal, lukt dat?19:19
UndiFineDIndentationError: unexpected indent19:19
commandolineUndiFineD: je hebt hier een fout gemaakt met het overnemen van de tabs.19:19
UndiFineDindent is tab gebruik19:19
commandolineok, alleen uitleg dus :)19:19
commandolineWat hier gebeurt:19:20
commandolineer wordt aan de gebruiker gevraagt om een *cijfer* op te geven. Het resultaat wordt opgeslagen in de variabele 'answer'19:20
RonnieUiteindelijk komt er dus dit op je scherm: http://paste.ubuntu.com/554473/19:20
commandolinevervolgens kijkt python met behulp van 'if' of het antwoord gelijk is aan 4.19:21
commandolineals dat zo is, wordt de code die ingesprongen is uitgevoerd.19:22
leoquantcommandoline, ff wachten19:22
commandolinedat is in dit geval dat de tekst 'je had het goed' op het scherm wordt weergeven.19:27
commandolineals je iets anders hebt ingevuld bij de input(), dan wordt alles uitgevoerd wat ingesprongen onder 'else:' staat.19:27
commandolinedat is in dit geval de tekst:19:28
commandoline'je had het fout' weergeven met behulp van 'print'19:28
commandolineGoed, heeft iemand nog vragen over het laatste stukje code?19:28
commandolinegoed, het is bijna tijd, dus voordat we stoppen:19:29
UndiFineDhuiswerk ?19:29
Ronnieja, en veel :P19:29
commandoline- Volgende week is geen pythonles, want dan gaat leoquant een cursus IRC geven op hetzelfde tijdstip hier.19:29
leoquant(sorry) ツ19:30
commandolineIk zou jullie aanraden om gewoon wat dingen uit te proberen in python.19:30
leoquantmaar de week erna gaan we weer verder met python commandoline ?19:31
commandolineals jullie willen oefenen, probeer dan deze oefening te maken:19:31
commandoline- Oefening:19:31
commandolineMaak een script die de gebruiker om een nummer als invoer vraagt,19:31
commandolineen als antwoord het dubbele van de waarde van het getal geeft19:31
commandolinedat is het, bedankt voor jullie komst allemaal!19:31
commandolineen hopelijk tot over 2 weken!19:31
leoquantzeer bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!19:31
RonnieErg goed commandoline. bedankt!19:32
TicoDUidelijke uitleg, bedankt19:32
exaltthanx19:33
exaltthis is my result: http://paste.ubuntu.com/554476/19:33
hajourdank je voor de les commandoline19:34
leoquant\o/19:34
commandolinegraag gedaan allemaal, ik ga nu.19:34
commandolinetot over twee weken19:34
UndiFineDdank je wel com...19:35
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo-klas to: Zaterdag 22 januari 2011 19.30-20.30 workshop IRC voor "beginners" #Ubuntu-nl-mwanzo-klas. Leiding: leoquant. logs op http://irclogs.ubuntu.com. Alle cursisten join ook: #ubuntu-nl-mwanzo
FOADTe laat, CasW.19:37
Viper:)19:38
leoquantRonnie, JanC kiwinote  en UndiFineD ook bedankt guys!19:43
UndiFineD:)19:44
studyurnmeno, she has a wider, more generous mouth ;)20:13
=== JanC_ is now known as JanC
=== niekie_ is now known as niekie

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!