/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/05/#ubuntu-no.txt

KageeEr det mulig å ... "ta opp" en opengl-rendring?00:01
KageeJeg har et program som viser OSM i 3d via opengl, og skulle gjerne ha laget en film00:01
jo-erlendgtk-recordmydesktop? 00:05
Kageejeg tenkt spesisifkt på å ta opp openglinnholdet i et vindu00:09
jo-erlendmhm, det kan du gjøre med gtk-recordmydesktop, hvis du skal ha alt innholdet i ett vindu? 00:11
jo-erlendeller så kan du bare merke av et område av skjermen du vil ta opp. Bare å klikke og dra i forhåndsvisningsvinduet.00:14
Kageejeg tror det funka00:14
Kageeden lagrer nå00:14
Kageenå må jeg bare får komprimert dette .. eller noe slik00:14
Kageekanskje man skal laste noe opp til youtube for første gang...00:14
jo-erlendgtk-recordmydesktop komprimerer for deg.00:15
Kageetil _hva_ ?00:15
jo-erlendogv.00:16
Kageejeg lagra fila som .avi, vil det bli et problem ?00:16
jo-erlenddet er bare et navn. Det vil likevel være en ogg container med vorbis og theora.00:17
jo-erlenddet kan være forvirrende for andre, dog. 00:17
Kageewhat?00:17
Kageeyoutube støtter opplastning av filer opp til 2 gb ?!00:17
jo-erlendmhm. De øker jo fra tid til annen. 00:18
Kageemy baad00:18
jo-erlendde godtar jo også videoer med _høy_ oppløsning. 00:18
Kageede støtter over 2 gb ogsa -_-00:18
BergeBare 2GB?00:18
jo-erlendda må du komprimere hardt. :)00:20
Kageehm?00:20
jo-erlendhvis 2GB skulle være nok, altså. 00:20
Kageenå må jeg bare få klippet det litt00:26
jo-erlendmhm. Jeg har ment å sette meg litt inn i NLE-en til Blender. *00:27
Kageeneimenda00:28
Kageepitivi var litt kranglete00:28
Bergekdenlive funker.00:28
Kageehva er de beste alternativene?00:29
BergeSånn når den ikke får problemer med pulseaudiol00:29
Kagee-_-00:29
jo-erlendopenshot er ok. 00:29
Kageeinstallerer begge00:29
Kagee215 mbfor kdenlive :)00:29
jo-erlenddrar med seg en masse annet skrot, vet du :)00:30
Kageedette var vel første gang jeg isntallerte et kdeprogram..00:30
jo-erlendBlender sin skal være veldig bra, men er vel litt mer å sette seg inn i.00:31
Kageerendrer til webm nå00:35
Kageeså får vi se00:35
jo-erlendi hvilket program gjør du det?00:36
Kageekdenlive nå00:36
Kageesiden Berge var raskest00:36
jo-erlend:)00:38
Kageeman kan slenge inn tekst ov navn etc på youtube etterpå, right?00:38
Kagee*og00:39
jo-erlendmhm00:40
Kageedet bli litt dårlig oppløsning.00:42
Kageemen også bare på 10 mb00:42
Kageeopenshot hadde en egen youtube-profil, så jeg prøver den00:43
Kageemen jeg vil egnetlig bare klippe av noen sekunder før og etter :-S00:46
Kageeffmpeg kan klippe ... men den er sloooowo00:55
Kageederja00:56
Kagee*vente på at youtube rendrer den*01:02
Kageehmm, går det ikke ann å sette lisenseer på youtubemateriale ?01:07
Kagee:-P01:07
Kageehttp://www.youtube.com/watch?v=f3anglvpyU001:08
Kageeden driver vistnok å rendres i bedre kvalitet01:09
jo-erlendKagee, openshot har det, mener jeg å huske. 01:32
Kageejo-erlend: med beskrivelse - http://www.youtube.com/watch?v=f3anglvpyU0 - kommentarer? (også tilgjengelig i html5, siden jeg ikke la på noe lydspor ( http://www.youtube.com/watch?v=f3anglvpyU0&html5=1 ))01:43
jo-erlendKagee, tøft. Hvordan får dere inn informasjon om bygningene? Altså i høyden og sånt?02:17
Kageejo-erlend: den der er ekstrapolert fra 1, 2 og 8 etasjer02:28
Kageeellers legger vi bare inn en building:height-tagg på veien som er bygningen02:28
Kageedet er standard osm-data som ofte legges inn.02:28
Kageejeg har lagt inn building:levels-tagger på de bygningene der02:28
KageeEr det mulig å aktivere noen form for ekstern skivebord via et ssh-shell til en ubuntumaskin?09:59
KageeJeg sitter logget inn på den nå (via en sshtunell) men skulle gjerne hatt skrivebordet09:59
Sakariasremotedesktop ?10:24
Kageeja10:39
