/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/02/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

hajouris omega ook bij ubuntu nl?09:09
hajourhij is nederlands09:10
hajourals hij bij ubuntu-nl is09:10
hajourzeg hem dan dat als hij wil ik hem wel als padawan wil nemen .als hij geen ubt member is nog09:11
hajourleoquant, ^09:11
hajourjdeslaur word hoogstwaarschijnlijk mijn padawan maar ik mag er 2 hebben09:12
leoquantomega?09:13
hajourja09:13
leoquantnooit van gehoord09:13
hajourhi is nederlander09:13
hajourhij09:13
hajouren programmeur09:13
leoquantis dat zijn forumnick ook09:13
hajourgeen idee09:14
hajourhij zat in dat andere team09:14
hajourniet bij mij09:14
hajourmaar ik neem hem zo op in me team09:14
hajourzonder er ook maar 1 keer over na te hoeven denken09:14
leoquantwil hij terug bij speechcontrol?09:15
hajourhij zat bij wintermute09:15
hajourhij was oficieel niet bij ons09:15
hajourmaar bij wintermute09:15
leoquantdie andere nick komt me bekend voor09:15
hajourjdeslaur is wel in ons team09:16
hajourhij is student09:16
hajouren gaat naar school nu om ze master te halen09:16
leoquanthet speechcontrol is groot op launchpad. op IRC zijn nog weinig leden aanwezig09:16
hajourdeveloment managment09:16
hajourhebben jullie hulp nodig?09:17
hajourik kan mensen vragen van mijn team om te helpen09:17
leoquantnee09:17
hajourwas maar een aanbod09:18
leoquantdank ツ09:18
leoquantmaar jacky zie ik niet meer actief bij speech09:18
hajourwel hoor09:18
hajourin speechcontrol devel09:18
leoquantok mooi09:19
hajourhij is proberen een beter overzicht te krijgen eerst in wie wat doet in speechcontrol09:19
leoquantwie was je mentor bij het beginners clubje?09:19
hajourwie ervaren programmeurs zijn met welke skills09:20
hajourphillw09:20
leoquantop irc is ie weg?09:20
hajourmaar eerlijk gezegd had hij het een beetje te druk om mij als padawan te hebben09:20
hajourpc problemen heeft hij zei hij09:21
leoquantmeetingology is weg zie ik nu....09:21
leoquantjammer09:21
hajourals hij weg blijft09:21
hajourmeetingology09:21
hajourUndiFineD,  was een bot aan het maken09:22
leoquantwas vna bell he?09:22
hajournet zo 1 als meetingology09:22
hajourja09:22
hajourdie bot  staat nu in general09:22
leoquantmeetingology?09:22
hajourja09:22
leoquantwelk kanaal?09:23
RawChidleoquant!!09:23
* RawChid wilt binnenkort wiki workshop doen09:23
hajoursii-general09:23
RawChidgeven09:23
leoquantRawChid, goede morgen09:23
hajouren andere die daarbij horen09:23
leoquantmaar waarom is ie hier weg?09:23
hajourhai RawChid09:23
RawChidOh sorry, ik val zomaar binnen.09:23
hajourgeen idee09:23
leoquantheeft ubuntu meetingbots?09:24
hajourmischien heeft de council toch wat gedaan met deinfo die verschillende mensen hebben gegeven09:24
hajourwant nu je het zegt09:24
hajourphillw komt inderdaad niet meer in ubuntu kanalen09:25
leoquantwelke council, welke info?09:25
hajouralleen nog in lubuntu09:25
hajourwat ik zei in ubuntu women09:25
hajourik was niet alleen09:25
hajourwie  vond dat het verkeerd was09:25
leoquantik wil een meetingbot09:25
hajourUndiFineD,  geef de bot aan ubuntu-mwanzo XD09:26
leoquantklein-kind-modus09:26
hajourzo dit leest hij wel09:26
hajourmocht ik het vergeten09:26
hajourleoquant,09:26
leoquantjullie hadden meetingology toch ook?09:27
hajourik heb het gisteren ook erover gehad in ubuntu women .dit is even over iets heel anders09:27
hajourja maar nu niet meer09:27
leoquantis je da verteld dat ie verdween?09:28
leoquantt09:28
hajourjullie weten dat de scholen staakte?09:28
leoquant?09:28
hajournee daarvoor al09:28
leoquantnee...09:28
hajourweer bezuinigingen09:28
hajour380 miljoen09:28
hajourop de basis scholen en speciaal onderwijs09:28
leoquantach....09:28
hajourconsequenties09:29
leoquantRawChid, welke datum!09:29
leoquantleuk! workshops09:29
hajourgrotere klassen in speciaal onderwijs en op de gewone basis scholen09:29
leoquant09:29
leoquantwe mogen stemmen....09:29
hajourrugzakjes verdwijnen09:29
hajourdaarmee dus ook speciale coaches voor kinderen met problemen09:29
hajourook de aanschaf van speciale pc programma s kunnen niet meer worden aangeschaft09:30
hajourof exstra lessen09:30
RawChidleoquant, datum komt nog.09:30
hajouraugustus word het al doorgevoerd09:30
hajourook hbo en master wat erna komt09:31
leoquantok RawChid alvast thx09:31
RawChidIk ga eerst een kleine voorbereiding doen en die wiki bijwerken. Daarna wil ik met jou een datum prikken, en het naar buiten brengen (forum, mail, planet)09:31
leoquantjuist!09:31
hajoureerste jaar 1500 euro tweede jaar 1500 euro derde jaar 3000 euro 4 de jaar 3000 euro09:31
leoquanter komt een mwanzo stuk op de planet by the way09:31
leoquantidentica is in de lucht09:31
hajouro mooi09:31
hajourgoed zeg09:32
hajourmaar nu dacht ik he09:32
leoquantik heb niet te klagen over mwanzo idd ツ09:32
hajourubuntu is toch ook bedoeld voor sociale dingen en dergelijke naar buiten te brengen buiten irc09:32
