/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/16/#ubuntu-vn.txt

vubuntor885chào anh01:33
vubuntor885chào chị01:33
vubuntor885cho em hỏi một số câu  hỏi được không ah01:34
Lokiheero!ask01:37
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!01:37
=== texcrypf_ is now known as excrypf
=== excrypf is now known as texcrypf
vubuntor885dạ01:41
vubuntor885em thấy trên mạng nói về ubuntu 11.04 roi01:41
vubuntor885nhưng em không biết vảo trang web nào để đăng kí nhận đĩa ubuntu 11.04 ah01:42
vubuntor885anh chị nói tiếng việt nhé01:45
khanh_coltechở đây toàn người Việt mà :)01:45
vubuntor885dạ01:46
vubuntor885vậy muốn đăng kí nhận đĩa ubuntu 11.04 phải làm như thế nào ạ01:47
vubuntor670minh dang su dung nick tim nhung khong vao duoc room oOo Hot top girlz oOo . Các bạn làm on chỉ giúp minh. se hau ta01:49
Lokiheerovubuntor885: http://www.ubuntu-vn.org/node/12701:55
bksupybotTitle: Bắt đầu với Ubuntu | Ubuntu Việt Nam (at www.ubuntu-vn.org)01:55
hidetranẶc02:03
hidetranloay hoay mãi mới vào mạng được02:03
anhtaidatquangbi loi khi update manager cho ubuntu 10.10 lam sao nhi02:05
anhtaidatquangco 4 goi' ko the cap nhat dc02:05
anhtaidatquangcu the bi loi the nay ai khac phuc dc ko ah https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/app-install-data-ubuntu/+bug/54850702:08
ubot2Ubuntu bug 548507 in app-install-data-ubuntu "Eclipse desktop file refers to wrong package" [Undecided,Confirmed]02:08
vubuntor885anh chi oi02:08
bksupybotTitle: Bug #548507 in app-install-data-ubuntu (Ubuntu): “Eclipse desktop file refers to wrong package” (at bugs.launchpad.net)02:08
ubot2Launchpad bug 548507 in app-install-data-ubuntu "Eclipse desktop file refers to wrong package" [Undecided,Confirmed] https://launchpad.net/bugs/54850702:08
bksupybotTitle: Bug #548507 in app-install-data-ubuntu (Ubuntu): “Eclipse desktop file refers to wrong package” (at launchpad.net)02:08
vubuntor885mọi nguoi dau rồi02:08
* nobawk đi ngủ02:08
anhtaidatquangko ai giup vay ta02:09
anhtaidatquangah co admin Khanh day ro0oi02:14
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
GeekCompanhtaidatquang: <-lại có thêm 1 Hiệp sĩ CNTT mới vô luser chúng ta02:18
anhtaidatquangkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk02:18
anhtaidatquangthoi vay02:18
GeekComp?02:18
GeekComp:-/02:18
anhtaidatquangdanh an phan voi loi~02:18
anhtaidatquangko update dc :(02:18
anhtaidatquangmoi lan change wa giao dien tv la gap loi update02:18
anhtaidatquangchan' wa02:18
GeekCompvậy thì nó liên quan đến cái giao diện đó02:19
anhtaidatquangah, post cai loi o~ dau nhi~02:19
GeekComp!paste02:20
ubot2Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.02:20
anhtaidatquangnho room co cai log de~ up cai loi len02:20
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)02:20
anhtaidatquanghttp://paste.ubuntu.com/567533/02:21
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)02:21
anhtaidatquangai help minh zoi02:21
anhtaidatquang:d02:21
nobawkbỏ mấy cái của nợ kia đi -> hết02:24
anhtaidatquanglam sao xac thuc dc cai key do nhi~02:26
nobawkcó pubkey?02:26
anhtaidatquangthi no bao' no pubkey do'02:27
* nobawk lăn ra chết02:27
anhtaidatquangNO_PUBKEY 9AA38DCD55BE302B NO_PUBKEY 4D270D06F42584E602:27
anhtaidatquangcai opera loi, go ra het loi roi02:29
anhtaidatquangcon cai dau tien bao no pubkey do'02:29
anhtaidatquangk biet duong` go~ :D02:29
GeekCompbó tay ca này02:36
GeekCompnó ko phải lỗi đâu02:36
GeekCompcứ để thế02:36
GeekCompchả sao sất02:36
GeekCompcòn thích thì gúc gồ cả đống02:36
anhtaidatquang@GeekComp: vay potay ha02:37
GeekComptrời02:37
GeekComp4rum có đó02:37
GeekCompvô mà xem02:37
anhtaidatquangremove ra roi van dinh'02:37
anhtaidatquangdoc thiet02:37
GeekCompremove cái giề?02:38
anhtaidatquangah, go~ bot source ra02:39
anhtaidatquang:D02:39
anhtaidatquanggo lun opera02:39
anhtaidatquangchu biet sapo chu`02:39
nobawkbỏ mấy cái repository kia khỏi software source -> done02:40
* nobawk lăn lông lốc02:40
anhtaidatquangbo~ repository o dau hi`02:42
GeekCompẹc02:42
GeekCompvô System-> Admin -> Software Source02:43
nobawk!synaptic02:44
ubot2Là trình quản lý các gói phần mềm trong Ubuntu. Bạn có thể cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm một cách dễ dàng. Xem chi tiết tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Trình_quản_trị_các_gói_phần_mềm02:44
bksupybotTitle: Synaptic – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)02:44
khanh_coltechhoặc vô Software Center -> Edit -> Software Sources02:44
anhtaidatquangdang sai ubuntu 10.10, tieng viet02:45
=== GeekComp is now known as Geek|lunch
anhtaidatquangco the go~ lenh terminal dc ko cac bro02:46
anhtaidatquangmo~ file ra xo'a cho nhanh02:46