Kageejeg fikk det til :) http://blog.hild1.no/2011/02/enabling-vnc-and-disabling-desktop-effects-from-the-command-line/10:39
Sakariasdu har glemt en ting... sette passord :P10:40
Kageemja10:41
Kageequick and dirty10:41
Kagee*frell*10:41
Sakariashåper du ikke har en upnp router som jeg hadde... den åpnet opp porten som vnc bruker rett til maskina jeg enablet remote desktop på, og et par timer senere så fikk jeg besøk gitt10:42
Kageelal10:44
Kageevel, jeg sitter jo bak hig, så det blir iallefall en annen student10:44
Kageeikke det at det er noe bedre10:44
Sakariasså, upnp er disablet og jeg har satt passord på vnc :P10:44
SakariasKagee: går klokka på serveren din feil ?10:50
Sakarias"Posted at 12:38"10:50
Sakariasklokka mi er 11:51 :S10:51
Sakariasah, glem det10:51
Sakariasam/pm ja10:51
Kageeke ?10:51
Sakariasse på artikkelen din10:51
Kageeja10:51
Sakariasse på klokkeslettet10:51
KageeMogget: !!10:52
Sakariasmen jeg tror det er am/pm som surrer med hodet mitt10:52
KageeMogget: sjekk klokka på serveren din :-P10:52
KageeSakarias: blog.hild1.no er hostet hos Mogget 10:52
SakariasKagee: og det tørr du? :P10:52
Kageedet føles tryggere enn å ha den selv, faktisk10:54
Bergeshazzr: Fiks linjen din, er du snill.11:51
xt*kose smart_filter*12:13
Berge(-:12:14
Sakariassmart_filter er nice12:16
shazzrBerge: av og på-koplingen du tenkte på?12:20
jo-erlendshazzr, det er en smule irriterende.12:20
Bergeshazzr: Ja.12:20
shazzrjo-erlend: Drev og testet themes i irssi. Ferdig nå. :) Tenkte ikke påd en effekten.12:21
citoyenDu trenger da ikke logge av og på for å teste themes?12:21
shazzrcitoyen: Jeg fiklet litt med endringer i themet jeg bruker, og trodde eneste måten å få oppdatert endringene på var å starte irssi på nytt?12:22
citoyen /set theme 12:23
shazzrcitoyen: mottatt. :)12:24
citoyenMulig du må sette det til et annet og så tilbake for å få oppdatert endringer i themet du bruker nå, akkurat det har jeg ikke testet12:24
dollziinoen av dere som bruker centerim?12:26
Sakariashar ikke irssi en /reload også?12:26
dollziievt. har dere noen fiks på æøå i centerim12:26
* citoyen bruker bitlbee i irssi til im + twitter12:26
citoyenSakarias: /reload tar config-filen, usikker på om den oppdaterer themet12:27
citoyenmen det kan jo testes ved behov12:27
shazzrcitoyen: Det virket det. :)12:27
citoyenshazzr: goodie12:27
shazzrshazzr: Skriver meldinger til seg selv12:30
shazzrshazzr: Skriver meldinger til seg selv...igjen12:31
Sakariasshazzr: du kan opprette deg en egen testkanal til slikt12:33
shazzrSakarias: Kom på det etter de to linjene ja. ;)12:37
shazzrSpørsmål: Har tre maskiner med Ubuntu som står i et Windows-nettverk. De får altså IP via DHCP. Problemet er at IP'en forandres hver gang jeg slår dem av. Er det noen mulighet å synkronisere /etc/hosts-fila på disse tre maskinene slik at jeg kan bruke alias for å kople meg til de tre maskinene?12:40
BergeVanligvis bruker man DNS til dette.12:40
Sakariaszeroconf... navnpåmaskin.local12:41
Sakarias:)12:41
BergeIPv6.12:41
BergeDHCP-tjener med statiske tildelinger per MAC-adresse.12:41
BergeMange fine løsninger!12:41
shazzrBerge: Jeg har ikke tilgang til DHCP-tjeneren.12:42
Bergeshazzr: Har DHCP-tjeneren DNS-oppdateringer?12:43
* Kagee mirer tilbake til DHCP-routeren med 30 sekunder leasetid ...12:43
BergeForsøk å sende med client-id. Med litt flaks får du maskinnavn.dhcp.example.com eller tilsvarende.12:43
Bergeshazzr: Se send-hostname i /etc/dhcp/dhclient.conf12:44
shazzrBerge: Aner ikke hva den har. DHCP-tjeneren har jeg som sagt ikke tilgang til...eller noen kunskaper om.12:46
Bergeshazzr: Får du RFC1918-adresser fra den?12:47
Berge(I så fall er det nok ikke DNS-oppdatering der.)12:47
BergeDu kan lage noe selv, iofs.12:47
BergeSånn om det er offentlige IP-adresser. Det finnes en rekke dyndns-ting.12:48
shazzrBerge: Tenkte på dyndns ja, men det er dessverre ikke offentlig IP'er. :(12:48
