/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/02/17/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4hey06:59
Ubuntubruger5hjelp mig08:47
sound-nattyja ja08:47
Ubuntubruger6"?spørgsmål"11:13
kjollerAJenbo: jo tak, der er stadig nogenlunde styr på livet. Men jeg skulle nu gerne have været markeret away i nat :)18:24
kjollerhov, flyt til snak. beklager18:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!