anhtaidatquangUbuntu Software Center ko thay cho edit dau het tron02:46
nobawk!synaptic02:47
ubot2Là trình quản lý các gói phần mềm trong Ubuntu. Bạn có thể cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm một cách dễ dàng. Xem chi tiết tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Trình_quản_trị_các_gói_phần_mềm02:47
bksupybotTitle: Synaptic – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)02:47
anhtaidatquangxin hoi~ cai loi~ PG: http://ftp.de.debian.org lenny Release: Không thể kiểm chứng những chữ ký theo đây, vì khóa công không sẵn sàng: NO_PUBKEY 9AA38DCD55BE302B NO_PUBKEY 4D270D06F42584E602:49
bksupybotTitle: Index of / (at ftp.de.debian.org)02:49
Geek|lunchđã bảo ko sao mà lại02:50
Geek|lunchcòn thích thì đây02:50
Geek|lunch.g no_pubkey02:50
anhtaidatquangbao' loi~ ma`,  co loi kho chiu wa'02:50
bkphennyGeek|lunch: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=165377302:51
bksupybotTitle: No_pubkey - Ubuntu Forums (at ubuntuforums.org)02:51
Geek|lunch.g lỗi NO_PUBKEY02:51
bkphennyGeek|lunch: http://www.ruango.info/blog/2011/01/06/fix-loi-no_pubkey/02:51
bksupybotTitle: Fix lỗi NO_PUBKEY | ruango.INFO (at www.ruango.info)02:51
Geek|lunchgúc gồ cả đống mà ko chịu search02:52
=== Geek|lunch is now known as GeekComp
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
vubuntor711:((03:35
vubuntor711co ai giup minh ve wine tron ubuntu 10.10 hog03:35
vubuntor711sau khi cai dat mot ung dung vao03:37
vubuntor711toi khi chay03:37
vubuntor711dung len trong terminal thi no thong bao the nay03:37
vubuntor711T_T03:40
vubuntor711cac bac giup e voi03:40
=== excrypf is now known as excrypf_com
vubuntor685hi05:53
vubuntor685có ai không?05:53
vubuntor685giúp e với05:53
vubuntor685o la alo05:53
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor653gi06:04
vubuntor653ban noi thu nha06:05
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor977o la07:05
vubuntor977có ai không07:06
nobawkko có07:06
=== Tux|Away is now known as _Tux_
vubuntor977ô may quá:)07:07
vubuntor977support thằng em bất hạnh với07:07
vubuntor977bất hạnh ở chỗ thèm ubuntu mà mãi không cài được,thiệt là đau đớn quá sức chịu đựng của con người:((07:07
C4NoCvubuntor977: hỏi _Tux_ ấy07:07
vubuntor977ặc07:08
vubuntor977không hiểu07:08
vubuntor977_Tux_:07:08
vubuntor977o la alo07:08
nobawksao ko cài đc?07:11
vubuntor977alo07:29
vubuntor977hú hú có ai không07:29
vubuntor977support em với07:29
nobawkhú hú ếu có ai07:29
vubuntor977thôi giúp em lẹ với07:29
nobawk!help07:29
nobawk!ask07:29
ubot2We are here to help you!07:29
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!07:29
* nobawk <-- lol bot07:29
vubuntor977không cài được ubuntu từ usb dù đã đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng"(07:30
nobawkeh07:30
nobawk!bg07:30
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide07:30
bksupybotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)07:30
nobawkvubuntor977: thế dùng CD đi07:30
vubuntor977đọc rồi ạ07:30
vubuntor977em không có cd07:31
vubuntor977mua con lap hỏng dvd rồi07:31
nobawkcheck lại cái file .iso chưa?07:31
nobawkthôi lên diễn đàn hỏi đi07:31
vubuntor977check lại thế nào ạ07:31
vubuntor977check sum hả anh07:31
nobawkvubuntor977: ờ07:31
vubuntor977thôi bớt giỡn07:31
vubuntor977rồi:))07:31
nobawkchecksum07:32
nobawkchọn boot from usb07:32
vubuntor977search mòn đít rồi em mới đi hỏi chứ07:32
vubuntor977rồi usb zip,usb hd,usb cd07:32
nobawkeh, vẫn ko đc thì (:\07:32
nobawkthế nó có báo lỗi gì ko?07:32
vubuntor977dùng UneBootin và Universal-USB-Installer-1.8.3.3.exe ( trên trang chủ của ubuntu ròi)07:32
vubuntor977không chịu boot từ usb:))07:33
nobawkcó báo lỗi gì ko?07:33
vubuntor977khi làm không bị báo lỗi07:33
nobawkthế thì là chưa chọn đc first boot from usb07:33
nobawkvào bios chọn lại cho đúng là xong?07:33
vubuntor977vào chế độ safe mode để anti đỡ làm phiền nữa07:33
vubuntor977vào chọn rồi ạ07:33
vubuntor977thử usb first07:34
vubuntor977rồi hard disk firt07:34
vubuntor977không thấy có dấu hiệu gì ạ07:34
nobawkcó thấy nhận usb ko?07:34
vubuntor977trong quá trinh khởi động máy coi máy thấy nhận usb07:34
vubuntor977kingmax1100 gì đó07:34
nobawktrong chỗ firstboot device gì đó07:34
nobawkcó thấy hiện tên usb ko07:35
nobawkcó cho chọn boot device lúc khởi động ko?07:35
vubuntor977usb các loại rồi thử hard disk07:35
vubuntor977có ạ07:35
vubuntor977f12 chọn sạch07:35
nobawkcó thấy usb ko?07:35
vubuntor977có ạ07:35
vubuntor977usb hd07:35
vubuntor977usb cd07:35
_Tux_quit07:35
vubuntor977usb zip07:35
nobawkchọn usb có boot đc ko?07:36
nobawkvubuntor977: thì đó phải chọn đúng mấy cái đó nữa07:36
vubuntor977không thấy triệu chứng gì xảy ra07:36
nobawkeh07:36
nobawkthế thì chịu07:36
