/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/23/#ubuntu-vn.txt

=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== geminious is now known as Geminious|hoc
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
vubuntor915xin chao. minh cai ubuntu vao den install thi bi man hinh den thui. minh thu cach cai bang wubi den luc khoi dong lai chon ubuntu cung bi mang hinh den thui03:38
vubuntor915co ai giup dum duoc o03:38
nobawkvubuntor915: cái này là do nó ko nhận diện đc màn hình03:40
nobawkvubuntor915: lúc boot thêm option nomodeset vào03:40
nobawkvubuntor915: http://ubuntu-tutorials.com/2010/05/06/ubuntu-10-04-lucid-blank-screen-at-startup-workaround/03:43
bksupybotTitle: Ubuntu 10.04 "Lucid" Blank Screen at Startup : Workaround | Ubuntu Tutorials (at ubuntu-tutorials.com)03:43
nobawk!nomodeset is <reply> Xem: http://ubuntu-tutorials.com/2010/05/06/ubuntu-10-04-lucid-blank-screen-at-startup-workaround/03:45
ubot2I'll remember that, nobawk03:45
bksupybotTitle: Ubuntu 10.04 "Lucid" Blank Screen at Startup : Workaround | Ubuntu Tutorials (at ubuntu-tutorials.com)03:45
vubuntor915vay gio minh da cai bang wubi roi thi minh chi khoi dong lai chon ubuntu roi tien hanh tu buoc thu2 co dung o? xin cam on nhieu03:57
nobawk!clone is <reply>04:14
nobawk!clonezilla is <reply> Clonezilla là một công cụ backup và khôi phục phân vùng và ổ cứng tương tự các công cụ ghost. http://clonezilla.sourceforge.net/04:16
ubot2I'll remember that, nobawk04:16
bksupybotTitle: Clonezilla - About (at clonezilla.sourceforge.net)04:16
nobawk!find clonezilla04:16
nobawk!find clone04:17
nobawk!find kernel04:17
nobawkubot2 bị mán roài à04:17
ubot2nobawk: Error: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)04:17
nobawk!find image04:17
nobawk@find image04:17
ubot2nobawk: Found: genisoimage, imagemagick, imagemagick-dbg, imagemagick-doc, kimagemapeditor (and 105 others)04:17
nobawkubot2: find clone04:18
ubot2nobawk: Found: libclone-perl, bomberclone, bomberclone-data, fdclone, libclone-pp-perl (and 1 others)04:18
nobawkubot2: clonezilla04:18
ubot2Clonezilla là một công cụ backup và khôi phục phân vùng và ổ cứng tương tự các công cụ ghost. http://clonezilla.sourceforge.net/04:18
bksupybotTitle: Clonezilla - About (at clonezilla.sourceforge.net)04:18
nobawkubot2: find clonezilla04:18
ubot2nobawk: Please use http://packages.ubuntu.com/ to search for files04:18
bksupybotTitle: Ubuntu -- Ubuntu Packages Search (at packages.ubuntu.com)04:18
vubuntor124may anh oi co ao chua06:01
vubuntor124alo06:02
=== vubuntor961 is now known as VND
VNDha06:35
VNDhi06:35
VNDhiện tại chất lượng ảnh trên trang web ở máy tính của mình không tốt06:37
VNDcó ai biết cài thêm gói gì06:37
VNDđể xem được ảnh với chất lượng tốt hơn không06:37
VNDalo06:38
VNDcó ai không06:38
MadWorldhình như đi ngủ hết rùi bạn ạ06:38
=== MadWorld is now known as MadWorld|Off
=== MadWorld|Off is now known as MadWorld|Away
_Tux_VND: qua FF ?06:47
vubuntor221anh em trong diễn đàn giúp em với07:44
vubuntor221em mới dùng ubuntu mà không sao ma chinh noi phan giai man hinh07:47
vubuntor221man hinh cua em la 17'07:47
vubuntor221phan giai toi da la 1280x102407:48
nobawkvubuntor221: thêm option lúc boot07:48
nobawk!nomodeset07:48
ubot2Xem: http://ubuntu-tutorials.com/2010/05/06/ubuntu-10-04-lucid-blank-screen-at-startup-workaround/07:48
bksupybotTitle: Ubuntu 10.04 "Lucid" Blank Screen at Startup : Workaround | Ubuntu Tutorials (at ubuntu-tutorials.com)07:48
vubuntor221em moi dung khong hieu lam!07:49
nobawksửa file cấu hình07:56
nobawkđể lúc chạy nó tắt cái mode setting đi07:56
nobawkcó thể ko đúng độ phân giải cho cái mode setting nó đọc thông tin ko đúng07:56
nobawkvubuntor221: làm thế nào thì theo cái hướng dẫn trên07:57
nobawkGRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i915.modeset=0"07:57
nobawksửa lại chỗ này trong file /etc/default/grub07:57
vubuntor221cach chinh file the nao vay cac anh07:57
vubuntor611em cài wine trong terminal, khi nó chạy xong có 1 thông báo biểu chấp nhận điều khoản có chữ "OK", em bấm, enter, gõ ok rồi enter cũng ko xong, mò tùm lum phím thì thấy F12 là xuất hiện thông báo ko chấp nhận điều khoản, vậy làm cách nào để ok và F12 là công dụng gì?07:58
