/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/19/#ubuntu-dk.txt

kristian-aalborgsover I?03:36
=== locobot_4_2 is now known as locobot_4
Ubuntubruger2?spørgsmål Hej! Er der nogen af jer som har gode erfaringer med dette rådløse PCI kort "Edimax EW-7728In 802.11n PCI Card" under 10.10 - ser ud til at skulle fungere out-of-the-box men jeg ville være rart at høre om nogen har set det fungere?11:43
Ubuntubruger2Der skulle stå trådløse11:44
Ubuntubruger2Link: http://www.shg.dk/Netvaerksadapter%28Netkort%2cPrintserver%29/Edimax-EW-7728In-802.11n-PCI-Card-2099010.html11:44
pixiarvaidammm, "tab" virker ikke på denne windåsepc heh11:47
pixiarvaiUbuntubruger2 du skal nok spørge i forum, så er der flere der læser det, og dermed større chance for at en kender kortet11:48
Ubuntubruger2pixiarvai - du har nok ret - tak for input11:49
pixiarvaiDet var så lidt11:49
Ubuntubruger8Does anyone know how to enable an Huawei E1752 in ubuntu?15:32
Ubuntubruger9nogen der kan hjælpe mig med at oprette forbindelse til mobilt bredbånd... det vil ikke som jeg vil16:49
MikeDKgeezz længe leve tålmodigheden17:16
MikeDKhvis personen kommer igen, skal han/hun installere usb-modeswitch17:19
MikeDKså skulle det virke uden problemer med lige netop E1725 modemmet17:19
pixiarvaija, folk må lige blive hængende lidt længere, ellers må vi have penge for at supporte 24/7 hehe17:23
pixiarvaiflot at kanalen har link til Ubertha, det er langt tid siden jeg så hende17:26
lars_t_hpixiarvai, den bor er vist død her på forum - er det ikke bare en proces der skal startes på en eller anden server?17:35
lars_t_h*bor/bot17:35
lars_t_h*kanal/forum17:36
pixiarvaianer det ikke, det er vist søren der har tjek på den17:36
lars_t_hok17:36
lars_t_hpixiarvai && MikeDK jeg tænkte også det samme kl 16:56, hvor jeg først læste spørgsmålet og at der blev logget af bagefter17:38
lars_t_hmåske en automatisk bot, eller en ændring i kildekoden kan komme med en meddelelse?17:38
lars_t_hjeg vil gerne kode det17:39
pixiarvaisom sådan kan vi jo være ligeglade, men det er syndt at folk smutter så hurtigt17:39
pixiarvailars_t_h, vil du kode, så skal du da nok bare nævne det til de rigtige :)17:39
lars_t_hpixiarvai, det er rigtigt med hvis der lige popper en meddelsesboks op, så plejer folk at læse den, den der topic læser folk åbenbart ikke17:40
lars_t_hpixiarvai, altså Ajenbo?17:40
pixiarvainej, det er ikke det samme team på irc, jeg mener det er søren eller ahf du skal snakke med, ahf ved i hvert fald hvem der styrer kanalen17:41
lars_t_hden bare kigge efter ? og/eller spørgsmål17:41
lars_t_hikke så svært17:41
lars_t_hpixiarvai, der kom det forbudte b-ord igen (bare) :)17:41
lars_t_hb-ordet er17:42
lars_t_hslemt i IT sammenhæng17:42
pixiarvaidet skal være sammensat "spørgsmål?", det blev valgt fordi det ikke er noget man normalt bruger17:43
lars_t_hnæsten lige så slemt at sige et andet b-ord i security i en lufthavn17:43
pixiarvailol17:43
lars_t_hpixiarvai, programmet kører på en klient, så til den bruger kan det ret nemt komme med noget efter første sætning er skrevet17:44
lars_t_hteksten skal ikke ud på kanalen17:44
lars_t_hpixiarvai, jeg har tænkt mig at give programmet lidt AI - de fleste vil kunne lide at programmet er bare lidt snedigt17:45
AJenbojeg ved intet om opsætning af irc bots17:46
lars_t_hAJenbo, det er ikke n irc bot jeg vil lave17:46
pixiarvaiAJenbo, er det ikke søren der står for det ?17:46
AJenbolars_t_h, hvad så?17:46
lars_t_heller lave om på: det den der irc-web-chats kode jeg ændre lidt i17:46
AJenbodu kan ikke ændre på koden af webchatten da det ikke os der hoster den17:47
lars_t_her den closed source17:47
AJenbonej17:47
ahfso, hvad er det i vil?17:47
lars_t_hog vi kan sagten hosten en modificeret udgave selv17:47
AJenbomen den er hostet hos freenode og bruger deres gate way for at undgå spam17:47
lars_t_hok, så er der jo ikke noget problem17:48
AJenboså hvis vi selv vil hoste en skal vi først have godkendt vores server som en gateway til irc17:48
AJenbohvis du siger det...17:48
ahfat bede om at få en gateway burde være det mindste problem.17:48
ahfthing is, i skal nok gå via ubuntu's GC for at kunne få det, da kanalen er i #ubuntu-* namespacet.17:49
lars_t_hahf, ok - men jeg skal lige have suget den src kode først17:49
ahfovervej at bruge qwebirc som er lavet til quakenet17:51
ahfdet er pt. den fedeste (imo) irc webklient.17:51
AJenbonice video af quakenet serveren17:52
AJenbohttp://www.quakenet.org/17:52
lars_t_hahf, ok - hvis jeg nu alligevel er i gang med ændriger - logo kan og udskiftes/indsættes17:53
AJenbolars_t_h, det er quakenet der har udviklet klienten, freenode har også lavet lidt på den, men jeg kan ikke finde link til kode lige pt.17:56
ahferr17:57
ahfdet er på qwebirc's side17:57
ahfhttps://bitbucket.org/slug/qwebirc/src/17:57
ahf'hg'17:57
lars_t_hahf, takker for link17:59
=== adam__ is now known as Adejel
lars_t_h?spørgsmål AJenbo kan vi bruge qwebirc, som er lavet i Python? Folk med Windows skal så installere Python først ...18:18
lars_t_hAJenbo_ ^18:19
AJenbolars_t_h, det køre på serveren, og nej vores server har ikke mulighed for at køre python18:30
lars_t_hAJenbo, så det bliver en modificering af den vi har nu, gætter jeg18:31
lars_t_hhvad hedder den?18:31
lars_t_hellers må jeg jo lige logge ind og lure lidt18:32
lars_t_hAJenbo && AJenbo_ den webchat vi bruger nu er faktisk qwebirc18:38
AJenboqwebirc18:40
AJenboja18:40
lars_t_hAJenbo, så hvis vi ikke har mulighed for at køre python kan det være ligemeget - så er der jo ikke så meget ide at lave noget costum til ubuntu-dk, med mindre ubunut-dk vil gå over til  at bruge en VPS18:42
lars_t_hAJenbo_ ^18:45
AJenbolars_t_h, yep18:46
kristian-aalborghej alle21:38
kristian-aalborger der nogen, der bruger Radiotray?21:45

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!