vubuntor977em chọn hết rồi mà07:36
nobawkusb buggy07:36
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
nobawkvubuntor977: có chỗ chọn 1 phát boot luôn ko?07:36
vubuntor977buggy?07:36
nobawktức là select boot device đó07:36
vubuntor977chọn ạ07:36
nobawkthoai kmn07:36
vubuntor977chọn từ bios chọn từ f12 kiểu gì cũng thử07:37
vubuntor977có à07:37
nobawkmoá07:37
vubuntor977mấy cái này nghịch mòn đít từ mấy năm trước rồi mà:((07:37
nobawkthôi thế mình bó tay, lên forum mà hỏi07:37
vubuntor977ẹo07:37
vubuntor977mà cho em hỏi thêm câu07:37
nobawkhoặc cái usb lởm07:37
nobawkdùng thử cái usb khác07:37
nobawkhoặc cái chương trình lởm :))07:37
vubuntor977đâu có07:37
vubuntor977em down từ wiki .ubuntu-vn.org07:38
vubuntor977down từ ubuntu.com07:38
nobawkthôi dùng cd đi07:38
nobawkko thì thử bản khác07:38
nobawkthế thôi07:39
vubuntor977bản bao nhiêu ạ07:39
vubuntor977em dùng bản 10.10 ạ07:39
nobawktự chọn tự thử đi07:39
nobawk10.0407:39
vubuntor977dạ07:39
nobawkdùng cái usb khác07:39
nobawkthôi mất thời gian quớ07:39
* nobawk bò đi làm việc07:39
vubuntor977ngày trước sài wubi thấy bản này ổn định nhất,wubi bản 10.10 tệ hại không thể tả nổi07:39
nobawkờ hén07:40
nobawkthôi cắm cd vào cho lành07:40
C4NoCai bảo xài wubi?07:40
C4NoClấy cái usb ra mà cài07:41
nobawkcòn usb thì có một số cái bị lỗi07:41
nobawktự sửa bằng tay may ra đc07:41
nobawkếu biết thế nào mà lần07:41
nobawknó tùy thuộc vào cấu hình bios07:41
nobawkvà một số thứ nữa07:41
nobawknên chỉ có nước là tự mò :307:41
C4NoCbữa giờ cài đủ thứ bằng usb hdd07:41
C4NoCchả ói jề07:41
vubuntor977:((07:43
vubuntor680alo07:48
C4NoC:-/07:49
nobawkC4NoC: hehe07:53
vubuntor772Xin giúp mình Connect Wifi trên Ubuntu 10.10. Cảm ơn08:00
nobawkdùng network manager?08:01
vubuntor772Xin giúp mình Connect Wifi trên Ubuntu 10.10. Cảm ơn08:02
nobawk(:\08:02
vubuntor772:(08:03
nobawknói thế kia thì chắc có god mới giúp đc08:03
vubuntor772Mình dùng máy Toshiba Satellite L675-S7051. Win 7 thì bắt wifi đc, nhưng Ubuntu thì ko thấy luôn :((08:04
nobawkvào terminal gõ08:05
nobawkifconfig -a08:05
nobawk!paste | vubuntor77208:05
ubot2vubuntor772: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.08:05
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:05
vubuntor772Card Wifi: Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC08:08
nobawkvào terminal gõ08:08
nobawkifconfig -a08:08
nobawk!paste | vubuntor77208:08
ubot2vubuntor772: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.08:08
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)08:08
vubuntor712help me08:10
vubuntor712cac bac cho e hoi voi08:10
vubuntor712em cài ubuntu ra rồi08:11
vubuntor712nhưng mà ko biết cách cài máy scaner hp n161008:11
nobawk.g hp n1610 ubuntu08:11
vubuntor712bác nào biết chỉ giúp cho em là máy scanner đã hỗ trợ driver chạy trên ubuntu chưa ạ08:12
vubuntor712n601008:12
vubuntor712Hp n601008:12
C4NoC.g hp n1610 ubuntu08:13
vubuntor712Help  HP scaner n6010 on Ubuntu 9.0408:14
vubuntor712????08:14
nobawkchắc chưa hỗ trợ08:15
C4NoCvubuntor712: search google chưa?08:15
vubuntor712ko thấy nói nhiều về nó08:15
vubuntor712vả lại sếp đang hỏi08:15
vubuntor681mình đã paste vào pastebin rồi08:38
vubuntor681Link: http://paste.ubuntu.com/567574/08:38
vubuntor681Card Wifi: Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC08:39
vubuntor681ko connect dc wifi trên Ubuntu 10.1008:39
vubuntor681trên Windows 7 thì connect bình thường08:40
C4NoChttp://ubuntuforums.org/showthread.php?t=160410108:40
C4NoCxem thử08:40
bksupybotTitle: [ubuntu] Realtek RTL8188CE wireless driver - Ubuntu Forums (at ubuntuforums.org)08:40
C4NoCchắc chưa có driver08:40
vubuntor681tks bạn08:40
vubuntor681để ngâm cứu thử :D08:40
nobawk08:40
nobawkchưa có driver :308:41
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
vubuntor205cho mình hỏi chút10:05
vubuntor205cái mainmenu của mình truy cập rất chậm10:05
vubuntor205có ai biết nguyên nhan không10:06
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
codai2810eo, chua kip chao10:52
vubuntor700có ai ở đó ko ta10:52
codai2810ko co ai dau10:52
vubuntor700:(10:52
codai2810!ask10:53
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!10:53
codai2810ubot2:10:53
vubuntor700sau khi e update thì ko cd ~/Desktop đc nữa10:53
vubuntor700tại sao vậy10:53
codai2810vubuntor700: co ubot2 kia10:53
vubuntor700nó bảo không tìm thấy thư mục10:53
vubuntor700là lỗi gì vậy bác10:54
codai2810ubot2: tra loi ban di kia10:54
ubot2codai2810: Error: I am only a bot, please don't think I'm intelligent :)10:54
codai2810eh10:54
codai2810vubuntor700: thu cd lai chua?10:55
codai2810vubuntor700: ls xem co thay Desktop ko10:56
vubuntor445mình thử rồi10:58
vubuntor445lúc cài lại ubuntu thì cd đc10:58