Bergeshazzr: Du kan alltids ha RFC1918-adresser i DNS, rett nok.12:49
shazzrBerge: Aldri hørt om.12:49
Kageeshazzr: dns kan godt peke til ikke-offentlige ip'er12:49
BergeHvilken del har du ikke hørt om?12:49
shazzrRFC191812:50
Kageede vil riktignok bare peke til riktig maskin innenfor nettverket12:50
Kageeshazzr: den RFC'en definerer det du kalte "ikkeoffentlige adersser"12:50
dollziicitoyen: bitlbee virker perfekt, takk for tipset :)12:50
BergeAltså 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8 og 172.16.0.0/16.12:51
Berge172.16.0.0/12, faktisk.12:51
shazzrCasen er at jeg er lærer på en skole. Der er vi underlagt et åndssvakt regime med Lotus Notes, Novell++. Jeg har satt opp fire Ubuntu-maskiner i mitt klasserom. Den ene er koplet til en smartboard, og er på eget nettverk, rett på nett uten filter (ikke offentlig IP though). De tre andre er på eg beskyttet nett der de får IP'er automatisk. Jeg vil gjerne at disse skal vite om hverandre slik at en enkelt kan synke konfigurasjonsfiler mellom dem osv.12:53
BergeHva mener du med beskyttet nett?12:54
BergeMen ja. For det første bør du mase på nettadmin om å implementere IPv6.12:54
Kageeshazzr: opprett tre dynamiske dns-adresser (f.eks på no-ip.com) og installer og konfigurer no-ip2 på de tre klienten12:54
BergeFor det andre kan du bruke et konfigsystem som er «motsatt», nemlig at klientene tar kontakt med tjeneren selv.12:54
shazzrBerge: At nettsider kjører gjennom proxy.12:54
Kageeog ja, hva mener du med "beskyttet" ? Har maskinene internett?12:54
Bergeshazzr: Au.12:54
KageeBerge: det _kan_ vel tenktes at noip funker fortsatt? Siden det uansett er adressen på interfjeset vi vil ha12:55
shazzrBerge: Får ikke engang kjørt apt-get update && apt-get upgrade. :S12:55
BergeKagee: Det vil funke helt fint så lenge de er på samme nett.12:55
Bergeshazzr: Det skal du fint kunne gjøre gjennom proxy.12:56
shazzrBerge: Joda...men spørs om de ikke har sperret adgangen til serverne.12:56
Bergehttp_proxy=http://proxy-her.example.com:8080 aptitude update12:57
Bergeshazzr: Men får du web?12:57
shazzrBerge: ja.12:57
BergeGjennom en proxy?12:57
shazzrBerge: Noen av sidene.12:57
BergeNoen av hvilke sider?12:58
BergeAltså, sensurerer de Internett?12:58
shazzrJa12:58
BergeGode greier.12:58
Kageesett opp en sshtunnel :-P12:58
BergeNår du http://no.archive.debian.org/ gjennom proxyen?12:58
BergeKagee: Eller openvpn.12:59
Kageeor that12:59
shazzrBerge: Vet ikke. Er ikke på jobb i dag. ;)12:59
Kageeselv vil jeg påstå at en sshtunnel er raskest12:59
Bergeshazzr: ok (-:12:59
shazzrKagee: Tenkte litt på det.12:59
Bergeshazzr: Se http://www.debian-administration.org/articles/177 for hvordan å sette opp proxy for apt, i alle fall.12:59
BergeKagee: Ikke for å få generisk Internet.12:59
BergeRaskest for SOCKS-proxy, dog.12:59
Bergessh -D 12:59
Kageesocks proxy har alltid vært godt nok for meg12:59
shazzrBerge: Jeg har ikke tilgang til proxyen.13:00
Kageemen jeg ser hva du mener13:00
Bergeshazzr: Hva mener du med tilgang?13:00
shazzrBerge: At jeg ikke kan konfigurere den.13:00
Bergeshazzr: Det har jeg ikke foreslått.13:00
BergeFår du noe som helst annet Internett? DNS? SSH?13:00
shazzrBerge: Hmmm...jeg tror ikke helt jeg forstår. :)13:00
Bergeshazzr: Jeg lurer på karakteristikken på nettet maskinene står på.13:01
KageeHva begrenser denne proxyen ? 13:01
BergeEgentlig hva du mener med «beskyttet».13:01
shazzrBerge: Vi snakker om skole her. Da har de høyre herrer bestemt at hverken elever eller lærere skal ha tilgang til f.eks www.twitter.com. I tillegg har de gjort det geniale valget at nettverk for elevene (altså det som finnes i klasserommet), og det som lærerene har på kontoret skal være adskilt...av sikkerhetsårsaker. Det betyr at lærere flyr rundt med et arsenal av minnepinner. (Jeg syncer med dropbox)13:04
