/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/27/#ubuntu-nl.txt

=== OxF3B0_ is now known as OxF3B0
exalthey , hoe kan ik zorgen dat ik redirect? wanneer ik via een irc poort connect naar mijn ip op poort 80 dat hij dan door verbind naar freennode op haar benodigde poorty ?ode08:56
Jhinta_kan je gewoon via je modem regelen08:57
exaltniet bij forwarding toch ?08:59
exaltRIP ofzo ?08:59
Jhinta_ook , lees je user guid van je router of op het net09:00
Gotiniensexalt, wtf kan jou router RIP?09:00
exaltJhinta_, ik kan daar enkel poort nummers ingevedn09:00
Gotiniensheb je een cisco geval ofzo?09:00
exaltGotiniens, ja09:00
exaltnee09:00
exaltheb een cisco09:00
exalttoch :P09:00
Jhinta_je zou ook port naar ip+port moeten kunnen doen09:01
Gotiniensexalt, maar RIP kan je in deze niet helpen09:01
exaltGotiniens, my cisco dient enkel als extentie van mn netwerk09:01
exalteen thompson is de huis router09:01
Jhinta_op je thompson zeker , heb er zelf ook een09:02
Gotiniensexalt, is een http proxy opzetten niet veel makkelijker voor hetzelfde effect + meer09:03
Jhinta_als je dat doet gaat dan niet alles door die proxy wat je waarscheinlijk niet wilt09:04
GotiniensJhinta_, nee, je kan per programma kiezen of het door die proxy heen moet09:11
Jhinta_en de proxy zelf dan09:12
Gotinienswat is daar mee?09:13
Jhinta_waar zit dat router? systeem?09:13
Gotiniensdepends09:14
Gotiniensik denk dat als je een router hebt waar je custom firmware op kan draaien dat je het best op je router kan zetten09:16
rctgamer3iemand hier?09:27
MrChrisDruifJa?09:29
rctgamer3is het mogelijk om de bootloader van vista (recovery part. van windows) terug te zetten via ubuntu?09:30
MrChrisDruifWaarom zou je dat willen? Je kan toch met GRUB ook Windows opstarten?09:32
rctgamer3dit heb ik: ubuntu, recovery part. van windows (heeft vista bootloader) en windows 709:33
rctgamer3nu probeer ik de bootloader van vista (recovery partitie dus) terug te zetten09:33
MrChrisDruifMet andere woorden, je wilt een triple boot maken?09:34
Jhinta_dat hoeft tog niet je zou hem gewoon kunnen boeten via grub09:35
rctgamer3ja, triple boot09:35
rctgamer3ik kan recovery/vista niet starten, aangezien die bootloader vervangen is door die van windows 709:35
Jhinta_je zult hand matig je grub moeten aanpassen om die te booten09:38
MrChrisDruifHeb je voor Ubuntu ook nog een SWAP aangemaakt?09:40
JVBIk installeer op een Windows machine een joomla! extensie en dat lukt goed11:49
JVBmaar dat gaat niet om mijn ubuntu machine11:49
JVBik moet deze extensie installeren vanuit het windows pad c:\wamp\www\tmp11:50
JVBhet pad in ubuntu = /var/www/tmp11:51
JVBmaar dan wordt en steeds naar een pakketnaam gevraagd11:51
JVBwat doe ik fout ?11:51
therapyhoi11:55
therapyweet iemand of het mogelijk is om de wireless verbinding sneller te laten terugkomen na een resume?12:01
therapyheb net 10.10 geïnstalleerd op mijn 13" macbook pro en het ziet er allemaal heel goed uit...12:01
therapymaar onder osx is de wireless zo goed als onmiddellijk hersteld na het openen van de laptop12:02
therapyonder ubuntu duurt het toch minstens 30 seconden...12:02
therapyniet dat het echt een ramp is, maar als het anders kan, wil ik het toch proberen12:03
therapyiedereen druk aan het werk blijkbaar...12:04
