/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/01/29/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquanthi MrChrisDruif09:59
MrChrisDruifHai leoquant :)09:59
leoquanthi Gotiniens11:37
leoquanthi Ronnie11:38
Gotiniensmorguh leoquant11:38
leoquantclassroom heeft een delay van 45 min11:38
leoquanteven iemand niet bij de les11:40
Ronniehallo hallo11:41
leoquantRo11:42
leoquanttabfail heb je al versterking voor het art team Ronnie ?11:42
Ronnienee, topic ligt weer dood, precies zoals ik verwachtte11:43
Ronniedat was ook de reden dat ik het niet meer actief aan het pushen was11:43
leoquantmisschien stef de vries?11:43
leoquantmoment11:44
leoquant: https://launchpad.net/~stefandevries zit in mwanzo11:44
leoquantlijkt skilled11:44
leoquantwelk profiel moet een eventueel teamlid hebben?11:46
Ronnieprofiel: gevoel en zicht op design/artwork/usability, het kunnen motiveren van anderen om mee te doen, goed een ovezicht kunnen bewaren, enthausisme voor een langere tijd hebben11:48
leoquantik ga eens rondneuzen met je permissie11:49
Ronniesure :D11:49
MrChrisDruifHebben we een aparte artwork afdeling in NL? :-/11:49
leoquantja MrChrisDruif11:49
Ronniejaja geinterreseerd?11:50
Ronniehard op zoek naar leden11:50
MrChrisDruifWaarom hebben we een aparte afdeling? Wat doet die afdeling zoal?11:51
leoquant: http://forum.ubuntu-nl.org/artwork/  even inlezen11:51
leoquantmodernisering/actualisering ubuntu design dat aansluit bij intern. thema's?11:52
MrChrisDruifDus makkelijk gezegd het moin-thema aanpassen?11:53
MrChrisDruifDe wiki pagina's hebben al het nieuwe thema (wiki.ubuntu.com), maar de rest nog niet...maar voor de internationale thema's had ik al wat rondgevraagd, maar nog niet echt duidelijk te horen gekregen hoe en wat :-/11:54
RonnieMrChrisDruif: we zijn nu vooral bezig met een nieuw thema voor het forum11:56
Ronniehet internationale wiki thema vind ik nog verre van af, maar ik denk zodra die af is dat we die met minimale inspanning over zullen nemen11:57
MrChrisDruifDie is toch af?:11:57
RonnieMrChrisDruif: het int moinmoin thema is in mijn ogen nog zeker niet. kijk maar eens naar de 2e en 3e level bullet listen, de tekst "vastliggende pagina", schuingedrukte teksten is niet nodig, koppen 4,5 en 6 werken niet en zo zijn er nog een aantal "schoonheidsfoutjes"12:03
Ronnieniet nodig == niet mogelijk12:03
MrChrisDruifDus '''schuingedrukte tekst''' werkt niet? O:-)12:04
RonnieMrChrisDruif: idd, voor zover ik geprobeerd heb12:08
MrChrisDruifOwkay, dat weet ik niet....met de wiki "zou" het moeten werken ( https://help.ubuntu.com/community/HelpOnMoinWikiSyntax )12:09
Ronniejuist, zou! maar het thema heeft deze schijnbaar overschreven (per ongelijk) neem ik aan.12:12
RonnieMrChrisDruif: het aantal designers (zelfs internationaal) is erg mager. Daarom wordt zoiets vaak ook niet afgewerkt12:15
MrChrisDruifHmmm....ik ben niet echt een designer, ben meer bezig om programmeur te worden...12:15
MrChrisDruifMaar ik wil best af en toe eens kijken wat er mogelijk is...12:15
