/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/16/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

=== Cees_ is now known as Cees
=== leoquant is now known as evilleoquant
=== evilleoquant is now known as leoquant
StefandeVries488011:51
MrChrisDruif001010110010010001010?11:53
MrChrisDruif100110001000011:53
MrChrisDruif:P11:53
StefandeVriesnee, ik dacht dat m'n screenlock was geactiveerd :P11:53
StefandeVriesen dat zou een deel van m'n wachtwoord zijn11:54
MrChrisDruifTijd voor een change zou ik zeggen? ;)11:54
StefandeVriesNeuh, tis maar een deel ervan11:55
StefandeVriesEn er zijn hier geen megaonbetrouwbare figuren11:55
StefandeVriesTenzij.. :P11:55
MrChrisDruifNee, valt mee gelukkig....en this maar deel ervan11:55
StefandeVriesjup :)11:58
Ronnieknipperlicht staat weer aan :(12:02
StefandeVriesjup12:04
StefandeVriesFreeNode lijkt nog steeds wat problemen te hebben12:04
RawChidEen deel ervan is onbetrouwbaar12:06
StefandeVrieswaarvan?12:08
StefandeVriesOw12:08
StefandeVriesVan de mensen alhier12:08
RonnieStefandeVries: geen freenode probleem hier, maar een fontys (school) netwerk probleem12:09
StefandeVriesFontys? Ben je een Limburger, toevallig?12:09
RawChidFontys zit toch in Brabant ;)12:09
StefandeVriesEn ook in Limburg12:10
StefandeVries:)12:10
RonnieFontys zit door heel het land12:10
Ronniemaar ik zit in eindhoven12:10
StefandeVriesAh, oké12:11
Ronnieik heb wel een tijdje in roermond bij rockwool gezeten voor mijn afstudeer opdracht12:13
RawChidAhzo12:13
GotiniensStefandeVries, dit kanaal wordt publiek gelogd12:49
StefandeVriesGotiniens: Goddank ben ik niet zo dom om overal dezelfde wachtwoorden te ebruiken ;)12:50
Gotiniensik ook niet overal gelukkig12:51
Gotiniensmaar ik heb ook geen onbeperkt arsenaal aan wachtwoorden12:51
StefandeVriesdie van mij heet wachtwoordmanager en /dev/urandom12:52
RawChidDie van mij heet pwgen :P12:53
Gotiniensik vind de wachtwoord managers niet handig want je moet ze steeds migreren naar andere machines12:53
StefandeVriesdaar heb je dropbox voor12:54
Gotiniensik heb te veel verschillende PC's waar ik achter zit12:54
RawChidOhja, dat is handig. Al je wachtwoorden in da cloud storen12:54
StefandeVriesDie databases zijn versleuteld, als het goed is..12:54
RawChidAannames...12:54
StefandeVriesNou, nee..de broncode van veel passwordmanagers is open-bron en dus in te zien.12:55
RawChidWat is versleuteld?12:55
Gotiniensaha12:55
Gotinienscompile jjij je passwordmanagers ook zelf?12:55
RawChidIk dacht dat je het over je data in dropbox had...12:55
StefandeVriesNee, alleen de database zelf, RawChid12:56
StefandeVriesEn ja, Gotiniens, dat doe ik wel eens12:56
StefandeVriesHeb er al eentje geschreven ooit, zelf12:56
Gotiniensen je compilers dan :P12:56
StefandeVriesNee, die gebruik ik nog gewoon uit de pakketbronnen:12:56
StefandeVries:P12:56
Gotinienshoe weet je dan of je code niet is aangepast door de compiler :P12:57
StefandeVriesDisassembleren :)12:57
Gotiniensmjah laat maar zo kan ik nog wel een paar uur doorgaan :P12:57
StefandeVriesEn daarbij de compiler ook open-source, al is dat in deze geen garantie12:57
StefandeVriesJa12:57
StefandeVriesen ik ook :P12:57
StefandeVriesGoed, ik ben weer weg12:58
StefandeVrieseven overgeven12:58
StefandeVriestot vanavond12:58
