/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/16/#ubuntu-se-mote.txt

HakanS#startmeeting19:31
meetingologyMeeting started Wed Feb 16 19:31:10 2011 UTC.  The chair is HakanS. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell.19:31
meetingologyUseful Commands: #topic #action #link #idea #voters #vote #chair #action #agreed #help #info #endmeeting.19:31
HakanSHej och välkomna till loco-mötet19:31
HakanS Innan vi drar igång mötet ber jag alla som ännu inte gjort det, att läsa mötesreglerna19:31
HakanShttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/Riktlinjer19:31
HakanSVilka är här för att närvara vid mötet? Ange gärna ert launchpad-id.19:32
HakanSHakanS19:32
Christofferchristoffer-holmstedt19:32
Christoffer=/19:32
HakanSInga fler?19:34
Christofferkanske blev för många på rad nu...som du sa för några veckor sedan... ett i månaden max kanske19:34
HakanSJag tror faktiskt det är bättre med ett möte i månaden.19:36
Christoffermmm19:36
Christofferdet kändes dock viktigt att kalla till ett möte till rätt snart efter senaste mötet som det blev oavgjort i omröstningen om.19:37
Christoffer*om TC19:37
Christoffermen men19:37
HakanSVi avvaktar 10 minuter. Kommer inga fler på mötet då så avslutar vi.19:37
Christoffermmm19:37
ChristofferJag sitter i OpenShot så länge och redigerar lite film...19:38
HakanSJag tycker att vi avslutar mötet.19:44
HakanSFör få deltagare.19:45
HakanS#endmeeting19:45
meetingologyMeeting ended Wed Feb 16 19:45:18 2011 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell . (v 0.1.4)19:45
meetingologyMinutes:        http://mootbot.libertus.co.uk/ubuntu-se-mote/2011/ubuntu-se-mote.2011-02-16-19.31.moin.txt19:45
ChristofferHakanS jo, håller med19:45
HakanSChristoffer: Har du sett att jag lagt in "huvudet" på wiki-sidorna?19:46
ChristofferSka vi sikta på ett möte i mars och sedan ett i början av april för att sedan ta valet i slutet av april?19:46
Christoffermmm19:46
Christofferjag får email så fort en sidan under "SwedishTeam" namnrymnden uppdateras19:46
Christofferså jag ser =)19:46
HakanSFörlåt19:46
ChristofferFörlåt?19:46
HakanSFör att jag dränker dig i mejl-19:47
HakanSVad tycker du om att jag minskade radien på rutorna?19:47
Christofferhmm, det har jag nog inte lagt märke till19:48
Christoffervilken radie menar du?19:48
Christofferhörnen?19:49
Christoffermjo nu ser jag19:49
Christofferdet blev till det bättre19:49
HakanSPassar bättre till wikins huvudmeny.19:50
Christoffermmm19:51
HakanSJag kallar till möte den 2/3. OK?19:54
Christoffermjo19:54
Christofferdet borde fungera19:54
HakanSNu ska jag passa på att laga lite mat.19:57
Christoffergör så19:57
HakanSVi hörs.19:57
Christoffervi hörs19:57
grubleo/ oops testing20:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!