/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/02/#ubuntu-vn.txt

hidetransáng ra mà đã đông zui quá00:15
hidetranlol00:15
GeekCompvubuntor037: có vấn đề gì không bạn?01:06
vubuntor03701:07
GeekCompbạn cứ nêu câu hỏi ra đây, ai rảnh thì sẽ giúp bạn01:07
vubuntor037ma bên win co 4 file nếu xóa thì máy sẽ không khởi động dc chắc máy anh biết01:08
=== vubuntor178 is now known as dungwd
vubuntor037ma bên U có giống vậy không hả01:09
GeekCompuhm01:09
dungwdPri . Partion 1 cài win 7 , Pri. Partition 2 cài Ubuntu, menu boot do ubuntu tao ra, giờ làm sao để ghost mà sau này không dùng đĩa CD01:09
GeekCompcũng gần giống01:09
GeekCompdungwd: dùng ghost4linux01:10
GeekComptích hợp sắn trong 1 số hirenbootcd hiện nay01:10
GeekCompvubuntor037: có nhiều file lắm, điển hình là thư mục /boot01:10
dungwdtrong Hiren boot à01:13
dungwdcó bài tut nào trên mạng không?01:13
GeekCompuhm, bạn vô phần Mini Linux01:13
vubuntor037mà ví chỉ file /boot ma mất thỉ minh copy bo vào chạy không hả ah;vi du như là củng phiên01:13
dungwdrồi, biết phần đó01:14
GeekCompkhi boot vô được Mini Linux thì chuột phải tìm menu Ghost4Linux01:14
GeekCompvubuntor037: cũng có thể được, rồi sau đó chroot hệ thống để update grub01:15
dungwdTrong ubuntu , dùng PHP editor nào là hay nhất?01:15
vubuntor037mà nếu như máy không khỏi động dc sao mà copy dc hả.nó đâu có chức năng desktopmini nhu la của win01:16
GeekCompdungwd: tùy từng người cảm nhận01:16
nobawk!network-pm01:16
ubot2Để tắt power management của cạc mạng, xem http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Mạng,_mạng_không_dây,_và_các_thiết_bị_mạng01:16
nobawkdungwd: vim, emacs, gedit01:16
bksupybotTitle: Mạng, mạng không dây, và các thiết bị mạng – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)01:16
dungwdhic...01:17
vubuntor037sao may anh01:18
nobawk!find linux-alsa-backport01:19
nobawkubot2: shit01:19
nobawk!find alsa-backport\01:19
nobawk!find linux-modules01:19
ubot2Factoid 'shit' not found01:19
vubuntor037vì vậy đây hả01:19
nobawk!find backport01:19
nobawkchán con ubot2 này quá đi01:19
nobawkGeekComp: đang dùng ubuntu search hộ xem cái gói alsa backport tên đầu đủ là gì01:20
nobawkGeek|google: nhìn câu trên01:20
vubuntor037Geek :của em sao hả01:21
Geek|googlenobawk: e đang windows01:21
=== Geek|google is now known as GeekComp
vubuntor425nobawk: cho hoi3 cai101:22
vubuntor037 bạn thử nói coi01:23
vubuntor037đánh tiếng việt nha01:23
vubuntor425http://paste.ubuntu.com/574233/01:24
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)01:24
vubuntor425bi5 loi nay ne01:24
vubuntor425vubuntor037: biet sua loi ko01:24
vubuntor037đợi tí01:25
GeekCompvubuntor037: bạn nói lại cái01:25
GeekCompmình bị dis mạng01:25
GeekComp!ask01:25
GeekCompvubuntor037: nói cái chi01:25
GeekCompvubuntor037: "dzậy nếu ngày xưa ko có desktop mini bạn sẽ làm gì?" trả lời câu này chưa?01:25
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!01:25
GeekCompoạch01:25
GeekCompvubuntor425: tìm trên google nha: lỗi NO DATA01:26
vubuntor037vậy mình mới hỏi01:26
vubuntor425_Tux_: cho hoi cai01:26
nobawkvubuntor425: logout ròi login lại01:26
nobawkvubuntor425: rồi chạy ylại coi01:26
vubuntor037vubuntor425 :lỗi này trên ddan co ma01:26
GeekCompvubuntor037: nếu trả lời đk câu kia thì /me trả lời tiếp01:26
nobawkGeekComp: search hộ xem cái gói linux-alsa-backport tên đầy đủ là gì01:27
vubuntor037là sao01:27
vubuntor425luc dau khi moi cai no chon server cua vn thi update dc01:27
vubuntor425ma khi chpon server # thi bi vay lun01:27
GeekCompnobawk: e đang dùng win, sớt sao đây @@01:27
GeekCompvubuntor037:"dzậy nếu ngày xưa ko có desktop mini bạn sẽ làm gì?" trả lời câu này chưa?01:27
GeekComp[08:24:16]vubuntor425http://paste.ubuntu.com/574233/01:27
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)01:27
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
nobawkvalue01:28
nobawkthôi té01:28
GeekCompvubuntor037: trả lời được câu kia chưa?01:34
vubuntor037câu mà destopmini ha01:34
vubuntor037Geek:câu đó không biết thật01:35
GeekCompvubuntor037: dzậy nên ng ta mới dùng hệ thống khác để tác động vô hệ thống kia01:36
vubuntor037Geek:nói rõ tí đi01:37
vubuntor037up mở hoải01:37
GeekCompvubuntor037: bây h ko boot đk thì phải boot vô cái khác để phục hồi thế thôi01:38
GeekCompvubuntor037: chẳng hạn boot = CD01:38
GeekComphay boot = Linux System khác01:38
GeekCompvubuntor037: <-giống kiểu thẩm vấn tội phạm sao đó01:39
vubuntor037Geek:mơ hồ quá hà01:39
GeekCompdễ hiểu dzậy còn gì01:39
vubuntor037ví dụ boot bẳng cd rổi làm sao đưa file vào dc hả01:40
GeekCompvubuntor037: có Ubuntu DVD,CD nào ở đó thì lấy ra mà huy động01:40
vubuntor037trên mạng có bải nào không hả01:40
vubuntor037cho dia chỉ đi01:40
GeekComp.g phục hồi GRUB01:41
bkphennyGeekComp: http://yeumaytinh.info/sua-loi-va-phuc-hoi-grub-tu-dia-cd.html01:41
bksupybotTitle: Rescatux - Sửa lỗi và phục hồi Grub từ đĩa CD | Yêu Máy Tính (at yeumaytinh.info)01:41
vubuntor037hiểu nhưng mà boot tử cd thỉ ghi chỉ một chương trỉnh này  ra đĩa là boot vào dc như hình vậy hả01:45
GeekCompko01:45
vubuntor037chứ sao01:45
GeekCompvubuntor037: vô wiki đọc phần GRUB201:45
vubuntor037nhọc nhẳn vậy01:45
GeekCompvubuntor037: muốn nhàn thì ko dùng bất cứ 1 os nào làm gì01:46
GeekCompvì chẳng có os nào ko phát sinh lỗi cho nhàn cả01:46
vubuntor037vậy là dùng cd  ubuntu boot vào trước01:54
vubuntor037rồi dùng phần mềm hả01:54
dungwdngoài ubuntu one ra, thì có cái nào tương tự mà hay hơn không?01:59
vubuntor049Chào các bác02:01
vubuntor049các bác cho em hỏi một chút ạ02:01
vubuntor049sau khi em cài ubuntu02:01
vubuntor049giờ e gỡ bỏ nó đi bằng cách format02:01
GeekCompdungwd: rất nhiều02:02
GeekCompsớt ra vô số02:02
GeekCompvubuntor049: sao nữa bạn02:02
vubuntor049khi đưa đữa boot hoặc đĩa ghost vào thì nó báo lỗi GRUB02:02
GeekCompà há02:02
vubuntor049GRUB loading stage 1.502:02
vubuntor049GRUB loading, please wait02:03
vubuntor0491702:03
GeekCompbạn dùng đĩa Win để phục hồi MBR nha02:03
vubuntor049các bác biết chỉ bảo em với02:03
GeekCompbạn muốn vô win đúng ko?02:03
vubuntor049phải dùng đĩa win để cài lại hả bác02:03
GeekComphay muốn boot vào CD02:03
vubuntor049vâng em muốn cài lại win xp02:03
GeekCompđã cài chưa?02:04
vubuntor049em muốn boot hoặc ghost lại02:04
vubuntor049cài win lại thì được02:04
vubuntor049nhưng mà ghost và boot thì báo lỗi như ở trên02:05
vubuntor049bác nào có cách phục hồi MBR nhanh ko ạ?02:06
vubuntor049em thấy trên google nói là phục hồi bằng cách fdisk/mbr02:06
dungwdtrên ubuntu cài yahoo được không?02:10
vubuntor037troi ah02:10
Geek|googledungwd: có thể02:10
vubuntor037ma qua wine chac dc02:10
Geek|googlenhưng mình khuyên bạn nên chạy = Pidgin02:10
vubuntor037xài pidgin02:10
=== Geek|google is now known as GeekComp
dungwdpidgin có sẵn không? hay cài gói02:11
GeekCompcài gói02:11
dungwdà, thanks02:11
GeekComp.g ppa pidgin02:11
bkphennyGeekComp: http://www.pidgin.im/download/ubuntu/02:11
bksupybotTitle: Download Pidgin for Ubuntu (at www.pidgin.im)02:11
GeekCompsặc02:11
vubuntor037trong U co mà dow vì ac...ca02:12
GeekCompvubuntor037: gì cơ?02:12
vubuntor037không mỉnh nói trong U có mả down ve làm gỉ02:13
=== GeekComp is now known as Geek|cook
=== Tux|Away is now known as _Tux_
dungwdpdgin này hỗ trợ nhiều thiệt02:33
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
nobawk!search alsa03:21
ubot2None found03:21
nobawk!hda-intel03:21
ubot2Factoid 'hda-intel' not found03:21
nobawk!search intel03:21
ubot2Found: hda-intel-model03:21
nobawk!hda-intel-model03:21
ubot2Xem một số model và một số tuỳ chọn của card sound hda-intel ở  http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=104356803:21
bksupybotTitle: [ubuntu] snd_hda_intel options database - Ubuntu Forums (at ubuntuforums.org)03:22