leoquantja vandaar :planet prikbord ed09:33
hajourzouden wij niet via internet klassen kunnen geven aan kinderen09:33
hajourextra lessen09:33
leoquantalles kan zowat09:33
hajourelk beetje is meegenomen09:33
hajourmisschien stom idee09:33
hajourmaar drop het toch maar09:34
leoquanthet valt imho buiten het bereik van ubuntu09:34
hajourjeugd gebruikt ubuntu zijn over 10 jaar de volwasenen09:34
hajourbug 1 verliest09:35
hajourjong geleerd oud gedaan09:35
hajourik moet eerst met me jongste dochter naar de dokter09:35
hajourmaar daarnas ga ik bellen met oss09:36
hajouren hun in contact brengen met het gedeelte dat de software doet van de 18 basis scholen09:36
hajourals dat lukt ga ik verder naar andere scholen09:36
hajourketting reactie09:37
leoquant09:37
hajourkinderen gebruiken op school edubuntu/ubuntu09:37
hajourouders willen hun kinderen kunnen helpen09:37
hajouren gaan ook ubuntu gebruiken misschien samen met windows op de pc09:38
hajourmaar meeste die dat deden zijn later alleen ubuntu gaan gebruiken09:38
leoquantwat je nu voorstelt is heel veel werk en heel ingrijpend om te organiseren09:38
hajourtrouwens op de scholen gebruiken ze op dit moment windows uit 200109:39
hajourja en09:39
hajourmensen erbij betrekken van ubuntu09:39
hajourmeeste hebben ook kinderen09:39
hajouren iedereen wil goed onderwijs voor ze kids09:39
leoquantik zou alleen aan de het idee/verantwoordelijkheid al kapot gaan09:40
hajourjij bent niet verantwoordelijk09:40
hajourniet bang zijn09:40
leoquanttuurlijk moet je je eigen grenzen bewaken09:40
hajourten eertse scholen houden hun speciale programmas hierdoor09:40
leoquantje draagkracht09:40
leoquantmijn beperkingen meenemen in beslissingen09:41
hajourvoor kids met handicaps09:41
hajourjij bent hier tocj niet alleen09:41
leoquantik kan niet de wereld redden met ubuntu09:41
hajourhoeveel leden heeft ubuntu09:41
hajournl09:41
hajouralles bij elkaar09:42
leoquantheeft geen leden09:42
hajourhelemaal niet?09:42
leoquantomdat we "niets" zijn09:42
hajouren wie zijn dat op de meeting dan?09:42
leoquanthoe leg ik dit uit....09:42
hajourze stemmen toch ook09:42
leoquantwe zijn klein/vrijwilligerswerk/en hebben een prive leven09:43
hajourja en iedereen toch van ubuntu09:43
leoquantsommigen studeren hebben werk09:43
RawChidUbuntu NL is tot nu toe een samenraapsel van mensen die willen bijdragen. Ze doen wat en hoeveel ze willen.09:43
leoquantfromnine to five09:44
hajourals er veel zijn dan is een half uur per persoon genoeg09:44
leoquantRawChid, idd09:44
leoquanthajour, we zijn zo klein09:44
hajouren waarom klein blijven09:44
hajourals ouders merken wat ubuntu kan betekenen voor de scholen09:45
leoquantdat willen we niet, we zijn het09:45
hajourkomen er heus wel meer09:45
hajourmm09:45
hajoursorry09:45
RawChidhajour, maar er is een verschil tussen mensen die graag Ubuntu gebruiken. En mensen die actief willen bijdragen09:45
hajourmaar ik hoor vaak dat jullie mensen te kort hebben09:45
leoquantkijk ik wil mensen betrekken bij ubuntu09:45
hajoureen gedeelte van die mensen zal niks doen maar een ander gedeelte wel09:46
leoquantbijdragen aan ubuntu09:46
leoquantmaar er zijn voor een loco grenzen09:46
RawChidZo hebben we een forum met ong. 16.000 geregistreede leden. Ik denk dat er tientallen ook echt bijdragen aan de gemeenschap.09:46
hajourzo 1600009:46
leoquantzo'n 40 leden zijn erg actief gok ik, misschien 6009:46
RawChidOke, laten we zeggen hooguit een paar 1000 die ook echt posten op het forum (wilde gok)09:47
hajourals alleen de helft maar zou helpen of een derde kom je een heel eind hoor09:47
CeesRawChid, spijker op zijn kop. De opmerking dat Ubuntu NL zo erg is gegroeid slaat m.i. op mensen die Ubuntu graag gebruiken. Actief bijdragen (los van posten op het forum) is nog steeds een kleine groep.09:47
leoquantnee de meesten willen enkel support 99%09:47
leoquant1% blijft min of meer "hangen"09:47
leoquantecht09:47
RawChidPrecies09:48
hajourmaak maar eens een poll met de vraag waarom ze niks doen.wedden dat  een gedeelyte zegt omdat ze niet weten wat ze kunnen bijdragen enhoe09:48
leoquanthajour, dan zou ik mensen bood/kwaad maken09:48
hajouronzin gewoon een poll waar anoniem kan worden gepost09:48
leoquantsorry ik denk heel klein....09:48
leoquantkleinburgelijk ook09:49
Ceesveel mensen kunnen en willen niet eens bijdragen. Dat zijn gebruikers (met hele andere hobbies).09:49
leoquantjuist09:49
hajourik zie een kans om echt iets te doen09:49
RawChidhajour, het zou vast helpen als je actiever mensen ronselt. Alleen doen de mensen hier wat ze kunnen en/of leuk vinden. En dat is in het algemeen niet het zoeken van nieuwe mensen.09:49
RawChidDan zou je soort van recruiters moeten hebben vind ik. (niet dat ik hier achter sta)09:50
leoquantheadhunting09:50
hajournog even gedult in de nieuwe ubuntu zit de verbeterde open mary09:50
