/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/27/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantgoede middag15:18
Ronniehallo leoquant15:24
leoquanthoi commandoline18:03
commandolinehoi leoquant18:03
leoquantde les voor as zaterdag gaat door?18:03
commandolineja18:04
leoquantdat gaat ik dat melden op het forum18:04
commandolineok, graag :)18:04
leoquantnu...18:04
commandolineoja, ik dacht erover om de komende les etherpad te gebruiken, zodat iedereen mee kan kijken tijdens het ontwikkelen van een stukje code18:07
commandoline(ik was van plan om aanstaande zaterdag in stappen te gaan werken, en elke stap op paste.ubuntu.com zetten gaat te omslachtig worden denk ik)18:07
commandolineziet iemand zo een nadeel van die methode?18:07
RawChidWat moet je doen om mee te kunnen kijken?18:09
commandolineeen url aanklikken18:09
RawChidNice, veel beter dan pastebin dus18:09
commandolinehttp://piratepad.net/ep/pad/view/ro.52yJnQzNimv/latest18:09
commandolinebijv.18:09
RawChidIk zie het :)18:10
commandolineok :)18:10
leoquantcommandoline, is de wiki up to date wat betreft je lessen en onderwerp(en)18:11
commandolineleoquant: ik zal ff kijken18:11
leoquantok thx18:11
RawChidMisschien nog even ergens duidelijk neerzetten wat de komende les behandeld gaat worden..18:12
commandolineRawChid: is goed, ik zal gewoon nog even de hele pagina bij langs lopen18:13
leoquantDe les lijkt me geweldig trouwens18:14
RawChidIk heb vandaag even de log bij de les zelf gezet. Zodat je makkelijker terug kunt kijken per les..18:14
leoquanter lopen nu dev projecten/workshops/intern. samenwerking via mwanzo18:15
leoquantis zo'n vastgezet topic nog voldoende?18:15
leoquantom ons overzicht te maken/houden en de community te informeren en activeren?18:16
leoquantde lap tekst via de wiki is groot/uitgebreid en theoretisch18:17
leoquantik snak naar korte aankondigingen/voortgang etc18:17
RawChidJe kunt 1 algemene pagina maken voor de Python workshop, en per les een subpagina.18:18
RawChidIk roep maar wat..18:19
commandolineRawChid: momenteel is één pagina per les denk ik wel wat veel...18:19
RawChidJa, denk ik eigenlijk ook18:20
leoquant+118:21
leoquantdie link naar de log in het schema is tof18:22
commandolineRawChid: ik zie hier dat logs daarnaast ook nog onderaan staat. Zal ik dat eruit gooien?18:23
RawChidWat jij wilt :P. De specifieke link had ik in commentaar gezet volgens mij.18:24
commandolineje hebt gelijk, ik ken die wiki-syntax niet zo goed :P18:24
RawChidMaar haal maar weg hoor18:24
commandolinenou ja, het is toch dubbel -> weg18:24
leoquanttuurlijk18:25
leoquanttwee koloms maken voor inschrijvers? tis zoń enorme staart zo18:26
commandolinewel lastiger qua syntax denk ik...18:26
RawChidLastig idd, gewoon zo laten.18:27
RawChidHet moet wel de bedoeling blijven dat wikin00bs het kunnen bijwerken :P18:27
leoquantweet je ik wordt redelijk veel gepingd via het forum om een naam toe te voegen18:27
leoquantmen durft/kan dat niet zelf?18:27
RawChidleoquant, je bent zo lief om dat steeds te doen18:27
RawChid:P18:27
leoquantnee niet meer hoor18:28
RawChidIk denk dat ze dat niet zo snel zelf durven, of het is luiheid18:28
leoquantgrrr18:28
Ronnieof registratieangst18:28
commandolineklopt, een wiki account aanmaken klinkt niet zo simpel als het is.18:28
RawChidSoort van bindingsangst Ronnie? :P18:29
leoquantstraatvrees18:29
leoquantpleinangst18:29
* Ronnie hoopt dat de wiki via launchad login gaat werken18:29
leoquantopenid18:29
Ronnieidd18:29
leoquantwas ik ooit lid van18:30
RawChidRonnie, en als iedereen toch een LP account heeft, kunnen we de registratie mooi laten lopen via loco.ubuntu.com18:30
leoquantopenid testers18:30
RawChidFYI  http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-nl   (Waarbij Y != Ronnie, want die kent het al).18:31
Ronniede patch voor openid ondersteuning op de wiki ligt al helemaal klaar. alleen nog wachten op ZWAT18:33
leoquantreally?18:34
leoquantzwat?18:34
RawChido'rlly18:35
RonnieSWAT*18:35
leoquanttis verdomme net harry potter die nicks hier18:36
leoquantis non slachter nog ergens op irc?18:42
RawChidNiet op het moment denk ik18:42
RawChidDurf ik met zekerheid te zeggen zelfs18:43
leoquantcommandoline, nog iets, klachten? moet nog iets doen voor de meeting as za.?18:44
leoquantik ben er uiteraard18:44
commandolineleoquant: nee hoor, alles is prima geregeld :)18:45
leoquantgoedzo18:45
RawChidHoe gaat het met dat lernid project dan?18:45
commandolineRawChid: We wachten momenteel op dooitze voor een tweede vergadering, maar hij zit in een toetsweek.18:45
RawChidAhzo18:46
commandolineMaar zoals je misschien weet zijn de ideeën van de vorige meeting op launchpad.net geplaatst: https://blueprints.launchpad.net/justforlearning18:47
commandolinede gegeven prioriteiten staan nog niet vast.18:47
RawChidOke :)18:51
commandolineZo, de wiki is weer bijgewerkt18:57
RawChid\o/19:01
leoquantasfyxia, ping19:34
leoquantnevermind geen tijd nu....19:35
asfyxiahey, leoquant19:54
asfyxiaohw, alweer gone, had ik dit maar wat eerder moeten zien ;-)19:55
StefandeVriesdie komt wel weer terug ;)19:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!