/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/02/#ubuntu-no.txt

barfxrandr tells me the following: http://pastie.org/private/rssfnqsnhg5mzc90veqq while I would really like to change the resolution to 1280x72000:13
barfDet store spørsmålet her er hvorfor får jeg kun default 640x480 - 800x600? skjermens native oppløsning er 720p00:13
barfMå jeg finne en driver? Eller hva er greia?00:13
barfDet jeg ønsker meg er xrandr --mode 1280x720 --rate 6000:13
barfMen det gir ingen reaksjon00:13
geirhaDet virker som det er vesa driveren som brukes.00:17
geirhaHvilket skjermkort har du?00:17
Berge    08:24
Bergeehm08:24
xt 08:25
xtehm08:25
BergeTakk.08:26
xtLukke til.08:35
BergeMåtte kraften være med oss.08:41
Kagee-_-09:21
Kageefinnes det noen manpage der jeg kan lese om /dev/stdin ?21:07
geirhaman proc   kanskje21:31
geirhaDen /dev/stdin du ser i filsystemet er en symlenke21:32
geirhaBash har sin egen ting, ettersom systemer ikke nødvendigvis har /dev/stdin selv, så det står litt om den i manualen til bash også.21:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!