RawChidDat woord wilde ik net niet gebruiken leoquant :PP09:50
leoquantje kan niemand dwingen, duh....09:50
Ceesin 11.04?09:50
Ceeshuh?09:50
hajourdan kan ik op het forum posten09:50
RawChidEn met Open Mary is alles opgelost?09:50
RawChidAhzo09:50
hajouryep09:50
hajourhebben wij gedaan09:51
hajourspeechcontrol09:51
RawChidGoezo09:51
leoquantdat is echt goed hajour09:51
hajourals het lukt komt ie er nog net in09:51
leoquantik hoop het uiteraard!09:51
hajourhet was een race tegen de tijd09:51
leoquantkleine stappen betekenen veel vaak09:51
RawChidOw, als het lukt. Dat is een ander verhaal :P09:52
hajourheb hele lange werkdagen gemaakt09:52
hajoursoms van 30 uur09:52
RawChidJij liever dan ik.09:52
leoquantdat zou helemaal niet oeten hajour  dan raak je opgebrand09:52
leoquanttake care09:52
hajourwe gaan ook kijken of we het kunnen laten werken met de nieuwe electronische schoolborden09:53
leoquant(dat zeg ik altijd tegen hajour )09:53
RawChidAh, de digi boards09:53
hajouryep09:53
hajouro en mijn idee van de vibrasound equipment gaat waarschijnlijk ook worden gemaakt09:54
hajourvoor doven09:54
leoquantmaar dat is toch hardware?09:54
hajouryep09:54
leoquantok09:54
hajourmaar gaat werken met speechcontrol09:55
hajourdat wintermute niet meer bij ons zit betekend niet dat we geen AI meer kunnen programeren09:55
hajourUndiFineD,  kan dat ook09:55
hajouren daar hadden ze niet op gerekend09:56
hajourwant zie je speechcontrol is niet afhankelijk van winter09:56
hajourhun wel van ons09:57
hajourweten jullie trouwens dat ze coucil leden per continent willen aanstellen?09:57
hajourik hoorde mijn naam maar ben hem toen gauw gesmeerd09:58
hajourik weet hoe ze zijn09:58
hajourvoor je het weet heb je ja gezegd09:58
hajourik ben nog lang niet ervaren genoeg voor zoiets09:59
hajourdat is way over my head09:59
hajourbtw ik was mentor gemaakt eerst zonder dat ik me ervoor had aangemeld10:00
hajourdat is op mijn verzoek nu veranderd naar master10:00
hajoureen treetje lager zogezegd10:00
hajourik heb nog veel te veel te leren eerst10:00
hajourdus ik ben nu master en ik heb een mentor gekregen om mentor te worden10:01
leoquantgedoe hoor UBT.....maar het zijn aardige lui10:02
leoquantkan niet anders zeggen10:02
RawChidDie Council is toch al per continent10:02
RawChid?10:02
hajouro en uh het ziet er naar uit dat ik mogelijk toch naar UDS ga10:02
leoquantja, voor ubuntu membership10:02
RawChidLoCo Council is dat10:02
RawChidToch/10:02
hajourubt10:02
hajourheb ik het over10:03
RawChidAh10:03
leoquanthmm  RawChid , weet niet10:03
leoquantok hajour10:03
RawChidGoed dat je het zegt leoquant, ik zet me op de lijst voor membership :P10:03
leoquantlol10:03
hajourlol ik spreek nog maar net een beetje engels10:03
hajourlaat staan frans of duits of 1 van cde andere talen10:04
leoquantanglo/american cultuur ook wel10:04
leoquantpresteren/karma/privileges10:04
hajourlaat ik het zo zeggen ik zie mezelf niet als council persoon10:05
leoquantwat doet een council iemand hajour ?10:05
leoquantjuist: praten10:05
hajouringrijpen onder andere als leden de regels over treden10:05
hajourkijken wat er nog gedaan moet worden10:06
hajouren hoe dat op te lossen10:06
hajourmaar dat is wel wat anders als een team leiden10:06
leoquantnative engelstaligzijn is zo belangrijk......10:06
leoquantjuist bij geschillen10:06
hajourmijn engels is nog lang niet goed genoeg10:07
leoquantcontinenten verdeling maakt niet uit10:07
RawChidJe moet het ook trekken10:07
RawChidEn leuk vinden10:07
leoquantengels is voertaal10:07
leoquantRawChid, vaak missen we de subtiele dingen10:08
leoquanttenminste ik :P10:08
leoquantmaar wacht ik ga mootbot aanvragen10:08
hajourmm lastig10:11
hajourik probeer het launchpad van omega te vinden10:11
hajourok wiki10:11
RawChidIs het een project?10:12
RawChidhttps://launchpad.net/projects/+index?text=omega10:12
hajournee een persoon10:18
hajourdat is zijn nick10:18
RawChidAhzo10:20
leoquantnooit van gehoord10:21
leoquanten ik loop toch al een tijdje rond10:22
RawChidOmega Weapon10:24
RawChidSorry, daar moest ik aan denken10:24
RawChidJe kunt t em ook vragen natuurlijk, of is dat heel gek :PP10:25
hajourals het tegen zzit heeft hij zich uit heel ubuntu uitgeschreven10:28
hajourdoor het hele gedoe10:28
hajourlaten we zo zeggen10:28
hajourer was een manipulatief spelletje gaande10:29
hajourinzet speechcontrol10:29
hajourslachtoffer omega10:29
RawChidAj, dat is niet mooi10:30
hajouren ik  en nog 2 zijn de enige die er mee bezig zijn om het goed op te lossen voor omega10:30
hajouromega is een nederlander ook vandaar dat ik vroeg of hij ook ier zat10:30
hajourhier10:31
hajouren het kan mme geen ene .... schelen dat dgene die fout was heel lang al bij ubuntu zit en nog een ander was er ook bij betrokken10:32
hajourik kan niet toekijken als er onnrecht gebeurt10:32
hajouren dan niks doen10:32
