/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/05/#ubuntu-nl.txt

exaltgoeie morgen, elke keer wanneer ik mijn laptop opstart lees ik "faileed to load uvc video nogwat" is dit mijn grafische module ?09:13
AegirAegir: Quit10:13
CugelProbeer eens 'sudo modprobe uvcvideo'?10:27
WobboPDF gnome evince is super, maar ik wil verschillende PDF samen voegen. Er zijn een hoop PDF spullen. Is er een tip? Gewoon bestaande PDF samen voegen.11:36
OerHeksopenoffice ?11:37
WobboEen PDF openen in "OpenOffice.org Tekstverwerker" werkt niet zo best.11:39
OerHeksligt aan de pdf natuurlijk. zelfgemaakt, of een officiële.11:40
OerHeksmisschien is dit wat, niet getest > http://ubuntuhowtos.com/howtos/merge_pdf_files11:42
WobboDe pdf door Firefox of Expr11:42
OerHeks??11:43
OerHekskan firefox pdf maken., wist ik niet.11:43
WobboJa, als je een website wil printen maar je hebt geen printer dan kan je het pdf'eren.11:44
OerHeksah zo11:44
WobboHet gaat over website met foto's printen. Maar website printen maakt nooit mooie A4. Het plakt alles gewoon aan elkaar.11:46
WobboDus wil het in lagen doen en dan de PDF weer aan elkaar.11:46
OerHekslekker knutselen dus.11:47
WobboJa, html / css heeft niet veel over A4.11:48
WobboEigenlijk niets.11:48
WobboDus iets meer dan Evince.11:50
OerHeksprobeer die pdftk11:51
Wobbook11:51
Wobbo63MB?11:54
RonnieWobbo: probeer eens: http://pcsplace.com/linux/merge-split-pdf-files-on-linux-and-ubuntu-pdf-shuffler/11:55
WobboOk11:57
WobboPdftk werkt super. Nu ok PDF-Shuffler bekijken.12:00
WobboThanks! PDF-Shuffler en Pdftk zijn pressies wat ik nodig hebt.12:06
OerHekshave fun :-)12:07
WobboLol, het is voor me welk (gelukkig vind ik me werk leuk).12:09
WobboMaar al mijn werk/thuis/games/etc. gaat al 5,2 jaar met alleen ubu super.12:15
WobboDe haat deze Micro Windo is ook elk jaar erger... =D12:18
petrovhoi, iemand die een idee heeft om screenshots te maken van een virtuele machine (installatie van linux) via virtual box?13:36
Gotiniensgewoon de normale optie manier om screenshots te maken?13:37
petrovmaar die moet je dan nog bewerken :p13:38
Gotinienswant?13:38
Gotiniensje kan toch ook in de virtuele machine screenshots maken?13:39
petrovja later, nu zijn het screenshots van de installatie13:39
Gotiniensah kijk13:39
Gotiniensdat kan toch ook?13:39
Gotiniensvia de live cd?13:39
petrovzal ze wel bewerken13:41
Gotiniensen je kan op je host ook applicationes-> assecories en dan kiezen voor select area to grab13:41
Gotiniensik moet weg13:41
petrovk, thx13:41
Dykamhmm, ik heb nu pulseaudio equalizer, die gebruikt, ladspa. maar ik krijg hem niet erdoorheen geleid14:14
Dykamdat is, hij reageert alleen op de alsa instellingen14:14
MonkeyDust.15:05
OerHeksnou leuk dan, Kan niet voldoen aan afhankelijkheid: libsqlite3-0 (>= 3.7.3)15:50
OerHeksik dacht, ik probeer eens lego constructor, beta, alleen 64 bit deb of sourcecode > http://www.omgubuntu.co.uk/2011/02/lego-cad-app-konstruktor-hits-beta/15:51
Ronniezou die nieuwe versie echt nodig zijn, of gewoon easy packaging?15:54
OerHeksja dat vraag ik me af15:54
OerHeksik was al helemaal happy, toen ik die deb zag :(15:55
OerHeksik heb dus libsqlite 3.7.2-1ubuntu0.115:57
OerHeksgrumble15:57
OerHeksgeen 3.7.315:57
Ronnieeen .deb is dat een .zip, of een tar.xxxx ?15:58
OerHeksin synaptic zie ik dat ik 3.7.2 heb15:58
OerHeksop die konstruct site staat een 64 bit deb, en een tarball http://konstruktor.influx.kr/konstruktor-0.9-beta1.tar.bz215:59
OerHeksdeb-package15:59
RonnieOerHeks: nu aan het installeren, heb de depends file aangepast16:06
RonnieOerHeks: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=636724 (heb vi wel vervangen door nano )16:06
OerHeksah thnx even lezen :-)16:06
niks1608hoi allemaal16:11
niks1608ff een vraagje16:11
Dykamaah, dammit, kan niet tegelijk pulseaudio equalizer / ladspa gebruiken als duplix16:12
Dykam*duplex16:12
niks1608heb een seriele terminal toegevoegt in init werkt wel maar er gebeurt bij boot iets geks16:12
niks1608wie weet daar meer van?16:13
OerHekswat is iets geks ?16:13
niks1608na de login prompt komt er de tekst AT+GCAP 2maal en dan is de lijn dood16:14
niks1608moet daarna restart tty..... uitvoren dan blijft alles normaal16:16
OerHeksniks1608, ik heb geen idee, misschien iemand die meeleest ?16:19
niks1608het lijkt erop dat er in init ook een modem control wordt opgestart maar ik weet niet welke16:20
niks1608AT+GCAP is een hayes modem controlword16:21
OerHeksRonnie, in de comments lees ik (Within package directory) sudo apt-get install povray-includes && dpkg -i --force-all *.deb16:21