vubuntor272toi tim driver cho may in 3/1 konica minolta Bizhub-164 MB 503 de cai OS Ubuntu. xin giup dùm Cam On03:27
vubuntor497cho hỏi tại sao mình thay đổi visual effect trong change desktop ko được vậyn03:32
vubuntor037vậy là do driver03:32
vubuntor497driver sao bạn chỉ dùm với03:33
vubuntor037cài hết chưa\03:33
vubuntor497cài theo hướng dẫn rồi03:33
vubuntor497mà ko biết sao chưa được03:33
vubuntor037máy mua lau chưa03:34
vubuntor4971 năm mấy03:34
vubuntor037uh03:34
vubuntor272toi tim driver cho may in 3/1 konica minolta Bizhub-164 MB 503 . xin giup dùm Cam On03:35
vubuntor037mà bạn xem cài hết chưa nha vào System03:35
vubuntor497bạn noi đi03:36
vubuntor037khi ma bạn thay dổi visual effect  thấy nó tim driver khong ha03:36
vubuntor497xem thiu cái j03:36
vubuntor497nói rõ xem03:37
vubuntor037http://www.techotopia.com/index.php/Ubuntu_Desktop_Visual_Effects03:39
bksupybotTitle: Ubuntu Desktop Visual Effects - Techotopia (at www.techotopia.com)03:39
vubuntor037huy vong ban hiểu03:39
vubuntor037vubuntor497:If a video card driver is required to support visual effect03:39
vubuntor272i am looking for driver for printer konica minolta Bizhub-164 MB 503. Help me please Thank03:42
CoconutCrabgoogle <~?03:42
vubuntor037vubuntor272:anh google giup ban do03:48
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
GeekCompvubuntor272: ??04:30
GeekCompalo04:47
GeekCompai vừa gọi mình ấy nhỉ04:47
GeekCompvubuntor859: bạn bị làm sao04:47
GeekCompko cần query cứ hỏi trên này04:47
GeekCompmọi người cùng giúp chứ 1 mình mình giúp sao nổi04:48
GeekCompvubuntor859: ping04:48
* nobawk ko giúp04:49
vubuntor859cho hỏi tại sao ko đổi dc visual effect,hình như driver bị j,xin chỉ dùm ?04:50
vubuntor859aloo mọi người04:51
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
vubuntor859cho hỏi tại sao ko đổi dc visual effect,hình như driver bị j,xin chỉ dùm ?04:54
vubuntor859cho hỏi tại sao ko đổi dc visual effect,hình như driver bị j,xin chỉ dùm ?04:54
vubuntor859cho hỏi tại sao ko đổi dc visual effect,hình như driver bị j,xin chỉ dùm ?04:55
vubuntor859cho hỏi tại sao ko đổi dc visual effect,hình như driver bị j,xin chỉ dùm ?04:55
GeekCompvubuntor859: ko phải driver đâu05:00
GeekCompvubuntor859: bạn đã cài 1 package nào đấy gây xung đột05:00
GeekCompvới compiz05:00
GeekCompnên bị vậy05:00
GeekCompcách duy nhất là cài lại, theo mình05:01
vubuntor859vậy làm sao giờ05:01
vubuntor859cài những j05:01
GeekComp-> cài lại all từ đầu05:01
GeekCompnhớ cài cẩn thận05:01
GeekCompvì compiz dễ xung đôt lắm05:01
vubuntor859cài compiz đó ak05:01
GeekCompumh05:02
GeekCompà ko05:02
GeekCompcài tất cả ế05:03
GeekComptức là cài U, rùi compiz...05:03
GeekCompvalues cả n2i05:04
n2iwtf05:04
GeekCompwelcome to facebook??>05:05
GeekCompn2i: h mới thấy mặt05:05
GeekCompngủ ác chiến thế05:05
n2ilol05:06
n2ihồi nãy on một hồi rồi còn05:06
n2ingủ lúc 4h -10h05:06
n2ichuẩn hem :D05:06
GeekCompchuẩn vãi cả n2i05:07
=== GeekComp is now known as Geek|lunch
Geek|lunchăn cơm nhanh còn đi học nào...05:08
=== Geek|lunch is now known as GeekComp
=== GeekComp is now known as Geek|lunch
Geek|lunchthoai, đi học ko là die05:11
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== vubuntor606 is now known as dangkhoa12
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
GeekCompvubuntor876: ?06:37
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
vubuntor876Geek:đâu hỏi gì đâu06:38
GeekCompvubuntor876: dzậy out dđ06:38
GeekCompđi06:38
vubuntor876sao vậy06:38
GeekCompvubuntor876: làm ng ta hiểu nhầm06:39
GeekComplấy ID khác đi06:39
vubuntor876vang06:39
=== vubuntor876 is now known as dangkhoa
GeekCompdangkhoa: con ông Trần Đăng khoa jả06:45
GeekComphay là giả mạo đới06:45
dangkhoalam có hà06:45
dangkhoabiet danh thoi hà06:45
=== dangkhoa is now known as dangkhoa12
GeekComphé hé06:46
dangkhoa12tren dđ la nhu vay06:46
* GeekComp nhìn khắp cả room06:47
dangkhoa12mà Trần Đăng khoa là ai vạy06:47
GeekCompỌc06:47
GeekCompếu đỡ đựoc06:48
dangkhoa12em it đọc tin tức lắm06:49
GeekCompếu đỡ được lần 206:49
GeekCompvãi cả hà06:49
dangkhoa12anh dùng từ chả hiểu06:49
dangkhoa12trên google đưa từ khóa ra một loạt biết anh muốn nói ng nào hả06:50
GeekCompdangkhoa12: sinh năm nhiu dzợ?06:50
dangkhoa12ack06:50
dangkhoa12chi vậy ha06:51
GeekComphỏi để biết06:51
dangkhoa12định điều tra dân số hả ac....ac06:51
GeekCompđiều tra dân số thì ko vừa sức, nhưng cả họ thì dư...06:51
dangkhoa12có mới nói nha06:52
dangkhoa12hihi06:52
GeekCompvubuntor201: wtu?06:53
GeekCompà nhầm wtu!06:53
GeekCompvubuntor201: có chi ko bợn06:54
dangkhoa12Geek:bạn ấy vô chơi ấy mà hihihi06:57
GeekCompdangkhoa12: chơi chi rứa06:58
GeekCompPokémon?06:58
dangkhoa12Geek:sao ai vo không đổi tên anh điều hỏi vậy06:58
dangkhoa12em biết chơi cái đó06:58
GeekCompdangkhoa12: đang hứng sù pọt06:58
dangkhoa12đùa anh thôi06:58
GeekCompdangkhoa12: đùa cái chi06:59
dangkhoa12Geek:em mới khổ nè chưa dc tuần cài win 2 lần chán thật06:59
vubuntor201ai do06:59
GeekCompdangkhoa12: sặc07:00
GeekCompít thế07:00
dangkhoa12uh07:00
* GeekComp cài 2 lần/ngày07:00
dangkhoa12một tuần 2 lần07:00
dangkhoa12em cài rổi em giỏi luôn07:00
dangkhoa12ack07:00
GeekCompvubuntor201: có chuyện chi mờ vô đây đó07:01
vubuntor201lâu ngày không vô, vô chơi thôi :) kà kà07:01
GeekCompdangkhoa12: nhìn tên vubuntor20107:02
dangkhoa12Geek:em nói anh sao hả bạn ấy vô chơi mà07:02
GeekCompIP 2 tên này gần nhau07:02
dangkhoa12y anh la sao07:02
GeekComphừ hừ, 2 tên là 1?07:02
vubuntor201giống ai bác :)07:03
dangkhoa12Geek:khac mà anh07:03
GeekCompvubuntor201: gần giống tên dangkhoa12 kia kìa07:03
GeekCompkiểu cùng quận @@07:03
GeekCompvubuntor201: nhiu tủi mà gọi anh07:03
* GeekComp mới có 5 tuôit thui à07:04
vubuntor201Ngày kia có ông đạo hỏi Thiền Sư Mục Châu, một cao tăng ở hậu bán thế kỷ thứ 9:   "Suốt ngày mặc áo ăn cơm, làm sao khỏi mặc áo ăn cơm?" Sư đáp: "Mặc áo, ăn cơm" Thầy kia trả lời không hiểu. Sư đáp: "Không hiểu thì mặc áo ăn cơm."07:04
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
dangkhoa12ack07:04
GeekCompvubuntor539: chi mô răng rứa,07:05
GeekCompoạch07:05
dangkhoa12vubuntor201:ở đâu vậy mà cùng quận07:05
GeekCompvubuntor201, dangkhoa12: cùng xì gòn hay hà thành?07:06
vubuntor201Đà lạt07:06
GeekCompoạch07:06
* GeekComp lon ton chạy đi.....07:06
GeekCompdangkhoa12: tên này chắc Lâm Đồng hay Đắc Lăk chi đó07:06
dangkhoa12Geek:anh we rổi nha em ở tiền giang07:07
GeekCompdangkhoa12: đúng hem07:07
* GeekComp nhầm tiếp phát nữa07:07
dangkhoa12chính xác là thành phố mỹ tho07:07
dangkhoa12:D07:07
GeekComp8-}07:07
GeekCompdangkhoa12: mới vô room hay vô lâu rùi07:08
GeekCompfsck wasikevin07:08
dangkhoa12em vô cũng lâu rồi mà cũng không biết gỉ nhiều .còn gà lắm07:08
dangkhoa12:D07:09
GeekCompdangkhoa12: @@' chém gió siêu cao.;'/07:09
=== GeekComp is now known as Geek|google
dangkhoa12sao lên đây thấy anh và n2i tra lời nhiều vậy07:09
Geek|googlevãi cả n2i07:10
Geek|googlethì rảnh thì trả lời thui07:10
dangkhoa12Geek:anh n2i đâu rồi07:10
Geek|googleai yêu cầu đâu07:10
Geek|googledangkhoa12: hắn ngủ roaà07:10
dangkhoa12mà mấy ng kia không rãnh ha07:10
Geek|googlebận chớ07:10
Geek|googlebận nhìu chiện07:10
dangkhoa12ac07:11
Geek|googletỷ như C4NoC bận xem Tangled @@07:11
Geek|googlekhanhpt|Zzz bận zzzz07:11
Geek|googlehé hé07:11
dangkhoa12uh07:11
dangkhoa12sao anh không bận vậy07:11
Geek|googleđang tuổi ăn tuổi chơi07:11
Geek|googlevô công rồi nghề07:11
C4NoC:|07:11
Geek|googlebận thía quái lào đựoc07:12
Geek|googleC4NoC: mua vé Tangled chưa?07:12
Geek|googlehết nhẵn hở07:12
C4NoCchuwa07:12
C4NoCtối mua07:12
C4NoCthiếu gì07:12
C4NoCgiờ có ai xem07:13
Geek|googlehố hố, C4NoC sắp gia nhập động gay của n2i07:13