vubuntor221em vao roi nhung khong chinh duoc07:58
_Tux_vubuntor221: chuột phải07:58
nobawkvubuntor221: sudo gedit /etc/default/grub07:58
_Tux_open with Notepad07:58
_Tux_:))07:58
nobawkvubuntor221: rồi sửa07:58
nobawkvubuntor221: rồi chạy sudo update-grub07:58
vubuntor221vang07:58
nobawkvubuntor611: chữ ok như lào?07:59
nobawkvubuntor611: ở trong terminal hả?07:59
vubuntor611vâng07:59
nobawkvubuntor611: dùng tab, để nó chỉ vaò chữ ok07:59
nobawkvubuntor611: rồi ấn enter?07:59
vubuntor611để em thử, thanks anh nhiều07:59
vubuntor611bấm tùm lum cũng ko dc08:00
* _Tux_ thế hệ con người của những nút bấm08:00
_Tux_:D08:00
_Tux_vubuntor611: sau cứ Synaptic Package manager mà xài nhá08:01
_Tux_Terminal làm chi cho khổ08:01
vubuntor611tại đa số thấy hướng dẫn toàn cái đó08:02
_Tux_vubuntor611: chỉ cần biết tên gói thôi08:05
_Tux_vô Synaptic cho nó dễ xài08:06
vubuntor221em vao sua bang notepad nhung luu lai bao loi khong luu duoc! phai lam sao day cac anh?08:07
_Tux_vubuntor221: có Notepad cơ à08:08
* _Tux_ núp08:08
vubuntor221vang08:08
vubuntor221co ma08:08
vubuntor221lam the nao de chinh file grub trong u vay cac anh?08:10
vubuntor221cho em hoi chinh file grub the nao vay?08:13
vubuntor221khong ai giup em sao?08:13
=== vubuntor312 is now known as VND
nobawkvubuntor221: sudo gedit /etc/default/grub08:15
nobawkvubuntor221: đó08:15
nobawkvubuntor221: vào terminal gõ dòng đó vào08:15
nobawknhập pass sửa rồi done08:15
VNDcó ai biết cài gì để xem được hinh ảnh trên web với chất lượng tốt hơn không08:16
VNDmấy hình trên trang web seo nó giống như bị vỡ thế08:17
VNDcó ai biết vì sao ko08:17
VND:(08:17
nobawkVND: chụp ảnh mà hình xem nào08:18
* nobawk xem hình vẫn tốt :308:18
VNDchụp rồi gửi lên thế nào08:19
_Tux_!up08:19
ubot2Bạn có thể up ảnh lên http://imgur.com rồi gửi link về đây08:19
bksupybotTitle:  (at imgur.com)08:19
VNDhttp://i.imgur.com/8xODC.png08:21
vubuntor770huhu các anh ơi giúp em với em  vửa cài Ubuntu 10.04 xong mà ko hiểu sao ko vào đc mạng mạng của em là FPT08:21
VND<ubot2>http://i.imgur.com/8xODC.png08:23
vubuntor770hiện nay hệ thống của em chỉ có ubuntu chính cống các anh giúp em với đây là lần đàu tiên em làm quen với ubuntu08:23
tianba1chào mọi người08:23
VNDcó ai biết vì sao anh trên web nhìn bị vỡ hình thế này: http://i.imgur.com/ojWLd.png08:25
vubuntor002cho em hoi em chinh file grub roi  nhung do phan giai man hinh khong co j thay doi la the nao vay?08:25
VNDphải cài thêm gì nữa08:26
nobawkVND: trên win xem ko bị vỡ?08:26
nobawkvubuntor002: sửa xong08:27
VNDkhông08:27
nobawkvubuntor002: phải chạy sudo update-grub08:27
nobawkvubuntor002: rồi khởi động lại08:27
VNDtrên win bình thường08:27
vubuntor002em chay roi ma08:27
nobawkeh,08:27
vubuntor002khoi dong lai roi08:27
nobawkVND: thế thì ko rõ08:27
nobawkVND: chưa bị thế bao h :|08:27
vubuntor770ai giúp em cái vấn dề mạng vơi huhuhu08:27
nobawkVND: kiểm tra lại xem cái libjpeg đang dùng là cái lib  nào08:28
nobawkvubuntor770: mạng sao?08:28
VNDkiểm tra thế nào08:28
VNDở đâu08:28
VNDvới lại dùng gì08:28
VND<nobawk>???08:29
vubuntor770<NOBAWK >khô quá em cài ubuntu dung magnj vnpt thì ko sao sau khi gioi thieu cho thàng bạn qua dùng em cài cho nó nhà nó dùng mạng FPt thì ko vào dc08:29
nobawkvubuntor770: ko vào đc là như thế nào?08:30
vubuntor770là em ko vào dc mạng08:30
nobawkVND: dpkg -l | grep jpeg08:30
nobawk!paste | VND08:30
ubot2VND: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.08:30
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:30
nobawkVND: dùng card dồ hoạ gì?08:30
nobawkVND: hay là do vấn đề render?08:30
VNDcard onboard08:31
VNDnên chẳng biết loại gì nữa08:31
nobawkVND: lspci08:33
nobawk!paste | VND08:33
ubot2VND: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.08:33
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:33
vubuntor002Anh em vao link doc giup em ty teo! http://paste.ubuntu.com/08:33
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:33
nobawkvubuntor002: ấn nút paste rồi gửi cái link lại đây08:34
