/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/16/#ubuntu-cat.txt

SiscoGarciananit a tothom21:01
wagafoBona nit21:01
SiscoGarciabona nit wagafo21:02
josepgallartbona nit21:03
SiscoGarciabona nit josepgallart21:03
josepgallart8-)21:03
SiscoGarciafalta el rafael per començar, oi?21:04
josepgallartoi21:04
SiscoGarciano sé si no anar pel tema UGJ que no he pogut incloure a l'ordre del dia, us sembla?21:04
wagafoSí, espere-m-lo una estona21:05
josepgallartper mi endavant21:05
wagafo+121:05
SiscoGarciabé, potser heu vist el missatge que he fet a la llista de l'equip i que ha respost el David Planella21:05
wagafoVaig esborrar el missatge del Planella abans de llegir-lo21:06
josepgallartjo so que o e vist21:06
SiscoGarciajo volia encetar un wiki per anar introduint possibles activitats però el David ho ha fet tot sol https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/UbuntuGlobalJam21:06
SiscoGarciawagafo bàsicament hi ha l'enllaç al wiki que acabo de passar i la publicació de l'esdeveniment a http://loco.ubuntu.com/events/team/706/detail/21:07
josepgallartparla del dissabte 1 de abril pero es 221:07
SiscoGarciano me n'he adonat josepgallart ... evidentment és el 221:07
wagafoD'acord, ja ho he llegit21:08
SiscoGarciael David se n'encarrega de la marató de traducció, ara cal que s'hi afegeixi gent concretant alguna de les activitats proposades https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/UbuntuGlobalJam042011?action=show&redirect=CatalanTeam%2FActivitats%2FUbuntuGlobalJam#Altres%20possibles%20activitats21:09
SiscoGarciasilenci, acaba d'arribar el kappo :P21:11
wagafoTothom de peu21:11
rafael_carrerashola, tenia problemes amb l'internet21:11
SiscoGarciahola rafael_carreras21:11
SiscoGarciaestàvem aprofitant l'espera per parlar de la UGJ21:11
josepgallarthola Rafael21:11
rafael_carrerasel punt de l'ordre del dia era:21:12
rafael_carrerasPremi per al disseny de samarreta21:12
rafael_carrerasEn donem algun? Quin?21:12
SiscoGarciaostitú, vas per feina, eh?21:13
SiscoGarciapotser caldria una prèvia: fem nova samarreta?21:13
rafael_carrerasdoncs això, en fem?21:13
wagafoQueden diners?21:14
rafael_carreraswagafo: sí que en queden21:14
SiscoGarciaval a dir que si no parla el pespin o el RainCT no hi ha quòrum21:14
SiscoGarciapersonalment crec que si hi ha diners podem aprofitar el logo i ara que ja hi ha tipografia nova modificar el text i treure les petjades d'edicions anteriors21:15
rafael_carrerasestaria bé21:15
wagafo+121:16
josepgallart+121:16
SiscoGarciapotser alguna cosa semblant a «jo sóc ubuntaire» deixant entre sóc i ubuntaire el logo21:16
SiscoGarciaaixí serviria per més edicions21:16
rafael_carrerasbona idea21:17
josepgallartbona estrategia sisco!!!21:17
wagafopotser amb el tema de la llengua : "jo ubuntu en català"21:17
SiscoGarciatambé, però ubuntaire ja ho inclou21:17
SiscoGarciacrec que el sufix -aire és molt català21:17
rafael_carreras+1aire21:17
wagafocap problema...21:18
rafael_carrerasde tota manera, a discreció de l'artista :-)21:18
SiscoGarciaquin artista? :P21:19
rafael_carrerasperquè la idea era de donar un premi a l'artista guanyador21:19
SiscoGarciaperò ara mateix acabem de guanyar tots :D21:19
SiscoGarciael premi se'l queda el LoCo21:19
rafael_carrerasno, que no hi ha cap disseny21:19
josepgallarttipu visita a les instalacions de canonical??21:19
josepgallart:P21:20
rafael_carrerasjosepgallart: em... no21:20
SiscoGarciavols dir que hi ha tants quartos?21:20
josepgallart:'(21:20
SiscoGarciapodem fer com en altres ocasions, donar el premi el dia de la festa21:20
SiscoGarciano sé si tens algun detall de can canonical rafael_carreras21:20
rafael_carrerasSiscoGarcia: ara tinc dues pancartes noves21:21
SiscoGarciapancartes?21:21
rafael_carrerasque estrenarem a Vilaweb21:21
josepgallartque be!!!21:21
SiscoGarciammmmm ja friso per veure-les21:21
rafael_carrerassí, d'Ubuntu ben grosses21:21
wagafoI la de la taula oi?21:22
SiscoGarciaperò vols dir que una pancarta és un bon regal?21:22