Geek|googledangkhoa12: này nhớ tránh xa n2i nhá07:13
Geek|googlen2i: chủ động gay luser07:14
dangkhoa12vậy hả07:14
dangkhoa12ai biết đâu nè07:14
Geek|googlehé hé07:14
dangkhoa12ma em hỏi thiệt anh nha07:14
Geek|googlecó chi mờ bí bí mật mật dzậy07:15
Geek|googlethế truớc h toàn hỏi giả à??07:15
C4NoC:|07:15
dangkhoa12nếu như mua máy tính nên hãng nào xài linux tốt ha07:15
C4NoC!spam07:15
ubot2Đề nghị (các) bạn không spam kênh này, nếu ko (các) bạn sẽ bị đẩy ra ngay lập tức!07:15
dangkhoa12không phải07:15
Geek|googlefsck C4NoC07:15
Geek|googledangkhoa12: mua lap hay desk?07:16
dangkhoa12C4Noc:Rãnh không ai nói chuyên k dc hả anh em không biết07:16
dangkhoa12lap07:16
Geek|googlelap theo /me thì tìm con nào mà driver U nhận luôn thì càng tốt07:17
dangkhoa12em không có nhiều nhà em giới hạn <14tr thôi07:17
Geek|googledzậy thì mua con của /me nè07:17
dangkhoa12con nảo anh07:18
Geek|googleAcer Aspire 474507:18
Geek|googlethoai /me đi xê ép07:19
Geek|googlethử tý FPS07:19
dangkhoa12mà em cũng thấy Acer OS linux nhiều hơn07:20
dangkhoa12ma mấy dua bạn nói nó không bền07:20
Geek|googlecủa bền tại nguời07:20
dangkhoa12oh07:20
* Geek|google đập cái máy này đến độ khôgn tưỏng07:20
Geek|googlevậy mà nó vẫn sống tới h07:20
dangkhoa12Geek:em thi khoai dell nhung mắc quá hà07:21
C4NoCmua máy rẻ thoai07:22
C4NoCai bảo xịn quá chi cho mắc07:22
dangkhoa12em cũng chọn dc con acer nua nhug phan vân07:22
Geek|googledell không ngon vì nó chỉ tốt cho dòng cấp cao thui07:22
Geek|googledòng hạng trung trở xuống chôi lắm07:22
nobawkhơ hơ07:22
nobawkdell cho bình dân cũng ngon chán07:22
* nobawk đang dùng dell chạy phe phé07:23
nobawklinux ngon07:23
nobawkthế là đủ07:23
C4NoCcon dell của nobawk đâu như $1k07:23
Geek|googlethèng bạn nó đập cái dell về mạng wifi ko bắt đk07:23
Geek|googlemặc dù nhận drivẻ07:24
nobawkC4NoC: móc ra mà 1k07:24
dangkhoa12mà em mua cũng dung linux thoi07:24
* nobawk wifi dùng phe phé07:24
C4NoCdangkhoa12: lunix thì cái khỉ gì chả xài được07:24
nobawkGeek|google: windows thì lại càng phe phé07:24
dangkhoa12em chọn dc cái LAPTOP ACER ASPIRE (057) 4745G - 5462G32Mn07:24
nobawkmua máy phải xem phần cứng07:24
nobawkcó driver mở hay ko07:24
Geek|googlenobawk: laptop bác 15m hả?07:24
nobawkcon này mà mua ở HN thì khác gì con của mình07:25
dangkhoa12là sao07:25
Geek|googledangkhoa12: tên này chọn máy giống mềnh nè hé hé hé07:25
dangkhoa12em mua sát dán luôn07:25
Geek|googlevote ACER ASPIRE (057) 4745G - 5462G32Mn07:25
dangkhoa12cho 14 định rước nó về 13 mấy07:25
Geek|googlesặc07:26
Geek|google13 củ07:26
Geek|googleđiên há07:26
* Geek|google mua 11 củ @@07:26
dangkhoa12là sao giở nhiêu rồi hả07:26
C4NoCGeek|google: con đó cấu hình seo?07:26
dangkhoa12em mới coi ở hoàng long07:26
dangkhoa1213 mấy07:27
Geek|googleC4NoC: RAM 2GB, VGA Intel onboad, HDD 320GB07:27
C4NoCGeek|google: ko được nvidia hay ati à07:27
dangkhoa12http://www.hoanlong.com.vn/component/ecommerce/100-hieu-acer/8273-laptop-acer-aspire-057-4745g-462g32mn.html07:27
Geek|googlecó cần kể wifi chuẩn b/g/n ko nhỉ07:27
dangkhoa12card ati ma07:28
dangkhoa1251207:28
C4NoCdangkhoa12: thế múc đi07:28
Geek|googledangkhoa12: chắc trong Nam nó thế07:29
dangkhoa12là sao07:29
dangkhoa12đang huy động vốn anh ah07:29
Geek|googledangkhoa12: chắc trong Nam nó thế07:29
dangkhoa12vâng07:30
dangkhoa12ngoài anh nó nhiêu07:30
Geek|google11 củ rưỡi07:30
Geek|googlegiá gốc là 10 củ07:30
dangkhoa12vậy hã07:30
dangkhoa12trởi vậy trog đây mắc quá07:30
Geek|googlegiá gốc ko VAT đó07:30
dangkhoa12em bay ra đó mua hihi07:30
Geek|googledangkhoa12: phí vận chuyển07:30
Geek|googledangkhoa12: bay đk ko mới là vđề07:31
dangkhoa12chắc k dc đâu07:31
nobawklolz07:32
nobawklấy đâu ra giá 11 củ07:32
Geek|googlenobawk: /me mua đầu năm nay nè07:33
Geek|googleĐăng Khoa nhá07:33
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
vubuntor853xin chao moi nguoi08:27
Geek|google!ask08:27
vubuntor853minh vo trang nay08:27
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!08:27
vubuntor853https://www.pruquote.com.vn/Pruquote/Agents/Composer.aspx08:27
bksupybotTitle: PruQuote - Đăng nhập hệ thống (at www.pruquote.com.vn)08:27
vubuntor853neu dung ben win08:28
vubuntor853thi no bao phai cai script x08:28
vubuntor853moi xem duoc noi dung08:28
* Geek|google chả phải cài gì vẫn đang vô08:28
vubuntor853minh moi chuyen qua xai ubuntu08:28
vubuntor853dang dung chrome de duyet web08:28
vubuntor853vo duoc08:29
vubuntor853nhung ma khong xem duoc cai bang noi dung ben trong08:29
vubuntor853vay phai search greek de cai ha anh ?08:29
vubuntor853minh moi xai linux lan dau nen ga lam !08:30
vubuntor853help me pls!08:32
Geek|googlecái trang đó viết theo ngôn ngữ chi rứa08:32
vubuntor853minh ko biet08:33
Geek|googlechụp ảnh cái coi08:33
vubuntor853no dung tot voi Internet explorer 708:33
vubuntor853va win xp08:33
Geek|googleừ thế thì viết giống trang login08:33
Geek|googletức là ASP08:33
vubuntor853lam sao chup anh man hinh duoc anh ?08:33
vubuntor853minh moi xai ubuntu lan dau !08:34
Geek|googlemà ubuntu ko chơi với M$08:34
Geek|google-> ko xem đk08:34
Geek|google@@08:34
vubuntor853vay co cach nao de xem duoc trang noi dung ben trong ko ?08:34
vubuntor853hay la phai chuyen sang win xai lai. hu hu...08:35
Geek|googlemình ko biết trang bên trogn như thế lào08:35
Geek|googlenên ko chỉ đk08:35
vubuntor853nick yahoo cua minh gf_nsk0504@yahoo.com08:37
vubuntor853gio minh out ra08:37
dangkhoa12853:ma ban gi08:37
vubuntor853log in ben win08:37
vubuntor853xong online bang yahoo08:37
vubuntor853de chup anh man hinh08:37
=== _Tux_ is now known as Tux|Away
vubuntor853ban chi cho minh nha08:37
dangkhoa12muon chup hinh trang web ha08:38
vubuntor853uh08:38
vubuntor853chup man hinh trang web phai lam sao ban ?08:38
dangkhoa12nut print dau08:38
vubuntor853minh xai mac08:39
vubuntor853ko co nut print08:39
dangkhoa12mà tự nhĩn chụp hỉnh trang web lảm gi vay08:39
vubuntor853nhan ctrl + P ?08:39
Geek|googlevubuntor853: print screen08:39
dangkhoa12ban xai laptop hay desk08:39
vubuntor853laptop08:39
vubuntor853macbook08:40
Geek|googlesau đó ctrl+v vô paint08:40
dangkhoa12printscrn08:40
vubuntor853nay gio dang hoi 1 ban kia08:40
vubuntor853https://www.pruquote.com.vn08:40
bksupybotTitle: PruQuote - Đăng nhập hệ thống (at www.pruquote.com.vn)08:40
vubuntor853ko xem duoc noi dung trong trang nay08:40
dangkhoa12thay nut đó chua08:40
vubuntor853trang nay no chi cho su dung voi winxp08:40
dangkhoa12bạn cai firebug vao08:40
vubuntor853va IE708:40
dangkhoa12web vay la khong hieu qua nha08:41
vubuntor853no bat cai script x08:41
dangkhoa12dùng trìh duyet nào vậy08:41
vubuntor853minh dang xai chrome tren ubuntu08:41
vubuntor853gio cai them add on firebug ha ban ?08:42
dangkhoa12muốn xem nội dung thì cài không thì thôi08:42
dangkhoa12mà firebug dung firefox nha08:42
vubuntor853con chrome08:42
vubuntor853thi cai them gi vay ban ?08:43
dangkhoa12chua he xai08:43
Geek|googlechrome khó tìm addon08:43
Geek|googlenên /me ko biết08:43
vubuntor853uh08:43
vubuntor853thanks08:43
dangkhoa12ma cũng co nữa thì phải08:44
vubuntor853de minh cai thu ben firefox08:44
vubuntor853xem vo duoc khong !08:44
dangkhoa12ma chrome cung dc firebug nua08:44
dangkhoa12ý bạn là sao08:44
dangkhoa12http://getfirebug.com/releases/lite/chrome/08:45
bksupybotTitle: Firebug Lite for Google Chrome : Firebug (at getfirebug.com)08:45
vubuntor853hic08:46
vubuntor853vua cai firebug xong08:46
vubuntor853vo trang do https://www.pruquote.com.vn08:46
bksupybotTitle: PruQuote - Đăng nhập hệ thống (at www.pruquote.com.vn)08:46
vubuntor853van khong xem duoc noi dung08:46
dangkhoa12bạn nói là không dăng nhập mà xem nội dung bên trog ha08:46
vubuntor853ban vo thu08:46