RonnieMrChrisDruif: voor meer informatie: http://wiki.ubuntu-nl.org/Artwork/Projecten/WebsiteTheme/Forum/Meehelpen12:16
RawChidVerder heeft de diff geen kleurtjes in dat nieuwe thema, vind ik persoonlijk zeer lastig12:22
RawChidDe wverschillen tussen twee versies is dan een stuk onduidelijker te vinden12:23
MrChrisDruifKzit in the Ubuntu One classroom sessie, vandaar dat ik langzaam reageer :P12:23
RawChidnp12:31
RonnieRachid: wat denk jij hiervan, goed genoeg om te gaan HTML'en en CSS'en ? http://ubuntuone.com/p/ZrX/13:29
MrChrisDruifZiet er best goed uit Ronnie :)13:31
Ronniemoet zeggen dat ik er ook tevreden over ben (en dat ben ik niet snel)13:32
Ronnieop naar de volgende pagina13:34
RawChidZiet er idd wel leuk uit ja.13:35
RawChidDat nu niet elke link <a href dezelfde kleur heeft scheelt ook wel denk ik13:36
Ronnieik wil de oranje links idd alleen gebruiken voor de belangrijkste opties13:37
Ronniede onderstreepte voor de minder belangrijke13:37
Ronnieen ik heb de knop "nieuw topic" extra in het oog laten vallen13:37
Ronnieweet alleen niet of dit goed mogelijk is in SMF13:37
RawChidIk denk van wel13:50
RawChidLeuk dat je weer aan het designen bent.13:51
RawChidIk wil dit later wel een keer uitwerken in HTML/CSS13:51
Ronnieja, ik heb zo mijn tijden dat ik er weer zin in heb13:51
RawChid:)13:51
Ronnie't zou alleen leuk zijn als er nog een andere designer bij komt, maar die kans is erg klein13:53
RawChidIk ken wel een designer, zal em es vragen of ie tijd over heeft13:54
RawChidHij is alleen niet heel erg into websites13:55
Ronnieelke hulp is welkom13:55
MrChrisDruifRonnie: Ik heb nog even gekeken, en je hebt gelijk...''italic'' en '''''bold italic''''' werken inderdaad niet :-/13:58
RawChidZou makkelijk te fixxen zijn zou je denken MrChrisDruif ...13:59
MrChrisDruifIk ga nu al rond vragen O:-13:59
MrChrisDruifO:-)13:59
MrChrisDruifEr is een bug voor: https://launchpad.net/bugs/67493614:31
commandolineleoquant: zijn er voor vanavond nog mededelingen ofzo?17:08
exaltben ik nog op tijd :P ?17:45
StefandeVriesvolgens mij wel :P17:45
exaltoke !17:51
StefandeVriescursus zometeen in dit kanaal, of #ubuntu-nl-meeting?18:02
* commandoline zal tot vlak voor het begin van de cursus Python niet aanwezig zijn i.v.m. eten, dan weten jullie waarom ik niet reageer.18:07
FOADDe cursus is in -klas als het goed is.18:07
StefandeVriesFOAD: ubuntu-nl-klas?18:08
commandolineStefandeVries: #ubuntu-nl-mwanzo-klas18:08
StefandeVriesdank je, commandoline18:08
StefandeVriesZal er als toeschouwer zijn18:08
leoquantcommandoline, je zou lernid kunnen introduceren ik klas als je dat wil18:16
leoquantin18:16
Tjibba:)18:22
hajouruhm leoquant ik heb 2 lessen tegelijk op het moment die ik volg deze en accessibility.ik laat python open staan om terug te lezen ook18:22
FOADDat kan niet goed gaan, hajour.18:22
hajourik wist niet van de accessibility class FOAD18:23
FOADNu ja, sterkte.18:23
hajourmaar de pyhthon is wat ik zelf heel graag wilde18:23
hajourja zal ik nodig hebben :(18:23
* exalt wil graag weten hoe hij kan multithreaden met python18:23
