/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/23/#kubuntu-se.txt

x_linkHehe, varje gång #kubuntu-se lyser upp så är det bara Philip5 som har loggat in/ut =)20:14
nicklas_hallå, nån som vet varför quassel fortfarande är standard? konversation är väl fullt fungerande i kde 4 nu?21:06
nicklas_hello?21:12
x_linkIngen aning, kör inte KDE4.21:15
x_linkÄr nog bara Philip5 och dagon_ som gör det.21:16
nicklas_k21:16

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!