vubuntor445sau đó update là die ngay10:58
codai2810vubuntor445: ls co thay Desktop ko?10:58
* codai2810 ping excrypf10:59
vubuntor445co11:00
vubuntor445nhưng ko cd dc den desktop11:00
vubuntor445thử mọi cách luôn11:01
codai2810vubuntor445: Desktop, ko phai desktop :-/11:01
vubuntor445cd đến thư mục root cũng đã ko đc11:01
codai2810hay nhi11:01
vubuntor445thì viết là cd ~/Desktopo mà11:01
codai2810vubuntor445: uh11:01
vubuntor445nhưng cd /home thì đc11:02
codai2810eh11:02
vubuntor445sau đó11:02
vubuntor445cd /thaidat12e thư mục của admin11:02
vubuntor445thì baoslaf ko tìm thấy11:02
codai2810vubuntor445: hoi sieu nhan CoconutCrab kia11:03
* codai2810 dung windows :")11:03
* CoconutCrab bò qua bò lại11:03
=== GeekComp is now known as DoiLaGi
DoiLaGivubuntor445: wtf?11:03
vubuntor445?11:04
DoiLaGi:-/11:04
vubuntor445có bác nào biết cái vị nvidia ko11:05
vubuntor445có ai giúp đc ko vậy11:07
codai2810vubuntor445: DoiLaGi11:07
vubuntor389ai chi minh cach cai dat bo go tieng viet trong Ubuntu 10.10 voi11:15
vubuntor445?11:16
vubuntor445cài thêm hả11:16
vubuntor445hay là muốn dùng luôn11:16
vubuntor389minh moi cai Ubuntu 10.1011:16
vubuntor389hien go TV ko dc11:16
vubuntor389gio muon cai bo go11:16
vubuntor389co download IBus-Unikey ma ko biet cai dat11:17
=== DoiLaGi is now known as GeekComp
vubuntor445^^11:21
vubuntor445vào system-> admin-> language support11:21
GeekCompvubuntor389: tải theo repo hay tải ngoài11:21
vubuntor445rồi chuyển sang tiếng việt đi11:21
vubuntor445ibus đc tích hợp mà11:21
vubuntor242?11:24
vubuntor242đc chưa bạn11:24
vubuntor283may bac oi help giup cai wifi11:47
vubuntor283cai mai~ ko dc11:47
vubuntor283:((11:47
vubuntor242ai giúp cd đến desktop dc ko11:49
vubuntor283cai Wifi cua em day: http://paste.ubuntu.com/567625/11:50
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)11:50
n2ivubuntor242: lại vụ hôm qua à? :D11:50
vubuntor283hoi chieu em moi nho cac bac11:51
vubuntor283cai Wifi reatek cho toshiba L67511:51
vubuntor283no ko chiu bat Wifi11:51
vubuntor283:(11:51
vubuntor283http://paste.ubuntu.com/567626/ <<< lspci cua em11:53
=== Tux|Away is now known as _Tux_
n2ivubuntor283: nó báo gì hem?11:56
n2isao mọi người đâu hết nhỉ?11:56
n2ivubuntor242: nó báo thế nào?11:56
vubuntor283cai wifi cua em no co dau cha^'m than11:57
n2i:D11:57
n2ibình thường xài win vào ok hơ?11:57
n2ihở?11:57
vubuntor283vang11:57
vubuntor283http://paste.ubuntu.com/567625/11:57
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)11:57
vubuntor283http://paste.ubuntu.com/567626/11:57
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)11:57
vubuntor2832 cai tu may em do11:58
nobawk?11:58
vubuntor283luc dau ko co driver11:58
vubuntor283cai xong rau ma ko bat dc wifi11:58
vubuntor283:(11:58
n2imấy câu tiếng anh đơn giản mà11:58
vubuntor283:s11:59
n2ilần trước O đang ký có cho nó email của O ko?11:59
n2isorry! Lộn tab! :D11:59
vubuntor283la sao bac11:59
vubuntor283:|11:59
vubuntor283^:)^11:59
n2imình cũng không biết vụ wifi này thế nào nữa!12:00
vubuntor283:((12:00
n2ichờ xem có ai giải đáp không!12:00
n2irê chuột vào cái dấu chấm than nó có báo gì hem?12:01
vubuntor283network disable12:02
vubuntor283:|12:02
n2i:-/12:02
vubuntor283re chuot len no bao the12:02
vubuntor283em moi xai Ubuntu :(12:02
nobawksudo ifconfig -a12:02
nobawknó báo gì?12:02
nobawk!paste | vubuntor28312:03
ubot2vubuntor283: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.12:03
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)12:03
n2ikhông lẽ chưa check enable netwoking?12:03
n2inetworking?12:03
vubuntor283http://paste.ubuntu.com/567625/12:03
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)12:03
vubuntor283open cho nao vay bac12:03
vubuntor283:P12:03
vubuntor283ifconfig wlan0 up12:04
vubuntor283SIOCSIFFLAGS: Permission denied12:04
n2isudo đi12:04
nobawkvubuntor283: đã vào windows bỏ cái power management đi chưa?12:04
nobawk!search power12:04
ubot2Found: network-pm12:04
nobawk!network-pm12:05
ubot2Để tắt power management của cạc mạng, xem http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Mạng,_mạng_không_dây,_và_các_thiết_bị_mạng12:05
bksupybotTitle: Mạng, mạng không dây, và các thiết bị mạng – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)12:05
nobawkvubuntor283: qua windows chỉnh cái này rồi vào lại linux xem đc ko12:05
vubuntor283chua bo cai do12:05
vubuntor283:P sorry doc hem ky12:05
vubuntor283tks bac nhiu12:05
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor242có bác nào giúp đc e ko12:24
n2ivubuntor242: :D12:25
vubuntor242^^12:27
vubuntor242sao ko cd dc đến Desktop vậy bác12:27
n2inó báo thế nào?12:28
n2iđang ở đâu mà hem cd được?12:28
n2iDesktop của user nào?12:28
