/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/05/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

hannieGotiniens, hallo14:59
hannieVertel eens iets over die Nederlandse gebruikersdagen op Mwanzo15:00
hannie@commandoline Kan ik vanavond meedoen (Python)?16:21
meetingologyhannie: Error: "commandoline" is not a valid command.16:21
hanniecommandline, kan ik vanavond meedoen (Python)?16:21
commandolinehannie: ja, geen probleem.16:21
hannieIk ben dan voor het eerst16:21
hannieIk lees nu de log van de eerste lessen16:21
commandolineok, dan komt het wel goed.16:22
commandolineals je een vraag hebt stel je die maar :)16:22
commandolinehannie: ik hoorde vanmorgen trouwens ook dat de link bij de tweede les naar het rekenmachineprogramma niet werkte. Ik heb het daarom ook even online gezet op een andere locatie: http://paste.ubuntu.com/563040/16:24
hannieok, dank voor de melding16:24
hannieVraagje: moet ik nog iets installeren voordat de cursus begint?16:33
commandolineNee, een standaard ubuntuinstallatie is voldoende16:33
shivedWeet iemand hoe je 2 variabellen opteld met shell scripting? http://paste.ubuntu.com/563117/ krijg 6+3 ipv 11.16:36
commandolineshived: misschien kan je dat beter vragen in één van de supportkanalen.16:40
shivedoke.16:41
FOADIn plaats van 11?17:35
shivedeindelijk:) is idd 917:36
FOADHet was wel even rekenen, shived.17:39
shivedkwam erzelf pas achter toen ik het werkend kreeg.17:40
FOADEn daarom zijn computers zo handig.17:40
commandolineEmiel1976: 19:3018:02
Emiel1976ok dankje18:03
FOADWe mogen niet praten in de klas.18:03
Emiel1976sorry zal stil zijn18:04
CugelDaarom praten we hier.18:04
FOADDit is niet de klas.18:04
FOADHet was geen terechtwijzing, Emiel1976.18:04
CugelHier kijken we naar de rug van de meester. Ik ben propjes aan het vouwen.18:04
Emiel1976hahahaha18:04
Emiel1976weet ik FOAD18:04
Emiel1976Zal maar niet doen zoals ik bij computer les op school deed.18:06
Tjibba:P18:06
Emiel1976is mijn eigen pc dus niet echt slim18:06
Emiel1976het erge was dat de leerlingen meer van de pc wist dan de leeraar18:07
FOADNou hier is dat wel eventjes anders.18:19
overloperhebben jullie ook zopn zin in de les?18:24
hannieIk zit er helemaal klaar voor;)18:24
FOADAbsoluut.18:24
Tjibbaik ook18:24
leoquant+118:24
leoquantstrak achter/voor mijn computer18:25
MedUsaXIIIpresent +118:25
dimi77goede avond iederen18:25
hanniehoi18:26
FOADDag dimi77.18:26
Tjibbahaai18:26
shivedey18:26
dimi77ben er klaar voor..18:26
Tjibbal:)18:26
OerHekszijn we ook live op FOSDEM ?18:27
leoquantnee :/18:28
leoquanthelaas18:28
MedUsaXIIIwie gebruikt er eigentlijk allemaal lernid om dit te volgen ?18:28
leoquantwe verdienen dat uiteraard wel18:28
leoquantik niet meer MedUsaXIII18:28
dimi77ik niet18:28
leoquantanders gaar FOAD  lachen18:28
overloperja, ik gebruik lernid18:28
FOADHehe.18:29
leoquantzie...18:29
leoquantAls het goed is ben je in deze kanalen: #ubuntu-nl-mwanzo-klas en hier. ツ18:29
FOADDe bel gaat zo.18:29
leoquantGraag ontopic in dit kanaal18:29
leoquantStel hier je vragen, ze worden voor je geplaatst in mwanzo-klas en daar beantwoord18:29
leoquantIn mwanzo klas kun je geen gesprek voeren!18:29
UndiFineDojee en ik heb het eten net klaar18:29
hannieleoquant, dat klopt18:29
leoquantWe houden ons strak aan het tijdsschema, waarom? Iedereen heeft op de zaterdag nog andere dingen te doen, het blijft weekend....18:30
leoquantSucces iedereen, en iedereen veel leerplezier18:30
FOADIs dat niet strijdig met de Python filosofie?18:31
Tjibbadat was idd mijn eerste oplossing18:32
FOADOw ok.18:33
FOADDank.18:33
Tjibbaja18:36
FOADJa.18:36
MedUsaXIIIhandig18:36
leoquantja18:36
hannieja18:36
dimi77yep18:36
shivedJa, maar als je foutieve input geeft bvb -2 vraagt je programma toch nog steeds naar 2 getallen. of heb ik het mis?18:36
FOADJa.18:36
Tjibbaidd18:36
MedUsaXIIIkun je ook een range op geven waar de input in moet zitten ?18:37
Tjibbaja18:37
shivedoke.:)18:37
