/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/02/#ubuntu-se-mote.txt

peetraHah! Idag kom jag ihåg. :D19:20
fdsvenssonmibbit funkar inte längre :- (19:27
HakanS#startmeeting19:31
meetingologyMeeting started Wed Mar  2 19:31:43 2011 UTC.  The chair is HakanS. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell.19:31
meetingologyUseful Commands: #topic #action #link #idea #voters #vote #chair #action #agreed #help #info #endmeeting.19:31
HakanSHej och välkomna till loco-mötet19:32
HakanSInnan vi drar igång mötet ber jag alla som ännu inte gjort det, att läsa mötesreglerna.19:32
HakanShttps://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/Riktlinjer19:32
HakanS Vilka är här för att närvara vid mötet? Ange gärna ert launchpad-id.19:32
Christofferchristoffer-holmstedt19:32
HakanSHakanS19:33
fdsvenssonfdsvensson19:33
vulfgarvulfgar19:33
peetrapeetra19:33
HakanSleonovo: Ska du vara med på mötet?19:35
HakanS#topic Punkt 1. Val av mötesordförande.19:35
meetingologyTOPIC: Punkt 1. Val av mötesordförande.19:35
HakanSVar vänliga att lämna förslag.19:35
Christofferpeetra19:36
peetraDu Håkan19:36
leonovoNej, jag är åhörare19:36
fdsvenssonChristoffer19:36
HakanSVi har fått tre förslag.19:36
HakanSNog med förslag?19:36
peetraTack, men jag är ogärna ordförande19:37
HakanSRösta genom att skriva Christoffer eller HakanS.19:38
HakanSChristoffer19:38
Christoffer+019:38
fdsvenssonChristoffer19:38
peetraHakanS19:39
vulfgar019:39
HakanSChristoffer är vald till mötesordförande.19:40
ChristofferTackar19:40
Christoffer#topic Punkt 2. Val av protokollförare19:40
peetraHakanS19:40
vulfgarpeetra19:40
HakanS#chair Cristoffer19:41
meetingologyWarning: Nick not in channel: Cristoffer19:41
meetingologyCurrent chairs: Cristoffer HakanS19:41
HakanS#chair Christoffer19:41
meetingologyCurrent chairs: Christoffer Cristoffer HakanS19:41
Christoffer#topic Punkt 2. Val av protokollförare19:41
meetingologyTOPIC: Punkt 2. Val av protokollförare19:41
peetraHakanS19:41
Christoffer2 förslag några fler?19:41
ChristofferNog med förslag,19:42
ChristofferRösta genom att skriva HakanS eller peetra19:42
fdsvenssonHakanS19:42
vulfgarpeetra19:42
peetra019:42
peetravänta nu, sorry19:42
peetraHakanS19:42
HakanS+019:42
Christoffer#agreed HakanS vald till protokollförare19:43
ChristofferVerkar inte fungera som jag förväntade mig men vi går vidare19:43
Christoffer#topic Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te6/protokoll19:44
meetingologyTOPIC: Punkt 3. Godkännande av protokoll från senaste mötet https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te6/protokoll19:44
ChristofferNågra synpunkter?19:44
peetraInternal Server Error19:44
ChristofferObsvera att senaste mötet blev inställt på grund av för få deltagare så detta är protokollet från 2a februari19:45
Christofferpeetra försök igen...har fått det några gånger jag med.19:45
HakanSInga synpunkter på protokollet19:45
peetraProtokollet stämmer med det jag kommer ihåg.19:46
Christoffervulfgar något att invända?19:46
fdsvenssonJag anser att vi röstade fram Peetra19:46
vulfgarnej19:46
fdsvenssontill serveradmin19:46
fdsvensson+!19:47
Christofferfdsvensson har ordet19:47
Christoffervarsågod19:47
fdsvenssonNär vi röstade om Peetra skulle få tillgång till19:48