vubuntor853dum minh di08:46
vubuntor853user name la08:46
vubuntor853a6023674308:47
Geek|googleno pass08:47
vubuntor853pass la08:47
vubuntor853123456789008:47
Geek|googleko tiết lộ08:47
Geek|googleoác08:47
C4NoC=))08:47
dangkhoa12Geek:gì vậy anh08:47
* C4NoC bật tv08:47
vubuntor853use name08:47
vubuntor853voi pass08:47
vubuntor853cua trang do08:47
C4NoCđi soi pr0n08:47
vubuntor853de vo xem dum08:47
Geek|googlevubuntor853: ko sợ mất acc sao08:47
dangkhoa12vo roi ne08:48
dangkhoa12xem gi08:49
Geek|googleô hô mãi mới biết08:49
vubuntor853hic08:49
vubuntor853nho moi nguoi giup thi phai tin tuong chu sao !!!08:49
C4NoCgiúp gì?08:49
vubuntor853xem xong roi08:50
vubuntor853vay lam sao su dung trang web do tren ubuntu duoc ban ?08:50
Geek|googleko có add on trên chrome há há08:50
Geek|googlescript chỉ chạy trên IE @@08:50
C4NoCsử dụng là sao?08:50
dangkhoa12uh08:50
dangkhoa12nòi khong hieu08:51
Geek|googletức là đọc đuợc trang đó08:51
vubuntor853vay gio lam sao anh ?08:51
vubuntor853ben chrome hoac firefox08:51
Geek|googlenhưng trang đó viết theo script chạy trên IE08:51
vubuntor853co script nao su dung duoc trang do khong ?08:52
Geek|googleđợi tý mình đang mò....@@08:52
vubuntor853he he... thanks a lot08:52
dangkhoa12thi sữa script đi08:52
vubuntor853minh dan ga` chinh hieu08:52
vubuntor853ko biet sua !!!08:53
vubuntor853nen moi len day cau cuu :P08:53
dangkhoa12853:dua hêt source day anh em giup cho08:53
dangkhoa12hehe08:53
Geek|googleC4NoC: có cái rì vứt script vô chrome thành addon by myself ko nhỉ08:53
Geek|googlevubuntor853: hiện h chưa có addon nào cho chrome hay Firefox đâu08:54
vubuntor853hic08:54
vubuntor853vay la win xp tiep08:54
C4NoCđọc được?08:54
C4NoCmềnh vẫn đọc được nà?08:54
vubuntor853no con cai bang tinh nua08:55
Geek|googleđọc được bảng ko08:55
Geek|googlehay chỉ đọc đựoc box?08:55
vubuntor853phai dung ie7 va winxp cai script x cua no08:55
vubuntor853thi no moi cho su dung bang tinh do08:55
C4NoCbảng tính?08:55
vubuntor853yes08:55
C4NoCthế cài IE7 vào ubuntu xài08:55
vubuntor853bang tinh toan08:55
vubuntor853nhap thong tin khach hang08:56
vubuntor853co khong anh ?08:56
vubuntor853ie7 cho ubuntu ?08:56
C4NoCuh08:56
Geek|googleC4NoC: script nó nè:http://www.meadroid.com/scriptx/freedep.asp08:56
bksupybotTitle: MeadCo's ScriptX (at www.meadroid.com)08:56
C4NoC.g install ie7 ubuntu08:56
bkphennyC4NoC: http://stream-recorder.com/forum/install-internet-explorer-7-ie7-ubuntu-10-t6721.html08:56
bksupybotTitle: How to install Internet Explorer 7 (IE7) in Ubuntu 10.04 Lucid Lynx - Audio/video stream recording forums (at stream-recorder.com)08:56
Geek|googlevubuntor853: nói chung08:57
Geek|googlebạn vẫn cần trên win08:57
Geek|googlevì sang u lại cài wine08:57
C4NoCvubuntor853: làm theo link kia đi08:57
vubuntor853hic... qua chan win !08:57
C4NoCGeek|google: wine thì sao08:57
C4NoCcần thì xài08:57
Geek|googleM$ độc quyền rùi08:57
C4NoCvẫn hơn cái của nợ windoof08:57
Geek|googlevs lại đang có win08:57
Geek|googletội éo gì sang u xài emu08:58
C4NoCvubuntor853: làm theo cái kia đi08:58
vubuntor853lam theo lick tren hay link duoi anh ?08:58
C4NoC:-/08:58
Geek|googlevứt u đi sang win để vô mấy thứ bản quyền EULA08:58
C4NoCvubuntor853: http://stream-recorder.com/forum/install-internet-explorer-7-ie7-ubuntu-10-t6721.html08:58
bksupybotTitle: How to install Internet Explorer 7 (IE7) in Ubuntu 10.04 Lucid Lynx - Audio/video stream recording forums (at stream-recorder.com)08:58
C4NoCGeek|google: nghe chuối quá08:58
Geek|google<- phản động há há08:59
vubuntor853:P08:59
Geek|googledangkhoa12: sao tự nhiên coi firebug làm chi rứa09:01
dangkhoa12em tuong dau ban ay muốn xem code09:01
dangkhoa12em nhầm ấy mà09:02
dangkhoa12:D09:02
vubuntor853^^09:02
dangkhoa12mà web viet vi mà kỳ vậy anh chay voi ie7 la sao09:02
Geek|googledangkhoa12: nó chạy trên script nối vs database ở xa09:03
Geek|googlescript chỉ hoạt động trên IE09:03
dangkhoa12oh09:03
vubuntor853vay co cai script nao cho chrome cai vo link duoc voi no khong ta ?09:04
Geek|googlechrome chưa ra cái box cho phép ng dùng tự do viết addon hay sao ế09:06
dangkhoa12Geek:vậy firefox dc khong anh09:06
Geek|googledangkhoa12: chưa thử, đang cài09:07
vubuntor853Geek|google: hay la firefox cung duoc09:07
dangkhoa12beng beng beng tới giờ cơm chiều rồi anh em ơi09:08
Geek|googledangkhoa12: sặc ăn sớm thế09:08
vubuntor853ah, con 1 cai nua09:08
vubuntor853man phep hoi may cao thu luon09:08
vubuntor853minh xai macbook09:08
dangkhoa12troi ah09:08
vubuntor853cai them ubuntu09:09
dangkhoa12giau nha09:09
vubuntor853thi may phim chuc nang nhu bat tat den ban phim09:09
vubuntor853tang giam do sang man hinh09:09
vubuntor853khong hoat dong duoc09:09
vubuntor853trackpad09:09
Geek|google??09:09
vubuntor853khong su dung 2 ngon, 3 ngon tay nhu ben mac os duoc09:09
vubuntor853vay do thieu driver ha may huynh ?09:09
Geek|googleko09:10
Geek|googledriver thiếu chứ ko thiếu driver09:10
C4NoCvubuntor853: driver, map key, settings09:10
Geek|google@.@'09:10
vubuntor853vay lam sao xai duoc may phim chua nang09:10
vubuntor853va trackpad day du duoc nhu ben mac09:10
Geek|googlehỏi C4NoC09:10
C4NoCvubuntor853: lên search google từng chức năng09:10
Geek|googleđại gia qua mấy đời trái táo09:11
vubuntor853hic09:11
vubuntor853search het 2 ngay roi09:11
vubuntor853chang duoc gi09:11
vubuntor853trong khi cai win7 len mac09:11
C4NoC:-/09:11
vubuntor853thi no co bootcamp09:11
vubuntor853ho tro day du09:11
* Geek|google chưa được động vô cái vỏ Mac bao h09:11
vubuntor853con cai ubuntu thi khong co ho tro !09:11
vubuntor853:P09:11
vubuntor853mac cu~09:12
C4NoChỗ trợ hết09:12
dangkhoa12vay la mac bắt tay với apple rồi09:12
vubuntor853cu`i bap ay ma` :P09:12
dangkhoa12nó không chơi với U09:12
Geek|googledangkhoa12:?09:12
Geek|googlemac của apple mà09:12
dangkhoa12Geek:uh09:12
Geek|googlenó bắt cả tay lẫn chân09:12
Geek|googlehớ hớ09:13
dangkhoa12thi bạn áy nói win7 dc ma U thi k09:13
* Geek|google nhìn C4NoC thèm thuồng09:13
dangkhoa12vậy là phải khong09:13
Geek|googlechưa search ra đó thôi09:13
vubuntor853cao thu nao xu ly duoc vu script x cho chrome trong ubuntu lam on giup dum nha09:13
Geek|googleU quan tâm đến Mac đầu tiên mà09:13
vubuntor853xin hau ta!09:13
Geek|googlehậu tạ thì đảm bảo nobawk ra đầu tiên09:14
dangkhoa12"xin hau ta" giong tim tre lac vay09:14
dangkhoa12:D09:14
vubuntor8531 chau nhau !09:14
vubuntor853tre lac ko biet di nhau :))09:14
nobawk:309:14
* nobawk lăn đùng ra chết09:15
Geek|google:-)09:15
dangkhoa12Geek:U quan tam nhung Mac khong thich09:15
vubuntor853:))09:15
=== Geek|google is now known as GeekComp
GeekCompU tìm cách đệp hơn Mac thì Mac thích sao đk09:15
GeekCompghen ăn tức ở............09:16
GeekCompnhắc ở mới nhớ09:16
nobawkubuntu có đẹp cũng ko phải xành điệu09:16
GeekCompko thấy ducgiang_8888 lên nhỉ09:17
nobawkngười ta dùng macs + iphone đơn giản người ta cần người khác biết là người ta xành điệu09:17
GeekCompđịnh hỏi ảnh ở sau bưu chính còn nhà ko09:17
nobawkchả liên quan gì đến ubuntu hay linut09:17
* GeekComp lóc cóc đi tìm nhà trọ09:17
vubuntor806tim nha tro ha ?09:17
vubuntor806qua khu bigC to hien thanh09:17
vubuntor806toan nha duc moi xay09:17
GeekCompvubuntor806: vô lúc nào mà mình ko bik nhỉ09:18
GeekCompBigC Tô Hiến Thành Xì Gòn à?09:18
vubuntor349dang chat bi dzang ra09:19
vubuntor349ky vay ta ?09:19
vubuntor349noi tiep09:19
vubuntor349khu nha tro o Big C to hien thanh09:19
vubuntor349toan nha duc09:19
vubuntor349toilet rieng09:19
Lokiheerovubuntor349: nhà duc là nhà gì09:20
dangkhoa12y09:20
vubuntor349gia 1,5 tr/ thang09:20
C4NoCLokiheero: đúc09:20
GeekCompfsck09:20
dangkhoa12o may nguoi09:20
vubuntor349o duoc 4-5 nguoi09:20
vubuntor349bao dien09:20
vubuntor349nuoc tinh 5 ngan/ khoi09:20