FOADIk voer in 3.1.18:38
leoquantMedUsaXIII, duidelijk?18:39
MedUsaXIIIah ok, meerdere voorwaarden. duidelijk18:39
Tjibbaja18:40
overloperja, dat gaat handig!18:41
Tjibbawat ben je aan het doen MedUsaXIII18:46
Tjibba?18:46
MedUsaXIIIinternet klapt hier er uit ( ik zit bij me vreindin ) lijkt er op dat ik et straks met de logs moet doen18:47
hannie>>> for stuk_fruit in winkel_inventaris:18:50
hannie...print stuk_fruit18:50
hannieIndentation error18:50
Tjibbaduidelijk18:50
hannieMoet er een tab na ...?18:50
shivedja.18:50
Emiel1976ik krijg daarna weer puntjes. is het dan goed?18:51
hannieKeyboardInterrupt18:52
hannieDaarna is de output goed18:52
FOADHet werkt.18:52
Tjibbaidd werkt prima18:52
hannietop18:52
shivedja18:54
Tjibbaja18:54
hannieKeyboardInterrupt18:54
hannie>>> onderdeel.append("muis")18:54
hannieTraceback (most recent call last):18:54
hannie  File "<stdin>", line 1, in <module>18:54
hannieAttributeError: 'str' object has no attribute 'append'18:54
Emiel1976was de namen vergeten18:54
hanniesorry, ik deed iets verkeerd18:55
hannienu gaat ie goed18:56
HurricaneHarryMedUsaX> Het internet bij mijn vriendin doet weer stom, daarom kan ik helaas vandaag niet live mee doen aan de python cursus. Kan iemand dit door geven aan mwanzo ?18:58
CugelWaarom niet winkel_inventaris.remove()  etc. ?18:59
hannienu vierkante haakjes en bij append ronde haakjes?18:59
FOADMaar hoe vind je via het programma uit dat appels 0 is?18:59
Tjibbaomdat hij aan het begin staat18:59
Cugelwinkelinventaris.index('appels') geeft een antwoord, foad.18:59
HurricaneHarryhoe kun je dit volgen met lernid ?18:59
FOADTjib: ja duh.19:00
FOADCugel: aha.19:00
Tjibbax19:00
Tjibba:P19:00
HurricaneHarrystandaard staat e.a. niet in de kalender daar ?19:00
hannieJe maakt de variabele dus weer leeg19:00
FOADHurricaneHarry we zijn even druk met de les.19:01
HurricaneHarryFOAD, ja ik volg die ook via xchat...19:01
HurricaneHarryIkzelf ben al eerder begonnin in programming python3, en ben nu by list-comprehension daar.19:02
Tjibbaduidelijk19:02
FOADJa.19:02
shivedduidelijk voor mij.19:02
hanniegoed zo, duidelijk uitgelegd19:02
Emiel1976even vraagje19:03
Emiel1976ik krijg bij print winkel_inventaris[0] nu peren. dit is omdat de appels er uit zijn?19:03
Tjibbaja19:03
Emiel1976ok dan gaat het goed en snap ik het nu19:04
hannieWe gaan nu dus een telefoonboek maken ;)19:05
commandolinehannie: door de nummering van paste.ubuntu.com ofzo?19:05
commandolinehet klopt alleen niet :P19:05
hannieIk zie je typen, ja19:06
FOADJaaaaa.19:06
Tjibbaja19:06
dimi77yep19:06
Emiel1976ja19:06
shivedj19:06
FOADLeuk.19:07
Tjibbacool19:07
leoquantik heb peen, bananen en kiwi...(?)19:08
leoquantr19:08
FOADLekker hoor.19:08
leoquant(geen peen)19:08
hannieje mag ook peentjes verkopen, leo19:08
hanniejazeker19:11
FOADJa.19:12
leoquant(zie typwith)19:13
leoquantgeen idee19:14
FOADif input = "q" break, of zo.19:14
commandolineFOAD: klopt helemaal19:15
leoquanthmm19:15
FOAD==, sorry19:15
commandolinehmm, daar had ik dus zelf ook overheen gelezen :P19:15
Emiel1976is de break het zelfde als bij html dat je aan een volgende regel begint?19:16
hannieIs == nu wel of niet goed?19:16
Emiel1976ok19:17
hannieok19:17
exaltkan dit : var = [({a,b},{c,d}), "blaat"] als soort van 2d associatieve array ?19:17
FOADWat is dat nou weer allemaal.19:18
Tjibbaexalt wil even stoer doen19:18
leoquant(typwith)19:20
FOADJa.19:20
hannieJa19:20
Tjibbaja19:21
Emiel1976ja word duidelijker19:21
Tjibbacool19:24
Tjibbawerkt prima19:24
hannieHoe voer je een .py programma uit?19:24
hanniegewoon achter de prompt?19:24
Tjibbapython bestandsnaam.py19:25
FOADHij raakt van slag als ik 2 keer enter doe.19:25
Tjibbaja of een letter19:26
Tjibbamooi huiswerk19:26
FOADIk snap het.19:26
FOADHou toch eens op met extra huiswerk verzinnen, Tjob.19:27
FOADJa.19:27
Tjibbahaha19:27
Tjibbaja19:27
Tjibbaduidelijk verhaal19:27
hannieduidelijk19:27
hannieHet was heel leerzaam, bedankt19:28