nobawkvubuntor770: dùng ubuntu ko liên quan đến việc dùng mạng vnpt hay fpt08:35
vubuntor002http://paste.ubuntu.com/08:35
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:35
nobawkvubuntor770: vào terminal của cái máy kia08:35
nobawkvubuntor770: gõ vào ifconfig -a08:35
nobawkvubuntor770: nó ra cái gì?08:35
nobawkvubuntor002: cái link đó có chữ gì đâu08:36
nobawkấn nút paste nó báo success rồi thì gửi cái link mới lại đây08:36
vubuntor002sao em paste vao sao khong luu duoc van ban nhi?08:36
nobawkkiểu này phải viết tutorial dạy paste cũng nên :|08:36
nobawkvubuntor002: điền vài chữ vào chỗ name rồi ấn paste08:36
nobawkrồi copy cái link mới gửi lại08:36
vubuntor002http://paste.ubuntu.com/557104/08:38
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:38
VNDhttp://paste.ubuntu.com/557103/08:38
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:38
VNDnobawk http://paste.ubuntu.com/557103/08:38
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:38
vubuntor002Anh em doc giup em voi! http://paste.ubuntu.com/557104/08:40
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:41
nobawkokay đợi chút08:43
vubuntor770<nobawk> anh oi no ra mot cái bảng08:43
nobawkvubuntor770: bảng gì?08:43
nobawkvubuntor002: cái ảnh thì rõ rồi08:43
nobawkvubuntor002: vào terminal gõ cái lệnh kia cơ mà08:44
vubuntor770<nobawk> mọt cái bang r gì dó thang bạn em nói thế08:44
vubuntor002lenh gi ha anh?08:44
nobawkvubuntor002: chắc bug của firefox rồi08:46
nobawkvubuntor002: dùng tạm chrome đi08:46
nobawkvubuntor770: có gõ sai ko vậy?08:46
nobawkvubuntor770: nói chung check lại xem card đó là card gì08:46
nobawkvubuntor770: có thể phải sang windows tắt cái power management đi08:47
vubuntor770nobawk: có win thì em dã giải quye xong ròi nhung vbi thang win lam lo hong qua dung linux suong hon nhiu nen chung em cho no die ròi08:48
vubuntor984cho e hoi cac cai unikey tren linux di08:48
nobawkvubuntor770: thế thì cài lại windows đi08:48
nobawkvubuntor770: bỏ cái kia đi rồi hãy xoá08:49
vubuntor770ac08:49
nobawk!ibus-unikey08:49
ubot2Ibus-unikey là phần mở rộng cho ibus để gõ tiếng việt một cách linh hoạt. Chi tiết về cài đặt và cấu hình cho ibus(-unikey) xem tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus08:49
bksupybotTitle: IBus – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)08:49
nobawkvubuntor770: vì cái setting của windows nó block luôn linux08:49
vubuntor770nobawk: anh co bit cách chỉnh main ko main no là foxcom08:49
nobawkvubuntor770: xem hình bên dưới08:50
nobawkhttp://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Mạng,_mạng_không_dây,_và_các_thiết_bị_mạng08:50
bksupybotTitle: Mạng, mạng không dây, và các thiết bị mạng – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)08:50
nobawkvubuntor770: nhìn cái hình08:50
vubuntor002O khong ai giup em! hix http://paste.ubuntu.com/557104/08:50
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:50
vubuntor984cho em cac cai unikey di08:51
vubuntor770nobawk: cũng ko phaỉ anh ơi dc truocs tụi em cài bản thủ nghiệm cũng dã bỏ chonj cái dó dung 2 ngày thấy sướng quá nên chuyển sang dùng luôn08:51
vubuntor984may  ban giup minh nhanh len di08:52
vubuntor002vao tai lieu huong dan no co cach cai ma08:52
vubuntor984em moi dung linux nen cha biet gi ca, co huong dan bang hinh k?08:53
vubuntor770vubuntor984: tu may mo di ban hay tu may mo nhu tu may mo trong win:D08:54
vubuntor444mấy bạn chơi cho mình hỏi cách cài unikey trên ubuntu 10.10 đi08:57
vubuntor573http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/G%C3%B5_ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t08:57
bksupybotTitle: Gõ tiếng Việt – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)08:57
vubuntor573vao day co cach cai ma08:58
vubuntor444mình mới xài ubuntu nên kũng chưa biết nhiều...08:58
vubuntor444Terminal là gì vậy bạn>08:59
vubuntor770vubuntor444: là một môi trường thiets bị đầu cuối09:01
vubuntor444sao không bạn nào trả lời mình zậy?09:01
vubuntor573no nhu cmd ben win nhung chuc nang co mot phan khac09:02
vubuntor770vubuntor444: bản cú hiểu tạm nso giống MSDOS cua ưin09:02
vubuntor770vubuntor444: nhưng đó dc coi như kernel của linux09:03
