/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/22/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantmorning09:11
MrChrisDruifGoeiemorgen allemaal :P10:57
=== |Cugel| is now known as Cugel
leoquantwelke cursisten zijn er nu?18:29
CugelIk en niekie, onder andere.18:29
hannieikke18:29
leoquantAls het goed is ben je in deze kanalen: #ubuntu-nl-mwanzo-klas en hier18:29
CugelMoet je wel naar het juiste kanaal gaan, hannie.18:29
hannieik ga zo nar klas18:29
leoquantok18:30
leoquantStel hier je vragen, ze worden voor je geplaatst in mwanzo-klas en daar beantwoord18:30
leoquantIn mwanzo klas kun je geen gesprek voeren!18:30
leoquantDegenen die zijn hebben opgegeven voor deze workshop zijn in zekere zin proefkonijn. Zij gaan de lessen volgen via lernid18:30
leoquantDankzij coomandoline kan dit nu ook voor de Nederlandstalige situatie.18:30
leoquantsla deze zin even op: lernid --config http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop?action=AttachFile&do=get&target=ubuntu-nl-mwanzo-workshops.lernid18:31
leoquantin gedit bijv18:32
leoquantof tekstbestand18:32
leoquanthajour ook bij de les?18:32
hannieopgeslagen18:32
leoquantok18:32
hanniemoet ik ook terminal openen?18:33
hannieProefkonijn zit klaar18:33
leoquantzie klas nu18:33
Cugelok18:34
hannieklaar18:35
leoquanthannie lernid geinstall?18:35
Gotiniensk18:35
hannieja18:35
hannielernid geïnstalleerd18:35
leoquanthannie nu alt f2 doen en de regel invoeren18:37
hannievraag: kies een evenement18:37
leoquantdus niet lernid opstarten. alt f218:38
hannieheb ik gedaan, venster: kies een evenement18:38
hanniemet f2, ja18:38
JanC_lernidje hebt maar één keuze toch?18:38
leoquantALT F2 toetscombinatie geeft je een soort terminal18:38
hannieer wordt nu om een nickname gevraagd18:39
leoquantjuist18:39
hannieMaar ik heb xchat nog niet gesloten, moet dat?18:39
JanC_lernidals je xchat niet sluit moet je een andere nicknaam kiezen18:39
hannieok, dus eerst xchat sluiten, dan nick opgeven en dan xchat weer openen?18:40
JanC_lernidzoals ik en FOAD2 gedaan hebben18:40
leoquantja dat vroeg ik ook18:40
JanC_lernidnee, lernid heeft ingebouwde IRC-client18:40
leoquantleoquant> sluit alle irc clients18:40
JanC_lerniddus je hebt xchat niet meer per sé nodig dan18:41
JanC_lernidtenzij je zoals ik ook -tig andere kanalen wil volgen  ;)18:41
hannieik zit nu in Lernid18:41
leoquant\o/18:42
niekie_Dat kwam via lernid binnen in "klaslokaal" ja :)18:42
leoquanthannie top18:42
hannie;)18:42
leoquantbeste mensen ik heb een gast18:42
leoquantFOAD18:42
FOAD2Hallo.18:42
hanniehallo foad18:43
leoquantmaar er is hulp in de vorm van FOAD. IRC geek en irssi user. Ben zeer vereerd die hij meedoet.18:43
FOAD2Dag hannie.18:43
leoquantlets go18:43
hannieOei, I'm impressed18:43
FOAD2Ik bloos.18:43
leoquanthet wrdt heeeel erg18:43
hannieik zet me schrap18:43
leoquantopen een terminal18:44
leoquantdoe18:44
leoquantsudo apt-get install irssi irssi-scripts18:44
hanniegedaan18:44
leoquantStart het irssi programma: (in de terminal met irssi18:44
leoquantirssi18:44
hanniebijn klaar18:44
hanniemet installeren18:45
leoquantok18:45
hannieirssi gestart18:45
hanniegeen idee wat het is18:45
JanCnog een tip voor wie een breedbeeld-scherm heeft: lernid heeft een optie om de chatvensters rechts van de browser etc. te plaatsen ipv eronder18:45
hajourben er sorry.was aan het eten18:46
hannieje kunt toch zelf bepalen waar je een venster plaatst18:46
hannieah, je bedoelt binnen lernid. Begrepen18:47
leoquant /set nick Hannie ( of een andere nick die je nu gebruikt)18:47
leoquantniet bedoel ik18:47
hanniein irssi?18:47
leoquantja18:48
leoquant: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Irssi18:48
hannieen het moet een andere nickname dan de zojuist ingevoerde zijn?18:48
leoquantliefst een andere nick he18:48
JanCleoquant: moet de les niet in -klas zijn?  ;)18:48
