/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/23/#ubuntu-cat.txt

capgroshola14:02
capgrosalgú sap com recuperar la clau xifratge?14:03
capgroshola14:11
Rooighola, algú em pot explicar perque quan afegeixo una linia al /etc/fstab per a que quan arranqui l'ubuntu em monti un disc dur directament, es duplica la entrada al menu del gnome del disc dur en üestió?17:53
pespinRooig, segurament deu ser algun error del menú. Normalment els programes aquest que monten només mostren dispositius que no estan dins l'fstab17:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!