FOADIs het alweer tijd?19:28
FOADBah.19:28
Tjibbaabsoluut19:28
Tjibbagaat snel idd19:28
FOADKunnen er geen langere lessen komen?19:28
shivedbedankt commando en leo!19:28
FOADDank je wel weer commandoline en leoquant.19:28
TjibbaMijn dank is groot19:29
Emiel1976ja die totaal = 0 is bedoelt dat als je niets in vult je het getal 0 hebt zeker\19:29
hannieWat is het verschil tussen raw_input en input?19:30
Tjibbamet raw_input maak je een string19:30
Tjibbainput werkt alleen met getallen19:30
hanniethanks19:30
Emiel1976ja duidelijk19:30
TjibbaThnx19:31
HH57ik kreeg het programma pas uitgevoerd na enkele aanpassingen (python3.1)19:31
hanniedank je wel, commandline19:31
Emiel1976dank voor de les. tot volgende week19:31
commandolineHH57: dat klopt, python 3 heeft een aantal andere veranderingen qua syntax19:32
leoquantklas is open voor vragen19:32
commandolinehet wordt momenteel nog amper gebruikt, dus vandaar dat ik bij deze lessen nog 2.* gebruikt19:32
commandoline*gebruik19:32
shivedgeen hw?19:32
FOADStil toch, shived.19:33
TjibbaxD19:33
commandolineshived: zoveel mogelijk prutsen met python :)19:33
hannieje mag een woordenboek maken met list19:33
Tjibbaik ga mn rekenmachine verbeteren19:33
leoquantcommandoline, zeer bedankt weer!19:33
commandolinegraag gedaan :)19:33
leoquantTjibba, heb ik mee zitten rommelen19:33
FOADInderdaad Tjob, met die lists moet je handige dingen kunnen doen.19:33
hannieDag allemaal, tot de volgende les19:33
FOADDag hannie.19:34
shiveddag.19:34
Tjibbahooi19:34
commandolinehannie: da's wel een goeie, maar daarvoor zit een beter hulpmiddel in python.19:34
commandoline(de dictionary, {}, die bewaar ik voor de volgende keer)19:34
leoquanthannie is al weg19:34
Emiel1976prettige avond allemaal. ik ga nog even wat uit proberen en de les van vorige week bekijken.19:35
commandolineja, ik zie het. Maakt niet uit, voor de rest dan...19:35
commandolineexalt: wat voor vraag stelde je ook alweer?19:36
Tjibbaeen hele lastige19:37
Tjibba[20:17] <+exalt> kan dit : var = [({a,b},{c,d}), "blaat"] als soort van 2d associatieve array ?19:37
commandolinehmm, geen valide python zo te zien.19:37
FOADNee dus.19:38
FOADWat een oen, die alfonsius.19:38
commandolineen associative 2d array, eh, het kan wel geloof ik.19:38
Tjibbahaha19:38
HH57een list van lists kan wel.19:38
commandolineHH57: klopt, en een dictionary met daarin lists kan ook prima.19:39
commandoline(dat is die 2d associative array)19:39
FOADIk ga monsters doodschieten, doei.19:39
commandolinemaar dat wilde ik niet tijdens de les gaan uitleggen, te ingewikkeld.19:39
commandolinedoei FOAD19:39
HH57idd.19:39
Tjibbalater FOAD19:39
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis in launchpad: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: 20 febr.19.30: Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com. Zaterdag 12-02-11: 19.30-20.30 workshop Python voor "beginners" (4) #Ubuntu-nl-mwanzo-klas.
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis in launchpad: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: 21 febr.19.30: Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com. Zaterdag 12-02-11: 19.30-20.30 workshop Python voor "beginners" (4) #Ubuntu-nl-mwanzo-klas.
leoquantdag allemaal19:41
MrChrisDruifHai leoquant19:41
* commandoline wisselt van chatprogramma19:42
exaltcommandoline, ah, maar een tulp in de lijst kan niet?19:48
commandolinetuple bedoel je, exalt?19:48
exaltuhu19:48
commandolineen je kan in python alles in een list stoppen.19:48
exaltdan blijft de naam namelijk unmutable ?19:48
commandolinelist = ["test": ("value1", 2)]19:49
commandolinekan bijv. prima19:49
exaltach :)19:49
commandolinewat fout was aan jouw voorbeeld was het gebruik van {}-haakjes19:49
exaltok :)19:49
commandolinedie zijn voor dictionaries, en moeten dus key/value zijn.19:49
commandolineals je dat niet volgt, volgende week denk ik.19:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!