FOAD2leoquant: FWIW, je zit via de chatroom les te geven.18:48
FOAD2Ha.18:48
hannieok18:48
leoquantooops!!!!!!!!!18:49
hanniedone18:49
hannieik zit in Lernid, niet in Xchat. Dat is toch ok18:50
Gotinienshannie, dat is goed18:51
hannienu moet ik dus nog een naam "setten"18:51
hannieGedaan18:52
leoquantik blijf in klas hoor!18:52
hanniealles gedaan18:53
FOADLukt het iedereen?18:54
hannieIk heb /join etc gedaan18:54
hannieJoin to #..team was synced18:55
leoquant /join #ubuntu-nk-mwanzo-team18:55
leoquantnk nl18:55
hannieja, dat is dus gelukt18:55
hannienu moet ik registreren?18:55
leoquantyep18:56
hanniedoe ik18:56
hanniemoet ik /msg nickserv password email op de opdrachtregel invoeren?18:57
hannieDat lijkt me heel erg onveilig18:57
FOADWaarom lijkt dat je onveilig?18:58
leoquantdat doe in het freenode gedeelte!!18:58
hannieomdat ik i.p.v. password sterretjes wil zien18:58
leoquantvia tab 118:58
hanniehoezo, tab 1?18:58
leoquantsorry18:59
leoquantik blijf in klas18:59
hanniebedoel je Session in Lernid?18:59
leoquantirssi je bent in het team nu18:59
hannieok, heb net gotiniens gegroet19:00
hannieMaar dat registreren, is dat gewoon een opdracht in terminal?19:00
leoquantmaar voor registreren moet in freenode zijn in de opdrachtregel19:00
leoquanthelp eens guys...19:01
leoquantwaar je de opdrachten invoerde19:01
hajourik ben nog lernid aan het instaleren als het lukt (houd de vingers gekruist)19:01
hannieen hoe kom ik in de terminal in freenode?19:01
FOADhannie, je hebt een terminal waarin je irssi hebt gestart, toch?19:02
hannieik zie nu [#ubuntu-nl-mwan]19:02
hannieja en dit is de prompt19:02
FOADOké, op die regel kun je dus ofwel direct praten met mensen of commando's uitvoeren; die beginnen dan met /19:03
hanniemaar ik wil niet zomaar een wachtwoord daar invoeren19:03
leoquantniemand ziet dat19:03
FOADDus /msg FOAD hallo is een commando, msg stuurt een boodschap, in dit geval naar FOAD, en de boodschap is "hallo"19:03
JanCtenzij iemand over je schouder meekijkt ;)19:03
hannieok, dan vertrouw ik je19:03
leoquantlol19:03
JanCen zonder SSL is het ook niet echt veilig, maar maakt niet uit of daar sterretjes staan of iets anders dan...19:04
FOADWat JanC zegt.19:04
hannieIk heb gedaan: /msg nickserv REGISTER <password> <email>19:04
hannieook set hidemail on gedaan19:05
hannieHoe kan ik zien dat ik nu geregistreerd ben?19:06
hajourhandig die /msg19:07
FOADJa toch.19:08
leoquantgaan we door?19:08
leoquant==>klas19:08
hannieja19:08
FOADDoor.19:08
hannieik zit weer in de klas19:08
hajourik lees19:08
FOADEn meedoen, hajour. :)19:09
hajourlernid is net eindelijk geinstaleerd :/19:10
hannieIk heb de opdracht ...perl in een 2e terminal gegeven19:11
hannieis klaar19:11
leoquantzie klas: blijf je tweede terminal gebruiken19:13
FOADOok de regels erna, hannie?19:13
leoquantdenk ik niet19:13
hanniecap_sasl.pl opgeslagen19:13
leoquantzo!19:13
leoquantpfff19:13
FOAD:)19:14
hanniecd autorun: melding Bestand of map bestaat niet19:14
FOADhannie: in welke map ben je?19:14
hannieMoest ik $HOME niet letterlijk nemen?19:14
FOADJawel.19:14
leoquantyep19:15
FOADDoe eens pwd en vertel ons wat de terminal teruggeeft.19:15
hanniein mijn persoonlijke map19:15
FOADJe moet in ~/.irssi/scripts zijn.19:15
hannieok19:15
hanniebedoel je dat ik weer naar de eerste terminal moet gaan?19:16
FOADNee.19:16
leoquanttweede19:16
FOADWat vertelt pwd je?19:16
hannieHannie zegt:/home/hannie ik zal een cd doen19:17
hajourdaar was ik al bang voor ik kan sudo apt-get install ca-certificates libcrypt-blowfish-perl libcrypt-dh-perl libcrypt-openssl-bignum-perl libmath-bigint-gmp-perl niet instaleren.ik ben al weken bezig dit op te lossen.:(19:17
FOADhajour: wat zegt de terminal als je dat probeert?19:17
hannieik zit nu in 2e terminal. zoek nog .irssi19:18
FOADAls je in je persoonlijke map zit zou je er moeten komen door te doen: cd .irssi19:18