fdsvenssonservern så ändrade Håkan på19:48
fdsvenssonfrågan, vi röstade för att hon skulle det19:49
fdsvenssonKlar19:49
Christoffer!19:49
* Christoffer talar19:49
ChristofferRöstningen handlade om "21:09:59 <meetingology`> Voting ended on: Kan Peetra be att få bli serveradmin? "19:49
Christoffermedan peetra tolkade det som att vi gav hennes stöd. Skall jag ändra protokollet och gå strikt efter frågan som röstades om?19:50
Christofferklar19:50
fdsvensson+19:50
Christofferfdsvensson har ordet19:50
fdsvenssonDet är den frågan jag menade, vi kom överens om att19:51
fdsvenssonrösta för att hon skulle få bli det19:51
fdsvenssonsedan ändrade Håkan det till att vi skulle ge henne en klapp på ryggen Klar19:52
peetraI slutet av protokollet står att jag har stöd av mötet och det var vad jag ville ha, så jag är nöjd med protokollet.19:52
ChristofferNågon annan som har något de vill säga?19:52
peetrasrry19:53
peetraå klar.19:53
* peetra rodnar19:53
Christofferfdsvensson, peetra är nöjd med protokollet som det är. Vill du lämna förslag på förändring eller kan du tänka dig att godkänna nuvarande protokoll?19:53
fdsvenssonDet var svårt19:54
fdsvenssonSka man följa spelreglerna så borde det ändras19:55
fdsvenssonOkej för den här gången Klar19:55
Christoffer#vote Kan vi godkänna protokollet från IRC möte 6 och lägga protokollet till handlingarna?19:56
meetingologyPlease vote on: Kan vi godkänna protokollet från IRC möte 6 och lägga protokollet till handlingarna?19:56
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)19:56
Christoffer+119:56
meetingology+1 received from Christoffer19:56
HakanS+119:56
meetingology+1 received from HakanS19:56
fdsvensson+19:56
peetra+119:56
meetingology+1 received from peetra19:56
vulfgar+119:56
meetingology+1 received from vulfgar19:56
fdsvensson+019:56
Christofferhmm, registreras inte din nolla fdsvensson?19:57
Christoffertesta enbart nolla och se ifall botten är uppdaterad19:57
fdsvenssoninte den första :(19:57
fdsvensson0+019:57
fdsvensson+019:57
Christoffer#endvote19:58
meetingologyVoting ended on: Kan vi godkänna protokollet från IRC möte 6 och lägga protokollet till handlingarna?19:58
meetingologyVotes for:4 Votes against:0 Abstentions:019:58
meetingologyMotion carried19:58
Christoffer#agreed Protokoll från IRC möte 6 kan läggas till handlingarna. En "abstention" uteblev från sammanställning av irc-boten.19:58
Christoffer#topic Punkt 4. Formerna för val av Team Leader och Team Contact19:59
meetingologyTOPIC: Punkt 4. Formerna för val av Team Leader och Team Contact19:59
ChristofferHakanS har ordet19:59
Christoffervarsågod19:59
HakanSTack.19:59
peetra!20:00
fdsvensson!20:00
HakanSEftersom vi har lyft ut en hel av loco-diskussionerna från forumet så är frågan hur vi gör med TL- och TC-valen.20:00
vulfgar!20:01
HakanSSom jag ser det så kan vi ha valet på 4 olika sätt.20:01
HakanS1. I forumet.20:02
HakanS2. I Drupal-portalen.20:02
HakanS3. I Launchpad.20:02
HakanS4. På ett IRC-möte.20:02
HakanSOavsett hur valet sker rent praktiskt så anser jag personligen att det bara ska vara medlemmar i vårt launchpad-team som ska ha rösträtt-20:04
HakanSKlar.20:04
ChristofferTack20:04
Christofferpeetra har ordet20:04
Christoffervarsågod20:05
Christoffer!20:05