hajourbtw dat was 1 van de vele redenen dat ik niet bij SII ben gegaan10:33
hajourdas niet mijn stijl10:34
hajourrust is eindelijk weer terug nu we niet meer bij hun horen10:34
hajoursamenwerken prima10:35
hajourik wil hun programma niet stuk maken10:35
hajourwat eigenlijk ook mijn idee was daar niet van10:35
hajourheb ik bewijzen vanm10:35
hajourmaar administratief en financieel onder 1 dak nee dank je feestelijk10:36
hajourde rest van ubuntu is trouens helemaal niet zo hoor10:37
hajourtrouwens10:37
hajourgelukkig10:37
hajouranders was ik allang weg geweest10:37
hajouraccessibility team heb ik goede ervaringen mee10:38
hajouren ubuntu beginners team10:38
hajourook10:38
hajourrest  weet ik niet10:38
hajourwant daar heb ik niet mee samen  gewerkt10:39
hajouro ja motu  team is ook oke10:39
hajouren design10:39
leoquanthajour, ping10:40
leoquantmootbot is broken10:40
hajourja mag ik zeker niet zeggen weer10:40
leoquanthoever is UndiFineD met zijn bot?10:40
hajoura ok10:40
hajourvrij ver als ik het goed heb begrepen10:41
hajourvanavond even vragen10:41
hajourals hij online komt10:41
leoquantik kan bell weer vragen, maar dan wordt het zeuren nietwaar?10:41
hajourwaarschijnlijk10:41
hajourmaar waarom zou je afhankelijk willen zijn10:42
leoquantik ga geen bot schrijven10:42
hajourals je er 1 van het nederlandse teamkankrijgen10:42
leoquantik ircvia een server zetten10:42
hajourhoeft toch niet10:42
leoquantzo!10:42
leoquanthihi10:42
hajourundi heeft er 110:42
leoquantja dat zou mooi zijn10:42
hajourik zal het proberen te onthouden10:43
leoquanthoeft niet10:43
leoquantik vraag wel10:43
hajourje kan het zelf ook vragen10:43
leoquantlol10:43
hajourhij heeft het al eerder aangeboden hier10:43
leoquantja, maar dat was een test bot hajour10:44
leoquant10:44
hajourik weet dsat hij een meeting bot aan het maken was10:44
leoquantdie gaf iedereen op rechten10:44
leoquant:P10:44
hajourvraag hem maar10:44
leoquantweet je ik weet dat ie druk is...10:45
leoquantmaar ik vraag10:45
hajourhij maakt hem toch al10:45
leoquantlatersz folks10:45
hajourdus geen exstra werk10:45
leoquantok10:45
hajourtot later leoquant10:45
hajourik ga eindelijk slapen10:45
hajourben moe10:45
hajourtot later10:46
leoquant CLICAP: now enabled: multi-prefix sasl identify-msg13:37
leoquant?13:37
Ronnieleoquant:  what?13:54
leoquantRonnie, ik begrijp mijn eigen experimenten niet meer :(13:55
Ronnietja, dat heb ik ook wel eens ;)13:55
leoquantfeitelijk connect ik via een tor en sasl howto met freenode met dan zonder tor13:56
leoquanthlarisch13:56
Ronniemet dan zonder tor...13:57
leoquantlol13:57
leoquantmaar dan..sorry13:57
Ronnieklinkt allemaal erg ingewikkeld13:58
leoquantde meest gekke berichten13:58
Ronnieis het ook nog ergens nuttig voor?13:58
leoquanthoi commandoline13:58
leoquantnee, ik wil een stabiele verbinding via ssl13:58
commandolinehoi leoquant13:58
Ronniewat is het verschil met een normale SSL verbinding naar freenode?13:59
leoquantmet sasl verbind je uiterst vroeg met de server13:59
leoquantdaarna hadelt die het autojoinen af14:00
leoquantn14:00
leoquantnickserv komt er niet meer aan te pas14:00
leoquantkijk eens hoeveel mensen rejoinen om hun cloak op te pikken14:01
leoquant: http://askubuntu.com/questions/6332/prevent-xchat-from-trying-to-join-channels-until-i-have-been-authenticated14:02
Ronnieja, dat zijn er erg veel14:02
leoquantik moet het exacter zeggen : bij sasl is het auth proces heel vroeg in het opstart proces14:03
leoquantRonnie, ツ14:03
Ronnieleoquant: kun je kijken of dit ook weer bij mij gebeurt14:03
Ronnieik heb namelijk sinds kort een irc proxy14:03
leoquantis goed14:03
leoquantvalt het jou niet? dat rejoinen om gecloaked te worden? alles goed Ronnie14:04
leoquantdirect je cloak14:04
Ronnieok, mooi :D14:04
leoquantalleen een cyote blaft bij volle maan14:05
leoquantcoyote14:05
Ronnieja, waarschijnlijk is die ook wel te veranderen, maar vind het wel een leuke standaard tekst14:05
leoquantyeah14:05
leoquanten dat alles via pidgin Ronnie ?14:05
leoquantof irssi14:06
Ronniepidgin (irc-more en irc-helper plugin) + bip (proxy)14:06
RonnieHet werkt nu eindelijk allemaal goed samen14:06
leoquantik las het gister ja, je BIP avontuur14:06
* Ronnie loves pidgin14:06
leoquantyep alles bijelkaar14:07
leoquantStefandeVries, kan ook niet zonder14:07
leoquantmaar ik ga14:07
StefandeVriesklopt :)14:07
leoquantstemmen14:07
Ronnieja, ik ga ook14:07
leoquanttot straks14:07
Ronnielater14:07
StefandeVriestot straks14:07
StefandeVrieshallo OerHeks14:09
OerHeksmiddag StefandeVries14:09
OerHekszo ik heb mijn gigabit netwerk op orde14:10
StefandeVriesZal snel aanvoelen zeker :)14:11
OerHeksja, onderling wel14:11
OerHeksen responce is ook sneller14:11
StefandeVriesen had je er eerst problemen mee, omdat het nu 'op orde' is?14:12
OerHeksja, financiele problemen :-D14:12
OerHekseten gaat voor, hé ?14:13
OerHekshoi erkan^14:13
erkan^Hoi OerHeks14:13