therapyzal vanavond nog eens proberen12:04
therapydaaag12:04
RawChidJVB: Wat doe je precies?12:08
JVBik probeer op een ubuntu machine een joomla extensie te installeren12:09
RawChidSchroom niet om commando's te noemen die je uitvoert12:09
JVBdie staat in de map /var/www/tmp12:09
JVBals ik dan die extensie probeer te installeren12:09
JVBdan wordt en steeds naar een pakketnaam gevraagd12:10
JVBdat is niet zo in Wondows12:10
JVBdaar gaat dit wel12:10
JVBik heb de rechten van dit bestand aangepast12:10
RawChidWAt bedoel je met installeren?12:11
RawChidWelke stappen onderneem je precies? (ik heb geen verstand van Joomla)12:11
JVBik bedoel daarmee : een extensie toevoegen12:11
RawChidIs dat iets dat je in Joomla zelf doet?12:11
JVBha12:11
JVBja12:11
RawChidOke, het is dus een Joomla vraag.12:12
RawChidSorry, daar kan ik je niet echt mee helpen.12:12
RawChidMisschien moet je de rechten goed zetten?12:12
RawChidDat joomla schrijfrechten nodig heeft op een bepaalde map ofzo12:13
JVBik zoek het verder uit, dank12:14
Jeeves_http://ovchipkaartdiscounter.nl/webshop13:24
Jeeves_!13:24
Jeeves_!13:24
Jeeves_!13:24
JanCJeeves_: ?13:26
studyurnm3ijkt me wel een betrouwbare site ;)13:28
studyurnm3lijkt13:28
erdHoe brand je ubuntu server naar schijf (DVD)13:28
erdmet /nero 713:28
JanCgewoon de iso branden?13:28
studyurnm3en als iso ;)13:28
JanCal zou ik CD gebruiken, da's goedkoper  ;)13:28
erdkan je gewoon dan schijf naar image branden doen13:29
studyurnm3rewritables :)13:29
JanCerd: *.iso bestanden zijn images13:29
erdik bedoel image naar schijf branden13:29
RawChidBurn to Image?13:29
erdja13:29
JanCen normaal heeft Nero daar een optie voor13:29
JanCniet "burn TO image" veronderstel ik?13:30
erdhij is in het nederlands xD13:30
JanCwel iets als "burn image to CD/DVD"13:30
erdkan je hem ook in het engels zetten13:30
erdmisschien is het dan makkelijker13:30
JanCgeen idee of dat dan beeldbestand of image gebruikt13:31
=== studyurnm3 is now known as misnix
JanCerd: ik heb toch geen Nero om het na te kijken  ;)13:31
erdok13:31
RawChidBeeldbestand branden...13:44
MonkeyDustmount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.100:/14:10
MonkeyDusthints & tips aub?14:10
MonkeyDustik kan /home wel mounten met nfs14:12
=== Alex___ is now known as Alex|AFK
Jeeves_MonkeyDust: cat /etc/exportfs15:28
=== OerHeks is now known as Oer
leoquantAANSTAANDE ZATERDAG 19.30-20.30 TWEEDE CURSUS PYTHON. Zie wiki in de aankondiging in het bovenstaande topic!18:13
RawChidLekker Python programmeren.18:25
trijntje_netbookhaha, veel plezier RawChid ;)18:59
uiterlijkhallo ik heb een vraag19:22
uiterlijkhet is geen groot probleem denk ik19:22
Oerhallo uiterlijk, leef je uit :-)19:22
uiterlijkals ik de animaties wil inschakelen gaat dat niet19:23
uiterlijkdank u ;)19:23
uiterlijkwat moet ik doen?19:23
uiterlijkdat is bij compiz fusion19:23
Oeranimaties in compiz ?19:23
uiterlijknee er is zo iets van uiterlijk aanpassern19:24
uiterlijkalles gaat behalve dat19:24
Oeroke, heb je onder hardwaredrivers gekeken of er een driver available is ?19:24
uiterlijkanimaties19:24
uiterlijknee19:24
uiterlijkhoe doe je dat?19:24
uiterlijkwant ik heb wubi egelijk19:24
uiterlijkis dat misschien het probleem?19:24
Oerhmm mogenlijk ja19:25