peetraTyvärr så går det ju inte att ha en omröstning på  IRC ang. Teamleader och -contact. Det finns inte intresse inom gemenskapen för denna metod att jobba.20:05
peetradrupalens omröstningsmetoder är inte tillförlitkliga om det inte är reggade medlemmar i drupal som röstar20:05
peetraOm Vulfgar orkar dra rumban i forumet, så skulle det enligt mig vara det optimala för omröstning.20:06
peetraLP hade jag inte tänkt på alls, så den säger jag inget om än.20:06
peetraKLAR för nu20:06
ChristofferTack peetra fdsvensson har ordet20:06
Christoffervarsågod20:06
fdsvenssonJag håller med Peetra om att irc är förkassligt20:07
fdsvenssonjust nu, däremot på en plats på forumet typ som inne i cafet20:07
fdsvenssondär bara medlemmar kan se och det inte skvätter ner suporten20:08
fdsvenssonKlar20:08
Christoffertack fdsvensson20:08
Christoffervulfgar har ordet20:08
Christoffervarsågod20:08
vulfgarVi kan nominera i forumet och dom som nomineras kan presentera sej i forumet och/eller portalen/wikin. Vi kan ha diskussioner i forumet och avsluta med en omröstning på IRC. Det är viktigt att ha en valförättare som håller ihop det hela, håller ordning på vilka som nominerats och accepterat osv.20:09
vulfgarFördelen med att hålla omröstningen på IRC är att vi måste göra ett fulhack för att ingen ska kunna se resultaten innan omröstningen är avslutad.20:09
vulfgarJag håller med Håkan om att dom som röstar ska vara medlemmar i LP, men anser inte LP är rätt plats för val/valkampanj.20:09
vulfgarKlar20:09
Christoffertack vulfgar20:10
HakanS!20:10
ChristofferJag har ordet20:10
ChristofferJag personligen gillar IRC och mailinglista. Men det är inte viktigt här. Jag har varit med sedan i november och har inte koll på hur tidigare omröstningar har gått till men jag tror det bästa är att göra som förr.20:11
vulfgar+20:11
Christofferforum låter som en bra idé och ha det internt på LoCo delen20:11
fdsvensson+20:11
Christofferklar20:12
Christofferreplik från vulfgar20:12
Christoffervarsågod20:12
vulfgarPeetra undrade om jag orkade hålla i en valkampanj på forumet igen och svaret blir nej, det blir för stökigt.20:12
vulfgarDet är väldigt mycket mer jobb än vad dom flesta tror att hålla rubbet i forumet. Särskilt strulet med omröstningen, vad man gör vid lika röstetal osv.20:13
vulfgarPå IRC kan man lättare improvisera om något sådant skulle hända20:13
vulfgarklar20:13
ChristofferTack vulfgar20:13
Christofferreplik från fdsvensson, sedan HakanS20:13
Christoffervarsågod20:13
fdsvenssonAtt ha röstningen i LoCo delen går inte om vi inte gömmer den för suporten20:14
fdsvenssonDet är alltid stökigt när det är val. Det är regel utan undantag :(20:15
fdsvenssonKlar20:15
ChristofferTack fdsvensson20:15
ChristofferVarsågod HakanS20:16
HakanSDet är faktiskt rätt smidigt att lägga upp omröstningar i vår launchpad-sida.20:16
HakanSMan lägger upp röstnings-alternativen samt start- och slut-tid. (datum och klockslag).20:16
HakanSResultatet visas inte förrän omröstningen är avslutad.20:16
peetra+20:16
fdsvensson+20:17
HakanSMan kan ange om det ska vara möjligt att ändra sin röst eller ej.20:17
HakanSDiskussionerna och nomineringarna anser jag däremot inte ska ske i launchpad. De sker lämpligen i forumets loco-kategori.20:18
HakanSKlar-20:18