vubuntor242nó toàn báo /home/lanhcodoc/Desktop nó such file or directory12:28
vubuntor242của em có 1 user thôi12:28
n2ivubuntor242: xài bản server hử?12:28
n2ibàn hem có gui phải không?12:29
vubuntor242ko12:30
vubuntor242ubuntu desktop12:30
vubuntor242cài phải đến 20 lượt rồi :(12:30
n2i:D12:30
vubuntor2423 ngày nay chỉ cài và debug12:30
n2ikiên trì nhỉ12:30
vubuntor242cứ cài thêm 1 soft vào là bị thế12:30
vubuntor242máu lên mà ^^12:31
vubuntor242nhưng cũng nản dần rồi :(12:31
* n2i hem biết tại sao ồi :D thấy hay nhỉ!12:31
vubuntor242vừa post bài lên forrum12:33
vubuntor242chán12:33
vubuntor242cài mãi ko đc12:33
vubuntor242dùng đc thì cd ko đc12:33
vubuntor242thêm cái vụ nvidia12:33
vubuntor242cài mãi ko xong12:33
vubuntor242lại càng nản12:33
n2i:D12:34
n2iđừng nóng12:34
vubuntor242uk12:34
vubuntor242vẫn cố gắng mà12:34
vubuntor242máy lại mới mua mới sốt ruột :(12:35
vubuntor242chỉ sợ nó hỏng phần cứng12:35
* n2i còn tàn bạo hơn thế :D12:35
vubuntor242?12:36
vubuntor242lúc đầu ng ta cài win cho12:36
vubuntor242thấy cái máy này thích hợp linux12:36
vubuntor242nên cài12:36
vubuntor242ngay lúc đầu vào cài đã có 1 số vấn đề12:36
n2icấu hình máy thế nào?12:37
n2itiến trình cài đặt thế nào?12:37
vubuntor242máy acer aspire 5745G12:38
vubuntor242lúc vào cài bằng CD12:38
vubuntor242lúc phân vùng12:38
vubuntor242nó ko cho phân vùng nào khác ngoài ext412:38
n2i:-D12:39
vubuntor242sau mình dùng đĩa boot12:39
vubuntor242để phân vùng12:39
vubuntor242và cài lại12:39
vubuntor242thì đc12:39
vubuntor242nhưng cuối cùng vẫn bị 1 lỗi12:39
n2ikhông nên xài đĩa boot12:39
nobawkcái tên  hỏng network chuồn đâu rồi?12:39
n2ihiren boot phải hem?12:40
vubuntor242ko xài đĩa boot thì ko phân cùng >2 disk đc12:40
vubuntor242toàn có 1 cái 500GB thôi à12:40
n2ixài gparted xem sao?12:40
vubuntor242làm thế nào bác12:41
vubuntor242vừa cài nvidia cũng bị mất display12:41
vubuntor242:(12:41
n2iò12:41
vubuntor242làm sao giờ nhỉ12:41
* n2i máy cùi mía, hem có mấy vụ khó để vọc :(12:41
vubuntor242:()12:42
vubuntor242hic12:42
n2ihttp://www.trustedreviews.com/laptops/review/2010/07/22/Acer-Aspire-5745G/p112:45
bksupybotTitle: Acer Aspire 5745G review - Laptop reviews - TrustedReviews (at www.trustedreviews.com)12:45
vubuntor242hay là giờ cài win đã nhỉ12:46
n2ivubuntor242: sao phải cài win?12:47
vubuntor577may anh co tai lieu noi ve samba khong nhi12:48
n2ivubuntor577: hỏi cụ gúc, đầy :D12:48
vubuntor577sao ha anh12:49
n2i.g samba tut12:49
vubuntor577co video khong ha anh ket noi 2 may U het nha12:50
vubuntor577em tim tren google roi ma toan la giua U va W khong ha12:51
nobawkthay 1 máy u = 1 máy win12:51
nobawkthế là giống12:51
vubuntor242?12:53
vubuntor242giống ?12:53
nobawkthay  máy win = máy U12:54
vubuntor577khong dung 2 may U het kia12:54
vubuntor577uh12:54
zj3t3mjucó khác đâu mà giống :-/12:54
nobawkthề là như hướng dẫn cho u và win12:54
nobawkzj3t3mju: ờ12:54
vubuntor577la sao ha may anh12:54
nobawkmấy bạn ko chịu nghĩ, lúc nào cũng đòi tut nọ tút kia12:54
zj3t3mjulà xem như có 3 máy12:55
zj3t3mju1 win 2 u12:55
nobawklolz12:55
vubuntor577minh khong hieu12:55
n2ivubuntor577: muốn share data?12:55
vubuntor577uh12:55
nobawkchắc chỉ có n2i mới đủ kiên nhẫn :))12:56
n2i:-/12:56
* nobawk lò dò chạy đi12:56
n2inobawk: ý sn là sao?12:56
nobawkn2i: là mình nói rồi mà bạn kia ko hiểu hỏi đi hỏi lại hoài :))12:56
nobawkmình hết kiên nhẫn thế thôi12:56
* nobawk nhìn nhìn DD zj3t3mju12:57
n2i:D hmm, tại /me rảnh quá mà!12:57
vubuntor577khong hieu thi hoi khong dc ha12:57
nobawkzj3t3mju: dùng cái valgrind debug memory bug có vẻ ngon :D12:57
vubuntor577sao kho vay ha12:57
zj3t3mjuzzz12:57
nobawkvubuntor577: nói rồi ko lẽ nói lại tiếp?12:57
n2imấy con bot chết hết rồi à?12:57
nobawkvubuntor577: dùng cái hướng dẫn đó áp dụng cho ubuntu share cho ubuntu nó chả khác nhau mẹ gì12:58
vubuntor577tai noi xai nen khong hieu chu ai muon dau ha12:58
n2i.g basic samba on lucid12:58
nobawkvubuntor577: cũng ếu cần phải search xiếc gì nữa12:58
n2inobawk: thích nhất từ "mẹ" ấy của anh! :D12:58
vubuntor577ack12:59
vubuntor577hoi cau nay nua la khong hoi nua dc khong ha13:00
n2ivubuntor577: cái này được hem? http://www.tldp.org/HOWTO/SMB-HOWTO.html#toc513:00
bksupybotTitle: SMB HOWTO (at www.tldp.org)13:00
n2icũ quá rồi thì phải13:01
nobawkvubuntor577: thì hỏi nốt đi13:01
n2itừ năm 2000 @@13:01
vubuntor577gio em co may ban cai U va laptop cai W trong laptop cai may ao U gio em share 3 may dc khong vay13:01
nobawkhttp://samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/FastStart.html13:01
nobawknày thì samba fast tut13:01
nobawkvubuntor577: đc, xong roài nhá13:02
vubuntor242?13:02
vubuntor242hic13:02
vubuntor577vay thoi13:02
vubuntor242chưa ai giúp mình :(13:02