Lokiheerovubuntor349: nhiu09:20
vubuntor349bao inter net09:20
GeekComp@@09:20
C4NoCrẻ vậy á09:20
GeekCompsuớng thế09:20
LokiheeroC4NoC: nhà đúc là nhà như thế lào09:20
vubuntor349hoi truoc di hoi thi 1,5 tr/thang09:20
C4NoCvubuntor349: khu Tô hiến thành mà rẻ vậy à09:20
dangkhoa12mà big C qua bxmiem tay gan lam ha09:20
vubuntor349gio chac len chut dinh !09:20
Lokiheerovubuntor349: nguyên căn à09:21
vubuntor3491 phong09:21
GeekCompvubuntor349: Tô Hiến Thành Xì Gòn thì /me sợ09:21
vubuntor349nghi sao 1,5 tr ma doi nguyen can !!!09:21
dangkhoa12geek:anh vo day muon di09:21
dangkhoa12HCm city ay09:21
GeekCompmỗi ngày bay máy bay ra học09:21
GeekComp@@09:21
Lokiheerovubuntor349: nhiu m2 ?09:21
vubuntor349hinh nhu la 4x509:21
GeekCompsupport nhà trọ lúc nào thế nhỉ09:21
* C4NoC qua thời ở nhà thuê òi09:22
C4NoC:'(09:22
dangkhoa12Geek:anh sang hon tổng thống nữa09:22
vubuntor349tai thay hoi nha tro09:22
LokiheeroC4NoC: nhà đó là nhà của ông anh luôn ý hả09:22
* nobawk nhìn đại gia C4NoC chìa tay xin cái nhà09:22
GeekCompnobawk: bác cho thêm cái topic: Chuyên sù pọt nhà trọ nhá09:22
vubuntor349nen san tra loi dum do ma :))09:22
vubuntor349vay con vu scriptx nho bac GeekComp09:23
GeekCompKênh hỗ trợ trực tuyến cho những nguời vô gia cư và bị đuổi @@09:23
vubuntor349xu ly dung nha !09:23
vubuntor139các bạn cho mình hỏi, trước đây khi nối dây mạng trực tiếp giữa 2 máy chạy Windows và Ubuntu 9.10 để dùng chung máy in HP 1020 (cài trên máy Win) thì in bình thường, nhưng khi 2 máy trên nối với nhau thông qua Switch thì máy Ubun k nhận thấy máy in và k in dc. Giải quyết làm sao đây ac1c bạn09:23
GeekCompfsck09:23
GeekCompxem đã chớ09:23
GeekCompchưa chắc succes09:23
C4NoCvubuntor139: set ip đúng chưa?09:24
vubuntor139đúng09:24
vubuntor139IP vẫn k thay đổi09:24
C4NoCvubuntor139: set ip rồi cài lại cái máy in09:24
vubuntor139mình kiểm tra IP rồi09:24
vubuntor1392 máy vẫn ping qua lại bình thường09:24
* GeekComp lò dò đi ti?u09:25
GeekCompmắc quá09:25
dangkhoa12cho hỏi câu nha mà nối qua switch di ra mạng ha09:25
dangkhoa12Geek:anh vo duyen quá hà09:25
vubuntor139uhm, mình nối qua switch để 2 máy xài internet09:26
vubuntor1392 máy ra net dc, ping qua lại dc, mỗi tội máy Ubun k thấy máy in cài trên máy Win nữa09:26
dangkhoa12ping thay ha09:26
vubuntor139uhm09:26
dangkhoa12doi ty09:27
vubuntor139hii, lò mò mấy hôm nay mà k làm dc09:27
=== Geek|google is now known as GeekComp
dangkhoa12ack may ảo chạy hết nỗi rồi09:32
GeekCompchạy virtual làm giề09:32
dangkhoa12chuyện của em09:32
dangkhoa12Geek:anh giai quyet kia09:32
GeekCompdangkhoa12: h đi về09:32
GeekComptắm rửa cái đã09:32
GeekCompngồi canteen nãy h09:33
vubuntor139?09:33
dangkhoa12Geek:thấy câu khó là di tieu09:33
vubuntor139:)09:33
GeekCompvubuntor139: ? gì09:33
vubuntor139mình hỏi cái vụ share máy in09:33
* GeekComp chưa dùng máy in bao h09:33
dangkhoa12Geek:em nau cơm đây09:33
dangkhoa12mà wen bạn thử kết nối máy in với U không bạn in dc khong09:34
GeekCompdangkhoa12: kết nối rồi đó thôi09:34
GeekCompping đựoc mà ko in đựợc09:34
GeekCompđó09:34
GeekCompvấn đề đó09:34
GeekCompnhưng /me ếu bik09:35
dangkhoa12ban ay ket noi qua switch ha09:35
vubuntor139máy in nối trực tiếp với máy chạy Win vì máy đó của sếp09:35
vubuntor139máy Ubun nối qua in ké09:35
vubuntor139k lấy máy qua được09:35
* GeekComp gà lắm ko sù pọt đuợc09:35
GeekCompà ko09:35
GeekCompphải nói là help09:35
GeekCompchứ ko phải support09:35
GeekComp@.@'09:35
vubuntor139botay.com rồi09:36
dangkhoa12thua09:36
dangkhoa12doi cac cọp kìa09:36
dangkhoa12hỏi cọp đi09:36
vubuntor139thanks09:37
dangkhoa12coi chừng bị cọp ăn thit :D09:37
C4NoC!spam09:37
ubot2Đề nghị (các) bạn không spam kênh này, nếu ko (các) bạn sẽ bị đẩy ra ngay lập tức!09:37
nobawkvubuntor139: bảo xếp share máy in09:43
nobawkvubuntor139: rồi vào ubuntu add máy in (qua samba) vào09:44
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
chammualập trình C++ trên netbean khi debug nó hiện lên bảng Resolve Missing Native Build Tools   - làm thế nào để nó chạy bt nhỉ ?11:01
CoconutCrabchắc cài build essential11:02
chammualà sao ta ? mình làm đúng hướng dẫn  trong này http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=16222 mà ta :|11:05
chammuaanh có con út xem dùm e với11:09
C4NoCcon ụt11:10
C4NoCCoconutCrab: có con ụt xem dùm kìa11:10
chammua"Netbeans đang dùng gcc cho C++. Sửa cái C++ compiler thành g++"  :|11:12
C4NoCchammua: sửa chưa?11:13
chammuasửa sao anh ?11:14
chammuađang mò gúc gồ :|11:14
nobawk:311:16
C4NoCchammua: hỏi GSTS nobawk kìa11:16
nobawksudo apt-get purge netbeans11:16
CoconutCrablol11:17
nobawkmời prof. CoconutCrab cho nhận xét11:17
nobawkxem giải pháp của mình có hiệu quả ko11:17
chammuaồ giải pháp của bác "Gia sư Tê ết" gút gút11:20
nobawkchammua: thế thực hiện đi11:21
nobawkviết hello world thì cần gì netbeans :311:21
chammuaxong rồi mà11:21
nobawkờ hén11:22
chammuathực hiện rồi mới "ồ giải pháp của bác" đó chứ11:22
chammuakết quả như mong đợi11:22
nobawk:311:22
C4NoC:|11:23
C4NoC:-/11:23
canoc_naucanhchuđáng lẽ đầy đủ là canoc_naucanhchua_them_ti_ot‘’ mà chắc dài quá nó cắt bớt11:24
C4NoC:311:25
vubuntor090có ai biết chạy file .sh tự động khi khởi dộng máy tính ko? giúp mình với11:31
n2iadd vào startup của gnome đó11:33
vubuntor903làm thế nào để file .sh tự động chạy khi khởi động máy nhỉ? giúp mình với11:44
vubuntor903có ai ko?11:46
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
=== anyoneofus is now known as anyoneofus|tu
hidetran1có gì hót :D12:09
hidetranộc12:14
hidetran1Fsck12:16
nobawk:312:17
hidetran1212:18
n2ihidetran không spam ở đây12:18
hidetran1mat day12:18
hidetran1ai spam chứ : lol12:18
n2inobawk: anh tiễn khách kìa12:22
nobawk(:\12:22
hidetran1lol12:23
hidetranhô hô12:24
hidetranieo ơi buồn12:26
hidetrancác bác chạy hết rầu12:26
nobawkai có việc của người đó12:26
hidetran1ghê12:30
nobawkxem cái topic về vim, emacs và notepad vui ghê12:32
nobawkcác bạn chém như đúng rồi12:32
n2inobawk: chỗ nào?12:32
n2icó ai vote cho notepad lên top hem?12:32
nobawkn2i: cái gì gì mà lập trình trên linux như c ấy12:32
nobawk+1 notepad12:33
hidetran1:D12:33
n2ihài12:34
hidetran1what's hot !12:34
n2inobawk: ở đây? Hãy xem tôi như người lập trình trên Win12:35
n2ihttp://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=23&t=948212:35
bksupybotTitle: Hãy xem tôi như người lập trình trên Win - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)12:35
nobawkn2i: ko phải12:39
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
nobawkn2i: http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=23&t=1433212:39
bksupybotTitle: Lập trình trên Ubuntu như dở hơi - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)12:39
n2ilol12:40
n2i:D12:40
hidetranlol12:42
n2inobawk: thớt này có post của anh hay há, hem biết ông kia có ngấm không12:42
* nobawk chả liên quan gì đến mình12:43
* Lokiheero xem xem12:43
hidetrann2i12:44
hidetrancover me12:44
hidetran1.clear12:48
hidetran1n2i12:48
hidetran1cho hỏi tý12:49
hidetran1lol12:49
n2iông này spam quá12:49
hidetran1hỏi cái12:49
hidetran1lệnh Uname trong ubuntu12:49
hidetran1à thôi12:49
hidetran1lát hỏi12:49
n2imệt ông này ghê12:50
hidetran1he he12:52
hidetran1nào12:52
hidetran1hỏi đây12:52
hidetran1^^12:52
hidetranhiện thị tên user đang làm việc trong Lucid thế nào thế12:56
hidetran^^12:56
nobawkwhoami12:59
hidetran1thanks nhé13:00
hidetran1à13:00
n2ivãi13:01
hidetran1thế còn shell đang dùng, đường dẫn home,  thư mục đang làm việc13:01
hidetran1vs thư mục hiện hành thế nào :D13:01
n2ihỏi có 1 câu cụt lủn mà spam cả đống13:01
hidetran1ieo13:01
hidetran1sr mà13:01
hidetran1:)13:01
nobawkecho $SHELL13:02
nobawkecho $HOME13:02
nobawkpwd13:02
* nobawk lặn13:02