ChristofferTack HakanS20:18
ChristofferReplik från peetra20:18
Christoffervarsågod20:18
peetraSkulle vi kunna ha en testomröstning på LP?20:19
HakanS+20:19
peetraÅ på detta möte bestämmande utesluta de vi INTE vill använda?20:19
peetraKLAR20:19
ChristofferTack peetra20:19
ChristofferReplik från fdsvensson20:19
ChristofferVarsågod20:20
fdsvenssonJag tycker fortfarande att diskussionerna bör ske på annan plats än öppet20:20
peetra+20:21
fdsvenssonför de stackars suport användarna, annars är jag för röstningen på LP Klar20:21
ChristofferTack fdsvensson20:21
ChristofferReplik från HakanS20:21
Christoffervarsågod20:21
HakanSJag kan lägga upp ett testval på launchpad.20:22
HakanSKanske ett val om vad vi ska använda för system för att hålla val. ;)20:22
HakanSKlar.20:22
ChristofferTack HakanS20:22
ChristofferReplik från peetra20:22
Christoffervarsågod20:22
peetraVi kan skapa en tillfällig valkategori under LoCo-kategorin, som vi efteråt låser, om forumet tycker det är ok. Den kan vara20:22
peetraosynlig20:23
Christoffer!20:23
peetramen jag tycker att det är lite väl få deltagare att vestämma det nu20:23
peetraKLAR20:23
ChristofferTack peetra20:23
ChristofferJag har ordet20:23
ChristofferLP låter som ett bra förslag att hålla omröstningen på.20:23
ChristofferJag vet inte hur mycket strul det blir att hålla något synligt för läsning men låst för postning endast för medlemmar i LP-gruppen.(LoCo-delen)20:24
ChristofferFör jag är i princip emot att börja göra delar osynliga20:24
Christofferdet bygger inte förtroende20:24
fdsvensson+20:24
HakanS!20:24
ChristofferKlar20:25
Christofferfdsvensson har begärt replik20:25
Christoffervarsågod20:25
fdsvenssonOsynligt menar jag inte, men du måste söka medlemsskap20:25
fdsvenssonför att få se Debatt. Något liknande kan man göra20:26
fdsvenssondå är man medveten på var man hamnar :) Klar20:26
ChristofferTack fdsvensson20:27
ChristofferHakanS är enda namnet på talarlistan. Är det någon som vill lämna förslag till beslut då vi har diskuterat punkten i 30 minuter nu, ställ er på talarlistan.20:27
ChristofferHakanS har ordet20:27
Christoffervarsågod20:27
vulfgar!20:27
fdsvensson!20:28
HakanSJag tycker att forumets loco-kategorin är lämplig för nomineringar och diskussioner. Där måste man vara medlem för att få skriva, men alla kan läsa.20:28
HakanSJag är bestämt emot att dessa diskussioner ska vara dolda.20:30
HakanSDet börja bli bråttom att ta beslut i denna fråga. Nomineringarna bör börja inom några veckor.20:31
HakanSKlar.20:31
ChristofferTack HakanS20:31
Christoffervulfgar har ordet20:31
Christoffervarsågod20:31
vulfgarTack!20:31
vulfgarJag tycker vi verkar överens om att diskussionen kring valet sker i forumet, men att valet sker på annat sätt. Jag gillar inte heller tanken på att diskussionen ska vara dold, men däremot så är det vettigt att endast LoCo-medlemmar kan skriva.20:31
vulfgarVerkar som en bra idé att testa omröstning på LP så kan vi avgöra efter testet hur vi vill göra.20:31
vulfgarDet viktiga är att inte ha omröstning i forumet, tycker jag.20:32
vulfgarklar20:32
Christoffertack vulfgar20:32
Christofferfdsvensson har ordet20:32
Christoffervarsågod20:32
fdsvenssonLP verkar vi vara överens om, jag är bara orolig att skrämma bort fler användare,20:33