StefandeVriesdaar kom je voorlopig denk ik niet aan, exalt :)18:24
exaltStefandeVries, wat jammer nu18:24
StefandeVriesLastiger dan men denkt18:24
StefandeVriesHoewel het in Python nog meevalt18:24
leoquantDankzij coomandoline werkt lernid  nu ook voor de Nederlandstalige situatie.18:25
leoquantHet werkt als volgt: open de terminal: sudo apt-get install lernid18:26
leoquantOpen daarna lernid niet! na de toetscombinatie ALT F2 gaarne18:26
leoquantdeze zin invoeren: lernid --config http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop?action=AttachFile&do=get&target=ubuntu-nl-mwanzo-workshops.lernid   gevolgd door enter.18:26
leoquantmaar kan ook zonder Lernid uiteraard18:26
Tjibbawat is lernid?18:27
Tjibbahebben we dat nodig voor de cursus?18:27
leoquantTjibba, twee vensters waarin in de juiste kanalen zit18:28
FOADNee hoor Tjob, zo kan het ook.18:28
leoquantnee lernid is niet nodig18:28
Tjibbaoke:)18:28
FOADMaar wel handig.18:28
leoquanthet kan zelfs voor verwarring zorgen18:28
FOADVoor sommige docenten, toch leoquant? :P18:29
leoquantlol :P18:29
dimi77yep18:29
FOADJottum ik had het goed.18:32
Tjibbaik ook:)\18:32
FOADWij zijn de beste.18:33
Tjibboduidelijk18:34
MedUsaXIII76Ik ben er ook eindelijk18:34
leoquantvragen/18:34
Tjibbogeen vragen18:34
FOADGeen vragen.18:34
exaltGeen vragen.18:37
dimi77ja hoor18:41
MedUsaXIII76Jup18:41
Tjibbaja18:41
Tjibbanice18:42
leoquantyep18:42
FOADSweet.18:42
dimi77:-D18:43
Tjibba:)18:43
exalteigenlijk netzo als een shellscript dus ?18:43
commandolineexalt: idd18:43
Tjibbacool18:45
FOADDie kan Tjob wel gebruiken.18:45
Tjibbahaha18:45
FOADAls hij ook breuken doet.18:46
FOADCool.18:46
Tjibbaja18:46
Tjibbanice18:46
commandolinemooi18:46
UndiFineDja18:47
leoquanttekst zichtbaar?18:47
Ronnieja, nu wel18:47
FOADJa.18:47
dimi77nu wel ja18:48
leoquantoki18:48
UndiFineDnou maak eens een mooie rekenmachine :)18:48
dimi77no script hield hem tegen18:49
UndiFineDhet mooiste is als je nu met een berekening komt voor het universum :P18:49
FOADWaardeloos ding.18:49
hajourpff door laatste 2 weken problemen met eeepc en nu dat accessibility tegelijk heb ik veel in te halen met python.en ik ben de charroom kwijt waar ik vragen kon stellen over python ook18:49
Tjibbalol18:49
FOADHet klinkt ingewikkeld, commandoline.18:50
Tjibbaja18:50
MedUsaXIII76ja18:50
dimi77yep18:50
leoquantok18:50
FOADEcht.18:51
Tjibbacool18:51
Tjibbaprint hallo?18:53
StefandeVriesprint "Welkom bij de calculator!"18:53
StefandeVriesof print("Welkom bij de calculator")18:53
Tjibbaja:)18:53
StefandeVriesPython 2.6 <> 3.0 ;)18:53
exaltwelkom cugel18:54
CugelDag allen.18:54
Oerprint "Calculator versie 0.1"18:54
FOADWat zeg je nou allemaal StefandeVries?18:54
FOADDag Cugel.18:54
exaltCugel, sommige denken dat je een reken machiene bent18:54
FOADIs dat ook een commando?18:54
CugelIk ben bedreven in optellen en aftrekken, zeker.18:55
FOADTe makkelijk.18:55
FOADIk zeg niets.18:55
FOADerkan^ is te laat.18:56
erkan^tsss :(18:56
FOADOk, ik snap het programma nog.18:56
leoquanterkan^, : http://piratepad.net/ep/pad/view/ro.0i32sfJWAlx/latest18:57
