/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/27/#ubuntu-dk.txt

lars_t_hkim^, den exe bliver du nødt til at kopiere ud til et sted hvor du har skriverettigheder, så du kan gøre den til et program ved at sætte execute-bitten(e)01:00
lars_t_hiso filen kan du åbne med gmointiso som du først skal installere, kim^01:00
kim^ok01:00
lars_t_hbare skriv iso og kig efter mount så finder du den01:01
lars_t_hiso i søge-feltet, ^ kim^01:01
kim^jeps got it01:02
lars_t_hkim^, vigtigt: er der andre filer ' specielt *dll skalde være i samme mappe som *.exe filen01:02
kim^jeps det er hele spillet der er i den iso01:03
lars_t_hdet er nemmest at råkopiere hele mappen01:03
kim^kan du gøre det indefra gmount01:04
kim^?01:04
lars_t_hok så er du nok nødt til at råkopiere alle filer i roden af den iso over i en ny undermappe i din hjemmemappe01:04
lars_t_hkim ^01:04
lars_t_hkim^, nej da - tænk dig om - hvilket program bruger du til at kigge i mapper med, og arbejde med filer?01:05
lars_t_hFilhåndtering Nautilis fra Steder menuen, kim^01:06
kim^ok01:06
lars_t_hkim^, du angav en monteringsmappe, som skal være en tom mappe, den tomme mappe er ikke tom efter mount, så det er den din iso fil er monteret i01:07
kim^jeps er inde i den nu01:07
kim^tak for hjælpen lars_t_h :)01:09
lars_t_hkim^, når du engang er færdig med bruge den mountede iso file lukker du først den filhåndtering om arbejder i iso filens filsystem, og klikker du på en unmount knap i gmountiso01:09
lars_t_hkim^, god fornøjelse med spillet :)01:10
kim^takker :) Det er medal of honor 2010 :)01:10
AJenboMan kan vel også bare pakke den ud med arkivhåndteringen?01:32
Ubuntubruger8TEST TEST TESTING11:15
pixiarvaihey11:15
kristian-aalborgUbuntu Danmark er en *person* på FB?!17:34
pixiarvaiog ?? der er også byggemand bob hehe18:48
Ubuntubruger9?spørgsmål Jeg er i gang md en XBMC installation og guiden siger jeg skal gå til System -> Administration -> Software Sources, men den synes at være væk i Ubuntu 10.10 hvad gør en novice som mig?21:30
sorenUbuntubruger9: System -> Administration ->Synaptic -> Indstillinger -> Arkiver.21:34
Ubuntubruger9Jeg har installeret dansk, men alligevel ser det engelsk ud, jeg tror dog jeg har fundet det, jeg åbnede Synaptic Package Manager og gik derefter til settings/repositories21:40
AJenboUbuntubruger9, det er programmer-ubuntu softwarecernter-rediger-softwarekiller nu21:43
AJenbohvis dit system stadig er på engelsk manglede du nok en internet forbindelse under installationen21:44
AJenboåben system-administration-sprogunderstøttelse21:44
AJenboså skulle den hente de manglende sprog pakker21:45
AJenbosørg også for at dansk står øvert på listen der inde.21:45
Ubuntubruger9Super, det lader til at have hjulpet. Sproget er nu ingen barriere så længe det er konsekvent ENTEN dansk eller engelsk. Den fandt en fejl og er nu ved at installere.21:50
Ubuntubruger9Humm, har nu stået længe med teksten "waiting for Synaptic to exit" nu håber jeg ikke den crasher... Takker for hjælpen indtil videre i øvrigt, går ud fra at her kommer mange som mig forbi.21:53
AJenboder har været en del der ikke kunne finde softwarekiller21:56
AJenbohar du lukket synaptic?21:57
Ubuntubruger9Jep, fandt ud af det var MIG den ventede på. Pinligt...21:58
AJenbo:)22:01
Ubuntubruger9Avs, har lige været inde i XBMC og det gik dæl'me trægt. Jeg mistænker video-driveren.22:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!