StefandeVriesja, overleven is dan toch belangrijker:P14:13
erkan^ik ga effe koffie pakken (-:14:13
StefandeVrieslaat 'm je smaken, erkan^14:14
DooitzedeJongGoodafternoon14:17
OerHeksmiddag DooitzedeJong14:17
* erkan^ drinkt nu een mokkakoffie (-:14:17
erkan^Goodafternoon DooitzedeJong14:18
erkan^ik kan beetje al engels schrijven (-:14:18
DooitzedeJongokee14:18
StefandeVrieserkan^: interessant :P14:19
OerHeksjij schrijft heel goed engels.14:19
RawChidAls je Engels schrijf is het nog beter.14:20
RawChidschrijft*14:20
RawChid:P14:20
DooitzedeJongHow are you?14:20
StefandeVriesRawChid, als je schrijfT schrijft...gaat het nog beter. :P14:20
StefandeVriesDooitzedeJong: We're all doing just fine, I assume.14:21
erkan^I am good. And you, RawChid ? I was to the work. it was a nice day14:21
RawChidThank you erkan^, I'm fine :)14:22
RawChidI suck at english though14:22
commandolinehey, this is a dutch channel :P14:22
RawChidGave a presentation in english this morning :P14:22
StefandeVriesWe love you anyway, RawChid :p14:22
DooitzedeJongYou have pech commandoline14:22
erkan^wow cool RawChid14:22
erkan^You are right, commandoline14:23
StefandeVriescommandoline: then tough luck :P14:23
erkan^lol14:23
RawChidcommandoline, kun je je naam misschien veranderen naar opdrachtregel? :P14:23
DooitzedeJong+114:23
StefandeVriesen RawChid naar RuwChid14:23
DooitzedeJongmoet men maar niet met nicknames gaan werekn14:24
OerHeksRawChid, Cli is wel een troetelnaampje dan :-D14:24
DooitzedeJonghaha14:24
erkan^haha RawChid but commandoline is a nice nickname14:24
DooitzedeJongA Cliname14:25
RawChidNow breaks my wooden shoe!14:26
StefandeVries:')14:26
StefandeVrieswie is er 5 maart bij de cursus Python?14:29
DooitzedeJongIk hoop dat het mij lukt14:29
* commandoline is aanwezig :P14:29
* erkan^ wilt ook aanwezig zijn, maar ik kan echt niet komen )-: omdat ik op zat. avond naar de verjaardagsfeeest ga14:31
commandolineerkan^: daar hebben we de logs voor, en veel plezier dan :)14:31
StefandeVriescommandoline: ah, fijn dat je er bent:P14:31
erkan^(-:14:31
DooitzedeJongAls ik tijd heb wil ik wel een verslag schrijven net zoals emiel gedaan heeft14:32
StefandeVrieshet valt precies op carnavalszaterdag dus of ik er ben weet ik nog niet zeker14:32
DooitzedeJongEn waar ik nu mee bezig ben14:32
commandolinehmm, carnaval hebben we hier in het noorden van het land geen last van :P14:33
DooitzedeJonghaha14:33
commandolineDooitzedeJong: als je tijd hebt, graag14:33
StefandeVriescommandoline: tsja..wonen in Limburg heeft soms voordelen14:34
DooitzedeJongHeel soms...14:34
DooitzedeJong:-D14:34
StefandeVriesmet vrienden de stad in, polonaise..heel kinderachtig, maar ook heel leuk :)14:34
DooitzedeJongoké14:34
StefandeVriesals het doorgaat, en anders ben ik gewoon hier :)14:35
DooitzedeJongoke14:35
StefandeVriescommandoline: al plannen of code gemaakt/geschreven voor zaterdag?14:36
commandolinehmm, we hebben die ene uitwerking van jou, zal ik die andere dan maken?14:36
StefandeVrieslijkt een goed plan14:36
StefandeVries:)14:37
commandolineen functies wilde ik uitleggen aan de hand v/h adresboekprogramma, dus daar moet ik ook nog even een uitwerking van maken.14:38
StefandeVriesvoor elke keuze bij if-elif-else een functie?/14:40
StefandeVries(behalve Afsluiten natuurlijk)14:40
commandolineeven het programma erbij pakken14:40
StefandeVriesoké14:41
DooitzedeJongEven tussendoor moet ik plug-ins gebruiken of toevoegingen?14:44
DooitzedeJongof add-ons?14:44
DooitzedeJongleoquant14:44
DooitzedeJong?14:44
commandolineleoquant was dacht ik ff weg...14:45
DooitzedeJongoke14:45
StefandeVriesal gevonden, commandoline14:45
StefandeVries?14:45
DooitzedeJongdoe ik straks wel search & destroy of search & replace14:45
commandolinenee, ik kan opeens geen webpagina mee laden, misschien problemen met de DNS server ofzo...14:46
StefandeVriesvreemd14:47
DooitzedeJong8.8.8.814:47
DooitzedeJong8.8.4.414:47
DooitzedeJonggoogle dns14:47
commandolinedat zijn de servers van google toch?14:47
commandolineja dus14:47
commandolinehehe, hij doet het weer14:48
DooitzedeJongmooi zo14:49
commandolineStefandeVries: idd, alle opties in een functie zetten. Het heeft weinig voordelen bij dit soort programma's, maar een beter voorbeeld ken ik zo niet.14:50
StefandeVriesalle opties in één functie, of alle opties in aparte functies?14:50
commandolineaparte functies14:50
StefandeVriesja14:51
leoquantDooitzedeJong, ?14:51
leoquantgoede middag allen14:51
StefandeVriescommandoline: en dan in les 6 een uitgebreider programma dat écht nuttig gebruik maakt van functies14:51
StefandeVriesleoquant: welcome back14:51
leoquantja net14:51
leoquantpff14:51
DooitzedeJongMoet ik plugins vertalen met plug-ins, add-ons of met toevoegingen14:52
DooitzedeJongtoevoegingen lijkt mij het beste Nederlands14:52
leoquantprima als RawChid akkoord is?14:52
leoquantoja, nog sorry voor mijn "inbraak" in jullie meeting RawChid .....14:53
