/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/12/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

=== leoquant is now known as Guest58047
StefandeVriescommandoline: ik kan vanavond toch bij de hele cursus assisteren; de IRC-meeting is afgelast10:50
commandolineStefandeVries: ok, mooi :)10:54
StefandeVries:)10:54
StefandeVriesis de les zover al uitgedacht?10:55
StefandeVriesadressenboek etc?10:55
commandolinewat ik wilde doen:10:56
commandoline1) even kort een dict aanmaken en wat kleine bewerkingen10:57
commandoline(toevoegen, tonen, verwijderen)10:57
commandoline2) adresboekprogrammatje10:57
StefandeVriesJa, de basis neerleggen en dan meteen erop inspelen met een voorbeeld is het beste10:58
commandolineen dan evt. als huiswerk het programma zo aanpassen dat het een woordenboek is i.p.v. een adresboek10:59
commandolinedus van naam->emailadres naar woord->betekenis10:59
StefandeVriesdat moet te doen zijn11:00
commandolineja, en ze hebben er ook even voor :)11:00
StefandeVriesKlopt, met de twee weken ertussen :)11:00
StefandeVriesMoet ik vragen beantwoorden in #ubuntu-nl-mwanzo of ze naar #ubuntu-nl-mwanzo-klas kopiëren of..?11:01
commandolinekopieer ze maar naar #ubuntu-nl-klas, en beantwoorden kan daar dan ook.11:02
commandolineheb je daar voice?11:02
commandolineeh, #ubuntu-nl-mwanzo-klas11:02
StefandeVriesJa, daar heb ik voice volgens mij11:03
StefandeVriesEn als dat niet zo is, spreek ik leoquant even aan11:03
commandolineok11:03
leoquantje krijgt een voice11:03
leoquantlol11:03
leoquanten idd per aanstaande vergadering ligt het voor de hand om mwanzo-klas om te zetten naar ubuntu-nl-klas, maar dat is aan het team om te beslissen11:05
leoquant21 febr. 19.3011:05
StefandeVriesDank je, leoquant. Anders gaat het zo moeilijk11:05
commandolinejammer, bij die vergadering kan ik niet zijn.11:06
leoquantcommandoline, wanneer je niet kan zet je commentaar op het betreffende agendapunt op de wiki11:06
leoquantals je dat nodig vindt11:07
commandolineleoquant: ok, ik zal de agenda een keertje doornemen.11:07
leoquanten idd 21 febr. zit in de schoolvakanties....11:08
leoquantStefandeVries, je kunt mwanzo klas ook nu joinen ik zet de V's daar "handmatig".11:10
StefandeVriesDone11:10
leoquantidem11:10
StefandeVriesEven voor de duidelijkheid; mocht ik nu uit- en weer inloggen bij FreeNode, dan ben ik de voice kwijt?11:12
StefandeVriesKorter: geen autovoice?11:12
leoquantja, maar ik ben er wel11:12
leoquantnee geen autov11:12
StefandeVriesoké. dan zitten jullie tot en met vanavond aan me vast LOL11:13
leoquantdat dacht je...:)11:13
leoquanttis mooi dat je meedoet/helpt/meedenkt11:13
StefandeVriesdaar doen we het voor bij mwanzo, dacht ik zo11:14
leoquantik zit te broeden op een manier om leden dit kanaal te laten joinen voor vragen rondom coc ondetekenen/wiki/launchpad account/etc.11:15
leoquanter zijn nog te weinig leden die de weg weten te vinden11:15
commandolineda's misschien ook nog wel een goed agendapunt voor die vergadering dan: hoe wordt mwanzo beter vindbaar?11:16
leoquantzodat we ze ook individueel kunnen helpen, daarvoor zijn ook de teamleden gevoiced hier11:16
leoquantzodat een "nieuweling weet wie er kennis van zaken heeft en beschikbaar is11:17
leoquantcommandoline, inderdaad een agendapunt11:17