StefandeVriesen daar zijn we weer..14:55
leoquant\o/14:56
StefandeVriesrejoice in me LOL14:56
leoquanttuurlijk14:58
leoquantStefandeVries, ik zit te denken een server op te zetten15:00
leoquantgewoon om te leren15:00
StefandeVrieswat voor server?15:00
StefandeVriesweb, irc?15:00
leoquantdat is juist mijn vraag15:00
leoquantwaar zou ik het beste me kunnen beginnen15:00
leoquantbestanden/printer delen?15:00
StefandeVriesJa15:01
Gotiniensimo kan je het beste kijken wat je persoonlijk het beste kan gebruiken15:01
StefandeVriesOf webserver met Apache, dat is heel goed en uitgebreid gedocumenteerd15:01
leoquantklopt15:01
leoquanthet leren beveiligen is mijn zelf bedachte opdracht15:02
StefandeVriesen een heel belangrijke :)15:02
leoquantdaar gaat het mij in eerste instantie om naast bruikbaarheid/gemak15:02
leoquantmeestal wordt andersom geredeneerd15:03
Oervraagje, er komt zomerteen een overlijdens-mededeling van een lid, dient deze in http://forum.ubuntu-nl.org/algemeen-42/ geplaatst te worden ?15:03
Gotinienswtf?15:03
Gotiniensdamn15:03
leoquantOer ik schrik15:03
Gotiniensdaarom was hij dus niet aanwezig :'(15:03
StefandeVriesMijn God, Oer15:03
Oerja, ik ben ook abuis.15:04
leoquantdat is een tean/forumteam beslissing lijkt mij?15:04
leoquantm15:04
Gotiniensik zou zeggen algemeen, of ubuntu-nl15:04
StefandeVriesOm wie gaat het?15:05
leoquantwelke nick dan he...15:05
Oeronze Gradje/Sultan a.k.a. gerard snoek is vannacht overleden15:06
StefandeVriesJemig..15:06
Oerwe, exalt en ik , hebben contact met zijn dochter.15:06
StefandeVriesDat komt wel even hard aan zeg15:06
leoquant....................goed van je Oer15:06
leoquantOer is er in team iemand van de leiding?15:07
Oerik zou daarom even overleggen, ik weet neit hoe jullie regels zijn.15:07
leoquantik ben daar nu15:07
leoquantkom daar ook even15:08
leoquantgaat om zorgvuldigheid en respect15:08
Oeroke15:08
leoquantman...ik ben van slag15:09
leoquant Oer: #ubuntu-nl-team15:09
MrChrisDruif=-O15:23
exalt_ahoi15:39
exalt_begreep dat het nieuws hier al binnen gedrongen was ?15:39
StefandeVrieshoihoi15:39
StefandeVriesJup15:39
exalt_oke :)15:39
leoquant ubuntu-nl-team exalt15:39
leoquantdaar is Oer ook15:40
leoquantdit kanaal wordt gelogd hou er rekening mee ivm het bericht ok?15:41
exalt_ok15:55
exalt_team niet ?15:56
MrChrisDruifSchijnbaar niet15:56
StefandeVriesIk ben benieuwd..15:56
leoquantwordt vast prima geregeld15:58
StefandeVrieszeker :)15:58
leoquantsense how is you?16:12
* leoquant hates to be ignored16:13
leoquantdiner, later team16:14
MrChrisDruifme too leoquant :)16:14
leoquanteet ze later16:14
leoquant16:14
sensehet leoquant16:15
commandolineStefandeVries, leoquant: ik heb net het document dat emiel1976 me gemaild had online gezet op de wiki. (Uitwerking les 1 v/d Pythoncursus)16:46
StefandeVriesAh, oké, commandoline :)16:49
StefandeVriesziet er goed uit16:51
commandolineja, ik vind het ook overzichtelijker dan de IRC logs. :)16:52
StefandeVriesja16:52
StefandeVriestrouwens, maak jij de uitwerking voor opdracht 2?16:53
commandolineeh, dat kan.16:53
StefandeVriesAls ik die mag/moet/ga maken, moet ik wel de opdracht weer even weten :P16:53
commandolinehttp://irclogs.ubuntu.com/2011/02/12/%23ubuntu-nl-mwanzo-klas.html#t19:3016:55
commandolinemaar ik wel het ook wel doen hoor, zeg het maar.16:55