Bergeshazzr: Ja, jeg forstår at det er store mengder inkompetanse inne i bildet her (-:13:04
Bergeshazzr: Men får du tilgang til noe som helst Internett uten gjennom proxyen?13:05
shazzrBerge: Har ikke testet.13:05
Bergeshazzr: Ok. Det er relevant. (-:13:05
shazzrBerge: Får ikke testet siden jeg ikke er på jobb igjen før på mandag.13:05
BergeJeg ville funnet ut om det var noe som helst måte å komme ut, og så satt opp en tunnel gjennom det.13:05
BergeDu sliter antagelig med å sette dyndns-ting eller tilsvarende for maskinene på det nettet likevel om Internettilgang er så bastardisert.13:06
shazzrBerge: Tror kanskje det skal gå med omvendt ssh. Men jeg har ikke noen server som kan "hoste" det.13:06
BergeHvilket nivå er denne skolen på?13:06
Bergeshazzr: Har du ikke nett hjemme elns?13:06
Sakariashøres ut som en typisk skole som blir styrt av fylkeskommunen13:06
shazzrBarneskole13:06
BergeJobber du der eller noe slikt?13:07
shazzrBerge: Har nett hjemme jo, men leier kåk, så har ikke tilgang til routeren der. :(13:07
Bergeshazzr: ah, og du har bare NAT?13:07
* Berge mumler noe om IPv6.13:07
shazzrBerge: Ja. Men alt som har med data å gjøre styres sentralt fra rådhuset.13:07
Bergeshazzr: Hva gjør du der?13:08
BergeSånn av generell interesse (-:13:08
* Kagee mumler noe om udp hole punching og gråter så litt13:08
shazzrBerge: Jeg har en 1. klasse.13:08
Bergeshazzr: ah13:08
BergeHvilket fylke er denne skolen i?h13:09
BergeDvs, det er jo kommunene som driver grunnskolene.13:09
shazzrBerge: Ikke relevant. Barneskoler er ikke underlagt fylkesadminstrasjon.13:09
Bergeshazzr: Ja, det var det jeg kom på.13:09
shazzr:)13:09
shazzrSå herlig når en blir møtt med "vi har flere tusen maskiner å administrere, så vi kan ikke spesialtilpasse".13:10
BergeDu kan svare at med et snev av kompetanse, kan man administrere flere tusen maskiner på en god måte i stedet. (-:13:11
BergeMen dette har jo med nettdrift, ikke klientdrift.13:11
shazzrDe vil ikke en gang kjøre mail over på IMAP, men sverger til føkkings Lotus Notes.13:11
BergeOg litt med politikk, antagelig.13:11
shazzrBerge: Jeg har dem opp i halsen....og de antagelig meg. :P13:11
BergeGjør kommunen det selv, eller er det et konsulentselskap som er leid inn?13:11
shazzrIkke så greit for kommunale sysadmins når web 2.0-generasjonen dukker opp som lærere. ;)13:12
Berge(-:13:12
shazzrBerge: Kommunen gjør det selv.13:12
shazzr...og de gjør det ikke spesielt bra.13:12
BergeSå det er altså en ganske stor komune.13:12
Bergekommune, sågar13:12
shazzrDet burde ikke ha noe å si. Jeg vil ha mulighet til å bruke mine 60 studiepoent med IKT i læring på en kreativ og relevant måte. Det føler jeg ikke at jeg får i dag. Det begrenser seg til å hjelpe mine kolleger med å konvertere .pptx-filer tilbake til .ppt for at en skal kunne se presentasjonen på den utdaterte bærbare uten trådløst nett.13:15
BergeDet høres dessverre kjent ut /-:13:16
MoggetKagee: begge serverne går med riktig klokkeslett. 14:50
Moggettimeservere er gull ;)14:50
Kagee:-S14:50
MoggetKagee: er det noe feil med tidspunkter? jeg ser ingen tidsfeil på moshwire16:58
Kageemja16:59
Kageevar noe art16:59
* jo-erlend minner om møte i kveld kl. 22:00, her på kanalen. 17:29
Sakariassett det i topic?17:29
jo-erlendåh, jeg trodde det sto der. Nice catch.17:29
=== jo-erlend changed the topic of #ubuntu-no to: Møte på #Ubuntu-no idag kl. 22:00
si-m1https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-no/2011-February/000483.html17:31
Kageehvis jeg klarer å holde meg våken og ikke dauer, så er jeg her17:32
Sakarias"Jeg kan desverre ikke være på møte pga jeg må desverre til Legevakten20:13
Sakariasnå (ikke noe alvorlig)."20:13
Sakariasfra ruben20:13
Sakariashttps://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-no/2011-February/000484.html20:14