uiterlijkdus ik moet de volledige instaleeren?19:25
uiterlijkis 10.10 goed?19:25
Oermaar je kan altij proberen, systeem - beheer - stuurprogramma's19:25
uiterlijkik ben nieuw in ubuntu19:25
uiterlijkah ja19:25
uiterlijkzal is testen19:25
Oerals je een driver binnen hebt, kan je bij systeem - voorkeuren - uiterlijk, in de laatste tab compiz effecten aanzetten19:26
Oerdan kan je animaties, cube, etc gebruiken in compiz manager19:26
uiterlijk3D-ondersteund, niet-vrij grafisch stuurprogramma voor ATI-kaarten.  Dit stuurprogramma is vereist om de 3D-mogelijkheid van grafische kaarten van ATI te benutten, en ook voor de 2D-versnelling bij nieuwere ATI-kaarten.19:26
Oermaar ubuntu op een eigen partitie installeren is natuurlijk de echte beleving.19:27
Oerjups19:27
Oeranimaties, doorzichtigheid word daardoor aangestuurd19:27
uiterlijkdus ik moet19:27
Oermaar let op, compiz kan soms juist storend zijn voor games, of google earth e.d.19:28
uiterlijkah19:28
uiterlijkheb geen google earth of games19:28
Oeroke :-)19:28
uiterlijkalleen standaart19:28
Oerde driver haalt ubuntu op, nu ?19:28
uiterlijkeeuh19:29
uiterlijkwat?19:29
uiterlijklol snap er niks van van die driver19:29
Oervia die stuurprogramma;s ?19:29
uiterlijkah moet ik dat inschakelen?19:29
Oerja19:29
uiterlijkok het laad...19:30
uiterlijknu is het aan het instaleeren19:30
Oerklinkt goed19:30
uiterlijkja?19:30
uiterlijkamaai ubuntu is veel sneller dan windows vind ik19:31
Oerheb je overigens restricted extra's al geïnstalleerd ?19:31
uiterlijkeeuh19:31
uiterlijkdi epaketjes?19:31
Oercodecs, tools, lettertype's, flash, java19:31
uiterlijkdenk van wel19:31
uiterlijkok het is gedownload19:34
MonkeyDustuiterlijk: dat is geen kwestie van vinden, dat IS gewoon zo19:34
uiterlijkik zal is terug probeere19:34
uiterlijkah ok19:34
uiterlijkwaar kan ik dat zien?19:34
uiterlijkwerkt steeds niet :S19:35
uiterlijkals ik op enable druk gaat het van zelf terug weg?19:35
Oeropen synaptic, en zoek op ' restricted '19:35
uiterlijkraar19:35
uiterlijkok19:35
uiterlijkde welke moet ik kiezen?19:36
uiterlijkalles instaleeren?19:36
Oerjouw ubuntu versie, dus ik denk 'ubuntu restricted'19:37
uiterlijkde mijne is wubi 10.419:37
uiterlijkmet er achter extras?19:37
Oerhttp://wiki.ubuntu-nl.org/MultimediaOndersteuningLucid19:37
Oerow daar zoeken ze via software centrum, kan ook19:38
uiterlijkah ja19:38
uiterlijkdat is makelijker misschien19:38
pinoliefgoedenavond19:38
Oer:-)19:39
pinoliefhoi oer19:39
uiterlijkhmm het download nog...19:39
uiterlijkai het werkt niet als ik extrad download19:41
uiterlijkdan doe ik het via u site19:41
Oerzolang je nog met de driver bezig bent, kan je geen andere dingen installeren19:42
uiterlijkhet is al klaar die driver19:42
Oersoftwarecentrum + synaptic samen open ?19:42
uiterlijkja heb ik gedaan19:42
uiterlijkis dat erg?19:42
Oerja, 1 van de 2 sluiten :-)19:42
uiterlijkah ok19:43
trijntjeja, softwarecentrum wacht rustig af tot het andere programma klaar is, geeft geen melding ofzo19:43
trijntjesoftwarecentrum is een watje ;)19:43
Oeroch, handig voor hele pakketten, synaptic is in detail19:43
pinoliefhoi trijntje19:43
uiterlijkstatusdatabasegebied is vergrendeld door een ander proces19:44
trijntjehey pinolief19:44
uiterlijkraar19:44