vubuntor444bạn ơi, sao mình cài ubuntu vào rôi lên mạng tốt mà restart lại k vào đc nữa?09:03
vubuntor770vvubuntor444: vì linux hoạt dộng trên mtr dòng lệnh09:03
vubuntor573Ai co the giup minh cai nay khong?09:04
vubuntor573 http://paste.ubuntu.com/557104/09:04
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)09:05
vubuntor770vubuntor444: nhưng cái dó hay hon cmd trong win nhìu vì nó có rất nhìu câu lệnh vả lại nó có mtr cho các lạp trinh vien bien dich ngay trong nó09:06
vubuntor573Potay.com09:08
vubuntor573chan qua!09:08
vubuntor770sao09:08
vubuntor573anh em dau het roi nhi09:08
vubuntor444sao mình không vào mạng đc09:08
vubuntor573chang ai giup09:08
vubuntor770nen thien dang roi09:08
vubuntor770càn giúp gì ú nói09:09
vubuntor444sao mấy bạn xô tâm thế? help me09:09
vubuntor770anh em còn dang ban09:09
vubuntor770cú nói09:09
vubuntor444pạn 770 chọn bộ gõ unicode đi chứ, ai đâu đọc ra09:09
vubuntor573vao day xem, doc cho chi giao:http://paste.ubuntu.com/557104/09:09
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)09:09
vubuntor770vubuntor444: bạn ko vào dc mạng a09:09
vubuntor444đúng thế, khi mới cài vào thì good nhưng khi restart lại k đc nữa09:10
vubuntor770ping <vubuntor444>09:10
vubuntor770vubuntor444: bạn ko vào dc mạng a09:11
vubuntor573anh em thao luan nhiet tinh le nao!09:11
GeekCompluận gì nữa09:11
vubuntor770geekcomp nói dúng day09:11
GeekCompẹc09:12
vubuntor770thao luạn gi nũa09:12
vubuntor573day ong anh giup voi :http://paste.ubuntu.com/557104/09:12
vubuntor444bạn 770 giúp mình đi09:12
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)09:12
vubuntor573vao day xem cai09:12
vubuntor770444 càn mình giúp gì cous nói09:12
vubuntor573khong biet lam the nao moi vao day hoi anh em chu09:12
vubuntor770573 tu mo di bạn09:13
vubuntor573mo lam sao duoc09:13
vubuntor770hãy tụ mò như tụ mò trong Win :d09:13
vubuntor573kho lam09:13
vubuntor573dang nho may anh09:13
vubuntor573ma khong lam gi ca09:13
vubuntor770chắc các anh ấy dang bận09:14
vubuntor573neu xai u giong win thi don gian qua09:14
GeekCompvubuntor573: lên search driver09:14
vubuntor444bạn 770 giúp mình cài mạng đi09:14
GeekComprùi mang về cài thử09:14
vubuntor770cài mạng á09:14
vubuntor444uh09:14
vubuntor770thé bạn cai ubuntu xog ko có mạng a09:14
=== vubuntor083 is now known as jetli
GeekCompvubuntor444: lỗi driver à09:15
vubuntor444cài xong có mạng nhuwg restart lại hết lun09:15
vubuntor770do cau hình ip dộng09:15
=== MadWorld|Away is now known as MadWorld
vubuntor770444 cua bạn nè http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=51&t=186209:15
vubuntor444mà mình nối cổng usb moderm thi được..09:15
bksupybotTitle: Gán địa chỉ IP tĩnh trong Ubuntu 8.10 - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)09:15
GeekCompvubuntoru444: tức là kết nối modem rồi09:16
GeekCompmà vẫn ko vô?09:16
vubuntor770444: bạn còn may chán mình nè cài cho thang bạn mà ko vào dc mạng the mói dau cơ chú09:16
GeekCompcó động chi tới cái 192.168.1.1 ko đấy09:17
vubuntor444k fair bạn ơi... mình09:17
vubuntor770???/09:17
vubuntor444mình dùng mạng bằng cổng usbsau moderm ấy, vẫn tốt09:17
vubuntor770444: chịu09:18
vubuntor444rút ra thì mất09:18
vubuntor770ròi dã09:18
vubuntor444cắm lại dây lan thì chả đc09:18
vubuntor770hiu09:18
vubuntor444hỉu gì?09:18
vubuntor770ubuntu của bạn ko nhan LAN09:18
vubuntor444cho mình nick đi09:18
vubuntor770nhà thằng bạn mihnf cũng thé09:19
vubuntor444zẫy làm sao?09:19
vubuntor770mình dang có gắng tạp hợp tât cả cái gi mình bít vè linux dẻ giai quyet day09:19
GeekCompchạy lspci xem nào09:19
GeekComp!paste09:19
ubot2Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.09:20
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)09:20
vubuntor770geekcomp: ko co ich gi dau bạn ơi09:20
vubuntor444lspci là gì?09:20
vubuntor770một09:20
vubuntor770cau lenh09:20
vubuntor770bạn chạy nó bang tẻminal09:20
vubuntor444máy bạn có vào mạng băng LAN k?09:20
vubuntor770cũng chả có ích gì đâu09:21
GeekComp.g restart ubuntu mất mạng09:21
bkphennyGeekComp: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=59&t=7838&start=1009:21
vubuntor770nhà minh thì vào dc09:21