jo-erlendhva med SlimG? 20:34
Sakariasdunno... ikke sett noen mail 20:35
jo-erlendhmm.20:55
jo-erlendok. Hvem er her? Rekk opp en hånd. 21:04
Sakarias|21:04
jo-erlendoppløftende...21:07
hjdo/21:07
Sakariasjo-erlend: hva da? at jeg ikke har noe bedre å finne på en lørdagskveld ?21:07
martindm1993jeg er her : D 21:08
jo-erlendtenker vi sier at møtet er igang. Og jeg foreslår at i fremtiden, finner vi bedre tidspunkt for møter.21:08
Sakariasvedtatt !21:08
jo-erlendav de tingene som er på agendaen, er spørsmålet om hva vi gjør med Ubuntu.no viktigst. For et år siden, var det veldig mye større aktivitet på forumet enn det er nå. Kanskje det betyr at folk har færre problemer med Ubuntu nå enn de hadde da, men det kan også bety at folk har gitt opp fordi det er lite aktivitet der, eller at folk ikke er klar over at det finnes. 21:10
jo-erlenddet er synd at SlimG ikke er her, for det handler om mer enn forum. Ubuntu.no fremstår ikke som et særlig seriøst nettsted, sånn som jeg ser det. Hva kan vi gjøre? 21:12
Sakariasvet ikke, aldri brukt det norske forumet, rett og slett pga jeg ikke bruker norsk i ubuntu. og feilmeldingene søker på peker meg i rettning ubuntuforum.org21:12
jo-erlendjeg er egentlig ganske for det å formalisere Ubuntu Norge sånn at vi kan ha en kasse og få gjort ting på en litt mer profesjonell måte. Men akkurat nå, virker ikke det som en veldig stor mulighet, hvis vi ikke engang klarer å få folk til å stille opp til møter på nett. Hvis det overhodet skal være mulig å danne en organisasjon, så må vi først og fremst finne ut hvor mange som er villige til å gjøre noe og hva de e21:17
jo-erlendr villige til å gjøre. Hvordan gjør vi det?21:17
Sakariasfinne ut hvilke oppgaver man vil ha løst, og slenge en epost ut på lista og høre om noen som er villige21:19
jo-erlendja, det er en mulighet. Spørsmålet er hvor mange aktive som egentlig følger med på den listen. 21:20
Sakariasaner ikke21:20
jo-erlendhvem er det egentlig her som har oversikt over den listen? Eller driftes den helt sentralt?21:20
Sakariasaboslutt ingen anelse21:21
jo-erlendda er det noe å finne ut. Det er i det hele tatt ganske mange ting, i hvertfall jeg, ikke har oversikt over. Det ville være nyttig å få en oversikt, i hvertfall hvis målet skal være å formalisere noe som helst.21:23
jo-erlend...?21:27
SlimGBeklager forsinkelse, møte på gang?21:28
Sakariasprøver iallfall :P21:28
jo-erlendSlimG, vi har snakket bittelitt om web og om mailinglista. Har du peiling på ml også? For eksempel hvor mange det er som er påmeldt?21:29
* SlimG leser loggen nå21:29
SlimGJeg vet intet om mailinglisten21:30
SlimGTror kanskje det er Simira som administrer den21:30
shazzrMailingliste? Hvorfor bruker man ikke RSS mer aktivt?21:31
SlimG?!21:32
jo-erlendmailinglister og rss brukes på forskjellige måter, men jeg er enig i at RSS er noe vi må se på.21:32
SlimGRSS != mailingliste21:32
SlimGHvor vil dere ha RSS? på mailinglisten?21:33
shazzrHva bruker man en mailingliste til?21:33
jo-erlendjeg tenker at hvis det finnes folk som skriver om Ubuntu på norsk, på bloggene sine, så bør vi samle dem på ubuntu.no. 21:33
jo-erlendshazzr, alle kan sende mail til listen, så blir mailen sendt til alle medlemmer. Det gjør det til en fin måte å diskutere på. 21:34
SlimGblogrull tenker du på?21:34
Sakariasjo-erlend: du tenker på en planet? 21:34
jo-erlendja. 21:34
jo-erlendspørsmålet er jo om det finnes særlig mange som blogger om det, eller om det eventuelt er mulig å få folk til å begynne med det og i såfall hvordan. 21:35
shazzrjo-erlend: Hvorfor ikke bruke et forum med med RSS-støtte? Litt som delogbruk.ning.com...21:35
jo-erlendvi har et forum som støtter RSS. Mail er noe annet. 21:36