FOADMoeten we het overtypen?18:57
dimi77erkan moet na blijven:-Dlol18:57
Tjibbaprint "" is een lege regel?18:57
leoquanten een tekst editor18:57
StefandeVriesja, Tjibba :)18:57
FOADIk zie het, top.18:57
erkan^bedankt leoquant18:58
FOADHier lukt het,18:59
MedUsaXIII76Werkt prima (:18:59
leoquantja18:59
FOADTwee cijfers is wel erg beperkt.19:01
Tjibbaprima19:02
FOADOk.  Maar maak het twee getallen.19:03
StefandeVriesif / else-if19:05
overloperwaarom vraag je het soort bewerking niet als input3?19:05
overloperja19:09
Tjibbajs19:09
Tjibbaja19:09
dimi77ja19:09
FOADIk denk dat ik het snap.19:09
Tjibbamaar is if dan niet voldoende?19:09
FOADGoede vraag.19:10
Tjibbaoke19:10
dimi77ah19:11
FOADNou en?19:11
StefandeVriesNu wordt meteen uit de if-constructie gesprongen wanneer een van de condities waar is, wat tijd scheelt19:11
leoquantif is stupid19:11
FOADOké...19:11
FOADprint uitkomst!19:14
Oerprint (uitkomst)19:14
StefandeVriesna één keer > stop19:15
StefandeVriesoplossing: while-lus19:15
overloperer moet nog een terugkoppeling voor als de keuze geen 1-4 was19:15
FOADStaat er al, overloper.19:16
FOADOch, ik snap het.19:17
FOADVet.19:19
Tjibbamaar wat gebeurd er als de gebruiker ipv een getal een letter invoert?19:19
dimi77hij geeft bij mij nog steeds een foutmelding19:19
MedUsaXIII76Works like a charme (:19:19
Tjibbaoke19:20
dimi77laat maar19:20
dimi77hij doet het al19:20
dimi77:-/19:20
FOAD5/6 is helemaal niet 0.  :(19:20
Tjibbaals ik keuze 5 maak vraagt hij naar het eerste getal19:20
dimi77dat wel inderdaad19:21
Tjibbapas na het opgeven van de 2 getallen zegt hij dat ik een onduidelijke keuze heb gemaakt19:21
dimi77beetje raar19:21
FOADOk.19:21
UndiFineDdelen door nul ?19:21
Tjibbaoke19:22
Tjibbagoed idee19:22
MedUsaXIII76haha, is goed19:22
FOADBedankt Tjob voor het extra huiswerk. >:(19:22
dimi77:-D19:22
dimi77lol19:22
TjibbaLool19:23
Tjibba:P19:23
StefandeVriesen een keuze voor exit19:23
StefandeVriesof gebruik je daar !1-4 voor?19:23
dimi77cool19:24
FOADMaar nu heeft de variabele nog altijd de waarde True?19:27
FOADOh ik zie het,.19:28
Tjibbabij optie 5 vraagt hij nog steeds naar het eerste getal19:29
Tjibbadat dacht ik al :P19:29
dimi77nee he...19:29
StefandeVriesTjibba: dat had je niet moeten doen :P19:29
Tjibba:P19:30
Oeren per ongeluk enter drukken ipv een getal19:30
overloperwaarom zet je de laatste printopdracht niet voor élse, uw keuze is onduidelijk?19:30
FOADDank je wel commandoline.19:30
FOADMaar wat is nu precies het huiswerk?19:30
Tjibbabedankt commandoline19:30
dimi77dank je wel, vond het weer leerzaam19:31
StefandeVriesNice work, commandoline19:31
MedUsaXIII76Heel erg bedankt, weer veel gelerd. En zin in komende week (:19:31
overloperbedankt19:32
hajourdank je voor de les commandoline  ik heb veel te lezen nu.en te doen/leren.19:32
hajourvolgende week wil ik weer bij zijn met huiswerk enz19:33
erkan^ik ga avond opnieuw 2e les - logboek lezen19:33
hajourzover ik weet geen meetings of andere classes en anders hebben ze pech19:33
erkan^bedankt19:33