pinoliefja ik ben weer ff online hier..19:44
Oerdan beiden afsluiten, en 1 openen.19:45
uiterlijkja en dan?19:45
uiterlijkhuh? mijn sluit icoon is weg...19:46
uiterlijken mijn mini en maxi ook19:46
pinoliefmini en maxi is al verleden tijd hoor :)19:46
uiterlijkvan mijn webrowser19:46
uiterlijkik bedoel minimalieseeren19:46
trijntjewebbrowser of alles?19:46
uiterlijknee alleen die drie icoontjes19:46
pinoliefformat c! werkt altijd19:46
uiterlijkik ken die toch van buiten maar soms druk ik op X :S19:47
trijntjeuiterlijk, alt + f2, dan metacity --replace uitvoeren19:47
pinoliefX: S 4 all19:47
uiterlijkok ik probeer het19:47
uiterlijkraar niks gebeurd misschien browser herstarten19:48
pinoliefstart vuurvos maar ff opnieuw19:50
uiterlijkok19:50
uiterlijkoo sorry ik dacht alleen van webrowser maar nu is van alles19:51
uiterlijkik heb mac voor linux is dat misschien daardoor?19:52
trijntjeja dacht ik al, je vensterbeheerder is vastgelopen19:52
trijntjeff opnieuw inloggen, of dus metacity opnieuw opstarten19:52
uiterlijkok19:52
trijntjemetacity --replace in een terminal of mbv alt+f219:52
uiterlijkhmm niks gebeurd en ik heb al 3 keer herstart19:53
uiterlijkmijn laptop is raar...19:53
trijntjehmm, vreemd19:54
uiterlijkWindowmanager waarschuwing: Scherm 0 op display ‘:0.0’ heeft al een windowmanager; probeer de optie: --replace te gebruiken om de huidige windowmanager te verva19:54
hanswuiterlijk, heb je ook een mac toetsenbord?19:54
uiterlijknee19:54
uiterlijkalleen uiterlijk19:54
trijntjeen gebruik je dan --replace?19:56
uiterlijkhoe moet dat?19:57
uiterlijkalt 2 en dan invoeren??19:57
trijntjeja19:57
trijntjemetacity --replace19:57
trijntjeinvoeren19:57
uiterlijkheb ik gedaan niks gebeurd19:57
trijntjekillall metacity19:58
trijntjeen dan weer metacity --replace19:58
uiterlijkok ik probeer het19:58
uiterlijkraar...19:59
uiterlijkWindowmanager waarschuwing: Scherm 0 op display ‘:0.0’ heeft al een windowmanager; probeer de optie: --replace te gebruiken om de huidige windowmanager te verva19:59
uiterlijkzegt hije hele tijd20:00
Oeroke, dat is dan wubi :(20:00
uiterlijken dan doe ik replace20:00
uiterlijkja ik heb wubi20:00
Oerwerkt dus niet, 3d20:00
uiterlijkaah zo20:00
Oerik had even hoop, maar goed..20:00
uiterlijkok hoe moet ik volledige via wubi instaleere?20:00
uiterlijkik bedeol ubuntu20:00
Oerdan is de oplossing, ruimte vrijmaken en los installeren20:00
uiterlijkok dank u oer ;)20:01
uiterlijkcya iedereen20:01
=== OerHeks is now known as Oer
AegirHoe verwijder ik een snelkoppeling in Toepassingen/kantoor?20:26
OerAegir, systeem - voorkeuren - hoofdmenu20:27
Oerdaar kan je ze 'uitvinken'20:27
Oeren verplaatsen20:27
AegirOer, weg is de koppeling, bedankt20:31
Oerhave fun !20:31
hanswAegir, AegirWalter?20:39
AegirNeen, Aegir Willem-Johannes20:43
hanswah, ok20:43
AegirAegir: Has Quit20:51
trijntjehoe kan ik de opdrachtregel zien waarmee een programma is aangeroepen?21:01
trijntjeps -fp $(pidof programma)21:08
hanswps -ef laat als je goed kijkt de processen zien waar het aan hangt. de rechter pid kolom laat het basis proces zien21:09
hanswhans      2553     1  0 20:41 ?        00:00:04 /usr/lib/gnome-settings-daemon/gnome-settings-daemon21:10
hanswdit hangt dus blijkbaar aan pid 121:10
hanswdie zou ik dus niet killen trouwens :-)21:11