nobawkchỉ cần chuyển cái network sang chế độ bridge13:02
nobawkthì nó sẽ như 3 máy trong  mạng lan13:02
nobawkthích làm cái gì thì làm13:02
vubuntor577vang13:02
nobawkvubuntor242: giúp chi?13:02
nobawkcòn mặc định NAT13:02
nobawkthì sẽ ko như 3 máy trong 1 mạng lan13:03
n2imình khá khoái cái network appet của ubuntu há13:03
n2inó cho share internet13:03
nobawk:313:04
vubuntor577san hoi luon khi nao dung Nat vay nhi13:04
nobawknm-applet cù bựa13:04
nobawkvubuntor577: ?13:04
nobawkgõ tiếng việt có dấu đi13:04
nobawkvubuntor577: mặc định nó là nat13:05
nobawk.w network address translation13:05
vubuntor242uk13:05
nobawkbot chết (:\13:05
vubuntor242sao ko cd đc vào desktop nhỉ13:06
nobawkvubuntor242: ls13:06
nobawkvubuntor242: cd && ls13:06
nobawk!paste | vubuntor24213:06
vubuntor242uầy13:06
ubot2vubuntor242: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.13:06
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)13:06
vubuntor242rồi đó13:07
nobawkvubuntor242: link đâu?13:07
vubuntor242http://paste.ubuntu.com/567647/13:07
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)13:07
vubuntor242?13:08
n2inobawk: bot đi đâu hết rồi anh?13:08
vubuntor242đc chưa bác13:08
n2inghỉ tết bù à?13:08
nobawkvubuntor242: chạy lệnh13:08
vubuntor242?13:08
nobawkvubuntor242: thoát cái root shell ra13:08
nobawkvubuntor242: chạy lệnh sau = user bình thường13:09
vubuntor242uk13:09
nobawkvubuntor242: cd; ls -l13:09
nobawk!paste | vubuntor24213:09
ubot2vubuntor242: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.13:09
vubuntor242uk13:09
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)13:09
vubuntor242chờ em chút13:10
vubuntor242mấy hnay em cài chắc phải đến 20 lần cũng nên13:10
vubuntor242chưa đâu vào đâu cả13:10
vubuntor242hic13:11
nobawkliên quan gì đến cài?13:11
nobawkchỉ là chạy 2 cái lệnh thôi mà?13:11
vubuntor242u13:12
vubuntor242máy này là máy bàn13:12
vubuntor242e cài máy kia mà13:12
vubuntor100how to mount partitions at startup?13:13
nobawkdùng fstab13:14
nobawkn2i: cái chương trình gì có gui ấy nhỉ13:14
vubuntor100thanks so much13:14
n2ipsm13:15
nobawk!bg13:15
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide13:15
n2ihình như thế13:15
bksupybotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)13:15
nobawk!find psm13:15
n2idevices storage manager13:15
n2istorage device manager13:15
n2ipysdm :D13:16
vubuntor100:D13:16
nobawkvubuntor100: cài pysdm vào13:16
nobawknó sẽ tự sửa fstab13:16
vubuntor100thanks13:16
nobawkcòn nếu hiểu roài thì tự tay sửa fstab13:16
vubuntor100cai nay thi chiu13:16
vubuntor100:D13:16
vubuntor242pleas write vietkey :))13:16
vubuntor100sorry13:16
nobawk13:17
vubuntor100ive just installed Ubuntu13:17
nobawkh này còn dùng vietkey :313:17
n2inobawk: :D13:17
nobawk!ibus-unikey13:17
ubot2Ibus-unikey là phần mở rộng cho ibus để gõ tiếng việt một cách linh hoạt. Chi tiết về cài đặt và cấu hình cho ibus(-unikey) xem tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus13:17
bksupybotTitle: IBus – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)13:17
vubuntor242viết tiếng việt mà ^^13:17
nobawkn2i: /me chưa bao h dùng pysdm nên ko bao h nhớ tên nó :313:17
nobawk!pysdm13:17
ubot2Factoid 'pysdm' not found13:17
* n2i đã từng xài nhưng cũng hem nhớ nổi tên13:18
vubuntor100how to install multi programs at the smae time?13:18
* n2i rất lười nhớ13:18
vubuntor100same13:18
n2i:-/13:18
vubuntor100how to install multi programs at the same time?13:18
n2ichắc thấy bên win nó hem cho cài nhiều soft cùng một lúc :D13:19
nobawk!fstab13:19
ubot2Factoid 'fstab' not found13:19
vubuntor100I mean installing from Ubuntu software center?13:19
nobawkvubuntor100: sudo apt-get install package1 package2 ... packagen13:19
n2inobawk: bkphenny là bot phụ trách khoản search google hở anh?13:20
vubuntor100I mean installing from Ubuntu software center?13:20
n2iyep13:20
nobawkvubuntor100: remove ubuntu software center13:20
nobawkvubuntor100: use synaptic instead13:20
nobawk!synaptic13:20
ubot2Là trình quản lý các gói phần mềm trong Ubuntu. Bạn có thể cài đặt, gỡ bỏ các phần mềm một cách dễ dàng. Xem chi tiết tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Trình_quản_trị_các_gói_phần_mềm13:20
bksupybotTitle: Synaptic – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)13:20
vubuntor100thanks13:20
n2inobawk: sao không được?13:20
nobawkn2i: biết làm thế nào thì chỉ đi :D13:21
* n2i chỉ hỏi cho biết vậy thôi :D vì thấy nó như nhau cả!13:22
nobawk!fstab is <reply> pysdm là chương trình đồ hoạ để chỉnh sửa file /etc/fstab. Cài đặt pysdm trong terminal bằng lệnh: sudo apt-get install pysdm . Chạy chương trình bằng cách vào terminal chạy: pysdm &13:23
ubot2I'll remember that, nobawk13:23
