/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/22/#ubuntu-nl-mwanzo-klas.txt

FOADHoi.18:16
dimi77goede avond18:18
leoquanthoi18:18
=== |Cugel| is now known as Cugel
leoquantFOAD JanC  RawChid  en UndiFineD zullen zijn paraat?18:27
FOADjA.18:27
FOADJa, ook.18:27
leoquantdas mooi18:27
JanCik ben in de buurt  ☺18:28
leoquant18:28
leoquanthoi18:33
leoquantallen18:33
leoquantopen de terminal: sudo apt-get install lernid18:33
leoquantenkel installeren18:34
leoquantlater niet openen18:34
leoquantgedaan?18:34
leoquantOpen daarna lernid niet! na de toetscombinatie ALT F2 gaarne18:35
leoquantdeze zin invoeren: lernid --config http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop?action=AttachFile&do=get&target=ubuntu-nl-mwanzo-workshops.lernid18:35
leoquantna alt f218:36
leoquantsluit alle irc clients18:36
leoquantgraag via copy paste18:36
leoquanter zie hier geen hajour of hannie....18:39
leoquantvia lernid18:40
leoquantis dit via lernid?18:41
leoquant /set real_name <Je Naam>18:49
leoquantheen haakjes18:49
leoquant /connect irc.freenode.net 800118:50
leoquant /join #ubuntu-nl-mwanzo-team18:50
leoquantnu zou je via irssi moeten kunnen irc en18:51
leoquantRegistreren bij Freenode.18:53
leoquant /msg nickserv REGISTER <password> <email>18:54
leoquant /msg NickServ SET HIDEMAIL ON is handig...18:54
leoquant /nick <alternate_nick>   soort tweede nicknaam18:54
leoquantFOAD pik jij het hier op?18:56
leoquantmet mij?18:56
leoquantVoor een beveiligde (versleutelde) verbinding met Freenode kan gebruik worden gemaakt van het SSL protocol. In de terminal: .18:57
leoquant=pauze=18:57
leoquantkunnen we door?19:02
leoquantVoor een beveiligde (versleutelde) verbinding met Freenode kan gebruik worden gemaakt van het SSL protocol. In de terminal:19:06
leoquanteen tweede terminal dus19:07
leoquantsudo apt-get install ca-certificates libcrypt-blowfish-perl libcrypt-dh-perl libcrypt-openssl-bignum-perl libmath-bigint-gmp-perl19:07
leoquantDownload het sasl perl script van het internet:19:09
leoquantnog steeds in de tweede terminal he!!!19:09
leoquant mkdir -pv $HOME/.irssi/scripts/autorun19:09
leoquant cd $HOME/.irssi/scripts19:10
leoquant wget http://freenode.net/sasl/cap_sasl.pl19:10
leoquant cd autorun19:10
leoquant ln -s ../cap_sasl.pl19:11
leoquant=pauze=19:11
leoquantHet opslaan en bewaren van de instellingen: terug naar irssi!!!!19:11
leoquantde opdrachregel in irssi:19:20
leoquant /script load cap_sasl.pl19:20
leoquant /sasl set Freenode <primary-nick> <password> DH-BLOWFISH  denk erom jouw nick en jouw pass! geen haakjes!19:21
leoquant /sasl save19:21
leoquant /save19:21
leoquantAutomatisch verbinden met Freenode via SSL19:22
leoquant=pauze==19:22
leoquant /network add Freenode19:30
leoquant  /server add -auto -ssl -ssl_verify -ssl_capath /etc/ssl/certs -network Freenode irc.freenode.net 700019:30
leoquant /channel add -auto #ubuntu-nl Freenode19:30
leoquant /save19:31
leoquantklaar!!!!!!!!!!!!!!!!!19:31
leoquantdoormiddel van channel add kun meerdere kanalen invoeren soort autojoin19:31
FOADCorrect.19:33
leoquantzijn er meedoeners met een werkend ssl irssi nu?19:36
leoquantik doe dit nooit meer met griep in mijn lijf..:P19:39
FOADGoed idee.19:40
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo-klas to: Zaterdag 29 januari 2011 19.30-20.30 workshop Python voor "beginners" #Ubuntu-nl-mwanzo-klas. Leiding: commandoline. logs op http://irclogs.ubuntu.com. Alle cursisten join ook: #ubuntu-nl-mwanzo

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!