bksupybotTitle: Cài Ubuntu xong -> Win mất mạng - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)09:21
vubuntor444giời ơi là giời09:21
* GeekComp núp09:21
vubuntor770444:nhà thặng bạn mình thì ko thé mói dểu chú09:22
vubuntor444chắc chết wa09:22
vubuntor770444: nhà bạn co cài win ko09:23
vubuntor44409:23
vubuntor444có sao k pạn>09:24
vubuntor770tot09:25
vubuntor770very tot09:25
vubuntor770444:trong win bạn vãn vào thông qua LAn dc chu gi09:25
vubuntor444uh, rất tốt09:25
vubuntor770http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Mạng,_mạng_không_dây,_và_các_thiết_bị_mạng09:26
bksupybotTitle: Mạng, mạng không dây, và các thiết bị mạng – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)09:26
vubuntor770ds09:26
vubuntor770dó tăt nó dê09:26
vubuntor770vào lại ubuntu và ........:))09:26
nobawkcái đó chỉ cho bạn nào có nhận card mạng rồi09:27
nobawknhưng ko vào đc mạng09:27
nobawkthì có thể do cái power management nó block :309:27
vubuntor444mình pó tay...09:27
vubuntor770yên tâm dê09:27
vubuntor770cú làm theo dê09:27
vubuntor770dc tuot09:28
vubuntor770ko dc mai pm nen09:28
vubuntor770nick chat cua minh la09:28
vubuntor770quymaoj09:28
vubuntor770444:mà lúc add yêu càu bạn dể lại dòng tên bạn nha09:29
vubuntor770tên ban là gi ây nhở09:29
vubuntor770444:?09:29
vubuntor444Võ Thanh Thiên Toán. Andyou?09:30
vubuntor770444: khi add nho viet vào day09:30
nobawk:309:31
vubuntor770444: tại minh di hack nhìu victim cũng nhìu sọ tụi nó add vào trả thù chét dở:D09:31
vubuntor770444:khi nào dõi mình sẽ trình bày cho bạn một số kiến thúc về linux09:31
vubuntor770nếu bạn thích mình cũng sẽ chỉ cho bạn cách hack với linux09:32
vubuntor770444: bye09:32
nobawk(:\09:32
nobawkvãi09:33
_Tux_hô hố09:37
_Tux_mấy bạn héc cờ09:37
* _Tux_ sợ quá09:37
GeekComp_Tux_: ping09:39
GeekComp_Tux_: a cho e số đt a Khanh cái09:39
_Tux_GeekComp: đợi tí moi số đã09:41
GeekCompố kề09:41
=== nobawk` is now known as nobawk
=== GeekComp is now known as NamTD
vubuntor328chao ca nha10:08
vubuntor328em dang can tro giup gap10:08
vubuntor328em cai centos 5.510:08
vubuntor328em vafo /tmp10:08
vubuntor328roi nghich cai10:09
vubuntor328copyto10:09
_Tux_#ubuntu-vn10:09
_Tux_???10:09
vubuntor328move to desktop10:09
vubuntor328gio no bi loi ko vao dc nua10:09
vubuntor328co cach nao repair lai ko?10:09
* _Tux_ chưa hiểu bệnh gì :D10:09
_Tux_vubuntor328: tự xử đi :D10:09
vubuntor328hic10:10
vubuntor328neu ma cai lai thi mat du lieu10:10
vubuntor328va cac chuong trinh khac10:10
vubuntor328vi cai cac chuong trinh khac hoi nhieu10:10
_Tux_vubuntor328: nói rõ nghịch những gì10:11
_Tux_chứ nói thế kia thì thánh giúp được10:12
vubuntor328minh move tu tmp sang home10:12
vubuntor328va thao tac nguoc lai10:12
vubuntor328mình dùng cái chức năng move to và copy to10:12
vubuntor328ở phía dươics10:12
vubuntor328sau đó chọn home10:13
vubuntor328thì ko vào dc nữa10:13
vubuntor314anh em cho minh hoi ti10:13
vubuntor328mình khởi động lại máy10:13
vubuntor328giờ thì ko vào dc luôn10:13
vubuntor314man hinh wellcome cua minh phan giai nhin to qua co cach nao chinh khong vay?10:13
_Tux_vubuntor328: chẹp10:15
_Tux_chức năng ở đâu vậy10:15
_Tux_vubuntor314: Card gì10:15
_Tux_in tèo, ATI hay nVidia ?10:15
vubuntor328giao diện KDE của centos10:16
vubuntor314card onboard10:16
vubuntor314intel10:16
_Tux_nobawk: in tèo kìa10:16
_Tux_vubuntor328: chẳng hiểu10:17
_Tux_move thì liên quan gì10:17
vubuntor314Card màn hình onboard intel corproration 82G33/G31 Express Intergrated Graphics Controller (rev10): 256MB10:17
_Tux_ /tmp để lưu file tạm10:17
vubuntor314man hinh wellcome cua minh to qua10:17
vubuntor328nói chung10:17
vubuntor314khong biet chinh the nao10:17
vubuntor328mình đoán10:17
_Tux_vubuntor328: nói chung là tự xử đi10:17
vubuntor328đã move home đi đâu rồi10:17
vubuntor328nên ko boot vào dc10:18
_Tux_vubuntor328: /home giờ mount vô đâu10:18
_Tux_vubuntor328: không liên quan10:18
vubuntor328giờ có cách nào dùng lệnh10:18
vubuntor328để undo lại ko10:18
_Tux_thiếu /tmp hay /home10:18
_Tux_vẫn boot bình thường10:18
_Tux_login bình thường10:18
_Tux_(nó báo không có home thôi :D)10:18