FOADJe ziet die map niet zomaar, omdat de naam met een . begint.19:18
hannieaha, dus niet op de root19:18
FOADInderdaad.19:18
hajourlange teksten en ik kan even geen pastebin gebruiken omdsat ik door dit gedoe ook elke keer screen freeze  krijg en ik wil de les niet verder storen FOAD19:19
FOADEen . file zie je pas in ls als je de -a optie meegeeft.19:19
hannieja, nu zit ik in de goede map19:19
FOADhajour: oké, kijken we er een andere keer naar.19:19
hajourok:)19:19
hajourik lees wel gewoon en doe wat ik wel kan ok?19:20
FOADTop.19:20
hanniedus nu ga ik weer cd autorun doen enz19:20
FOADhannie: ja19:20
hanniemap autorun bestaat niet19:20
hanniewel map scripts19:20
FOADPrima, dan maken we die map.19:21
FOADDoe maar: "mkdir autorun".19:21
FOADIn de map autorun staan alle scripts die automatisch worden opgestart als je irssi opstart.19:21
FOADOf beter gezegd, verwijzingen naar die scripts.19:21
hannieok, gemaakt19:21
hannieDe map autorun is nu dus nog leeg19:22
FOADMooi, dan verder met "cd autorun"19:22
FOADCorrect.19:22
hannieIk heb nu map .irssi met daarin map scripts en map autorun19:22
hannieis dat goed?19:22
FOADJa.19:22
leoquantklopt19:22
leoquantnu weer terug naar irssi? FOAD?19:23
leoquantzie klas19:23
hanniena cd autorun dus opdracht ln -s ../ etc?19:23
FOADJa.19:23
hannieok, in autorun zit nu cap_sasl.pl19:24
FOADMooi, en nu de rest van leoquant's instructies volgen.19:24
leoquant\o/19:24
leoquantHet opslaan en bewaren van de instellingen: terug naar irssi!!!!19:25
hannieJa, maar waar sla ik de instellingen op?19:25
hannieGewoon 2e terminal sluiten?19:25
leoquantnee19:26
hanniesorry19:26
leoquantin irssi waar je al wat had ingevoerd19:26
FOADTerug naar de irssi terminal.19:26
hannieIk ga nu naar 1e terminal (ubuntu-nl-mwan)19:26
hannieen dan?19:27
FOADDe commando's die leoquant aangeeft invoeren.19:27
hannieDus dat bedoel je met opslaan en bewaren19:28
leoquantja19:28
leoquantirssi wekt uiteindelijk met /save idd19:28
hanniebeide opdrachten uitgevoerd19:29
leoquantff rustig lezen19:29
leoquanthet zijn er meer he...19:29
FOADBeide?19:29
hannieik ga verder met lezen en uitvoeren :)19:29
hanniealles uitgevoerd19:31
hannieNu Automatisch verbinden met Freenode via SSl19:32
hannieKlaar. Heb gekopieerd en geplakt. Leuk fröbelen19:33
leoquant Freenode hanniedu hannieadd buntu-nl.org DH-BLOWFISH  is ie goe hannie19:34
leoquantheeftnhet goed gedaan ok19:35
leoquanthannie de rest staat er ook19:35
hannieik denk dat het nu goed is19:35
leoquantAutomatisch verbinden met Freenode via SSL19:36
hannienu moet ik verder na regel DH-BLOWFISH zeker19:36
leoquant: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/Irssi19:36
FOADMooi, nu kun je veilig ircen via het beste irc-programma, irssi.19:36
FOADhannie: voor irssi zijn er veel scripts die je het leven makkelijker kunnen maken, zie bijvoorbeeld http://ossowicki.com/?p=10219:37
FOAD(Als je Engels spreekt.)19:37
leoquantAutomatisch verbinden met Freenode via SSL19:37
leoquant    *19:37
leoquant      /network add Freenode19:37
leoquant    *19:37
leoquant      /server add -auto -ssl -ssl_verify -ssl_capath /etc/ssl/certs -network Freenode irc.freenode.net 700019:37
leoquant    *19:37
leoquant      /channel add -auto #ubuntu-nl Freenode19:37
leoquant    *19:37
leoquant      /save19:37
leoquantook degaan?19:37
hannieja, net gedaan19:37
hannieKan ik ook eea controleren?19:38
leoquant doe /disconnect daarna /quit en start een terminal: irssi19:38
hannieHeb ik gedaan. Zit weer in irssi19:39
hannieAh, beterschap19:40
leoquantvia ssl19:40
leoquant?19:40
hannieik kan niet zien of het via ssl beveiligd is19:40
leoquantFOAD?19:41
leoquantregels tekst19:41
leoquantsasl server geloof ik19:41
leoquantkun je ons hier joinen via /join #ub etc19:42
hannieregels tekst?19:42
leoquantals irssi opstart19:42
