/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/02/#ubuntu-cat.txt

m4rteljorgeBona tarda!17:00
m4rteljorgeTinc un servidor amb ubuntu i l'estic canviant de disc dur...17:01
m4rteljorgePerò se m'ha oblidat on és el menú del grub...17:02
=== m4rteljorge is now known as sangre
=== sangre is now known as Sangre
pespinSangre, /boot/grub :)17:16
SangreLa questió és que no el trobo ahí17:17
SangreNi a /etc/grub.d/17:17
pespinSangre, i et surt el grub en iniciar?17:17
SangreEn el disc dur antic, sí.17:18
pauetno el tindras en una altra partició?17:18
pespinexacte17:18
SangreDooncs...17:18
SangreA veure, tenia /dev/sda1 amb /17:19
SangreI /dev/sda5 amb la swap17:19
SangreEl menú del grub 1 pot ser que residira al MBR?17:21
SangreAra que ho penso...17:28
SangreAmb el supergrub no es podia arrencar des del vmlinuz d'una partició sense grub?17:30
pespinSangre, amb kexec17:31
pespines pot17:31
SangreEstic amb un live-usb i no tinc manera d'arrencar ara mateix el disc dur.17:32
SangreI ja no tinc accés al disc dur antic, només al nou.17:33
SangreAçò em passa per instal·lar el grub al registre mestre d'arrencada.17:39
pespinSangre, doncs reinstal·la el grub al disc nou.17:40
pespinhi ha un programa que tens a la loivecd que es diu grub-install o similar17:41
pespinque fa això ;)17:41
SangrePerò el grub-install del live funciona amb el grub1 de la particiò?17:41
SangreNo ho havia pensat...17:42
pespinSangre, com?17:42
pespinno funciona amb cap grub... simplement l'instal·la17:42
pespino això tinc entés.17:43
pespinno el confonguis amb el update-grub17:43
SangreNomés estava pensant en "veu alta"17:43
SangreSeria...17:45
Sangregrub-install --root-directory=/media/root /dev/sda117:46
Sangre?17:46
SangreO m'estic confonent?17:46
pespinhmm no ho sé, no m'ho sé de memòria hehe17:48
pespinSangre, jo et recomano17:48
pespinfer un chroot a la particio on tens instalat el ubuntu17:48
pespinabans de fer el grub-install17:48
pespinsudo chroot /media/root17:48
SangreNo ho havia pensat.17:49
pespinperò potser tal i com ho has fet tu també funciona, ni idea17:49
SangreEstic una mica verd en açò de recuperar arrencades i tot això17:49
SangreNo em funciona el chroot17:50
Sangrechroot: cannot run command `/bin/bash': Exec format error17:51
SangreEm diu el mateix fent-ho amb sudo que a un terminal de root.17:52
SangreHe provat a fer-ho sense al chroot17:54
SangreVaig a veure si funciona...17:54
SangreHo acabo de provar en màquina virtual i no m'arrenca.18:00
SangreCarrega el grub, però no el sistema.18:02
SangreIntenta fer-ho amb el disc vell.18:03
SangreTé les UUIDs del disc vell.18:03
SangreFalla alguna cossa.18:04
SangreI no sé per què.18:04
* Sangre is away: Me n'he anat a casa d'un amic a veure si em deixa un cd en blanc.18:10
* Sangre is back (gone 00:16:32)18:26
=== |v|4r73|_j0rg3 is now known as Sangre
SangreEstà viu!20:18
SangreFunciona!20:18
PRF34hola21:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!