leoquantFOAD duidelijk?19:33
Tjibbaprima19:34
FOADOk, ik ga er aan werken.19:34
leoquantklas is open19:34
hajourpython lessen is iets wat ik heel erg graag wou/wil19:35
StefandeVriesZo, weer een geslaagde les19:36
leoquant+119:36
hajourleoquant, ik ben de chatroom kwijt doordat ik moest restarten vergeten in favorieten te zetten.19:38
StefandeVriesIk zal je het kanaal op pastebin zetten, hajour19:38
StefandeVrieseen momentje19:38
hajourdank je StefandeVries :)19:38
StefandeVrieshttp://paste.ubuntu.com/560010/19:39
leoquantdank StefandeVries19:39
StefandeVriesgraag gedaan :)19:39
StefandeVriesNogmaals: nice job, commandoline19:42
StefandeVries;)19:42
commandolineBedankt voor de hulp weer, leoquant.19:42
leoquantgeen dank19:43
leoquantje was op dreef, dank!19:43
hajourik zou willen dat de classes van ubuntu ook rekening hielden met de loco classes19:43
hajourmet planning van tijden19:43
commandolinehajour: was er momenteel dan ook een internationale class?19:43
leoquanthajour, we gaan samenwerken19:44
hajourja19:44
StefandeVriesja, accessibility19:44
hajourzelfde tijd19:44
leoquantGotiniens, gaat dat afstemmen in juni en juli19:44
hajourdus ik zat in 2 klassen tegelijkertijd19:44
leoquantja, maar dat gaat dus veranderen19:44
commandolineok, mooi.19:44
hajouren gezien accessibility mijn specialiteit is zou het raar zijn als ik er niet was bij geweest19:45
commandolinewant het lijkt me toch wel erg druk, twee classes tegelijkertijd.19:45
StefandeVriesen anders hebben we de logs en dit kanaal nog19:45
hajourde logs ga ik dan ook lezen19:45
StefandeVriesEr zijn hier meerdere Pythonprogrammeurs aanwezig, dus als je het echt zou moeten missen :)19:45
leoquantklopt StefandeVries , maar nogmaals het moet niet tegelijk19:45
StefandeVriesZeker niet19:45
hajouranders is het nieet te doen19:45
leoquantwe gaan intern. aafstemmen19:45
StefandeVriesMaar mocht het niet anders gaan19:45
commandolineklopt, en vragen mag ook altijd als ik online ben (en daarbuiten :P).19:45
leoquantdat kost tijd19:46
leoquantveeeel tijd19:46
hajourok bedankt allemaal19:46
StefandeVriesen ik ben er ook als je hulp nodig hebt, hajour19:46
hajourdank je :)19:46
StefandeVriesAl heb ik meer met C en C++ ;)19:46
commandolineik ga er nu vandoor, doei19:47
StefandeVriesoké, commandoline19:47
StefandeVriestot later19:47
hajourmaarhet word wel morgen ik heb over 5 minuten nog een les wat te maken hebt met accessibility als het goed is.even me agenda checken brbn19:47
hajourbrb19:47
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis in launchpad: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: 20 febr.19.30: Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com. Zaterdag 05-02-11: 19.30-20.30 workshop Python voor "beginners" #Ubuntu-nl-mwanzo-klas.
hajourover een uur volgende les19:59
hajourvoor mij dan20:00
JanCles volgen of les geven hajour ?20:02
hajourles volgen20:06
hajourover desktop environments20:07
hajouri.v.m met speechcontrol20:07
hajourwel handig om te weten20:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!