rafael_carreraswagafo: sí, una d'elles és de la taula21:22
rafael_carrerasno queda gaire bé regalar una pancarta :-)21:22
rafael_carrerasi és més una cosa per al LoCo21:22
SiscoGarciapotser un bon regal seria un exemplar de la samarreta guanyadora21:23
SiscoGarciananit RainCT21:23
rafael_carrerasSiscoGarcia: avorrit ;-)21:23
SiscoGarciapotser un incentiu per un disseny divertit ;)21:23
SiscoGarciaaixí no es dissenyarà una samarreta que no es vulgui... per si de cas21:24
SiscoGarciano sé, quines idees teniu?21:24
rafael_carrerasSiscoGarcia: home, el disseny guanyador el decidim en una reunió21:24
rafael_carrerasl'any passat vam regalar una tassa21:25
SiscoGarciasí, i el que proposo és donar-li un exemplar al dissenyador21:25
SiscoGarciaque no l'hagi de pagar21:25
rafael_carrerassí, ja ho he entés, em sembla bé21:26
SiscoGarciagràcies, ja no sabia si no se m'havia entès o era jo qui no us entenia21:26
rafael_carrerassi no hi ha cap més idea, clar21:26
rafael_carrerashehe, avui tenim 'un d'aquells dies'21:26
josepgallartpodem fer una taça amb el diseny guanayador21:27
josepgallarthttp://www.fotoprix.com/regalos_personalizados/21:27
rafael_carrerasjosepgallart: ja ho vam fer fa un any, però em sembla bé també21:27
SiscoGarciajosepgallart, però és un disseny de samarreta, fer tasses suposarà una despesa addicional en fer la «planxa»21:27
josepgallart1 11,99 a fotoprix21:28
rafael_carrerasSiscoGarcia: no, la tassa no va amb fotolits21:28
SiscoGarciaups, perdó, no ho sabia21:28
rafael_carrerasés això del fotoprix, jo ho vaig fer allà21:28
SiscoGarciano sé, com vulgueu21:29
josepgallartaqui 6 €21:29
josepgallarthttp://www.vistaprint.es/top-deals-tazas.aspx?mk=tazas+con+foto&ad=broad&gclid=CN7-7MjPjacCFQsTfAodMBYZeA&GP=2%2f16%2f2011+4%3a29%3a17+PM&GPS=1470401760&GNF=0&rd=221:29
rafael_carreraspodem votar :-)21:29
SiscoGarciasi no hi ha cap més idea21:30
SiscoGarciade tota manera necessitem 5 vots, i només estem parlant 421:31
rafael_carrerasho podem deixar per la llista, no?21:34
wagafoHo proposem a la llista i ho votem allà21:34
rafael_carrerashehe21:34
SiscoGarcia+121:34
wagaforafael_carreras transmissió de pensament21:34
SiscoGarciabé, aneu pensant alguna cosa per la UGJ... i abans per la install a Vilaweb, encara hi ha espai per una altra xerrada :P21:35
rafael_carrerasdoncs ja està, proposaré a la llista les dues pensades i a veure què passa21:35
rafael_carrerasper la UDJ, traduccions i tempesta d'idees, senzill :-)21:36
SiscoGarciahi ha un tema amb la UGJ que hauríem de discutir a la llista, és l'horari, el David ha proposat d'11 a 19, no sé per què21:36
wagafoHi ha algú que sàpigui empaquetar per a Debian?21:36
rafael_carrerasSiscoGarcia: d'acord, el proposes tu?21:36
SiscoGarciarafael_carreras, em referia a què algú es fes responsable d'alguna part, com ha fet el David21:37
rafael_carrerasah21:37
SiscoGarciarafael_carreras, ja hi ha coses a https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/UbuntuGlobalJam21:37
SiscoGarciaés el que parlàvem abans que vinguessis21:37
rafael_carrerasoh21:37
SiscoGarciahi ha una errada amb la data i hem de discutir l'horari21:38
SiscoGarciael David Planella ha fet el wiki i l'esdeveniment http://loco.ubuntu.com/events/team/706/detail/ en compensació per no poder assistir a la reunió d'avui21:38
SiscoGarciaés el meu ídol :D21:39
SiscoGarciawagafo, em sembla que el RainCT té coneixements d'empaquetar per a Debian21:40
rafael_carrerasen RainCT té coneixements de gairebé toto21:41
SiscoGarciaper això és un MOTU21:41
rafael_carrerasbé, ja estem, oi?21:42
rafael_carrerasés que tinc son21:42
SiscoGarciaper mi sí21:42
SiscoGarciahi ha temes de la festa però ja els parlarem21:42
josepgallarti la peticio de install al Prat del llobregat21:43
SiscoGarciai tant21:43
rafael_carrerassí, a veure què hi diuen21:43
SiscoGarciaencara morirem d'èxit :P21:43
josepgallartjo dema soc a Cardedeu instalant i presentan UBUNTU21:44
wagafomentre que al josepgallart li quedi energia...21:44