_Tux_vubuntor328: không10:18
vubuntor328thì sau khi đến đoạn load đen đen10:18
_Tux_dùng lệnh thì làm quái có undo10:19
_Tux_:)10:19
vubuntor328nó ko hiện cửa sổ để đăng nhập10:19
_Tux_vubuntor328: ;))10:19
vubuntor328mà con chuột cứ xoau xoay10:19
_Tux_vubuntor328: chơi centos chắc trình độ cũng khớ10:19
_Tux_tự xử đê10:19
vubuntor328hic10:19
_Tux_(cái này dễ xử lý mà :D)10:19
vubuntor328em đang cài để học10:19
vubuntor328đã dùng bao giờ đâu10:20
NamTDhọc thì tự xử10:20
* _Tux_ không được học :((10:20
afterlastangel.....10:20
_Tux_afterlastangel: =))10:20
afterlastangelăn nhậu đầu năm đê10:20
vubuntor328cài mãi mới dc cái php mysql10:20
=== NamTD is now known as GeekComp
* _Tux_ cầm chai rượu nhét vào mồm afterlastangel 10:20
vubuntor328giờ đồ án nằm trên đó rồi10:20
afterlastangelcài như vậy mới học được ko cài như vậy sao học10:20
vubuntor328cài lại là mất hết10:20
afterlastangelko cài lại sao học10:20
afterlastangel:-s10:20
* GeekComp vỗ tay10:20
* _Tux_ không được nhận đồ án, ếu ra được trường luôn ne10:20
_Tux_:((10:20
_Tux_vubuntor328: cài lại thì nói làm gì10:21
* _Tux_ nghĩ cái kia thao tác vài cái với /etc/fstab hoặc create lại acc là xong10:21
_Tux_noob lắm thì reinstall hết đống package10:21
_Tux_hoặc create user mới10:21
_Tux_:))10:21
afterlastangel _Tux_cài lại là dễ nhất10:21
afterlastangel_Tux_: /me toàn cài lại10:22
_Tux_afterlastangel: à ờ10:22
vubuntor328nhưng mà mọi ng có thấy10:22
_Tux_vubuntor328: <- còn đồ án10:22
_Tux_=))10:22
vubuntor328centos dễ lỗi ko10:22
vubuntor328bị mất điện đột ngột10:22
afterlastangel_Tux_: chịu10:22
* _Tux_ do thằng ẹc min sịt tem10:22
vubuntor328hay bị lõi luôn10:22
_Tux_liên quan gì centos10:22
_Tux_vubuntor328: ;))10:22
afterlastangelvubuntor328: CentOS mà dễ lỗi thì cái forum-ubuntu-vn nó sập lâu rồi10:22
afterlastangelơ10:22
afterlastangelmà thật ra sập hoài :-s10:23
_Tux_afterlastangel: ếu đâu10:23
_Tux_4rum mềnh Debian cơ mừ10:23
afterlastangel_Tux_: :-s10:23
* _Tux_ sập ra cái anh a$$min say đá* vô ổ điện10:23
_Tux_=))10:23
vubuntor328mình hỏi câu này hơi ngố chút10:24
afterlastangel_Tux_: mấy ông nhậu xỉn hoài10:24
afterlastangelhôm bửa ra chuốc /me 1 chai vodka10:24
vubuntor328ở centos repair như kiểu của win10:24
vubuntor328để bảo toàn cả dữ liệu và program10:24
vubuntor328dùng thế nào nhri?10:24
afterlastangelvubuntor328: dữ liệu mà đã mất thì thằng win hay cent đều ko tự repair đuwocj10:25
_Tux_vubuntor328: dùng mẹ Windows server đê10:25
_Tux_:))10:25
afterlastangelcòn hệ thống corrupt tự lăn ra chết thì chịu10:25
_Tux_afterlastangel: <- siêu nhậu10:25
afterlastangel_Tux_: nhậu 2 bửa rồi10:25
afterlastangelhôm nay anh em vndota rủ đi nữa mà chưa dám đi này10:26
* _Tux_ hết sạch $$$10:26
_Tux_ví còn 8k =))10:26
_Tux_afterlastangel: có cái M$ SQL nào không10:27
_Tux_cho xin cái acc vô remote10:27
* _Tux_ ngại cài quá :(10:27
afterlastangel_Tux_: cài máy ảo đê =))10:28
_Tux_afterlastangel: nặng lắm10:28
afterlastangel_Tux_: xp đu10:28
_Tux_với cả hem biết cài10:28
_Tux_afterlastangel: nọ cho mượn HDD xóa rồi10:28
_Tux_:P10:28
afterlastangelOái10:29
afterlastangelDown cái XP lite về10:29
afterlastangelchừng 100MB10:29
afterlastangelrồi cài gì thì cài :))10:29
_Tux_afterlastangel: đủ thành phần hem10:29
afterlastangel_Tux_: cái đó thì chịu /me hông biết windows =))10:29
afterlastangelơ10:29
_Tux_.g XP Lite10:29
afterlastangelforum đang sập à =))10:29
bkphenny_Tux_: http://www.litepc.com/xplite.html10:29
bksupybotTitle: XPlite and 2000lite Uninstall Windows components. (at www.litepc.com)10:29
_Tux_afterlastangel: sập đâu10:30
afterlastangelủa10:30
_Tux_vẫn vô ngon mờ10:30
afterlastangel:-s10:30
afterlastangelsặc10:30
afterlastangelvậy dns hư rồi sao10:30
afterlastangel~X(10:30
afterlastangelko hiểu được10:30
afterlastangelssh vẫn được mà ko vô được10:30
CoconutCrab:-\10:31
bkphennyCoconutCrab: 09:50Z <excrypf> tell CoconutCrab http://en.wikipedia.org/wiki/Lexical_similarity10:31
bksupybotTitle: Lexical similarity - Wikipedia, the free encyclopedia (at en.wikipedia.org)10:31
CoconutCrabwut the?10:35
_Tux_ai có bản Windows XP Lite10:37
_Tux_cho xin link phát nào10:37