hidetran1:D13:03
=== vubuntor079 is now known as dangkhoa12
hidetranhow to :D in ra shell hiện tại đang sử dụng !13:31
hidetran13:32
n2ifsck U, hidetran! mới hỏi hồi nãy rồi còn13:34
nobawk:?13:34
=== anyoneofus|tu is now known as anyoneofus
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor697cho e hỏi các bác tý13:58
vubuntor697e cài ubuntu 10.10 đã ping đc gateway + google.com13:59
vubuntor697nhưng e k thể tải các pakage về máy13:59
vubuntor697ai support cho e đc k ?14:00
n2iping tiếp vào server của package ubuntu đi14:05
vubuntor330xin loi14:36
vubuntor330cho minh hoi 1 chut14:36
vubuntor330co ai o day ko14:36
nobawkko có14:36
vubuntor330cho minh hoi sao minh cai ubuntu 10,10 tu usb14:37
vubuntor330tai sao lai ko chay dc file executtable14:37
vubuntor330trong ubuntu 10.4 van con chay dc co ma14:37
nobawk!bg14:38
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide14:38
bksupybotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)14:38
nobawkfile execute như lào?14:38
vubuntor330thi cai file eclipse chang han14:39
vubuntor330em dung cung hoi quen ubuntu10.4 roi14:39
vubuntor330the nen moi update len14:39
vubuntor330nhung chay thu may file thuc thi thi no cu bao "Could not display "/media/0A289FC5289FAE67/Setup/ubuntu/eclipse.C/eclipse-C"."14:40
vubuntor330khong tim thay chuong trinh chay14:40
vubuntor330minh dung thu lenh chmod a+x nhung vo hieu14:41
vubuntor330ban nao co the cho minh yahoo de hoi 1 chut dc ko14:42
n2ifile đó là file gì ế?14:44
vubuntor330eclipse binh thuong thoi anh oi14:44
n2ifile của eclipse?14:45
n2imà nó không mở bằng eclipse?14:45
vubuntor330da vang14:45
* n2i <- thực ra chưa xài eclipse bao giờ nên hem rõ file của eclipse là gì :D14:46
vubuntor330no hien len cai thong bao la khong tim thay chuong trinh chay14:46
n2ithì cho nó default app là eclipse ấy14:46
vubuntor330co nghia la file executable ma anh14:46
n2ivậy à14:46
vubuntor330y em la giong nhu exe trong window ay14:46
vubuntor330em khong hieu dc14:46
n2ichạy trong terminal có được hem?14:46
vubuntor330em dung lenh chmod a+x cho no14:46
vubuntor330ma van ko dc14:47
vubuntor330chuot phai roi chon enable executable14:47
vubuntor330ma no van ko cho phep14:47
n2ikhi chmod nó không báo gì sao?14:48
vubuntor330da khong14:49
vubuntor330em da bi tu hom qua14:50
vubuntor330xoa di cai lai may lan ma van the14:50
vubuntor125bác n2i ơi14:50
vubuntor125sao em gõ lệnh ./configure mà không được?14:51
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
n2iai mới vào mà táng mình ngay đây ta?14:51
n2iở đâu mà chạy lệnh đó?14:52
vubuntor330anh n2i oi14:52
vubuntor125à14:52
vubuntor330anh co the cho em yahoo ko14:52
vubuntor330cho tien trao doi14:52
n2ino yahoo! no pm! okay!14:52
vubuntor125tại em chạy cái lệnh là tar -jxvf goi.bz2 mà không được14:52
vubuntor125nó báo lỗi14:53
vubuntor125thế là em gõ lệnh ./configure để xem còn thiếu gói nào nữa không14:53
vubuntor125hix14:53
vubuntor125cài file .sh cũng không được14:53
vubuntor125đang có cái game trên ubuntu mà14:53
vubuntor125hihi14:53
n2illoạn xì ngầu vậy14:53
n2ichuột phải vào file bz2 ấy mà extra thoai14:54
vubuntor125vâng14:54
n2irồi lủi vào thư mục vừa extra ấy mà đọc README14:54
vubuntor125e giải nén rồi14:54
n2ixem nó bảo sao14:54
vubuntor125đọc rồi14:54
n2ibảo sao làm thế14:54
vubuntor125vâng14:54
n2ivubuntor330: haizz14:54
vubuntor125nó ra trang chủ của web14:54
vubuntor125game14:54
* n2i không biết14:54
n2icho coi cái file README14:55
* n2i mệt không thích dài dòng14:55
vubuntor125vâng14:55
vubuntor125chờ em tí14:55
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
vubuntor125file đó đây bác14:56
vubuntor125http://www.mediafire.com/?95isc4c8uo8taz314:56
bksupybotTitle: README.html (at www.mediafire.com)14:56
n2i}paste14:56
vubuntor125?14:57
n2i!paste14:57
ubot2Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.14:57
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)14:57
vubuntor125http://www.mediafire.com/?95isc4c8uo8taz314:57
n2icopy và paste vào đó đi14:57
vubuntor125đó bác14:57
vubuntor125link ấy14:57
bksupybotTitle: README.html (at www.mediafire.com)14:57
* n2i lười tải lắm, có thêm 1 file trong hdd @@ hông thich @@14:57
vubuntor125à14:58
vubuntor125hihi14:58
vubuntor420ack14:58
vubuntor125http://paste.ubuntu.com/574491/15:00
vubuntor125đó bác15:00
bksupybotTitle: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)15:00
vubuntor330anh n2i oi15:01
vubuntor330chang le khong co cach nao sao a15:01
vubuntor330em xin dam bao ubuntu vua cai xong15:01
vubuntor330chua thiet lap bat cu cai gi15:02
vubuntor330cung chua cam ca day mang vao luon15:02
n2ivubuntor330: mình cũng không hiểu cái file eclipse là file gì luôn15:02
vubuntor330y cua em la file execuatable15:02
n2ifile đã biên dịch?15:02
vubuntor330em chi mo eclipse de kiem tra xem co chay dc khong15:03
vubuntor330vi em bi tu hom qua15:03
vubuntor330cai di cai lai thu xem15:03
vubuntor330thi thay van vay15:03
vubuntor330em chua hieu ro lam khai niem nen dien dat chua ro15:03
vubuntor330mong anh thong cam15:03
vubuntor330nhung em hieu la giong nhu file exe trong window15:04
n2inghĩa là file có eclipse mới chạy được?15:04
n2ivubuntor125: còn file docs nào trong đó nữa không?15:04
n2icái file trên có thấy biểu install như thế nào đâu15:05
n2i15:05
vubuntor125có 1 thư mục docs15:05
n2iAssaultCube thì vào trung tâm phần mềm mà cài chớ tải làm gì15:05
vubuntor125chỉ thư mục thôi bác n2i à15:06
vubuntor125hihi15:06
n2icó file INSTALL hem?15:06
vubuntor12515:07
n2ivào synaptic mà cài cho khỏe15:07
n2iđọc file đó đi15:07
vubuntor125install_desktop_menu.sh ấy15:07
vubuntor125e đang hỏi xem sh cài thế nào ấy15:07
n2ichạy trong terminal thôi15:07
vubuntor125hình như là ./tenfile.sh đúng không bác15:07
n2iuhm15:07
vubuntor125hay là bash ./ten.sh15:08
vubuntor125e cd tơis thư mục15:08
vubuntor125chạy nhưng báo lỗi15:08
vubuntor125chờ e làm cho bác nhé15:08
vubuntor125bash: ./install_desktop_menu.sh: Permission denied15:09
vubuntor125đó15:09
vubuntor125nó báo lỗi ấy15:09
vubuntor125huhu15:09
n2ichmod +x tên file15:09
n2irồi sudo nữa15:09
vubuntor125vâng15:10
vubuntor125chờ e thử15:10
vubuntor125sao chạy mà nó k hiện ra cái gì bác15:11
vubuntor125e ấn enter rồi thế là xong15:12
vubuntor125???15:12
n2iđánh tên, enter xong là im ra hả?15:15
vubuntor125vâng15:16
vubuntor125nó nhảy lại dòng bình thường ấy15:16
vubuntor125chẳng thấy gì cả15:16
vubuntor125hix15:16
n2iim re thế hả15:16
n2ihay nhỉ15:16
n2ihay là...cắm loa vào rồi bật cho to xem co nghe thấy động tĩnh gì không? :D15:16
vubuntor12515:17
vubuntor125máy e lap mà15:17
vubuntor125có nghe gì đâu15:17
vubuntor125hihi15:17
vubuntor330anh n2i oi15:32
n2iơi, thím gọi gì ế?15:32
vubuntor330:D15:33
vubuntor330cho ti cho em xem lai cau hoi ti15:33
vubuntor330y em la chang han sao em khong chay duoc file executable15:34
vubuntor330em dung lenh chmod15:34
vubuntor330voi ca file .bin nua15:34
n2ichmod có lỗi gì hem?15:34
vubuntor330em cung khong ro15:35
n2ifile bin cũng không chạy được hở?15:35
n2isao mà không rõ15:35
vubuntor330nhung ubuntu em vua cai xong15:35
n2icó lỗi nó báo liền mà15:35
vubuntor330chua lam gi ca15:35
n2ixem quyền của file đó coi15:35
vubuntor330em go sudo chmod a+x tenfile.bin15:35
vubuntor330khong thong bao gi ca15:35
vubuntor330roi ./tenfile.bin15:35
vubuntor330no bao khong ton tai command15:36
vubuntor330thi no cu the chay qua15:36
vubuntor330quyen cua file thi la read and write ma15:36
vubuntor330em vao property roi chinh mai cai dong "allow executable file as program" mai ma no khong chap nhan15:37
n2ihaizz15:41
n2ivậy /me hem biết nữa15:41
n2ilàm gì thì làm đi15:41
* n2i mệt rồi, lủi thôi15:42
vubuntor330da vang15:42
vubuntor330hom nay em cung hoi buc15:42
