/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/19/#ubuntu-il.txt

jenny133hola02:10
moo3Ddorda מה הולך ?!10:21
moo3Ddorda, נעלבת ממני?10:24
Ddordamoo3: היי10:25
Ddordaלא, ממש לא10:25
Ddordaפשוט הייתי בשיעור10:25
Ddordaמה נשמע?10:25
moo3אה סבבה=)10:25
moo3וואלה נדפק לי הפייסבוק, שיניתי סיסמא ועכשיו הוא לא מקבל אותה10:25
moo3והם לא שולחים לי שיחזור סיסמא לאימייל10:25
Ddorda:X10:25
Ddordaתנסה עם הישנה10:25
moo3כן, אז הוא רושם שזו ישנה והאם אני זוכר ששיניתי אותה10:26
moo3אז ניסיתי את כל האופציות.. וגם יש באתר שלהם באגים, פעם אחת הוא רשם ששיניתי את הסיסמא היום בשבע בבוקר, ואז פעם אחרת שנכנסתי לאותו המקום היה רשום אתמול בשבע בערב10:26
moo3משהו דפוק =/10:27
moo3בן זונה כנראה הוא שלח סמס לפלאפון שלי, אבל הפלאפון שלי כבוי ובבית בכלל10:28
moo3אני צריך להשיג עכשיו מכשיר אורנג' שעובר רק בשביל לבדוק אם קיבלתי מהם סמס10:28
shimi810‏נסה ליצור איתם קשר. לפחות בטלפתיה, ניסיתי להעזר בהם לפני איזה חודש, עדיין לא הגיבו...10:29
moo3הם שמים זין על כולם... אני אנסה אבל הם לא נותנים לי אפילו לשלוח בקשה לשיחזור10:30
moo3מה שניסיתי עם פרופיל אחר וכן יכולתי לשלוח בקשה ישירות אליהם, מהאתר שלהם10:30
moo3הם חושבים שאני האקר =/10:30
or__סתם נאצים מסריחים10:31
moo3כן אבל יש להם את כל הכוסיות10:31
or__עזוב זה וירטואלי10:32
or__אני יכול ללכת לאתר סקס ולהגיד אותו דבר10:32
moo3יש שמה ציצים מאחורי המסך!!10:32
or__לפי דעתי זה פיקציה הפייס בוק הזה10:32
moo3בפייסבוק אתה יכול לפתות מישהי לבוא איתך לגן שעשועים10:32
or__יוצר לך "כאילו" חברים10:32
or__הכל למראית עין10:32
moo3חקרתי מלא זמן את האבטחת מידע בפייסבוק10:33
moo3הם הוציאו אופצייה כזו, שאתה יכול לראות בפרופיל שלך מי האחרונים שנכנסו לפרופיל, מאיזה אייפי מאיזו מע"ה ואיזה דפדפן10:34
Ddordaאני עם אור10:34
or__נו העתיקו מגוגל..10:34
moo3יש את זה בג'ימיל?10:34
or__ברור10:34
moo3זין איפה?10:34
or__למטה10:34
moo3וואלה לא ידעתי.. נבדוק את זה10:34
moo3וואלה חזק10:35
moo3=)10:35
moo3זה לא ידוע בציבור העסק הזה10:36
Interruptusחביתה עם נקניק סלמי10:45
Interruptusזה דבר מרגש10:45
moo3אתה ידוע למה קוראים לחביתה חביתה?10:48
=== avihay_ is now known as avihay
avihayבגלל פעולת הערבול?10:49
moo3=)10:49
moo3זה סתם שם, אין מילה מאחורי10:49
Interruptusבגלל שחובתים בביצה10:50
Interruptusובגלל המחבת10:50
Interruptusשורש ח.ב.ת10:50
DdordaInterruptus: יודע פייתון?10:50
Interruptusתכלס היו צריכים לקרוא לזה מחביתה10:50
Interruptusיודע ברמה בסיסית10:50
Interruptusשל לקרוא ולשנות קוד10:50
DdordaInterruptus: יש לי בעיה של קוד בתוך לופ10:51
Ddordaאני רוצה לצאת מתוך הלופ10:51
Interruptusלנקק פייסטבין10:52
DdordaInterruptus: לא מעיז10:52
Ddordaהקוד כ"כ מכוער שפייסטבין יקרוס10:52
Interruptusחחח יותר מכוער משיר של קובי פרץ?10:53
Ddordaיותר10:53
Ddordaהכל ifים10:53
Interruptusהע נו10:54
Interruptusנגמר ה for?10:54
Ddordaזה לא for10:54
Ddordaזה while10:54
Interruptusכן נו10:54
Ddordawhile Run:10:54
Ddorda...10:54
DdordaFunction()10:54
Ddorda(בתוך הוויל)10:54
Ddordaואז בפונקציה עשיתי Run = False10:55
Ddordaוהוא לא יוצא מהוויל!10:55
Interruptusהו שייסה10:56
Ddordaכן10:57
Ddordaבנזונה קטן אני שעה שובר את הראש על השטן10:58
WideBladeYello12:26
WideBladeNew in here. Just installed ubuntu 10.04 on  my windows compouter in dual-boot.12:27
=== liveuser is now known as Guest65426
amireldorלמה לא מדברים היום :(17:54
Ddordaamireldor: שאלה טובה17:55
Ddordaתתחיל שיחה ידברו17:55
Ddorda:)17:55
=== serfus is now known as Guest70354
oneofthemHi18:59
Ddordaoneofthem: Hey19:01
Ddordasup?19:01
Ddordamoshe742: עכשיו יש לנו בעיה20:10
Ddordaהוצאנו הרבה חומרים בלי אף תרומה, זה בעייתי20:10
moshe742מה קרה?20:10
Ddordaוהעמוד תרומות שלנו סגור20:10
moshe742למה סגור?20:10
Ddordaכאילו, לא סגור אבל לא ייכנס אליו כלום כי אי אפשר לתרום אליו20:10
Ddordaבירוקרטיה20:10
Ddorda:x20:10
Ddordaהיה איזה שינוי בחוק ולכן המקור לא יכולים לקבל דרך לתרום תרומות20:11
moshe742מה השתנה מלפני חודש?20:11
Shualdonמה עם הכנס אבטחת מידע הזה?20:11
DdordaShualdon: היה אדיר!!!!!20:12
moshe742Shualdon, לא הבאנו לשם את הצנצנת לתרומות, אני אביא בפעמים הבאות אבל כרגע אי אפשר לדעת כמה יתרמו20:12
Shualdonאז לא תרמו לנו שם?20:12
moshe742נכון, אבל גם לא היתה באמת אפשרות לתרום20:13
moshe742Ddorda, איך תורמים היום למקור?20:13
Shualdon:X20:13
Ddordamoshe742: לא מלתרום20:15
Ddordaלא יודע איך20:15
Shualdonעדיין לא הבנתי למה פתאום אי אפשר לתרום משם20:18
=== or__ is now known as asw3

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!