_Tux_:P10:37
CoconutCrab(:|10:37
nobawkintel sao?10:41
vubuntor140ai biet cach chinh man hinh login vao cua ubuntu giup minh voi11:06
vubuntor140cac ban nghe co ve tram that!11:07
hidetranBác nào về Tết chưa ?111:08
hidetranđang 1 mình 1 xóm trọ đây11:08
hidetran:(11:08
vubuntor140 ai co the giup minh khong vay?11:11
vubuntor534bác nào giúp e cài đế chế trong U cái12:04
nobawkwa win  ma` choi12:04
nobawkubuntu con` bay` ve~ de' che''12:05
CoconutCrabhô hô12:05
_Tux_ồ zia12:08
* _Tux_ ếu biết chơi12:08
nobawkhas has12:08
nobawkthe' minh` bat' nat. dc _Tux_ roi12:08
GeekCompanh Khanh ơi ngủ dậy đị....12:10
vubuntor534từ giã win12:15
vubuntor534hay nhỉ12:15
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
vubuntor026giup minh man hinh dang nhap voi!13:19
vubuntor026nhin man hinh no to qua13:20
nobawk?13:23
nobawkto như lào?13:23
vubuntor070hi13:26
vubuntor070tôi là người mới13:26
vubuntor070có ai help tui ko?13:27
samaclacdaof course, NO13:27
CoconutCrablol13:27
CoconutCrab!ask13:27
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!13:27
samaclacdawin 7 khởi động chậm hơn win xp13:28
samaclacdavà chậm hơn ubuntu13:28
vubuntor070tui muốn làm webserver home13:28
CoconutCrabờ hén13:28
vubuntor070làm sao cài đặt13:28
CoconutCrabcâu này lên forum hỏi thì tiện hơn13:28
samaclacdacài IIS lên13:29
CoconutCrab:-\13:29
vubuntor070tui dùng ubuntu mà làm sao có IIS13:29
nobawkcài apache, dyndns, open port -> done13:29
samaclacdagỡ ubuntu ra, cài win, xong cài iiis13:30
CoconutCrab:-\13:30
vubuntor070tui muốn dùng ubuntu thì có cách nào cài dặt ko?13:30
samaclacdasudo apt-get íntall httpd mysqld php xong13:31
vubuntor070cài IIS trong window thì dơn giản rùi13:31
vubuntor070không có cách nào cài webserver home lên ubuntu sao ?13:35
CoconutCrabtrên forum ấy13:36
CoconutCrabapache13:36
nobawk!modesetting | vubuntor02613:37
ubot2Factoid 'modesetting' not found13:37
nobawk!search mode13:37
ubot2Found: nomodeset, hda-intel-model13:37
nobawk!nomodeset | vubuntor02613:37
ubot2vubuntor026: Xem: http://ubuntu-tutorials.com/2010/05/06/ubuntu-10-04-lucid-blank-screen-at-startup-workaround/13:37
bksupybotTitle: Ubuntu 10.04 "Lucid" Blank Screen at Startup : Workaround | Ubuntu Tutorials (at ubuntu-tutorials.com)13:37
samaclacdadân làm web mà ko biết tới apache sao ?13:39
samaclacdahài quá13:39
nobawkwebserver home thì khác gì?13:41
samaclacdacác chú newbie sẽ nản khi vào hỏi,13:45
samaclacdanhưng muốn pro linux thì phải tự học hỏi là chính, ko có chuyện ngồi ăn sẵn thì13:45
vubuntor026ai biet cach chinh file grub khong giup minh voi!13:46
CoconutCrabờ há13:48
vubuntor026giup minh mo file grub de chinh voi!13:50
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
vubuntor026giup minh mo file grub ra de sua voi dang rat can ma!14:02
vubuntor026giup minh mo file grub ra de sua voi dang rat can ma!14:06
vubuntor026giup minh mo file grub ra de sua voi dang rat can ma!14:06
CoconutCrabsửa cái chi? :-\14:07
nobawkvubuntor026: sudo gedit /etc/default/grub14:08
nobawkvubuntor026: vào terminal gõ lệnh đó14:08
vubuntor026Cam on ban nhieu nhe!14:10
vubuntor026mai moi lam duoc lau qua day!14:10
vubuntor046các bro ơi !! giúp em với14:39
nobawk?14:39
nobawk??14:39
nobawk???14:39
vubuntor046vấn đề cũ "khôi phục grug2 sau khi cài windows 7"14:40
vubuntor046nhưng em làm ko đc14:40
nobawk!grub14:40
ubot2Grub là một chương trình quản lý khởi động trong dự án GNU. Grub cho phép người sử dụng có nhiều hệ điều hành trên một máy tính và người dùng có thể chọn vào hệ điều hành nào lúc khởi động. Xem thêm: http://www.gnu.org/software/grub/14:40
bksupybotTitle: GNU GRUB - GNU Project - Free Software Foundation (FSF) (at www.gnu.org)14:40
nobawk!grub214:40
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Grub_214:40
bksupybotTitle: Grub 2 – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)14:40
nobawkvubuntor046: xem cái link dưới cùng14:40
nobawkvubuntor046: phần lấy lại grub14:40
nobawk!bg14:40
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide14:40
bksupybotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)14:40
vubuntor046^^,em làm thoe rồi14:41