StefandeVriesMij maakt het ook net uit16:56
StefandeVriesAl vind ik die laatste opdracht niet echt duidelijk, als ik eerlijk ben16:57
commandolinehmm, klopt wel ja, dacht dat ik het uitgebreider had beschreven.16:58
StefandeVrieswe zien wel wat men ervan gemaakt heeft, denk ik16:58
StefandeVriesEn anders schuivenw e het door met functies etc.16:59
commandolineik dacht zeg maar aan het voorbeeld van het begin van de les {"appels": 4, "bananen": 3}, alleen dan in een mooi programma zoals bij de andere voorbeelden.16:59
StefandeVriesEn dan menuopties 'Verkopen', 'Voorraad aanvullen', oid?16:59
commandolineda's idd een optie17:00
commandolinemaar het is inderdaad vrij breed, dat had ik toen niet door...17:00
StefandeVrieswe merken het vanzelf17:00
StefandeVries'Voorraad opstellen', 'Verkoop', 'Inventaris aanvullen', 'Afsluiten'..dat zou kunnen17:01
StefandeVriesik begin er wel aan nadat ik m'n Qt-projectje weer verder heb gemaakt :)17:02
commandolineJa, die eerste is misschien niet echt nodig, kan in principe via optie 2 & 317:02
StefandeVriesMja, da kan ook17:02
commandolinemaar goed, het is een brede opdracht, dus het maakt niet zoveel uit. Het is wel mooi als we tijdens de les een uitwerking hebben.17:03
StefandeVriesja, staat wel zo goed17:04
commandolinewe zouden er trouwens ook wel functies in kunnen stoppen, en dan die uitwerking bewaren tot het tweede deel van de les, waarin we 'm uitleggen. (eerste deel uitleg functies in het algemeen)17:04
StefandeVriesZou ik niet doen17:04
commandolineok, maakt ook niet zoveel uit.17:04
StefandeVriesIk zou eerst functies behandelen en ze dan dan pas in het huiswerk/de voorbeelden stoppen17:04
commandolinehmm, wat vind je hiervan:17:05
commandolineaan het begin v/d les zonder functies, en dan zo aanpassen dat 'ie aan het eind van de les functies gebruikt.17:06
StefandeVriesmet uitleg over het concept 'functies'?17:06
commandolinedat kan ertussendoor.17:06
StefandeVriesoké17:06
StefandeVriesLijkt goed17:07
hannieIk moet les 4 nog doornemen omdat ik afwezig was. Er staat me nog wat te wachten zo te zien17:07
StefandeVriesNiet bang worden, hannie17:08
StefandeVriesKomt allemaal goed17:08
hannieDat klinkt heel bemoedigend, morgen ga ik aan de slag17:08
StefandeVriesEn commandoline en ik zijn hier vaak, dus je kunt uiteraard ook buiten de lessen vragen stellen17:08
hannieDat is ook heel fijn. thanks17:08
StefandeVriesNiet bang zijn, gewoon aanspreken ;)17:09
hannieok, doe ik morgen waarschijnlijk wel17:09
StefandeVriesoké :)17:09
commandolinehet zou trouwens wel eens kunnen zijn dat dit laatste programma ook zonder functies nogal wat uitleg vereist.17:10
commandolinewat dat betreft kunnen we misschien beter een wat ouder programma pakken, bijv. het adresboekprogramma.17:11
commandolinedaar heeft iedereen al een halve les naar zitten kijken, dus de werking daarvan kan wel eens duidelijker zijn.17:12
StefandeVriesJa17:12
StefandeVriesDoe het zoals je wilt; ik ondersteun en beantwoord vragen :)17:12
commandolineok, we zijn er nu ook wel uit :) Ik ga nu, doei.17:16
leoquantStefandeVries, ik probeer op de wiki wat meer ruimte te maken tussen de gegeven lessen18:10
StefandeVriesIk kreeg de notificatiemaild18:10
StefandeVriesPrima hoor :)18:10
leoquantdat is me ten dele gelukt18:10