FOADAls je alt-1 doet, hannie kom je in een scherm met, hm, algemene info.19:42
FOADDaar moet je dat zien.19:42
FOADJe kunt tussen je irc windows switchen met alt-cijfer, of alt-links en alt-rechts19:43
FOAD.19:43
hannieHannie zegt:/join ubuntu-nl-mwanzo-team gedaan19:43
hannieis dat een een of een el19:44
FOADEen één.19:44
leoquant /join #ubuntu-nl-mwanzo19:44
hanniealt-een doet niets19:45
hajourbeterschap leoquant19:45
leoquantkomt goed hajour19:45
leoquantmisschien was het te moeilijk ook19:45
leoquantik in twee kanalen19:46
leoquantkijk19:46
hannieleoquant, het punt is dat ik wel opdrachten uitvoer,19:46
leoquantik wil vedomme weten of het via sll is19:46
hanniemaar niet weet WAT ik doe19:46
leoquanthannie dat zou deze les een 4 uur durend iets maken19:47
hannieIk kan nu switchen met alt-1 en alt-219:47
leoquantmooi!19:47
hannieleoquant, ik moet zelf meer hierover lezen19:47
leoquant [hanniedu] is using a secure connection19:48
leoquantgefeliciteerd!19:48
leoquantik deed een whois19:48
leoquantknap van je19:48
hannieok, dus vanaf nu kan ik veiliger irc-en19:48
FOADJa.19:48
leoquantja19:49
leoquantik vind het echt knap19:49
hannieleoquant, en foad, heel erg dank voor de begeleiding19:49
FOADAlle eer naar leoquant.  Goed gedaan leoquant!19:49
hannieEn ik zal als huiswerk dit alles uitspitten19:49
leoquantja19:49
leoquantik kruip te bed19:49
FOADEn beterschap. :)19:50
hannieEn nu denk ik dat je idd naar bed moet19:50
hannieBeterschap en tot ziens19:50
leoquantlol19:50
hanniefoad, ook bedankt en tot ziens19:50
hannieen Hajour natuurlijk ook tot ziens19:50
FOADVeel plezier hannie.19:50
leoquantFOAD, bedankt voor de hulp!19:50
FOADAnytime.19:50
hanniemerci19:50
hajouroo leoquant is al weg nu kan ik  hem niet meer bedanken voor de les19:52
leoquantik ben er nog ff wat topic doen19:52
hajourjij ook bedankt FOAD19:52
leoquantde logs zijn19:52
hanniehajour, ik heb even alle tekst gekopieerd en opgeslagen19:52
leoquanten je mag pm en morgen19:52
leoquant:P19:52
hajoura ok nou alsnog bedankt leoquant19:53
leoquantthx19:53
hajourok hannie19:53
hajourik  heb nogal wat problemen met me notebook al een paar weken. UndiFineD heeft ook al 2 keer gereinstalleerd19:54
FOADMisschien is het de schuld van UndiFineD. :P19:54
hajournee hoor denk het niet19:55
* UndiFineD schopt FOAD 19:55
hajourer is iets wat mist denk ik19:55
hajouriets wat met perl te maken heeft iedergeval19:55
FOADAuw.19:56
FOADPerl?19:56
FOADWat is het probleem, hajour.19:56
hajourja upload mislukt bij 70 % dan zeurt ie om perl19:56
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis in launchpad: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: 20 febr.19.30: Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com. Zaterdag 29-01-11 19.30-20.30 workshop Python voor "beginners" #Ubuntu-nl-mwanzo-klas.
FOADUpload?19:56
FOADKun je de tekst op een pastebin gooien?19:57
hajourja merendeel met uploaden mislukt19:57
FOADOf downloaden?19:57
hajourik kan geen web browser openen zonder een groot risico op screen freeze19:57
hajourook19:57
hajourals dat gebeurt dan moet ik de notebook opstarten met de aan uitknop19:58
hajourtotaal uitzetten dus19:58
FOADWow.19:58
FOADWaarom verdenk je Perl?19:58
hajourelke ker dat ik probeer iets te downloaden en uploaden zegt ie warning en iets over perl19:59
hajourwat mist19:59
FOADHet zou vreemd zijn dat hij dat doet na een complete reinstall.20:02
hajourja als het een onderdeel is wat vervangen moet worden of iets dergelijks maar ik weet nu niks20:13
hajourals de wiki gedeelte van mwanzo weer  up to date is heb ik een idee nog misschien ervoor20:37
hajoureen page waarop de cultuurverschillen/omgangsvorm op irc  verschillen opstaan van zoveel mogelijk landen20:40
hajourdenk er maar over na of het wat is :)20:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!