/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/03/03/#kubuntu-se.txt

=== dyrvere is now known as dyrveraway
=== dyrveraway is now known as dyrvere
=== locobot_4_2 is now known as locobot_4
=== mdev982025 is now known as dyrveraway
=== dyrveraway is now known as mdev982025
FlygisoftHoppla19:17
mdev982025Hejhoppla.19:18
Philip5Flygisoft: hoppla hej19:20
FlygisoftLäget med er då?19:27
=== mdev982025 is now known as dyrveraway
=== dyrveraway is now known as mdev982025
=== mdev982025 is now known as dyrvere
dyrvereJodå bra, men insåg precis varför jag föredrar Samsungprodukter så mycket, det är nog för att A:et i deras logo liknar ett par byxor.19:55
dyrvereahem, någon annan som kört nvidia 260.19.36 vdpau-video 0.7.3pre6 och flashplugin 10.2.152.27 med maskinvaruacceleration? Får ett spökfönster av videon som inte vill försvinna ens när webläsaren är stängd.20:16
dyrvereanyone?20:17
=== dyrvere is now known as dyrveraway
=== dyrveraway is now known as dyrvere
=== dyrvere is now known as dyrveraway
=== dyrveraway is now known as dyrvere

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!