fdsvenssonmen vi har ju bra moderatorer så kör i vind Klar20:34
ChristofferTack fdsvensson20:34
ChristofferTalarlistan är tom20:34
ChristofferMitt förslag är:;20:34
ChristofferVal till Team Leader och Team Contact våren 2011 görs genom Launchpad och gruppen Ubuntu-se.20:34
ChristofferNominering och diskussion sker genom forumet på http://www.ubuntu-se.org/forum ... LoCo-delen20:35
ChristofferJag tror inte vi har tid att vänta till sista mars för att besluta om detta utan att vi röstar om det nu. Även om vi bara är fem här.20:35
peetra+20:36
ChristofferOm det skulle gå på tok vid testomröstning så kallar HakanS på ett extra insatt möte20:36
Christofferklar.20:36
Christofferpeetra har ordet20:36
Christoffervarsågod20:36
peetraKan vi ta det som två omröstningsfrågor? KLAR20:36
ChristofferRöstningen i en del och Nominering/diskussion i den andra frågan?20:36
peetraJust det20:36
ChristofferJo, det går.20:37
fdsvensson?20:37
Christofferpeetra önskar att dela upp frågan så att möjlighet ges att t.ex. rösta för att omröstning sker via launchpad men att vara emot nominering/diskussion sker på forumet.20:37
Christofferoch jag ser inget hinder med det20:38
fdsvensson+020:38
ChristofferTalarlistan är tom. Kan vi gå till beslut?20:38
vulfgarja20:39
fdsvensson+120:39
HakanSja20:39
* Christoffer förbereder omröstningsfråga20:39
Christoffer*or20:39
Christoffer*frågor20:39
Christoffer#vote Kan val till Team Leader och Team Contact våren 2011 ske genom stängd omröstning via Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ?20:41
meetingologyPlease vote on: Kan val till Team Leader och Team Contact våren 2011 ske genom stängd omröstning via Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ?20:41
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:41
Christoffer+120:41
meetingology+1 received from Christoffer20:41
peetra020:41
meetingology0 received from peetra20:41
fdsvensson+120:41
meetingology+1 received from fdsvensson20:41
vulfgar020:41
meetingology0 received from vulfgar20:41
HakanS+120:42
meetingology+1 received from HakanS20:42
Christoffer#endvote20:42
meetingologyVoting ended on: Kan val till Team Leader och Team Contact våren 2011 ske genom stängd omröstning via Launchpad-gruppen https://launchpad.net/~ubuntu-se ?20:42
meetingologyVotes for:3 Votes against:0 Abstentions:220:42
meetingologyMotion carried20:42
Christoffer#vote Kan nominering till Team Leader och Team Contact våren 2011 samt diskussion inför valet ske via forumsdelen "LoCo Sverige" på forumet http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/ ?20:43
meetingologyPlease vote on: Kan nominering till Team Leader och Team Contact våren 2011 samt diskussion inför valet ske via forumsdelen "LoCo Sverige" på forumet http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/ ?20:43
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)20:43
Christoffer+120:43
meetingology+1 received from Christoffer20:43
fdsvensson+120:43
meetingology+1 received from fdsvensson20:43
HakanS+120:43
meetingology+1 received from HakanS20:43
peetra+120:43
meetingology+1 received from peetra20:43
vulfgar+120:43
meetingology+1 received from vulfgar20:43
Christoffer#endvote20:44