hanswhans      2695     1  0 20:55 ?        00:00:00 /bin/sh /usr/lib/firefox-3.6.13/firefox21:11
hanswhans      2699  2695  0 20:55 ?        00:00:00 /bin/sh /usr/lib/firefox-3.6.13/run-mozilla.sh /usr/lib/firefox-3.6.13/firefox-bin21:11
hanswhier zie je dat 2695 het parent proces van de tweede regel is21:11
trijntjehmm, die geeft wel een stuk meer uitvoer dan voor 1 programma21:25
trijntjeik ben er vandoor, welterusten allemaal21:26
RawChidps axu21:31
Ronniehoeveel pageviews per dag kan een server 2x xeon 2.3GHz / 100mbit upload lijn. Kan iemand daar een grove schatting voor doen?21:38
RawChidNee21:38
RawChidLigt eraan hoeveel capiciteit elke 'view' nodig heeft21:39
Ronnieofc, maar een gemiddelde dynamic gegenereerde pagina21:39
RawChidIk zou eens je app stresstesten21:40
Ronnieik heb bijvoorbeeld totaal geen idee hoeveel servers + specs de ubuntu-nl site draaien?21:40
RawChidIk denk dat alles op 1 server draait21:41
RonnieRachid: is het verschil echt zo groot?21:41
RawChidNouhja, er is een groot verschil met een gastboekje in php, of een zoekopdracht of een pagina die 20 queries uitvoert...21:42
Ronnie2-3 db queries per pagina denk ik gemiddeld. programma in geschreven in python/django21:43
Ronnieeen stress test is niet verkeerd, maar dat komt later wel21:43
Ronniewas benieuwd of er enige richtlijn is21:44
Ronnieof het 100 requests of 100.000 zouden zijn. heb totaal geen idee21:44
RawChidIk ben geen specialist, maar het lijkt me lastig daar een algemene richtlijn voor te geven.21:44
RawChidJe kunt kijken met een stresstest wat de throughput (reqs per sec) op jouw machine geeft21:45
Ronniegokje, hoeveel pageviews zou ubuntu-nl per dag hebben21:45
RawChidDan heb je een beter idee..21:45
hanswRonnie, apache heeft een benchmark tool, heet ab21:46
hanswab kan x users aan en x concurrent users21:47
hanswman ab om even te kijken wat het precies doet21:47
RawChidEr is ook apachetop21:48
hanswRawChid, ab geeft meer inzicht in je breakpoint21:48
RawChidOke21:48
Ronniebeide, bedankt. ik zal eens naar beide tools kijkne21:49
hanswen kan zelfs ssl aan :-)21:50
RawChidMisschien even kijken wat page views zijn van wat grotere sites? Ik denk dat hosters dat soort dingen makkelijker kunnen inschatten21:50
hansw-r requests, -c concurrency daar begint de test mee21:51
Ronniehansw: zoiets: ab -n 5 -c 3 -r 5 http://localhost/html/21:53
hanswja21:53
Ronniemaar die voert niet uit21:53
Ronniewrong number of arguments21:53
hanswhaal -r er eens af?21:53
Ronnieab -c 3 http://localhost/html/   werkt ook niet21:54
hanswmoment21:54
hanswok, je moet naast de dir een paar dingen doen21:55
hanswab -c3 -n4 http://domeinnaam/html/index.php bijvoorbeeld, dus de getallen achter de argumenten en dan de indexpage aanroepen21:56
Ronnieoke, zal eens proberen21:57
hanswmaar op localhost testen met zulke lage waardes heeft geen zin21:57
Ronniedie moeten we straks op afstand proberen idd21:57
hanswen dan met -c300 -n50 ofzo21:58
Ronniemaar ik kan wel de tijd om de pagina te genereren bekijken (zonder de internet verbinding mee te rekenen)21:58
hanswafhankelijk van hoeveel concurrent gebruikers je verwacht21:58
hanswdat kan door epoch te gebruiken in de date() functie21:59