leoquanten die pdf is mooi18:11
StefandeVriesklopt :)18:11
leoquantik probeerde elke les plusd gegevens in een kader te plaatsen18:11
leoquantmet lichtgrijze achtergrond en meer space18:12
leoquantzodat het "blokken"worden18:12
leoquantdat is zeker niet gelukt18:12
StefandeVriesHet ziet er wel overzichtelijker uit18:12
=== UndiFineD is now known as Guest83459
leoquanthet zat te dicht op elkaar imo18:13
leoquantof de lesdat van de gegeven lessen in een lichtgrijs blok18:13
leoquantzou ook kunnen18:13
StefandeVriesJa18:14
StefandeVriesBeetje spelen en kijken wat het beste is18:14
leoquantik zal zien hoe dat gaat18:14
StefandeVriesleoquant: moet je elke wijziging apart opslaan? heb al 6 mailtjes nu LOL18:24
leoquantRawChid, is woedend nu18:24
leoquantik gebruik ook de proeflezing18:24
leoquantsorry18:24
leoquantdie grijze kaders lukken niet18:25
leoquantom de data van de lessen18:25
leoquanterkan^, ik probeer op de wiki iets uit18:29
leoquant: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/BasiscursusPython#preview18:29
leoquantwil de lesdata die apart staan grijs omkaderen18:29
leoquantZaterdag 15-01-11 bijvoorbeeld18:30
leoquantzodat het er iets uitspringt18:30
erkan^achtergrondkleur /18:34
erkan^?18:34
leoquantja een kader18:36
leoquantgrijs18:37
leoquantenkel de reeds gegeven lessen18:37
leoquanterkan^, dat lukte ook wel maar kreeg de ===     === niet weg18:39
leoquanterkan^, of de lesblokken in grijs per datum18:40
leoquantkan ook18:40
erkan^#F4F3F1 is grijs tog?18:40
leoquant#F4F3F1" indeed18:41
leoquantliefst: Zaterdag 29-01-11   Zaterdag 15-01-11 etc in grijze blokken18:42
erkan^bedoel je een blok --> rand ?18:43
leoquantblok grijs geen randje18:44
leoquanterkan^, lukt je dat?18:46
* erkan^ snapt het niet : Wat is omkaderen? )-:18:49
leoquanteen blok tekst in een grijze achtergrond18:53
erkan^http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/BasiscursusPython#Lessen ?18:59
erkan^dat staat een grijs blok zie ik ? :S19:00
leoquant}}} . {{{ maar die pakt de bold vergrote tekst niet19:03
leoquanthet is goed zo... voorlopig19:07
erkan^ik weet het niet welke programmeertaal is dat. ik twijfel:19:08
erkan^|| betekent rand; == betekent grote letters19:09
leoquantja geprobeerd19:14
leoquantwe laten het even zo19:14
erkan^kee, ik weet alleen HTML 4.01 , maar die website weet ik niet welke programmeertaal gebruikt men zoals tabels, vetgedrukte, H1 (bijv. size = 1 t/m 7), etc. sorry :( leoquant19:18
leoquantnop!19:18
erkan^okee (-:19:22
RawChidleoquant, GRRRRRRRRrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!21:15
RawChid:P21:16
leoquanthahahahmuwahua21:17
StefandeVriesWhat the..? :P21:18
RawChidAch, ik zie mijn mail in converstaties21:18
RawChid19:24:11 <+StefandeVries> leoquant: moet je elke wijziging apart opslaan? heb al 6 mailtjes nu LOL21:18
RawChid19:24:26 <+leoquant> RawChid, is woedend nu21:18
StefandeVriesAh ja..21:18
StefandeVriesJa, dat irriteerde best :P21:18
leoquanttis blinde werklust21:21
leoquant(of domme...)21:21
leoquant:P21:21
StefandeVriesWerklust is nooit goed21:21
StefandeVriesBij verdorie alleen van die opslaan-knop af LOL :P21:22
leoquanthahahha21:22
StefandeVriesik ben weer weg21:31
StefandeVriestot morgen21:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!