meetingologyVoting ended on: Kan nominering till Team Leader och Team Contact våren 2011 samt diskussion inför valet ske via forumsdelen "LoCo Sverige" på forumet http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/ ?20:44
meetingologyVotes for:5 Votes against:0 Abstentions:020:44
meetingologyMotion carried20:44
Christoffer#agreed Val till Team Leader och Team Contact sker via omröstning inom Launchpadgruppen ~ubuntu-se20:44
Christoffer#agreed Nominering och diskussion inför valet sker via forumsdelen "LoCo Sverige" på http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/20:45
Christoffer#topic Punkt 5. Avrapportering från projektgrupperna.20:45
meetingologyTOPIC: Punkt 5. Avrapportering från projektgrupperna.20:45
peetra!20:46
HakanS!20:46
Christofferpeetra har ordet20:46
Christoffervarsågod20:46
peetraJag ville rapportera att jag jobbat med forumfilerna nu här hemma20:46
peetramen.....20:46
peetrajag hade en kort tillgång till servern, men den gick endera sönder, eller så togs jag bort utan desto mera information. Jag föredrar att tro det tidigare alternativet. :P Iallafall, så är jobbet jag ville göra ganska klart och jag inväntar johanres pm-svar.20:46
peetraMesta jobbet är dock kvar om jag inte får servern-tillgången, för uppdateringen/MODifikationen Topic Solved kräver både mysql-, server- och ACP-tillgång, samt kunskap om ACP:n. Jag tycker det är en väldigt krävande MOD rent administrativt, men kan ju den.20:46
peetraInge mer med det, allt verkar ordna sig, bara man har tid. :D20:47
Christofferpeetra Något mer du vill säga?20:47
peetranej20:48
peetrasrry KLAR20:48
ChristofferHakanS har ordet20:48
Christoffervarsågod20:48
HakanSNär det gäller projektet med att ta fram flygblad så är vi på gång.20:50
HakanSSamma sak med projektet Webbplatsens design. Jag har varit i kontakt med det danska locot och blivit lovad de phpbb-tema-filer som de tagit fram.20:51
HakanSKlar.20:52
ChristofferTack HakanS20:52
ChristofferTalarlistan är tom. Någon mer som vill säga något?20:52
peetra!20:52
Christofferpeetra varsågod20:52
fdsvensson!20:53
peetraBara önskan om att vi ska få tag på folök som faktiskt jobbar med servern, även om jag får tillbaka mina rättigheter til den, så är jag bara kapabelk att sköta sånt som webmasters sysslar med.20:54
peetraKLAR20:54
peetraeller...20:54
peetraJag hoppas Håkan har tid att ägnba lite tid åt detta.20:54
peetraNu klar.20:54
ChristofferTack peetra20:54
Christofferfdsvensson har ordet20:54
fdsvenssonHur gör vi med röstningen, ska man få ändra sin röst? Klar20:54
Christoffervarsågod20:54
peetra+20:55
vulfgar+20:55
Christofferpeetra varsågod20:55
peetraJag tycker man ska få ändra sin röst. KLAR20:55
ChristofferObservera att vi har lämnat punkten om val av Team Leader/Team Contact. Får jag be er ta detta efter mötet.20:55
Christoffervulfgar har begärt replik20:56
Christoffervarsågod20:56
vulfgarGällde fdsvenssons inlägg så det får vi ta senare ;)20:56
ChristofferTack vulfgar20:56
ChristofferNågon mer som har något att rapportera från projektgrupperna?20:57
ChristofferJag tolkar tystnaden som ett nej20:57
Christoffer#topic Tidpunkt för nästa möte20:57
meetingologyTOPIC: Tidpunkt för nästa möte20:57
ChristofferFörslag ligger:20:57
ChristofferOnsdagen den 30:e mars 20:30 - 21:30 (4 veckor från mötets datum).20:57