jo-erlenddet ene utelukker ikke det andre, men terskelen for å legg inn en post på et forum, bør være lavere enn å sende mail ut på mailinglisten. Mail kan virke mer påtrengende enn RSS, på godt og ondt. 21:38
shazzrKaster en brannfakkel nå, i og med at jeg har begynt å henge på IRC igjen, men er ikke mailinglister litt 90-talls? Personlig har jeg aldri brukt det. Har vanskelig for å se for eg at nye Ubuntu-brukere skulle benytte seg av slikt....21:38
jo-erlendmailinglisten bør heller ikke være for nybegynnere som søker etter hjelp, men heller et sted hvor man sender ut informasjon og har diskusjoner om selve miljøet. 21:39
Sakariasshazzr: forum er enda eldre, da det er en videreføring av gode gamle BBS21:39
shazzrSakarias: mulig det, men det er lavere terskel for bruk av forum kontra mailinglister føler jeg.21:40
shazzrMen hey...nå har jo ikke jeg deltatt særlig aktivt i "miljøet" etter at voksenlivet tok meg. ;)21:40
jo-erlendde utelukker ikke hverandre og bør ikke brukes på samme måte. 21:40
Sakariasshazzr: kommer helt ann på formålet... jeg kommer aldri til å besøke forum.ubuntu.no for å finne ut når neste medlemsmøtet er, det vil jeg heller ha på en maillingliste, eller enda bedre, en caldav link21:40
jo-erlendvedtatt! Heretter setter vi opp sånt i kalendere og gjør lenken tilgjengelig via alle kanaler som vi kan. 21:41
jo-erlendSlimG, finnes det noe sentralt sånt, eller er det noe vi eventuelt må sette opp selv?21:42
SlimGJeg tar bare vare på loggen og lager en TODO liste i morgen som alle han se21:42
jo-erlendsom referat, mener du, eller?21:43
SlimGmhm.. ikke relatert til kalenderforslaget21:43
jo-erlendja, det var det jeg hadde tenkt å gjøre, men ettersom du sa det høyt, er jeg villig til å la deg gjøre jobben. :>21:43
SlimGKan vi bruke en eksisterende kalendertjeneste som google calender?21:44
brikhvor finner man mailingslista?21:44
jo-erlendalle Ubuntus mailinglister finnes på http://lists.ubuntu.com21:44
Sakariashttps://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-no21:44
brikta21:45
brikså etter den på ubuntu.no21:45
jo-erlendSlimG, jeg ser ingen grunn til at vi ikke kan gjøre det, men hvis det allerede finnes en infrastruktur for miljøet, så foretrekker jeg å bruke den. 21:46
SakariasHmm, det vi trenger, er bedre infromasjon på ubuntu.no om hvor man finner informasjon. Slik som denne kanalen, maillinglisten, ical (når det kommer) osv21:47
jo-erlendja og for at folk faktisk skal bruke ubuntu.no, trenger vi å gjøre den litt mer aktiv. 21:48
Sakariasjupp, finner faktisk ikke neo spes info om ubuntu norge, bare om ubuntu og Canonical21:49
Sakariasfinner igrunn websiden rimelig ubrukelig slik den fremstår i dag21:49
jo-erlenddet er ingen tvil om at vi har noe å jobbe med. 21:50
Sakariasinfo ubuntu norge, gjerne gode guider om hvordan gjøre ting21:50
Sakariaser ting som virkelig magler21:50
Sakariasmangler*21:50
SlimGLitt oppdatering fyi om meg og ubuntu.no: jeg har ikke rørt siden på noen måneder pga. jobb. Jeg kan sette av tid til å forbedre siden igjen, men jeg vil gjerne slippe å bidra med innhold pga. tidsmangel21:50
jo-erlendja. Spørsmålet er hva som skal til for at folk skal begynne å engasjere seg.21:51
shazzrjo-erlend: Nedetid hos Facebook? ;)21:51
jo-erlendshazzr, hvabehager?21:52
SakariasSlimG: hvor enkelt er det for f.eks meg å skrive en guide og få lagt den ut på ubuntu.no ?21:52
SlimGSakarias: Hvis du er moderator så kan du gjøre det med en gang, hvis du er vanlig bruker kan du ikke, fordi moderator modulen ikke er satt opp riktig21:54
jo-erlendjeg føler vel egentlig at guider og slikt hører mer hjemme på wikien. Det skal være mulig for locoer å ha sin egen seksjon på wikien. Det er noe vi bør se på.21:54
SlimGjo-erlend: wikien på ubuntu.com?21:55
jo-erlendja. 21:55
Sakariashvor nå enn de havner, så bør forsiden (ubuntu.no) ikke være statisk og linke til nytt innhold21:55
SlimGjo-erlend: Er det laget til for å ha guider der på norsk?21:56