vubuntor330nen co hoi nong tinh15:42
vubuntor330the thoi bac bo qya15:42
vubuntor330:)15:42
Lokiheeroủa, giờ lài mà còn đông ta15:43
chammuaá cái bác phpmyadmin thú vị phết nhỉ16:51
chammuabắt đầu ghét linux rồi đó nghe...cái chi cũng hỗ trợ hết :(17:02
Lokiheero:)17:04
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
chamnangalo17:31
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
chamnangcode php tren geany luu vao` dau de chay. duoc. vay. moi. nguoi ? pls17:49
=== Lokiheero is now known as Lokiheero|Off
vubuntor121hello20:26
vubuntor121con ai o day ko vay20:27
n2i:-/20:27
vubuntor121?20:27
n2ilô la gì giờ này20:27
vubuntor121:)20:27
n2iyên để người ta ngủ20:27
vubuntor121hí hí20:27
vubuntor121mấy khi mà20:27
vubuntor121nay mới được buổi thức đêm20:27
vubuntor121đằng ý ơi! giúp mình tý dc ko20:28
n2i!ask20:28
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!20:28
vubuntor1212' là song rùi đằng ý ngủ tẹt20:28
* n2i đêm nào chả thức20:28
vubuntor121hi20:28
vubuntor121cho mình hỏi phân vùng swap của mình20:28
vubuntor121đang là 4GB20:28
n2i@@20:28
n2igì mà ghê thế!20:28
vubuntor121sao update lên nó lại mất20:28
* n2i có mỗi 1G20:28
vubuntor121chỉ còn có 875MB20:29
vubuntor121là sao vây?20:29
n2i1G thật à?20:29
vubuntor121mình 2GB ram20:29
vubuntor121nên theo lý thuyết là gấp đôi ram dành cho phân vùng swap đúng ko20:29
n2i2G RAM thì swap cũng nên để 2G là ok lắm rồi20:29
vubuntor12120:29
vubuntor121nhưng ko hiểu sao20:29
n2itrước đây RAM ít, máy yếu thì đúng là thế20:29
n2inhưng mà giờ máy toàn máy khủng20:29
vubuntor121lúc vào update rồi rs máy20:29
vubuntor121bây h còn mỗi 875MB20:30
* n2i máy cùi mía :'(20:30
n2icheck rồi hả?20:30
vubuntor12120:30
vubuntor121nếu mình vào xem dung lượng bằng các chương trình khác20:31
vubuntor121thấy phân vùng swap vẫn là 4GB20:31
vubuntor121nhưng ko hiểu sao20:31
n2ibật system monitor lên coi thử20:32
vubuntor121trong linux nó báo chỉ có 875MB nhỉ20:32
vubuntor121mình bật rồi20:32
n2ibáo ở đâu? lúc nào?20:32
vubuntor121đợi mình chút nhé20:32
vubuntor121mình rs lại máy chút20:32
n2icho xin cái ảnh đê anh dzai20:32
vubuntor121ok20:32
vubuntor121rs lại đã20:32
vubuntor1211'20:32
vubuntor121hihi20:32
=== Tux|Away is now known as _Tux_
=== Lokiheero|Off is now known as Lokiheero
n2iLokiheero có thể bảo bkphenny tell tới mọi vubuntor được không nhỉ?20:35
vubuntor113day20:35
n2ianh oi nhanh len, muon lam roi!20:36
vubuntor113da vang a20:36
vubuntor113o ma cho anh vao dau vay20:36
n2iimagesk.com20:37
vubuntor113http://www.imagesk.com/?i=5rXtRaWw.png20:38
vubuntor113đây chàng ơi20:38
vubuntor113em nó đó20:38
vubuntor113cái chỗ sưap20:38
vubuntor113bên phải ý20:38
vubuntor113nó ghi có 875MB20:38
n2itrời20:39
n2icái màn hình nhìn như...20:39
n2i...thùng rác @@20:39
n2iđừng chém!20:39
vubuntor113:)20:40
vubuntor113hi20:40
n2ibật system monitor lên ngó cái coi20:41
vubuntor113tại từ trước tới nay nhìn màn hình nó đơn điệu quá20:41
n2ikhông lẽ tại conky? :-/20:41
vubuntor113ko20:41
vubuntor113ko phải conky mà20:41
vubuntor113từ trước tới h vẫn dùng có sao đau20:41
vubuntor11320:41
n2ilôi cả log lên screen nữa ghê20:41
n2ihồi nãy có update conky hem?20:41
vubuntor113ko20:42
vubuntor113đay rồi20:42
vubuntor113trong system20:42
vubuntor113nó báo là swap20:42
n2ithoai nghỉ, nhìn cấu hình khủng quá! @@20:42
vubuntor113847MB20:42
* n2i hoảng20:42
n2ioài20:42
vubuntor113giúp mình vớ20:43
vubuntor113thcuwj sự20:43
vubuntor113ko hiểu20:43
n2ikhông lẽ tại trong ruột trong rà ta :-/20:43
vubuntor113sao lại mát gân 3GB20:43
vubuntor113mà ko rõ nguyên nhân20:43
n2ithôi, /me cũng không biết đâu, để mai sáng sủa lên hỏi các siêu nhân vậy há20:44
* n2i mệt rồi không buồn nghĩ nữa20:44
vubuntor11320:44
vubuntor113ok20:44
n2ihaizz20:44
n2ià mà này20:44
vubuntor113cảm ơn siêu nhân nhé20:44
n2imáy khủng: hâm mộ ghê20:44
vubuntor113hic20:44
vubuntor113làm rì20:44
vubuntor113dùng thấy chậm hơn con máy bàn20:45
n2igóp ý thật tình: cái desktop xấu thậm tệ!20:45
vubuntor113hì hì20:45
n2itrước nay chưa thấy cái nào như cái này! :D20:45
vubuntor113ừ, mỗi người 1 ý thích khác nhau mừ20:45
vubuntor113thế mới đọc chứ20:45
n2ithoai, nói thế đừng tự ái!20:45
vubuntor113ông nào cũng giống ông nào chán phèo20:45
vubuntor113hêhehehe20:45
n2ixài linux thì sao mà giống được20:45
vubuntor113hehehe, yên tâm mà, tự ái làm rì,20:46
vubuntor113những cái đó20:46
n2inhư window thì 100 thằng có tới 9 mươi mấy thằng giống nhau20:46
vubuntor113mị người góp ý20:46
n2iuhm20:46
vubuntor113thì mình phải tự rút kn thui20:46
vubuntor113thế mới hơn dc chứ20:47
vubuntor113hi20:47
vubuntor113cảm ơn nhiều nhé20:47
n2iuhm20:47
n2isao không xài client mà vào bằng web?20:47
n2ikhông có chi20:47
vubuntor113ủa20:47
* n2i ngủ đây20:47
vubuntor113sài client20:47
vubuntor113là như thế nào cơ20:47
vubuntor113n2i ơi20:47
vubuntor113xin 1 câu cuối cùng20:48
n2ihử20:48
vubuntor113xài client20:48
vubuntor113là cài cái rì vậy20:48
n2ipidgin vô đối!20:48
vubuntor113lại có thêm 1 cái mới để tìm hiểu20:48
n2ivào cài pidgin và xài là biết thoai20:48
vubuntor113à, piggin mình toàn dùng chát yahoo nên ko biết20:48
vubuntor113hi hi20:48
vubuntor113bay h thử mới dc20:48
vubuntor113thank20:49
n2iY!M là...đồ bỏ!20:49
n2ichém mồm chém mép :D20:49
n2ibên U xài pidgin đi, khoái lắm20:49
vubuntor11320:49
vubuntor113mình toàn dùng pigin20:50
vubuntor113nhưng đăng nhập nick YM ý20:50
vubuntor113ủa20:50
vubuntor113mà cái này20:50
* n2i nhìn lại con core duo 2.0 tui tủi20:50
vubuntor113là IRC Hả bạn20:50
n2ithì xài nick irc20:51
vubuntor113à à20:51
n2imà nick irc thì xài cái nào cũng được20:51
n2imiễn sao...chưa có ai xài @@20:51
vubuntor113xài ỉc20:51
vubuntor113là chát dc cái này chứ20:51
n2iuhm20:51
n2ibên win thì không nên xài pidgin20:51
* n2i nghĩ thế20:51
vubuntor113irc.ubuntu.com à bạn20:52
n2ikhông20:52
n2iirc.freenode.net20:52
n2ilúc login vào đây nó nói còn gì20:52
n2ichú ý trên browser ấy20:52
vubuntor113(03:52:52 AM) NickServ: (notice) haixu is not a registered nickname.20:53
n2ichắc vẫn còn xài win hở?20:53
vubuntor113hình như phải đăng ký20:53
vubuntor113ko20:53
n2ithích thì đăng ký20:53
n2ikhông thì thôi20:53
n2iđăng ký thì nên chọn một nick nào đó rồi đăng ký20:53
vubuntor113uh ok20:53
n2ivd như /me: n2i20:53
vubuntor113lâu lắm rồi có xài win đâu20:53
n2ithế à20:54
vubuntor113nhưng linuxx  toàn học php20:54
n2icòn /me: lâu lắm rồi...20:54
vubuntor113hi nên ko tìm hiểu IRC20:54
vubuntor113hic20:54
n2i...mới xài win nè20:54
vubuntor113chà chà20:54
n2ii3 là 4 nhân20:54
vubuntor113thế20:54
vubuntor113ko20:54
n2ithế i7 8 nhân? @@20:55
vubuntor113i3 là 2 nhân thôi20:55
vubuntor113ko20:55
vubuntor113i7 mới là 4 nhân20:55
vubuntor113i3>chip p nhưng thua t20:55
n2itại có lần thấy trong system monitor của ông nào trên youtube í20:55
n2ii7 nó liệt một loạt cpu @@20:55
vubuntor113à20:55
vubuntor113đó là20:55
vubuntor1138 luồng20:55
vubuntor113chứ ko phải nhân20:56
n2iò há20:56
n2itừng ấy mà chơi game thì...chẹp chẹp20:56
vubuntor113chơi game20:56
vubuntor113dùng AMD chơi sướng hơn20:56
n2isao nữa20:56
vubuntor113intel sao mà đú dc20:56
n2iuhm20:56
vubuntor113mình thích AMD20:56
vubuntor113nhưng laptop ít có chip đó20:56
vubuntor113còn con máy bàn của mình20:57
n2inhưng amd mà xài laptop thì ốm đòn20:57
vubuntor113hic20:57
vubuntor113mình chưa dc xài amd ở lap nên chưa biết20:57
vubuntor113chứ ở máy bàn dùng con Athlon 64X2 4400 mà trâu lắm rồi20:57
vubuntor113hồi sưa lấy tiền đâu mà mua core 2 due chứ20:58
n2iuhm20:58
n2i...hồi nay /me cũng chưa có tiền mua core 2 duo luôn ấy chứ...nói gì hồi xưa20:59
vubuntor113bay h rẻ hơn trước rùi mà21:01
n2iuhm21:02
n2irẻ thì rẻ...với ai đâu đâu thoai :D21:02
n2ibut not /me21:02
vubuntor113ui21:03