Ronniehansw, kun je ook verschillende pagina's tegelijk bekijken, ipv alleen de homepage?21:59
hanswnee21:59
Ronniezijn er wel tooltjes om dat te doen22:00
hanswwellicht22:00
hanswmaar ga er van uit dan 90 procent op je index binnenkomt, als je weet dat ze elders veel binnenkomen moet je die testen22:01
hanswopen twee terminals en test ze tegelijk22:01
Ronniehmm, maar geen manier om op 20 verschilende pagina's te testen22:03
hanswstart 20 terminals vanuit een script, of verzamel het in een variable en  parse de output22:03
Ronnieoke22:04
hanswRonnie, think outside the box :-)22:05
hanswzorg alleen dat je weet dat je lokale machine het aankan22:05
Ronnieen als je de url van de pagina's niet uit je hoofd weet (die worden dynamisch gegenereerd)22:05
hanswdan verzamel je de 10 druktste url's22:06
hanswstop daar gewoon wat tijd in door dat uit te zoeken22:06
RawChidRonnie, hoe ik ooit stresstest deed. JMeter als proxy instellen en verschillende use-cases afgaan22:12
RawChidEen use case is bijv. Gebruikt komt op homepage, klikt naar A, klikt naar B, vult waarde in, klik opt zoek22:12
hanswRawChid, dat zijn leuke testen ja22:12
RawChidVervolgens laat je JMeter alle use-cases tegelijk (evt. in meerdere threads) uitvoeren22:12
hanswrational rose kan dat ook22:12
RawChidDus 6 use-cases 10 threads per use case, heb je 60 concurrent gebruikers22:13
RawChidIk roep maar wat22:13
Ronniegoed idee22:14
Ronnieik probeer nu een cookie mee te sturen met het request: ab -n200 -q5 -Csessionid=80af57fb719e4266695e30d41d0385ab http://localhost:8000/   maar die werkt niet22:15
Ronnieab: illegal option -- 522:15
Ronnieab: wrong number of arguments22:15
hanswgewoon even mee spelen, quotes gebruiken enzo22:17
hanswen de orginele url vermelden22:17
Ronnieoriginele url?22:17
hanswja, hoe moet ab weten op welke url het moet kijken?22:18
Ronniehttp://localhost:8000/ is toch een normale url?22:18
hanswniet als de -C ervoor staat22:19
hanswen een session id mag niet meer geldig zijn22:19
hanswals je een goede php coder bent iig22:20
Ronniemaar al zou de sessionid niet goed meer zijn, dat zou het commando toch wel uitgevoerd worden?22:20
Ronniehoe kan ik een nieuwe sessionid meegeven?22:21
RawChidDie krijgt je van de server toch..22:23
Ronnieja, maar toch niet via het commando 'ab' ?22:23
hanswRonnie, dat ligt eraan, iemand met een sessie kan veel uitvoeren en iemand zonder wellicht maar 10 procent22:24
Ronnieik wil namelijk een pagina testen die niet voor niet-ingelogde gebruikers te zien is22:24
RawChidIk ken ab niet, in JMeter kun je instellen om eerst in te loggen zeg maar, dan onthoudt ie de sessie en stuurt ie met elke request mee22:24
RawChidZoiets zou misschien ook met ab moeten lijkt me22:25
hanswRawChid, het is een stateles protocol (http) ;-)22:25
RawChidJa...22:26
RawChidVandaar al die hackers22:26
RawChid:P22:26
hanswhackers? /me kijkt om zich heen en ziet geen hackers22:27
RawChidZe zijn zwarte piet, je ziet ze niet, maar hoort ze wel22:27
hanswik hoor alleen de tv, over wikileaks, dat zijn schijnbaar ook al hackers22:27
hanswik hoop dan dat iemand gaat uitleggen dat hackers geen crackers zijn22:28
* RawChid is er weg van, later22:29
Ronnielater RawChid22:33
=== Alex-- is now known as Alex|AFK

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!