jo-erlendSlimG, wiki.ubuntu.com/ubuntu-no/vi_begynner_her? 21:56
SlimGjo-erlend: greit nok, forumet er iallefall ikke riktig plass mener jeg21:56
jo-erlendtenker du på selve wikien, om den kan oversettes? Det vet jeg ikke. Jeg hadde et inntrykk av at den gjorde det automatisk basert på brukerens språkvalg. 21:57
jo-erlendforum er definitivt ikke riktig sted. Guider må kunne utvikles over tid og av forskjellige mennesker. Der egner forum seg svært dårlig. 21:57
SlimGjo-erlend: Jeg tenkte om det gikk an å oversette de eksisterende guidene på wiki.ubuntu.com på en naturlig måte21:57
jo-erlendnoe sånt som å oversette help.ubuntu.com til hjelp.ubuntu.no, for eksempel? Det går an, men det er veldig mye jobb.21:58
Sakariasog fryktelig kjedelig21:59
SlimGOg mye jobb med å oppdatere når de engelske guidene oppdateres21:59
jo-erlendjeg føler kanskje at det viktigste vi kan gjøre nå, er å få kartlagt hvem som faktisk er interessert i Ubuntu Norge og hva de eventuelt er villige til å gjøre. Ellers blir dette bare tåkeprat og dagdrømming. 22:00
Sakariasjo-erlend: det kalles brainstorming22:00
jo-erlendjada og det er helt greit. Det var ikke sånn ment. :)22:01
jo-erlendmen hvis vi ikke vet hvilke ressurser vi har, så er det vanskelig å planlegge eller å vite hva som er realistisk og hva som ikke er det. 22:02
Sakariashvem er det som vet det? ruben?22:03
jo-erlendjeg vet ikke om noen vet det. Hvis alle har like dårlig oversikt som jeg har, så vet jeg hva jeg vil foreslå som primæroppgave fremover. 1) kartlegg. 2) dokumenter. 22:04
jo-erlendhvis vi overhodet skal tenke på å stifte noen forening, så må vi vite hvem som er interessert. Men det samme gjelder forsåvidt også arbeid med webben og sånne ting. 22:05
jo-erlend... jeg går og spiser bakt potet. 22:09
Sakariaskos deg22:09
SlimGVi kan godt lage en liste, men jeg kan gjerne fortsette med ansvaret utvikling og vedlikehold av drupal på ubuntu.no22:10
brikkan godt hjelpe til med diverse, f.eks oversette22:10
SakariasSlimG: så lenge jeg slipper å vedlikeholde drupal, så er det greit for meg :P22:10
SlimG:) flott22:10
Sakariasmen innholdet bør bli bedre...22:11
Sakariasmen det er en gruppeoppgave22:11
SlimGDet som fungerer greit for meg er om folk prøver å gjøre akkurat det de vil på ubuntu.no, og gir meg en lyd når de støter på mangler og irritasjonsmoment22:12
Sakariashøres helt greit ut det22:12
Sakariasdrifteren av ubuntu.no er iallfall på plass... da er det bare å finne ut av hva man vil med siden22:13
Sakariasnoen forslag?22:13
briksynes forslaget om bloggplanet høres bra ut22:16
Sakariassette opp en planet er gjort på et par minutter, men planeten trenger innhold... hvem i norge blogger om ubuntu ?22:17
brikeller hvem i norge blogger om ubuntu på norsk :<22:19
SlimGtwitter #ubuntuno tag ;)22:19
Sakariashehe22:20
Sakariasdet vakke mange treff på twitter med den hash-taggen22:21
SlimGGår sikkert an å filtrere ut norske tweets med #ubuntu tag22:25
SlimGfwiw22:25
huayraHei,22:28
huayrajo-erlend, 22:28
huayrable det noe møte?22:28
Sakariasgod kvled huayra 22:28
Sakariaskveld*22:28
huayrahei Sakarias 22:28
huayragod kveld22:29
huayrafikk ikke kommet før nå :(22:29
Sakariassiden jo-erlend er å spiser... så kan man vel si et det ble et slags møte 22:29
huayraså bra :)22:29
brikmed supert oppmøte22:30
Sakariasyes... 4 stk :P22:30
huayraDet er jo bedre enn ingen22:30
huayraer møtet hevet allerede regner jeg med?22:30
Sakariashar igrunn ikke hevet noe22:30
huayrahar alle punktene blitt gjennomgått 22:32
huayra?22:32
Sakariasigrunn ikke22:32
huayrahei brik 22:32
brikhei huayra 22:32
Sakarias- Formalisering av Ubuntu Norge (hvem gjør/har ansvaret for hva/når)22:33
huayraer alle de fire som var på møtet her fremdeles (utenom jo-erlend som er spiser)?22:33
Sakarias- Planer for Ubuntu.no22:33