ChristofferNågot motförslag?20:57
vulfgar!20:58
Christoffervulfgar har ordet20:58
peetra!20:58
Christoffervarsågod20:58
vulfgarOnsdagar ojämna veckor mellan kl 17 och kl 21 har Gnutiken återkommande installations- och reparationskvällar för Ubuntu och andra GNU/Linux-distributioner med gratis support för privatpersoner. Jag tycker därför det vore bättre att möten förläggs till jämna veckor så att det inte blir konflikt mellan mötena och denna service.20:58
vulfgarDet kanske inte berör så många, men med tanke på hur få vi är på mötena så... ;)20:58
vulfgarKlar20:58
ChristofferTack vulfgar20:58
Christofferpeetra har ordet20:58
Christoffervarsågod20:59
peetraJag sku helst se att vi tar det om tre veckor, men vilken är den ojämna veckan?20:59
peetraDet är om fyra veckor20:59
peetradet ojämna.20:59
peetraJag föreslår 23/3 20:30-21:3021:00
peetraKLAR21:00
ChristofferNågra fler förslag?21:00
ChristofferJag tolkar tystnaden som nej.21:00
ChristofferVi röstar förslagen mot varandra. +1 för ena förslaget och -1 för andra förslaget.21:01
Christoffer#vote Val av datum för nästa möte(tidpunkten är 20:30 - 21:30 oavsett alterntiv). +1 för 23/3 (3 veckor framåt, vecka 12) och -1 för 30/3 (4 veckor framåt, vecka 13)21:02
meetingologyPlease vote on: Val av datum för nästa möte(tidpunkten är 20:30 - 21:30 oavsett alterntiv). +1 för 23/3 (3 veckor framåt, vecka 12) och -1 för 30/3 (4 veckor framåt, vecka 13)21:02
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)21:02
vulfgar+121:03
meetingology+1 received from vulfgar21:03
fdsvensson+121:03
meetingology+1 received from fdsvensson21:03
peetra+121:03
meetingology+1 received from peetra21:03
Christoffer+121:03
meetingology+1 received from Christoffer21:03
HakanS+121:03
meetingology+1 received from HakanS21:03
Christoffer#endvote21:03
meetingologyVoting ended on: Val av datum för nästa möte(tidpunkten är 20:30 - 21:30 oavsett alterntiv). +1 för 23/3 (3 veckor framåt, vecka 12) och -1 för 30/3 (4 veckor framåt, vecka 13)21:03
meetingologyVotes for:5 Votes against:0 Abstentions:021:03
meetingologyMotion carried21:03
ChristofferSlut på punkter på dagordningen21:03
ChristofferNågon som har något övrigt att säga innan avslut?21:03
fdsvensson121:03
fdsvensson!21:03
Christofferfdsvensson har ordet21:03
Christoffervarsågod21:03
fdsvenssonSamma som jag sa innan då vi inte avhandlade det21:04
fdsvenssonKlar21:04
ChristofferTack fdsvensson21:04
vulfgar!21:05
ChristofferJag vill inte vara otrevligt men jag ser det som en punkt vi kan ta efter mötet eftersom vi endå inte kan ta någora beslut under mötet. Om vi diskuterar det efter mötet så är ordet fritt och lite smidigare21:05
vulfgarok21:05
fdsvenssonAha21:05
Christofferfdsvensson några invändningar mot det?21:05
fdsvenssonAbsolut inte, mycket bra :) Klar21:05
ChristofferDå tackar jag alla för sitt deltagande.21:05
Christoffer#endmeeting21:06
meetingologyMeeting ended Wed Mar  2 21:06:00 2011 UTC.  Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell . (v 0.1.4)21:06
meetingologyMinutes:        http://mootbot.libertus.co.uk/ubuntu-se-mote/2011/ubuntu-se-mote.2011-03-02-19.31.moin.txt21:06
peetraHakanS: !!!!21:06
HakanSpeetra: Ja+21:06
HakanSJa?21:06
peetraHar vi tänkt ha ett git-projekt på webb-design-tjosan? Eller ska det finnas nån typ ftp-server där vi samarbetar?21:07