StefandeVriesHeb je al een manier bedacht om extra aandacht te realiseren, leoquant ?11:18
leoquantvoor de hand liggend is : planet/blogs/bekende leden vragen te bloggen wanneer ze dit initiatief goed vinden11:19
leoquantmaar teveel wordt drammerig11:19
StefandeVriesDat klopt ja11:19
leoquantwe zijn in november gestart11:19
commandolinenou, op de planet heb ik tot nu toe nog (vrijwel?) niks voorbij zien komen11:19
leoquantcommandoline, klopt11:20
commandolinedaar zou best per workshop/andere activiteit wat op kunnen11:20
leoquantalleen ubuntu membership met mwanzo? ik weet dat eigenlijk niet11:20
StefandeVriesDat denk ik ook niet. Dan is het net alsof mwanzo de enige manier is om aan Ubuntu bij te dragen11:21
leoquantnou, in ieder geval een aandachtspunt11:21
StefandeVriesen genoeg vergaderpunten :)11:22
leoquantStefandeVries, ik bedoel dat er al publiciteit is geweest via ubuntu membership11:22
leoquantik weet alleen niet of mwanzo toen genoemd werd11:22
leoquantdat was op de planet11:23
commandolineok, maar het forum is misschien nog wel belangrijker11:23
commandolinedaar zitten toch verreweg de meeste leden11:23
leoquantverder heb ik op het forum in mijn profiel iets staan over mwanzo, en anderen ook11:23
StefandeVriesdat is en blijft het meest bekeken centrale punt idd11:23
StefandeVriesleoquant: dat ga ik zo nog doen11:23
leoquantdat valt enorm op11:23
leoquant(maar ook daar an het snel drammerig worden)11:24
leoquantk11:24
commandolinezolang het gewoon normale letters zijn mag je die signature daar wel voor gebruiken vind ik...11:24
leoquantcommandoline, ik heb ze iets groter....., maar niet zo groot als sommige kde fans...:)11:25
StefandeVriessubtiele hint..11:25
leoquantof flash :/11:25
commandolineoja, die zie je ook wel eens, van die signatures die groter zijn dan de post zelf :P11:26
leoquantidd11:26
leoquantenfin zie ya later11:26
StefandeVriesoké11:27
StefandeVriestot later11:27
commandolinetot later11:29
commandolineleoquant: ik zit nog niet op de computer die ik vanavond zal gebruiken14:46
leoquanto erg sorry!14:46
commandolinedus dan heeft daar binnengaan toch nog niet zoveel zin?14:46
leoquantnope14:46
commandolineok14:47
StefandeVrieswb commandoline18:00
emiel1976_ben er klaar voor18:22
FOADIk ook.18:22
CasWLet's do this!18:22
FOADChips, citroenlimo, een papiertje en een inktpen.  En al mijn kleurpotloden liggen op volgorde.18:22
emiel1976_mijn vulpen is gevuld met verse inkt18:23
CasWAl mijn potloden zijn precies 20 centimeter, met scherpe punt, doosje met gummen ernaast, notitieblaadjes gesorteerd op alfabet18:23
FOADDie van mij met vers bloed.18:23
leoquantbrr18:23
StefandeVriesGezellig18:23
FOAD20 centimeter, dat is... flink.18:23
CasWHet zijn speciale potloden, speciaal voor deze cursus laten maken natuurlijk18:24
emiel1976_van microsoft?18:24
FOADDat is toewijding.18:24
leoquantik wil die mwanzo potloden ook. zeker.18:25
leoquantwaar te bestellen?18:25
CasWZe zijn niet te bestellen zo exclusief zijn ze18:26
leoquantoef18:26
CasWIk heb nog nét de tijd om over te schakelen naar een tablet, zo terug18:26
FOADTjob.18:27
emiel1976_nog 2,5 minuut18:27
Tjibba:)18:28
FOADGezellig aftellen.18:28
FOADIk mis nog mensen.18:28
emiel1976_als meester C maar op tijd is18:28
leoquantgebruikelijke maar sterk ingekorte inleiding: Graag ontopic in dit kanaal18:29