commandolineStefandeVries: zoals?14:53
leoquantik had het beter met hannie even kunnen overleggen14:53
commandolineStefandeVries: het menu in een functie stoppen is trouwens al een wat beter voorbeeld.14:54
StefandeVriesdat weet ik nog niet, commandoline, maar 4 functies met daarin 5 statements..niet écht nuttig. om functies uit te leggen wel, natuurlijk, maar programmeertechnisch..14:54
StefandeVriescommandoline: waar wil je les 6 over houden? misschien dat we dan iets kunnen bedenken, vooraf14:54
DooitzedeJongZodat dat een duidelijk vervolg wordt op les 514:55
commandolineStefandeVries: ik had gedacht aan wat functies uit de standard library14:56
StefandeVriesDooitzedeJong: natuurlijk, dat lijkt me logisch ;)14:56
StefandeVriescommandoline: ah ja, daar had je het over, klopt. uit de sys, os etc. modules14:56
commandolinegewoon functies afronden dus, voordat we ons op classes en daarmee OOP storten.14:56
commandolineStefandeVries: wel alleen modules die nog niet met objecten e.d. werken lijkt me, maar idd, bijv. sys en os. En math lijkt me ook wel geschikt.14:57
StefandeVriesmisschien kunnen we ook een extra 'les' inplannen waarin alleen vragen worden gesteld (uiteraard alleen als daar behoefte aan is). en inderdaad, math is ook een goede module14:59
commandolineStefandeVries: als daar behoefte aan is, als we na vijf minuten klaar zijn dan is het een beetje zonde van de les.14:59
StefandeVriesdaarom ook eerst peilen :)15:00
commandolineja, kan de komende les wel even.15:00
StefandeVriesprecies15:00
commandolinehoewel het me meer wat lijkt voor aan het einde van de cursus, persoonlijjk.15:00
StefandeVriesjij bepaalt het uiteindelijk15:01
DooitzedeJongMisschien is het juist goed omdat tijdens de cursus te doen, zodat mensen niet onnodig afhaken omdat ze met vragen zitten die niet beantwoord kunnen worden15:02
commandolineDooitzedeJong: tot nu toe zijn alle vragen die gesteld worden beantwoord, maar we zullen het inderdaad de komende les even vragen.15:02
StefandeVriesen daarna door met OOP :)15:04
commandolineidd15:04
commandolineen dat dan wat afwisselen met handige modules :)15:04
StefandeVriesen dan...15:05
StefandeVrieszien we wel wat er gebeurt:P15:05
commandolinefiles & exceptions nog, en dan zijn er nog wat kleine dingetjes (and, or en not bijv.)15:07
StefandeVriesen shelves lijken me ook wel interessant15:08
StefandeVriesdan kun je dingen persistent maken15:08
commandolinedat kan ook via xml, json, databases (sqlite) en pickle, en die methodes worden wel meer gebruikt in de praktijk.15:10
StefandeVriesdat klopt ook wel weer ja15:10
commandolineik heb bijv. nog nooit die shelve module echt gebruikt, ik weet dat 'ie er is, maar dat is dan ook alles :P15:10
commandolinenou ja, we moeten maar zien welke modules we gaan behandelen, allemaal is toch onmogelijk.15:11
commandolineda's meer wat voor een vervolgcursus, zou ik zeggen.15:12
StefandeVriesja15:12
commandolinebelangrijker is om de benodigde basisprincipes te leren om die modules zelf te kunnen begrijpen met behulp van de docs.15:12
RawChidOver dat vragen uurtje. Mensen kunnen altijd vragen stellen hier. Hier zit regelmatig een Python kenner en ik heb  Tjibba toen geholpen met Python15:12
StefandeVriesJup, met de finale oplossing15:13
RawChidMisschien kun je dat nog meedelen15:13
commandolineja, goed idee.15:13
StefandeVriesdat is al vaker medegedeeld15:13
RawChidEn ik had nog een idee. Misschien ishet leuk om huiswerk mee te geven15:13
leoquantis tjibba niet een goeie voor dit team RawChid ?15:13
StefandeVriesRawChid: dat wordt ook al gegeven15:13
RawChidOh sorry, ik heb niets gezegd StefandeVries15:13
StefandeVriesStefandeVries: niet erg uiteraard :)15:14
commandolineklopt, maar ik heb het één keer niet gedaan, vandaar de verwarring denk ik.15:14
RawChidProgrammeerles is leuk, maar voor 90% moet je het toch gewoon zelf doen (als het niet meer is).15:14
leoquantmaken we een prijsvraag: na afloop van de workshops "wie maakt het handigste/leukste pythonprogje"?15:15
commandolineleoquant: goed idee :)15:15
RawChidHehe, moet je wel goed bepalen waar je op beoodeelt15:16
leoquantha dan stromen ze hier naar toe!!15:16
RawChidleoquant of Tjibba iemand is voor dit team. Ik weet het niet.15:16
leoquantik zal hem eens pingen15:16
RawChidIk vind dat zulke dingen vanzelf moeten rollen15:16
leoquantyep eigenlijk: ja15:17
leoquantmaar soms...15:17
StefandeVriesTjibba voor Mwanzo of Pythonteam?15:17
RawChidVoor mij is het niet zo binair (ja of nee, 1 of 0).15:17
RawChidPythonteam?15:17
leoquantnuh voor mwanzo15:17
StefandeVriesoké15:17
StefandeVrieswb commandoline15:23
* commandoline sloot het verkeerde venster :P15:23
RawChidpruts0r15:23
StefandeVrieszoiets dacht ik al, commandoline. maakt niet uit:P15:24
commandolinehmm, ik schrijf al die functies die 'adresboek' bewerken, en denk: 'class Adresboek' :P15:30