ChristofferNu måste jag sova. Får undersöka varför vissa omröstningar och #agreed inte fungerade som jag trodde =)21:08
Christoffergonatt21:08
fdsvenssonJag var bara rädd att det var någon överkörning här iom röstningen21:08
peetraIofs, så vet jag inte riktigt hur mycket min del kommer att bestå av, men versionshantering känns bara SÅ RÄTT: :)21:08
HakanSpeetra: Jag har inte tänkt så mycket på det.21:08
peetrafdsvensson: Det var det säkert, bara vi frågar tillräöckligt måpnga personer. ;-)21:09
fdsvenssonKlart det var ;)21:09
peetraHakanS: Jag vet att LP ska ha sina versionhanterare, men guthub passar så bra för webbprojekt, så jag vill inserta n liten tanke om github vakom örat på dig, HakanS :)21:10
* peetra kramar om HakanS för att han ska komma ihåg att undermedvetet fundera på github. :P21:10
fdsvenssonHakan e gift :(21:11
vulfgarHan kan väl få bli kramad för det? ;)21:12
peetraVad bra, föär jag är str'ngt bunden jag med. Men IRC-öl å kramar har jag rätt å bjuda på. :P21:12
HakanSpeetra: Får funder på det. ;)21:12
peetraÅ pussar, men det brukar bli akward med dem. :P21:12
fdsvensson?21:13
vulfgar<321:13
HakanSKramar kan man aldrig få för mycket av.21:13
vulfgar21:13
fdsvenssonDet beror på vad för kramar21:14
peetraHihi21:14
vulfgarDär fick jag tillett hjärta. Äntligen! ♥♥♥21:14
peetravulfgar, hur gör du hjärtanen?21:15
vulfgarmetatangenten nertryckt och klicka på < och på 321:15
peetra<321:16
fdsvenssonmeta?21:16
vulfgar21:16
vulfgarHos mej är det windowstangenten21:16
peetraJag trodde meta var den som har någe rutor å swyush på, nån kallar de för någe windows21:16
vulfgarDet kan man ställa in under administration > keyboards21:16
peetraMen det funkar inte här iallafall.21:16
peetraAha, jag får allt ställa in det då. :)21:17
vulfgarFunktionen är lite lynnig :P21:17
peetra<321:17
peetraMen kul å skicka hjärtan, fast de ser fel ut. :P21:17
fdsvenssonJag har undrat vem det är som bröstar sig :-)21:18
vulfgar♥♥♥♥♥21:18
peetraHerrejösse, KDE:s Tanmgentbordinställningar är på flera sidor. :P21:19
vulfgarDet funkar bara om jag trycker ner < väldigt snabbt. Om jag är för långsam så funkar det inte.21:19
fdsvensson<321:19
peetra<3<21:19
peetrahahha21:19
peetraJag roade mig i skolan med å få halva klassen i panik, jag uppmanade dem att trycka på CTRL-ALT-F2 :D21:20
peetraSå gick jag...21:20
fdsvensson?21:20
peetraDu kan testa, du kommer tillbaka med CTRL-ALT-F721:21
peetramen det berättar man inte åt folk meddetsamma egentligen. :P21:21
fdsvenssonAha, det var fult ha ha21:22
peetra8)21:22
fdsvenssonDu är lika ful som jag he he21:22
vulfgarEn sån rackare du är peetra... ;)21:23
fdsvensson3<21:24
peetraLite kulmåste man ju få ha. :P21:25
vulfgarNu måste jag dra. Tjingeling!21:27
fdsvenssonHittade en ny fjälla :-)21:29
fdsvenssonFast hon e hårt hållen :821:30
fdsvensson:(21:30
peetraDet brukar orsaka problem, jo.21:30
fdsvenssonJo :)21:30
fdsvenssonNej jag trodde det var nåt fel :(21:31
fdsvenssonNu e ja krånglig kanske :)21:32
fdsvenssonJag är lyckligt gift sen 17 år :)21:33
peetraHaha21:33
fdsvenssonHAHA?21:34
fdsvenssonFaktiskt, det gäller att hitta någon av rätt kvalite21:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!