vubuntor113thì you kiếm tiền mua lấy con21:03
vubuntor113h khoảng 8tr 9tr là có conlaptop core i  rùi ý chứ21:04
n2ithoai, không nói chuyện tiền nong nữa21:04
n2ikẻo lại tủi hiệp 221:04
n2i:D21:04
vubuntor113ui tròi21:06
vubuntor113t cung thế nè, hic, lo cho thằng e đã mệt nè21:06
vubuntor113chứ đừng nói giúp gđ21:06
vubuntor113hi21:06
n2iò21:06
vubuntor113nên cũng ...........21:06
n2ithằng em?21:07
n2itưởng ...con em chứ :D21:07
vubuntor113à21:07
vubuntor113thằng em21:07
vubuntor113chứ con e thì sướng21:07
vubuntor113:)21:07
vubuntor113hic21:07
* n2i không nghĩ thế21:07
n2icó khi khổ gấp bội ấy chứ21:08
vubuntor113đăng ký mãi mà ko được cái nick iRC21:08
vubuntor113bực thế chứ21:08
vubuntor113ko21:08
vubuntor113thằng e21:08
vubuntor113nó phá lắm21:08
n2imột ví dụ điển hình là: tuần nữa 8/3 roài21:08
vubuntor113lại hay chơi game21:08
n2iuhm21:08
vubuntor113ko nói nổi21:08
vubuntor113con e chắc sẽ hiền hơn21:08
n2ivậy đằng nào cũng khổ21:08
n2isao không..chọn lấy con em mà chăm @@21:08
vubuntor113@@21:08
n2ilại đi chăm thằng em hố hố21:09
vubuntor113hic21:09
* n2i đùa đó21:09
vubuntor113thì cái số nó khổ thế21:09
vubuntor113:((21:09
n2iđăng ký gì?21:09
vubuntor113IRRC y21:10
n2iuhm21:10
vubuntor113lam dc cai thi tot21:10
vubuntor113luc nao bat pigin len21:10
n2iquery cái thằng nickserv mà help (hiếp) nó21:10
vubuntor113la thay dc nhung nguoi trong nay nhu kieu YM dung ko?21:10
n2inó khai ra liền cách đăng ký ngay mà21:11
n2icó chứ21:11
n2icứ add nick vào thế thôi21:11
vubuntor113nhu the hoc hanh se nhanh hon21:11
vubuntor113hic21:11
vubuntor113luc dau lo mo voi linux21:11
vubuntor113toi viec dung giao dien do hoa voi quyen root21:11
vubuntor113mo mai ca tuan lien mat an mat ngu moi ra21:12
vubuntor113hic hic21:12
vubuntor113nhung luc do kho that21:12
n2ixài root mà GUI à?21:12
vubuntor11321:12
n2ichắc cũng làm về server mấy thứ rồi há21:12
vubuntor11321:12
vubuntor113cũng sơ sơ21:12
vubuntor113đang học mà21:12
n2icó để mà vọc là hay rồi21:13
vubuntor11321:13
vubuntor113nhưng mà nhiều khi bí quá21:13
vubuntor113ko xoay sở kịp, mà có phải lúc nào cũng có mạng để tra đâu21:13
n2ihic21:14
vubuntor113hic21:14
vubuntor113đợt này có tahwnfg ben cạnh nó phát wifi nên xin nhờ nó tý vào buôi đem21:14
n2ilàm gì mà phải trả bằng mạng thế?21:14
n2inghe ớn quá21:14
n2iá, nhầm21:14
vubuntor113à ko21:14
n2ibuồn ngủ nhìn không rõ21:14
vubuntor113tra cứu bằng internet21:14
n2ithông cảm21:14
vubuntor113hihi21:15
n2icó wifi mà ké cũng là hên rồi21:15
vubuntor11321:15
vubuntor113họ thấy mình cũng hoàn cảnh21:15
vubuntor113ko trả nổi tiền net21:15
vubuntor113nên giúp đỡ ý mà21:15
n2iuhm21:16
* n2i xài máy ~2 năm mới có net21:16
n2ikhổ values ra21:16
n2itoàn lên trường xài ké wifi + xài nhờ mạng ở dãy trọ khác21:17
vubuntor113ui21:19
vubuntor113t cũng thế mà21:19
vubuntor113tới năm thư 4 dh21:19
vubuntor113mới biết thế nào là net21:19
=== n2i_clone is now known as n2i
n2ihaiz21:21
n2irestart modem để jdownloader tải ở fileserve ko phải đợi21:21
n2itới năm 4 thì cũng xa xôi ấy nhẩy :D21:22
vubuntor11321:23
vubuntor113nhưng mà21:23
vubuntor113có net21:23
vubuntor113mới biết21:23
vubuntor113là thế giới nó rộng lớn21:23
vubuntor113hồi đầu chỉ quanh quanh, cài dc cái fedora 10 thì fair21:24
vubuntor113song là sướng lắm rồi21:24
vubuntor113hic21:24
vubuntor113ai dè ko dùng dc21:24
n2ihic21:24
vubuntor113chả biết hỏi ai thế là lại quay về cái máng lơnj window21:24
vubuntor113hiii21:24
* n2i mua máy được 5 ngày ra release ubuntu 8.1021:24
n2ihá, máng lợn21:25
n2itrên #ubuntu-vn chưa gặp ai nói thế cả :D21:25
n2isau đó tải về luôn21:25
vubuntor113hì hi. mình dùng linux 1 thời gian gần đây21:27
vubuntor113thấy tuyệt quá21:27
vubuntor113mà khởi động nhanh21:27
vubuntor113lại ko ngốn ram ....21:27
n2iuhm21:27
vubuntor113hơn đứt win21:27
vubuntor113nên chuyển qua dùng luôn21:27
n2icảm giác xài linux..21:27
vubuntor113nhưng phải công nhận21:27
vubuntor113cũng có nhiều thứ21:27
n2i..thật là dzô mốt :D21:27
vubuntor113ko thực sự hài lòng lắm21:28
n2iví dụ?21:28
vubuntor113ví dự21:28
vubuntor113về download nè21:28
vubuntor113bình thường ko sao21:28
n2idownload?21:28
n2ichê cái gì nữa?21:28
vubuntor113nhưng cứ khi có 1 ai đó dùng mạng21:28
vubuntor113y như rằng chậm như rùa21:28
vubuntor113đúng mà21:28
vubuntor113ddowwnload ở linuxx chắc chắ thua xâ win21:29
n2iuhm, có thể21:29
vubuntor113nó lại còn có idm bắt linh cực nhạy21:29
vubuntor113thứ 2 là flash21:29
* n2i xài aria2 thấy cũng khoái như thường21:29
vubuntor113ở linux chạy rất ngốn cpu21:29
n2iflash thì không bình luận rồi :D21:29
vubuntor113thứ 321:30
n2iidm = đồ crack! :D21:30
vubuntor113ok! đúng là crack 100 thằng dùng win có khi tới 80 thằng dùng crack là ít21:30
vubuntor113thứ 3 là người ta viết chương trình chủ yêu dùng cho window21:30
* n2i đang xài win: không có soft nào crack cả21:31
vubuntor113nhiều cái hay mình ko dùng dc cũng hơi ấm ức21:31
n2icòn mỗi win chưa | không crack :D21:31
vubuntor113ni221:31
n2iuhm21:31
vubuntor113với cả21:31
vubuntor113cái iso ý21:31
vubuntor113mấy cái cd dạy học ý21:32
n2iuhm21:32
vubuntor113mình mount nhưng ko chạy dc21:32
n2imớ đó thì bó giò rồi21:32
vubuntor113vì file chạy của nó toàn exe ...21:32
vubuntor113wine thfi ko chơi dc21:32
vubuntor113nên đó là 3 điểm linux kém hơn21:32
n2iuhm21:33
vubuntor113còn lại thì window chạy dài cổ dek bằng21:33
n2i+ người kém nữa = kém * 2 :D21:33
n2iuhm21:33
vubuntor113:((21:33
* n2i máy có mỗi 1G21:33
n2iboot lên nó xài hết 500 - 600MB RAM roài21:33
n2i*1G RAM21:34
vubuntor113hi, từ khi dùng linux mình ko còn phải thấp thỏm, hay cố gắng chắt bóp để mua ram21:34
n2iở trên là đùa cho vui đóa21:34
n2iuhm21:34
n2icó 1G mà xài hem hết, trừ phi có soft nặng quá21:34
n2ihoặc bị lỗi21:34
vubuntor113bây h dùng tẹt ga, netbeans chạy ầm ầm cung mới có 44% hihi21:35
n2iRAM 2G @@21:35
vubuntor113hồi trước21:35
vubuntor113đùng win21:35
vubuntor113hic, sợ thật21:35
vubuntor113chạy bình thwuofng chau dùng gì21:35
vubuntor113có khi nó lên tới gần 50%21:35
n2iuhm21:35
vubuntor113rồi thêm cái firefox với cái chương trình hơi nặng tý21:36
vubuntor113thôi rồi lượm ơi21:36
n2ilag lag ...21:36
vubuntor1132Gb chả thấm vào đâu21:36
n2i... not responding..21:36
n2iviết thế có đúng không nhỉ? :-/21:36
MD5_enchaaaaaaaaa21:37
MD5_encn2i2 oi21:37
MD5_encdc rui ne21:37
n2i!spam21:37
ubot2Đề nghị (các) bạn không spam kênh này, nếu ko (các) bạn sẽ bị đẩy ra ngay lập tức!21:37
MD5_enccuối cùng cũng dùng dc cái IRC21:38
n2iMD5_enc ghê quá21:38
n2imà gì?21:38
MD5_encko ngờ21:38
n2ihic21:38
MD5_encnhư là chát ý nhỉ21:38
MD5_enccảm giác sướng thật21:38
MD5_enc:-*21:38
n2inó là chat rồi còn gì nữa :D21:38
n2iđang xài pidgin?21:38
MD5_encdùng dc cả biểu tượng smile nữa21:38
MD5_enchi21:38
n2iuhm21:39
n2inhưng hơi ít21:39
n2imà thực ra cũng có xài hết từng ấy đâu21:39
n2ithử chat nick yahoo coi, emoticon cả nhả @@21:39
MD5_enc>:o21:39
MD5_enchi21:39
n2isao lại tên nick là MD5_enc? nghe cái MD5 quen quen21:39
MD5_enchi21:40
MD5_encko nghi ra dc cai ten ri21:40
MD5_encghi đại nó ra21:40
MD5_encui21:40
n2icó thể đổi được nên cũng không lo21:40
MD5_enclúc nãy đang buồn ngủ21:40
MD5_ench hết mất rùi chết thật21:40
* n2i tranh thủ tải ít phim21:40
MD5_encmai lại phải đi làm sớm21:40
MD5_enchic21:40
MD5_encthui n2i ở lại nhé21:41
MD5_enct đi ngủ chút21:41
MD5_enccòn dạy đi làm21:41
n2iuhm21:41
n2ibb!21:41
MD5_enccảm ơn nhiều nhé21:41
* n2i cũng ngủ thoai21:41
n2ihem có chi21:41
=== n2i is now known as n2i|Away
n2i!ibus22:38
ubot2Bộ gõ đa ngôn ngữ Ibus http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus22:38
bksupybotTitle: IBus – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)22:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!