commandolinehebben we daar binnenkort iig wel een voorbeeld voor :)15:30
StefandeVriesja :)15:31
StefandeVriesmethoden, heerlijk:P15:33
commandolineja, ik ben dit niet meer gewend :P15:33
RonnieRawChid: ik heb vanmiddag een berichtje op je wiki pagina achtergelaten.15:34
RonnieCommandoline: hoe ver ben je al met je python cursussen? ik heb de laatste 2 niet meer gevolgd15:34
RawChidJa ik had je in een PM bedankt Ronnie! Maar hierbij nogmaals ;)15:34
Ronnieah, die PM is schijnbaar weggevallen, had nog wat problemen met bip, maar die zijn nu denk ik opgelost15:34
commandolineRonnie: die twee cursussen gingen over lists en dictionaries, loops waren al geweest. Nu functies15:34
commandoline(komende les)15:35
Ronnieah, dan begint nu het 'echte' werk15:35
StefandeVriesjup :)15:37
Ronnievoor personen die geïnteresseerd zijn: vanavond om 18:00 nederlandse tijd, worshop Loco-directory hacking (python web development)15:38
leoquantyep #ubuntu-classroom folks15:38
leoquanten chat voor de vraagjes15:39
Ronnietestdrive https://launchpad.net/testdrive kan erg interresant zijn voor alfa/beta testers15:40
RawChidIk wil binnenkort een workshop wiki geven15:41
StefandeVriesvooral doen :)15:41
RawChidIk zat te denken aan dinsdag 22 maart.15:41
* Ronnie geet misschien een keer internationaal workshop geven over jquery of google-maps plugin15:41
RawChidIk heb dan nog wel iemand nodig als assistent, om vragen door te spelen.15:42
DooitzedeJongDan ga ik daar een verslg van maken15:42
* commandoline heeft wel wat ervaring met jQuery, google-maps plugin niet.15:42
DooitzedeJong:P15:42
Ronniecommandoline: https://wiki.ubuntu.com/ubuntu-django-foundations/map15:43
commandolineoh, verkeerd gelezen :P15:43
RawChidHad je het tegen mij DooitzedeJong? Zo ja, leuk!15:43
DooitzedeJongkan15:44
DooitzedeJongAls ik tijd heb15:44
RawChidSure, doe maar wat je wilt15:46
RawChidleoquant, vind jij dinsdag 22 maart wel oke voor de wiki workshop?16:04
RawChidhttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/WikiInleiding16:08
hannieleoquant, ping16:28
RawChidHey hannie16:31
RawChid17:08:05 <+RawChid> http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/WikiInleiding16:31
RawChidHij komt er aan ;)16:31
hannieRawChid, jij krijgt leoquant ook niet te pakken zie ik16:39
RawChidDe beste man is volgens mij een bakkie leut aan het drinken16:39
hannieGelijk heeft ie16:39
hannieOf een pintje pakken16:39
RawChidLaatste wat ik vernomen heb van hem was het woord koffie, maar een pintje kan tegen deze tijd ook wel :P16:40
hannieRawChid, wat vind jij ervan als we een 1e les "Kennismaking met het Vt" gaan plannen?16:40
RawChidPrima16:41
DooitzedeJongWhat is Vt16:41
DooitzedeJong?16:41
RawChidIk heb NET de wiki workshop gepland voor 22 maart16:41
hannieDat wilde ik zo aan de baas voorstellen16:41
RawChidVertaalteam DooitzedeJong16:41
DooitzedeJongoke16:41
RawChidIk had nog niet met leoquant overlegd voor de datum,16:41
hannieZag ik, alleen stond er daarnet nog geen datum bij16:41
hannieIk kom ook bij je in de klas zitten 22-316:42
DooitzedeJongWe moeten niet teveel cursussen plannen in een week, en RawChid, wacht eerst maar tot dat commandoline klaar is met zijn cursus python16:42
hanniePython gaat nog heel lang duren16:42
commandolineDooitzedeJong: dat gaat nog wel even duren16:42
DooitzedeJongDaarom16:43
hannieGezien het aantal nog te behandelen onderwerpen16:43
RawChidIk wacxht niet op de Pythoncursus16:43
RawChidLaat die maar lekker doorgaan16:43
DooitzedeJongJe zou nog een op een vrijdag kunnen plannen16:43
hannieNee, lijkt me ook niet nodig. Er is geen verband16:43
RawChidEr is nu animo voor werkenMetDeWiki, staat los van Python16:43
commandolineplan gewoon jullie cursussen, het liefst niet op zaterdag 19:30, maar ik heb er geen probleem mee om 'm een keertje voor een andere cursus te laten vallen.16:44
RawChidIk heb het wel expres niet op zaterdag idd16:44
commandoline* uit te laten vallen16:44
hannieRawChid, er moet nog wel genoeg tijd om in te schrijven zijn16:44
RawChidhannie, dat is nu 3 weken16:44
RawChidEen week later is er GPG workshop op woensdag... Dus dan wordt het denk ik pas 2 weken later.16:45
RawChid3 weken zelfs (volgens mijn agenda)16:45
hannieIk kijk even16:45
commandoline3 weken is volgens mij wel genoeg zolang die datum nu dan maar verspreid wordt.16:46
RawChidJa, dat wilde ik vanavond gaan doen16:46
hannieZa 5-3 Python, wo 30-3 GPG, 22-3 Wiki, 23-4 IRC tips16:47
hanniecommandoline, is er elke zaterdag Python?16:47
commandolinehannie: in principe wel, ik kan geloof ik wel één weekend een keer niet binnen nu en een maand ofzo.16:48
hannieok, we gaan dus uit van praktisch elke zaterdag16:48
commandolineja, maar nogmaals, python kan best een keertje uitvallen voor een andere cursus.16:49
hanniecommandoline, ik ben nu met de dictionary aan het stoeien16:49
commandolineok, leuk :)16:49