SiscoGarciajosepgallart, ets a tot arreu21:44
rafael_carrerasaixò21:44
josepgallartsi algu vol venir tota la tarda a la biblioteca21:44
rafael_carrerasestic massa liat21:44
SiscoGarciasi aconsegueixes que em donin permís a la feina ;)21:45
wagafoI jo...21:45
rafael_carrerasja m'agradaria21:45
SiscoGarciavagi bé josepgallart21:45
josepgallarttruco a la Rigau i tot solucionat21:45
SiscoGarciaXDDDD21:45
* wagafo pensa que ja es hora d'anar acabant la reunió21:46
SiscoGarciaclaqueta?21:46
rafael_carrerasvinga va...21:46
rafael_carreras###############################################21:46
SiscoGarciananit a tothom21:46
josepgallartpels de Cardedeu e comprat Cds que pagarnt ells21:46
rafael_carrerasbona nit a tothom!21:46
* wagafo diu bona nit21:46
josepgallartbona nit21:46
SiscoGarciajosepgallart, ho tens tot controlat21:46
rafael_carrerassí, molt bé josepgallart21:47
SiscoGarciajo encara en tinc alguns de CDs, els portaré a vilaweb21:47
josepgallarti el company em va portar guies21:47
rafael_carrerasel Miquel?21:47
SiscoGarciael Miquel Adroer¿21:47
SiscoGarcia?21:47
josepgallartsi21:47
josepgallartva venir a caldes21:47
SiscoGarciatampoc no falla mai21:47
rafael_carrerasmolt bé també21:47
josepgallarto tenim molt be21:47
SiscoGarciasom els millors21:48
rafael_carrerasoèoèoèoè21:48
SiscoGarciaXD21:48
josepgallartdons si21:48
josepgallartfins i tot els de soft catala ens recomanen21:48
SiscoGarciaapa, ja podem anar a dormir contents21:48
SiscoGarciabona nit21:48
SiscoGarciaon això josepgallart21:48
SiscoGarcia?21:48
SiscoGarciahi ha algun enllaç?21:48
SiscoGarciajo ho he vist a gnulinux.cat21:49
josepgallartli varen donar la adreça a la gent del Prat del llobregat21:49
rafael_carrerasper la senyora del Prat21:49
SiscoGarciauala! sou una passada21:49
josepgallartla señora es la respojnsable de un centrre civic que es una pasada21:49
SiscoGarciaque ja l'heu visitat?21:49
josepgallartstret viu21:50
rafael_carrerasno, que ho diu al correu21:50
SiscoGarciaups21:50
rafael_carrerasque no l'has llegit, SiscoGarcia! :)21:50
SiscoGarciasí l'he llegit... potser en diagonal :(21:50
josepgallartHola.21:51
josepgallartEl meu nom és M.Àngels i sóc dinamitzadora de noves  tecnologies del Centre Cívic Sant Jordi -  Ribera Baixa, al Prat de Llobregat.21:51
josepgallartM'he posat recentment en contacte  amb softcatalà i m'han indicat el vostre correu electrònic perquè us  fes arribar la meva petició. Us la detallo a continuació.21:51
josepgallartEn un parell de mesos tenim pensat d'organitzar una linux install  party a l'equipament amb formacions i espais de trobada on resoldre  dubtes i compartir altres interessos per aquest sistema operatiu i pel  programari lliure. Em poso en contacte amb vosaltres per si em puguèssiu  aconsellar sobre possibles comunitats linuxeres que s'encarreguin  d'organitzar aquest tipus d'actes o dinamitzar-los. Desconec si  vosaltres de21:51
josepgallartDisculpeu la meva ignorància respecte al tema, però no sé si vosaltres us feu càrrec directe d'organitzar jornades linuxeres21:51
josepgallarti sobre programari lliure en català d'aquest tipus o en feu assessorament, etc. Em podrieu informar, si us plau i també del pressupost que seria necessari per la realització d'un event d'aquestes característiques.21:51
josepgallart Moltres gràcies pel vostre temps21:51
josepgallart Resto a l'espera de la vostra resposta.21:51
josepgallart 21:51
josepgallart:-D21:51
SiscoGarcial'havia llegit josepgallart , gràcies21:51
SiscoGarciaara entenc que softcatalà ens recomani21:51
rafael_carrerasva, me'n vaig que tinc son21:52
SiscoGarciaves a saber qui de softcatalà ho ha fet, potser algun ubuntaire, que també n'hi ha21:52
rafael_carrerasbona nit21:52
SiscoGarciava, bonan nit21:52
josepgallartbona nit Rafael21:52
SiscoGarciajosepgallart, que et vagi molt bé i ja ens explicaràs, bona nit21:52
josepgallartgracies21:52
josepgallarta la propera reunio informe21:52

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!