leoquantStel hier je vragen, ze worden voor je geplaatst in mwanzo-klas en daar beantwoord18:29
leoquantIn mwanzo klas kun je geen gesprek voeren!18:29
leoquantok SanderM_18:33
SanderM_Avond :)18:33
FOAD..18:33
SanderM_ben ik er? :)18:36
Oerawel18:36
FOADNee. :/18:36
SanderM_mooi18:36
Tjibbaja18:40
Oerjups18:40
MedUsaXIIIuhu18:40
emiel1976_ja18:40
StefandeVrieszekers18:40
SanderM_ik krijg invalid syntax. maar zit op python 3, bij print winkel_inventaris["appels"]18:41
SanderM_sorry jongens, was even vergeten dat print bij python 3 een methode is geworden18:42
erkan^>>> winkel_inventaris["appels] = 018:44
erkan^  File "<stdin>", line 118:44
erkan^    winkel_inventaris["appels] = 018:44
erkan^                                 ^18:44
erkan^SyntaxError: EOL while scanning string literal18:44
erkan^wat heb ik verkeerd getypt ?18:45
MedUsaXIIIje vergeet de 2e qouter ""18:45
erkan^oh ja, zag ik18:45
leoquanterkan^, ok nu?18:45
erkan^ik zie nu geen vermelding18:46
MedUsaXIIIVraag, als ik nu dit doe: print_winkel_inventaris krijg ik: {'bananen': 2 'appels': 0} Klopt het dat ze van plek wisselen ?18:46
Tjibbaheb ik ook idd18:46
leoquantik ook18:46
FOADIk ook, ik dacht dat ze geordend waren.18:47
kiwinotevolgorde is hier niet van belang18:47
Oerik krijg dat bij print winkel_inventaris18:47
FOAD"- een dictionary is geordend op key"18:47
kiwinotege roept een waarde altijd aan dmv een key, dictionary[key] zal dan altijd het juiste waarde teruggeven ongeacht de volgorde van de key:waarde in de dictionary zelf18:48
FOADDus eigenlijk is een dictionary niet geordend.18:49
commandolineFOAD, inderdaad.18:49
kiwinoteklopt18:49
FOADPrima.18:49
leoquantyes18:51
erkan^wat is verschilelnd tussen [] en {} ? of maakt dat niet uit ?18:52
FOADHelder.18:52
Tjibbaduidelijk18:52
MedUsaXIIIhelder18:53
erkan^ty18:54
FOADHandig voor Tjibba en z'n chicks.18:54
Tjibbaidd!18:54
Tjibbakan ik dan ook een foto toevoegen?18:54
erkan^moet ik eerste een adresboekje.py in gedit opslaan, daarna open ik een adresboekje.py via de terminalvenster ?18:57
StefandeVriesja, erkan^18:58
StefandeVriesin gEdit bewerken en opslaan en dan via python starten18:58
erkan^vorige keer heeft JanC_ me uitgelegd, ik vergeet nu. ik heb een adresboekje.py opgeslagen. mijnv raag: hoe open ik die via de terminalvenster ? :s18:59
emiel1976_een tab voor print optie?18:59
Tjibbapython adresboekje.py18:59
StefandeVrieserkan^: sla het op in je home als adresboek.py. start dan een terminal en geef in 'python adresboek.py'18:59
kiwinoteemiel1976_: ja19:00
erkan^ok19:00
emiel1976_ok dankje19:00
MedUsaXIIIIk krijg een error:  File "adresboek.py", line 1119:00
MedUsaXIII    for optie in menu_options:19:00
MedUsaXIII    ^19:00
MedUsaXIIIIndentationError: unexpected indent19:00
kiwinoteMedUsaXIII: geen spaties/tab voor de regel dat begint met 'for optie'19:01
MedUsaXIIIDankje kiwinote19:02
Tjibbahmm niet direct19:05
CasWWat.19:06
Tjibbamisschien de komma achter afsluiten?19:06
commandolineTjibba, nee dat hoort zo19:06
CasWWat is de betrefde code?19:06
emiel1976_een 1 neer zetten19:06
Tjibbaoke19:06
commandolineCasW: http://typewith.me/ep/pad/view/ro.v4Dr17BY6IF/latest19:06
Tjibbaif keuze == 1 moet 0 zijn?19:07
CasWif int(keuze) == 1?19:07
Tjibba:)19:07
erkan^ik kreeg een foutmelding:  File "adresboekje.py", line 16    elif keuze == 2:19:08