nobawkn2i: software center hình như ko có chọn rồi ấn apply tất cả cái chỗ đã chọn13:23
nobawkn2i: còn synaptic thì more advanced13:23
nobawklàm đủ trò13:23
nobawknhiều cái tron software center ko hiển thị :313:24
n2iyep13:24
vubuntor577mấy bạn ơi share dữ liệu ngoải dùng samba ra còn cái nào khác nũa k gioi thieu di13:24
n2ivubuntor577:thử giver đi13:24
vubuntor577giver ban thu lam nao chua vay13:25
n2inobawk: anh xem thử có phải giver nó xài kiểu nfs hem?13:25
nobawknfs13:25
n2ixài rất sướng13:25
nobawkko biết chưa dùng giver bao h13:25
nobawksftp13:25
vubuntor577vang13:25
n2ivubuntor577: chia sẻ file, hay chuyển, copy xài giver rất nhanh13:28
n2iy như copy từ parttion này sang partition khác13:29
n2iwired nhanh hơn wireless, tất nhiên rồi :D13:29
nobawk:D13:32
nobawknhưng mà cần 2 bên cùng phải chạy13:32
n2iuhm13:32
n2isamba cũng thế? :D13:33
nobawksamba cần samba client thoai13:33
nobawkmà samba nó phổ biến13:33
nobawkwindows thì có sẵn13:34
n2itình hình là thế này, vốn trước đây /me xài cái localepurge, giờ đã remove13:34
nobawklinux thì đa phần cài sẵn13:34
n2inhưng khi xài language support trong ubuntu để cài GUI tiếng việt, thì trong list mớ lang đã cài lại không có vietnamese, dù đã cài rồi13:34
n2i--> không chuyển sang tiếng việt được :(13:35
nobawkkệ cha nó13:35
n2ihải làm sao nhỉ?13:35
n2iLD13:35
n2i:D13:35
nobawkmuốn dùng tiếng việt thì thay cái biến môi trường13:35
nobawklà dùng tiếng việt thôi13:35
n2ilocale?13:35
nobawkn2i: ờ13:35
nobawkset cái locale là nó sẽ ra thoai :313:35
n2ihow to do?13:38
vubuntor668n2i: can you help me?13:39
nobawkcáii giver dùng C# :313:39
nobawkthoai thế thì cho nó nghỉ13:39
n2inobawk: :D13:40
n2ignome-do cũng thế13:40
n2iốm thật13:40
n2ivubuntor668: :-/13:40
vubuntor503ec13:41
vubuntor668I want to type in Vietnamese language13:41
vubuntor668n2i: I want to type in Vietnamese language13:41
n2ivubuntor668: Are U vietnamese?13:41
n2i}n2i13:42
vubuntor503^^13:42
* n2i cùi ing lik lắm :D13:42
vubuntor668n2i: ok, How do I do?13:42
nobawk!ibus-unikey | vubuntor66813:42
n2i!ii13:42
ubot2vubuntor668: Ibus-unikey là phần mở rộng cho ibus để gõ tiếng việt một cách linh hoạt. Chi tiết về cài đặt và cấu hình cho ibus(-unikey) xem tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus13:42
ubot2http://bit.ly/eRHvgR13:42
bksupybotTitle: IBus – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)13:42
n2i!ii | vubuntor66813:43
ubot2vubuntor668: please see above13:43
nobawkvubuntor668: in terminal, run: sudo apt-get install ibus-unikey13:43
vubuntor503are you ok  vubuntor66813:43
nobawkvubuntor668: then im-switch -s ibus13:43
GeekCompvubuntor668: Where are u from?13:44
n2i:)13:46
GeekComp:-/13:47
vubuntor668nobawk: ok, system>Language support>Ibus?13:47
n2isao im lặng vậy nhỉ13:47
GeekCompvubuntor668: yup13:47
GeekCompah no13:47
n2iGeekComp: sao vậy?13:47
GeekCompn2i: path thiếu ^^13:48
n2iđại khái là thế13:49
n2inhư ông trả lời là yup thế thôi :D13:49
vubuntor503:))13:49
vubuntor503có ai cài driver geforce 310M chưa13:50
GeekCompchài13:50
GeekComptừ hum qua rùi đó13:50
vubuntor503uk13:50
n2i:D13:50
GeekCompkiên nhẫn ghê hén13:50
vubuntor503hnay cài lại phát nữa oài13:50
vubuntor503máy này cài gần 20 lần13:50
vubuntor503:(13:50
vubuntor503chưa có ai giúp :(13:50
GeekComp20 lần trong 1 ngày @213:51
GeekComp@@13:51
n2i:D13:51
n2ikiên nhẫn ghê! Chắc trên gúc có chứ13:51
vubuntor503oack13:51
vubuntor503làm gì13:51
zj3t3mju:-/13:51
vubuntor50320 lần trong 3 ngày13:51
zj3t3mju310M dễ cài mà13:52
vubuntor503cài rồi lại cài lại13:52
vubuntor668ok thanks all13:52
vubuntor503nhưng của mình13:52
vubuntor668bye13:52
vubuntor503làm như trong diễn đàn13:52
vubuntor503toàn bị chạy ở chế độ dos thôi13:52
vubuntor503:(13:52
vubuntor503active xong13:52
geminiousterminal not dos13:52
GeekCompyup13:53
vubuntor503sudo nvidia-xconfig13:53
vubuntor503rồi vẫn thế13:53
zj3t3mjuvubuntor503: lap gì?13:53
GeekCompacer 575413:53
GeekCompđúng ko nhỉ?13:53
vubuntor503acer aspire 5745G13:53
geminiouscài ubuntu j vậy13:53
geminiousserver à :))13:53
vubuntor50310.1013:53
vubuntor503^^13:53
vubuntor503sao nhớ thế13:53
geminioushả13:53
geminiousserver thật à13:54
vubuntor503ko13:54
vubuntor503cài desktop thôi13:54
vubuntor503server làm gì13:54
vubuntor503mình là ng gà mà ^^13:54
zj3t3mjuthế chả bít13:55
zj3t3mjuzzz13:55
vubuntor503hic13:55
vubuntor503ko ai giúp đc :(13:55
vubuntor503máy mình update cái là lộn tung lên :(13:56
n2ihình như hơi thiếu thông tin :-/13:56
vubuntor503thiếu thông tin gì cơ13:56
vubuntor503bác nói kĩ hơn đi14:00
vubuntor007hi14:03
vubuntor503?14:03
* vubuntor007 oh đã gõ đưoc tiếng việt 14:03
n2ithử trình bày quá trình từ lúc mua, đến lúc cài ubuntu,vv..14:04
vubuntor503tốt14:04
n2i:D14:04
