/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/27/#ubuntu-ro.txt

florin1salutare, stiti cumva de ce nu mai merge gyache?16:35
florin1sau e numai la mine problema..16:35
florin1După ce introduc datele de logare ori îmi zice ca sunt incorecte(desi sunt foarte corecte) ori imi zice conncetion timeout16:38
* Chriisti Hello ppl19:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!