hannieIk kan VT-les ergens in april of mei plannen, dan is het rustig16:50
hannieIk neem hier morgen wel contact over op met leo16:51
hanniegroetjes16:51
UndiFineD:)17:52
UndiFineDleoquant: die bot moet nog wel aan gewerkt worden17:52
UndiFineDhij logt nog niet17:52
UndiFineDen ik heb em nog flink in de verbouwing17:52
UndiFineDen aangezien ik overdag al genoeg php gezien heb ik dat iets wat ik meestal tot het weekend bewaar17:53
leoquantUndiFineD, heb jij nog contact met bell?18:02
UndiFineDja hoor :)18:02
leoquantjun jij eens informeren naar meetingology? en waarom het weg is hier?18:03
leoquantik zit bij sctibes te informeren naar een mootbot18:04
leoquant(scribes)18:04
leoquantmaar mootbot schijnt buggy te zijn18:04
leoquantOnderwerp voor #ubuntu-scribes is: Sorry, Mootbot is currently buggy and/or broken and I have no time to fix it at the moment. A18:05
RawChidleoquant, vind jij di 22 maart oke voor wiki workshop?18:12
leoquantmoment ik kijk even18:13
leoquantprima18:13
RawChidMooi, dan ga ik zo een bericht opstellen om te verspreiden18:13
leoquantik zal erbij zijn zowel als "regelaar" als ook deelnemer18:15
UndiFineD<UndiFineD> AlanBell: leoquant is wondering why meetingology left #Ubuntu-nl-mwanzo18:15
UndiFineD<AlanBell> meetingology: join #Ubuntu-nl-mwanzo18:15
UndiFineD<AlanBell> Cannot join channel (+r) - you need to be identified with services18:15
AlanBello/ leoquant18:15
leoquanthannie was er ook net....ik was niet aanwezig hier18:16
UndiFineD/cs -r #Ubuntu-nl-mwanzo18:16
leoquantik zal nog contact opnemen met haar18:16
leoquanthi AlanBell !18:16
RawChidhannie wilt een workshop vertalen geven, en vroeg wanneer dat het beste kan18:16
AlanBellmeetingology says Cannot join channel (+r) - you need to be identified with services18:16
leoquantAlanBell, done18:17
leoquantits ok now18:17
leoquantyeah!18:17
leoquantmy fault sorry18:17
AlanBellneed to finish meetingology and get it rolled into the main bots18:18
UndiFineDAlanBell: it was due to the cirus spamming bot18:18
UndiFineDvirus18:18
leoquantyes indeed18:18
AlanBellyeah, that was a pain18:18
leoquantthey come a waves mostly18:19
leoquantin18:19
leoquantthanks again AlanBell18:19
leoquantmootbot is a bit buggy/broken?18:20
AlanBellno problem18:20
AlanBellcouple of minor bugs and enhancements to do18:20
leoquantok18:20
AlanBellthe idea is that it is a supybot plugin, so could be installed in lubot3 etc18:21
AlanBellso all the loco channel bots would just grow meeting facilities18:21
leoquantindeed18:21
DooitzedeJongAre you manager of the locobots, AlanBell?18:22
AlanBellno18:23
AlanBellbut it was discussed at UDS with the bots team18:23
DooitzedeJongokay18:24
AlanBelltsimpson and jussi and pici are the main bot herders I think18:24
leoquantDooitzedeJong, but meetingology is made by AlanBell18:25
leoquantAlanBell,  and maybe seeker?18:25
leoquantorSeeker(chris)18:26
AlanBellmaybe, seeker wrote the initial mootbot18:26
leoquantor earlier maybe dennis kaarsemaker?18:26
leoquanthis names shows up in many projects18:27
leoquantuh,,bot-projects18:27
leoquantAlanBell, i am off for fam. things: dish/diner/etc.18:29
leoquantsee  you later18:29
AlanBello/18:30
DooitzedeJongleoquant?19:30
leoquantja DooitzedeJong ?19:30
DooitzedeJonghttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop/UDW/2011/Februari-Maart/SchrijvenCompizPlug-in19:30
DooitzedeJongVandaag weer wat toegevoegd19:31
leoquantdan je wel DooitzedeJong19:31
leoquant19:31
leoquantik ga het doorlezen19:31
DooitzedeJongIk zal in het weekend waarschijnlijk bezig met de overige verslagen van die dag, of een door jullie geselecteerden19:32
leoquantwerk je niet over de kop DooitzedeJong19:32
leoquantrustig aan ツ ok?19:32
DooitzedeJongZouden jullie prioriteiten willen stellen welk artikelen jullie als eerst willen hebben?19:32
leoquantis goed, dat wordt morgen.....19:33
leoquantis dat ok19:33
DooitzedeJongja hoor, ik ben met dit artikel ook nog wel even bezig19:33
leoquanthoe linkt de mwanzo wiki naar die pagina?19:33
DooitzedeJongnog niet19:33
leoquantoutstanding19:33
DooitzedeJongDoe ook nog maar niet, eerst moet het eerste artikel maar af zijn19:34
leoquantprima19:34
leoquantnogmaals bedankt, morgen zien we verder19:35
DooitzedeJongGeen valse beloften doen19:35
DooitzedeJongdat is de reden19:35
leoquantok19:36
DooitzedeJongeens?19:36
leoquantyep19:36
DooitzedeJongStemming gesloten :p19:36
leoquanthehe ik ben blij met mwanzo19:37
leoquantbye team19:37
leoquanttot morgen19:37
DooitzedeJongEn toen was leon weg19:38
erkan^unitquitv = Alomtegenwoordigheid ? :S19:57
erkan^RawChid, : ik zat te denken over wiki workshop. ik vind het leuk deelnemen. waarom? misschien wil ik in de toekomst ook met de wiki werken, bijvoorbeeld een handleiding over de vergrootglas ofzo (kan ook dat iemand wil me helpen als ik ben klaar mt de wiki --> redigeren)19:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!