OerHekslijkt me dat die terminal een seriele verbinding via modem protocol wil opstarten voor je.16:22
niks1608dat dacht ik ook maar het is een getty op de seriele lijn16:28
niks1608 als getty -L 9600 ttyUSB0 vt5216:28
niks1608zie documentatie serial consolle how to16:29
pestvogelVraagje: Kun je network-manager zo configureren dat één wifi-adapter met rust gelaten word en de andere online?16:36
MonkeyDustguys, ik heb digitale TV over adsl, gateway 192.168.1.1, de TV heeft als IP adres 192.168.2.1, waar ik naar kan pingen, maar niet oproepen met mijn browser, hints & tips iemand?16:49
OerHeksdan heeft uw TV geen apache16:57
=== _Dykam is now known as Dykam
OerHeksmwanzo !18:26
OerHeksoeps verkeerde tab, klas gaat zo starten18:26
Ronniehttp://pastebin.com/jBMAH2AR wie ziet er een verschil tussen de 2 functies (de 1e geeft geen response, de 2e geeft wel een response)19:56
commandolineRonnie: Wordt er wel een GET-request gestuurd?19:58
Ronniecommandoline: het vreemde is, dat bij de eerste ik wel een get request zie (maar die faalt), de 2e zie ik in firebug geen get, maar die doet het wel19:59
MrChrisDruifRonnie: De eerste maakt er geen goede hyperlink van?20:00
commandolinelijkt me niet, volgens mij is er geen $.postJson en dat zou betekenen dat die data in de body wordt meegestuurd.20:00
RonnieMrChrisDruif: bij de eerste krijg ik in firebug gewoon een goede response van flickr20:00
commandolinei.p.v. in de URL20:00
Ronniecommandoline: probeer dit eens: http://pastebin.com/xXPw3LMe20:05
commandolinehmm, beide leveren bij mij een fout op, omdat ik geen API key heb20:07
commandoline(eerste link die je stuurde)20:07
commandolinemaar wel vrijwel dezelfde fout20:07
commandolinemaar mijn vermoeden klopt dus niet, beide leveren een get-request op.20:09
Ronniecommandoline: key = 8c969a1e8a49629bb89b411930ab1cc8   -  user_id = 1573494@N2520:10
commandolinecode 2; message 'unknown user'20:11
commandolinebij beide requests20:11
hanswvermoedelijk klopt de site niet waar je hem op test. Api's hangen vaak aan een site vast20:12
commandolinehansw: dat zal idd wel.20:12
commandolineen diezelfde fout geld voor het tweede codevoorbeeld20:13
commandolineik zie vanaf firebug gewoon allemaal werkende requests, behalve dat ik geweigerd wordt tijdens de authentication-procedure.20:14
Ronniecommandoline: gebruikt deze id eens: 56002521@N0820:18
Ronniedie werkt wel20:18
Ronniemaar dan nog werken de callbacks niet20:18
Ronniehet is schijnbaar de vraagteken op het eind20:19
Ronnieals die er niet staat werkt het niet20:19
Ronnieworkaround: $.getJSON('http://api.flickr.com/services/rest/?' + $.param(data) + '?', parseResponse);20:25
commandolineok, dat werkt iig :)20:26
commandolinecallback3 error1 XMLHttpRequest { onreadystatechange=[xpconnect wrapped nsIDOMEventListener], readyState=4, more...}20:27
commandolinecallback3 error2 parsererror20:27
commandolinedus jQuery krijg het blijkbaar niet voor elkaar om de resultaten te parsen, terwijl firebug dat wel zonder problemen doet. Vreemd, maar goed, zolang die workaround maar werkt.20:28
niks1608hoi allemaal22:44
MrChrisDruifHai niks160822:45
niks1608heb een probleem met een serial terminal, wie weet daar meer van?22:45
hanswniks, omschrijf het probleem en je kansen worden groter22:46
niks1608er is een getty geplaatst in init voor ttyUSB022:46
hanswmaar?22:47
niks1608deze start goed op krijg de login promt22:47
hanswmet wat voor terminal emu ga je er heen?22:47
niks1608dan na enige tellen komt er echter AT+GCAP op de display en dan gaat de lijn plat22:47
niks1608aan de seriele poort hangt een echte text terminal22:48
niks1608dus niks emu the real thing22:49
hanswvt100? 200? iets anders?22:49
niks1608vt5222:49
hanswje ziet wel wat verschijnen als je iets typt?22:49
niks1608als ik de getty restart werkt alles ok22:50
hanswS0:12345:respawn:/sbin/agetty -w -h -L 19200 ttyS0 ansi zoiets?22:51
niks1608mijn probleem is dat ik niet weet welke modem control er in init wordt gestart22:51
niks1608ja precies maar dan voor ttyUSB022:52
hanswja22:52
hanswprobeer eens met de baud waardes te spelen22:52
hansw9600 bijvoobeeld22:52
niks1608dat hoeft niet het werkt gewoon22:52
niks1608aleen na boot komt de modem control text en gaat de lijn plat22:53
hanswmaar ik ben slapen, morgen 2 uur heen en 2 uur terug rijden22:53
hanswsorry22:53
niks1608geeft niet ik kom er wel achter22:53
niks1608iemand anders nog sugesties?22:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!