/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/01/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4fejlmeddelse"Tidligere installation blev ikke fuldført" kommer hvad enten jeg vil instalere eller afinstalere hvorledes fjernes dette?16:06
Ubuntubruger8?spørgsmål hvem ved hvor libmysql.dll er henne? jeg kan ikke finde den... :-)21:39
sorenUbuntubruger8: Hvad skal du bruge den til?21:39
sound-nattyprøv locate libmysql.dll21:39
Ubuntubruger8til at connecte en lazarus til en mysql men 10.04 kommer med en nyere mysql en den 50 connector der er i lazarus21:40
sorenlazarus?21:41
sorenSom i Pascal?21:41
Ubuntubruger8ja21:41
sorenfp-units-db måske?21:42
Ubuntubruger8på lazarus sitet skriver de at det er en mysql fil21:42
sorenAner det ikke, ærligt talt. Jeg forlod Pascal ca. i 1997 :)21:43
Ubuntubruger8ja nu bruger du vel et eller andet bloated, scriptet, fortolket oop nams med auto garbage og auto alt muligt andet så selv en 8 kerne cpu på 4G kravler afsted21:44
sorenJeg tror ikke det her er en samtale, jeg behøver deltage i. Den lugter ikke specielt konstruktiv.21:45
Ubuntubruger8den startede konstruktivt men så følte du trang til at lave sjov21:45
Ubuntubruger8nå pyt21:46
sorenJeg forklarede blot, at det er lang tid siden jeg holdt op med at kode Pascal. Det var et forsøg på at undskylde for mine formentlig noget mangelfulde svar.21:46
sorenIkke desto mindre er mit bud fortsat fp-units-db.21:46
Ubuntubruger8jeg prøver at kigge der... tak21:47
decibyteer dll-filer ikke kun sådan noget der hører windows til?21:48
Ubuntubruger8jeg troede også at kun windows var "begavet" med dll-er... det lader til at være en sandhed med modifikationer21:49
sorenTypisk, jo, men ikke altid.21:49
sorenMono bruger dem fx også.21:50
soren...men jeg troede egentlig det var den eneste undtagelse.21:50
sorenIgen... Pascal ligger langt tilbage for mig. :)21:50
Ubuntubruger8fair nok Soren...21:51
Ubuntubruger8jeg bruger det (lazarus) fordi der er en nogenlunde fed ide og det virker på win, lin og mac og det kører temmeligt hurtigt21:52
sorenFor min egen uddannelses skyld: Hvad er forholdet mellem Lazarus og Free Pascal?21:53
Ubuntubruger8(nåja sproget er sfoli osse dejligt læsbart og oop og alt det)21:53
Ubuntubruger8lazarus er "delphi" ovenpå freepascal om du vil21:53
sorenAh.21:54
Ubuntubruger8eller visual studio21:54
sorenOk, så det er noget IDE med et grafisk toolkit?21:54
Ubuntubruger8jaha21:54
sorenOk.21:54
Ubuntubruger8netop derfor er det sjovt at kunne portere fra win til lin og mac21:54
Ubuntubruger8(men med binær kode)21:55
=== FrostEye1 is now known as FrostEyes
ygleirhejsa22:03
decibytehej ygleir22:04
ygleir?spørgsmål er der nogen der kan hjælpe mig med at få reddet mine data, min computer, og dermed mit ubuntu er gået ned, hvordan kan jeg få dem reddet, jeg kan starte min partion med windows vista, men ikke mit ubuntu 10.0422:04
decibytehar du prøvet at starte ubuntu live-cd/usb?22:05
decibytederfra burde du have adgang til alle dine data. og kunne installere forfra om nødvendigt.22:06
ygleirperfekt, tusinde tak :)22:06
decibytedet var så lidt :)22:06

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!