vubuntor046nhưng vẫn ko dc14:41
vubuntor046????14:41
nobawkko đc sao?14:41
nobawkthế cài lại cho nhanh ;))14:41
vubuntor046úi....14:41
vubuntor046dữ liệu em để bên đó nhiều lắm14:42
nobawkvubuntor046: chạy ubuntu live14:42
nobawkvubuntor046: mà lấy dữ liệu ra14:42
vubuntor046nhưng không có cách nào lôi lại cái grub2 à anh14:43
vubuntor441em co file xorg nhu the nay:http://paste.ubuntu.com/557217/14:44
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)14:44
vubuntor441khong hieu sao ma man hinh login lai phan giai 640x480?14:45
nobawkvubuntor046: có, nhưng nhiều khi  không biết làm thì khôi phục còn rắc rối hơn cài mới14:45
nobawkvubuntor441: bỏ hết đi14:45
vubuntor441nhin chu va man hinh login to lam14:45
nobawkvubuntor441: bỏ cả cái xorg.conf đi14:45
nobawkvubuntor441: nếu card intel thường nó tự nhận14:46
vubuntor441sao lai bo14:46
nobawkvì nó thông minh14:46
nobawktự hiểu lolz14:46
nobawknếu nó ko hiểu mới phải nghịch14:46
nobawkmà tự viết file xorg14:46
nobawknếu ko biết thì hậu quả còn tệ hơn để nó tự nhận :))14:46
nobawkvubuntor441: chi tiết xem nó lỗi cái gì14:46
nobawkvubuntor441: thì xem log14:46
nobawkvubuntor441: ở trong /var/log/Xorg.0.log14:47
nobawkvubuntor441: dùng lệnh naỳ để đưa về mặc định14:49
nobawkvubuntor441: sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg14:49
nobawkvubuntor441: đang dùng ubuntu version nào?14:50
vubuntor441dang dung 10.0414:50
vubuntor441ma no tu nhan driver sao khong chinh duoc 1280x1024 man hinh14:50
vubuntor441?14:51
nobawkvubuntor441: vấn đề là, trong phần lớn trường hợp nó nhận đúng, 1 số trường  hợp nó nhận sai14:52
nobawkvubuntor441: nó nhận sai thì chỉ cho nó nhận đúng14:52
vubuntor441lam the nao de no nhan dung14:52
nobawkvubuntor441: mà mình nghĩ là tắt cái kernel mode setting đi thì nó sẽ ra đúng14:52
nobawk!nomodeset | vubuntor44114:52
ubot2vubuntor441: Xem: http://ubuntu-tutorials.com/2010/05/06/ubuntu-10-04-lucid-blank-screen-at-startup-workaround/14:52
bksupybotTitle: Ubuntu 10.04 "Lucid" Blank Screen at Startup : Workaround | Ubuntu Tutorials (at ubuntu-tutorials.com)14:52
nobawkvubuntor441: vào terminal chạy lệnh xrandr14:59
nobawkvubuntor441: nó ra cái gì14:59
nobawk!paste | vubuntor44114:59
ubot2vubuntor441: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.14:59
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)14:59
vubuntor061file grub cua minh the nay:http://paste.ubuntu.com/557235/15:17
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)15:17
vubuntor061khong biet tai sao phan giai man hinh khong chinh duoc15:17
vubuntor0611280x1024 nhi?15:17
vubuntor061tuong ubuntu 10.04 no tu nhan driver intel15:18
vubuntor061minh driver intel ma no chang nhan dung15:19
nobawkvubuntor061: vào terminal gõ lệnh15:19
vubuntor061biet chinh the nao day cac ban?15:19
nobawkvubuntor061: xrandr15:19
nobawkvubuntor061: nó ra cái gì?15:19
nobawkvubuntor061: chỉnh cái chỗ kia lại là i915.modeset=015:19
vubuntor061Screen 0: minimum 320 x 200, current 1024 x 768, maximum 4096 x 4096 VGA1 connected 1024x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm    1360x768       59.8      1024x768       60.0*     800x600        60.3     56.2      848x480        60.0      640x480        59.9     59.915:20
vubuntor061no ra cai do15:20
nobawkvubuntor061: rồi chạy sudo update-grub15:20
nobawk!paste | vubuntor06115:20
ubot2vubuntor061: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.15:20
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)15:20
nobawkvubuntor061: paste thẳng vào đây ko đọc đc15:20
vubuntor061day:http://paste.ubuntu.com/557237/15:21
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)15:21
nobawkvubuntor061: thế kia chưa phải là tắt15:21
nobawkvubuntor061: sửa lại chỗ i916.modeset=115:21
nobawkvubuntor061: thành i915.modeset=015:21
nobawkvubuntor061: rồi chạy sudo update-grub15:22
nobawkvubuntor061: rồi khởi động lại15:22
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== _Tux_ is now known as TuxHDB
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== TuxHDB is now known as Tux|Away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!