vubuntor007n2i: you are female?14:06
n2i:D14:07
n2ino!14:07
vubuntor503?14:09
vubuntor503hic14:10
vubuntor503có ai chỉ mình cái này với ko14:10
n2ivubuntor503: tình hình là sao nhỉ?14:10
vubuntor503uk14:12
vubuntor503compiz --replace14:13
vubuntor503rồi xuất hiện14:13
vubuntor503compiz (cube ) -Warn : failed to load slide : urs/share/gdm/themes/Human/ubuntu.png14:14
vubuntor503là sao nhở14:14
n2ihem biết :D14:14
n2icoi lại mớ themes của gdm coi?14:14
vubuntor503ko thấy cái đó14:15
vubuntor503phải làm sao để có đây14:15
vubuntor503alo14:22
n2ivubuntor503: tự túc là hạnh phúc :D14:24
vubuntor503hic14:25
GeekCompcộng sản nguyên thủy hớ hớ14:25
vubuntor503có ai biết lỗi trên sửa ra làm sao ko14:31
GeekCompxung đột14:32
GeekComptự fix thôi14:33
nobawkvubuntor503: vẫn chưa chạy dc hả?14:33
* nobawk mình cũng dùng card 310M mà chạy phe phé :314:33
vubuntor503hic14:35
vubuntor503bác chỉ cách cài đi14:36
vubuntor503cài hơn chục lần mà ko đc :(14:36
nobawkvubuntor503: thôi tốt nhất là dùng driver mặc định14:37
nobawk!find nvidia14:37
vubuntor503?14:38
vubuntor503là sao hả bác14:38
nobawkvubuntor503: là ko phải cài cắm thêm gì, cứ thế dùng14:38
nobawkcòn ko thì vào hardware support active cái driver nvidia lên14:39
vubuntor503cài thêm có hơn đc gì ko14:39
vubuntor503uầy14:39
vubuntor503cái đó thì nghỉ :(14:39
nobawkrồi vào terminal chạy sudo nvidia-xconfig14:39
vubuntor503cũng ko đc :(14:39
nobawkvubuntor503: nghỉ?14:39
nobawkvubuntor503: ko đc thì phải thử rồi xem log14:39
nobawkxem nó bị mán sao14:39
nobawkcòn ko thì cứ dùng mặc định14:39
vubuntor503uk14:40
vubuntor503cài vào có hơn gì ko14:40
nobawkđang dùng ubuntu 10.10?14:40
nobawkvubuntor503: hơn nhiều thứ14:40
nobawknhưng dùng mặc định cũng ổn rồi14:40
vubuntor503ukm14:40
vubuntor503buồn nhỉ14:41
nobawkvubuntor503: bạn cài driver down từ trang nvidia?14:41
nobawkhay cài qua synaptic?14:41
nobawkvubuntor503: black screen lúc khởi động thoai hả14:41
nobawkvubuntor503: sau đó thì có lại cửa sổ đăng nhập ấy gì?14:41
vubuntor503cài bằng add driver14:43
vubuntor503lúc khởi động14:43
vubuntor503chạy dòng lệnh :914:43
nobawk14:44
nobawkthôi thế đừng cài nữa14:44
nobawkthử 10.04 đi14:44
nobawkđú 10.10 làm gì14:44
vubuntor503uk14:45
vubuntor503bác chạy 10.04 àd14:46
nobawknói chung là lỗi của bạn14:46
nobawkcần cầm đến chỗ nào có người có kinh nghiệm để phân tích xem nó bị sao14:46
nobawkvubuntor503: cái này có vẻ là bug của ubuntu 10.1014:47
vubuntor503uk14:47
nobawkngày trước có dùng ubuntu 10.04 thấy ko có vấn đề gì cả14:47
vubuntor503mấy nữa ra bản 11.4 ko biết có hơn ko :914:47
nobawkhttps://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/nvidia-graphics-drivers/+bug/66059614:47
ubot2Ubuntu bug 660596 in nvidia-graphics-drivers "Black screen after installing Nvidia drivers on 10.10" [Undecided,Confirmed]14:47
bksupybotTitle: Bug #660596 in nvidia-graphics-drivers (Ubuntu): “Black screen after installing Nvidia drivers on 10.10” (at bugs.launchpad.net)14:47
ubot2Launchpad bug 660596 in nvidia-graphics-drivers "Black screen after installing Nvidia drivers on 10.10" [Undecided,Confirmed] https://launchpad.net/bugs/66059614:47
nobawkko quan tâm :314:47
vubuntor503vậy mai thử cài 10.04 vao ^^14:47
bksupybotTitle: Bug #660596 in nvidia-graphics-drivers (Ubuntu): “Black screen after installing Nvidia drivers on 10.10” (at launchpad.net)14:47
=== kid__ is now known as vubuntor008
=== GeekComp is now known as vubuntor333
=== geminious is now known as vubuntor166
=== vubuntor166 is now known as vubuntor911
=== vubuntor333 is now known as GeekComp
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== GeekComp is now known as Geek|zzz
n2i:-/15:44
n2ikhuy lắc sao vẫn có người join ta15:44
vubuntor715anh ơi em hỏi về vấn đề ko cài dc ubuntu trên vaio vpccw21fx15:44
n2ikhông cài được?15:46
nobawkđi ngảo thôi15:46
vubuntor715vaio vpccw21fx có card màn geforce 310M nên ko cài dc15:50
vubuntor715em cũng ko hiểu sao nữa chọn install ubuntu thì tối đen màn hình15:51
n2i:D15:51
n2ilại ổng hồi nãy thì phải15:51
vubuntor715@@! giúp em với em phải học ubuntu15:53
vubuntor715học trên ubuntu15:53
n2iai bắt à?15:53
n2i:D15:53
vubuntor715hic hic mà máy lại ko cài dc15:53
vubuntor715học đại học nó bắt15:53
vubuntor715lập trình C trên ubuntu bằng emacs15:53
n2ibắt học ubuntu hay linux?15:53
n2ilol15:53
* n2i lủi!15:53
* n2i tủi vì máy cùi :(15:55
vubuntor715@@ vaio mà cùi15:55
vubuntor715hi chic15:55
vubuntor715có ai giúp em với ko15:55
n2icài cái chi cũng nuột cả, nên hem có vụ được vọc nhiều15:55
* n2i không nói máy của cậu15:55
n2ig9!15:57
Lokiheerovubuntor715, emacs cứ chạy trên uyn đâu có sao15:59
vubuntor715hic hic16:00
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!