/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/19/#ubuntu-cat.txt

=== locobot_4_2 is now known as locobot_4
mdepalolei mainada, una pregunta16:22
mdepaloltinc una màquina de 64 bits16:22
mdepaloli es veu que tinc instal·lada la ubuntu de 32 bits, que és bàsicament una tonteria16:23
mdepalolalgú sap com ho he de fer per actualitzar l'os a 64 bits ?16:23
pauetquedat amb el de 32, no fa cap mal....17:03
mdepalolnecessito el de 64 :)17:04
pauetdoncs, has de canviar de distro17:18
pauetbackup i formatejar17:19
pauetes la forma facil17:19
pauetsegur que hi ha algun truc per fer-ho millor17:19
epilegmdepalol: si només has de fer alguna coset aamb el os de 64, pots instaŀlar-lo des de virtualbox17:19
mdepaloluhm, no és el cas17:20
mdepalolBé, sembla que hauré de fer una reinstal·lació17:20
mdepalolquin desastre :-/17:20
pespinmdepalol, si, millor resinstal·la :P17:24
epilegostres!17:34
epilegalgú sap com esborrar un post repetit a http://ubuntuforums.org/ ?17:35
mitsuhola nois19:56
mitsuxD19:56
mitsualgu em pot dir com puc accedir a la terminal19:57
mitsunomes encendre el pc?19:57
epilegprem esc just començar el boot19:57
mitsuok19:57
mitsuno se si m'han petat les X o que ha passat19:57
mitsuhttp://img121.imageshack.us/img121/6366/20110119141805.jpg19:58
epilegi et mostrarà el menú del grub19:58
epileghas instaŀlat algun controlador de pantalla nou recentment?19:59
epilegperdó, és una pantalla CRT? de les antigues diguéssim20:00
mitsuno no20:01
mitsues noveta20:01
mitsuhe fet les instalacions d'avui...20:01
mitsuno m'he ficsat que era xD20:01
mitsuun dia que vaig amb presa.. gr20:01
mitsual fer esc20:01
mitsuem mostra un rato la terminal20:01
mitsupero acaba carregant20:01
pespinmitsu, oooh que bonic que t'ho deixa tot segons la foto :P20:02
mitsu¬¬20:02
mitsu xD20:02
pespinno entenc el que preguntes d les terminals per això20:02
mitsuper fer un reconfigure no20:02
mitsude les x o que?20:02
pespinCTRL+ALT+F1?20:03
epileges que has de triar una opció que posa alguna cosa com modo segur. ressalta'l i prem enter20:03
epilegaixò també :-)20:03
mitsues que no m'arriba a mostrarme res20:03
mitsuctrl alt f1 quan ?20:03
pespincom?20:03
epilegara20:03
pespinquan estigui tot carregat20:03
mitsuvaig20:03
mitsues q tinc el pc a laltre sala xDS20:03
epilegostres! farà gimnàstica....20:04
mitsudios20:04
mitsusurt un bucle d'errors20:04
mitsufaig uan foto un moment20:04
mitsuxD20:04
mitsuavui que no entreno ...20:04
mitsuentreno a casa xD20:04
epileghehe20:04
mitsudrm radeon_cs_ioctl20:06
mitsudrm:radeon_cs_ioctl ERROR invalid command stream!20:06
mitsuaixo en un bucle20:06
mitsuvaig a googlejar20:06
mitsuxD20:06
epileghttp://www.youtube.com/watch?v=u-6ph7NWoBM20:07
pespinmitsu, això en un bucle en fer que?20:08
mitsures20:08
mitsual fer ctrl + alt + f120:08
mitsues mostra el terminal20:08
mitsuamb akest missatge20:08
mitsusense parar20:08
mitsu[83586.678940] [drm:radeon_cs_ioctl] *ERROR* Invalid command stream !20:10
mitsuels numerets davant20:10
mitsuvan canviant20:10
pespinmitsu, si vols accedir a una terminal sense un bucle infinit, prem F2 en comptes de F1 :P20:10
mitsuval20:10
mitsui alguna idea per arreglar aixo?20:10
pespinsi, es el log del sistema segurament20:10
pespinmitsu, ni idea, no he usat mai ATI :P20:10
pespinper a informacio: dmesg20:11
pespinperò vigila20:11
pespinperquè té pinta que et surtiran infinites linies xD20:11
pespino sigui que millor dmesg | less20:11
pespino encara millor primer dmesg | tail20:11
Mitsurugiostres20:17
Mitsurugiara fa el loco aket pc...20:17
Mitsurugiamb ctrl + alt + f2 el bucle no para20:18
Mitsurugixd20:18
Mitsurugisegueix mostrant lerror20:18
epilegi si inicies amb un live cd que passa?20:18
Mitsurugires,20:18
Mitsurugio sigui20:18
Mitsurugiinicio el live20:18
Mitsurugipero nomes tinc un del 9.10 de 64 bits..20:19
MitsurugixD20:19
epilegperò t'arranca bé?20:20
Mitsurugisi, el live si20:20
cossieralgu sap que pot esser això http://img130.imageshack.us/i/corrupcifonts.png/20:24
Mitsurugipero clar, no puc fotre res alla20:24
Mitsurugini editar les ips per connectarme20:24
MitsurugixD20:24
Mitsurugihttps://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/70335220:25
UbuCatLaunchpad bug #703352 in linux (Ubuntu): "[drm:radeon_cs_ioctl] *ERROR* Invalid command stream !" (Confirmed, Undecided).20:25
Mitsurugisembla el meu error20:25
Mitsurugialgu sap com puc accedir al anterior kernel?20:26
pespinMitsurugi, via grub :)20:29
Mitsurugisi20:30
pespinsi el tens instal·lat20:30
Mitsurugipero no tinc la opcio de seleccionar20:30
pespin?20:30
Mitsurugial iniciar20:30
Mitsurugiabans amb no se kina versio del ubuntu20:30
Mitsurugisi que ho podia fer20:30
pespindoncs presionant ESC crec que és que llavors aapreix20:30
Mitsurugiabans ho provava20:30
Mitsurugiperò no ho he aconseguit ...20:30
Mitsurugisembla ke si20:33
Mitsurugia vore20:33
Didacholaa20:34
Didacja està20:34
Didache tornat a un altre kernel20:34
Didaclinux headers bla bla bla ....-2420:34
Didacel problema el tinc en el 2520:34
DidacxD20:34
pespin:P20:35
Didaccom puc eliminar el "25" ?20:35
Didacsi es que puc20:35
DidacxD20:35
pespin/boot/grub.cfg diria20:35
pespino /boot/grub/grub.cfg20:35
Didacel segon20:36
Didaci alla borro el menuentry {} que vulgui ?20:36
Didachostia puta20:39
Didacdes de que m'ha tocat la primitiva20:39
Didacno acerto res20:39
=== Didac is now known as Mitsurugi
Mitsurugiara no puc postejar al forum20:52
MitsurugixD20:52
=== netol is now known as netolZzz

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!