Sakariasde to vi snakket mest om22:33
Sakariasbrik er her, jeg er her, SlimG er du her enda?22:33
huayrahan er idle22:33
huayrakanskje han kommer tilbake22:34
Sakariasmye mulig... han ytrert iallfall ønske om å fortsette å drifte ubuntu.no siten22:34
huayraflott22:35
huayragir det mening å forsette å diskutere ting nå eller hva synes dere?22:35
Sakariasfor meg så kan vi godt forstette å diskutere22:36
huayrabrik?22:36
brikjepp22:36
huayraSakarias kunne du kanskje sende meg loggene så blir jeg oppdatert i det som ble nevnt?22:36
huayraså slipper jeg å ta opp saker som er blitt behandler ;)22:37
huayra*behandlet22:37
Sakariashmm, har vi ikke en slik logbot her?22:37
hjdlogger her -> http://irclogs.ubuntu.com/2011/02/05/%23ubuntu-no.html22:37
hjdhuayra: ^22:38
huayratakk hjd 22:39
brikden stopper kl 22.00?22:39
hjdbrik: regner med botten som logger det er i en annen tidsone. Møtet starter 2100 der, så er vel utc22:41
* huayra leser loggene før jeg sier noe22:42
Sakariaskjør på... 6-7 timer til jeg skal finne senga22:42
huayraok22:47
huayrajeg eleser jun til kl 2322:48
huayramen jeg får en viss idé om hva som skjedde22:48
huayra*leser kun22:48
huayra- Aktivitetsplan for 201122:48
huayra- Samarbeidsmuligheter med andre organisasjoner (OLUG, BLUG, NUUG, FRISK)22:48
huayra- Evt.22:48
huayraer det som er igjen, men uten å formalisere Ubuntu Norge kommer vi ikke langt med de22:49
huayrakom det frem noe mer formalisert enn at det er noen som vil engasjere seg litt mer?22:49
huayraSakarias, brik og andre, skal vi diskutere det videre?22:50
Sakariaskjør på22:50
Sakariasjeg er nysgjerrig på hva dere legger i formalisering22:50
huayraSakarias, vel det vi snakker om er å ha en gruppe mennesker som jobber aktivt22:51
huayraog koordinert rundt aktivitetene til ubuntu-no22:51
huayraHittil har vi kun tatt ting på sparket og prøvd å gjøre det beste ut av det22:51
brikhuayra: http://w00t.dereferenced.net/p/t/pastebin20110205-7128-1rgffou-0.txt fra kl 23.0022:51
Sakariashuayra: aha, fikk inntrykk å bli en registrert organisasjon med klubbkasse osv...22:53
huayratakk. Nå er jeg helt oppdatert :)22:53
huayraOk. Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Fpor å ha en organisasjon trenges det folk som drar lasset22:54
huayraJeg kan gjøre mye rart, men jeg har ikke kapasitet til å drive en formell organisasjon22:54
huayradog vil jeg ikke bruke min tid på en uorganisert gruppe mennesker som vil mye, men mangler struktur22:54
huayra:)22:54
huayrahønna og egget22:55
Sakariasskjønner22:55
huayraSå jeg går inn for å følge forslaget til jo-erlend: 1.) Kartlegge ") Dokumenter22:55
huayra*2)22:55
huayraog for se på alternativer til organiseringen22:55
huayraVi MÅ ikke være en formell organisasjon for å kunne ha en kasse, f.ek.s22:56
huayramen vi trenger å kunne ha en kasse22:56
huayradog kunne vi jobbet under en annen organisajon og være, formelt, en arbeidsgruppe under den organisasjonen22:56
huayraVi kan hjelpe til å fremskaffe midler f.eks. men vi kan ikke håndtere hele arbeidet det er å holde en organisasjon vedlike22:57
huayrahvertfall frem til i dag mener jeg at vi ikke er godt nok organiserte til å gjøre det22:57
Sakariasvi er vel igrunn ikke organisert i det hele tatt :P22:59
huayraja23:00
huayraSakarias, tror at vi lar SlimG sende referatet og diskutere resten videre23:00
Sakariassure23:01
SlimGGleder meg allerede :)23:02
Sakariashehe23:02
huayra:)23:02
huayraDa hever vi møtet da?23:02
SlimGAye23:03
Sakariasokie23:03
huayraok23:03
huayragleder meg også23:03
huayra:)23:03
Sakariasden dukker opp på maillinglisten?23:03
huayraSlimG skulle lage en referat og sende den23:05
huayrajeg regner med at den gjør det23:05
Sakariasgoddie23:06
Sakariasminner meg litt om når vi sparket igang LiLUG :P23:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!