erkan^       ^19:08
erkan^IndentationError: expected an indented block19:08
StefandeVrieserkan^: post je code even op paste.ubuntu.com en stuur de link, dan kijk ik er naar19:09
Tjibbaif keuze == 0: werkt niet?19:09
StefandeVriesnvm erkan^19:09
erkan^ik heb een teskt van http://typewith.me/ep/pad/view/ro.v4Dr17BY6IF/latest gekopieerd, StefandeVries19:09
kiwinoteerkan^: dat komt omdat er na de regel 'if keuze == 1:' alleen een regel komentaar komt, welk wordt overgeslagen19:10
StefandeVriesmijn fout idd. terug naar de klas ;)19:10
kiwinoteerkan^: je moet dus even wachten totdat commondoline een opdrachtregel ertussen heeft gezet19:10
erkan^prima19:11
Tjibbaduidelijk19:13
FOADNope.19:13
FOADIk snap het, denk ik.19:13
Tjibbaja19:15
CasWcommandoline: je kan niet printen met een for-loop, wel bínnen een for-loop19:17
StefandeVriesklopt CasW19:17
Tjibbaaargh tupwith.me was vastgelopen19:18
Tjibbaja19:20
FOADJa, denk ik.19:20
Oerjups19:20
emiel1976_ja momentje19:21
emiel1976_klaar19:21
CasWOké, waar stond het ook alweer (ik had wat problemen met internet op de tablet, maar nu zit ik achter mijn gewone desktopcomputer)?19:25
commandolinehttp://typewith.me/ep/pad/view/ro.v4Dr17BY6IF/latest19:25
CasWBedankt19:25
Tjibbawerkt prima!!19:26
Oerelse: IndentationError: expected an indented block19:26
Oerline 4319:26
FOADHet werkt.19:26
FOADMaar ik wil de adressen op volgorde zien, kan dat?19:26
emiel1976_ik heb ook een probleem met line 4319:27
FOADOw.19:27
Oerah ik had wat fout gedaan, nu werkt het19:27
leoquantIndentationError: expected an indented block19:27
MedUsaXIIIHet werkt :D Dankje19:27
StefandeVriesFOAD: for naam in sorted(adresboek):   ;)19:27
leoquantline 2219:27
TjibbaBedankt commandoline!!! ik moet ervandoor19:28
Tjibbahooi19:28
Tjibbaah huiswerk19:28
FOADBah, net over 3 weken kan ik niet.19:28
leoquanteven wat info en huiswerk19:28
leoquant<commandoline> goed, de komende twee weken gaat de les niet door i.v.m. de schoolvakantie19:28
emiel1976_het werkt19:29
erkan^ik heb 2 geselecteerd, daarna naam & e-mailadres toegevoegd.. daarna heb ik 1 geselecteerd. het wordt "alle e-mailadres" weergegeven. mijn vraag: alsi k ga afsluiten, dan wordt het niet opgeslagen?19:29
FOADHet wordt niet opgeslagen nee.19:29
CasWKlopt19:29
StefandeVrieserkan^: nee, inderdaad19:29
erkan^kee19:29
erkan^dus is het oefening ?19:29
FOADDus ik hoop dat je niet al je vrienden had vastgelegd.19:29
CasWJa19:30
Oer:-)19:31
MedUsaXIIIDankjewel commandoline, tot over 2 weeken19:31
commandolineopslaan is iets wat we later ook nog kunnen toevoegen19:31
Tjibbabedankt!19:31
commandoline& de klas is weer open.19:31
emiel1976_bedankt voor de les. tot na je vakantie19:32
leoquanthehe gelukt...19:32
leoquantcommandoline, zeer bedankt!19:32
commandolinegraag gedaan :)19:33
StefandeVriesDank je, commandoline :)19:33
emiel1976_dank allen. ik ben er weer weg van. tot over 2 weken19:34
=== ChanServ changed the topic of #Ubuntu-nl-mwanzo to: Basis in launchpad: https://launchpad.net/~ubuntu-nl-mwanzo. |Eerstvolgende team meeting: 21 febr.19.30: Ubuntu-nl-mwanzo | Achtergronden en teamdoelstellingen: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo | logs op http://irclogs.ubuntu.com. Vanaf 26 Februari 2011 weer workshops. Zie: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!